P. 1
Contoh soalan BMM 3104(1)

Contoh soalan BMM 3104(1)

|Views: 2,341|Likes:
Published by hanisah67

More info:

Published by: hanisah67 on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Contoh soalan objektif (20 soalan

)
1. Guru A merancang menggunakan teknik bercerita untuk mengajar kemahiran lisan
bahasa Melayu.
Antara berikut merupakan prinsip pemilihan bahan yang perlu dipatuhi oleh guru
A ialah bahan yang
I dipilih mesti mencabar
II berstruktur dan canggih
III bersifat luwes dan praktikal
IV menarik minat murid-murid
V menepati objektif pengajaran
A I II III dan IV
! I II III dan V
" I III IV dan V
# II III IV dan IV
$. Guru ! ingin membuat penilaian aspek kemahiran mendengar dan memaham. Antara
akti%iti yang sesuai dilaksanakan untuk menilai kemahiran tersebut ialah
A murid mendengar petikan dibaca oleh guru
! murid membaca petikan yang disediakan oleh guru
" murid menceritakan semula sesuatu cerita yang diperdengarkan oleh guru
# murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan
sesuatu
&. 'enggunaan teknik membaca yang berkesan dapat meningkatkan kefahaman murid
untuk bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.
!erikut merupakan strategi bacaan menggunakan teknik skimming.
A Membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.
! Membaca sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.
" Membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya
memerlukan maklumat penting sahaja.
# Mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada
sesuatu soalan atau maklumat secara khusus.
(. Murid-murid )ahun * !estari diminta membaca peta dan mengesan dengan pantas
nama bangunan yang berhadapan dengan sebuah hospital.
+enis bacaan di atas merujuk bacaan
A intensif
! tinjauan
" imbasan
# luncuran
Contoh soalan struktur (4 soalan – jawab semua)
1.
,a- .yatakan dua tujuan peringkat pemahaman membaca dalam proses pengajaran
dan pembelajaran bahasa Melayu.
i. //////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
ii. //////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
[2 markah]
'eringkat pemahaman membaca dibahagikan kepada empat iaitu
peringkat lateral infrens penilaian dan penghayatan
,b- +elaskan empat konsep peringkat pemahaman membaca di atas dengan
memberikan contoh-contoh yang berkaitan.
i. 'eringkat lateral0Interptretasi infrens penilaian dan penghayatan
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
ii. 'eringkat infrens
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
iii. 'eringkat penilaian
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
i%. 'eringkat penghayatan
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
[8 markah]
"ontoh soalan esei ,& soalan 1 jawab $-
1. ,a- +elaskan konsep pendekatan komunikatif dan dan kaedah pandang dan sebut
dalam pengajaran dan pembelajaran membaca di sekolah rendah dengan
mengemukakan contoh-contoh yang sesuai bagi menyokong pendapat anda.
[8 markah]
,b- 'ilih satu sahaja dan huraikan langkah pelaksanaan pendekatan atau kaedah
berkenaan. 2emukakan contoh akti%iti yang sesuai dan diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
[12 markah]

Murid-murid Tahun 5 Bestari diminta membaca peta dan mengesan dengan pantas nama bangunan yang berhadapan dengan sebuah hospital. (a) Nyatakan dua tujuan peringkat pemahaman membaca dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Jenis bacaan di atas merujuk bacaan A B C D intensif tinjauan imbasan luncuran Contoh soalan struktur (4 soalan – jawab semua) 1.4. iaitu peringkat lateral. ii. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ i. penilaian dan penghayatan. infrens. Peringkat pemahaman membaca dibahagikan kepada empat. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [2 markah] .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->