Aplikasi Seni Dalam Pengajaran

Aplikasi Seni Dalam Pengajaran Warna, irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling

murid-murid. Melalui kewujudan unsur-unsur ini, murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Dalam pendidikan seni, irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang, susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk

memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama, sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka juga akan meneroka pergerakanpergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Ruang juga merupakan elemen dalam matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Menurut Howard Gardner ( 1983 ), kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia “ visual spatial” dengan lebih tepat. Selain itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Aplikasi seni dalam pengajaran sebenarnya memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka alam sekeliling mereka, yakni apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui cara ini, secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menangani menguruskan sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran, serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Kanak-kanak di

murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Contohnya. Pengajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan mengaitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan berkesan. saiz dan . Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. Guru boleh membawa murid-murid ke ZOO Negara. Mereka membina pengetahuan secara aktif. irama. Seterusnya murid-murid menjalani proses memerhati. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. Guru matapelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran. melalui aktiviti seni. matapelajaran sains guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. membuat eksperimen dan mengolah bahan. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan.kemahiran yang diperlukan. Tiga unsur dalam Seni Dalam Pengajaran iaitu seni visual.sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. Oleh itu. tubuh badan. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. pergerakan. meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda murid-murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru hendaklah memainkan peranan dengan menggalakkan murid menggunakan sepenuhnya kelebihan diri mereka disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanak-kanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar.

Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. rohani. Perbincangan antara ahli kumpulan perlu dilakukan untuk menghasilkan satu bentuk persembahan yang menarik dan kreatif. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan. Guru boleh mengarahkan murid untuk membentang hasil yang diperolehi. Dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif.html Seni dalam pendidikan Seni dalam pendidikan atau lebih dikenali sebagai SDP diwujudakan bagi membantu perkembangan yang seimbang individu itu dari aspekjasmani. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang turut sama ingin mewujudkan insan yang seimbang dari aspek yang sama juga. Selain itu. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti. Seterusnya setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menyanyi dan juga menari lagu yang berkaitan dengan haiwan yang telah mereka kaji.blogspot. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. . http://rafaierizuwansenipendidikan. Mereka boleh membuat pergerakan dan bunyi haiwan yang telah mereka kaji. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Selain murid-murid juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat.sebagainya. emosi.seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran yang lain.com/2010/11/aplikasi-seni-dalampengajaran. seni pergerakan dan juga seni muzik. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual.

Tanpa irama maka maka muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Dalam kehidupan kita seharian. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani keranamemilih warna tersebut sebagai pilihan. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Semestinya. Contohcontohnya adalah seperti warna hijau yang terdapat daun. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebihberkesan. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Warna sejuk pula member kesan yang lebih tenang dan nyaman dalam sesuatu hasil seni visual. Melalui kewujudan unsur-unsur ini. bunyi titisan air di sinki dan . Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Sebagai contoh warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utamaiaitu warna primer. yang adahanya warna hitam dan putih. warna sekunder dan juga tertier. Ianya juga menggambarkan emosi sedih dan juga sayu seseorang. Sebagai contoh bunyi tapakkaki. Penggunaan warna juga turut member kesan kepada manusia. kehidupan akan menjadi bosan dna tidak menarik. bunyi degupan jantung. kita semestinya akan menemui pelbagai irama.Warna. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Sebagai contoh. Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling kana-kanak. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. budaya dan juga psikologi seseorang. jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. Warna yang digunakan member kesan terhadap personality. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik.

Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Dalam pendidikan seni. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. menari.sebagainya. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. melukis corak dan sebagainya. mengetuk meja dansebagainya.blogspot. Selain itu.html http://shydatulhushna. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. mereka juga akan meneroka apa yang mereka pelajari dengan lebih berminat.blogspot. http://izzahgummy. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri.com/2010/10/seni-dalam-pendidikan.html . sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan muridakan merasa cepat bosan. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. bergerak ke kiri dan ke kanan. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan.com/2010/10/asigment-individu. menepuk tangan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful