OPEN BOOK TEST

Merujuk Bahan Semasa Ujian
1

Memberi Respons Secara Berfokus Kepada Tugasan
Menganalisis Unsur dan Perkaitan serta Menilai Bahan
7

8

2

Mentaksir Kefahaman dan Penghayatan

PRINSIP

3

Menyediakan Nota Ringkas Berkaitan Konsep Umum

Mengaplikasi Bahan Ke Dalam Situasi

6

4

Mengorganisasi Bahan

5

Membawa Bahan Yang Relevan Semasa Ujian Dalam Situasi

2

KAJIAN RINTIS KERTAS 3
TARIKH
SEKOLAH

:
:

24 – 25 OKTOBER 2011
220 SAMPEL / 20 SETIAP SEKOLAH

1. SMK LUI BARAT (FELDA), BAHAU, NEGERI SEMBILAN 2. SMK SERI JEMPOL, JEMPOL, BAHAU, NEGERI SEMBILAN 3. SMK SULTAN ABDUL JALIL, KLUANG ,JOHOR 4. SMK BELITONG, KLUANG, JOHOR 5. SMK JELI, KELANTAN 6. SMK BATU MELINTANG, JELI, KELANTAN 7. SM AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN, KUALA TERENGGANU 8. SM AGAMA AL-KHAIRIAH , KUALA TERENGGANU 9. SM VOKASIONAL SLIM RIVER, SLIM RIVER, PERAK 10.SM AGAMA SLIM RIVER, PERAK 11.SMK TEKNIK IPOH, PERSIARAN BRASH, IPOH

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN
TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN)
TEMA 11 : Pembentukan Malaysia

Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial.

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN
TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) TEMA 11 : Pembentukan Malaysia

Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial.

TUGASAN SPESIFIK (PADA HARI PEPERIKSAAN) Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat.
COMPANY LOGO

ARAHAN YANG MENGIRINGI TEMA UMUM
1. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan pernyataan yang diberi sebagai persediaan menjawab tugasan / soalan yang akan diberi pada hari peperiksaan. 2. Sumber boleh diperoleh daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, majalah, akhbar, internet dan bahan-bahan lain. 3. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

4. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab tugasan / soalan.

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Tugasan Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat.

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut:
Bil Aspek Perincian Menjelaskan secara umum tentang Malaysia Markah 5

1 Pengenalan

Memahami cadangan pembentukan Malaysia • Konsep Gagasan Malaysia • Tokoh pembentukan Malaysia • Idea cadangan pembentukan Malaysia • Sebab-sebab pembentukan Malaysia • Politik 2 Isi dan Huraian • Ekonomi • Sosial Menganalisis proses pembentukan Malaysia • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia • Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

30

15

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Bil Aspek Perincian
Mengaplikasi semangat 1 Malaysia • Peranan pelajar dalam • Mengamalkan semangat perpaduan • Menghayati Rukun Negara • Mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia • Menghargai warisan tradisi budaya • Mengutamakan persamaan • Aspek lain yang berkaitan dan sesuai

Markah

15

2 Isi dan Huraian

Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia • Cabaran yang dihadapi Malaysia kini • Cadangan untuk mengatasi cabaran Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

10

10

10

3 Kesimpulan

5
COMPANY LOGO

CONTOH PEMARKAHAN
Bil Aspek Perincian
Menjelaskan secara umum tentang Malaysia

Markah
5

1 Pengenalan

Memahami cadangan pembentukan Malaysia • Konsep Gagasan Malaysia • Tokoh pembentukan Malaysia • Idea cadangan pembentukan Malaysia • Sebab-sebab pembentukan Malaysia • Politik • Ekonomi 2 Isi dan Huraian • Sosial

30

Menganalisis proses pembentukan Malaysia • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia • Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

15

COMPANY LOGO

CONTOH PEMARKAHAN
Bil Aspek Perincian
Mengaplikasi semangat 1 Malaysia • Peranan pelajar dalam • Mengamalkan semangat perpaduan • Menghayati Rukun Negara • Mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia • Menghargai warisan tradisi budaya • Mengutamakan persamaan • Aspek lain yang berkaitan dan sesuai

Markah

15

2 Isi dan Huraian

Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia • Cabaran yang dihadapi Malaysia kini • Cadangan untuk mengatasi cabaran Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

10

10

10

3 Kesimpulan

5
COMPANY LOGO