2.1.

Institusi pemerintahan

2.1.2.Pembesar Hasil pembelajaran

Click to edit Master subtitle style

membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.

Sistem Pembesar

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

• Maksud

Pembesar pembesar di China pembesar di Russia

• Peranan

• Peranan

• Perbandingan

peranan pembesar di China dan Russia

Maksud Pembesar

Pegawai kerajaan yang dilantik oleh raja atau maharaja untuk menjawat jawatan tertentu dan melaksanakan semua bidang tugas yang telah diberikan atau diarahkan kepadanya

Golongan pemerintah yang melaksanakan segala urusan pemerintahan dan pentadbiran yang diarahkan oleh raja atau maharaja

Kam us Dew an; Oran g yan

CHINA

Pembahagian Pembesar
• Pembesar • peringkat pusat Pembesar peringkat

A callout, this can be edited or deleted

wilayah dan daerah

Peranan Pembesar di China

Raja membahagikan tiga fasa pentadbiran iaitu:
• • •

Pentadbiran awam Pentadbiran ketenteraan Pentadbiran tempatan

Pentadbiran peringkat pusat dibahagikan kepada

Saketeriat Agung-terdiri 3-6 orang setiausaha yang berperanan sebagai penyelia dan menyelaras enam kementerian dalam pentadbiran pusat Majlis Tertinggi• •

merupakan badan penasihat raja Mempunyai 6 kementerian setiap kementerian dikawal seorang pegawai kanan Shanchu dan beberapa pegawai rendah Kementerian Personal, Kewangan, Adat, Perang, Keadilan, Kerja Raya

Lembaga Penapis/Censorate

Menjadi mata dan telinga raja

Kedudukan pembesar China ketika pemerintahan Dinasti Ming

Maharaja Ming mewujudkan 15 wilayah dan membentuk jawatan pembesar seperti 1.Wilayah – gabenor 2.Daerah-Bendahari dan hakim 3.Lingkungan-Tao-tai 4.Jajagab-Ketua jajahan

• • •

Kedudukan dan Peranan
•A
Jawatan Peranan

second line of text can go here.
Pentadbir wilayah Menjaga urusan pentadbiran wilayah •Menjaga keamanan dan ketenteraan •Mengutip cukai utk dihantar kpd kuasa pusat
• •

Gabenor

Pegawai2 Daerah

Bendahari-bendahari amal diwilayahnya Hakim-mengawal undang-undang jenayah dan bidang kuasa rayuan dalam perkara-perkara jenayah, pengawal Garam dan Pegawai Bijirin
• • •

Toa-Tai Ketua jabatan

Pegawai yang ditugasan di kawasan khas Mentadbir jajahan

Punca kejatuhan sistem pembesar di China

• Kemerosotan

nilai etika dan moral

Confucius
• Konsep

taat setia diitukar ganti dengan material negara China merosot

• Perbendaharaan • Rasuah

dalam kalangan pegawai kerajaan yang dilantik tidak melalui saringan yang ketat

• Pembesar

Sistem Pembesar di Russia
Pera nan pem besa r dap at di lihat dala m majli s beri kut:

Tsar-Tsar Rusia
• The

first Tsar Simeon the Great
Peter the Great, Tsar of Russia

• Tsar

Stefan Uroš IV Dušan

Perbandingan Tugas Pembesar di China dan Rusia

CHINA Pembesar dilantik oleh raja Pembesar dipilih melalui sistem peperiksaan awam Pembesar diberi kuasa autonomi. Berperanan mengubal undang-undang dan menetapkan dasar kerajaan Zaman Golden Horde, pembesar dikenali sebagai boyar RUSIA Peranan pembesar berubah mengikut tahap pemerintahan.

Boyar terdiri dpd golongan aristrokrat yang Mengutamakan ajaran Confucius dalam sistem pentadbiran memberikan taat setia kepada raja pembesar . Terdiri daripada golongan tuan tanah yang kaya Menjadi mata dan telinga kepada maharaja dan memegang jawatan penting Raja memberi kuasa untuk mentadbir kawasan tertentu. Mempunyai kuasa memungut cukai dan melaksanakan undang-undang kawasan dikuasai

Perbandingan Tugas Pembesar di China dan Rusia

CHINA Pembesar diawasi oleh pengintip maharaja RUSIA Semasa pemerintahan Peter The Great,pembesar tertakluk di bawah Institusi seperti Duma, Zemskii Sabor dan Prikazi Pembesar dilantik oleh Raja Memiliki tanah dan memberi perkhidmatan ketenteraan kepada Raja (Peter) Pembesar yang bertanggungungjawab menasihat Raja/Maharaja ialah Sekretariat Agung Zaman Alaxander 1, Jawatankuasa khas dikenali sebagai Jawatankuasa Tidak Rasmi untuk menasihati Raja (Alaxender 1) Dewan Perhimpunan Wilayah membantu Tsar dalam pentadbiran (Alaxandar II) Gabenor atau naib gabenor membantu pentadbiran daerah

Ringkasan peranan pembesar di China 1.Menjalankan pentadbiran pusat dan wilayah 2.Menjadi kuasa pasukan tentera 3.Menjadi gabenor wilayah 4.Mengubal undang-undang 5.Menetapkan dasar negara 6.Memegang jawatan penting dalam kerajaan Ringkasan peranan pembesar di Rusia 1.Memegang jawatan kerajaan 2.Memberikan taat setia kepada Raja 3.Mentadbir kawasan tertentu 4.Memungut cukai 5.Melaksanakan undang-undang

Click icon to add picture

Click icon to add picture
Soalan Latihan

1.Bincangkan peranan maharaja dalam sistem pentadbiran pada zaman dinasti Ching? (20markah)

2.Bandingkan peranan pembesar di China dan di Rusia? (20 markah)