Tajuk Umum Tugasan

Tema : 8.3 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya. ( Merujuk tema 8 Huraian sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6

Soalan : Pemerintahan Zaman Khualafa ar Rasyidin telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran cemerlang kepada negara kita pada masa ini.Bincangkan.

Format Pengenalan

Aspek Memahami latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin Memahami syarat dan cara perlantikan Khalifah

Perincian 1.Pengenalan Jelaskan latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin 2.Syarat dan cara pelantikan Khalifah Kenalpasti syarat untuk menjadi khalifah. ( 10 m) Nyatakan cara pemilihan Khalifah (20m)

Markah penuh 5

Isi dan Huraian

30

Menganalisi tugas tugas Khalifah

3.Tugas tugas Khalifah Terangkan tugas tugas Khalifah (15 m) 15

Mengaplikasi sistem pemerintahan Khalifah al -asyidin dengan gaya pentadbiran negara masa kini

4.Langkah ke arah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Cadangkan langkah langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang lebih cemerlang 5. Kejayaan negara hasil daripada kecemerlangan sistem pemerintahan dan pentadbiran . Berdasarkan pengetahuan anda, kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 6. Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan 10 15

Menilai keberkesanan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara

Mencipta / menjana idea usaha

10

mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia

kemakmuran negara. * Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran. (5 m) * Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 m)

Menghayati nilai nilai nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

7. Nilai nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Nyatakan nilai nilai murni yang diperoleh daripada sistem pemerintahan Zaman Khulafa al Rasyidin 8. Rumusan • pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

10

5

Soalan

Isi dan huraian Pengenalan – Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 – Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 – dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 – tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali F4 – Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 – pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi. F6 – tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 – tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 – tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 – lelaki F2 – merdeka F3 – Islam F4- memiliki pengetahuan tentang Islam F5 – mematuhai perintah Allah F6 – sanggunp melaksanakan bukum Allah

Markah 5

2

10

F7 _ adil F8 – akhlak baik F9 – tubuh badan sihat dan sempurna F10 – cerdas F11- warak F12- pandai mentadbir b) cara pemilihan khalifah F1 – empat cara F2 – musyawarah atau syura F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 – golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5- cadangan daripada Saidini Umar F5 – daripada persetujuan ramai F6 – cadangan satu nama diusulkan F7 – daripada khalifah terdahulu F8- Saidina Umar dilantik F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. F10 – melalui pemilihan beberapa calon F11- semasa pelantikan Uthman Affan F12 – enam calon diusulkan F13 – Uthman dipilih. F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 – pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 – persetujuan di kalangan umat Islam F19 – diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 – baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 – berkelayakan F22 – berhemah tinggi F23- pentadbiran kerajaan lebih lancer F24- menjadi pemimpin cemerlang F25- mampu membawa kebahagian umat Islam F26- didunia dan akhirat F27 – syurah / pemuafakatan F1 - memelihara kedudukan agama Islam F2 - mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 - yang berpandukan al- Quran F3 - berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 - keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 - memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 - mempertahankan negara Islam F6 - melantik pengawai pentadbiran negara F7 - melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 - menjaga kebajikan rakyat F9 - memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. F10 - bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran

3

Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w F11 - mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura F12 - memantapkan sistem perundangan Islam Ekonomi F13 - menguruskan hal ehwal kewangan F14 - mengurus perbendaharaan negara F15 - mengurus baitulmal F16 - mengatur pungutan kharaj F17 - jizyah F18 - zakat F1 - pemerintah yang adil F2 - keadilan ekonomi samarata F3 - pemerintah berilmu F4 - pemerintah amanah F5- kerajaan mesra rakyat F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia F7 - kerajaan prihatin F8 - pendemokrasian ilmu F9 - kelicinanan pengurusan F10 - perpaduan negara F11 - kebebasan ekonomi F12- berfikiran globalisasi F13- mengurus ekonomi secara optimum F14- berdaya saing F15-keterbukaan F16-Delivery sistem baik F17 - mengurangkan kerenah biokrasi (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 - kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran F2- kemajuan ICT dalam pentadbiran F3-Kemajuan ekonomi F4- perindustrian berkembang F5- perbankan elektronik F6- perlaksanaan K-ekonomi F7- kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera F8 - tumpuan pelancongan asing F9 -hubungan antarabangsa berkembang F10- kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya F11- kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital F13- penggunaan ICT dalam sistem pendidikan F14- kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan a. cabaran F1- mengukuhakan perpaduan kaum F2-pelbagai bahasa F3-pelbagai budaya F4- pelbagai kepercayaan/ agama F5- pelbagai fahaman politik F6-demografi yang berbeza F7- polalisasi kaum F8- sosial ekonomi berbeza F9- jurang perbezaan pendapatan F10-jurang perbezaan pendidikan

4

5

6

05

F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar F12-globalisasi/ cabaran luar (mana-mana jawapan yang munahsabah) b. langkah F1- mengukuhkan perpaduan kaum F2- kerjasama antara kaum F3- konsep 1 Malaysia F4- PLKN F5-sukan untuk perpaduan F6 - MSSM F7-SUKMA F8- Intergrasi nasional (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 -musyawarah F2-muzakarah F3-keadilan F4 -bijaksana F5-syukur F6- redha tuhan F7-syura F8- amanah F9-siddik F10- tabligh F11- global F12-kebenaran F13-intergriti Rumusan F1-pengetahuan yang diperoleh F2 -iktibar kepada diri, bangsa dan negara F3-harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang

05

7

10

8

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.