Aplikasi Seni Dalam Pengajaran Warna, irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling

murid-murid. Melalui kewujudan unsur-unsur ini, murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Dalam pendidikan seni, irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang, susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk

memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama, sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka juga akan meneroka pergerakanpergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Ruang juga merupakan elemen dalam matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Menurut Howard Gardner ( 1983 ), kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia “ visual spatial” dengan lebih tepat. Selain itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Aplikasi seni dalam pengajaran sebenarnya memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka alam sekeliling mereka, yakni apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui cara ini, secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menangani menguruskan sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran, serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Kanak-kanak di

kemahiran yang diperlukan. Seterusnya murid-murid menjalani proses memerhati. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Mereka membina pengetahuan secara aktif. Guru hendaklah memainkan peranan dengan menggalakkan murid menggunakan sepenuhnya kelebihan diri mereka disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanak-kanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. matapelajaran sains guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar. pergerakan. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. Pengajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan mengaitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. membuat eksperimen dan mengolah bahan. Tiga unsur dalam Seni Dalam Pengajaran iaitu seni visual. Guru boleh membawa murid-murid ke ZOO Negara. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna.sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan berkesan. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. Oleh itu. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. tubuh badan. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda murid-murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. melalui aktiviti seni. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Contohnya. saiz dan . irama. Guru matapelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran. meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif.

Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. . Mereka boleh membuat pergerakan dan bunyi haiwan yang telah mereka kaji.com/2010/11/aplikasi-seni-dalampengajaran.seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran yang lain. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang turut sama ingin mewujudkan insan yang seimbang dari aspek yang sama juga. Guru boleh mengarahkan murid untuk membentang hasil yang diperolehi. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan. Selain itu. Seterusnya setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menyanyi dan juga menari lagu yang berkaitan dengan haiwan yang telah mereka kaji.blogspot. Dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. emosi. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti. rohani.html Seni dalam pendidikan Seni dalam pendidikan atau lebih dikenali sebagai SDP diwujudakan bagi membantu perkembangan yang seimbang individu itu dari aspekjasmani. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. http://rafaierizuwansenipendidikan. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. seni pergerakan dan juga seni muzik. Selain murid-murid juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. Perbincangan antara ahli kumpulan perlu dilakukan untuk menghasilkan satu bentuk persembahan yang menarik dan kreatif. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting.sebagainya.

kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. Semestinya. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. Ianya juga menggambarkan emosi sedih dan juga sayu seseorang. bunyi titisan air di sinki dan . semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani keranamemilih warna tersebut sebagai pilihan. budaya dan juga psikologi seseorang. warna sekunder dan juga tertier. jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. Dalam kehidupan kita seharian. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. kehidupan akan menjadi bosan dna tidak menarik. Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Tanpa irama maka maka muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna.Warna. yang adahanya warna hitam dan putih. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utamaiaitu warna primer. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Melalui kewujudan unsur-unsur ini. Contohcontohnya adalah seperti warna hijau yang terdapat daun. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebihberkesan. irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling kana-kanak. Penggunaan warna juga turut member kesan kepada manusia. Sebagai contoh. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Warna yang digunakan member kesan terhadap personality. Sebagai contoh warna merah yang menggambarkan perasaan marah. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. bunyi degupan jantung. Sebagai contoh bunyi tapakkaki. Warna sejuk pula member kesan yang lebih tenang dan nyaman dalam sesuatu hasil seni visual. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik.

susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. menepuk tangan. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan.blogspot. menari. melukis corak dan sebagainya. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat.sebagainya.html . Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. mereka juga akan meneroka apa yang mereka pelajari dengan lebih berminat. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. bergerak ke kiri dan ke kanan.com/2010/10/asigment-individu.com/2010/10/seni-dalam-pendidikan. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri.blogspot. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan muridakan merasa cepat bosan. http://izzahgummy. Dalam pendidikan seni.html http://shydatulhushna. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. mengetuk meja dansebagainya. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful