Negara Kesatuan dan Negara Persekutuan

By PresenterMedia.com

Hasil Pembelajaran: .Membincangkan sistem pemerintahan Negara Republic dan Negara Persekutuan Perancis & Amerika Syarikat (abad ke-18-19)

Difinisi Negara Kesatuan
Kerajaan pusat mempunyai kuasan tertinggi manakala kuasa kerajaan tempatan adalah terhad

Ciri-Ciri Negara Kesatuan
•Kesemua

urusan negara dipusatkan •Beberapa wilayah atau cawangan dibentuk dan diberi kuasa mentadbir.Kuasa boleh ditarik balik •Contoh struktur pembahagian kawasan di Perancis
• • • • •

Region Department Arrondissement Canton Commune

•Wilayah

atau bahagian merupakan agen kepada pemerintah pusat yang memiliki kuasa autonomi. •Kesatuan sesuai kepada negara yang tidak terlalu luas

Contoh Negara Kesatuan dan Persekutuan
Kesatuan
Perancis Britain Itali

Persekutuan
Amerika Syarikat India Kanada

Jepun

Australia
Malaysia

Perancis sebagai Negara Kesatuan
Logo Republik Perancis

Jata Negara Perancis

Ke-22 region dan 96 departemen di Perancis Metropolitan termasuk Corsica (Corse, kanan bawah). Wilayah Paris diperluas (inset di kiri

Perancis sebagai Negara Kesatuan
1.Sebelum pentadbiran baharu dibentuk, Perancis juga mengamalkan Sistem Fedual 2.Revolusi Perancis 1789 telah menyebabkan pemerintahan beraja dihapuskan dan meletakkan asas bagi kewujudan sistem pemerintahan Republik. 3.Republik Perancis diwujudkan berteraskan idea “Kebebasan, Persamaan dan Persaudaraan”. 4.Sepanjang sejarah terdapat tiga peringkat pemerintahan republik iaitu Republik Pertama, Republik Kedua 1848-1852, Republik Ketiga 1875-1945. 5.Sebaik dibentuk, Perancis di bahagikan kepada 83 departmen (kawasan), setiap kawasan dibahagi kepada cantons (daerah) dan yang akhir sekali ialah commune

Struktur pembahagian pentadbiran di Perancis
Ketua Region Peranan

Department (83)

Prefet

•Mengurusan perkhidmatan kawasan tempatan dan pentadbirannya •Diwujudkan General Council dan ahli dilantik pemerintah pusat •Menjadi penghubung penduduk tempatan dengan kerajaan

Arrondissement (wilayah) Canton (daerah) Commune (desa) Datuk Bandar (Mayor) •Mengendalikan perkara-perkara pentadbiran bandar seperti meluluskan permit bangunan, menjaga keselamatan penduduk, menguruskan pendaftaran perkahwinan

Difinisi Negara Persekutuan
•Persekutuan

merupakan gabungan beberapa buah wilayah atau negeri yang dahulunya bebas tetapi kemudianya menjadi negara bersekutu di bawah satu perlembagaan pusat. •Kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan dibahagi

Faktor pembentukan persekutuan
1.Pertahanan sesebuah negara itu lemah untuk menghadapi ancaman luar. 2.Kedudukan akan bertambah lemah jika menjalankan kegiatan ekonomi secara bersendirian. 3.Menyertai persekutuan dengan rela supaya wilayah atau negeri akan bertambah kuat.

Ciri
1.Menyerahkan kedaulatannya kepada kerajaan pusat dan ketaatan rakyat tertumpu kepada kerajaan persekutuan. 2.Negeri atau wilayah masih memiliki identiti. 3.Negeri diberi kebebasan mengubal undang-undang yang bersesuaian dengan adat dan budaya tempatan

Bendera Amerika Syarikat
INFO
Bendera Amerika Syarikat terdiri dari 13 garis horizontal berwarna merah berselang seli dengan putih yang melambangkan 13 koloni pertama ketika Amarika Syarikat merdeka. Julukan bendera ini ialah The Stars and Stripes. Bendera ini diperkenalkan pada 4 Julai 1960 setelah Hawaiii masuk menjadi negara ke-50. Sejak merdeka Amerika Serikat telah mengganti reka bentuk benderanya sebanyak 26 kali.

Jata dan Wilayah Amerika Syarikat
JATA NEGARA AMERIKA WILAYAH AMERIKA

Persekutuan Amerika Syarikat
1.Asalnya cuma berbentuk Liga Amerika iaitu gabungan 13 buah negeri yang pernah menjadi koloni British. 2.Kerajaan pusat lemah kerana;


3.Konvensen Philadelpha 1787 mendepatkan kuasa kerajaan pusat hingga membawa kepada pembentukan Perlembagaan Amerika.

Tidak mempunyai sumber kewangan Tiada kuasa memungut cukai Kewangan hanya bergantung sumbangan negeri

Persekutuan Amerika Syarikat
4. Perlembagaan yang baru memberi kuasa kerajaan pusat seperti: •Kuasa membuat keputusan dalam hal mata wang •Mengisytiharkan peperangan •Mengenakan cukai •Menggubal undang-undang berkaitan kehakiman •Menguasai perdagangan •Mengariskan secara terperinci badan yang memerintah Amerika Syarikat.

Persekutuan Amerika Syarikat
5.Presiden boleh membatalkan undang-undang dengan menggunakan kuasa veto dan boleh mengawasi kongres. 6.Kongres pula melalui 2/3 undi di Dewan Senat dan Dewan Perwakilan boleh mengatasi kuasa veto Presiden. 7.Satu pihak boleh mengatasi pihak yang lain khususnya dalam menggubal undang-undang.

Soalan Latihah
1.Bincangkan struktur kerajaan Republik di Perancis. 2.Dengan memberi cotoh Perancis dan Amerika Syarikat, jelaskan maksud negara kesatuan dan persekutuan.