PENGELUARAN

KAWALAN INVENTORI
© Sekolah Menengah Kebangsaan Oya 2012\Pengajian Perniagaan En. Mohd Hafizul Ibrahim (Guru Akademik T6 )

DEFINISI
Kawalan Inventori : Aktiviti @ langkah bagi memastikan bahan mentah dan barangan yang disimpan dapat digunakan dengan sempurna untuk memenuhi permintaan @ keperluan sepanjang suatu tempoh. Inventori : Bahan\barangan yang disimpan dalam organisasi untuk kegunaan masa depan. Contohnya, bahan mentah,barangan separa siap atau komponen dan barangan siap.

Aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan.  Bekalan bahan mentah yang mencukupi membolehkan aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan tanpa gangguan.  Melalui kawalan inventori.  Pengurusan inventori yang baik membolehkan perniagaan menyimpan inventori yang diperlukan dalam gudang mengikut keperluan pengeluaran yang dirancang. . tahap inventori berada pada tahap yang diperlukan oleh perniagaan.  Dapat mengelakkan penyimpanan inventori berlebihan dalam gudang.OBJEKTIF 1) 2) Memastikan inventori berada pada tahap optimum.

 Sebarang kekurangan dalam pasaran pula boleh diatasi dengan membawa keluar barang dari gudang.OBJEKTIF 3) 4) Memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan. .  Barang yang telah dihasilkan boleh disimpan dalam gudang terlebih dahulu sebelum diedarkan ke pasaran mengikut keadaan permintaan pasaran.  Kawalan inventori dapat mengelakkan pembaziran yang mungkin berlaku disebabkan kerosakan dan keusangan inventori. Mengelakkan risiko kerosakan dan kecurian inventori.  Kawalan inventori yang baik dapat mengelakkan daripada inventori hilang @ dicuri.

 Menjejaskan kedudukan aliran tunai perniagaan.OBJEKTIF 5) Meminimumkan kos pemegangan inventori  Penyimpanan inventori mengikut keperluan pengeluaran perniagaan mengelakkan modal perniagaan terikat pada inventori untuk tempoh yang terlalu lama. .

JENIS INVENTORI PERMINTAAN BERSANDAR INVENTORI PERMINTAAN TIDAK BERSANDAR .

a) b) c) Permintaan bagi item dalam kategori ini tidak bergantung kepada permintaan item-item yang lain. tetapi dipengaruhi oleh keadaan pasaran.Inventori Permintaan Bersandar. Item dalam bentuk barangan siap Pengurusan inventori ini menggunakan model-model kuantitatif bagi menentukan : • Ramalan permintaan • Saiz pesanan • Kos pengurusan inventori .

Item-item lain – barangan jenis komponen @ separa siap yang digunakan untuk menghasilkan barangan siap. .Inventori Permintaan Tidak Bersandar. a) b) c) Permintaan untuk item dalam kategori ini bergantung kepada permintaan item-item yang lain. Pengurusan inventori melibatkan penggunaan perancangan-perancangan pengeluaran untuk menentukan keperluan inventori seperti : • Jadual pengeluaran induk • Perancangan keperluan bahan.

KOMPONEN KOS DALAM PENGURUSAN INVENTORI KOS PEMBELIAN KOS INVENTORI KOS PESANAN KOS PENANGGUHAN KOS KEKURANGAN .

menguji mutu dan merekodkan barang yang diterima.Kos Pembelian   DEFINISI : Wang yang dibayar kepada pembekal bagi mendapatkan barangan yang dipesan. Kos Pesanan    DEFINISI : Kos tetap yang dikenakan setiap kali sesuatu pesanan dibuat.penentuan barang-barang yang perlu dipesan & penerimaan barang-barang yang dipesan seperti. Komponen kos ini berkadaran dengan kekerapan pesanan dibuat.memeriksa. Tujuan : • Penyediaan borang pesanan. . Kos barangan yang dipesan bergantung kepada kuantiti yang dipesan. kos pemunggahan.

insurans. .penyenggaraan & penjagaan) dan susut nilai. faedah bagi modal terikat.Kos Penangguhan\Pegangan   DEFINISI : Kos yang wujud kerana menyimpan barangan dalam bentuk stok. penggudangan (kos ruangan. Contohnya.buruh. Kos Kekurangan\kos kehabisan   DEFINISI : Penalti @ denda akibat ketiadaan barangan apabila diperlukan @ diminta oleh pelanggan. Contohnya : Diskaun @ rebet dan penangguhan kerja yang melibatkan kos pengeluaran.

Mohd Hafizul Ibrahim (Guru Akademik T6 ) .Analisis ABC  Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Economic Order Quality)  Sistem Tepat Pada Waktu (Just In Time)  © Sekolah Menengah Kebangsaan Oya 2012\Pengajian Perniagaan En.

B dan C. .Analisis ABC a) b) c) Definisi : Suatu sistem mudah yang digunakan untuk mengelaskan item-item inventori kepada tiga kelas iaitu. Tujuan : supaya pihak pengurusan dapat menfokuskan kawalan dan perhatian yang lebih pada item yang mempunyai nilai ringgit penggunaan paling tinggi. Nilai ringgit penggunaan diperoleh dengan : Kos seunit item X Qtt DD tahunan setiap item d) Kemudian. A. nilai-nilai ini akan disusun dalam tertib menurun mengikut kelas. B dan C berdasarkan jumlah nilai ringgit penggunaan (nilai wang semasa). A.

Rajah : Analisis ABC .

Huraian : Rajah ABC .

Model Kuantiti Pesanan Ekonomi (Economic Order Quality) a) Definisi : Satu kaedah bagi menentukan kuantiti pesanan optimum yang meminimumkan jumlah kos berubah mengikut saiz pesanan. . ANDAIAN : a) Permintaan adalah tetap dan konstan b) Tiada kekurangan yang dibenarkan c) Tempoh masa penghantaran inventori (lead time) dan penerimaan tempahan konstan. d) Semua tempahan diterima pada suatu masa.

Rajah : Model EOQ .

Formula : Model EOQ .

Contoh Pengiraan : Model EOQ .

Sistem Tepat Pada Waktu (JIT) Definisi : Sistem dimana item-item inventori tiba apabila ia diperlukan dalam proses pengeluaran tanpa perlu disimpan dalam stor. a) b) . Definisi 2 : Sistem inventori sifar @ sistem yang mengkehendaki pembekal menghantar bekalan kepada pelanggan tepat pada masanya dengan saiz inventori seberapa minimum yang mungkin.

ciri JIT .Ciri.

ciri JIT .Ciri.

Ciri.ciri JIT .

ciri JIT .Ciri.

Kebaikan JIT .

[3] Senaraikan lima ciri sistem JIT. kos pesanan seunit = RM 50. nilai belian = RM 250 000 dan kos pegangan = 10% daripada nilai belian.SOALAN 1) 2) 3) 4) Apakah maksud inventori? Mengapakah organisasi tidak menyimpan inventori dengan banyak walaupun ia amat penting kepada organisasi.hitungkan kuantiti pesanan ekonomi (EOQ). [4] Huraikan 2 komponen kos dalam pengurusan inventori. [21\2] . [4] Diberi permintaan jangkaan = 2000 unit.

TAMAT “Usaha dan tawakal tangga kejayaan bagi seseorang insan” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful