P. 1
Pbs Lengkap Bab 7

Pbs Lengkap Bab 7

5.0

|Views: 2,631|Likes:
Published by gaya379yahoo

More info:

Published by: gaya379yahoo on Aug 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
1
NAMA : TINGKATAN :
B1D3E1
Menyatakan pengasasan kerajaan Johor
B2D3E1
Menjelaskan pengasasan kerajaan Johor

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pengasasan Kerajaan Johor

1. Selepas kemangkatan Sultan Mahmud Shah, _______________ dilantik sebagai sultan
yang baru.
2. Baginda menggunakan gelaran ___________________________.
3. Baginda juga dikenali sebagai _____________________ dan _____________.
4. Pada akhir abad ke-16 Ujong Tanah dikenali dengan nama _______________.
5. Sultan Alauddin Riayat Shah II telah memberikan tugas membangunkan pusat
pentadbiran Johor di Pekan Tua kepada _____________ dan ________________.
6. Bagi menjaga keselamatan ibu negeri Johor, sebuah kota pertahanan dibina dan dikenali
sebagai _______________.
7. Sultan Alauddin Riayat Shah II memperkukuhkan kuasanya dengan menguasai semua
jajahan takluk Melaka.
8. Sultan Johor mengawal hal ehwal _____________.
9. Sultan Pahang yang baru biasanya ditentukan oleh sultan __________.
10. Penguasaan Johor terhadap jajahan takluknya diperkukuhkan pada abad ke – 17 oleh
_________________________.
11. Johor menempatkan wakilnya di _______________, _____________________,
______________ dan ________________.
12. Jajahan takluk Johor akan menghantar ____________ menyertai angkatan perang Johor.
13. Jajahan takluk Johor juga membekalkan barangan ____________ kepada Johor.
14. Walaubagaimanapun Johor sentiasa diancam oleh kuasa luar seperti __________,
____________ dan ___________.
15. Sebagai muslihat mempertahankan diri, Johor sentiasa mengubah
____________________________ di sepanjang Sungai Johor dan Kepulauan Riau-
Lingga.
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
2

B1D3E2
Menyenaraikan tokoh dalam kerajaan Johor (UP)

Isi kotak di bawah dengan nama tokoh yang betul.

1. Pengasas kerajaan Johor.
2. Beliau telah memperkukuhan penguasaan Johor terhadap
jajahan takluk.
3. Beliau terlibat dalam perancangan menawan semula Melaka serta
menyusun Sejarah Melayu.
B2D3E3
Menjelaskan tokoh dalam kesultanan Johor (UP)

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Laksamana Tun Abdul Jamil

Laksamana Tun Abdul Jamil merupakah seorang tokoh yang penting dalam kerjaan Johor.
Beliau telah membantu memperkukuhan penguasaan Johor terhadap __________________
pada abad ke-17. Beliau juga memainkan peranan yang penting dalam usaha menawan
semula _______________. Gabungan askar _________dan Johor bejaya mengalahkan
_____________ di Melaka pada tahun 1641. Dalam serangan ini
__________________________ mengetuai angkatan perang _________________ yang
telah mengepung Melaka dari _____________. Manakala, Belanda menyerang Melaka dari
laut.

Tun Sri Lanang

Tun Sri Lanang ialah__________________. Beliau ialah ______________________. Beliau
terlibat dalam rancangan menawan semula _______________ pada tahun __________.
____________ dan _______________. Beliau menyusun pertahanan Johor bagi menghadapi
serangan _________________. Beliau menjadi utusan Johor ke _____________ untuk
berunding dengan Portugis. Beliau telah menyusun ____________________ pada tahun
1612. Beliau mengatur perjanjian dengan _________________________ untuk
mempertahankan Johor daripada serangan ________________.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
3


B1D3E3
Menyatakan kegemilangan kerajaan Johor

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.B2D3E2
Menjelaskan faktor kegemilangan kerajaan Johor
(UP)


Kegemilangan Johor dapat dilihat
dari segi
kemajuan kegiatan
____________________________
__
perkembangan bidang
____________________________
__
Faktor-faktor
kegemilangan kerajaan
Johor
 Kemajuan _____________________
 Menjadi pelabuhan ______________
bagi kepulauan Melayu.

 Kecekapan pentadbiran
oleh _______________
dan ________________.
 Perkembanngan bidang
_________________.
 Pusat ________________
ilmu agama ___________.
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
4
B3D3E1
Menerangkan faktor kegemilangan kerajaan Johor

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Faktor kegemilangan Johor
Johor Sebagai Pusat Perdagangan.
1. Johor dapat mengumpul ____________ hasil dagangan kerana mempunyai
____________________ yang luas.
2. Johor merupakan pelabuhan _______________ Kepulauan Melayu.
3. Pada tahun 1623, kapal dagang Johor telah berdagang hingga ke ________________ dan
_______________.
4. Ramai pedagang asing berdagang di pelabuhan Johor, pedagang China datang dari
___________ dan ____________.
5. Selain itu pedagang ________________ dan ____________ juga berdagang di Johor.
6. Semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah II pusat pentadbiran Johor berpindah dari
___________________ ke ______________.
7. Gabenor Belanda _____________________, melawat Johor pada tahun 1689 dan
menyatakan bilangan kapal yang terdapat di Johor adalah terlalu ____________.
8. Kemajuan Johor disebabkan oleh _____________________________________.
9. Barangan tempatan yang didagang ialah ___________,____________, dan
____________.
10. Barangan dari luar negara ialah _____________, ________________ dan
_____________.
Kemudahan di pelabuhan

11. Di pelabuhan Johor terdapat pelbagai kemudahan untuk pedagang seperti
_____________________ dan ____________________.
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
5
Penggunaan Matawang

12. Perdagangan di Johor dijalankan melalui dua cara iaitu ______________________ dan
______________________________.
13. Johor memperkenalkan matawang yang diperbuat daripada __________, ____________
dan ____________.
14. Matawang emas dikenali sebagai __________ dan matawang perak dikenali sebagai
_____________. Manakala matawang timah dikenali sebagai _______________.
15. Dolar Sepanyol, ______________ dan ________________ juga digunakan di pelabuhan
Johor.
Kecekapan Pentadbiran
16. Kerajaan Johor cekap mentadbir pelabuhan serta mengamalkan sistem cukai yang
____________________.
17. Setiap lada hitam dikenakan cukai __________________ dan setiap bahara bijih timah
dikenakan cukai _______________________.
18. Kerajaan Johor mengamlkan _________________________ bagi menjamin keselamatan
pedagang asing.
19. Dalam sistem ini setiap pedang dilindungi oleh ________________, ________________,
dan ____________________.
Peranan Orang Laut
20. Orang Laut menjadi pengawal pelabuhan, pengawas perairan Johor, _______________
dan ________________.
Kedudukan Geografi
21. Dari segi geografi pelabuhan Johor terlindung daripada _____________________.
22. Johor menjadi pintu masuk di bahagian ___________ Selat Melaka dan ini membolehkan
Johor mangawal lalu lintas kapal dagang dari ___________ dan _________.
Pusat Membuat Kapal
23. Johor merupakan pusat membuat kapal persisiran pantai seperti _____________,
___________, ___________dan ______________.
24. Johor juga merupakan pusat membaiki _________.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
6
Perkembangan Persuratan Melayu

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Johor Sebagai Pusat Perdagangan

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
B4D3E1
Menganalisis kegemilangan kerajaan Johor dalam menegakkan kewibawaan Kesultanan Melayu
Melaka (KPS)

Huraikan faktor kegemilangan Kerajaan Johor dalam menegakkan kewibawaan Kesultanan
Melayu Melaka dari segi perdagangan dan kegiatan persuratan MelayuPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
7
B4D3E2
Menganalisis persaingan Johor, Acheh dan Portugis (KPS)

Berikut adalah tiga kuasa yang sering bersaing antara satu sama lain dalam perang tiga segi.

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya persaingan tersebut.

PORTUGIS ACHEH JOHOR
JOHOR
ACHEH
PORTUGIS
Johor menyerang Portugis di
Melaka kerana hendak
_________________________
_________________________
_________________________
PERANG TIGA
SEGI
Acheh menyerang Johor kerana
________________________________
________________________________
________________________________
Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Portugis menyerang Johor kerana
menganggap
____________________________
____________________________
____________________________
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
8
B4D3E3
Menganalisis faktor kemerosotan kerajaan Johor

Berikut adalah faktor kemerosotan kerajaan Johor:
 Perang Johor-Jambi
 Perebutan kuasa
 Perebutan takhta
 Penglibatan Bugis di Johor
 Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda

Huraikan faktor kemerosatan Kerajaan Johor.

Perang Johor Jambi


Perebutan Kuasa
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
9

Perebutan TakthaPenglibatan Bugis di Johor


Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7
10
B4D3E3
Menganalisis faktor kemerosotan kerajaan Johor

Bandingkan perebutan kuasa dan takhta yang berlaku dan isikan jawapan dalam ruangan yang
disediakan.

Aspek Perebutan Kuasa Perebutan Takhta

Siapa
Sebab-sebab
perebutan
Kesan
perebutan
B5D1E6
Menilai tindakan pemimpin Johor dalam menghadapi cabaran kuasa luar (KPS, UP)
Dalam kedua - dua situasi di atas pemimpin Johor telah meminta bantuan pihak luar untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada pendapat anda adakah tindakan pemimpin kerajaan
Johor wajar? Apakah kesan tindakan pemimpin kerajaan Johor dalam situasi ini?

B6D1E1
Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP)

Berikan cadangan bagaimana pemimpin kerajaan Johor dapat menyelamatkan kerjaan Johor
daripada merosot.
Situasi 1
Raja Kechil menjadi sultan Johor, Raja Sulaiman putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV,
telah membuat pakatan dengan anak raja Bugis lima bersaudara untuk mengusir Raja Kechil
bagi mendapatkan semula kuasa.
Situasi 2
Pembesar Johor telah meminta bantuan Belanda untuk mengusir orang Bugis dari Riau pada
tahun 1784.

Beliau terlibat dalam rancangan menawan semula _______________ pada tahun __________. Beliau ialah ______________________. B2D3E3 Menjelaskan tokoh dalam kesultanan Johor (UP) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Laksamana Tun Abdul Jamil Laksamana Tun Abdul Jamil merupakah seorang tokoh yang penting dalam kerjaan Johor. Dalam serangan ini __________________________ mengetuai angkatan perang _________________ yang telah mengepung Melaka dari _____________. Beliau terlibat dalam perancangan menawan semula Melaka serta menyusun Sejarah Melayu. Beliau telah menyusun ____________________ pada tahun 1612. Beliau telah memperkukuhan penguasaan Johor terhadap jajahan takluk. Manakala. Pengasas kerajaan Johor. 2 . 1.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SEJARAH TINGKATAN 1 BAB 7 B1D3E2 Menyenaraikan tokoh dalam kerajaan Johor (UP) Isi kotak di bawah dengan nama tokoh yang betul. Beliau juga memainkan peranan yang penting dalam usaha menawan semula _______________. 3. Tun Sri Lanang Tun Sri Lanang ialah__________________. ____________ dan _______________. Belanda menyerang Melaka dari laut. Beliau menjadi utusan Johor ke _____________ untuk berunding dengan Portugis. 2. Beliau mengatur perjanjian dengan _________________________ untuk mempertahankan Johor daripada serangan ________________. Beliau telah membantu memperkukuhan penguasaan Johor terhadap __________________ pada abad ke-17. Beliau menyusun pertahanan Johor bagi menghadapi serangan _________________. Gabungan askar _________dan Johor bejaya mengalahkan _____________ di Melaka pada tahun 1641.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->