TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

BANDING BEZA ANTARA TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
DISEDIAKAN OLEH : NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ NIK SIN IRA SUZURA BINTI IBRAHIM NORFARHA BINTI MUSTAPHA

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET • Beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. . • Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran.

• Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya.PERINGKAT PERKEMBANGAN TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET • Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. .

• Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. • Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) operasi mental pada yang abstrak dan simbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit. .

orang dewasa. • Bayi lahir dengan beberapa “ fungsi asas mental” iaitu perhatian. guru.rakan. . • Melalui interaksi sosial dengan ibu bapa. sekolah dan sebagainya. sensasi. persepsi dan memori.TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY • Lev Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial dan budaya.

ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Pengetahuan dikuasai dengan bimbingan guru atau rakan sebaya yang lebih mahir. Contoh : membuat penambahan angka 1-1000 dengan bantuan. Contoh : kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100 .• Zon Perkembangan Proksimal HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. HAD BAWAH Kemahiran yang boleh atau telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak. Contoh : boleh membuat penambahan angka 1-1000 sendiri. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak.

Scaffolding bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan.• Scaffolding .Bantuan/ bimbingan/ petunjuk diri orang yang lebih berpengetahuan dalam menguasai ilmu kemahiran. .Perancah (scaffolding) berkait rapat dengan idea zon perkembangan proksimal. . .

. cth: ibu bapa. kawan-kawan.PERSAMAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY • Rangsangan daripada persekitaran – schemata dibina daripada interaksi dengan elemenelemen dalam persekitaran. saudara mara – fasilitator • Kanak-kanak bersifat egosentrik – melihat dunia daripada perspektif sendiri.

Fokus pada struktur rangsangan yang diterima 4. Adaptasi dan akomodasi .menekankan mengikut aktiviti mental/kognitif individu hubungan antara bahasa dan pemikiran 2. Menekankan peringkat perkembangan Sosial dan budaya . Kawalan diri bergantung kepada keadaan psikologi dan kesediaan penutur Individu menerima rangsangan daripada persekitaran secara langsung dan tidak langsung Focus pada kandungan rangsangan (content) Kawalan diri (Self-regulation) berbentuk behavioural cth.Individu perlu memproses rangsangan yang didapati daripada persekitaran 3.PERBEZAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY JEAN PIAGET LEV VYGOTSKY 1. . Beri peluang pada kanak-kanak untuk membentuk peraturan dalam berkomunikasi .

Bee. Bhd. . Developing Child. Shah Alam : Karisma Publications Sdn.SUMBER Azlia Abu Bakar. H. Harper Collins College. ( 1995 ). Pasikologi Personaliti Individu. ( 2005 ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful