SENARAI SEMAK KEMENJADIAN MURID PENDIDIKAN KHAS BAGI KEPERLUAN SPEED 2012 - 2016 APRIL

NAMA MURID : ALIZAH BT JALAIDI HF (Berkefungsian tinggi) LF (Berkefungsian rendah) 2. P. Kehidupan (PK) / Murid tahun Bil Murid 2 Umur Jantina 9 Perempuan

M. PELAJARAN 1. P. Asas (PA) B. Melayu (BM) KOMPONEN Matematik (MT) B. Inggeris (BI)

3. P. Seni Kreatif (PSK) 4. P. Islam/Moral (PIM) P. Jasmani (PJK) P. Diri (PD) / P. Seni Visual (PS) P. Islam (PI) P. Jasmani (PJ) P. TingkahLaku(PTL) P. Muzik (MU) P. Moral (MO) T - Tajuk K. Manipulatif (KM) PNP - A Indiviu B kelas PPNP - Pedekatan PNP 1 hingga 13

SK - Std kandungan SP - Std pembelajaran E - Evidens B - Band 1 , 2, 3, atau 4

1. Inkuiri 2. Analisis Tugasan 3. Belajar Melalui Bermain 4. Pengajaran Bertema 5. Pendekatan Kolaborasi 6. Kontruktivisme 7. Multi Sensori 8. Pembelajaran konstektual 9. Pembelajaran Interaktif 10. Pembelajaran Koperatif 11. Simulasi 12. Pembelajaran Masteri 13. Pembelajaran pengalaman TARIKH 24.04.2012 04.05.2012 08.05.2012 10.05.2012 12.06.2012 14.06.2012 15.06.2012 19.06.2012 21.06.2012 MP PK PK PK PK PK PK PK PK PK K PD PD PD PD PD PD PD PD PD T 1 1 1 1 1 1 1 4 4 SK 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 4.1 4.1 SP AKTIVITI PNP 3 5 5 1 3 / 4 3 2 4 5 5 / 11 / 13 11 / PP 2 B1 B2 / / / B3 B4 E TT GURU

A(/) 1.1.1 mengenal bahagian anggota kepala B(/) A(/) 1.1.1 mengenal bahagian anggota kepala B (/ ) A(/) 1.1.1 mengenal bahagian anggota kepala B(/) A(/ ) 1.1.2 menamakan bahagian badan B( ) A( ) menamakan bahagian badan B (/ ) 1.1.2 A (/ ) 1.1.3 mengenal bahagian-bahagian kaki B(/) A(/) 1.1.3 mengenal bahagian-bahagian kaki B( ) A(/) B 4.1.1 menamakan alatan kebersihan dalam bilik darjah( ) A(/) menamakan alatan kebersihan dalam bilik darjah B( ) 4.1.1

22.06.2012 26.06.2012 28.06.2012 29.06.2012 03.07.2012 13.07.2012 19.07.2012 24.07.2012

PK PK PK PK PK PK PK PK

PD PD PD PD PD PD PD PD

4 4 4 4 4 5 5 5

4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 5.1 5.1 5.1

A ( / ) 13 10 B(/) A ( / ) 13 10 menamakan alatan kebersihan luar 4.2.1 bilik darjah. B(/) A(/) 3 2 B 4.2.1 enamakan alatan kebersihan luar bilik darjah. ( ) m A ( ) 7 13 latihan amali membersihkan bilik darjah B (/ ) 4.1.3 A ( ) 13 2 latihan amali membersihkan luar bilik 4.2.3 darjah. B(/) 4.1.2 menyatakan fungsi alatan kebersihan dalam bilik darjah. 5.1.1 5.1.5 5.1.5 menyebut ruang atau bilik dalam rumah. menamakan alatan di dapur menamakan alatan di dapur A(/) 2 B(/ ) A(/) 1 B( ) A ( / ) 13 B( ) 5 /

/ /

2