TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF

BANDING BEZA ANTARA TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
DISEDIAKAN OLEH : NOR ROSMAZIEHA BINTI MAT NAWI @ NIK SIN IRA SUZURA BINTI IBRAHIM NORFARHA BINTI MUSTAPHA

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET • Beliau merumuskan bahawa wujud sistem logikal yang mudah dan teratur yang mendasari pemikiran kanak-kanak. • Piaget percaya fungsi kecerdasan adalah untuk membantu menyesuaikan diri (adaptasi) kanak-kanak terhadap persekitaran. .

PERINGKAT PERKEMBANGAN TEORI KOGNITIF JEAN PIAGET • Peringkat Deria Motor (0-2 Tahun) kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. • Peringkat Pra Operasi (2 hingga 7 Tahun) Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. .

• Peringkat Operasi Konkrit (7 hingga 12 Tahun) Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk reprentasi mental secara dalaman. . • Peringkat Operasi Formal (selepas 12 Tahun) operasi mental pada yang abstrak dan simbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkrit.

.orang dewasa. • Bayi lahir dengan beberapa “ fungsi asas mental” iaitu perhatian. • Melalui interaksi sosial dengan ibu bapa. persepsi dan memori.rakan. sensasi.TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF LEV VYGOTSKY • Lev Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial dan budaya. sekolah dan sebagainya. guru.

ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL Pengetahuan dikuasai dengan bimbingan guru atau rakan sebaya yang lebih mahir. Contoh : kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1-100 .• Zon Perkembangan Proksimal HAD ATAS Peringkat kemahiran kanak-kanak yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. Contoh : membuat penambahan angka 1-1000 dengan bantuan. Pengetahuan sedia ada kanak-kanak. Contoh : boleh membuat penambahan angka 1-1000 sendiri. HAD BAWAH Kemahiran yang boleh atau telah dicapai sendiri oleh kanak-kanak.

.Perancah (scaffolding) berkait rapat dengan idea zon perkembangan proksimal. . .Bantuan/ bimbingan/ petunjuk diri orang yang lebih berpengetahuan dalam menguasai ilmu kemahiran.• Scaffolding .Scaffolding bermaksud mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan.

cth: ibu bapa. saudara mara – fasilitator • Kanak-kanak bersifat egosentrik – melihat dunia daripada perspektif sendiri. . kawan-kawan.PERSAMAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY • Rangsangan daripada persekitaran – schemata dibina daripada interaksi dengan elemenelemen dalam persekitaran.

Menekankan peringkat perkembangan Sosial dan budaya .menekankan mengikut aktiviti mental/kognitif individu hubungan antara bahasa dan pemikiran 2.Individu perlu memproses rangsangan yang didapati daripada persekitaran 3. Kawalan diri bergantung kepada keadaan psikologi dan kesediaan penutur Individu menerima rangsangan daripada persekitaran secara langsung dan tidak langsung Focus pada kandungan rangsangan (content) Kawalan diri (Self-regulation) berbentuk behavioural cth.PERBEZAAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY JEAN PIAGET LEV VYGOTSKY 1. Fokus pada struktur rangsangan yang diterima 4. Adaptasi dan akomodasi . . Beri peluang pada kanak-kanak untuk membentuk peraturan dalam berkomunikasi .

Pasikologi Personaliti Individu. ( 2005 ). Harper Collins College. H. ( 1995 ). Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Bhd. Bee.SUMBER Azlia Abu Bakar. . Developing Child.