KERAJAAN SRIWIJAYA Munculnya kerajaan Melayu tua di Sumatera -Sriwijaya- yang telah dipandang sebagai suatu kerajaan yang

memiliki kekayaan dan rakyatnya hidup sejahtera dari perdagangan hasil bumi Sumatera dan kemegahan Sriwijaya telah mampu membangun sistem politik yang mapan, pertahanan darat dan laut yang kuat, sehingga kerajaan Sriwijaya telah menjadi suatu khazanah dalam sejarah dunia Melayu di Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya ditata mengikut acuan Melayu yang berasaskan keterbukaan dengan dunia luar dan memompa semangat rakyatnya untuk bekerja keras dan selalu peka terhadap setiap kemungkinan-kemungkinan adanya anasir luar yang mengancam keselamatan Sumatera. Itulah sebabnya para sejarawan telah menyifatkan bahwa sistem yang digunakan sebagai suatu model pemerintahan yang modern pada waktu itu. Kita tidak dapat membayangkan betapa masyhurnya kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Untuk menggambarkannya, izinkan saya meminjam ucapan Wang Gungwu: “Pada tahun 775, kerajaan ini telah menj adi begitu masyhur sehingga hanya raja-raja yang dipertuan dari Sriwijaya, raja tertinggi di antara semua raja di permukaan bumi”1). Wang Gungwu, “The Nanhai trade: A study of early history of Chinese trade in South China Sea”, 1958, (Halaman): 135. Kerajaan Sriwijaya berhasil membangun pangkalan-pangkalan ekonomi dan merangsang semangat rakyatnya berniaga dengan bangsa asing, sehingga: “pada awal sejarah Sriwijaya yang panjang itu, pelabuhan-pelabuhan Palembang dan Jambi merupakan penghubung di antara Sumatera dengan pasar-pasar Asia. Sistem komunikasi yang menjadi dasar perkembangan pelabuhan-pelabuhan ini telah dicipta oleh nakhoda kapalnya. Masa depan sistem itu tidak bergantung kepada kekayaan pedalaman Sumatera Selatan, tetapi bergantung kepada kemampuan para pemerintahnya untuk memastikan agar pelabuhan-pelabuhan tetap menjadi tempat yang mesti disinggahi dalam pelayaran ke negeri Cina.” Demikian dituturkan oleh Chou Chù-Fei, malahan “Jambi dan Palembang sebagai pusat perdagangan yang sangat maju” 2). Rockhill, Notes on relations and trade of China, (Halaman): 134-l 38. Ketika itu berbagai hasil bumi telah dijual dalam pasaran bebas, Hal ini telah dikemukakan oleh Chèn Tsàng-chi: “dalam pertengahan abad ke-8. Lada Kemukus berasal dari Sriwijaya-Sumatera yang mendapat permintaan dalan pasaran di negeri Cina. Selain dari pada itu kapur barus yang dipandang sebagai barang perniagaan yang mendatangkan hasil memuaskan. Sebab pada kurun masa itu, kapur Barus merupakan barang mahal dan komoditi export besar, hingga kebanyakan negara selain Sriwijaya telah menggunakan upeti dan tanda mata. Seperti Chih Tu telah mengirim Batu Kapur sebagai upeti kepada kerajan Chang Chun, kerajaan Udayana di Barat Laut India, , kerajaan To-Yuan di Asia Tenggara melakukan perkara yang sama.” 3). J.G Boeles, The King of Sri Dvaravati and His Regalia, 1964, (Halaman): 114. Di kawasan Sumatera Tengah -Barus- telah didapati bahan galian Batu Barus (Kapur Barus), hingga kapur Bar-us merupakan salah satu barang komoditi terpenting bagi devisa negara di bawah kerajaan Sriwijaya. “Sekitar 500 orang Cina selatan menggali dan menggunakan kapur bar-us, yang hablur-nya mendapat tempat dalam perobatan karangan Tao Hung Ching”. 4) G. Ferrand, Relations de Voyages et testes Geographyques, (Halaman): 56-57, yang dikutip dari catatan Ibnu al-Fakih, 902. Memandangkan kenyataan-kenyataan ini maka ada penulis yang menuturkan

(Halaman): 58. sangat memainkan peranan penting dalam perdagangan Asia dan selama lebih 500 tahun dan setelah sejarahnya dihidupkan kembali oleh para sejarawan pada zaman modern dan di kalangan orang Melayu. seperti dilukiskan di sini: “Sejak abad ke-5 lagi. Perdagangan Awal Indonesia. (Halaman): 312. Namun begitu.C. suatu Kajian Asal Usul Kerajaan Sriwijaya. “Sriwijaya di Sumatera Tenggara pada masa pertengahan abad ke-7M. secara . Kemasyhuran Sriwijaya tidak hanya terbatas dalam bidang perdagangan. Malahan dikatakan bahwa beberapa kerajaan dagang seperti: Ho-lo-tan. Seterusnya dikatakan: “raja Sriwijaya mempunyai senjata yang senantiasa bersedia untuk melaksanakan kekuasaannya atas saingannya. mereka mengumpul dan kemudian merujuk kepada ketua-ketua mereka dan semua menyiapkan persediaan militer sendiri dan bahan-bahan makan yang diperlukan” 9). Seorang penulis Belanda. Keberhasilan dalam bidang ekonomi tidak terlepas daripada kemampuan mengadakan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara lain. Sriwijaya merupakan pusat perdagangan yang sangat maju dan masyhur.W. Pada 700 M. Ketika itu Cina. malah mengatakan bahwa: “untuk memperkuat angkatan laut dalam usaha mempertahankan perdagangan mereka.” 5) O. 235-236. (Halaman): 1. Wolters. Perdagangan Awal Indonesia. oleh itu wajar dipercayai bahwa terdapat latar belakang ekomoni di Asia Tenggara dan barangkali juga di tempat lain di Asia. J. Suatu Kajian Asal Usul Kerajaan Sriwijaya. Hampir setiap tahun para saudagar menaiki kapal barang ke Canton”. Kerajaan Sriwijaya sudah mempunyai hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Cina. O. Pohuang (berpusat antara Jambi-Palembang).Van Leur. dan Cina telah mengirim utusan kepada Kerajaan Sriwijaya. Wealtly. Raja-raja itu mempunyai kapal dan orang juga membayangkan nakhoda-nakhoda kapal Melayu datang dari rawa-rawa bakau dan pulau-pulau berdekatan.” 8) Sung Shih. Ka-to-li.W. (Halaman): 323. Golden Khersonese.bahwa: “Pada zaman pertengahan. Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Sriwijaya mempunyai kuasa penting di Sumatera bahkan sampai ke Semenanjung Malaysia dalam jangka masa yang lama. yang selama berabad-abad telah memberi jalan kepada kerajaan Sriwijaya. “Ini harus dipandang sebagai tanda bahwa kekuasaan proto-Sriwijaya agak kukuh. Wolters. Suma Oriental. Kekuatan militernya bergantung kepada kapal-kapalnya. Chu Fan Chih. Sriwijaya melakukan tindakan-tindakan khusus untuk perang dan apabila mereka hendak berperang melawan negara lain. mereka membanggakannya sebagai kekuatan laut yang besar dan empayer tertua di dalam sejarah kebangsaan mereka. Perluasan perdagangan laut ini adalah perkara yang belum pemah ada sebelumnya dalam catatan yang telah kita selidiki. 6) Prof. akan tetapi juga dalam bidang militer untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan kerajaannya.” 7) Idem. Sriwijaya telah memperoleh pos luar wilayah di Barat Daya Semenanjung Tanah Melayu yang memberikan kepadanya kuasa di Selat Melaka. (Halaman): 106. hingga ia merasa tidak perlu mengingatkan orang Cina akan tanggung-jawabnya sebagai pelindung dengan sering mengirim utusan” 6). Indonesian trade and socities. (Halaman):. India dan Arab merupakan mitra dagangnya.

kecemburuan pihak asinglah yang menjadi puncak perang yang tidak dapat lagi dielakkan. Palembang. Prasasti (batu bersurat) di Muara Takus. Prasasti (batu bersurat) di Kota Kapur. Perkara ini dianggap sebagai salah satu sisi kelemahan yang tidak disadari pada ketika itu. . Apalagi “selama dua abad selepas itu. (Halaman): 336. 10). Akhirnya. sedikit demi sedikit menentang monopoli pantai yang digemari itu dengan mendorong para saudagar-saudagar asing mengunjungi pelabuhan-pelabuhan mereka sendiri”. peperangan ini telah mempengaruhi mentalitas bangsa ini untuk mempertahankan kesinambungan kerajaan Sriwijaya. Sejarahlah yang akan menjawabnya sendiri.formal kerajaan Sriwijaya belum menetapkan peraturan tertulis (perjanjian dagang) mengenai cukai dagang. sebab setidak-tidaknya. Wolters. 2. ketika ada gangguan dari kerajaan Cola dan Jawa yang menganggap Sriwijaya melakukan tindakan monopoli perdagangan telah dijadikan alasan yang sengaja dibuat oleh pihak asing untuk melakukan serangan terhadap post-post dagang Sriwijaya. perjanjian mengenai pertahanan bersama dan perlindungan dengan rakan dagangnya di Selat Melaka. 3. Dilihat dari segi futurologis. W. Prasasti (batu bersurat) di Telaga Batu. Dilihat dari segi psikologis dan sosiologis. mitra dagang yang sebelumnya akrab. sebab peperangan yang panjang dan melelahkan itu telah banyak merengggut korban jiwa manusia dan sekaligus meruntuhkan peradaban yang beratus-ratus tahun telah dibina.yang dipandang penting dalam sejarahnya. Pulau Bangka. yaitu: 1. peperangan ini telah memakan masa yang panjang sekali dan memerlukan kajian dan tafsiran ihniah terhadap fakta yang terungkap dalam historiografi Sriwijaya sehingga mampu melahirkan semula kegemilangan itu. O. Semua peperangan yang berlaku antara Sriwijaya dengan seteru asing dicatat pada batu bersurat -prasasti. wilayah-wilayah naungan Sriwijaya. Suatu kajian asal usul kerajaan Sriwijaya. ternyata tidak dapat membantu Sriwijaya. Perdagangan Awal Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful