FUNGSI TEKS PENGACARA MAJLIS

Sebagai panduan utama pengacara majlis  Mengelakkan kesilapan atau kesalahan dalam mengacarakan sesebuah majlis  Memastikan majlis berjalan mengikut turutan yang betul Pemilihan perkataan yang betul dan tepat  Gaya dan laras bahasa yang indah dan betul