P. 1
Assigment de Bono

Assigment de Bono

|Views: 68|Likes:
Published by Faizah Azizan

More info:

Published by: Faizah Azizan on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

11). sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997. organisasi dan masyarakat.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis.  Untuk menyelesaikan masalah.Kita makan. Edward de Bono (1995) menyatakan.” Manakala de Bono. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain. Akan tetapi.action of using one‟s mind to produce thoughts.” “the kind of thought that belongs. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran. Walaubagaimanapun. Sebagai rumusan.tidur. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu. Edward de Bono 3 . Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna. hal. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas.sebab. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. Selain daripada bernafas . Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. atau keputusan. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada.” “having or using the ability to think. kita tidak berhenti berfikir.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia.

Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru. Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono.  Untuk masa depan. Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan. Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.  Untuk motivasi.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu. Untuk memberi nilai dan peluang baharu. Edward de Bono 4 .Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional. Menurut Edward De Bono . Bagi peringkat kanak-kanak.

CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran. Pembinaan Idea Baru. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. pemikiran kritis 4.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. CoRT 1: Keluasan dan persepsi. CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. 5.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. CoRT 3 : Interkasi. 3.1996). Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . CoRT 4: Kreativiti 5. 2. 4. 2. konstruktif dan kritis. Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. argument. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1. Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. 3.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.

Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu. Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid. dan lain-lain. PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi.PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 . dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. M : Senaraikan semua yang buruk. PMI ( Plus . Minus . itu salah. I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan.keburukan (Minus). Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea.PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. buruk dan menarik. Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham.ini betul. Ramai individu yang pintar. Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . P : Senaraikan semua yang baik. tapi menarik Untuk difikirkan semula. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan.

Menurut Edward de Bono. AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. AGO ( Aims . tujuan dan objektif . Jadikan AGO itu fokus perbincangan. kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu.AGO menekankan pentingnya matlamat. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). kita terlupa objektif kita berfikir. 2. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Hasilnya persepsi kita menjadi luas. Goals . Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan begitu. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal. kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. Objectives ) AGO adalah matlamat . Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus.sahaja.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. Dalam keadaan begitu. Kerap kali kita berfikir berputar-putar.

Edward de Bono 8 . Possibilities .       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu.kemungkinan dan pilihan. 3. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative.Contoh soalan perbincangan: 1. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. Biasanya kita berfikir mara ke depan. kemungkinan dan pilihan . Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). Nantikan dulu. Apakah AGO hidup kamu? 2. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. APC ( Alternatives . Apabila berfikir. APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . kemungkinan (possibilities). Jadikan AGO itu focus perbincangan. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Choice ) APC merupakan alternatif . APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Jangan lari atau menyeleweng. Apabila berfikir. pilihan (choices). fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3.

Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. Ada idea baru untuk tujuan yang sama. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan. Ada idea baru untuk tujuan yang baru.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain. sebuah cawan. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah. sebuah enjin dan lain-lain. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor.CAF membuat kita luas pandangan. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya.Kita tidak menoleh ke kiri. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying.Dalam Edward de Bono 9 .ke kanan dank e belakang. Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut. 4. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi .contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah.

Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. Setelah berfikir. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. kita akan bertindak. Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah.Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia.konteks kehidupan sehari-harian. 5. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. dengan cara Ini. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. kita mestilah positif. Untuk melatih pelajar membuat OPV . OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita.

ke masa akan datang. Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. Di manakah risikonya? 4. membantu. Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. jangka seerhana dan jangka panjang. Kesan dan akibat daripada kesan ini. Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. Apakah hasil yang paling baik? 5. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. dan tindakan. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . pilihan.6. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. Murid perlu ditekankan juga . Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. iaitu kesan jangka pendek. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. Setelah kita berfikir. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. rancangan. FIP dan PMI bersama-sama. Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian.membantu kita melihat jauh ke hadapan. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . Buat „C‟ dan „S‟. 1. gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. selalu disebut „C‟ dan „S‟. kita akan membuat keputusan.

bukan semua perkara serupa pentingnya. Selalunya setelah kita habis berfikir. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. 7. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. Ada perkara yang tidak penting langsung. ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting. Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. yang buruk dan yang menarik (PMI). pilihan.CAF.Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir. FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. kita akan membuat keputusan.rancangan dan tindakkan. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. C&S. 8. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. Ada perkara yang sangat penting. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan. FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. Edward de Bono 12 .

2. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal.PMI dan CAF. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. Perbandingan: Edward de Bono 13 . Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar. Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. 10.9. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. Analisis: Dua jenis analisis. Alat-alat CoRT 2: 1. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. 3. AGO. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP.

Kaedah ini berdasarkan hujah. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. 10. 5. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. 9. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. 4. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. percanggahan pendapat dan sebagainya. 6. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. 8. debat. percanggahan pendapat. ketidaktetapan (ADI). Edward de Bono 14 . Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan.

3.Alat-alat CoRt 3: 1. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. 10. 7. Adaka ia berdiri dengan sendiri. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . 5. 9. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. klasifikasi 2) Penghakiman. termasuk dua penggunaan perkataan nilai. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. 2. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. perasaan. label. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. 6. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. 8. 1) Penggunaan nama. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. pihak berkuasa. 1) Meneliti idea itu sendiri. 4. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. Membezakan antar fakta dan pendapat. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak.

iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. iv. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). iii.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. berguna atau tidak. ix. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. viii.Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. meneka.iaitu menghasilkan persepsi yang baru. ii. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. Komponen CoRT 4: i. x. Yes-No-Po (Ya. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. Biasanya. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. sesuai atau tidak. tidak. petunjuk. Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po. kepercayaan. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu.benar atau palsu. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 . Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. v. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. vi. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. vii.

9. Meletakkan sesuatu bersama-sama. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. 10. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. kepercayaan. 3. Emosi biasa dan ego emosi. 8. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. Alat-alat CoRT 5: 1. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. persetujuan. implikasi. dan lain-lain. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. 6. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . 5. Bagaimana kita menghargai maklumat. Bukti.nilai. Tujuan dan hala tuju soalan. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. potongan. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. SOALAN Mahir menggunakan soalan. PETUNJUK Klu. 4. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. prasangka. pendapat standard. kepastian. 7.

ringkasan. Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya.lebar.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. di kedalaman. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan.SASARAN Perkara dalam pemikiran. Edward de Bono 18 . mata utama. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. Alat CoRT 6: 1. 2. kesimpulannya. dalam merancang beberapa alternatif. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti. Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan. pilihan. 3. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan. klise atau menjejaskan pemikiran.

Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan.PILIHAN Proses membuat keputusan. 5.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu. Memilih antara penyelesaian yang alternatif. 8. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini.TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan. Edward de Bono 19 . 10.INPUT Keadaan.4. tempat kejadian.OPERASI Operasi. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu.PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang.tetapan. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi. penyelesaian maslah.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi). Meletakkan pemikiran berkuat kuasa. 9. maklumat yang ada. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan. 7. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. 6. keputusan. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir.

melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. 1. 2. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. Edward de Bono 20 . Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif.

Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil.3. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. 5. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang. Kebiasaannya. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. 4. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. 6. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. Edward de Bono 21 . ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir.

merah. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. iaitu putih. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. dipertikaikan. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. serta tidak dibuktikan benar atau salah. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. keistimewaan dan manfaat.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. teratur dan sistematik. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. hitam. kuning. hijau dan biru. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. sama ada secara logik atau sebaliknya. dibandingbezakan. 1991/1985). kelemahan dan kecacatan. Edward de Bono 22 . Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu.

Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. 5. Apabila kita sudah mahir berfikir. 4. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. Berfikir dengan lebih kritikal. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir.2. 3. Edward de Bono 23 . 6. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan.

6. Pengantar pemikiran.Bhd. Pergamon Press. (2011). 9.B. 2. (1998). P. 10. Yusof Hasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. (2000). 3. Middlesex. CoRT Thinking. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Haji Abdul Fatah Hasan. Yusof Hasan. . E. & Mok Soon Sang. Pemikiran saintifik SPB4L. Bhd. (2006). de Bono’s thinking course revised. Pemikiran Keseluruhan Otak. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. Harmondsworth. England: Peguin Books. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pemikiran saintifik (SP4L). Universiti Utara Malaysia.Bibliografi: 1. Bhd. (1986). 11. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. London: BBC Book. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd. (2001). 7. (1973). Gove. Mohd. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Poh Swee Hiang.Maimun Aziz. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE).Mohd. (1994). de Bono. 5. E. Bhd. Lima Hari Berfikir. Mohamad Azmi Ab. Yusof Hasan. Abdul Rahman Syd. (1996). de Bono. Zin. Mohd. ( 1991).Universiti Utara Malaysia. de Bono. Rahman. 8. Edward de Bono 24 . E. (1997). Ghazali Hamid & Syd. (1998). Kemahiran Berfikir. Dr Rosnanaini Sulaiman.Teaching Thinking. de Bono. Kamus dewan edisi keempat. E.

Edward de Bono 25 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->