Laporan Eksperimen. Tajuk : Keperluan Asas Tumbuhan.

Pengenalan. Tumbuhan merupakan salah satu daripada benda hidup. Sebagai benda hidup, tumbuhan juga mempunyai keperluan asas bagi memastikan ia hidup. Terdapat tiga keperluan asas tumbuhan iaitu cahaya matahari, air dan udara. Ketiga-tiga keperluan ini adalah perlu kepada tumbuhan kerana ianya digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis iaitu proses membuat makanan bagi tumbuhan. Selain itu proses fotosintesis juga akan membebaskan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas.

Objektif. Untuk mengenalpasti keperluan asas tumbuhan, iaitu cahaya matahari, air dan udara.

Pernyataan Masalah. a. Adakah cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup? b. Bolehkah tumbuhan hidup tanpa air? c. Adakah tumbuhan memerlukan udara untuk hidup?

Hipotesis: Jika tiada cahaya matahari, air dan udara, maka tumbuhan tidak dapat hidup. Tumbuhan memerlukan ketiga-tiga elemen ini untuk meneruskan kemandirian spesisnya. Pembolehubah dimalarkan: Jenis tumbuhan/ biji benih yang digunakan.

Prosedur: 1.Pembolehubah dimanipulasi: Jenis keperluan asas tumbuhan. Eksperimen 2 : Air ialah keperluan asas tumbuhan. Pembolehubah yang bergerak balas: Keadaan tumbuhan. Kertas hitam yang tebal dipotong mengikut bentuk yang disukai dan diletakkan pada kedua-dua permukaan daun kemudian kertas tersebut diklip dengan klip kertas untuk beberapa hari. 2. kertas tersebut dialihkan. Kertas hitam yang tebal. Eksperimen 1 : Matahari ialah keperluan asas tumbuhan. Tumbuhan yang berdaun besar dan sentiasa menerima pancaran cahaya matahari dipilih. Bahan: Tumbuhan sihat dengan daun yang besar. Hasilnya diperhatikan. . Air. Pot bunga kecil. 3. Setelah beberapa hari. Bahan: Kacang Hijau. Klip kertas.

Perhatikan apa yang terjadi ke atas kacang hijau tersebut selepas beberapa hari. Prosedur: 1. 4. Kedua-dua pot bunga kecil diletakkan dibawah cahaya matahari. 2. Lima biji kacang hijau diletakkan di dalam sebuah cawan plastik yang telah dimasukkan kapas basah dan dilabelkan sebagai A. Cawan plastik. . Bahan: Kacang Hijau. Lima biji kacang hijau ditanam di dalam dua buah pot bunga kecil yang telah dipenuhi dengan tanah humus. 3. Kapas. 3. Eksperimen 3 : Udara ialah keperluan asas tumbuhan. Manakala sebuah lagi cawan plastik yang dilabelkan sebagai B dipenuhkan dengan separuh penuh air dan lima biji kacang hijau diletakkan kedalamnya. Perhatikan apa yang akan terjadi ke atas kacang hijau tersebut selepas beberapa hari. Air. manakala pot bunga satu lagi tidak disiram dengan air dilabelkan sebagai A. Prosedur: 1. Kacang hijau yang diteggelami air akan terhalang daripada mendapat udara. 2.Tanah humus. Salah satu pot bunga disiramkan dengan air secukupnya dan dilabelkan sebagai B.

2. Air merupakan salah satu keperluan asas bagi tumbuhan. Ini adalah kerana kacang hijau tersebut memerlukan air Didapati daripada lima biji kacang hijau. untuk hidup. 6CO2 + 12H2O + Tenaga Cahaya C6H12O6 + 6O2 + 6H2O . 3 daripadanya hidup dengan subur. Ia merujuk kepada proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia. Eksperimen 2 : Air ialah keperluan asas tumbuhan Tumbuhan Sebelum Pemerhatian Selepas Kacang hijau dalam bekas A tidak dapat hidup dengan subur kerana Bekas A kekurangan air. Sebelum Selepas Kacang hijau dalam bekas B dapat hidup dengan Bekas B subur kerana ia mempunyai air yang secukupnya untuk terus Didapati daripada lima biji kacang hijau.Keputusan Eksperimen Eksperimen 1 : Matahari ialah keperluan asas tumbuhan. hidup. hanya satu sahaja yang tumbuh. Tenaga kimia ini digunakan untuk pengikatan karbon. Proses ini dibantu oleh klorofil untuk menguraikan air kepada oksigen dan hidrogen. Air digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Inferens Perbincangan: 1. Proses fotosintesis ialah proses membuat makanan bagi tumbuhan.

Keputusan yang sama akan diperoleh jika benih yang berbeza digunakan kerana setiap tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup. 4. Jika tiada air daun-daun tumbuhan mula layu dan kering dan akhir gugur.Gambarajah menunjukkan secara ringkas tentang proses fotosintesis 3. Selain itu air juga digunakan tumbuhan untuk membawa nutrients ke seluruh bahagian tumbuhan. . Air juga penting kepada tumbuhan untuk mengawal suhu tumbuhan tersebut pada musim yang panas. Adakah keputusan yang sama akan diperoleh jika biji benih yang berbeza digunakan? Ya. Soalan: 1. Kesimpulan : Tumbuhan memerlukan air untuk terus hidup.

Bagaimana petani boleh memastikan yang tanaman itu mendapat air yang mencukupi? Tidak mencukupi? Atau terlebih air? Petani boleh memastikannya dengan cara berikut: a. daun yang baru akan bertukar menjadi keperangan dan tiada tumbesaran tumbuhan. Air yang tidak mencukupi : daun tumbuhan/ tanaman yang mereka tanam akan bertukar kepada warna kekuningan.2. Antaranya akar akan reput. c. Tumbuhan hanya memerlukan kuantiti air yang secukupnya untuk hidup dengan lebih subur. b. Terlalu banyak air : akar tumbuhan tersebut akan reput. 3. Jika terlalu banyak disiram dengan air tumbuhan tersebut. kering dan layu. tumbuhan kelihatan layu. beberapa tanda akan dikesan. Air yang mencukupi : tumbuhan/ tanaman yang mereka tanam akan tumbuh dengan subur. . tumbuhan kelihatan layu. daun yang baru akan bertukar menjadi keperangan dan tiada tumbesaran tumbuhan. Adakah memadai jika kita siram tumbuhan dengan air yang terlalu banyak? Tidak memadai.

Eksperimen 3 : Udara ialah keperluan asas tumbuhan. Tiada kacang hijau yang tumbuh Perbincangan : 1. Kacang hijau telah tumbuh dengan subur Inferens Ini adalah kerana biji benih kacang B hijau tersebut langsung tidak mendapat udara untuk membesar. Udara merupakan salah satu keperluan asas tumbuhan. . Tumbuhan Sebelum Pemerhatian Selepas Ini adalah disebabkan biji benih kacang hijau A tersebut mempunyai udara yang secukupnya untuk membesar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful