Aplikasi Seni Dalam Pengajaran Warna, irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling

murid-murid. Melalui kewujudan unsur-unsur ini, murid-murid dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Dalam pendidikan seni, irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang, susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak dan sebagainya. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk

memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama, sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Selain itu, kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka juga akan meneroka pergerakanpergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Ruang juga merupakan elemen dalam matapelajaran Seni Dalam Pendidikan. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Menurut Howard Gardner ( 1983 ), kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia “ visual spatial” dengan lebih tepat. Selain itu, guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Aplikasi seni dalam pengajaran sebenarnya memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka alam sekeliling mereka, yakni apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui cara ini, secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menangani menguruskan sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran, serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Kanak-kanak di

pergerakan. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. Mereka membina pengetahuan secara aktif. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan berkesan. tubuh badan. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Oleh itu. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Pengajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan mengaitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. membuat eksperimen dan mengolah bahan. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. matapelajaran sains guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar. Seterusnya murid-murid menjalani proses memerhati. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. irama. Tiga unsur dalam Seni Dalam Pengajaran iaitu seni visual. Guru hendaklah memainkan peranan dengan menggalakkan murid menggunakan sepenuhnya kelebihan diri mereka disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanak-kanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar.sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. saiz dan . Guru boleh membawa murid-murid ke ZOO Negara. Contohnya. melalui aktiviti seni. Guru matapelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda murid-murid sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.kemahiran yang diperlukan. meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar.

Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Selain itu. Selain murid-murid juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. seni pergerakan dan juga seni muzik. Guru boleh mengarahkan murid untuk membentang hasil yang diperolehi.blogspot. emosi.sebagainya.com/2010/11/aplikasi-seni-dalampengajaran. Perbincangan antara ahli kumpulan perlu dilakukan untuk menghasilkan satu bentuk persembahan yang menarik dan kreatif. http://rafaierizuwansenipendidikan. rohani. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif.html Seni dalam pendidikan Seni dalam pendidikan atau lebih dikenali sebagai SDP diwujudakan bagi membantu perkembangan yang seimbang individu itu dari aspekjasmani. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang turut sama ingin mewujudkan insan yang seimbang dari aspek yang sama juga. . Mereka boleh membuat pergerakan dan bunyi haiwan yang telah mereka kaji.seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran yang lain. Seterusnya setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menyanyi dan juga menari lagu yang berkaitan dengan haiwan yang telah mereka kaji. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan.

Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. yang adahanya warna hitam dan putih. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Warna yang digunakan member kesan terhadap personality. Sebagai contoh. Sebagai contoh warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. Sebagai contoh bunyi tapakkaki. warna sekunder dan juga tertier. Semestinya. Ianya juga menggambarkan emosi sedih dan juga sayu seseorang. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. bunyi titisan air di sinki dan . budaya dan juga psikologi seseorang. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani keranamemilih warna tersebut sebagai pilihan. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utamaiaitu warna primer. Contohcontohnya adalah seperti warna hijau yang terdapat daun. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. kehidupan akan menjadi bosan dna tidak menarik. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebihberkesan. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Warna sejuk pula member kesan yang lebih tenang dan nyaman dalam sesuatu hasil seni visual. Penggunaan warna juga turut member kesan kepada manusia. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna.Warna. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. bunyi degupan jantung. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Tanpa irama maka maka muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. irama dan juga pergerakan merupakan elemen yang senantiasa wujud di sekeliling kana-kanak. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. Melalui kewujudan unsur-unsur ini. Dalam kehidupan kita seharian. jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah.

menari.blogspot. http://izzahgummy. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. mengetuk meja dansebagainya. menepuk tangan.blogspot.html . Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. melukis corak dan sebagainya. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan muridakan merasa cepat bosan. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang.com/2010/10/asigment-individu. bergerak ke kiri dan ke kanan. Selain itu. Dalam pendidikan seni. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. mereka juga akan meneroka apa yang mereka pelajari dengan lebih berminat.com/2010/10/seni-dalam-pendidikan.html http://shydatulhushna. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri.sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful