Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7

BAND 1 B1D3E1 : Menyatakan pengasasan kerajaan Johor Rajah 1 berkaitan dengan pengasasan kerajaan Johor.

Sultan Mahmud Shah

Kerajaan Johor

Kerajaan Perak

RAJAH 1 Siapakah pengasas kerajaan Johor? A Sultan Ibrahim B Sultan Muzaffar C Sultan Muhammad Shah D Sultan Alauddin Riayat Shah II B1D3E2 : Menyenaraikan tokoh dalam kerajaan Johor (UP) Senaraikan tokoh dalam kerajaan Johor.
1.Raja Kechil

2.Sultan Mahmud Shah II

3. Laksamana Tun Abdul Jamil

4. Daeng Merewah

5. Sultan Alauddin Riayat Shah II

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
B1D3E3 : Menyatakan kegemilangan kerajaan Johor Nyatakan tiga faktor kegemilangan kerajaan Johor.
1. Johor sebagai pusat perdagangan

Faktor kegemilanga n kerajaan Johor

2. Perkembangan persuratan Melayu

3. Kecekapan Sultan dan pembesar Johor mentadbir negeri

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
BAND 2 B2D3E1 : Menjelaskan pengasasan kerajaan Johor Jelaskan latar belakang Sultan Alauddin Riayat Shah II.

Latar belakang Sultan Alauddin Riayat Shah II

1. Putera kepada Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Ali 2. Raja Ali diberi gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah II (1528-1564) 3. Baginda dikenali sebagai Raja Ujong Tanah (Johor) dan Bentan

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
B2D3E2 : Menjelaskan faktor kegemilangan kerajaan Johor Jelaskan faktor-faktor yang membantu Johor berkembang sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada kurun ke-17

a) Jajahan takluk yang luas.

b) Cukai yang berpatutan

c) kepelbagaian barang dagangan

Faktor-faktor

d) Pentadbiran pelabuhan yang cekap

f) keselamatan para pedagang terpelihara. e) Pelbagai kemudahan disediakan h) terlindung daripada tiupan angin monsun

g) Penggunaan mata wang dalam urusniaga

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
B2D3E3 : Menjelaskan tokoh dalam kesultanan Johor (UP) Padankan maklumat dibawah tentang tokoh dalam kerajaan Johor.

a) Raja Kechil

C

Pengasas kerajaan Johor

A

b) Sultan Mahmud Shah II

E

Pembesar Johor yang terlibat dalam usaha menawan semula Melaka

B

c) Laksamana Tun Abdul Jamil

B

Mendakwa dirinya putera almarhum Sultan Mahmud Shah II

C

d) Daeng Merewah

D

Digelar Kelana Jaya Putera dan dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau

D

e) Sultan Alauddin Riayat Shah II

A

Dianggap sultan yang zalim dan mangkat dibunuh oleh seorang pembesar

E

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
BAND 3 B3D3E1 : Menerangkan faktor kegemilangan kerajaan Johor. Lengkapkan peta minda berikut berkaitan dengan faktor kegemilangan Johor.

1. Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri - mempunyai sultan yang cekap seperti Sultan Abdul Jalil Syah II - Johor dapat membina satu empayar yang luas dan pelabuhan Batu Sawar menjadi pusat perdagangan yang penting

2. Johor sebagai pusat perdagangan - mempunyai barang dagangan yang pelbagai jenis - pelbagai kemudahan disediakan di pelabuhan - mata wang digunakan secara meluas - mempunyai pegawai pelabuhan yang cekap -cukai yang berpatutan -sistem naungan diamalkan untuk menjamin keselamatan pedagang -mempunyai orang laut sebagai pengawal pelabuhan -kedudukan pelabuhan johor yang strategik

Faktor kegemilangan kerajaan Johor

3. Perkembangan Persuratan Melayu -Johor terkenal sebagai pusat persuratan Melayu sejak abad ke 17 -2 buah karya yang terkenal dihasilkan iaitu  Sejarah Melayu - disusun oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612  Hikayat Hang Tuah – mengagungkan kesultanan melayu Melaka - Menghasilkan banyak karya sejarah, bahasa dan kitab agama - Terkenal sebagai pusat pengajian ilmu agama Islam sejak abad ke 17 - Penulis yang terkenal ialah  Raja Haji Ahmad  Raja Ali Haji

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
BAND 4 B4D3E1 : Menganalisis kegemilangan kerajaan Johor dalam menegakkan kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka (KPS) Soalan: Kerajaan Johor mencapai zaman kegemilangannya pada kurun ke-17. Huraikan bagaimana kerajaan Johor mencapai kegemilangan tersebut?

Barang dagangan Negara terlibat Antara barangan tempatan yang didagangkan ialah damar, tikar, bijih timah, sagu minyak, lada hitam, pinang, ikan masin, garam, kayu gaharu dan beras. Johor terkenal sebagai pembekal kain corak baru Barangan luar negeri ialah seperti benang emas, kain sutera, teh, barangan tembikar dan tembaga China

Negara-negara yang berdagang dengan Johor adalah seperti Belanda, Britain, Canton dan Amoy

1. Johor sebagai pusat ___perdagangan____.

Peranan tokoh

Kemudahan Antara kemudahan di pelabuhan entrepot yang disediakan ialah gudang dan khidmat membaiki kapal. Sistem cukai berpatutan dan sistem naungan dan dilindungi daripada tiupan angin Monsun.

Peranan Orang Laut dan Sultan Alaudin Riayat Shah II

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7

2. Johor sebagai pusat __Persuratan__ Melayu

Hasil karya Peranan tokoh

1. Tun Sri Lanang 2. Raja Ali Haji

1. Tuhfat al-Nafis(hadiah yang Bernilai) 2. Salasilah Melayu dan Bugis dan Sekelian Raja-rajanya 3. Hikayat Hang Tuah 4. Sejarah Melayu

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
BAND 4 B4D3E2 : Menganalisis persaingan Johor, Acheh dan Portugis (KPS) Soalan: Johor

Portugis

Acheh

Perang Tiga Segi terjadi disebabkan persaingan antara Johor, Acheh dan Portugis.Huraikan mengapa hal ini boleh berlaku.
Sebab utama persaingan ialah ketiga-tiga ingin _________ Selat _____________.

JOHOR

Ingin merampas semula Melaka daripada tangan Portugis Acheh juga menyerang Johor kerana Johor akan mengancam perdagangan Acheh apabila perdagangan Johor berkembang maju

ACHEH

Portugis menghalang perdagangan Acheh

PORTUGIS

Menyerang Johor kerana menganggap Johor telah berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7

BAND 4 B4D3E3 : Menganalisis faktor kemerosotan kerajaan Johor (KPS) Soalan: Kegemilangan kerajaan Johor mulai merosot apabila berlakunya persengketaan di kalangan pembesar dan sultan. Mengapa perkara ini boleh terjadi? Huraikan.

-

1. Perang Johor-Jambi

-

Jambi merupakan jajahan takluk Johor Pada kurun ke-17, Jambi muncul sebagai kuasa ekonomi dan politik yang baru di Selat Melaka Berusaha untuk membebaskan diri daripada Johor Memnita pertolongan daripada Belanda dan menyerang Johor Lama dan Batu Sawar Sultan berundur dan menyebabkan beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada pengaruh Johor

Perebutan kuasa dan perebutan takhta

-

2.

-

Perebutan kuasa antara Laksamana Tun Abdul Jamil dan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksamana mengambil alih tugas Bendahara Tun Habib dalam melantik Sultan Mahmud Shah II menyebabkan rasa tidak puas hati Bendahara Tun Habib melantik anaknya, Tun Abdul Jalil sebagai Bendahara Johor Perebutan takhta antara Bendahara Tun Abdul Jalil yang dilantik sultan setelah Sultan Mahmud Syah II mangkat tanapa pewaris Raja Kechil dari Siak tidak berpuas hati dan menyerang Johor dengan bantuan angakatan perang Minangkabau

-

-

3. Penglibatan Bugis di Johor
Raja Sulaiman, anak Sultan Abdul Jalil membuat pakatan dengan anak raja Bugis lima bersaudara untuk mengusir Raja Kechil bagi mendapatkan semula kuasa 1722, Raja Kechil dapat dikalahkan dan Raja Sulaiman dilantik jadi sultan Johor baru Daeng Merewah dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dilantik sebagai Raja Tua Bugis cuba mengukuhkan kedudukan di Johor dengan menggalakkan perkahwinan antara suku Bugis dengan anak raja dan pembesar Orang Melayu mula merasakan kuasa Sultan dan pembesar semakin lemah

-

-

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
4. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda
Orang Melayu yang merasakan kuasa Sultan dan pembesar semakin lemah telah meminta pertolongan daripada Belanda Belanda juga bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor mengancam kedudukan Belanda di Melaka Oleh itu, berlaku beberapa pertempuran antara Belanda dan Bugis di Teluk Ketapang dan Riau dan melantik gabenor Belanda di Riau Ini menyebabkan orang Bugis memusuhi Belanda

-

-

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
BAND 5 B5D1E6 : Menilai tindakan pemimpin Johor dalam menghadapi cabaran kuasa luar (KPS,UP)

Gambaran pelukis menunjukkan serangan yang telah dilakukan oleh kerajaan Johor ke atas Portugis di Melaka

Andainya anda menjadi panglima perang angkatan tentera kerajaan Johor , apakah strategi yang akan digunakan untuk menghadapi cabaran kuasa luar? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Membina kota pertahanan untuk menjaga keselamatan ibu negeri Johor Menempatkan beberapa wakil di Bengkalis, Kampar, Jambi, Siak, dan Rokan. Meminta angkatan jajahan takluk Johor menghantar askar mereka untuk menyertai angkatan perang Johor apabila diperlukan Menggabungkan angkatan perang Johor dengan angkatan perang Perak, Pahang, dan Japara (Jawa) untuk menyerang melaka Melantik dua orang pembesar Johor yang berwibawa Menggabungkan angkatan perang Johor dengan askar Belanda untuk mengalahkan Portugis Merancang strategi yang baik dengan Belanda bagi menawan semula Melaka

Contoh Instrumen Tingkatan 1 BAB 7
BAND 6 B6D1E1 : Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (KPS,UP) 1. Apakah nama bangunan tersebut? Kota A Famosa

2. Setujukah kamu jika dikatakan bahawa kegagalan serangan Johor ke atas Portugis di Melaka disebabkan kekebalan Kota A Famosa. Berikan alasan anda samada anda bersetuju atau tidak. BERSETUJU Kota ini dilengkapi dengan; I. Kota ini berbentuk empat segi mempunyai tembok batu II. Tempat kediaman tentera atau kuda bagi tujuan peperangan III. Mempunyai 8 buah menara tempat kawalan IV. Beberapa pintu kota V. Merupakan kompleks pertahanan yang kukuh TIDAK BERSETUJU I. Kelengkapan senjata yang canggih II. Kewibawaan pemimpin III. Strategi peperangan yang berkesan IV. Mempunyai jumlah tentera yang ramai

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.