Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran. kita tidak berhenti berfikir.  Untuk menyelesaikan masalah. atau keputusan.” “having or using the ability to think. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain.Kita makan. organisasi dan masyarakat.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu. 11). Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas. Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. Sebagai rumusan. Edward de Bono (1995) menyatakan.tidur.” “the kind of thought that belongs.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna. hal.action of using one‟s mind to produce thoughts. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997. Walaubagaimanapun.sebab. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar. Selain daripada bernafas . Edward de Bono 3 .” Manakala de Bono. Akan tetapi.

Bagi peringkat kanak-kanak.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu. Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono. Menurut Edward De Bono .  Untuk masa depan. Untuk memberi nilai dan peluang baharu. Edward de Bono 4 . Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.  Untuk motivasi.Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional.

CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. 2. 3. argument. Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. 2. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral. konstruktif dan kritis. 3. 4. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. CoRT 1: Keluasan dan persepsi.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . CoRT 3 : Interkasi. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. pemikiran kritis 4. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. 5. CoRT 4: Kreativiti 5. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan. Pembinaan Idea Baru. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran.1996). CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6.

PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. itu salah. PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan. M : Senaraikan semua yang buruk. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. buruk dan menarik. Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi. P : Senaraikan semua yang baik. Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar. dan lain-lain. Ramai individu yang pintar. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan. dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea. PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Minus . I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham. tapi menarik Untuk difikirkan semula. Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . PMI ( Plus .PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 .keburukan (Minus). PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu.ini betul. Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea. Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid.

sahaja. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Dalam keadaan begitu. Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari.AGO menekankan pentingnya matlamat. kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. Dalam keadaan begitu. AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan. Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . Hasilnya persepsi kita menjadi luas. tujuan dan objektif . kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. kita terlupa objektif kita berfikir. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. AGO ( Aims . Menurut Edward de Bono. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. Jadikan AGO itu fokus perbincangan. jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. Objectives ) AGO adalah matlamat . berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. 2. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Goals .

Edward de Bono 8 . Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Apakah AGO hidup kamu? 2. Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Apabila berfikir. Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. Possibilities . APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. Apabila berfikir. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. kemungkinan dan pilihan . Biasanya kita berfikir mara ke depan. APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . APC ( Alternatives . APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. Choice ) APC merupakan alternatif .kemungkinan dan pilihan.       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. 3. pilihan (choices). Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative. Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. kemungkinan (possibilities). Jadikan AGO itu focus perbincangan. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan. Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). Jangan lari atau menyeleweng.Contoh soalan perbincangan: 1. Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Nantikan dulu. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan.

contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi .Dalam Edward de Bono 9 . Ada idea baru untuk tujuan yang baru.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. Ada idea baru untuk tujuan yang sama. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza.ke kanan dank e belakang. 4. sebuah cawan. Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor. Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. sebuah enjin dan lain-lain. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan.Kita tidak menoleh ke kiri.CAF membuat kita luas pandangan. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting.

kita akan bertindak. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita.konteks kehidupan sehari-harian. Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. Setelah berfikir. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut. Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari. kita mestilah positif. Untuk melatih pelajar membuat OPV . Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain. dengan cara Ini. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 .Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. 5. OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain.

pilihan. iaitu kesan jangka pendek. 1. digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian. Kesan dan akibat daripada kesan ini. Apakah hasil yang paling baik? 5. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. Di manakah risikonya? 4. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian. FIP dan PMI bersama-sama. Setelah kita berfikir. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. selalu disebut „C‟ dan „S‟.6. C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. kita akan membuat keputusan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. membantu. Murid perlu ditekankan juga . Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. dan tindakan. Buat „C‟ dan „S‟. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta.membantu kita melihat jauh ke hadapan. rancangan. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . ke masa akan datang. Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. jangka seerhana dan jangka panjang.

8. C&S.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. yang buruk dan yang menarik (PMI). dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. Ada perkara yang sangat penting. Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. bukan semua perkara serupa pentingnya. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir.rancangan dan tindakkan. FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti .Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik. 7. Edward de Bono 12 . PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari.CAF. Ada perkara yang tidak penting langsung. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting. kita akan membuat keputusan. pilihan. Selalunya setelah kita habis berfikir. FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting.

Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan.9. 10. Alat-alat CoRT 2: 1. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. Perbandingan: Edward de Bono 13 . 3. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. 2. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. AGO. Analisis: Dua jenis analisis.PMI dan CAF. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal.

Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. percanggahan pendapat dan sebagainya. ketidaktetapan (ADI). 4. percanggahan pendapat. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. Edward de Bono 14 . Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. Kaedah ini berdasarkan hujah. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. 8. Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. 10. 9. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. debat. 6.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. 5.

1) Meneliti idea itu sendiri. 9.Alat-alat CoRt 3: 1. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . pihak berkuasa. 6. 4. perasaan. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. 7. 10. 3. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. 1) Penggunaan nama. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. klasifikasi 2) Penghakiman. 8. 2. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. termasuk dua penggunaan perkataan nilai. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. Adaka ia berdiri dengan sendiri. label. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. Membezakan antar fakta dan pendapat. 5.

CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. vi.benar atau palsu. ix. iv. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 . Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. sesuai atau tidak. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. Biasanya.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis.Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan. berguna atau tidak. viii. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. Yes-No-Po (Ya. kepercayaan. tidak. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. Komponen CoRT 4: i. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. vii. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. x. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). ii.iaitu menghasilkan persepsi yang baru. meneka. iii. v. petunjuk.

5. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. Emosi biasa dan ego emosi. pendapat standard. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. 4. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. 7. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. Bagaimana kita menghargai maklumat. 9. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. Bukti. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. PETUNJUK Klu. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. SOALAN Mahir menggunakan soalan. prasangka. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . Alat-alat CoRT 5: 1. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat.nilai. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. Meletakkan sesuatu bersama-sama. 3. kepercayaan. implikasi. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. dan lain-lain. 10. persetujuan. 8. kepastian. potongan. 6. Tujuan dan hala tuju soalan.

Alat CoRT 6: 1. 3. Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin. dalam merancang beberapa alternatif. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. klise atau menjejaskan pemikiran.SASARAN Perkara dalam pemikiran.ringkasan. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. mata utama. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan. di kedalaman. pilihan. Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan.lebar. kesimpulannya. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. Edward de Bono 18 . CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. 2. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan.

Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco. Edward de Bono 19 .PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. penyelesaian maslah.PILIHAN Proses membuat keputusan. Memilih antara penyelesaian yang alternatif. maklumat yang ada.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran.OPERASI Operasi. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi). 9. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini.INPUT Keadaan. 10.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi.TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan.4. 5. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran.tetapan. keputusan. 7. 6. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa. tempat kejadian. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. 8. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu.

2. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan. Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. 1. Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan. Edward de Bono 20 . Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat.

Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. 4. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. Edward de Bono 21 . 5. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. Kebiasaannya. 6. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi.3. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat.

Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. hitam. serta tidak dibuktikan benar atau salah. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. kuning. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. teratur dan sistematik. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. merah. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. dipertikaikan. Edward de Bono 22 . Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. iaitu putih.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. kelemahan dan kecacatan. hijau dan biru. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. 1991/1985). dibandingbezakan. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. sama ada secara logik atau sebaliknya. keistimewaan dan manfaat. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada.

Edward de Bono 23 . Berfikir dengan lebih kritikal. 3. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Apabila kita sudah mahir berfikir. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. 5. 6.2. 4.

Bhd. Yusof Hasan. Mohd. de Bono. (2006). (2001). Pemikiran saintifik SPB4L. E. London: BBC Book. E. (2011).Bibliografi: 1. 9. Haji Abdul Fatah Hasan.Teaching Thinking. P. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. . 3. ( 1991). 7.Universiti Utara Malaysia. Mohd. & Mok Soon Sang. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE). Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. (1994). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. de Bono. Ghazali Hamid & Syd. Lima Hari Berfikir. 2. 10. (2000). (1997). Poh Swee Hiang. 5.Bhd. (1998). Mohamad Azmi Ab. Middlesex. (1973).Maimun Aziz. Harmondsworth. (1986). Universiti Utara Malaysia. Abdul Rahman Syd. (1998). CoRT Thinking. Bhd. Pergamon Press. 11. Pengantar pemikiran. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pemikiran saintifik (SP4L). Pemikiran Keseluruhan Otak. (1996). Kemahiran Berfikir. Zin. England: Peguin Books. de Bono. de Bono’s thinking course revised. 6. Kamus dewan edisi keempat.B. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. de Bono. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif.Bhd. Edward de Bono 24 . E. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. Gove. Rahman.Mohd. Yusof Hasan. Dr Rosnanaini Sulaiman. 8. E. Yusof Hasan.

Edward de Bono 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful