P. 1
PJM3103_Olahraga

PJM3103_Olahraga

|Views: 272|Likes:
Published by Lee Kar Bee

More info:

Published by: Lee Kar Bee on Aug 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN
  • TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN
  • TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATAN
  • TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR
  • TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.2 Lari Berganti-ganti 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.1 Sejarah Olahraga 1.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Lakaran Balapan 200 meter 3.3 Lari Berpagar 2.1 Lari Pecut 2.

1 Lompat Jauh 5.1 Strategi Penyampaian 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.1 Gaya Lontaran 4.3. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .

62 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .

Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. vi . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. 3. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 1. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. dan masa anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 4. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. sumber-sumber pembelajaran. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.

Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.5. 6. Teliti maklumat yang diterima. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. vii .

tajuk lima. Pengenalan Olahraga.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Acara Lompatan. soalan-soalan berbentuk refleksi. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. v . Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Tajuk satu. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Pada setiap akhir tajuk. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. tajuk dua Acara-acara Balapan. tajuk enam. Kursus. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. tajuk tujuh. tajuk empat. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. tajuk tiga. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Acara Balingan.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.2 Acara Balingan 3.1 Acara Lompatan 4.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.2 Acara-acara Balapan 2.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 2. diharap anda dapat: 1. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga.

4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. ii. vi. 200 m dan 400 m : 800 m . Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. iii. v. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. iv.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. 1500 m : 3000 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. membaling dan melompat.

Acara padang pula terdiri daripada: i. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Acara lompatan : lompat tinggi.melempar cakera. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1.1 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. 3 . Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 2. Acara balingan : Merejam lembing. lompat jauh.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. perbincangan. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. lari berganti .ganti dan lari berpagar.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar. 6. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. 5. lari berganti . 3. lari berganti . lari berganti-ganti. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 2. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. peraturan-peraturan lari pecut. 4. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.22 meter dan maksima 1. Di peringkat antarabangsa.25 meter . Sub Tajuk 2. Di peringkat sekolah. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. pertandingan.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. 5 . panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.

Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. diletak di belakang garis permulaan. v. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. mata pandang ke hadapan 6 . Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. b. ii. kepala dan leher a. Berdiri di blok. c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Kepala dan leher didongak. iv.

c. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Contoh :. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. d.ii. Fasa Sedia a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang.Larian untuk larian 100m. 7 . Fasa Berlepas a. c. berlari mengikut jarak tertentu. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. b. d. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Fasa penamat a. e. c. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. b.

8 .

pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Bagi 4 X 400m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. 9 . Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. kaki atau tangan peserta. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.

3 : Lari berpagar Dalam acara ini.Sub Tajuk 2. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

halangan dan peraturan larian.000 meter .1500 meter  Larian Jarak Jauh . separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 10 km. Perbezaannya cuma dari segi jarak. 10. 11 . Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. 5000 meter. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.  Larian Jarak Sederhana .4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Pelari memerlukan taktik.800 meter .Merentas desa. 3000 meter berhalagan .3000 meter. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.2000 meter berhalangan. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.Sub Tajuk 2. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.

pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. dan tembakan pistol dilepaskan’. Jika peserta 8 orang dan kurang.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. 12 . Bagi acara 800 meter. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.

peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. 13 . Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Berlari di lorong paling dalam. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.

Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.1 1. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 2. 3. 4. 14 .Aktiviti 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.

menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. 300m dan 400m. 2. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1.

Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16. Tiaptiap lorong lebar minima 1.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.1. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.482.82 m2 > 10.448.1 Keperluan Awal 3. Di peringkat antarabangsa.36 m2 > 5.804.1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Di peringkat sekolah.1. 300 meter dan 400 meter. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.710.17 m2 > 15.25 meter .18 m2 16 .219.248.86 m2 > 4. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3. Sub Tajuk 3.22 meter dan maksima 1.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.1.86 m2 > 9.1.

1. Pita fibre . 17 . Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.1.21 m – 1.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.1.3.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. Pita besi . 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.

3. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm. lebar garisan ialah 5 sm. Tiang penamat. Garisan permulaan dan garisan penamat.Tinggi tiang = 1.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1.Tinggi tiang = 1.21 meter ( minimum ) hingga 1.00 – 3.50 m Tebal tiang = 2. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”. .23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .1.

00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .00 m 10.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.3.1.00 m 10.4 Zon-zon di balapan.

0m. Dalam sub tajuk ini.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.2. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. . D N C M F J H K E P E G A B . anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian. 300m =15.0m.Sekiranya untuk trek 400m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .0m dan 200m = 10. 3.Sub Tajuk 3. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. CMEB + DNPA bahagi 2. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.

72 Lorong 4 + 1. .807 Lengkok APND + BEMC = 63.Sekiranya ditolak 0.896 = 61. JD = 29.693 = 225.276 + 54.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .27 = 172.142) x 49.527 = 233.582 x 2 = 61.807 = 116..693 + 112.42 = 31.386 = 15.792 + 51.73.72 – 225.64 = 33.20 = 51.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.084 = 120.142) x 29.5m.86 x 2 = 63.36 = 240.362 Lengkok APND + BEMC = 68.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.64 = 54.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.36 + 120.054 – 225.529 = 112.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 49.142) x 31.20 = 30.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.635 + 113.86 = 34.0m.527 +116.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.5 = 30.054 Lorong 3 + 1.192 + 124.192 = 248.142) x 32.386 = 7. KJ =20.20m.084 Lengkok APND + BEMC = 66.415 x 2 = 68.164 + 51.365m .142) x 29.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.843 = 113. = 86.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.635 =227. 21 .22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.896 + 30.362 = 124.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.529 Lengkok APND + BEMC = 61.86 = 55.142) x 51.5 = 51.83 + 55.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 30.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.386 Lorong 2 + 1.142) x 52.72 + 52.138 x 2 = 66.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.142) x 50.42 = 52.30m dan lebar lorong 1.

83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.67m ( 1 stagger ) = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.83m Pelari ketiga = 3.505m ( 1½ stagger ) = 3.505m (1½ stagger ) = 7.

Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter.288x w /y)] Aktiviti 3.142 x a1. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.1 1. a. GR = √2y2[ 1-kos(57. Lengkung a=1/3 x 3. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. 2.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2.a2 b= 1/3 x 3. a=b b. c. 23 . Garis lurus (GL) a. b. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d.

2. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. diharap anda dapat: 1. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. 3.

2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. 25 . iv. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. i.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4.Sub Tajuk 4. iii. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. v. ii. menggunakan kekuatan tangan.

iii. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. membelakang sektor lontaran. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Bagi gaya lungsur selangkah. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. 26 .ii. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran.

Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Memulakan lontaran. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. v. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu.iv. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan.

Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 28 . 2. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.Aktiviti 4.1 1.

TAJUK 5 : ACARA PADANG . 2. 3. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 .LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

koordinasi. anda juga perlu tahu acara-acara padang. kepantasan. lombol bergalah. Sub Tajuk 5. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. melontar peluru dan membaling tukul besi. melempar cakera. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. lompat kijang. lompat jauh. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. merejam lembing.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. 30 . Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi.

ii.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. iii. 31 . Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. iv. i. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis).

iii.ii. iv. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Bagi gaya layar. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Bagi gaya gantung pula. Bagi gaya tendang kayuh. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Apabila tangan mencecah tumit. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki.

Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. iii. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. gaya pelana. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan.   semasa mendarat.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. gaya barat. ii. iv.

25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri.50m Berat : L/Tinggi 2kg. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. L/Bergalah 4. Untuk tempat pertama. adalah pemenang.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. 34 . L/Bergalah 2.00m. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .1.1 Keperluan Awal 6.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan. Sub Tajuk 6.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.1.1.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.1. Dengan adanya gelanggang / sektor.1.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran. 6.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. Bagaimana pun di peringkat sekolah. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.

00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 . Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.22 meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.6.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.1.2.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.1.22 meter dan lebar 300 mm.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.75 m x 9.1.75 m x 9.

4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.1.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.6.00 – 4.1.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 m x 5.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.2.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.00 – 4.2.

   Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.2.1.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.

   Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan. 42 .92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.1 3. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.1.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.6.2. 4.

diharap anda dapat: 1. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. 2.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

kerja bersama-sama . a. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.Rancang penyelesaian P3.Kumpul maklumat P4.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kaedah kumpulan . Sub Tajuk 7. Anthony 1963).perbincangan kumpulan . Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.Buat kesimpulan b.main peranan . Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.Kenal pasti masalah P2.sumbangsaran 44 .Buat tafsiran P5.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .

unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.memberi galakan.permuafakatan .bimbingan rakan sebaya .mendengar.projek . . Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi. memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.kepimpinan f.pemerhatian .tunjukcara atau demonstrasi .eksperimen . ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. . Kaedah Koperatif Unsur. 45 . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.memberi pertolongan. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.d.lawatan e.

Sub Tajuk 7.  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.ada perbezaan antara pasukan .penerapan semangat berpasukan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya. Biasanya dijalankan secara station.Statik ke dinamik .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .Mudah ke lebih kompleks .menampakkan cirri-ciri keseronokan .berkait kemahiran yang diajar .Jarak ( Dekat ke jauh ) .

murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. tali.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil.45 Pagi – 8. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. : Penanda. batang penyapu : Peka pada situasi. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. patuh kepada arahan. Matematik.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. sabar. 47 . Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. Sains.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan.

tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.  Tunjuk cara 2. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Semasa berlari.

Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .  Syaratnya apabila sampai pada suatu station. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4.

Berlari lutut tinggi 2. Berlari tumit sentuh punggung 3. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . • Peluk badan sekecil-kecilnya. • Bangun perlahan.lahan sambil membuka pelukan. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki.

Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 51 .1 1. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit.Latihan 7. Berdasarkan RPH di atas. 2. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. 3.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 .TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Selain daripada itu.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Sebagai panduan.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. 53 . Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. lompat jauh dan lontar peluru.

d. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek.  Koordinasi tangan dan kaki. Balapan Baton . Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. Peserta berlari di lorong sendiri.  Kedua-dua kaki bersudut. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.  Ayunan tangan maksimum. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Bahu melepasi garisan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. b. e.  Posisi dan kedudukan dekam.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. a. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan. Peserta diberi 2 kali percubaan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama.

 Posisi dan kedudukan dekam.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Teknik mula yang salah. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Bahu melepasi garisan.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. Mengekalkan kepantasan.  Bahu melepasi garisan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Kedua-dua kaki tidak bersudut. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki. 55 .  Posisi dan kedudukan dekam. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Kedua-dua kaki bersudut. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Tiada koordinasi tangan dan kaki. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Kedua-dua kaki bersudut.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Ayunan tangan maksimum.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Bahu tidak melepasi garisan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Posisi dan kedudukan dekam.

Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran..Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Kedudukan pemberi berselang seli. Mengekalkan kepantasan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Teknik penamat salah.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Mengekalkan kepantasan. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. 56 .     Tidak menamatkan larian. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Genggam baton dengan kemas di tengah baton..       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton.. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.

Kaki lonjakan memijak papan lonjakan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Prosedur: a. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan.     e. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Teknik Mendarat. Teknik Penerbangan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Teknik Lonjakan. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. b. c. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. d. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). boleh diterima. Kaki bebas dihayun dengan kencang. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 .

Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. boleh diterima.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Lari di atas bebola kaki. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik lari lantas yang salah. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Teknik mendarat yang salah 58 . Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. boleh diterima.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki. boleh diterima. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Teknik lonjakan yang salah. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Teknik penerbangan yang salah.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.

 Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. 10 markah 59 .  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. LONTAR PELURU  e. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. bawah telinga. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. b.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak. Prosedur: a. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.dibengkok sedikit pada masa yg.  Pindah berat badan.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. sama.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. c. Alatan : b. Peserta mula apabila arahan diberi.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran.

Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. Teknik lunsuran salah. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. 60 .  Ikut lajak.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. bawah telinga. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Ikut lajak.  Teknik persediaan salah. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Kurang pemindahan berat badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Pindah berat badan. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Ikut lajak.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . bawah telinga.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Lemah ( 1. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Teknik lontaran salah.  Tidak pemindahan berat badan. bawah telinga. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.

Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 61 .TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.1 1. Aktiviti 8. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.

Kuala Lumpur. membaling dan melontar. 62 . Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Pustaka Cita Tinggi. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Olahraga. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Olahraga – Padang.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. melompat. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3. 2. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .

vi. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. 1500 m : 3000 m. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. ii. iv. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. v. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. iii. 200 m dan 400 m : 800 m . membaling dan melompat.

lompat jauh. Acara lompatan : lompat tinggi.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. Acara balingan : Merejam lembing. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. 2. 3 .1 1.melempar cakera. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.

menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. 2. lari berganti . ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. peraturan-peraturan lari pecut.ganti dan lari berpagar. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. diharap anda dapat: 1. lari berganti . lari berganti .ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. perbincangan. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. 6. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. 3. 5. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 .ganti dan lari berpagar. lari berganti-ganti. 4.

Di peringkat antarabangsa. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.22 meter dan maksima 1. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat sekolah. pertandingan. Sub Tajuk 2.25 meter . Tiap-tiap lorong lebar minima 1. 5 .

Kepala dan leher didongak. ii. b. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. mata pandang ke hadapan 6 . Berdiri di blok. kepala dan leher a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. iv. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. diletak di belakang garis permulaan. v. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. c. c. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.

e. Fasa Sedia a. d. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. berlari mengikut jarak tertentu. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. pelari haruslah berlari untuk 110 m.Larian untuk larian 100m. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. c. Fasa Berlepas a. c. Contoh :. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. b.ii. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. c. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. d. 7 . Fasa penamat a. b.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang.

8 .

Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. 9 . Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya.  Bagi 4 X 400m. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. kaki atau tangan peserta. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Sub Tajuk 2.

cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.  Larian Jarak Sederhana . 10. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.Merentas desa. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.3000 meter.2000 meter berhalangan.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.800 meter . Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. 10 km. 11 . 5000 meter. 3000 meter berhalagan . Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Pelari memerlukan taktik.Sub Tajuk 2. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.1500 meter  Larian Jarak Jauh . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. halangan dan peraturan larian.000 meter . Perbezaannya cuma dari segi jarak.

pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Bagi acara 800 meter. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Jika peserta 8 orang dan kurang. 12 . pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh.

 Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. 13 .  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Berlari di lorong paling dalam. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.

Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.Aktiviti 2. 4. 3. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.1 1. 2. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 14 .

15 .

Mosston. Thomas.      . Teaching physical education (5th ed. Hall. F. D. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. R. Panduan Pengajaran Olahraga. San Francisco. ____________. & Donnelly. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). (1978). (2003). Bahagian Pendidikan Guru. (2005). & Ashworth. (2003). M. A. K. Lee. S.      Gallahue. Manual Olahraga. Brown. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn.R.).).L. Kegiatan Profesional Olahraga.. Shah Alam: Fajar Bakti. Wee Eng Hoe (1995). Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Iowa: William C. Dubuque.). Wee Eng Hoe (2002). J.M. London: A & C Black Pub. Bhd. CA: Benjamin Cummings. Developmental physical education for all children (4th ed. IL: Human Kinetics. . Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. & Thomas. Petaling Jaya: Longman Malaysia. Champaign. Ltd. Taman Serdang Raya. (2004). Penerbit Open University Malaysia (OUM). The primary physical education handbook (2th ed. J. Successful track and field. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. Champaign.C. IL: Human Kinetics.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. ____________. Clarke. Teng Boon Tong (1989/1994). (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia.T. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). & Boyle R. Hasbullah (2007). Helen Ten (1997). Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa.

UM B. Cyberjaya nordin. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian).A.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD.(Sosiolinguistik). JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan. Pahang Darul Makmur.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ).(Pendidikan Teknik Vokesional). MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. (Pend.(Geografi & Bahasa Melayu).UPM Bac.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. UM Dip. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK). RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M.UM Kelulusan: PhD. zzakari97@yahoo. (Sains Pertanian). Edu. UPM Bac. (Sains Sukan). Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. UPM Bac. (Pendidikan Jasmani).PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis.com . Cyberjaya Dr. jalil_osman@yahoo.bakar@moe. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). Pend.goy.my nordinabubakar@yahoo.com Kelulusan: M Scs. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).Edu. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). NORIATI BINTI A. Hons.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. the acquiring of skills in the track and field event. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. kemahiran acara balapan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course stress on rules and regulations. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. 5. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. 3. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 6. kemahiran acara padang. . the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. 4. 2.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

. 2. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. 2. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. 4. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 3. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->