TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

BANDING BEZA ANTARA TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
DISEDIAKAN OLEH : NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ NIK SIN IRA SUZURA BINTI IBRAHIM NORFARHA BINTI MUSTAPHA

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET • Beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. • Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran. .

PERINGKAT PERKEMBANGAN TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET • Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. • Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. .

• Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) operasi mental pada yang abstrak dan simbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit.• Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. .

sekolah dan sebagainya. sensasi. • Bayi lahir dengan beberapa “ fungsi asas mental” iaitu perhatian. guru. .rakan.orang dewasa. persepsi dan memori. • Melalui interaksi sosial dengan ibu bapa.TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY • Lev Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial dan budaya.

HAD BAWAH Kemahiran yang boleh atau telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak. Contoh : kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100 .• Zon Perkembangan Proksimal HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. Contoh : boleh membuat penambahan angka 1-1000 sendiri. Contoh : membuat penambahan angka 1-1000 dengan bantuan. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Pengetahuan dikuasai dengan bimbingan guru atau rakan sebaya yang lebih mahir.

. .• Scaffolding .Scaffolding bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan. .Bantuan/ bimbingan/ petunjuk diri orang yang lebih berpengetahuan dalam menguasai ilmu kemahiran.Perancah (scaffolding) berkait rapat dengan idea zon perkembangan proksimal.

. cth: ibu bapa. kawan-kawan.PERSAMAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY • Rangsangan daripada persekitaran – schemata dibina daripada interaksi dengan elemenelemen dalam persekitaran. saudara mara – fasilitator • Kanak-kanak bersifat egosentrik – melihat dunia daripada perspektif sendiri.

Individu perlu memproses rangsangan yang didapati daripada persekitaran 3. Kawalan diri bergantung kepada keadaan psikologi dan kesediaan penutur Individu menerima rangsangan daripada persekitaran secara langsung dan tidak langsung Focus pada kandungan rangsangan (content) Kawalan diri (Self-regulation) berbentuk behavioural cth.PERBEZAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY JEAN PIAGET LEV VYGOTSKY 1. Beri peluang pada kanak-kanak untuk membentuk peraturan dalam berkomunikasi . . Fokus pada struktur rangsangan yang diterima 4. Adaptasi dan akomodasi .menekankan mengikut aktiviti mental/kognitif individu hubungan antara bahasa dan pemikiran 2. Menekankan peringkat perkembangan Sosial dan budaya .

( 2005 ). Harper Collins College. Bee.SUMBER Azlia Abu Bakar. Bhd. Pasikologi Personaliti Individu. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. . Developing Child. ( 1995 ). H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful