PENGELUARAN

KAWALAN INVENTORI
© Sekolah Menengah Kebangsaan Oya 2012\Pengajian Perniagaan En. Mohd Hafizul Ibrahim (Guru Akademik T6 )

DEFINISI
Kawalan Inventori : Aktiviti @ langkah bagi memastikan bahan mentah dan barangan yang disimpan dapat digunakan dengan sempurna untuk memenuhi permintaan @ keperluan sepanjang suatu tempoh. Inventori : Bahan\barangan yang disimpan dalam organisasi untuk kegunaan masa depan. Contohnya, bahan mentah,barangan separa siap atau komponen dan barangan siap.

 Dapat mengelakkan penyimpanan inventori berlebihan dalam gudang.  Bekalan bahan mentah yang mencukupi membolehkan aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan tanpa gangguan.  Melalui kawalan inventori. .  Pengurusan inventori yang baik membolehkan perniagaan menyimpan inventori yang diperlukan dalam gudang mengikut keperluan pengeluaran yang dirancang. tahap inventori berada pada tahap yang diperlukan oleh perniagaan.OBJEKTIF 1) 2) Memastikan inventori berada pada tahap optimum. Aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan.

Mengelakkan risiko kerosakan dan kecurian inventori.OBJEKTIF 3) 4) Memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan.  Sebarang kekurangan dalam pasaran pula boleh diatasi dengan membawa keluar barang dari gudang.  Kawalan inventori dapat mengelakkan pembaziran yang mungkin berlaku disebabkan kerosakan dan keusangan inventori.  Barang yang telah dihasilkan boleh disimpan dalam gudang terlebih dahulu sebelum diedarkan ke pasaran mengikut keadaan permintaan pasaran. .  Kawalan inventori yang baik dapat mengelakkan daripada inventori hilang @ dicuri.

OBJEKTIF 5) Meminimumkan kos pemegangan inventori  Penyimpanan inventori mengikut keperluan pengeluaran perniagaan mengelakkan modal perniagaan terikat pada inventori untuk tempoh yang terlalu lama. .  Menjejaskan kedudukan aliran tunai perniagaan.

JENIS INVENTORI PERMINTAAN BERSANDAR INVENTORI PERMINTAAN TIDAK BERSANDAR .

Inventori Permintaan Bersandar. tetapi dipengaruhi oleh keadaan pasaran. Item dalam bentuk barangan siap Pengurusan inventori ini menggunakan model-model kuantitatif bagi menentukan : • Ramalan permintaan • Saiz pesanan • Kos pengurusan inventori . a) b) c) Permintaan bagi item dalam kategori ini tidak bergantung kepada permintaan item-item yang lain.

.Inventori Permintaan Tidak Bersandar. Item-item lain – barangan jenis komponen @ separa siap yang digunakan untuk menghasilkan barangan siap. Pengurusan inventori melibatkan penggunaan perancangan-perancangan pengeluaran untuk menentukan keperluan inventori seperti : • Jadual pengeluaran induk • Perancangan keperluan bahan. a) b) c) Permintaan untuk item dalam kategori ini bergantung kepada permintaan item-item yang lain.

KOMPONEN KOS DALAM PENGURUSAN INVENTORI KOS PEMBELIAN KOS INVENTORI KOS PESANAN KOS PENANGGUHAN KOS KEKURANGAN .

kos pemunggahan.Kos Pembelian   DEFINISI : Wang yang dibayar kepada pembekal bagi mendapatkan barangan yang dipesan. Kos Pesanan    DEFINISI : Kos tetap yang dikenakan setiap kali sesuatu pesanan dibuat.memeriksa. . Komponen kos ini berkadaran dengan kekerapan pesanan dibuat.menguji mutu dan merekodkan barang yang diterima. Tujuan : • Penyediaan borang pesanan.penentuan barang-barang yang perlu dipesan & penerimaan barang-barang yang dipesan seperti. Kos barangan yang dipesan bergantung kepada kuantiti yang dipesan.

Contohnya.penyenggaraan & penjagaan) dan susut nilai. . insurans. penggudangan (kos ruangan. Contohnya : Diskaun @ rebet dan penangguhan kerja yang melibatkan kos pengeluaran.Kos Penangguhan\Pegangan   DEFINISI : Kos yang wujud kerana menyimpan barangan dalam bentuk stok. faedah bagi modal terikat. Kos Kekurangan\kos kehabisan   DEFINISI : Penalti @ denda akibat ketiadaan barangan apabila diperlukan @ diminta oleh pelanggan.buruh.

Analisis ABC  Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Economic Order Quality)  Sistem Tepat Pada Waktu (Just In Time)  © Sekolah Menengah Kebangsaan Oya 2012\Pengajian Perniagaan En. Mohd Hafizul Ibrahim (Guru Akademik T6 ) .

Nilai ringgit penggunaan diperoleh dengan : Kos seunit item X Qtt DD tahunan setiap item d) Kemudian. . B dan C berdasarkan jumlah nilai ringgit penggunaan (nilai wang semasa). nilai-nilai ini akan disusun dalam tertib menurun mengikut kelas. B dan C.Analisis ABC a) b) c) Definisi : Suatu sistem mudah yang digunakan untuk mengelaskan item-item inventori kepada tiga kelas iaitu. A. A. Tujuan : supaya pihak pengurusan dapat menfokuskan kawalan dan perhatian yang lebih pada item yang mempunyai nilai ringgit penggunaan paling tinggi.

Rajah : Analisis ABC .

Huraian : Rajah ABC .

.Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Economic Order Quality) a) Definisi : Satu kaedah bagi menentukan kuantiti pesanan optimum yang meminimumkan jumlah kos berubah mengikut saiz pesanan. ANDAIAN : a) Permintaan adalah tetap dan konstan b) Tiada kekurangan yang dibenarkan c) Tempoh masa penghantaran inventori (lead time) dan penerimaan tempahan konstan. d) Semua tempahan diterima pada suatu masa.

Rajah : Model EOQ .

Formula : Model EOQ .

Contoh Pengiraan : Model EOQ .

Sistem Tepat Pada Waktu (JIT) Definisi : Sistem dimana item-item inventori tiba apabila ia diperlukan dalam proses pengeluaran tanpa perlu disimpan dalam stor. a) b) . Definisi 2 : Sistem inventori sifar @ sistem yang mengkehendaki pembekal menghantar bekalan kepada pelanggan tepat pada masanya dengan saiz inventori seberapa minimum yang mungkin.

Ciri.ciri JIT .

Ciri.ciri JIT .

ciri JIT .Ciri.

ciri JIT .Ciri.

Kebaikan JIT .

kos pesanan seunit = RM 50. [4] Huraikan 2 komponen kos dalam pengurusan inventori. [4] Diberi permintaan jangkaan = 2000 unit. [3] Senaraikan lima ciri sistem JIT. [21\2] . nilai belian = RM 250 000 dan kos pegangan = 10% daripada nilai belian.hitungkan kuantiti pesanan ekonomi (EOQ).SOALAN 1) 2) 3) 4) Apakah maksud inventori? Mengapakah organisasi tidak menyimpan inventori dengan banyak walaupun ia amat penting kepada organisasi.

TAMAT “Usaha dan tawakal tangga kejayaan bagi seseorang insan” .