Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

Akan tetapi. organisasi dan masyarakat.” “the kind of thought that belongs.Kita makan.” “having or using the ability to think. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997. kita tidak berhenti berfikir.tidur. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu. Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna.sebab. 11). tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. hal. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Edward de Bono 3 .” Manakala de Bono.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas. Edward de Bono (1995) menyatakan.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu. Sebagai rumusan. Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain. atau keputusan. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. Selain daripada bernafas . Walaubagaimanapun.  Untuk menyelesaikan masalah.action of using one‟s mind to produce thoughts. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran.

Bagi peringkat kanak-kanak.  Untuk motivasi. Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Menurut Edward De Bono .Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.  Untuk masa depan.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu. Edward de Bono 4 . Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono.Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional. Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan. Untuk memberi nilai dan peluang baharu.

pemikiran kritis 4. argument. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. 5. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . 3. konstruktif dan kritis. CoRT 3 : Interkasi. 4. Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. CoRT 1: Keluasan dan persepsi.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1.1996). Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. 3. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. 2. Pembinaan Idea Baru. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. 2. CoRT 4: Kreativiti 5.

PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan.ini betul. Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . M : Senaraikan semua yang buruk. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan. Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar. Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea. Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham. itu salah. Minus . PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea. Ramai individu yang pintar. Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi. tapi menarik Untuk difikirkan semula. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus).keburukan (Minus). P : Senaraikan semua yang baik. PMI ( Plus .PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 . buruk dan menarik.PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. dan lain-lain.

jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. Hasilnya persepsi kita menjadi luas. Dalam keadaan begitu. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. AGO ( Aims . Dalam keadaan begitu. Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. kita terlupa objektif kita berfikir.AGO menekankan pentingnya matlamat. 2. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. Menurut Edward de Bono. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. Objectives ) AGO adalah matlamat . AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. tujuan dan objektif . Kerap kali kita berfikir berputar-putar. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan.sahaja. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Goals .     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . Jadikan AGO itu fokus perbincangan.

APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Apakah AGO hidup kamu? 2. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. kemungkinan dan pilihan .kemungkinan dan pilihan. Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan. fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. Apabila berfikir. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. Jangan lari atau menyeleweng. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. 3. APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative. Choice ) APC merupakan alternatif . Nantikan dulu. Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). pilihan (choices).       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. Biasanya kita berfikir mara ke depan. Possibilities . APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. Apabila berfikir. APC ( Alternatives . otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Jadikan AGO itu focus perbincangan. Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu. kemungkinan (possibilities). Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3.Contoh soalan perbincangan: 1. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Edward de Bono 8 .

ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain. sebuah enjin dan lain-lain. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Ada idea baru untuk tujuan yang sama.ke kanan dank e belakang.CAF membuat kita luas pandangan. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan.contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah. sebuah cawan.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama.Kita tidak menoleh ke kiri. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi . Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut. 4. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut.Dalam Edward de Bono 9 . Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita. Ada idea baru untuk tujuan yang baru.

Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita. OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain. Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. 5. Setelah berfikir.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. kita mestilah positif. Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. Untuk melatih pelajar membuat OPV .konteks kehidupan sehari-harian. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari. kita akan bertindak. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. dengan cara Ini. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain.Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari.

iaitu kesan jangka pendek. ke masa akan datang. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. 1. rancangan. kita akan membuat keputusan. pilihan. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. membantu.6. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian. jangka seerhana dan jangka panjang. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. Buat „C‟ dan „S‟. Apakah hasil yang paling baik? 5. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . selalu disebut „C‟ dan „S‟. Kesan dan akibat daripada kesan ini. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Di manakah risikonya? 4. Setelah kita berfikir. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. FIP dan PMI bersama-sama. Murid perlu ditekankan juga .membantu kita melihat jauh ke hadapan. dan tindakan. digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan.

ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting. FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting. yang buruk dan yang menarik (PMI). Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. kita akan membuat keputusan.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan. 8. Edward de Bono 12 . Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. 7.rancangan dan tindakkan. Selalunya setelah kita habis berfikir.Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik. Ada perkara yang sangat penting. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir. bukan semua perkara serupa pentingnya. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. Ada perkara yang tidak penting langsung. Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. pilihan.CAF. C&S.

Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. Perbandingan: Edward de Bono 13 . Analisis: Dua jenis analisis.PMI dan CAF. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani.9. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. 3. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan. AGO. Alat-alat CoRT 2: 1. 2. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. 10.

4. Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. debat. Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. 6. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. 8. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. percanggahan pendapat dan sebagainya. percanggahan pendapat.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. 9. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. 10. 5. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. ketidaktetapan (ADI). Kaedah ini berdasarkan hujah. Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. Edward de Bono 14 . meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti.

klasifikasi 2) Penghakiman. 3. pihak berkuasa. 1) Penggunaan nama. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. Adaka ia berdiri dengan sendiri. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. termasuk dua penggunaan perkataan nilai. 6. 4. Membezakan antar fakta dan pendapat. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. 5.Alat-alat CoRt 3: 1. perasaan. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. 8. 1) Meneliti idea itu sendiri. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. 7. 2. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. 10. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. 9. label. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak.

viii. iv. sesuai atau tidak. ii. Komponen CoRT 4: i. x. tidak. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. berguna atau tidak. v. meneka. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. Yes-No-Po (Ya. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 . pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono.benar atau palsu. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. kepercayaan.Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. vi. vii. Biasanya. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis.iaitu menghasilkan persepsi yang baru. Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. petunjuk. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). iii. ix.

SOALAN Mahir menggunakan soalan. 10. dan lain-lain. Bagaimana kita menghargai maklumat. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. prasangka. 7. 3. Emosi biasa dan ego emosi. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. pendapat standard. implikasi. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. PETUNJUK Klu. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. Alat-alat CoRT 5: 1. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran.nilai. Meletakkan sesuatu bersama-sama. 9. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. potongan. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. persetujuan. 8. 6. Tujuan dan hala tuju soalan. Bukti. 4. kepastian. kepercayaan. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . 5.

SASARAN Perkara dalam pemikiran. 2. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. kesimpulannya. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya. Alat CoRT 6: 1. di kedalaman.lebar. Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti. dalam merancang beberapa alternatif. klise atau menjejaskan pemikiran. 3. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan.ringkasan. pilihan. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. mata utama. Edward de Bono 18 . Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan.

Memilih antara penyelesaian yang alternatif. tempat kejadian. 8. Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi. 6. penyelesaian maslah.PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang.PILIHAN Proses membuat keputusan. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu. maklumat yang ada. 9.OPERASI Operasi.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi). keputusan. 5. 10.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran.tetapan.TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini.INPUT Keadaan. Edward de Bono 19 . Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa.4. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran. 7.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Edward de Bono 20 . Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. 2. Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan. melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. 1. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono.

Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. 4. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. 6. Edward de Bono 21 . Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. 5.3. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. Kebiasaannya.

Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. hijau dan biru. sama ada secara logik atau sebaliknya. keistimewaan dan manfaat. kelemahan dan kecacatan. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. 1991/1985). Edward de Bono 22 . merah. teratur dan sistematik. kuning. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. iaitu putih. hitam. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. dipertikaikan. dibandingbezakan. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. serta tidak dibuktikan benar atau salah.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari.

4. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. 5. 6. Apabila kita sudah mahir berfikir.2. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir. Edward de Bono 23 . kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. Berfikir dengan lebih kritikal. 3. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru.

Bhd. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Gove. Rahman. 8. Bhd. Ghazali Hamid & Syd. Pergamon Press. Kamus dewan edisi keempat. (1996). 11. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE). Mohd. Dr Rosnanaini Sulaiman.Teaching Thinking. 6. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. de Bono’s thinking course revised. (1998). Yusof Hasan. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik.B. (1986). ( 1991).Bhd.Bibliografi: 1. Mohamad Azmi Ab. & Mok Soon Sang. . Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. Harmondsworth. de Bono. Kemahiran Berfikir. E. de Bono. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Mohd. London: BBC Book.Universiti Utara Malaysia. 2. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. de Bono. Yusof Hasan. Edward de Bono 24 . Haji Abdul Fatah Hasan. E. CoRT Thinking. Pemikiran Keseluruhan Otak. (1998). E. Zin. Poh Swee Hiang. (1994). Pemikiran saintifik (SP4L). Lima Hari Berfikir.Bhd. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4.Maimun Aziz. (1997). E. (2000). Middlesex. Pemikiran saintifik SPB4L. 3. England: Peguin Books. (2001). Mohd. 9. 7. (1973). Pengantar pemikiran. 5. 10. (2006). P. (2011). de Bono. Bhd. Abdul Rahman Syd. Yusof Hasan. Universiti Utara Malaysia.

Edward de Bono 25 .