FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI 2012 HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLGI SUKAN

NO MATRIK NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MAIL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : :

800404015029002 800404015029 0133684901 banjarmasin_4480@yahoo.com IPGM Temenggong Ibrahim

0 3.2 BENTUK BERMUSUHAN 3.1 TEORI NALURI SIGMUND FREUD 4.0 TEORI-TEORI KEAGRESIFAN DALAM SUKAN 4.3 ASERTIF 4.0 .0 8.1 BENTUK INSTRUMENTAL 3.3 TEOI KEKECEWAAN-KEAGRESIFAN 4.KANDUNGAN BIL PENGENALAN DEFINISI BENTUK KEAGRESIFAN DALAM SUKAN 3.0 2.0 KEJADIAN KEAGRESIFAN DALAM SUKAN CARA MENGATASI KEAGRESIFAN KESIMPULAN RUJUKAN PERKARA MUKA SURAT 1.5 TEORI KEKECEWAAN-KEAGRESIFAN YANG DIKAJI SEMULA 4.0 6.2 TEORI BREDEMEIRE 4.6 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL BANDURA 5.0 7.

Menurut Baron dan Richardson (1994). keagresifan merupakan apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan. verbal atau psikologikal ke atas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan atau perbuatan yang mendatangkan kerosakan harta benda yang berpunca dari kemarahan. keagresifan boleh takrifkan sebagai satu keganasan dalam sukan yang boleh menyebaban kecederaan yang serius. Kedua. Menurut Silva (1981).1. Menurut Gill ( 1986 ) bagi menghasilkan sesuatu tingkah laku atau tindakan yang dikotegorikan sebagai agresif mesti menepati empat kriteria iaitu yang pertama keagresifan itu adalah satu tingkah laku berbentuk fizikal semata-mata tanpa perasaan. Yang terakhir ialah keagresifan suatu tingkah laku yang dilakukan dengan niat untk mencederakan seseorang individu sama ada dari segi fizikal atau mental. hoki ais dan sebagainya. dan kepengadilan yang berat sebelah boleh menjadi punca keagresifan iu berlaku. satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecederaan secara fizikal. Namun begitu.0 Definisi Keagresifan Terdapat beberapa definisi berkaitan keagrifan dalam sukan yang diutrakan oleh penyelidik. bola sepak. Wann ( 1997 ). . Keagrifan dalam sukan ini juga ada kalanya sehingga menyebabkan kematian. sikap atau motivasi. keagresifan sebagai satu perlakuan untuk menyakitkan atau mengakibatkan kecederaan fizikal.Ketiga.0 Pengenalan Keagresifan dalam sukan ialah satu fenomena tingkah laku yang sentiasa berlaku dalam sukan atau perminan sehingga boleh mengundang atau menyebabkan kecederaan yang amat serius dan kesakitan secara fizikal dan psikologikal. Selain daripada itu. keagresifan dalam sukan bukan sahaja berpunca daripada peserta atau atlit malah faktor-faktor lain seperti penyokong. Keagresifan satu tingkah laku yang ditujukan kepada benda hidup. 2. Kebiasaan keganasan ini terjadi dalam sukan yang memerlukan kontak seperti sukan ragbi. serta mental kepada benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan tersebut. keagresifan satu tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja iaiu tanpa niat..

1 Bentuk Instrumental Bentuk instrumental ialah suatu perlakuan yang menyebabkan berlakunya kecederaan kepada pemain-pemain lawan.. Sebagai contoh. Di dalam bentuk bermusuhan ini pemain menetapkan matlamat untuk mencederakan pemain pihak lawan sehingga menyebabkan pemain tersebut mengalami kecederaan dan teraniaya. Silva 1984. bentuk bermusuhan dan tindakan asertif. perlakuan secara verbal dan psikologikal serta mangsanya bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan. Dalam contoh ini. tindakan agresif seorang pemain pertahanan keatas pemain penyerang pasukan lawan dengan niat untuk mencederakan pemain tersebut agar beliau tidak dapat beraksi dengan baik seperti menjaringkan gol atau membuat hantaran kepada rakannya yang lain. Baron dan Richardson tidak mengambil kira kerosakan harta benda sebagai hasil dari tindakan yang agresif. et al. 3. niat untuk mencederakan (penyerang pasukan lawan) masih ada. Perlakuan agresif ini bukanlah bertujuan untuk menganiaya atau mencederakan tetapi untuk mencapai matlamat yang berupa ganjaran atau maruah diri.Kesimpulan dari definisi-definisi tadi. Penggunaan strategi ini khususnya di peringkat profesional perlu dibenteras kerana tindakan pemain profesional ini lazimnya akan menjadi ikutan pemain muda. ( 1939 ) Bentuk keagresifan bermusuhan suatu perlakuan agresif yang dilakukan dengan niat untuk menyakitkan seseorang secara fizikl stsu psikologikal. 3. Perbezaan ketara di antara kedua-duanya adalah elemen kerosakan harta benda. menyatakan keagresifan ketara merujuk kepada tindakan agresif yang berpunca daripada rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain (ataupun objek) serta dengan niat . Ini kerana niat untuk mencederakan pemain pasukan lawan masih ada sedangkan tindakan ini bersalahan dengan peraturan mana-mana jenis sukan.0 Bentuk-Bentuk Keagresifan dalam sukan Terdapat tiga bentuk keagresifan yang berlaku dalam sukan iaitu bentuk keagresifan instrumental. Perlu ditegaskan di sini bahawa kedua-dua jenis tindakan agresif di atas sebenarnya salah serta tidak boleh diterima dalam konteks sukan. terdapat persamaan iaitu kedua-duanya memasukkan unsur niat.2 Bentuk Bermusuhan atau Ketara Menurut Dollard. Matlamat utama pemain pertahanan ini ialah untuk memastikan pasukannya memenangi perlawanan tersebut. tetapi matlamat utama pemain pertahanan tersebut ialah untuk memenangi perlawanan. 3.

Oleh kerana terlalu marah. Tindakan ini dikategorikan sebagai keagresifan ketara kerana tindakan yang dibuat oleh penyerang tadi berdasarkan rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan pemain pertahanan. penggunaan terjahan ( tackle ) untuk menghadkan pergerakan atau merampas bola dari pemain lawan dalam permainan ragbi dibenarkan serta termaktub dalam peraturan permainan selagi tackle tadi dilakukan tidak menyalahi peraturan. Bagaimanapun. tetapi perlakuan kasar tersebut tidak dihukum oleh pengadil. ia tidak dianggap sebagai tindakan yang agresif kerana ia dilakukan dengan “bersih” serta mengikut peraturan tanpa ada niat untuk mencederakan pemain lawan. Dalam situasi pertandingan. Tindakan ini merujuk kepada penggunaan fizikal atau verbal dengan cara yang dibenarkan ( mengikut peraturan permainan ) untuk mencapai sesuatu matlamat ( kemenangan ).3 Tindakan Asertif Jenis tindakan asertif ini sering kali disalah tafsirkan maksudnya kerana jarang sekali digunakan istilah ini dalam konteks sukan. seorang pemain penyerang telah dikasari sepanjang perlawanan oleh seorang pemain pertahanan pasukan lawan dengan cara yang agak kasar. jika berlaku kecederaan kepada pemain lawan akibat tackle bersih yang dilakukan. tugas untuk memastikan sama ada pelakuan itu dianggap sebagai perlakuan yang agresif atau asertif terletak ditangan pengadil. Sebagai contoh. penyerang tadi telah menyiku pemain pertahanan lawan tersebut (mendatangkan kecederaan) semasa perebutan bola dengan niat untuk membalas dendam (mengakibatkan kesakitan). Dalam konteks ini. ia tidak boleh dikira sebagai satu tindakan yang agresif kerana tindakan tersebut dibenarkan mengikut peraturan-peraturan permainan dan tiadanya niat untuk mengakibatkan kecederaan kepada pemain lawan.untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan dan ganjarannya pula ( kepuasan ) apabila melihat individu tersebut terseksa dengan kesakitan yang dialaminya. Niatnya pula untuk mengakibatkan kesakitan kepada pemain pertahanan tersebut dan ganjarannya ( kepuasan ) pula adalah melihat pemain tersebut menanggung derita kesakitan akibat tindakannya. Jika tindakan berlaku akibat tindakan asertif. Adalah amat sukar untuk menentukan dan menilai niat seseorang pemain apabila mereka melakukan sesuatu dalam . niat untuk mencederakan individu yang lain tidak timbul. 3. Sebagai contoh.

mereka akan memperoleh kepuasan buat seketika. Dalam sukan lasak seperti permainan ragbi permainan yang agresif boleh diterima kerana terdapat dalam peraturan kecuali permainan yang dianggap kotor seperti memijak pemain lawan. Melalui cara ini. kehendak atau kemahuan dalam keagresifan berkaitan dengan tahap alasam moral. Teori ini beranggapan tingkahlaku agresif manusia sebaga sesuatu yang tidak beretika. 4. Keagresifan yang terjadi mesti mendapat perkaitan antara tahap alasan moral dan tingkah laku yang dapat dilhat dalam keagresifan sukan itu sendiri.konteks permainan kerana ia berlaku dengan pantas khususnya dalam sukan yang bercorak dinamik serta kemahiran terbuka (open skills). 4. Semua tenaga ini harus dikeluarkan dan proses ini digelar sebagai katarsis. Salah satu contoh dalam sukan adalah apabila bola yang dikawal seorang pemain bola sepak telah dirampas oleh pemain pihak lawan. 4.3 Teori kekecewaan-Keagresifan . Seorang kanak-kanak yang merajuk dan menghentakkan kakinya sedang melepaskan tenaga yang dipanggil katarsis. 4. Pemain yang kehilangan bola itu tadi akan cuba merampas kembali bola tersebut yang enggan melakukan terjahan ( takle) yang kasar.1 Teori Naluri Sigmund Freud Menurut Gill ( 1986 ) setiap individu dilahirkan dengan tenaga naluri keagresifan dan tenaga ini membina satu dorongan dalaman yang harus dipuaskan. Beberapa tingkah laku yang tidak begitu agresif boleh dijadikan ejen untuk mengurangkan doronga ini.2 Teori Bredemeire Teori ini dibuat berdasarkan teori Jean piaget mengenai perkembangan kognitif.0 Teori – Teori Keagresifan Terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi bagi menerangkan faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. Bagi seseorang yang masih belum memahami keagresifan dalam sukan yang sebenar akan bercelaru apabila melihat permainan yang agresif seperti ragbi. Teori ini menerangkan tentang alasan moral.

Kajian ini menerangkan bagaimana teori pembelajaran sosial yang menekankan keagresifan yang boleh dipelajari atau dilatih melalui tingkah laku pemrhatian kepada tingkah laku yang agresif.4 Teori kekecewaan. kekecewaan tidak semestinya diakhiri dengan tindak balas agresif tetapi boleh berubah menjadi agresif dengan syarat wujudnya ransangan tertentu yang mencukupi. Dood. terutamanya ransangan negatif yang bergabung dengan kekecewaan yang akhirnya keanresifan pun berlaku. Keputusan pengadil yang tidak adil baginya mengakibatkan pemain itu mungkin akan bertindak agresif dengan melakukan sesuatu perbuatan yang lebih kasar secara sengaja alaupun dia tahu dia akan dikenakan kad kuning atau kad merah. Dalam keagresifan sukan. 4.Kekecewaan berlaku apabila sesuatu motif yang amat diingini oleh seseorang itu tidak dapat dicapai kerana pergerakan ke arah motif itu dihalang atau dihentikan ( Dollart. 1939). Perasaan marah merupakan asas berlakunya keagresifan. Sebagai contoh apabila seorang pemain bola sepak tertekan akibat keputusan pengadil kerana menjatuhkan pemain lawan walaupun baginya ia adalah bersih. Terdapat jugafaktorfaktor lain seperti kemuraman dan kedukaan yang merupakan ransangan negatif yang boleh mencetuskan tingkah laku agresif. apabila seorang penonton bola sepak melihat orang lain bertindak ganas semasa . Miller. Moowrer dan Sears. Atlet yang berada dalam sesuatu pertandingan akan berada dalam keadaaan arousal ( kebangkitan psikologi ) dan sekiranya kekecewaan yang berterusan kan menyebabkan tahap kebangkitan tadi terus meningkat sehingga boeh menyebabkan berlakunya perbuatan yang agresif.keagresifan yang dikaji semula Teori ini dikaji semula dengan membuat perbandingan dengan teori pembelajaran sosial. kanak-kanak memerhati orang dewasa melakukan sesuatu tindakan yang ganas akan terikut-ikut dengan perbuatan tersebut berbanding dengan golongan kanak-kanak yang tidak ada pengalaman pendedahan menonton perbuatan ganas ( Bandura. Ransangan ini erupakan tanda atau isyarat yang menghubungkaitkan antara kekecewaan dan keagresifan. 1973). Dalam teori ini. 4. Sebagai contoh. Tingkah laku agresif akan berlaku apabila beberapa ransangan.5 Teori pembelajaran Sosial Bandura Teori pembelajaran sosial Bandura ialah satu teori berkaitan pemerhatian dan peniruan.

Kekecewaan ini akan menyebabkan pemain akan bertindak lebih agresif semata-mata memuaskan hatinya. Ada kalanya keagresifan penonton ini melibatkan kecederaan yang serius. pegawai. Di Malaysia tindakan agresif penonton biasanya berlaku dalam sukan bola sepak. tekanan daripada jurulatih dan emosi yang tidak terkawan akan melahirkan tindakan yang agresif kepada pasukan lawan. Keganasan di kalangan penonton biasanya terjadi kepada penonton kepada pasukan yang kalah. Jurulatih juga boleh membangkitkan semangat anak buahnya. Bagi pasukan yang kalah. Tingkah laku agresif ini boleh berlaku di kalangan pemain yang berada di atas padang atau dikalangan penonton dengn penonton pihak lawan. penonton yang hadir menyaksikan juga boleh menimbulkan banyak tindakan agresif. pemain mungkin lebih bersemangat untuk berman dengan mempamerkan aksi yang lebih baik. melontar botol air kepada pemain di padang dan membuat provokasi. Dalam keadaan yang menang. Kekecewaan kekalahan pasukannya menyebabkan penonton bertindak liar dengan membakar harta-harta dalam stadium. Walaupun wujud banyak punca atau faktor yang menyebabkan berlakunya keagresifan dalam sukan tetapi masih ada cara untuk mengatasinya dan salah satunya ialah peranan juruatih yang lebih berkesan mengawal atlet atau pemainnya. jurulatih dan penonton. Keagresifan biasanya berlaku . Contohnya bekas penjaga gol Kelantan yang bertindak menerpa dengan kaki ke arah penonton.0 Kejadian Keagresifan dalam Sukan Tingkah laku agresif atau ganas dalam sukan melibatkan beberapa individu seperti atlet atau pemain.menonton perlawanan bola sepak tersebut akan meniru tingkah laku negatif itu tanpa memikirkan kesannya. Selain daripada atlit atau pemain dan jurulatih. Bagi mereka apa yang dilihat atau ditonton adalah satu pembelajaran secara sedar atau tidak sehinggakan mereka boleh meniru atau melakukan perkara itu semula sama seperti yang dilihat. Kejadian ini harus dipandang serius kerana boleh menjejaskan imej sukan negara. Kekecewaan boleh berpunca dari keputusan pertandingan dan keputusan pengadil yang dirasakan berat sebelah. 5. Seseorang atlet akan melakukan keagresifan apabila berada dalam keadaan tertekan dan kekecewaan. Keagresifan yang berpunca daripada pegawai atau jurulatih biasanya terjadi apabila mereka memberi tekanan yang melampau kepada pemainnya.

Perbezaan ketara mata atau jaringan akan mempengaruhi sikap atau tingkah laku dalam permainan. pasukan yang bermain di tempat lawan biasanya lebih agresif kerana mereka ingin mempertahankan kedudukan mereka. ia bergantung kepada corak keagresifan yang ditonjolkan serta jenis sukan yang dipertandingkan. Kajian dibuat keatas permainan bola sepak dan hoki ais mendapati semakin besar berbezaan mata atau jaringan. Kesan daripada keagresifan pemain tersebut menyebabkan prestasi pasukan terjejas. Lokasi Perlawanan juga boleh menjadi faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. Gangguan luaran pula boleh berpunca daripada visual. Biasanya pasukan yang bermain ditempat sendiri akan bertindak lebih agresif kerana mereka mendapat sokongan penyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. Contoh yang sering kita lihat ialah dalam permainan bola sepak. Gangguan dalaman ialah berpunca daripada tekanan dan kebimbangan. ia adalah sama jika bermain di tempat sendiri ataupun di tempat lawan (Cullen&Cullen. Bagaimanapun. ganguan bunyi dan kamunikasi. Prestasi pemain yang terganggu menurun kerana rasa marah serta tahap kebangkitan yang keterlaluan menyebabkan mereka menjadi lebih agresif sehingga mengurangkan tumpuan terhadap permainan. Antara kesan sampingan penggunaan steroid adalah peningkatan keagresifan individu yang mengambil atau menggunakan steroid. pemain itu akan menunjukkan keagresifan yang membawa kepada layangan kad kuning ataupun kad merah. apabila seseorang pemain itu diprovokasi oleh penonton atau pemain lawan. 1975). manakala bagi hoki ais. Kesannya. sebagai jurulatih atau mereka .Bagi sukan bola sepak. Dalam satu kajian tentang kesan gangguan serta provokasi penonton ke atas pemain bola keranjang. didapati bahawa pemain yang tidak terganggu dengan gangguan tersebut menunjukkan prestasi serta kemahiran motor yang baik jika dibandingkan dengan mereka yang terganggu. Semakin besar pertandingan semakin kuat tekanan yang dihadapi. prestasi mereka akan merosot. b Salah satu sebab pengharaman penggunaan steroid dalam sukan ialah kerana kesan sampingannya.disebabkan gangguan sama ada gangguan dalaman atau gangguan luaran. Justeru itu. Penggunaan Steriod menyebabkan seseorang hilang kawalan dan bertindak di luar batasan. semakin banyak kekasaran yang akan dilakukan oleh pemain pasukan yang sedang ketinggalan ( Cox 1999 ). menurut Russell (1981).

kursus-kursus motivasi juga perlu kerap diadakan bila-bila masa sebagai salah satu program kesedaran terhadap pentingnya semangat kesukanan dikalangan atlet atau pemain.3 Teknik Mengurus Perasaan . Oleh itu semangat kesukanan tinggi dan tulen dapat dibentuk sejak dibangku sekolah lagi. Begitu juga dengan masalah keagresifan daam sukan. Berikut ialah beberapa aspek yang difikirkan perlu diberi perhatian dalam mengatasi keagresifan dalam sukan. 6. 6. 6.1 Aspek Kurikulum Sukan Melentur buluh biarlah dari rebongnya.0 Cara Mengatasi Keagresifan dalam Sukan Ada kalanya keagresifan dalam sukan tidak dapat dielakkan tetapi masih ada cara untuk mengatasinya dan jurulatih memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah tersebut.yang terlibat dalam sukan. perlu memastikan agar atlet tidak terlibat dalam pengambilan bahan terlarang ini demi kebaikan orang lain. adalah diharapkaan sikap mulia dalam aktiviti sukan dapat dibentuk bermula dari pengajaran pendidikan jasmani diperingkat awal sekolah.2 Kursus Motivasi Selain daripada kurikulum sukan. Satu kurikulum sukan perlu diperkenalkan diperingkat sekolah rendah lagi di mana dalam kurikulum ini mempunyai modul yang mengajar etika sebagai penonton dan sebagai ahli sukan ataupun atlet. Selain daripada atlet jurulatih juga harus mendalami kursus berkaitan semangat kesukanan dan jati diri. Dengan adanya program sukan secara terus dalam menyemai nilai-nilai murni. Melalui pendidikan sukan seorang guru bukan sahaja mendidik atlet malah jurulatih juga perlu mengahadiri program bagaimana untuk membentuk seorang atlet yang bernilai murni dan beretika. 6. Dalam adanya etika ini nilai-nilai murni dapat disemai secara terus.

Tekanan hidup tidak seharusnya dielakkan kerana tekanan hidup adalah satu-satunya fenomena yang dapat menyiap dan mematangkan manusia untuk menghadapi kecemasan atau bahaya dengan berada pada tahap yang lebih berjaga-jaga. Antara tingkah laku tersebut adalah menggunakan masa lapang secara produktif. 1980 ). mengelakkan diri dari tingkah laku menyalahkan orang lain dan memberikan tindak balas yang positif kepada orang lain. 6. para atlet dan jurulatih harus sentiasa menanamkan sikap bahawa kemenangan bukanlah segala-galanya. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan keagresifan dalam diri seseorang ( Adam. jurulatih dan pegawai sukan harus ada satu kemahiran dalaman iaitu teknik mengawal perasaan semasa pertandingan dan dapat menerima sesuatu keputusan secara rasional dan sentiasa menyedari keupayaan diri sendiri dan menghargai orang lain atau pihak lawan. Sebagai pemain. keaiban atau bermain di bawah .Adat ketika bertanding.5 Penyesuaian Diri Setiap atlet atau pasukan dalam sesebuah pertandingan mempunyai tekanan nya tersendiri. 6. tegaskan pendirian.6 Peranan Jurulatih Peranan jurulatih sangat penting bagi atlet atau pasukan semasa pertandingan sedang berlangsung dalam mengawal emosi atlet atau pemainnya apabila mengalami kekecewaan kerana kekalahan. pengurusan konflik yang dihadapi secara langsung tanpa berselindung. Selain itu. 6. Penyesuaian seperti ini boleh membantu individu menghadapi kesukaran mengatasi sesutu yag serius kerana ia telah pun membiasakan diri dengannya ( Selye. berehat dan relaksasi buat sementara waktu. kesilapan pengadil. Selain itu tingkah laku yang perlu diamalkan adalah penilaian semula matlamat dan harapan. ada yang menang dan ada yang kalah. Kita harus menyesuaikan diri dengan sebarang bentuk tekanan yang umum brbanding tekanan semasa pertandingan yang lebih khusus. kesakitan fizikal. 1978 ).4 Teknik Mengurus Keagresifan Setiap individu harus mempamerkan satu tingkah laku altenatif yang perlu dipraktikan secara berulang kali supaya akan menjadi satu kelaziman pada diri sendiri. Namun berapa ramai yang boleh menerima kekalahan dalam pertandingan.

ia satu perbuatan yang terjadi atau dilakukan berdasarkan faktor-fakor yang telah dibincangkan tadi.0 Kesimpulan Berdasarkan semua maklumat yang telah dikupas berkaitan keagresifan dalam sukan. Dalam sukan semua yang terlibat harus memainkan peranan penting dalam mengurangkan tingkah laku agresif dalam sukan terutamanya sikap agresif yang membawa kepada keadaan yang lebih negatif. pemainpemain akan mempunyai kemahiran mengawal emosi dan tindak balas hasil daripada kekecewaan tersebut. Rujukan : Dr Mohar Kasim. Apa yang perlu dilakukan adalah meleraikan segala kekusutan yang dialami atau dirasai oleh pemainnya daripada menmbulkan keahresifan. Oleh itu. Keagresifan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja terutama mereka yang tidak boleh mengawal emosi dan tidak boleh menerima kekalahan. Namun begitu terdapat cara-cara mengatasi keagresifan ini supaya tingkah laku agresif ini dapat dikurangkan.keupayaan sebenar. 7. Jurulatih juga disarankan supaya tidak memberikan tekanan yang terlalu tinggi seperti memastikan kmenangan seiap kali bermain ( Widmeyer. 1984 ). Menurut Papanek ( 1977 ). Nurhaziyanti Mohamad ( 2011 ) HBPE4203 Psikologi dan Sosiologi . jurulatih perlu memainkan peranan aar keagresifan dapat dikawal.

com/doc/38288777/PSIKOLOGI-SUKAN . http://azharpjpk.pdf http://www.Sukan.scribd.co.com/2009/08/keganasan-keagresifan-dalam-sukan.pearsonschoolsandfecolleges.Bhd.blogspot. Sdn. Selangor Darul Ehsan: Meteor Doc.html http://www.uk/FEAndVocational/SportsStudies/ALevel/OCRA LevelPE2008/Samples/A2PEStudentBookSamplePages/PEforOCR%28A2%29SBCH08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful