PENGENALAN Konsep Negara Bangsa merupakan satu konsep yang tidak asing lagi terutamanya di negara Malaysia,sebuah

negara yang mempunyai pelbagai kaum di

dalamnya.Konsep Negara Bangsa adalah amat penting bagi negara ini

bagi

memastikan tiada perselisihan faham diantara setiap kaum yang terdapat di Malaysia.Konsep ini secara asasnya akan mampu membentuk satu negara yang sihat serta melahirkan sebuah negara yang bebas daripada masalah yang melibatkan perkauman,yang mampu menggugat keamanan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Dalam membina konsep ini,pendidikan merupakan agen yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan konsep ini berjalan dengan lancar dan bebas dari sebarang masalah. Tanpa pendidikan, proses pembinaan negara bangsa tidak akan sewenang wenangnya tercapai. Sesebuah negara secara asasnya amat

memerlukan warganegaranya yang celik dan peka dalam semua aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekiranya konsep pembinaan Negara Bangsa tidak dijalankan serta dipandang remeh oleh kebanyakkan pihak di negara ini,maka ianya tidak mustahil untuk negara ini mengalami kekacauan serta kejatuhan pada masa akan datang.Rusuhan jalanan,pergaduhan kaum adalah sama sekali tidak mustahil untuk berlaku di Malaysia sekiranya konsep pembinaan Negara Bangsa tidak dipandang serius di Malaysia.Sekiranya keadaan ini berlaku maka tidak mustahil juga untuk Malaysia untuk jatuh serta dipandang serong oleh masyarakat dunia yang lain. Oleh sebab itulah,Kementerian Pendidikan Malaysia telah menekankan kepada semua sekolah dan juga warga pendidik supaya sentiasa menerapkan Negara Bangsa di peringkat sekolah bagi memastikan konsep ini dapat disemai didalam hati setiap rakyat Malaysia serta mampu mendidik rakyat Malaysia supaya saling menghormati dan cintakan perpaduan diantara satu sama lain.

idea. Melalui pemerhatian saya pada Pengalaman Berasaskan Sekolah saya yang lepas didapati bahawa pihak Guru Besar bagi Sekolah Kebangsaan Gong Bayor (SKGB) telah banyak menyumbang kepada pembentukan serta pembinaan Negara Bangsa di peringkat sekolah.Pihak Guru Besar sentiasa mengingatkan kepada semua guru yang mengajar di SKGB supaya sentiasa berusaha menerapkan nilai-nilai pembinaan Negara Bangsa yang sihat kepada kalangan murid-murid.pihak Guru Besar meminta guru muzik supaya memperkenalkan murid-murid dengan lagu rakyat Malaysia yang membawa kepada kepelbagaian identiti masyarakat yang ada di negara ini. Diantara contoh kesungguhan yang ditunjukkan oleh pihak Guru Besar di SKGB dalam merealisasikan konsep ini di peringkat sekolah ialah dengan sentiasa menekankan nilai-nilai pembinaan Negara Bangsa dikalangan guru-guru dan juga dikalangan murid-murid.Sebagai contoh.Pihak Guru Besar di SKGB telah banyak menyumbang tenaga.masa serta wang bagi merealisasikan konsep ini di peringkat sekolah.Langkah ini sangat bertepatan dalam menyemai konsep pembinaan Negara Bangsa yang sihat dikalangan murid di SKGB.maka Guru Besar seharusnya memainkan peranan serta menjadi pihak yang sentiasa berusaha memastikan konsep ini sentiasa diamalkan dan disemai di dalam kawasan sekolah. Selain daripada itu. Dalam usaha untuk membina serta membentuk konsep Negara Bangsa di peringkat Sekolah.Sikap serta kesungguhan yang ditunjukkan oleh pihak Guru Besar di SKGB wajar dicontohi oleh semua warga pendidik yang lain.PERANAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH  Peranan Guru Besar Guru Besar merupakan penggerak utama bagi keseluruhan organisasi didalam sekolah untuk menjalankan apa sahaja pelaksanaan pendidikan di dalam sekolah.pihak Guru Besar di SKGB juga mempamerkan kesungguhan beliau dalam menyemai konsep Negara Bangsa di peringkat SKGB dengan memberikan idea supaya murid-murid diberikan pendedahan tentang cara hidup serta kebudayaan oleh masyarakat yang ada di Malaysia. .

Pertandingan ini terbahagi kepada tiga kategori.Sememangnya beliau telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membantu pihak kerajaan dalam merealisasikan hasrat untuk membina Negara Bangsa yang sihat di peringkat sekolah.pihak Guru Penolong Kanan Kokurikulum sememangnya amat penting.Manakala kategori yang seterusnya ialah bagi Tahun 4 hingga Tahun 6 dan kategori yang terakhir ialah kategori murid-murid istimewa. Dalam konsep membina Negara Bangsa. Keadaan ini telah jelas menunjukkan bahawa pihak Guru Penolong Kanan KoKurikulum telah bersungguh-sungguh untuk membina serta menyemai konsep pembinaan Negara Bangsa yang sihat di peringkat SKGB. .Dengan cara ini murid-murid akan lebih mengenali setiap kaum masing masing. Peranan Guru Penolong Kanan KoKurikulum Peranan pihak Guru Penolong Kanan sememangnya tidak dapat dinafikan dalam merancang sesuatu yang berfaedah serta bermanafaat kepada murid-murid di peringkat sekolah.Perancangan yang baik serta teratur oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum sememangnya akan dapat melahirkan murid yang lebih berkualiti serta lebih seimbang. Diantara contoh langkah yang telah diambil oleh pihak Guru Penolong Kanan KoKurikulum dalam merealisasikan hasrat kerajaan tersebut ialah dengan menganjurkan pertandingan permainan rakyat di peringkat SKGB.Semasa PBS yang lepas.saya telah membuat beberapa pemerhatian terhadap tugas serta komitmen yang telah diberikan oleh pihak Guru Penolong Kanan KoKurikulum.Kesemua murid-murid akan diperkenalkan dan didedahkan dengan permainan tradisional rakyat Malaysia.Kategori pertama adalah kategori murid Tahun 1 hingga Tahun 3.

Cara ini akan dapat membawa murid murid di SKGB supaya lebih mengenali bangsa lain yang wujud di negara ini dan sekaligus dapat membentuk semangat pembinaan Negara Bangsa yang sihat dikalangan murid di SKGB.Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa organisasi KoKurikulum di sekolah adalah sangat penting dan perlu diberikan perhatian yang lebih. Peranan Organisasi KoKurikulum Kejayaan sesebuah pelaksanaan aktiviti KoKurikulm di sekolah adalah banyak dipengaruhi oleh peranan yang telah dimainkan oleh pihak organisasi KoKurikulum. Sememangnya kesungguhan serta komitmen yang telah ditunjukkan oleh pihak SKGB dalam melaksanakan hasrat kerajaan kearah pembentukan Negara Bangsa yang sihat melalui pendidikan di sekolah dapat dilihat secara jelas serta patut dicontohi oleh kesemua pihak. Melalui pengamatan saya semasa menjalani PBS pada baru-baru ini. Diantara contoh bahan yang akan ditempatkan di ruangan tersebut ialah bahan bacaan.Organisasi ini juga dilihat telah banyak membawa murid. .Aktiviti yang dianjurkan serta dilaksanakan oleh organisasi KoKurikulum sememangnya memberikan impak yang besar kepada murid-murid.video dan lain-lain lagi. Diantara pendekatan yang telah dilakukan oleh pihak organisasi sekolah SKGB dalam merealisasikan hasrat kerajaan tersebut ialah dengan mewujudkan pusat serta ruangan yang membawa kepada identiti kepelbagaian bangsa yang ada di Malaysia.pihak SKGB sedang membuat perancangan untuk mewujudkan ruangan bahasa dimana setiap bahasa yang di Malaysia akan diperkenalkan kepada murid-murid melalui ruangan-ruangan yang disediakan.Sebagai contoh.-murid di SKGB kepada konsep pembentukan Negara Bangsa yang sihat melalui beberapa aktiviti serta pendekatan.didapati bahawa organisasi KoKurikulum di SKGB adalah sangat baik dan bergiat aktif terutamanya dalam merancang serta melaksananak aktiviti KoKurikulum.

PRASARANA Kemudahan tempat aktiviti adalah satu perkara yang sangat penting dalam melaksananakan segala aktiviti KoKurikulum di peringkat sekolah.Dari tersebut aspek sedikit merealisasikan sebanyak telah pembangunan menyumbang Negara kepada Bangsa.didapati bahawa murid-murid di SKGB saling menjaga kebajikan serta keselamatan antara satu sama lain.didapati bahawa kemudahan tempat aktiviti yang disediakan adalah sangat baik dan mesra pengguna.Kesemua ahli di SKGB layak dan berhak mendapatkan hak penggunaan peralatan tanpa mengira kaum.murid-murid yang sedang melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani di padang akan sentiasa menjaga keselamatan antara satu sama lain tanpa ada rasa sifat perkauman dalam diri mereka.Mereka tidak mengamalkan konsep pilih kasih berdasarkan kepada kaum atau agama.agama dan kepercayaan . Selain daripada itu. Dari aspek kemudahan peralatan.Kesemua murid akan dilayan secara adil dan saksama tanpa ada jurang perkauman diantara satu sama lain.Tanpa kemudahan ini.pihak SKGB telah mengamalkan konsep perkongsian alatan tanpa ada perbezaan diantara satu sama lain.Secara tidak lansung.keagamaan serta lain-lain lagi.Sebagai contoh.konsep Negara Bangsa yang ingin diterapkan akan berjaya disemai dikalangan ahli di SKGB dan sekaligus mampu menjaga keselamatan kesemua ahli yang ada di SKGB.konsep pembinaan Negara Bangsa juga diterapkan melalui keselamatan ahli. Melalui pengamatan saya sepanjang menjalani PBS di SKGB pada baru baru ini.kemudahan pembentukan konsep Negara Bangsa yang sihat memandangkan kesemua murid serta ahli didalam sekolah tersebut boleh berkongsi menggunakan kemudahan yang ada tanda ada rasa sifat perkauman.Semasam melakukan tinjauan ke SKGB baru baru ini.kemungkinan bahawa banyak aktiviti KoKurikulum tidak dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna.Masyarakat di SKGB dilihat telah menerapkan nilai-nilai ini bagi memastikan konsep pembinaan Negara Bangsa dapat dijalankan pada semua generasi yang ada di sekolah tersebut. Begitu juga dengan warga pendidik di SKGB.

Diantara contoh persatuan yang wujud ialah Persatuan Bahasa Melayu.Kewujudan persatuan sebegini di peringakt sekolah akan mampu menarik minat murid supaya lebih mengenali serta mendalami nilai-nilai serta latarbelakang kaum lain yang ada di Malaysia.Diantara contoh aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan ialah dengan membuat pertandingan yang berasaskan kepada kepelbagaian bahasa yang terdapat di Malaysia.Pendekatan sebegini telah membantu pihak kerajaan dalam merealisasikan hasrat untuk mewujudkan Negara Bangsa yang sihat dikalangan rakyat Malaysia. budaya yang berbeza bagi mewujudkan satu Negara Bangsa yang sihat. perancangan strategik melalui aktiviti kokurikulum harus dipergiatkan supaya usaha memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan dapat terus ditingkatkan.aktiviti yang dirancang juga adalah selaras dengan hasrat kerajaan yang mahukan semangat Negara Bangsa di kalangan murid –murid dapat disemai. Selain daripada kewujudan pelbagai jenis persatuan.Maka secara tidak lansung pihak SKGB telah berjaya menerapkan konsep Negara Bangsa kepada murid-murid di SKGB.Persatuan Bahasa Cina dan lain-lain lagi.Bahasa Cina dan juga Bahasa Tamil.Diantara bahasa yang diguna pakai ialah Bahasa Melayu. Melalui pemerhatian saya pada PBS yang lepas.didapati bahawa pihak SKGB telah mendukung hasrat kerajaan dengan mewujudkan kepelbagai persatuan yang membawa kepelbagaian identiti masyarakat Malaysia. latar belakang.Kesemua murid akan diberikan kuiz dalam bahasa-bahasa tersebut. Pihak sekolah perlu berusaha membangunkan persekitaran sosial yang menggalakkan komunikasi dan interaksi antara pelajar-pelajar dan murid-murid daripada kaum.PROGRAM DAN AKTIVITI Dalam usaha membina Negara Bangsa seperti yang dihasratkan oleh kerajaan tanggungjawab warga pendidik adalah memastikan semangat perpaduan dan bersatu dapat diterapkan di kalangan pelajar-pelajar dan murid-murid pada peringkat persekolahan. .

konsep Negara Bangsa akan mudah dicapai memandangkan setiap murid akan melakukan aktiviti yang akan membawa mereka kepada proses perpaduan pelbagai kaum di Malaysia.pihak SKGB telah mengatur satu pelan perancangan yang efektif dimana setiap murid yang menyertai kelab atau persatuan yang berbeza dari bangsanya akan diberikan ganjaran iaitu diberikan peluang untuk menyertai lawatan sambil belajar secara percuma ke tempat-tempat yang menarik di Malaysia seperti Melaka.Dengan cara ini maka murid-murid akan lebih berminta untuk menceburkan diri mereka dengan aktiviti persatuan dan sekaligus memudahkan pihak sekolah untuk melaksanakan pembinaan Negara Bangsa kepada murid-murid di SKGB.Dengan cara ini. Bagi memastikan supaya murid lebih berminat untuk menceburkan diri kedalam aktiviti persatuan yang berunsurkan kepada konsep pembinaan Negara Bangsa.Setiap perancangan yang dilakukan akan dipastikan supaya aspek-aspek pengenalan kepada budaya Malaysia akan diterapkan. .SKGB telah sedikit sebanyak telah membuat perancangan berdasarkan kepada proses pemupukan konsep Negara Bangsa.Kuala Lumpur dan lain –lain lagi.Dari aspek takwim dan program persatuan.

.PENUTUP Sememangnya konsep Negara Bangsa ini adalah sangat bagus untuk diterapkan di sekolah dan ianya juga adalah amat sesuai untuk disemai di peringkat sekolah bagi melahirkan generasi murid yang bersatu tanpa mengira asal usul dan juga fahaman agama.