Laporan Eksperimen. Tajuk : Keperluan Asas Tumbuhan.

Pengenalan. Tumbuhan merupakan salah satu daripada benda hidup. Sebagai benda hidup, tumbuhan juga mempunyai keperluan asas bagi memastikan ia hidup. Terdapat tiga keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari, air dan udara. Ketiga-tiga keperluan ini adalah perlu kepada tumbuhan kerana ianya digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis iaitu proses membuat makanan bagi tumbuhan. Selain itu proses fotosintesis juga akan membebaskan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas.

Objektif. Untuk mengenalpasti keperluan asas tumbuhan, iaitu cahaya matahari, air dan udara.

Pernyataan Masalah. a. Adakah cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup? b. Bolehkah tumbuhan hidup tanpa air? c. Adakah tumbuhan memerlukan udara untuk hidup?

Hipotesis: Jika tiada cahaya matahari, air dan udara, maka tumbuhan tidak dapat hidup. Tumbuhan memerlukan ketiga-tiga elemen ini untuk meneruskan kemandirian spesisnya. Pembolehubah dimalarkan: Jenis tumbuhan/ biji benih yang digunakan.

Eksperimen 2 : Air ialah keperluan asas tumbuhan. Prosedur: 1. 2. Eksperimen 1 : Matahari ialah keperluan asas tumbuhan. Tumbuhan yang berdaun besar dan sentiasa menerima pancaran cahaya matahari dipilih. Kertas hitam yang tebal. Air. kertas tersebut dialihkan. Kertas hitam yang tebal dipotong mengikut bentuk yang disukai dan diletakkan pada kedua-dua permukaan daun kemudian kertas tersebut diklip dengan klip kertas untuk beberapa hari. Bahan: Tumbuhan sihat dengan daun yang besar.Pembolehubah dimanipulasi: Jenis keperluan asas tumbuhan. . Setelah beberapa hari. 3. Bahan: Kacang Hijau. Klip kertas. Pembolehubah yang bergerak balas: Keadaan tumbuhan. Hasilnya diperhatikan. Pot bunga kecil.

Perhatikan apa yang akan terjadi ke atas kacang hijau tersebut selepas beberapa hari. 3. Air. Cawan plastik. Prosedur: 1. 2. Lima biji kacang hijau ditanam di dalam dua buah pot bunga kecil yang telah dipenuhi dengan tanah humus. manakala pot bunga satu lagi tidak disiram dengan air dilabelkan sebagai A. 3. 4. Lima biji kacang hijau diletakkan di dalam sebuah cawan plastik yang telah dimasukkan kapas basah dan dilabelkan sebagai A. Perhatikan apa yang terjadi ke atas kacang hijau tersebut selepas beberapa hari. Eksperimen 3 : Udara ialah keperluan asas tumbuhan. .Tanah humus. Prosedur: 1. 2. Kedua-dua pot bunga kecil diletakkan dibawah cahaya matahari. Kacang hijau yang diteggelami air akan terhalang daripada mendapat udara. Bahan: Kacang Hijau. Salah satu pot bunga disiramkan dengan air secukupnya dan dilabelkan sebagai B. Kapas. Manakala sebuah lagi cawan plastik yang dilabelkan sebagai B dipenuhkan dengan separuh penuh air dan lima biji kacang hijau diletakkan kedalamnya.

hidup. Ia merujuk kepada proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia. Air merupakan salah satu keperluan asas bagi tumbuhan. Ini adalah kerana kacang hijau tersebut memerlukan air Didapati daripada lima biji kacang hijau. untuk hidup. Proses fotosintesis ialah proses membuat makanan bagi tumbuhan. 2. Tenaga kimia ini digunakan untuk pengikatan karbon. hanya satu sahaja yang tumbuh. 6CO2 + 12H2O + Tenaga Cahaya C6H12O6 + 6O2 + 6H2O . Inferens Perbincangan: 1. Sebelum Selepas Kacang hijau dalam bekas B dapat hidup dengan Bekas B subur kerana ia mempunyai air yang secukupnya untuk terus Didapati daripada lima biji kacang hijau. Proses ini dibantu oleh klorofil untuk menguraikan air kepada oksigen dan hidrogen. 3 daripadanya hidup dengan subur. Air digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis.Keputusan Eksperimen Eksperimen 1 : Matahari ialah keperluan asas tumbuhan. Eksperimen 2 : Air ialah keperluan asas tumbuhan Tumbuhan Sebelum Pemerhatian Selepas Kacang hijau dalam bekas A tidak dapat hidup dengan subur kerana Bekas A kekurangan air.

Soalan: 1. Kesimpulan : Tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup. Selain itu air juga digunakan tumbuhan untuk membawa nutrients ke seluruh bahagian tumbuhan. 4. Adakah keputusan yang sama akan diperoleh jika biji benih yang berbeza digunakan? Ya. . Air juga penting kepada tumbuhan untuk mengawal suhu tumbuhan tersebut pada musim yang panas. Keputusan yang sama akan diperoleh jika benih yang berbeza digunakan kerana setiap tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup.Gambarajah menunjukkan secara ringkas tentang proses fotosintesis 3. Jika tiada air daun-daun tumbuhan mula layu dan kering dan akhir gugur.

Antaranya akar akan reput. Tumbuhan hanya memerlukan kuantiti air yang secukupnya untuk hidup dengan lebih subur. tumbuhan kelihatan layu. b. 3. daun yang baru akan bertukar menjadi keperangan dan tiada tumbesaran tumbuhan. Jika terlalu banyak disiram dengan air tumbuhan tersebut. Air yang mencukupi : tumbuhan/ tanaman yang mereka tanam akan tumbuh dengan subur.2. c. Bagaimana petani boleh memastikan yang tanaman itu mendapat air yang mencukupi? Tidak mencukupi? Atau terlebih air? Petani boleh memastikannya dengan cara berikut: a. kering dan layu. Terlalu banyak air : akar tumbuhan tersebut akan reput. daun yang baru akan bertukar menjadi keperangan dan tiada tumbesaran tumbuhan. . beberapa tanda akan dikesan. tumbuhan kelihatan layu. Adakah memadai jika kita siram tumbuhan dengan air yang terlalu banyak? Tidak memadai. Air yang tidak mencukupi : daun tumbuhan/ tanaman yang mereka tanam akan bertukar kepada warna kekuningan.

Tiada kacang hijau yang tumbuh Perbincangan : 1. Tumbuhan Sebelum Pemerhatian Selepas Ini adalah disebabkan biji benih kacang hijau A tersebut mempunyai udara yang secukupnya untuk membesar. Udara merupakan salah satu keperluan asas tumbuhan. . Kacang hijau telah tumbuh dengan subur Inferens Ini adalah kerana biji benih kacang B hijau tersebut langsung tidak mendapat udara untuk membesar.Eksperimen 3 : Udara ialah keperluan asas tumbuhan.