TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

BANDING BEZA ANTARA TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
DISEDIAKAN OLEH : NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ NIK SIN IRA SUZURA BINTI IBRAHIM NORFARHA BINTI MUSTAPHA

• Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran.TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET • Beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. .

• Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya.PERINGKAT PERKEMBANGAN TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET • Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. .

.• Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. • Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) operasi mental pada yang abstrak dan simbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit.

• Melalui interaksi sosial dengan ibu bapa. . persepsi dan memori.rakan. • Bayi lahir dengan beberapa “ fungsi asas mental” iaitu perhatian.orang dewasa. sensasi. sekolah dan sebagainya.TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY • Lev Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial dan budaya. guru.

HAD BAWAH Kemahiran yang boleh atau telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak. Contoh : kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100 . Contoh : membuat penambahan angka 1-1000 dengan bantuan. ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Pengetahuan dikuasai dengan bimbingan guru atau rakan sebaya yang lebih mahir. Contoh : boleh membuat penambahan angka 1-1000 sendiri.• Zon Perkembangan Proksimal HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir.

.Scaffolding bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan. . .Perancah (scaffolding) berkait rapat dengan idea zon perkembangan proksimal.Bantuan/ bimbingan/ petunjuk diri orang yang lebih berpengetahuan dalam menguasai ilmu kemahiran.• Scaffolding .

. kawan-kawan. cth: ibu bapa. saudara mara – fasilitator • Kanak-kanak bersifat egosentrik – melihat dunia daripada perspektif sendiri.PERSAMAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY • Rangsangan daripada persekitaran – schemata dibina daripada interaksi dengan elemenelemen dalam persekitaran.

Fokus pada struktur rangsangan yang diterima 4. . Menekankan peringkat perkembangan Sosial dan budaya .menekankan mengikut aktiviti mental/kognitif individu hubungan antara bahasa dan pemikiran 2.PERBEZAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY JEAN PIAGET LEV VYGOTSKY 1.Individu perlu memproses rangsangan yang didapati daripada persekitaran 3. Adaptasi dan akomodasi . Kawalan diri bergantung kepada keadaan psikologi dan kesediaan penutur Individu menerima rangsangan daripada persekitaran secara langsung dan tidak langsung Focus pada kandungan rangsangan (content) Kawalan diri (Self-regulation) berbentuk behavioural cth. Beri peluang pada kanak-kanak untuk membentuk peraturan dalam berkomunikasi .

Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Pasikologi Personaliti Individu. Bhd. Harper Collins College. Developing Child.SUMBER Azlia Abu Bakar. Bee. ( 1995 ). . ( 2005 ). H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful