Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

selagi kita berada dalam keadaan yang sedar. Walaubagaimanapun. 11). Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran.  Untuk menyelesaikan masalah. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. Edward de Bono 3 .action of using one‟s mind to produce thoughts. Selain daripada bernafas . Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing. Akan tetapi. kita tidak berhenti berfikir. hal. Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna. Sebagai rumusan. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997.” Manakala de Bono. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain.” “the kind of thought that belongs. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu.Kita makan. Edward de Bono (1995) menyatakan.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas.” “having or using the ability to think.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. atau keputusan. organisasi dan masyarakat.tidur.sebab.

Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan.  Untuk masa depan. Bagi peringkat kanak-kanak. Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru. Untuk memberi nilai dan peluang baharu. Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.  Untuk motivasi. Menurut Edward De Bono . Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional. Edward de Bono 4 .

Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. CoRT 4: Kreativiti 5. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1.1996). 5. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. pemikiran kritis 4. 4. Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. Pembinaan Idea Baru. 3.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. konstruktif dan kritis. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. 2. 3. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan. CoRT 3 : Interkasi. CoRT 1: Keluasan dan persepsi. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. 2. argument.

Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea.PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar. M : Senaraikan semua yang buruk. dan lain-lain. tapi menarik Untuk difikirkan semula. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan.PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 . Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan. I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi. PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan.keburukan (Minus). PMI ( Plus . Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah.ini betul. Ramai individu yang pintar. P : Senaraikan semua yang baik. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. buruk dan menarik. Minus . Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea. itu salah.

AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . Kerap kali kita berfikir berputar-putar. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Jadikan AGO itu fokus perbincangan. Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Objectives ) AGO adalah matlamat . AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. Goals . Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. 2. Dalam keadaan begitu. tujuan dan objektif . Dalam keadaan begitu. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. Menurut Edward de Bono. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims).sahaja. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . kita terlupa objektif kita berfikir. AGO ( Aims . kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu.AGO menekankan pentingnya matlamat. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. Hasilnya persepsi kita menjadi luas.

Possibilities . APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. Edward de Bono 8 . APC ( Alternatives . APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Choice ) APC merupakan alternatif . Apabila berfikir. kemungkinan (possibilities). Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. Apakah AGO hidup kamu? 2. Jadikan AGO itu focus perbincangan. Biasanya kita berfikir mara ke depan. kemungkinan dan pilihan .kemungkinan dan pilihan. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan.       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3. Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. Nantikan dulu. pilihan (choices). Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan.Contoh soalan perbincangan: 1. fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu. Apabila berfikir. Jangan lari atau menyeleweng. APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. 3. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi.

Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya.Kita tidak menoleh ke kiri.ke kanan dank e belakang. Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi . CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut. Ada idea baru untuk tujuan yang sama. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza. 4. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan.Dalam Edward de Bono 9 . Ada idea baru untuk tujuan yang baru. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita.CAF membuat kita luas pandangan. sebuah cawan. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan.contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah. sebuah enjin dan lain-lain.

Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain. Untuk melatih pelajar membuat OPV .Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. 5.konteks kehidupan sehari-harian. kita akan bertindak. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan. Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari. kita mestilah positif. dengan cara Ini. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. Setelah berfikir. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut.

membantu. 1. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. FIP dan PMI bersama-sama. rancangan. Buat „C‟ dan „S‟. C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. dan tindakan. Di manakah risikonya? 4. pilihan. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. Kesan dan akibat daripada kesan ini. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. selalu disebut „C‟ dan „S‟.membantu kita melihat jauh ke hadapan. Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian. kita akan membuat keputusan. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. ke masa akan datang. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian. gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. Apakah hasil yang paling baik? 5.6. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. jangka seerhana dan jangka panjang. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. Murid perlu ditekankan juga . Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. iaitu kesan jangka pendek. Setelah kita berfikir.

Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting. Selalunya setelah kita habis berfikir. 7. Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. yang buruk dan yang menarik (PMI). Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. Edward de Bono 12 . dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. Ada perkara yang tidak penting langsung. C&S. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. Ada perkara yang sangat penting. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir.rancangan dan tindakkan. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . pilihan. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV.CAF. ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan.Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. bukan semua perkara serupa pentingnya. kita akan membuat keputusan. 8.

Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. 10. 3. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. 2. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun.9. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. AGO. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Analisis: Dua jenis analisis. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan.PMI dan CAF. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Alat-alat CoRT 2: 1. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. Perbandingan: Edward de Bono 13 . Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan.

Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. Edward de Bono 14 . ketidaktetapan (ADI). Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. 4. 9. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. 10. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. 5. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. Kaedah ini berdasarkan hujah. 8. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. percanggahan pendapat. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. debat. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. 6. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. percanggahan pendapat dan sebagainya.

5. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. termasuk dua penggunaan perkataan nilai. 10. Membezakan antar fakta dan pendapat. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. 1) Meneliti idea itu sendiri. 1) Penggunaan nama. Adaka ia berdiri dengan sendiri. perasaan. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. pihak berkuasa. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. label. 2.Alat-alat CoRt 3: 1. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. 4. 3. klasifikasi 2) Penghakiman. 7. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. 6. 9. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. 8.

meneka. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan. berguna atau tidak. Yes-No-Po (Ya. vii. tidak. v. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 . Po berasal daripada perkataan poetry (puisi).Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. ii. viii. vi. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. petunjuk. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. iv. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. kepercayaan. Komponen CoRT 4: i. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. iii. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po.iaitu menghasilkan persepsi yang baru. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. Biasanya. x. ix.benar atau palsu. sesuai atau tidak.

Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. 6. kepercayaan. Tujuan dan hala tuju soalan. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. Emosi biasa dan ego emosi. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. 7. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. 5. 10. Bagaimana kita menghargai maklumat. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. dan lain-lain. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. 9. kepastian. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. persetujuan. prasangka. Meletakkan sesuatu bersama-sama. Alat-alat CoRT 5: 1. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. implikasi. 3.nilai. PETUNJUK Klu. potongan. 8. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. pendapat standard. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. 4. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. SOALAN Mahir menggunakan soalan. Bukti.

Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan.ringkasan. dalam merancang beberapa alternatif. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan. Edward de Bono 18 . Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin.lebar. 2. kesimpulannya.SASARAN Perkara dalam pemikiran. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. pilihan. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. mata utama.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi. Alat CoRT 6: 1. klise atau menjejaskan pemikiran. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. 3. di kedalaman.

TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan. 7. 5.tetapan.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan. tempat kejadian. 8. maklumat yang ada. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi.PILIHAN Proses membuat keputusan.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi). Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan. 6. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa.INPUT Keadaan. 10.4. Edward de Bono 19 .OPERASI Operasi.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran.PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang. 9. penyelesaian maslah.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. keputusan. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini. Memilih antara penyelesaian yang alternatif. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran.

Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. 1.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . 2. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Edward de Bono 20 .

4. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. 5. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. Edward de Bono 21 . Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam.3.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. 6. Kebiasaannya. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat.

hijau dan biru. kelemahan dan kecacatan. Edward de Bono 22 . sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. teratur dan sistematik. merah. 1991/1985). Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. dibandingbezakan. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. sama ada secara logik atau sebaliknya. hitam. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. dipertikaikan. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. kuning.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. keistimewaan dan manfaat. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. iaitu putih. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. serta tidak dibuktikan benar atau salah.

4. kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. 5. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Edward de Bono 23 . 6. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Apabila kita sudah mahir berfikir. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir. Berfikir dengan lebih kritikal.2. 3.

E. Abdul Rahman Syd. Middlesex. Rahman. Pemikiran saintifik SPB4L. England: Peguin Books. Pergamon Press. (2001). 10. Ghazali Hamid & Syd. 2. Lima Hari Berfikir. (2011). ( 1991).Bibliografi: 1. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE). (1998).Bhd. de Bono. Pengantar pemikiran. (1973). (2006). E. Yusof Hasan. 6. Mohamad Azmi Ab. Bhd. (2000). Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Edward de Bono 24 . 8.Bhd. (1994). Dr Rosnanaini Sulaiman.Universiti Utara Malaysia. Pemikiran saintifik (SP4L). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. Universiti Utara Malaysia. (1998).Teaching Thinking. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Gove. Pemikiran Keseluruhan Otak. 7. 3. Yusof Hasan. E.Maimun Aziz.B. Kamus dewan edisi keempat. Mohd. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. Harmondsworth. P. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. 11. de Bono. de Bono’s thinking course revised. Bhd. (1997). (1986). . de Bono.Mohd. London: BBC Book. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. E. CoRT Thinking. Haji Abdul Fatah Hasan. (1996). 5. 9. Zin. Kemahiran Berfikir. Yusof Hasan. & Mok Soon Sang. Poh Swee Hiang. Bhd. de Bono. Mohd.

Edward de Bono 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful