P. 1
Bahasa Melayu Komunikasi

Bahasa Melayu Komunikasi

|Views: 252|Likes:
Published by Muhammad Saiyidi

More info:

Published by: Muhammad Saiyidi on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

1. Menghuraikan konsep budi, budi bahasa, kesantunan bahasa, sistem sapaan dan gaya bahasa.

Konsep budi di dalam bahasa boleh diterjemahkan sebagai kebajikan, ini membawa maksud kebajikan-kebajikan yang di bawa di dalam bahasa contohnya nilai-nilai murni di dalam pertuturan kita manakala bahasa didefinasikan sebagai sistem lambang. Di Malaysia, sistem lambang yang digunakan ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jika digabungkan maksud budi bahasa ia merujuk kepada tuturkata, kelakuan, sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia. Setiap gerak laku, tuturkata, tatahidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Kesantunan berbahasa membawa maksud timbang rasa kita yang kita berikan kepada orang yang sedang kita bercakap. Ia juga merujuk kepada sifatsifat bahasa yang membolehkan kita menolak permintaan oarang tersebut tanpa menyakitkan hatinya. Kesantunan berbahasa juga merujuk kepada 2 bahagian iaitu verbal atau non verbal. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada normanorma budaya, tidak hanya sekadar menyampaikan idea yang kita fikirkan. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong,angkuh mahupun kurang ajar. Sistem sapaan membawa maksud kata panggilan di dalam keluarga mahupun di dalam masyarakat. Ia juga merangkumi panggilan hormat di dalam majlis-majlis tertentu. Bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan rujukan mengikut situasi dan konteks yang sesuai. Ia merujuk kepada panggilan di dalam keluarga, masyarakat mahupun majlis-majlis rasmi. Penggunaan bahasa sapaan yang sesuai dalam mewujudkan keharmonian di dalam perhubungan. Gaya bahasa pula membawa erti cara penggunaan dan pemakaian bahasa di dalam komunikasi kita. Sebelum bertutur kita hendaklah memastikan

3

imejan. Kita boleh mengaplikasikan elemen-elemen ini seawal di bangku sekolah lagi kerana di bangku sekolah murid-murid telah didedahkan dengan penggunaan buku teks. ia dapat mendorong dan menarik perhatian orang yang kita hendak berkomunikasi. paradoks. simile. hiperbola. bahasa sindiran dan kiasan dan peribahasa. Bagaimana mengaplikasi budi bahasa. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan dalam masyarakat melayu dan Malaysia? Di dalam masyarakat melayu dan Malaysia. simbol. 4 . Selain itu. Kita sebagai orang melayu dan Malaysia hendaklah menilai dan menjaga budi serta bahasa kita. Kesimpulannya. Oleh itu salah satu cara bagi mengaplikasikan budi bahasa. personafikasi. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan di dalam masyarakat adalah melalui bahan media cetak seperti surat khabar. Tambahan pula. Di dalam buku teks terdapat cerpen-cerpen pendek yang menitik beratkan elemen-elemen tersebut. jika kita mengayakan bahasa yang menarik. konotatif.cara penggunaan bahasa kita bersesuaian dengan orang yang kita berkomunikasi. Terdapat gaya bahasa yang biasa digunakan seperti metafora. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan di dalam masyarakat melayu dan Malaysia. Guru pula akan bertindak sebagi pembimbing bagi murid-murid supaya mereka menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi mereka seharian. novel dan juga cerpen. 2. denotatif. pelbagai cara boleh dilaksanakan bagi mengaplikasi budi bahasa. ambiguiti. media elektronik juga memainkan peranan yang penting bagi menyalurkan informasiinformasi yang berguna dalalm berbudi bahasa contohnya kempen ‘budi bahasa budaya kita’. bahasa yang digunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.

umpama. watak dan mesej yang ada dalam karya mereka. Diksi i.3. Kata-kata yang biasa digunakan seperti. iii. ii. Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat dalam karyanya. tindak-tanduk dan perlakuan. Sifat manusia itu meliputi perwatakan. Penulis akan menggunakan dan memilih kata-kata yang sesuai dengan tema dan persoalan. 2. Bermaksud pemilihan kata. latar. perasaan. kurus macam lidi dan bagai aur dengan tebing. Ayat i. Dikenali juga perorangan yang bermaksud memberikan sifat manusia kepada benda-benda lain. Antara contoh-contoh personafokasi yang pernah digunakan ialah daun nyuir melambai-lambai dan rumput menari-nari ditiup angin. 5 . Personafikasi i. 4. iii. Perbandingan setara yang digunakan oleh penulis bagai menyatakan sesuatu perkara. Mengenalpasti gaya bahasa Gaya bahasa ialah cara penulis menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan terhadap sesuatu tema atau persoalan melalui karya mereka. (arif 2009) Berikut diberikan beberapa istilah-istilah gaya bahasa yang perlu difahami:1. ii. ii. ibarat dan sebagainya. 3. Simile i. ii. bagai. bak. Contoh penggunaan simile: seperti anjing dengan kucing. Ayat yang digunakan sama ada ayat panjang atau ayat pendek mengikut kesesuaian karya yang diolahnya.

ii. Metafora i. Contoh penggunaan metafora: samudera hampa dan lautan fikiran. Sinkope i. Merupakan sejenis bahasa kiasan yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenar. Contoh penggunaan hiperbola: lautan api sanggup kurenangi. 7. Contohnya bunga melambangkan perempuan. Bermaksud penyingkatan kata. Perbandingan setara secara terus atau langsung yang digunakan oleh penulis. Pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris puisi. keadaan. Asonansi i. Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. Perlambangan i. Contohnya pengulangan bunyi vokal u dalam baris 'Tikar pucuk tikar mengkuang' 9. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau makna yang lebih mendalam.5. 6. Pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi. Aliterasi i. Contohnya pengulangan bunyi konsonan k dalam baris 'Tikar pucuk tikar mengkuang' 10. Hiperbola i. senja melambangkan usia yang telah tua dan pagi melambangkan usia muda . 6 . Contoh penggunaan sinkope: "Apa dah jadi ni?" 8. ii. ii. ii. ii. ii.

guru besarnya telah berjaya meminta pertolongan Pak Cik Amin. Mahasin bercita-cita ingin menjadi seorang doktor seperti Doktor Sawsan. pengunaan gaya bahasa Penulis. penggunaan gaya bahasa b. Tambahan pula. seorang guru bimbingan di kampung Sharunah. Dikala kerisauan Mahasin. Yusuf. Ini penting kerana dia ingin melanjutkan pelajaran di Kaherah seperti abangnya. 7 . Dia bersedih kerana guru Bahasa Arab dan Matematiknya tiada untuk satu jangka masa yang lama. beliau menulis cerpen ini adalah untuk golongan kanak-kanak. simile. anda dikehendaki menganalisis. mengulas dan menghuraikan aspek-aspek berikut:a.4. kesantunan bahasa dan sistem sapaan KEJADIAN YANG TIDAK TERDUGA oleh YACOB ELSHAROUNY Sinopsis Cerpen Cerpen ini adalah mengenai serorang murid perempuan yang cerdik bernama Mahasin. Akhirnya Mahasin telah berjaya mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang doktor dan dia juga dilantik sebagai Ketua Majlis Perkampungan. Pak Cik Amin telah membantu Mahasin dan murid lain untuk berjaya di dalam Peperiksaan Sijil Rendah mereka dan Mahasin telah berjaya menjadi murid cermerlang di dalam wilayah tersebut. kesantunan bahasa c. beliau hanya menggunakan gaya bahasa biasa sahaja tanpa menggunakan ayat-ayat metafora. a. Yacob Elsharouny menggunakan gaya bahasa yang amat mudah difahami oleh pembaca. kepentingan gaya bahasa. Pak cik Amin disanjung tinggi oleh masyarakat setempat diatas jasa baik beliau mengajar tanpa meminta sebarang wang atau balasan. Pada pendapat saya. Maksud-maksud perkataan di dalam cerpen ini juga tiada yang sukar untuk di fahami. sistem sapaan d. Berdasarkan sebuah cerpen yang ditulis dalam era 70-an hingga era 90-an terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

hiperbola. Ayat Penulis mengarang membina dan menyusun ayat dalam karyanya dengan mudah supaya sesuai dengan golongan pembaca. Dialong di atas menunjukkan kesantunan Doktor Sawsan mempelawa Mahasin masuk ke dalam klinik beliau. Tetapi beliau masih menggunakan diksi. ayat dan sinkope. 2.. terdapat banyak contoh yang menunjukkan kesantunan bahasa.. personifikasi dan perlambangan yang sukar untuk kanak-kanak fahami.tidak. Sinkope Penulis ada menggunakan gaya bahasa sinkope. asonansi. Diksi Penulis mengutarakan tema kejadian yang tidak terduga antaranya guru bahasa Arab dan Matematik yang tiada untuk jangka masa yang panjang. aliterasi. supaya dia mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan supaya dia dapat menyambung pelajaran ke sekolah menengah rendah di Kaherah” (muka surat 13 dan 14) 8 . kesantunan bahasa. kejadian limpahan rezeki makanan kepada Pak Amin yang mengajar tanpa meminta wang dan kejayaan Mahasin mendapat keputusan cemerlang di seluruh wilayahnya.saya mahu Pak Cik Ismail meminta Pak Cik Amin al-Afendi mengajar anak perempuan kamu.. yang merujuk kepada timbang rasa di dalam komunikasi. masuklah sayang” (muka surat 6). Contohnya:1. Di dalam cerpen ini. Mahasin pula bertanya. “Selamat datang. “Adakah kamu mahu saya mengajar bahasa arab dan matematik?” “Tidak.. wahai Mahasin. “apa hal ni?” (muka surat 24) b..

kesantunan bahasa dan sistem sapaan Kesimpulannya. Contohnya:i. sistem sapaan yang baik dapat mengharmonikan penutur dan pendengar. Hal ini jelas menunjukkan masyarakat Melayu adalah bersopan santun dan berbudi bahasa. Datuk Bandar dan lain-lain lagi. Terdapat banyak lagi bahasa sapaan yang digunakan seperti Pak Cik Ismail. Masyarakat setempat mengelarkan beliau sebagai Doktor di atas peranan dan jasa beliau yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. 9 .Dialog di atas menujukkan kesantunan di dalam penolakan di dalam komunikasi antara guru besar dan Pak Cik Ismail. Manakala sistem sapaan menggambarkan penggunaan sapaan kepada individu yang terlibat. Mahasin mengelarkan Fikriah sebagai Cikgu Fikriah kerana beliau mengajar di sekolah Mahasin. kepentingan gaya bahasa . ia merangkumi panggilan dalam keluarga. sistem sapaan Sistem sapaan yang digunakan di dalam cerpen ini juga pelbagai. ii. c. Cikgu Fikriah . d. Doktor Sawsan -(gelaran kurniaan ikhtisas kerana kejayaan di dalam bidangnya). penggunaan gaya bahasa. kejadian yang tidak terduga ini kerana ketiga-tiga elemen ini berhubung kait bagi sesebuah cerpen pendek. Pak Amin al-Afendi. Gaya bahasa yang mudah difahami akan menarik golongan pembaca yang bersesuai. kesantunan bahasa dan sistem sapaan adalah penting di dalam cerpen. Kesantunan bahasa secara tidak langsung akan menggambarkan norma-norma kehidupan masyarakat kita dan bahasa melayu sebagai bahasa komunikasi kita. masyarakat dah juga majlis rasmi.(gelaran kurniaan ikhtisas kerana kejayaan di dalam bidangnya) .

hari ini?” Doktor Sawsan ketawa sambil berkata. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memberi erti. bahasa diertikan sebagai semua ayat yang terbayangkan. Ia menekankan dimiliki bersama. Menghuraikan konsep kesantunan berbahasa verbal dan non-verbal. Pada pendapat saya. huraikan secara terperinci tajuk berikut:a. Dengan merujuk mana-mana sumber sama ada media cetak atau elektronik. Menurut beliau juga. wahai doktor. Kesantunan bahasa Menurut Amat Juhari Moain (1992). yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. Buat pemerhatian dan kumpul bahan sumber yang berkaitan kesantunan berbahasa dalam folio. Secara formal. 2. Konsep kesantunan verbal Jalaluddin Rakhmat (1994). mendefinisikan bahasa verbal secara fungsional dan formal. Sudahkah doktor melawat hospital.Sub-Tugasan 1. kerana bahasa hanya dapat difahami apabila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. konsep kesantunan verbal membawa maksud cara komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan di dalam masyarakat kiata seharian. seseorang yang menyapa seseorang yang lain mengikut sistem yang telah terbaku dalam masyarakat dianggap sebagai orang yang berbudi bahasa dan di beri nilai yang tinggi dalam kebudayaan melayu. Di dalam cerpen kejadian yang tidah terduga antara contoh kesantunan verbal ialah: ”Selamat pagi. bahasa diertikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkap sesuatu. kesantunan bererti kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan kepada orang yang dihormati. orang yang setaraf atau orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. maklumat-maklumat atau kenyataan lebih mudah dihantar melalui keadah verbal dan ia mudah difahami. Secara fungsional. ”Saya tahu kamu mahu bertanyakan 10 . Kebiasanya idea-idea.

”Adakah kamu melakukan apaapa sehingga kamu didenda oleh guru besar?” Mahasin menggelengkan kepalanya. Manakala. . simbolsimbol. wahai Mahasin. pakaian. Keduadua komunikasi ini saling berhubung kait dalam menyampaikan maklumat. Mereka semakin hilang berbudi bahasa semasa bertutur dalam kehidupan harian mereka. b. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. bagi kesantuan berbahasa non-verbal pula membawa maksud komunikasi yang disamapaikan secara bahasa isyarat.media massa memainkan peranan yang penting bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Media massa .tentang Muhsin kawan kamu yang kecil itu. antara contoh kesantunan non-verbal ialah: Cikgu Fikriah menghampirinya sambil bertanya.marilah kita pergi melawatnya bersama-sama. (muka surat 3 dan 4) Kesimpulannya. eksperi wajah. masyarakat generasi muda semakin tidak menitik beratkan nilai-nilai kesantunan berbahasa di dalam komunikasi seharian mereka. kedua-kedua jenis komunikasi verbal dan non-verbal memainkan peranan yang penting di dalam komunikasi masyarakat kita. Jelaskan fenomena kesantunan berbahasa dalam kalangan generasi muda dan nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhinya.” (muka surat 8) Konsep kesantunan non-verbal Jalaluddin Rakhmat (1994)Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini ialah: 1. Di dalam cerpen kejadian yang tidak terduga. warna dan juga intonasi suara. Pada masa kini. Tetapi kebanyakan media masa sekarang seperti televisyen menyampaikan bahasa-bahasa yang 11 .. Saya belum melawatnya lagi.

justeru itu mereka tidak mempunyai peluang untuk mengajar anak-anak mereka berbudi bahasa. Kebanyakan murid-murid dan pelajar-pelajar sekarang semuanya bijak pandai tetapi mereka masih mampunyai masalah di dalam kesantunan berbahasa di dalam komunikasi seharian mereka. Tulis satu refleksi mengenai pengalam anda sepanjang menyiapkan tugasan ini. Keyakinan penguasaan sepanjang melaksanakan KKP. Di sini. kesantunan bahasa dan sistem sapaan semakin 12 . Secara tidak langsung anak-anak muda dan kecil akan meniru perkataan-perkataan dan ayat tersebut. Anak-anak hanya berpeluang belajar di sekolah sahaja. Walaupun mereka di ajar di sekolah.tidak sesuai untuk generasi muda sekarang contohnya filem-filem aksi yang gemar menutur ayat-ayat yang tidah baik. saya mendapati keyakinan terhadap nilai penggunaan gaya bahasa. b. mereka tidak sedar bahawa bahasa yang mereka gunakan kurang sesuai apabila berkomunikasi dengan guru khususnya. guru memainkan peranan penting untuk memperbetulkan dan menegur bahasa yang digunakan agar bahasa kita kekal terpelihara. Kesedaran kepentingan kesantunan berbahasa (kemahiran bertutur dan mendengar) bagi anda sebagai seorang guru. c. Ibu bapa sekarang masing-masing sibuk dengan kerjaya masing-masing. Refleksi anda harus meliputi aspek berikut. a. Ibubapa – Kebanyakan ibu bapa semakin tidak menitik beratkan kesantunan di dalam komunikasi mereka dan anak mereka. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. 2. Kadang kala. Mereka tidak menggunakan nilai berbahasa dengan betul tetapi mereka menggunakan ‘bahasa pasar’ atau bahasa yang mudah untuk mereka fahami di kalangan mereka tanpa menghiraukan nilai kesantunan tersebut. mereka lebih mudah terpengaruh dengan media massa dan juga rakan sebaya. Kesantunan bahasa dalam kalangan pelajar mutakhir ini.

Kita sering mendengar slogan ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ dan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ . Ini amat penting kerana anak murid lebih mendengar dan mempercayai kata-kata gurunya. Apa yang dituturkan juga mencerminkan nilai intelek seseorang individu. Ini penting untuk menghasilkan modal insan yang seimbang dari segi intelek. saya menjadi model ikutan oleh anak-anak murid yang memerhati setiap hari. Apa yang didengar setiap hari. jasmani dan emosi seperti yang sedang diusahakan oleh Kementerian baru-baru ini. bahasa yang mempunyai nilai kesantunan dan gaya bahasa yang sesuai adalah sangat penting. Sebagai seorang guru. guru juga perlu mempunyai kemahiran mendengar. Bahasa yang digunakan perlulah sopan dan bersantun agar dapat menjadi ikutan anak-anak didik.Saya tertarik dengan penggunaan slogan tersebut kerana bahasa menunjukkan nilai bangsa kita. 13 . Dengan bahasa juga orang lain boleh menilai perilaku kita kerana apa yang dituturkan mencerminkan peribadi seseorang individu. rohani.tinggi. itulah yang akan menjadi ikutannya. Luahan dan pendapat daripada anak murid tidak harus dipandang sepi kerana daripada kemahiran inilah. bukankah bahasa yang sopan dan berhemah lebih baik untuk diterima sebagai bahan maklumat? Justeru. guru dapat mengenali anak murid dari segi sahsiahnya. Oleh itu. Selain bertutur dengan bahasa yang sopan. Ketiga-tiga elemen ini penting di dalam komunikasi harian kita. Bahasa juga penting untuk menyampaikan maklumat.

Yacob Elsharouny (1997).com/2009/03gayabahasa.org/wiki/Komunikasi. Kejadian Yang Tidak Terduga & Cerita-cerita Lain.Bibilografi • • • • • Institut Pendidikan Guru Modul Bahasa Melayu Komunikasi (WAJ3115) 2011: Kementerian Pelajaran Malaysia.html.html Dilayari pada 10 Ogos 2011.wikipedia.com/pdf/kesantunan-dalampragmatik. ms.blogspot. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rusmanmalilli (2010) www. Dilayari pada 10 Ogos 2011. Kuala Lumpur . 14 .rusmanmalili. Arif (2009) Arifbahasamelayu1. Dilayari pada 11 Ogos 2011.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->