Aplikasi Seni Dalam Pengajaran Warna, irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling

murid-murid. Melalui kewujudan unsur-unsur ini, murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Dalam pendidikan seni, irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang, susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk

memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama, sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka juga akan meneroka pergerakanpergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Ruang juga merupakan elemen dalam matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Menurut Howard Gardner ( 1983 ), kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia “ visual spatial” dengan lebih tepat. Selain itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Aplikasi seni dalam pengajaran sebenarnya memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka alam sekeliling mereka, yakni apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui cara ini, secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menangani menguruskan sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran, serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Kanak-kanak di

Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Mereka membina pengetahuan secara aktif. membuat eksperimen dan mengolah bahan. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda murid-murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. saiz dan . Seterusnya murid-murid menjalani proses memerhati. Pengajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan mengaitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. tubuh badan. Guru boleh membawa murid-murid ke ZOO Negara. Contohnya. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. melalui aktiviti seni. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. matapelajaran sains guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar. Guru hendaklah memainkan peranan dengan menggalakkan murid menggunakan sepenuhnya kelebihan diri mereka disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanak-kanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Guru matapelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran.sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. Oleh itu. irama. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan berkesan. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. Tiga unsur dalam Seni Dalam Pengajaran iaitu seni visual. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik.kemahiran yang diperlukan. pergerakan.

seni pergerakan dan juga seni muzik. Dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang turut sama ingin mewujudkan insan yang seimbang dari aspek yang sama juga.blogspot. Selain itu. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. Seterusnya setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menyanyi dan juga menari lagu yang berkaitan dengan haiwan yang telah mereka kaji. . Mereka boleh membuat pergerakan dan bunyi haiwan yang telah mereka kaji. rohani. Selain murid-murid juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. emosi.com/2010/11/aplikasi-seni-dalampengajaran. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual.html Seni dalam pendidikan Seni dalam pendidikan atau lebih dikenali sebagai SDP diwujudakan bagi membantu perkembangan yang seimbang individu itu dari aspekjasmani.seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran yang lain. Guru boleh mengarahkan murid untuk membentang hasil yang diperolehi. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif.sebagainya. Perbincangan antara ahli kumpulan perlu dilakukan untuk menghasilkan satu bentuk persembahan yang menarik dan kreatif. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan. http://rafaierizuwansenipendidikan.

Sebagai contoh warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. kehidupan akan menjadi bosan dna tidak menarik. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani keranamemilih warna tersebut sebagai pilihan. Melalui kewujudan unsur-unsur ini. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. Semestinya. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utamaiaitu warna primer. budaya dan juga psikologi seseorang. irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling kana-kanak. Warna yang digunakan member kesan terhadap personality. warna sekunder dan juga tertier. Contohcontohnya adalah seperti warna hijau yang terdapat daun.Warna. Sebagai contoh. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Warna sejuk pula member kesan yang lebih tenang dan nyaman dalam sesuatu hasil seni visual. Dalam kehidupan kita seharian. Tanpa irama maka maka muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Sebagai contoh bunyi tapakkaki. bunyi degupan jantung. jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. yang adahanya warna hitam dan putih. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Ianya juga menggambarkan emosi sedih dan juga sayu seseorang. bunyi titisan air di sinki dan . Terdapat juga warna panas dalam seni visual. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebihberkesan. Penggunaan warna juga turut member kesan kepada manusia.

blogspot. melukis corak dan sebagainya.com/2010/10/seni-dalam-pendidikan. Selain itu. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. menepuk tangan.html http://shydatulhushna. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan muridakan merasa cepat bosan.sebagainya.com/2010/10/asigment-individu. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. Dalam pendidikan seni. mereka juga akan meneroka apa yang mereka pelajari dengan lebih berminat. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. http://izzahgummy. bergerak ke kiri dan ke kanan. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. mengetuk meja dansebagainya.blogspot. menari.html .