P. 1
Contoh soalan BMM 3104(1)

Contoh soalan BMM 3104(1)

|Views: 2,346|Likes:
Published by hanisah67

More info:

Published by: hanisah67 on Aug 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Contoh soalan objektif (20 soalan

)
1. Guru A merancang menggunakan teknik bercerita untuk mengajar kemahiran lisan
bahasa Melayu.
Antara berikut merupakan prinsip pemilihan bahan yang perlu dipatuhi oleh guru
A ialah bahan yang
I dipilih mesti mencabar
II berstruktur dan canggih
III bersifat luwes dan praktikal
IV menarik minat murid-murid
V menepati objektif pengajaran
A I II III dan IV
! I II III dan V
" I III IV dan V
# II III IV dan IV
$. Guru ! ingin membuat penilaian aspek kemahiran mendengar dan memaham. Antara
akti%iti yang sesuai dilaksanakan untuk menilai kemahiran tersebut ialah
A murid mendengar petikan dibaca oleh guru
! murid membaca petikan yang disediakan oleh guru
" murid menceritakan semula sesuatu cerita yang diperdengarkan oleh guru
# murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan
sesuatu
&. 'enggunaan teknik membaca yang berkesan dapat meningkatkan kefahaman murid
untuk bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.
!erikut merupakan strategi bacaan menggunakan teknik skimming.
A Membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.
! Membaca sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.
" Membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya
memerlukan maklumat penting sahaja.
# Mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada
sesuatu soalan atau maklumat secara khusus.
(. Murid-murid )ahun * !estari diminta membaca peta dan mengesan dengan pantas
nama bangunan yang berhadapan dengan sebuah hospital.
+enis bacaan di atas merujuk bacaan
A intensif
! tinjauan
" imbasan
# luncuran
Contoh soalan struktur (4 soalan – jawab semua)
1.
,a- .yatakan dua tujuan peringkat pemahaman membaca dalam proses pengajaran
dan pembelajaran bahasa Melayu.
i. //////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
ii. //////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
[2 markah]
'eringkat pemahaman membaca dibahagikan kepada empat iaitu
peringkat lateral infrens penilaian dan penghayatan
,b- +elaskan empat konsep peringkat pemahaman membaca di atas dengan
memberikan contoh-contoh yang berkaitan.
i. 'eringkat lateral0Interptretasi infrens penilaian dan penghayatan
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
ii. 'eringkat infrens
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
iii. 'eringkat penilaian
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
i%. 'eringkat penghayatan
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////
[8 markah]
"ontoh soalan esei ,& soalan 1 jawab $-
1. ,a- +elaskan konsep pendekatan komunikatif dan dan kaedah pandang dan sebut
dalam pengajaran dan pembelajaran membaca di sekolah rendah dengan
mengemukakan contoh-contoh yang sesuai bagi menyokong pendapat anda.
[8 markah]
,b- 'ilih satu sahaja dan huraikan langkah pelaksanaan pendekatan atau kaedah
berkenaan. 2emukakan contoh akti%iti yang sesuai dan diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
[12 markah]

(a) Nyatakan dua tujuan peringkat pemahaman membaca dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.4. penilaian dan penghayatan. ii. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [2 markah] . ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ i. iaitu peringkat lateral. infrens. Peringkat pemahaman membaca dibahagikan kepada empat. Murid-murid Tahun 5 Bestari diminta membaca peta dan mengesan dengan pantas nama bangunan yang berhadapan dengan sebuah hospital. Jenis bacaan di atas merujuk bacaan A B C D intensif tinjauan imbasan luncuran Contoh soalan struktur (4 soalan – jawab semua) 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->