P. 1
Assigment de Bono

Assigment de Bono

|Views: 68|Likes:
Published by Faizah Azizan

More info:

Published by: Faizah Azizan on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

 Untuk menyelesaikan masalah.action of using one‟s mind to produce thoughts. Sebagai rumusan. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing. kita tidak berhenti berfikir.” Manakala de Bono.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada.” “having or using the ability to think. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997. hal. organisasi dan masyarakat. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu. Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. atau keputusan.Kita makan. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. Akan tetapi. Edward de Bono 3 . Edward de Bono (1995) menyatakan. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran.sebab. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas. Selain daripada bernafas .berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar. 11). Walaubagaimanapun.tidur.” “the kind of thought that belongs. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain.

Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional. Edward de Bono 4 .  Untuk masa depan. Bagi peringkat kanak-kanak. Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru. Menurut Edward De Bono . Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu. Untuk memberi nilai dan peluang baharu.  Untuk motivasi.

CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi. Pembinaan Idea Baru. 2.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. konstruktif dan kritis. CoRT 1: Keluasan dan persepsi. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. 2. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . CoRT 4: Kreativiti 5.1996). Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran. 3.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. CoRT 3 : Interkasi. 4. CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. argument. pemikiran kritis 4. 3. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1. 5.

Minus . Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar. Ramai individu yang pintar.keburukan (Minus). Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan.ini betul. PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu. buruk dan menarik. tapi menarik Untuk difikirkan semula. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. itu salah. PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham.PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi. P : Senaraikan semua yang baik. PMI ( Plus . M : Senaraikan semua yang buruk.PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 . dan lain-lain. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea. Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan.

Jadikan AGO itu fokus perbincangan. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 .AGO menekankan pentingnya matlamat. Menurut Edward de Bono. Goals . jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. tujuan dan objektif . Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). Objectives ) AGO adalah matlamat .sahaja. Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. Hasilnya persepsi kita menjadi luas. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Dalam keadaan begitu. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. AGO ( Aims . kita terlupa objektif kita berfikir. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. Dalam keadaan begitu. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan. 2. kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan.

Jangan lari atau menyeleweng. Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Possibilities . Apakah AGO hidup kamu? 2. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. pilihan (choices). otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. Biasanya kita berfikir mara ke depan. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama.       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3. Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan. Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. 3.Contoh soalan perbincangan: 1. APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative. kemungkinan (possibilities). Nantikan dulu. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu. kemungkinan dan pilihan . Apabila berfikir. Apabila berfikir. Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Jadikan AGO itu focus perbincangan. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. APC ( Alternatives . Choice ) APC merupakan alternatif .kemungkinan dan pilihan. Edward de Bono 8 . APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan.

sebuah cawan. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Ada idea baru untuk tujuan yang baru. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying. Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama.CAF membuat kita luas pandangan.contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor.Dalam Edward de Bono 9 . mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah. Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut.Kita tidak menoleh ke kiri.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. sebuah enjin dan lain-lain. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain.ke kanan dank e belakang. Ada idea baru untuk tujuan yang sama. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi . 4.

mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain. 5. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. kita akan bertindak. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. Setelah berfikir.Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. kita mestilah positif. dengan cara Ini. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. Untuk melatih pelajar membuat OPV . OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita.konteks kehidupan sehari-harian. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah.

Murid perlu ditekankan juga . Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. jangka seerhana dan jangka panjang. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. 1. selalu disebut „C‟ dan „S‟. Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. kita akan membuat keputusan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. Buat „C‟ dan „S‟. ke masa akan datang. Setelah kita berfikir. digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian.membantu kita melihat jauh ke hadapan. C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. rancangan. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. FIP dan PMI bersama-sama. iaitu kesan jangka pendek. membantu. dan tindakan. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. Apakah hasil yang paling baik? 5. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. Kesan dan akibat daripada kesan ini. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian.6. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Di manakah risikonya? 4. pilihan. gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan.

Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. yang buruk dan yang menarik (PMI).Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik. 8. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. C&S. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan. pilihan. FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir. Selalunya setelah kita habis berfikir. FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . bukan semua perkara serupa pentingnya. Ada perkara yang tidak penting langsung. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. Edward de Bono 12 . 7.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan. Ada perkara yang sangat penting.CAF. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting.rancangan dan tindakkan. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. kita akan membuat keputusan. dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan.

Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Analisis: Dua jenis analisis. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. 10. 3. Perbandingan: Edward de Bono 13 . AGO. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu.9. 2. Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan.PMI dan CAF. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal. Alat-alat CoRT 2: 1. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar.

Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. 10. 9. 4. debat. Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. 6. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. percanggahan pendapat dan sebagainya. ketidaktetapan (ADI). Kaedah ini berdasarkan hujah. 5. percanggahan pendapat. 8.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. Edward de Bono 14 . CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi.

5. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. 2. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. 1) Penggunaan nama. 8. label. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. Membezakan antar fakta dan pendapat. 1) Meneliti idea itu sendiri. 3. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. perasaan. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. 6. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. klasifikasi 2) Penghakiman.Alat-alat CoRt 3: 1. 10. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. 9. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. Adaka ia berdiri dengan sendiri. 4. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. 7. pihak berkuasa. termasuk dua penggunaan perkataan nilai.

Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 . istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. viii. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). Yes-No-Po (Ya. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. ii. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat.iaitu menghasilkan persepsi yang baru. vi. x. tidak. kepercayaan. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po. v. Biasanya. Komponen CoRT 4: i.Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. petunjuk. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. sesuai atau tidak. meneka. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. iii. berguna atau tidak. vii. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. ix. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan.benar atau palsu. iv.

5. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. 4. Tujuan dan hala tuju soalan. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. SOALAN Mahir menggunakan soalan. persetujuan. 10. kepastian. 9. Bagaimana kita menghargai maklumat. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. 7. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. Meletakkan sesuatu bersama-sama. implikasi. potongan. dan lain-lain. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. pendapat standard. kepercayaan. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . 6. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. PETUNJUK Klu. 8.nilai. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. prasangka. 3. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. Bukti. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. Emosi biasa dan ego emosi. Alat-alat CoRT 5: 1. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian.

2. di kedalaman. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. mata utama. Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan. pilihan. kesimpulannya.SASARAN Perkara dalam pemikiran.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. dalam merancang beberapa alternatif. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya. Edward de Bono 18 . Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan. klise atau menjejaskan pemikiran. 3.lebar. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu.ringkasan. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. Alat CoRT 6: 1.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi.

pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran. 6. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi.4.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan.PILIHAN Proses membuat keputusan.tetapan. 7. Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco. 9. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran.INPUT Keadaan.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi). tempat kejadian.PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang. 8. Edward de Bono 19 . Memilih antara penyelesaian yang alternatif.OPERASI Operasi. penyelesaian maslah. keputusan. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu. maklumat yang ada. 5. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan. 10. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini.TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan.

Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Edward de Bono 20 . Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. 2. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. 1. melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan. Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza.

Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. 6. Edward de Bono 21 .3. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. 5. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir. Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang. Kebiasaannya. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. 4. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah.

dipertikaikan. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. serta tidak dibuktikan benar atau salah. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. hijau dan biru. Edward de Bono 22 . justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. kelemahan dan kecacatan. keistimewaan dan manfaat. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. dibandingbezakan. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. iaitu putih. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. teratur dan sistematik. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. sama ada secara logik atau sebaliknya. hitam. kuning. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. 1991/1985). merah. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan.

Apabila kita sudah mahir berfikir.2. kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. 5. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. 3. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. 4. Edward de Bono 23 . Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. 6. Berfikir dengan lebih kritikal. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir.

E. Abdul Rahman Syd. Middlesex. Kemahiran Berfikir. Edward de Bono 24 . . & Mok Soon Sang. England: Peguin Books. (1998). London: BBC Book.Bhd. 11. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Bhd. CoRT Thinking. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. de Bono. 7. Mohamad Azmi Ab. Haji Abdul Fatah Hasan.Bhd. de Bono. 5. Pemikiran Keseluruhan Otak. E. Universiti Utara Malaysia. 10. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. E. Yusof Hasan. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. 8. Dr Rosnanaini Sulaiman.Teaching Thinking. Kamus dewan edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Ghazali Hamid & Syd. (2001). Bhd. (1973). (1996). Lima Hari Berfikir. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. (1994).Bibliografi: 1.Universiti Utara Malaysia. P. Mohd. de Bono. 2. Rahman. de Bono.B. Poh Swee Hiang. Harmondsworth. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. (1997). Pergamon Press. 6. 3. 9. Zin. (2006). (2000). ( 1991). Gove. Pengantar pemikiran.Mohd. Yusof Hasan. (1998). Bhd. Pemikiran saintifik (SP4L). de Bono’s thinking course revised. (1986). Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE). Mohd.Maimun Aziz. (2011). E. Yusof Hasan. Pemikiran saintifik SPB4L.

Edward de Bono 25 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->