REFLEKSI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

Fasa

Kekuatan

Kelemahan

Orientasi

Penjanaan idea

Penstrukturan semula idea

Aplikasi idea

Penutup

Cadangan tindakan yang akan diambil untuk memperbaiki kelemahan :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kesan pelaksanaan cadangan tindakan :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tandatangan Guru Pelatih

Tandatangan Guru Pembimbing

Tandatangan Pensyarah Penyelia

........................................
(
)

...............................................
(
)

..................................................
(
)