FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI 2012 HBPE4203 PSIKOLOGI DAN SOSIOLGI SUKAN

NO MATRIK NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MAIL PUSAT PEMBELAJARAN

: : : : :

800404015029002 800404015029 0133684901 banjarmasin_4480@yahoo.com IPGM Temenggong Ibrahim

2 BENTUK BERMUSUHAN 3.KANDUNGAN BIL PENGENALAN DEFINISI BENTUK KEAGRESIFAN DALAM SUKAN 3.0 KEJADIAN KEAGRESIFAN DALAM SUKAN CARA MENGATASI KEAGRESIFAN KESIMPULAN RUJUKAN PERKARA MUKA SURAT 1.0 7.1 BENTUK INSTRUMENTAL 3.3 TEOI KEKECEWAAN-KEAGRESIFAN 4.3 ASERTIF 4.0 8.1 TEORI NALURI SIGMUND FREUD 4.2 TEORI BREDEMEIRE 4.0 2.6 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL BANDURA 5.0 TEORI-TEORI KEAGRESIFAN DALAM SUKAN 4.5 TEORI KEKECEWAAN-KEAGRESIFAN YANG DIKAJI SEMULA 4.0 3.0 .0 6.

Menurut Baron dan Richardson (1994). Menurut Gill ( 1986 ) bagi menghasilkan sesuatu tingkah laku atau tindakan yang dikotegorikan sebagai agresif mesti menepati empat kriteria iaitu yang pertama keagresifan itu adalah satu tingkah laku berbentuk fizikal semata-mata tanpa perasaan.0 Definisi Keagresifan Terdapat beberapa definisi berkaitan keagrifan dalam sukan yang diutrakan oleh penyelidik. verbal atau psikologikal ke atas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan atau perbuatan yang mendatangkan kerosakan harta benda yang berpunca dari kemarahan. Namun begitu. Menurut Silva (1981). keagresifan sebagai satu perlakuan untuk menyakitkan atau mengakibatkan kecederaan fizikal. sikap atau motivasi. keagresifan dalam sukan bukan sahaja berpunca daripada peserta atau atlit malah faktor-faktor lain seperti penyokong. keagresifan merupakan apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan. Kebiasaan keganasan ini terjadi dalam sukan yang memerlukan kontak seperti sukan ragbi.Ketiga.. serta mental kepada benda hidup yang berusaha untuk mengelakkan tindakan tersebut. keagresifan boleh takrifkan sebagai satu keganasan dalam sukan yang boleh menyebaban kecederaan yang serius. hoki ais dan sebagainya. Wann ( 1997 ). 2. Keagrifan dalam sukan ini juga ada kalanya sehingga menyebabkan kematian. . keagresifan satu tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja iaiu tanpa niat. Selain daripada itu. dan kepengadilan yang berat sebelah boleh menjadi punca keagresifan iu berlaku.1. bola sepak. satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecederaan secara fizikal.0 Pengenalan Keagresifan dalam sukan ialah satu fenomena tingkah laku yang sentiasa berlaku dalam sukan atau perminan sehingga boleh mengundang atau menyebabkan kecederaan yang amat serius dan kesakitan secara fizikal dan psikologikal. Kedua. Yang terakhir ialah keagresifan suatu tingkah laku yang dilakukan dengan niat untk mencederakan seseorang individu sama ada dari segi fizikal atau mental. Keagresifan satu tingkah laku yang ditujukan kepada benda hidup.

1 Bentuk Instrumental Bentuk instrumental ialah suatu perlakuan yang menyebabkan berlakunya kecederaan kepada pemain-pemain lawan. Silva 1984. menyatakan keagresifan ketara merujuk kepada tindakan agresif yang berpunca daripada rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain (ataupun objek) serta dengan niat . bentuk bermusuhan dan tindakan asertif. Di dalam bentuk bermusuhan ini pemain menetapkan matlamat untuk mencederakan pemain pihak lawan sehingga menyebabkan pemain tersebut mengalami kecederaan dan teraniaya.Kesimpulan dari definisi-definisi tadi.. niat untuk mencederakan (penyerang pasukan lawan) masih ada. tetapi matlamat utama pemain pertahanan tersebut ialah untuk memenangi perlawanan. Perlakuan agresif ini bukanlah bertujuan untuk menganiaya atau mencederakan tetapi untuk mencapai matlamat yang berupa ganjaran atau maruah diri. 3. 3. Perbezaan ketara di antara kedua-duanya adalah elemen kerosakan harta benda. tindakan agresif seorang pemain pertahanan keatas pemain penyerang pasukan lawan dengan niat untuk mencederakan pemain tersebut agar beliau tidak dapat beraksi dengan baik seperti menjaringkan gol atau membuat hantaran kepada rakannya yang lain. 3. Matlamat utama pemain pertahanan ini ialah untuk memastikan pasukannya memenangi perlawanan tersebut. Baron dan Richardson tidak mengambil kira kerosakan harta benda sebagai hasil dari tindakan yang agresif. ( 1939 ) Bentuk keagresifan bermusuhan suatu perlakuan agresif yang dilakukan dengan niat untuk menyakitkan seseorang secara fizikl stsu psikologikal. Sebagai contoh. Dalam contoh ini. terdapat persamaan iaitu kedua-duanya memasukkan unsur niat. perlakuan secara verbal dan psikologikal serta mangsanya bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan.0 Bentuk-Bentuk Keagresifan dalam sukan Terdapat tiga bentuk keagresifan yang berlaku dalam sukan iaitu bentuk keagresifan instrumental.2 Bentuk Bermusuhan atau Ketara Menurut Dollard. Perlu ditegaskan di sini bahawa kedua-dua jenis tindakan agresif di atas sebenarnya salah serta tidak boleh diterima dalam konteks sukan. Ini kerana niat untuk mencederakan pemain pasukan lawan masih ada sedangkan tindakan ini bersalahan dengan peraturan mana-mana jenis sukan. et al. Penggunaan strategi ini khususnya di peringkat profesional perlu dibenteras kerana tindakan pemain profesional ini lazimnya akan menjadi ikutan pemain muda.

Bagaimanapun. seorang pemain penyerang telah dikasari sepanjang perlawanan oleh seorang pemain pertahanan pasukan lawan dengan cara yang agak kasar. Tindakan ini dikategorikan sebagai keagresifan ketara kerana tindakan yang dibuat oleh penyerang tadi berdasarkan rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan pemain pertahanan. penyerang tadi telah menyiku pemain pertahanan lawan tersebut (mendatangkan kecederaan) semasa perebutan bola dengan niat untuk membalas dendam (mengakibatkan kesakitan). Dalam situasi pertandingan. tetapi perlakuan kasar tersebut tidak dihukum oleh pengadil. Jika tindakan berlaku akibat tindakan asertif. ia tidak dianggap sebagai tindakan yang agresif kerana ia dilakukan dengan “bersih” serta mengikut peraturan tanpa ada niat untuk mencederakan pemain lawan. Sebagai contoh. Niatnya pula untuk mengakibatkan kesakitan kepada pemain pertahanan tersebut dan ganjarannya ( kepuasan ) pula adalah melihat pemain tersebut menanggung derita kesakitan akibat tindakannya. 3. ia tidak boleh dikira sebagai satu tindakan yang agresif kerana tindakan tersebut dibenarkan mengikut peraturan-peraturan permainan dan tiadanya niat untuk mengakibatkan kecederaan kepada pemain lawan. Oleh kerana terlalu marah.untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan dan ganjarannya pula ( kepuasan ) apabila melihat individu tersebut terseksa dengan kesakitan yang dialaminya.3 Tindakan Asertif Jenis tindakan asertif ini sering kali disalah tafsirkan maksudnya kerana jarang sekali digunakan istilah ini dalam konteks sukan. Tindakan ini merujuk kepada penggunaan fizikal atau verbal dengan cara yang dibenarkan ( mengikut peraturan permainan ) untuk mencapai sesuatu matlamat ( kemenangan ). Dalam konteks ini. niat untuk mencederakan individu yang lain tidak timbul. tugas untuk memastikan sama ada pelakuan itu dianggap sebagai perlakuan yang agresif atau asertif terletak ditangan pengadil. jika berlaku kecederaan kepada pemain lawan akibat tackle bersih yang dilakukan. Sebagai contoh. penggunaan terjahan ( tackle ) untuk menghadkan pergerakan atau merampas bola dari pemain lawan dalam permainan ragbi dibenarkan serta termaktub dalam peraturan permainan selagi tackle tadi dilakukan tidak menyalahi peraturan. Adalah amat sukar untuk menentukan dan menilai niat seseorang pemain apabila mereka melakukan sesuatu dalam .

Seorang kanak-kanak yang merajuk dan menghentakkan kakinya sedang melepaskan tenaga yang dipanggil katarsis.konteks permainan kerana ia berlaku dengan pantas khususnya dalam sukan yang bercorak dinamik serta kemahiran terbuka (open skills). Bagi seseorang yang masih belum memahami keagresifan dalam sukan yang sebenar akan bercelaru apabila melihat permainan yang agresif seperti ragbi. 4. Dalam sukan lasak seperti permainan ragbi permainan yang agresif boleh diterima kerana terdapat dalam peraturan kecuali permainan yang dianggap kotor seperti memijak pemain lawan. Salah satu contoh dalam sukan adalah apabila bola yang dikawal seorang pemain bola sepak telah dirampas oleh pemain pihak lawan.1 Teori Naluri Sigmund Freud Menurut Gill ( 1986 ) setiap individu dilahirkan dengan tenaga naluri keagresifan dan tenaga ini membina satu dorongan dalaman yang harus dipuaskan. Teori ini beranggapan tingkahlaku agresif manusia sebaga sesuatu yang tidak beretika. 4. Pemain yang kehilangan bola itu tadi akan cuba merampas kembali bola tersebut yang enggan melakukan terjahan ( takle) yang kasar.2 Teori Bredemeire Teori ini dibuat berdasarkan teori Jean piaget mengenai perkembangan kognitif. mereka akan memperoleh kepuasan buat seketika. Teori ini menerangkan tentang alasan moral. Beberapa tingkah laku yang tidak begitu agresif boleh dijadikan ejen untuk mengurangkan doronga ini. Melalui cara ini. 4.0 Teori – Teori Keagresifan Terdapat beberapa teori yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar psikologi bagi menerangkan faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. Semua tenaga ini harus dikeluarkan dan proses ini digelar sebagai katarsis. 4. kehendak atau kemahuan dalam keagresifan berkaitan dengan tahap alasam moral.3 Teori kekecewaan-Keagresifan . Keagresifan yang terjadi mesti mendapat perkaitan antara tahap alasan moral dan tingkah laku yang dapat dilhat dalam keagresifan sukan itu sendiri.

Keputusan pengadil yang tidak adil baginya mengakibatkan pemain itu mungkin akan bertindak agresif dengan melakukan sesuatu perbuatan yang lebih kasar secara sengaja alaupun dia tahu dia akan dikenakan kad kuning atau kad merah. Kajian ini menerangkan bagaimana teori pembelajaran sosial yang menekankan keagresifan yang boleh dipelajari atau dilatih melalui tingkah laku pemrhatian kepada tingkah laku yang agresif. Miller. apabila seorang penonton bola sepak melihat orang lain bertindak ganas semasa . 4. Ransangan ini erupakan tanda atau isyarat yang menghubungkaitkan antara kekecewaan dan keagresifan. kekecewaan tidak semestinya diakhiri dengan tindak balas agresif tetapi boleh berubah menjadi agresif dengan syarat wujudnya ransangan tertentu yang mencukupi. Sebagai contoh. 1973). Terdapat jugafaktorfaktor lain seperti kemuraman dan kedukaan yang merupakan ransangan negatif yang boleh mencetuskan tingkah laku agresif. terutamanya ransangan negatif yang bergabung dengan kekecewaan yang akhirnya keanresifan pun berlaku. Sebagai contoh apabila seorang pemain bola sepak tertekan akibat keputusan pengadil kerana menjatuhkan pemain lawan walaupun baginya ia adalah bersih. 1939).Kekecewaan berlaku apabila sesuatu motif yang amat diingini oleh seseorang itu tidak dapat dicapai kerana pergerakan ke arah motif itu dihalang atau dihentikan ( Dollart. Perasaan marah merupakan asas berlakunya keagresifan. Dalam teori ini.5 Teori pembelajaran Sosial Bandura Teori pembelajaran sosial Bandura ialah satu teori berkaitan pemerhatian dan peniruan.keagresifan yang dikaji semula Teori ini dikaji semula dengan membuat perbandingan dengan teori pembelajaran sosial. 4. Dalam keagresifan sukan.4 Teori kekecewaan. Moowrer dan Sears. kanak-kanak memerhati orang dewasa melakukan sesuatu tindakan yang ganas akan terikut-ikut dengan perbuatan tersebut berbanding dengan golongan kanak-kanak yang tidak ada pengalaman pendedahan menonton perbuatan ganas ( Bandura. Tingkah laku agresif akan berlaku apabila beberapa ransangan. Dood. Atlet yang berada dalam sesuatu pertandingan akan berada dalam keadaaan arousal ( kebangkitan psikologi ) dan sekiranya kekecewaan yang berterusan kan menyebabkan tahap kebangkitan tadi terus meningkat sehingga boeh menyebabkan berlakunya perbuatan yang agresif.

Bagi pasukan yang kalah.0 Kejadian Keagresifan dalam Sukan Tingkah laku agresif atau ganas dalam sukan melibatkan beberapa individu seperti atlet atau pemain. Kekecewaan boleh berpunca dari keputusan pertandingan dan keputusan pengadil yang dirasakan berat sebelah. Selain daripada atlit atau pemain dan jurulatih. jurulatih dan penonton. Kejadian ini harus dipandang serius kerana boleh menjejaskan imej sukan negara. Seseorang atlet akan melakukan keagresifan apabila berada dalam keadaan tertekan dan kekecewaan. penonton yang hadir menyaksikan juga boleh menimbulkan banyak tindakan agresif. Kekecewaan ini akan menyebabkan pemain akan bertindak lebih agresif semata-mata memuaskan hatinya. Kekecewaan kekalahan pasukannya menyebabkan penonton bertindak liar dengan membakar harta-harta dalam stadium. Keagresifan yang berpunca daripada pegawai atau jurulatih biasanya terjadi apabila mereka memberi tekanan yang melampau kepada pemainnya. Keganasan di kalangan penonton biasanya terjadi kepada penonton kepada pasukan yang kalah. Tingkah laku agresif ini boleh berlaku di kalangan pemain yang berada di atas padang atau dikalangan penonton dengn penonton pihak lawan. Dalam keadaan yang menang. melontar botol air kepada pemain di padang dan membuat provokasi. Bagi mereka apa yang dilihat atau ditonton adalah satu pembelajaran secara sedar atau tidak sehinggakan mereka boleh meniru atau melakukan perkara itu semula sama seperti yang dilihat. Ada kalanya keagresifan penonton ini melibatkan kecederaan yang serius. pegawai.menonton perlawanan bola sepak tersebut akan meniru tingkah laku negatif itu tanpa memikirkan kesannya. tekanan daripada jurulatih dan emosi yang tidak terkawan akan melahirkan tindakan yang agresif kepada pasukan lawan. 5. pemain mungkin lebih bersemangat untuk berman dengan mempamerkan aksi yang lebih baik. Walaupun wujud banyak punca atau faktor yang menyebabkan berlakunya keagresifan dalam sukan tetapi masih ada cara untuk mengatasinya dan salah satunya ialah peranan juruatih yang lebih berkesan mengawal atlet atau pemainnya. Contohnya bekas penjaga gol Kelantan yang bertindak menerpa dengan kaki ke arah penonton. Keagresifan biasanya berlaku . Jurulatih juga boleh membangkitkan semangat anak buahnya. Di Malaysia tindakan agresif penonton biasanya berlaku dalam sukan bola sepak.

b Salah satu sebab pengharaman penggunaan steroid dalam sukan ialah kerana kesan sampingannya. ganguan bunyi dan kamunikasi. prestasi mereka akan merosot. Gangguan luaran pula boleh berpunca daripada visual. manakala bagi hoki ais. Penggunaan Steriod menyebabkan seseorang hilang kawalan dan bertindak di luar batasan. Kajian dibuat keatas permainan bola sepak dan hoki ais mendapati semakin besar berbezaan mata atau jaringan. Antara kesan sampingan penggunaan steroid adalah peningkatan keagresifan individu yang mengambil atau menggunakan steroid. sebagai jurulatih atau mereka . menurut Russell (1981). Perbezaan ketara mata atau jaringan akan mempengaruhi sikap atau tingkah laku dalam permainan. Kesan daripada keagresifan pemain tersebut menyebabkan prestasi pasukan terjejas. Justeru itu. Prestasi pemain yang terganggu menurun kerana rasa marah serta tahap kebangkitan yang keterlaluan menyebabkan mereka menjadi lebih agresif sehingga mengurangkan tumpuan terhadap permainan. Contoh yang sering kita lihat ialah dalam permainan bola sepak. Bagaimanapun. ia adalah sama jika bermain di tempat sendiri ataupun di tempat lawan (Cullen&Cullen. 1975). ia bergantung kepada corak keagresifan yang ditonjolkan serta jenis sukan yang dipertandingkan.disebabkan gangguan sama ada gangguan dalaman atau gangguan luaran. Semakin besar pertandingan semakin kuat tekanan yang dihadapi. Biasanya pasukan yang bermain ditempat sendiri akan bertindak lebih agresif kerana mereka mendapat sokongan penyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. semakin banyak kekasaran yang akan dilakukan oleh pemain pasukan yang sedang ketinggalan ( Cox 1999 ). Dalam satu kajian tentang kesan gangguan serta provokasi penonton ke atas pemain bola keranjang. Gangguan dalaman ialah berpunca daripada tekanan dan kebimbangan. Kesannya.Bagi sukan bola sepak. pemain itu akan menunjukkan keagresifan yang membawa kepada layangan kad kuning ataupun kad merah. apabila seseorang pemain itu diprovokasi oleh penonton atau pemain lawan. didapati bahawa pemain yang tidak terganggu dengan gangguan tersebut menunjukkan prestasi serta kemahiran motor yang baik jika dibandingkan dengan mereka yang terganggu. Lokasi Perlawanan juga boleh menjadi faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. pasukan yang bermain di tempat lawan biasanya lebih agresif kerana mereka ingin mempertahankan kedudukan mereka.

Satu kurikulum sukan perlu diperkenalkan diperingkat sekolah rendah lagi di mana dalam kurikulum ini mempunyai modul yang mengajar etika sebagai penonton dan sebagai ahli sukan ataupun atlet. adalah diharapkaan sikap mulia dalam aktiviti sukan dapat dibentuk bermula dari pengajaran pendidikan jasmani diperingkat awal sekolah. Melalui pendidikan sukan seorang guru bukan sahaja mendidik atlet malah jurulatih juga perlu mengahadiri program bagaimana untuk membentuk seorang atlet yang bernilai murni dan beretika. Selain daripada atlet jurulatih juga harus mendalami kursus berkaitan semangat kesukanan dan jati diri. kursus-kursus motivasi juga perlu kerap diadakan bila-bila masa sebagai salah satu program kesedaran terhadap pentingnya semangat kesukanan dikalangan atlet atau pemain.0 Cara Mengatasi Keagresifan dalam Sukan Ada kalanya keagresifan dalam sukan tidak dapat dielakkan tetapi masih ada cara untuk mengatasinya dan jurulatih memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah tersebut. 6.2 Kursus Motivasi Selain daripada kurikulum sukan.yang terlibat dalam sukan. 6. perlu memastikan agar atlet tidak terlibat dalam pengambilan bahan terlarang ini demi kebaikan orang lain. Begitu juga dengan masalah keagresifan daam sukan.3 Teknik Mengurus Perasaan .1 Aspek Kurikulum Sukan Melentur buluh biarlah dari rebongnya. Dengan adanya program sukan secara terus dalam menyemai nilai-nilai murni. Dalam adanya etika ini nilai-nilai murni dapat disemai secara terus. 6. 6. Oleh itu semangat kesukanan tinggi dan tulen dapat dibentuk sejak dibangku sekolah lagi. Berikut ialah beberapa aspek yang difikirkan perlu diberi perhatian dalam mengatasi keagresifan dalam sukan.

Penyesuaian seperti ini boleh membantu individu menghadapi kesukaran mengatasi sesutu yag serius kerana ia telah pun membiasakan diri dengannya ( Selye. 6. Kita harus menyesuaikan diri dengan sebarang bentuk tekanan yang umum brbanding tekanan semasa pertandingan yang lebih khusus. jurulatih dan pegawai sukan harus ada satu kemahiran dalaman iaitu teknik mengawal perasaan semasa pertandingan dan dapat menerima sesuatu keputusan secara rasional dan sentiasa menyedari keupayaan diri sendiri dan menghargai orang lain atau pihak lawan. mengelakkan diri dari tingkah laku menyalahkan orang lain dan memberikan tindak balas yang positif kepada orang lain. keaiban atau bermain di bawah . Selain itu tingkah laku yang perlu diamalkan adalah penilaian semula matlamat dan harapan.4 Teknik Mengurus Keagresifan Setiap individu harus mempamerkan satu tingkah laku altenatif yang perlu dipraktikan secara berulang kali supaya akan menjadi satu kelaziman pada diri sendiri. Antara tingkah laku tersebut adalah menggunakan masa lapang secara produktif. Sebagai pemain. 6.Adat ketika bertanding. tegaskan pendirian. Namun berapa ramai yang boleh menerima kekalahan dalam pertandingan. Teknik ini dapat mengurangkan tekanan dan keagresifan dalam diri seseorang ( Adam. 1980 ). 6. Tekanan hidup tidak seharusnya dielakkan kerana tekanan hidup adalah satu-satunya fenomena yang dapat menyiap dan mematangkan manusia untuk menghadapi kecemasan atau bahaya dengan berada pada tahap yang lebih berjaga-jaga. ada yang menang dan ada yang kalah. kesilapan pengadil.6 Peranan Jurulatih Peranan jurulatih sangat penting bagi atlet atau pasukan semasa pertandingan sedang berlangsung dalam mengawal emosi atlet atau pemainnya apabila mengalami kekecewaan kerana kekalahan.5 Penyesuaian Diri Setiap atlet atau pasukan dalam sesebuah pertandingan mempunyai tekanan nya tersendiri. berehat dan relaksasi buat sementara waktu. 1978 ). pengurusan konflik yang dihadapi secara langsung tanpa berselindung. Selain itu. kesakitan fizikal. para atlet dan jurulatih harus sentiasa menanamkan sikap bahawa kemenangan bukanlah segala-galanya.

Nurhaziyanti Mohamad ( 2011 ) HBPE4203 Psikologi dan Sosiologi . Menurut Papanek ( 1977 ).0 Kesimpulan Berdasarkan semua maklumat yang telah dikupas berkaitan keagresifan dalam sukan. 1984 ). Jurulatih juga disarankan supaya tidak memberikan tekanan yang terlalu tinggi seperti memastikan kmenangan seiap kali bermain ( Widmeyer. Namun begitu terdapat cara-cara mengatasi keagresifan ini supaya tingkah laku agresif ini dapat dikurangkan. Keagresifan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja terutama mereka yang tidak boleh mengawal emosi dan tidak boleh menerima kekalahan. Apa yang perlu dilakukan adalah meleraikan segala kekusutan yang dialami atau dirasai oleh pemainnya daripada menmbulkan keahresifan. 7. Oleh itu. Rujukan : Dr Mohar Kasim. jurulatih perlu memainkan peranan aar keagresifan dapat dikawal. ia satu perbuatan yang terjadi atau dilakukan berdasarkan faktor-fakor yang telah dibincangkan tadi. Dalam sukan semua yang terlibat harus memainkan peranan penting dalam mengurangkan tingkah laku agresif dalam sukan terutamanya sikap agresif yang membawa kepada keadaan yang lebih negatif. pemainpemain akan mempunyai kemahiran mengawal emosi dan tindak balas hasil daripada kekecewaan tersebut.keupayaan sebenar.

pdf http://www.Sukan.html http://www.com/doc/38288777/PSIKOLOGI-SUKAN .blogspot.co.pearsonschoolsandfecolleges.Bhd. Selangor Darul Ehsan: Meteor Doc.uk/FEAndVocational/SportsStudies/ALevel/OCRA LevelPE2008/Samples/A2PEStudentBookSamplePages/PEforOCR%28A2%29SBCH08.com/2009/08/keganasan-keagresifan-dalam-sukan. Sdn.scribd. http://azharpjpk.