Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

Kita makan. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997.” Manakala de Bono.tidur.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. organisasi dan masyarakat. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna.sebab. Edward de Bono (1995) menyatakan. atau keputusan. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar. 11). Sebagai rumusan.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada.action of using one‟s mind to produce thoughts. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing.  Untuk menyelesaikan masalah. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu. kita tidak berhenti berfikir. hal.” “the kind of thought that belongs. Edward de Bono 3 .” “having or using the ability to think. Akan tetapi. Walaubagaimanapun. Selain daripada bernafas . Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan.

Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono. Untuk memberi nilai dan peluang baharu.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.  Untuk motivasi. Bagi peringkat kanak-kanak. Edward de Bono 4 .Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional. Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan. Menurut Edward De Bono . Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu.  Untuk masa depan.

3. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. 2. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral. 3. CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. pemikiran kritis 4. argument. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1. konstruktif dan kritis. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran. CoRT 1: Keluasan dan persepsi. 5. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. CoRT 4: Kreativiti 5. 4.1996). 2. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. Pembinaan Idea Baru. CoRT 3 : Interkasi. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional.

M : Senaraikan semua yang buruk. PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting.PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 . PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. PMI ( Plus . itu salah. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu. buruk dan menarik. Ramai individu yang pintar. P : Senaraikan semua yang baik. Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. dan lain-lain. tapi menarik Untuk difikirkan semula. I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan.PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham. Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik .ini betul. Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan. Minus . Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan.keburukan (Minus). dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea. Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar.

2. Jadikan AGO itu fokus perbincangan. jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng.AGO menekankan pentingnya matlamat. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. tujuan dan objektif . Hasilnya persepsi kita menjadi luas. bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO.sahaja. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. kita terlupa objektif kita berfikir. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. Objectives ) AGO adalah matlamat . Menurut Edward de Bono. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). Dalam keadaan begitu. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. AGO ( Aims . Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan begitu. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan. AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Goals .

fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. Edward de Bono 8 . otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan.       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative.kemungkinan dan pilihan. 3. kemungkinan (possibilities). Possibilities . Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. Jangan lari atau menyeleweng. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. APC ( Alternatives . kemungkinan dan pilihan . Choice ) APC merupakan alternatif . Nantikan dulu. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Apakah AGO hidup kamu? 2. Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Apabila berfikir. Jadikan AGO itu focus perbincangan. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. pilihan (choices). APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Apabila berfikir.Contoh soalan perbincangan: 1. Biasanya kita berfikir mara ke depan. Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu. Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan.

Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain. Ada idea baru untuk tujuan yang sama. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying.Kita tidak menoleh ke kiri. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi . ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut.CAF membuat kita luas pandangan.Dalam Edward de Bono 9 . sebuah enjin dan lain-lain. Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting.ke kanan dank e belakang. Ada idea baru untuk tujuan yang baru. sebuah cawan.contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya. 4. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut.

Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. dengan cara Ini. OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain. 5. kita akan bertindak. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan.konteks kehidupan sehari-harian. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari.Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. Setelah berfikir. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain. Untuk melatih pelajar membuat OPV . Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. kita mestilah positif. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita.

Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik.6. Buat „C‟ dan „S‟. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. Di manakah risikonya? 4. gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. kita akan membuat keputusan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. Kesan dan akibat daripada kesan ini. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. dan tindakan. Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . iaitu kesan jangka pendek. Setelah kita berfikir. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. selalu disebut „C‟ dan „S‟. Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. membantu. pilihan. jangka seerhana dan jangka panjang. 1. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. ke masa akan datang. digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian. Murid perlu ditekankan juga . FIP dan PMI bersama-sama.membantu kita melihat jauh ke hadapan. rancangan. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. Apakah hasil yang paling baik? 5.

FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada perkara yang sangat penting. C&S. FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting. 8. Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. pilihan. ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan.Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. Selalunya setelah kita habis berfikir. 7. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan.rancangan dan tindakkan. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir. Edward de Bono 12 .CAF. Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. bukan semua perkara serupa pentingnya. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. Ada perkara yang tidak penting langsung. dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. kita akan membuat keputusan. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan. yang buruk dan yang menarik (PMI).

10. Perbandingan: Edward de Bono 13 . Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar.9. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Alat-alat CoRT 2: 1. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. 3. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan.PMI dan CAF. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. Analisis: Dua jenis analisis. AGO. 2. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa.

Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. 9. ketidaktetapan (ADI). Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. Edward de Bono 14 . 4. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. 10. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. 5. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. 6. 8.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. debat. Kaedah ini berdasarkan hujah. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. percanggahan pendapat. percanggahan pendapat dan sebagainya.

KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. 1) Meneliti idea itu sendiri.Alat-alat CoRt 3: 1. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. 1) Penggunaan nama. 5. 10. 3. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. 2. 4. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . pihak berkuasa. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. 9. klasifikasi 2) Penghakiman. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. Adaka ia berdiri dengan sendiri. Membezakan antar fakta dan pendapat. 7. label. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. 8. 6. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. perasaan. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. termasuk dua penggunaan perkataan nilai.

CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan. tidak. iii. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). di mana idea-idea yang belum dibuktikan. meneka.Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan.iaitu menghasilkan persepsi yang baru.benar atau palsu. v. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po. berguna atau tidak. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. iv. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. vi. viii. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. petunjuk. x.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. vii. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. sesuai atau tidak. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. ix. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis. ii. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. Biasanya. Yes-No-Po (Ya. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. Komponen CoRT 4: i. kepercayaan. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 .

3. Emosi biasa dan ego emosi. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. kepastian. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. potongan. 5. Meletakkan sesuatu bersama-sama. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. kepercayaan. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. prasangka. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. Bukti. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. Alat-alat CoRT 5: 1. Bagaimana kita menghargai maklumat. Tujuan dan hala tuju soalan. 7. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . 8. PETUNJUK Klu. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. 4. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan.nilai. 9. pendapat standard. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. dan lain-lain. 6. implikasi. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. persetujuan. 10. SOALAN Mahir menggunakan soalan.

Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. 3. pilihan.ringkasan. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi. di kedalaman. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. 2. dalam merancang beberapa alternatif. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti. Alat CoRT 6: 1.SASARAN Perkara dalam pemikiran. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. klise atau menjejaskan pemikiran. kesimpulannya. Edward de Bono 18 . Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya.lebar. mata utama.

INPUT Keadaan.tetapan.OPERASI Operasi. tempat kejadian. Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco.PILIHAN Proses membuat keputusan. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi. Memilih antara penyelesaian yang alternatif.4. Edward de Bono 19 . 10. maklumat yang ada. 9. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu. 7.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran. 5. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. penyelesaian maslah. keputusan.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi).PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran.TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu. 6. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. 8.

Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. 2. Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan. Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. Edward de Bono 20 . melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . 1. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi .

Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. Kebiasaannya. 5. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan.3. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. 6. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. Edward de Bono 21 . Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. 4.

setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. kuning. sama ada secara logik atau sebaliknya.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. merah. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. dipertikaikan. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. hitam. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. teratur dan sistematik. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. dibandingbezakan. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. serta tidak dibuktikan benar atau salah. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. hijau dan biru. Edward de Bono 22 . Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. keistimewaan dan manfaat. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. kelemahan dan kecacatan. iaitu putih. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. 1991/1985).

6. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. 3. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. Edward de Bono 23 . Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa.2. Apabila kita sudah mahir berfikir. 5. 4. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir. kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. Berfikir dengan lebih kritikal. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir.

& Mok Soon Sang. de Bono. (1994). Poh Swee Hiang. 10. Pemikiran saintifik SPB4L. Pergamon Press. Middlesex. E. de Bono. Yusof Hasan. Haji Abdul Fatah Hasan. Gove. Kamus dewan edisi keempat. Yusof Hasan. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. E. Abdul Rahman Syd. Bhd. Pemikiran saintifik (SP4L). Pemikiran Keseluruhan Otak. Kemahiran Berfikir. (1998). Ghazali Hamid & Syd. (2001).Bhd. 2. de Bono’s thinking course revised. 8. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. de Bono.Bhd. (1986). 3.Bibliografi: 1. Rahman. Bhd. ( 1991). Pengantar pemikiran. (2000). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE). Universiti Utara Malaysia. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. London: BBC Book. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Edward de Bono 24 . E. (1973). Zin.Teaching Thinking. 7. (1996). 5. (2006). (1998). (2011). Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. 11. de Bono. Bhd. P. Dr Rosnanaini Sulaiman. E. 6.Maimun Aziz. Yusof Hasan.Universiti Utara Malaysia. Lima Hari Berfikir. Mohd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.B. Mohd. CoRT Thinking. Mohamad Azmi Ab. (1997). 9. England: Peguin Books. Harmondsworth. .Mohd.

Edward de Bono 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful