P. 1
Bahasa Melayu Komunikasi

Bahasa Melayu Komunikasi

|Views: 252|Likes:
Published by Muhammad Saiyidi

More info:

Published by: Muhammad Saiyidi on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

1. Menghuraikan konsep budi, budi bahasa, kesantunan bahasa, sistem sapaan dan gaya bahasa.

Konsep budi di dalam bahasa boleh diterjemahkan sebagai kebajikan, ini membawa maksud kebajikan-kebajikan yang di bawa di dalam bahasa contohnya nilai-nilai murni di dalam pertuturan kita manakala bahasa didefinasikan sebagai sistem lambang. Di Malaysia, sistem lambang yang digunakan ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jika digabungkan maksud budi bahasa ia merujuk kepada tuturkata, kelakuan, sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia. Setiap gerak laku, tuturkata, tatahidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Kesantunan berbahasa membawa maksud timbang rasa kita yang kita berikan kepada orang yang sedang kita bercakap. Ia juga merujuk kepada sifatsifat bahasa yang membolehkan kita menolak permintaan oarang tersebut tanpa menyakitkan hatinya. Kesantunan berbahasa juga merujuk kepada 2 bahagian iaitu verbal atau non verbal. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada normanorma budaya, tidak hanya sekadar menyampaikan idea yang kita fikirkan. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong,angkuh mahupun kurang ajar. Sistem sapaan membawa maksud kata panggilan di dalam keluarga mahupun di dalam masyarakat. Ia juga merangkumi panggilan hormat di dalam majlis-majlis tertentu. Bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan rujukan mengikut situasi dan konteks yang sesuai. Ia merujuk kepada panggilan di dalam keluarga, masyarakat mahupun majlis-majlis rasmi. Penggunaan bahasa sapaan yang sesuai dalam mewujudkan keharmonian di dalam perhubungan. Gaya bahasa pula membawa erti cara penggunaan dan pemakaian bahasa di dalam komunikasi kita. Sebelum bertutur kita hendaklah memastikan

3

bahasa yang digunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. pelbagai cara boleh dilaksanakan bagi mengaplikasi budi bahasa. Di dalam buku teks terdapat cerpen-cerpen pendek yang menitik beratkan elemen-elemen tersebut. 2. bahasa sindiran dan kiasan dan peribahasa. paradoks. Guru pula akan bertindak sebagi pembimbing bagi murid-murid supaya mereka menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi mereka seharian. ambiguiti. Oleh itu salah satu cara bagi mengaplikasikan budi bahasa. Kita boleh mengaplikasikan elemen-elemen ini seawal di bangku sekolah lagi kerana di bangku sekolah murid-murid telah didedahkan dengan penggunaan buku teks. simbol. denotatif. Bagaimana mengaplikasi budi bahasa. Terdapat gaya bahasa yang biasa digunakan seperti metafora. Selain itu. Kesimpulannya. konotatif. 4 . simile. media elektronik juga memainkan peranan yang penting bagi menyalurkan informasiinformasi yang berguna dalalm berbudi bahasa contohnya kempen ‘budi bahasa budaya kita’. personafikasi. hiperbola. novel dan juga cerpen. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan dalam masyarakat melayu dan Malaysia? Di dalam masyarakat melayu dan Malaysia.cara penggunaan bahasa kita bersesuaian dengan orang yang kita berkomunikasi. Tambahan pula. Kita sebagai orang melayu dan Malaysia hendaklah menilai dan menjaga budi serta bahasa kita. jika kita mengayakan bahasa yang menarik. ia dapat mendorong dan menarik perhatian orang yang kita hendak berkomunikasi. imejan. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan di dalam masyarakat melayu dan Malaysia. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan di dalam masyarakat adalah melalui bahan media cetak seperti surat khabar.

5 . Contoh penggunaan simile: seperti anjing dengan kucing. Diksi i. 3. 4. Dikenali juga perorangan yang bermaksud memberikan sifat manusia kepada benda-benda lain. ii. bak. umpama. Personafikasi i. Bermaksud pemilihan kata. (arif 2009) Berikut diberikan beberapa istilah-istilah gaya bahasa yang perlu difahami:1. Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat dalam karyanya. Mengenalpasti gaya bahasa Gaya bahasa ialah cara penulis menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan terhadap sesuatu tema atau persoalan melalui karya mereka. Antara contoh-contoh personafokasi yang pernah digunakan ialah daun nyuir melambai-lambai dan rumput menari-nari ditiup angin. 2. Ayat i. ii. tindak-tanduk dan perlakuan. ii. Penulis akan menggunakan dan memilih kata-kata yang sesuai dengan tema dan persoalan. Simile i. Kata-kata yang biasa digunakan seperti. kurus macam lidi dan bagai aur dengan tebing. perasaan. ibarat dan sebagainya. ii. Perbandingan setara yang digunakan oleh penulis bagai menyatakan sesuatu perkara. bagai. latar. watak dan mesej yang ada dalam karya mereka. iii. Sifat manusia itu meliputi perwatakan.3. Ayat yang digunakan sama ada ayat panjang atau ayat pendek mengikut kesesuaian karya yang diolahnya. iii.

Aliterasi i. ii. ii. Sinkope i. Contoh penggunaan sinkope: "Apa dah jadi ni?" 8. ii. 6. 7. Contohnya pengulangan bunyi vokal u dalam baris 'Tikar pucuk tikar mengkuang' 9. ii. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau makna yang lebih mendalam. Pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi. Perbandingan setara secara terus atau langsung yang digunakan oleh penulis. Contoh penggunaan hiperbola: lautan api sanggup kurenangi. Metafora i. Hiperbola i. Merupakan sejenis bahasa kiasan yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenar. Contohnya bunga melambangkan perempuan. senja melambangkan usia yang telah tua dan pagi melambangkan usia muda . ii. Contoh penggunaan metafora: samudera hampa dan lautan fikiran. Pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris puisi.5. Contohnya pengulangan bunyi konsonan k dalam baris 'Tikar pucuk tikar mengkuang' 10. ii. Bermaksud penyingkatan kata. Perlambangan i. keadaan. Asonansi i. 6 . Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda.

guru besarnya telah berjaya meminta pertolongan Pak Cik Amin. Akhirnya Mahasin telah berjaya mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang doktor dan dia juga dilantik sebagai Ketua Majlis Perkampungan. sistem sapaan d. Pada pendapat saya. kepentingan gaya bahasa. Dikala kerisauan Mahasin. Dia bersedih kerana guru Bahasa Arab dan Matematiknya tiada untuk satu jangka masa yang lama. Yusuf. a. beliau hanya menggunakan gaya bahasa biasa sahaja tanpa menggunakan ayat-ayat metafora. Tambahan pula. simile. Berdasarkan sebuah cerpen yang ditulis dalam era 70-an hingga era 90-an terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pak Cik Amin telah membantu Mahasin dan murid lain untuk berjaya di dalam Peperiksaan Sijil Rendah mereka dan Mahasin telah berjaya menjadi murid cermerlang di dalam wilayah tersebut. Mahasin bercita-cita ingin menjadi seorang doktor seperti Doktor Sawsan. beliau menulis cerpen ini adalah untuk golongan kanak-kanak. Pak cik Amin disanjung tinggi oleh masyarakat setempat diatas jasa baik beliau mengajar tanpa meminta sebarang wang atau balasan. penggunaan gaya bahasa b. Ini penting kerana dia ingin melanjutkan pelajaran di Kaherah seperti abangnya. pengunaan gaya bahasa Penulis. seorang guru bimbingan di kampung Sharunah. anda dikehendaki menganalisis.4. kesantunan bahasa dan sistem sapaan KEJADIAN YANG TIDAK TERDUGA oleh YACOB ELSHAROUNY Sinopsis Cerpen Cerpen ini adalah mengenai serorang murid perempuan yang cerdik bernama Mahasin. kesantunan bahasa c. Maksud-maksud perkataan di dalam cerpen ini juga tiada yang sukar untuk di fahami. 7 . mengulas dan menghuraikan aspek-aspek berikut:a. Yacob Elsharouny menggunakan gaya bahasa yang amat mudah difahami oleh pembaca.

terdapat banyak contoh yang menunjukkan kesantunan bahasa. Sinkope Penulis ada menggunakan gaya bahasa sinkope.. aliterasi. Ayat Penulis mengarang membina dan menyusun ayat dalam karyanya dengan mudah supaya sesuai dengan golongan pembaca. personifikasi dan perlambangan yang sukar untuk kanak-kanak fahami. kesantunan bahasa. Tetapi beliau masih menggunakan diksi.hiperbola. Di dalam cerpen ini. supaya dia mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan supaya dia dapat menyambung pelajaran ke sekolah menengah rendah di Kaherah” (muka surat 13 dan 14) 8 . yang merujuk kepada timbang rasa di dalam komunikasi. wahai Mahasin. Dialong di atas menunjukkan kesantunan Doktor Sawsan mempelawa Mahasin masuk ke dalam klinik beliau.saya mahu Pak Cik Ismail meminta Pak Cik Amin al-Afendi mengajar anak perempuan kamu. Contohnya:1.. Mahasin pula bertanya.tidak... “Selamat datang. Diksi Penulis mengutarakan tema kejadian yang tidak terduga antaranya guru bahasa Arab dan Matematik yang tiada untuk jangka masa yang panjang. kejadian limpahan rezeki makanan kepada Pak Amin yang mengajar tanpa meminta wang dan kejayaan Mahasin mendapat keputusan cemerlang di seluruh wilayahnya. 2. asonansi. “Adakah kamu mahu saya mengajar bahasa arab dan matematik?” “Tidak. masuklah sayang” (muka surat 6).. ayat dan sinkope. “apa hal ni?” (muka surat 24) b.

(gelaran kurniaan ikhtisas kerana kejayaan di dalam bidangnya) . kesantunan bahasa dan sistem sapaan adalah penting di dalam cerpen. Gaya bahasa yang mudah difahami akan menarik golongan pembaca yang bersesuai. ii. kejadian yang tidak terduga ini kerana ketiga-tiga elemen ini berhubung kait bagi sesebuah cerpen pendek. d. Masyarakat setempat mengelarkan beliau sebagai Doktor di atas peranan dan jasa beliau yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. kepentingan gaya bahasa . Cikgu Fikriah . Terdapat banyak lagi bahasa sapaan yang digunakan seperti Pak Cik Ismail. sistem sapaan Sistem sapaan yang digunakan di dalam cerpen ini juga pelbagai. Contohnya:i. Doktor Sawsan -(gelaran kurniaan ikhtisas kerana kejayaan di dalam bidangnya). penggunaan gaya bahasa. Pak Amin al-Afendi. masyarakat dah juga majlis rasmi.Dialog di atas menujukkan kesantunan di dalam penolakan di dalam komunikasi antara guru besar dan Pak Cik Ismail. Mahasin mengelarkan Fikriah sebagai Cikgu Fikriah kerana beliau mengajar di sekolah Mahasin. Datuk Bandar dan lain-lain lagi. sistem sapaan yang baik dapat mengharmonikan penutur dan pendengar. kesantunan bahasa dan sistem sapaan Kesimpulannya. Hal ini jelas menunjukkan masyarakat Melayu adalah bersopan santun dan berbudi bahasa. 9 . Kesantunan bahasa secara tidak langsung akan menggambarkan norma-norma kehidupan masyarakat kita dan bahasa melayu sebagai bahasa komunikasi kita. ia merangkumi panggilan dalam keluarga. Manakala sistem sapaan menggambarkan penggunaan sapaan kepada individu yang terlibat. c.

Dengan merujuk mana-mana sumber sama ada media cetak atau elektronik. huraikan secara terperinci tajuk berikut:a. Secara fungsional. Ia menekankan dimiliki bersama. hari ini?” Doktor Sawsan ketawa sambil berkata. ”Saya tahu kamu mahu bertanyakan 10 . kesantunan bererti kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan kepada orang yang dihormati. Secara formal. Kebiasanya idea-idea. orang yang setaraf atau orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Menghuraikan konsep kesantunan berbahasa verbal dan non-verbal. Sudahkah doktor melawat hospital. Konsep kesantunan verbal Jalaluddin Rakhmat (1994). Menurut beliau juga. Buat pemerhatian dan kumpul bahan sumber yang berkaitan kesantunan berbahasa dalam folio. bahasa diertikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkap sesuatu. yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memberi erti. 2. kerana bahasa hanya dapat difahami apabila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. seseorang yang menyapa seseorang yang lain mengikut sistem yang telah terbaku dalam masyarakat dianggap sebagai orang yang berbudi bahasa dan di beri nilai yang tinggi dalam kebudayaan melayu. mendefinisikan bahasa verbal secara fungsional dan formal. Pada pendapat saya. Di dalam cerpen kejadian yang tidah terduga antara contoh kesantunan verbal ialah: ”Selamat pagi. bahasa diertikan sebagai semua ayat yang terbayangkan. konsep kesantunan verbal membawa maksud cara komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan di dalam masyarakat kiata seharian. wahai doktor. maklumat-maklumat atau kenyataan lebih mudah dihantar melalui keadah verbal dan ia mudah difahami.Sub-Tugasan 1. Kesantunan bahasa Menurut Amat Juhari Moain (1992).

”Adakah kamu melakukan apaapa sehingga kamu didenda oleh guru besar?” Mahasin menggelengkan kepalanya. Jelaskan fenomena kesantunan berbahasa dalam kalangan generasi muda dan nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhinya.” (muka surat 8) Konsep kesantunan non-verbal Jalaluddin Rakhmat (1994)Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal.. b. Keduadua komunikasi ini saling berhubung kait dalam menyampaikan maklumat. bagi kesantuan berbahasa non-verbal pula membawa maksud komunikasi yang disamapaikan secara bahasa isyarat. eksperi wajah. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini ialah: 1.tentang Muhsin kawan kamu yang kecil itu. pakaian. wahai Mahasin. Tetapi kebanyakan media masa sekarang seperti televisyen menyampaikan bahasa-bahasa yang 11 . Media massa . antara contoh kesantunan non-verbal ialah: Cikgu Fikriah menghampirinya sambil bertanya.media massa memainkan peranan yang penting bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat. kedua-kedua jenis komunikasi verbal dan non-verbal memainkan peranan yang penting di dalam komunikasi masyarakat kita. Di dalam cerpen kejadian yang tidak terduga. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. (muka surat 3 dan 4) Kesimpulannya. masyarakat generasi muda semakin tidak menitik beratkan nilai-nilai kesantunan berbahasa di dalam komunikasi seharian mereka. Saya belum melawatnya lagi. warna dan juga intonasi suara. simbolsimbol. Mereka semakin hilang berbudi bahasa semasa bertutur dalam kehidupan harian mereka. Pada masa kini.marilah kita pergi melawatnya bersama-sama. Manakala. .

tidak sesuai untuk generasi muda sekarang contohnya filem-filem aksi yang gemar menutur ayat-ayat yang tidah baik. Refleksi anda harus meliputi aspek berikut. Kebanyakan murid-murid dan pelajar-pelajar sekarang semuanya bijak pandai tetapi mereka masih mampunyai masalah di dalam kesantunan berbahasa di dalam komunikasi seharian mereka. guru memainkan peranan penting untuk memperbetulkan dan menegur bahasa yang digunakan agar bahasa kita kekal terpelihara. c. Keyakinan penguasaan sepanjang melaksanakan KKP. Di sini. b. Kesantunan bahasa dalam kalangan pelajar mutakhir ini. saya mendapati keyakinan terhadap nilai penggunaan gaya bahasa. Secara tidak langsung anak-anak muda dan kecil akan meniru perkataan-perkataan dan ayat tersebut. Anak-anak hanya berpeluang belajar di sekolah sahaja. 2. Kesedaran kepentingan kesantunan berbahasa (kemahiran bertutur dan mendengar) bagi anda sebagai seorang guru. Ibu bapa sekarang masing-masing sibuk dengan kerjaya masing-masing. Ibubapa – Kebanyakan ibu bapa semakin tidak menitik beratkan kesantunan di dalam komunikasi mereka dan anak mereka. Walaupun mereka di ajar di sekolah. mereka tidak sedar bahawa bahasa yang mereka gunakan kurang sesuai apabila berkomunikasi dengan guru khususnya. Kadang kala. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Mereka tidak menggunakan nilai berbahasa dengan betul tetapi mereka menggunakan ‘bahasa pasar’ atau bahasa yang mudah untuk mereka fahami di kalangan mereka tanpa menghiraukan nilai kesantunan tersebut. kesantunan bahasa dan sistem sapaan semakin 12 . a. justeru itu mereka tidak mempunyai peluang untuk mengajar anak-anak mereka berbudi bahasa. Tulis satu refleksi mengenai pengalam anda sepanjang menyiapkan tugasan ini. mereka lebih mudah terpengaruh dengan media massa dan juga rakan sebaya.

Ini amat penting kerana anak murid lebih mendengar dan mempercayai kata-kata gurunya. Ini penting untuk menghasilkan modal insan yang seimbang dari segi intelek. Bahasa yang digunakan perlulah sopan dan bersantun agar dapat menjadi ikutan anak-anak didik. Bahasa juga penting untuk menyampaikan maklumat. 13 .tinggi. jasmani dan emosi seperti yang sedang diusahakan oleh Kementerian baru-baru ini. Sebagai seorang guru. itulah yang akan menjadi ikutannya. Luahan dan pendapat daripada anak murid tidak harus dipandang sepi kerana daripada kemahiran inilah. Oleh itu. Apa yang didengar setiap hari. saya menjadi model ikutan oleh anak-anak murid yang memerhati setiap hari. guru juga perlu mempunyai kemahiran mendengar. guru dapat mengenali anak murid dari segi sahsiahnya. bahasa yang mempunyai nilai kesantunan dan gaya bahasa yang sesuai adalah sangat penting. rohani. Selain bertutur dengan bahasa yang sopan. Kita sering mendengar slogan ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ dan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ . bukankah bahasa yang sopan dan berhemah lebih baik untuk diterima sebagai bahan maklumat? Justeru. Dengan bahasa juga orang lain boleh menilai perilaku kita kerana apa yang dituturkan mencerminkan peribadi seseorang individu. Ketiga-tiga elemen ini penting di dalam komunikasi harian kita. Apa yang dituturkan juga mencerminkan nilai intelek seseorang individu.Saya tertarik dengan penggunaan slogan tersebut kerana bahasa menunjukkan nilai bangsa kita.

rusmanmalili.wikipedia. Kuala Lumpur . Dilayari pada 10 Ogos 2011. 14 .html.org/wiki/Komunikasi.blogspot. Rusmanmalilli (2010) www.Bibilografi • • • • • Institut Pendidikan Guru Modul Bahasa Melayu Komunikasi (WAJ3115) 2011: Kementerian Pelajaran Malaysia.com/pdf/kesantunan-dalampragmatik. Yacob Elsharouny (1997). Dewan Bahasa dan Pustaka.html Dilayari pada 10 Ogos 2011. ms.com/2009/03gayabahasa. Arif (2009) Arifbahasamelayu1. Dilayari pada 11 Ogos 2011. Kejadian Yang Tidak Terduga & Cerita-cerita Lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->