P. 1
PJM3103_Olahraga

PJM3103_Olahraga

|Views: 272|Likes:
Published by Lee Kar Bee

More info:

Published by: Lee Kar Bee on Aug 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN
  • TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN
  • TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATAN
  • TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR
  • TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .

3 Lari Berpagar 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Sejarah Olahraga 1.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.2 Lari Berganti-ganti 2.1 Lari Pecut 2.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.

3.1 Lompat Jauh 5.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .1 Strategi Penyampaian 7.1 Gaya Lontaran 4.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.

Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .

Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. 2. vi . 3. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 4. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. 1. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. sumber-sumber pembelajaran. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. dan masa anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar.

Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. 7.5. vii . Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Teliti maklumat yang diterima.

Acara Lompatan. tajuk lima. tajuk enam. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. tajuk tujuh. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. tajuk dua Acara-acara Balapan. tajuk empat. soalan-soalan berbentuk refleksi.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Kursus. v . Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Acara Balingan. Tajuk satu. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. tajuk tiga. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Pada setiap akhir tajuk. Pengenalan Olahraga. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda.

Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.1 Acara Lompatan 4.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.2 Acara Balingan 3. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Pengenalan Olahraga 1.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.2 Acara-acara Balapan 2.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.

diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. 2. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. iv. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). vi. iii. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. v. membaling dan melompat.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. 1500 m : 3000 m. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. 200 m dan 400 m : 800 m . ii. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu.

Acara padang pula terdiri daripada: i. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 2. lompat jauh. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. 3 .melempar cakera. Acara balingan : Merejam lembing. Acara lompatan : lompat tinggi.1 1. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.

3. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. perbincangan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berganti . lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. peraturan-peraturan lari pecut. 4. lari berganti .ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti-ganti.ganti dan lari berpagar. 5.ganti dan lari berpagar. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. lari berganti . Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . 6.

Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Sub Tajuk 2. Di peringkat sekolah. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.25 meter . pertandingan. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Di peringkat antarabangsa. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. 5 .22 meter dan maksima 1.

Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Kepala dan leher didongak. ii. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. iv. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. b. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. v. mata pandang ke hadapan 6 . rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. kepala dan leher a. Berdiri di blok. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. diletak di belakang garis permulaan. c. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. c.

Contoh :.Larian untuk larian 100m. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. c. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. d. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. e.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. 7 . pelari haruslah berlari untuk 110 m. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. c. Fasa penamat a.ii. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Fasa Berlepas a. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. c. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. d. Fasa Sedia a. b. berlari mengikut jarak tertentu. b. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b.

8 .

  Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. kaki atau tangan peserta. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. 9 .  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.  Bagi 4 X 400m.

Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

2000 meter berhalangan. halangan dan peraturan larian.Merentas desa. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Perbezaannya cuma dari segi jarak.  Larian Jarak Sederhana . Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. 10 km.000 meter . 5000 meter. 11 . 3000 meter berhalagan . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.3000 meter. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. 10. Pelari memerlukan taktik.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.Sub Tajuk 2. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.800 meter . Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.1500 meter  Larian Jarak Jauh . Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.

Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Bagi acara 800 meter. 12 . Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Jika peserta 8 orang dan kurang.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian.

jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Berlari di lorong paling dalam. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. 13 . Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.

3. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding.Aktiviti 2. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 4.1 1. 14 . Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.

menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. 300m dan 400m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. diharap anda dapat: 1. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. 3.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Tiaptiap lorong lebar minima 1.17 m2 > 15.710.22 meter dan maksima 1.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.1.804. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.482.82 m2 > 10. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan.86 m2 > 4.25 meter . Di peringkat antarabangsa. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .1.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.86 m2 > 9.248.448. Di peringkat sekolah.1.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.18 m2 16 . 300 meter dan 400 meter. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.219. Sub Tajuk 3.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.36 m2 > 5.1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1 Keperluan Awal 3.

Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. Pita besi .Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.1.1.3. Pita fibre .21 m – 1. 17 . 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.1.

50 m Tebal tiang = 2.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1.00 – 3.1.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.Tinggi tiang = 1.3.21 meter ( minimum ) hingga 1. Garisan permulaan dan garisan penamat. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm. . Tiang penamat. lebar garisan ialah 5 sm. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.Tinggi tiang = 1.

1.00 m 10.3.4 Zon-zon di balapan.00 m 10.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .

Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.Sub Tajuk 3. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani.0m dan 200m = 10.0m.0m. 300m =15. CMEB + DNPA bahagi 2. D N C M F J H K E P E G A B . Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. .2.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . Dalam sub tajuk ini. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 . Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. 3.Sekiranya untuk trek 400m.

20 = 30.86 = 34.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.529 = 112.365m .386 = 15.138 x 2 = 66.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.86 x 2 = 63.72 Lorong 4 + 1.. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .27 = 172.084 = 120.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.5 = 51.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.192 + 124.693 = 225.362 = 124.635 + 113.64 = 54.386 = 7.807 = 116.527 = 233.054 – 225.20 = 51.192 = 248.896 + 30.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.386 Lorong 2 + 1.142) x 29.Sekiranya ditolak 0. .843 = 113.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3. 21 .64 = 33. = 86.362 Lengkok APND + BEMC = 68.72 + 52.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.415 x 2 = 68.527 +116.36 + 120.142) x 49. JD = 29.142) x 32.054 Lorong 3 + 1.142) x 30. KJ =20.142) x 51.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.83 + 55.164 + 51.807 Lengkok APND + BEMC = 63.142) x 52.084 Lengkok APND + BEMC = 66.276 + 54.142) x 31.42 = 52.529 Lengkok APND + BEMC = 61.792 + 51.693 + 112.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.86 = 55.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.0m.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.5m.142) x 50.36 = 240.73.72 – 225.142) x 49.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.42 = 31.20m.896 = 61.142) x 29.582 x 2 = 61.635 =227.5 = 30.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.30m dan lebar lorong 1.

505m (1½ stagger ) = 7. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.505m ( 1½ stagger ) = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.83m Pelari ketiga = 3.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.67m ( 1 stagger ) = 3.

a. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. Lengkung a=1/3 x 3. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter.1 1. 2. c. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat.288x w /y)] Aktiviti 3. a=b b.142 x a1.a2 b= 1/3 x 3. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. Garis lurus (GL) a. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. GR = √2y2[ 1-kos(57. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. b. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. 23 .

menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 .TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. diharap anda dapat: 1. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. 3. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. v. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. iii. iv. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. 25 . Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. ii. menggunakan kekuatan tangan. i.Sub Tajuk 4.

Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. iii. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. Bagi gaya lungsur selangkah. 26 .bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong.ii. membelakang sektor lontaran. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga.

Lontaran Rendahkan kaki kanan. v. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 .iv. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Memulakan lontaran. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki.

1 1. 2. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. 28 .Aktiviti 4.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 3. 2.TAJUK 5 : ACARA PADANG .LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan.

merejam lembing. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. melempar cakera.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. koordinasi. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. lompat kijang. lombol bergalah. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. lompat jauh. 30 . Sub Tajuk 5. kepantasan. anda juga perlu tahu acara-acara padang. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. melontar peluru dan membaling tukul besi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. gaya gantung dan gaya tendang kayuh.

iv. iii. 31 . Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis).Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. i. ii. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar).

anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. Bagi gaya layar. iii. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Bagi gaya tendang kayuh. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. iv. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak.ii. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Apabila tangan mencecah tumit. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Bagi gaya gantung pula.

menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. iv. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. gaya barat. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. gaya pelana. iii.   semasa mendarat. ii. gaya timur dan gaya Fosbury Flop.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul.

adalah pemenang. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. Untuk tempat pertama. L/Bergalah 4.50m Berat : L/Tinggi 2kg. L/Bergalah 2.00m.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. 34 .25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

1.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6.1 Keperluan Awal 6.1. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.1.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1. 6.1. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. Bagaimana pun di peringkat sekolah. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1. Dengan adanya gelanggang / sektor. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. Sub Tajuk 6.

2.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.75 m x 9.22 meter dan lebar 300 mm.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.1.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1.22 meter dan lebar 300 mm.2.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.75 m x 9.1.6. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.

04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.1.2.6.1.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .00 – 4.00 m x 5.2.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.00 – 4.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.

92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.2.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.1.

   Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2. 4.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.6. 42 . Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.2. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.1.1 3.

garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. 2. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 .TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian.

Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.kerja bersama-sama .Kumpul maklumat P4.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .main peranan .Buat kesimpulan b. Kaedah kumpulan .Kenal pasti masalah P2. Sub Tajuk 7.perbincangan kumpulan . Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1. a.sumbangsaran 44 . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.Buat tafsiran P5.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Anthony 1963).Rancang penyelesaian P3.

d.projek . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.memberi pertolongan.unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.permuafakatan .memberi galakan. 45 . .kepimpinan f.mendengar.eksperimen . Kaedah Koperatif Unsur.pemerhatian . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.tunjukcara atau demonstrasi . . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.lawatan e. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.bimbingan rakan sebaya . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.

( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .Statik ke dinamik . Biasanya dijalankan secara station. Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.Sub Tajuk 7.Mudah ke lebih kompleks .berkait kemahiran yang diajar .Jarak ( Dekat ke jauh ) .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .penerapan semangat berpasukan .menampakkan cirri-ciri keseronokan .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.ada perbezaan antara pasukan .

bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. batang penyapu : Peka pada situasi. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. : Penanda. Matematik. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. sabar. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7.45 Pagi – 8.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. patuh kepada arahan. 47 . : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. Sains.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. tali.

tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang). Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.  Tunjuk cara 2.  Semasa berlari.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.

‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .  Syaratnya apabila sampai pada suatu station. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti.

 Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1.lahan sambil membuka pelukan. • Bangun perlahan. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari tumit sentuh punggung 3. Berlari lutut tinggi 2.

Berdasarkan RPH di atas. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut.1 1.Latihan 7. 2. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 51 . Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. 3.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. diharap anda dapat: 1.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 .

Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. Selain daripada itu. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. 53 . Sebagai panduan.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. lompat jauh dan lontar peluru. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti.

a. d.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Peserta berlari di lorong sendiri. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Ayunan tangan maksimum.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Balapan Baton . Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . e. Peserta diberi 2 kali percubaan.  Posisi dan kedudukan dekam. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Kedua-dua kaki bersudut. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Koordinasi tangan dan kaki. b.  Bahu melepasi garisan.

Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki bersudut. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum. Mengekalkan kepantasan.  Posisi dan kedudukan dekam. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Ayunan tangan maksimum.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. 55 .  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Bahu melepasi garisan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Bahu tidak melepasi garisan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Bahu melepasi garisan. Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Teknik mula yang salah. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Posisi dan kedudukan dekam.

TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. 56 .. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Mengekalkan kepantasan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Teknik penamat salah..       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Kedudukan pemberi berselang seli. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.. Mengekalkan kepantasan.     Tidak menamatkan larian.

Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. boleh diterima. b. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik Penerbangan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. d. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). c. Lari di atas bebola kaki.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.     e. Teknik Lonjakan. Prosedur: a. Teknik Mendarat.

Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Lari di atas bebola kaki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik penerbangan yang salah. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. boleh diterima. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Teknik lonjakan yang salah. Teknik lari lantas yang salah. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. boleh diterima. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. boleh diterima.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Lari di atas bebola kaki.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik mendarat yang salah 58 . Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Jika peserta dapat melakukan gaya lain.

Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.  Pindah berat badan.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. LONTAR PELURU  e. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. 10 markah 59 . Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. b.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.dibengkok sedikit pada masa yg. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. c. bawah telinga. sama. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Alatan : b. Peserta mula apabila arahan diberi.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. Prosedur: a.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a.

3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Pindah berat badan.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Ikut lajak.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. bawah telinga. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.  Ikut lajak.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Teknik lunsuran salah.  Teknik lontaran salah.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. 60 . Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. bawah telinga.  Teknik persediaan salah.  Kurang pemindahan berat badan. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. bawah telinga.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Ikut lajak. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Tidak pemindahan berat badan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Lemah ( 1.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.

Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. 61 . Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut.1 1. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Aktiviti 8. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka.

Olahraga – Padang. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. membaling dan melontar. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Olahraga.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. 62 . Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. melompat. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pustaka Cita Tinggi. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Kuala Lumpur. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 3. 2.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .

Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. iii. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. 200 m dan 400 m : 800 m . 1500 m : 3000 m. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. ii.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . membaling dan melompat.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. iv. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. vi. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. v.

melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 3 .melempar cakera. Acara balingan : Merejam lembing. Acara lompatan : lompat tinggi. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.1 1.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat jauh. 2.

3. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . 6. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.ganti dan lari berpagar. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. lari berganti . lari berganti-ganti. lari berganti . peraturan-peraturan lari pecut.ganti dan lari berpagar. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. 4. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 2. perbincangan. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. diharap anda dapat: 1. 5. lari berganti . menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh.

1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. Sub Tajuk 2. Di peringkat antarabangsa. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. 5 . Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah.22 meter dan maksima 1. pertandingan. Di peringkat sekolah.25 meter . panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.

c. Kepala dan leher didongak. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Berdiri di blok. kepala dan leher a. iv. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. diletak di belakang garis permulaan. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. v. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. mata pandang ke hadapan 6 . Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. ii. c. b.

e. c. berlari mengikut jarak tertentu. b. pelari haruslah berlari untuk 110 m. d.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. d. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu.ii. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Fasa penamat a. Contoh :. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Fasa Sedia a. b. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter.Larian untuk larian 100m. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Fasa Berlepas a. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. c. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. 7 . c. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar.

8 .

Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. kaki atau tangan peserta. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. 9 . pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.  Bagi 4 X 400m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.

ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).3 : Lari berpagar Dalam acara ini.

ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.Sub Tajuk 2. 11 . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Pelari memerlukan taktik. 3000 meter berhalagan .4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.800 meter . Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. 10.  Larian Jarak Sederhana .2000 meter berhalangan. Perbezaannya cuma dari segi jarak. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. 5000 meter.Merentas desa. halangan dan peraturan larian.3000 meter.000 meter .1500 meter  Larian Jarak Jauh . separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. 10 km.

Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. 12 .  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. dan tembakan pistol dilepaskan’. Jika peserta 8 orang dan kurang.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Bagi acara 800 meter. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam.

13 . minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Berlari di lorong paling dalam.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.

Aktiviti 2.1 1. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 14 . Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 3. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 2. 4.

15 .

Kegiatan Profesional Olahraga. Hasbullah (2007).      . Bahagian Pendidikan Guru. (2003). & Ashworth. The primary physical education handbook (2th ed.R.). London: A & C Black Pub. Petaling Jaya: Junjuara Publications. & Boyle R. Champaign. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Helen Ten (1997). F. J. ____________.). K. A. Clarke. (1978). (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. (2003). Taman Serdang Raya. Teaching physical education (5th ed. Manual Olahraga. Brown. Shah Alam: Fajar Bakti. J. & Thomas. San Francisco.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Developmental physical education for all children (4th ed. Teng Boon Tong (1989/1994). & Donnelly. IL: Human Kinetics. Iowa: William C.L.T. Thomas. (2004). (2002).).M. Lee. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. CA: Benjamin Cummings. Dubuque. Penerbit Open University Malaysia (OUM). Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. Physical education method for elementary teachers (2nd edition).      Gallahue. Panduan Pengajaran Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. (2005). ____________. M.. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Mosston. Wee Eng Hoe (2002). R. Champaign. Wee Eng Hoe (1995). . Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Hall.C. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Successful track and field. IL: Human Kinetics. Bhd. Ltd. D. S.

com .Edu. (Pend. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. Pahang Darul Makmur. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. (Pendidikan Jasmani). Pend. (Sains Sukan).A. (Sains Pertanian). MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). UPM Bac. UM B. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. UPM Bac.(Sosiolinguistik). NORIATI BINTI A. Edu.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. zzakari97@yahoo.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ).(Pendidikan Teknik Vokesional).my nordinabubakar@yahoo. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).bakar@moe. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan. Jasmani). Hons. jalil_osman@yahoo.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). Cyberjaya Dr.goy.UM Kelulusan: PhD. UM Dip.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.UPM Bac. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).com Kelulusan: M Scs.(Geografi & Bahasa Melayu). Cyberjaya nordin.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

2. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. kemahiran acara balapan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 5. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. . kemahiran acara padang. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. the acquiring of skills in the track and field event. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course stress on rules and regulations. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. 3. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. 6. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 2. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. 2. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. 4. 3. 2. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. . Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->