MOTTO Hidup : Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan;

tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran