Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

” “having or using the ability to think. kita tidak berhenti berfikir.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran.” “the kind of thought that belongs. Walaubagaimanapun. Sebagai rumusan. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. Selain daripada bernafas . Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna.Kita makan. Akan tetapi. atau keputusan.sebab. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar.  Untuk menyelesaikan masalah. Edward de Bono 3 . Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain. organisasi dan masyarakat. 11). hal. Edward de Bono (1995) menyatakan. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu.tidur.” Manakala de Bono.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu.action of using one‟s mind to produce thoughts. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing.

 Untuk motivasi.  Untuk masa depan.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Edward de Bono 4 . Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional. Bagi peringkat kanak-kanak. Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono. Untuk memberi nilai dan peluang baharu.Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu. Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Menurut Edward De Bono . Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan.

Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. CoRT 4: Kreativiti 5. pemikiran kritis 4. CoRT 1: Keluasan dan persepsi. CoRT 3 : Interkasi. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran. 3. argument. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. Pembinaan Idea Baru. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.1996). Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. 2. CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. 5.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. 3. Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1. CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. konstruktif dan kritis. 4.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. 2.

PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. tapi menarik Untuk difikirkan semula.PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 .keburukan (Minus). Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi. PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham.ini betul. buruk dan menarik. PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. dan lain-lain. Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu. PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. M : Senaraikan semua yang buruk. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. itu salah. Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea. PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan. Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . PMI ( Plus . Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul. Minus . Ramai individu yang pintar. Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid. P : Senaraikan semua yang baik.

AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. Dalam keadaan begitu. kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. Objectives ) AGO adalah matlamat .AGO menekankan pentingnya matlamat.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid.sahaja. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. Hasilnya persepsi kita menjadi luas. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Menurut Edward de Bono. kita terlupa objektif kita berfikir. jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. 2. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . Goals . bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. Dalam keadaan begitu. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. AGO ( Aims . Kerap kali kita berfikir berputar-putar. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. tujuan dan objektif . Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. Jadikan AGO itu fokus perbincangan. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan.

Edward de Bono 8 . Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Apabila berfikir. 3. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Biasanya kita berfikir mara ke depan.kemungkinan dan pilihan. Apakah AGO hidup kamu? 2.Contoh soalan perbincangan: 1. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Choice ) APC merupakan alternatif . Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. Nantikan dulu. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. pilihan (choices). Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu. APC ( Alternatives . APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. kemungkinan (possibilities). Apabila berfikir. APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative. Jadikan AGO itu focus perbincangan. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat .       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Jangan lari atau menyeleweng. fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. Possibilities . kemungkinan dan pilihan . Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan. Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives).

Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut.ke kanan dank e belakang. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan. Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor.contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi .Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut.Kita tidak menoleh ke kiri.CAF membuat kita luas pandangan.Dalam Edward de Bono 9 . Ada idea baru untuk tujuan yang baru. sebuah cawan. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea. 4. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. sebuah enjin dan lain-lain. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. Ada idea baru untuk tujuan yang sama. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza.

Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. kita akan bertindak. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. Setelah berfikir. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. kita mestilah positif. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain.Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari. semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan.konteks kehidupan sehari-harian. Untuk melatih pelajar membuat OPV . Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. 5. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain. Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. dengan cara Ini.

gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. ke masa akan datang. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian.membantu kita melihat jauh ke hadapan. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . iaitu kesan jangka pendek. pilihan. Di manakah risikonya? 4. Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. Apakah hasil yang paling baik? 5. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. 1. membantu. rancangan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. selalu disebut „C‟ dan „S‟. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya . dan tindakan. Kesan dan akibat daripada kesan ini. jangka seerhana dan jangka panjang. Murid perlu ditekankan juga . kita akan membuat keputusan. Setelah kita berfikir.6. Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian. Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita. FIP dan PMI bersama-sama. C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. Buat „C‟ dan „S‟.

ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting.Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . Ada perkara yang tidak penting langsung. yang buruk dan yang menarik (PMI). FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. Edward de Bono 12 . kita akan membuat keputusan. Selalunya setelah kita habis berfikir. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. Ada perkara yang sangat penting. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus.rancangan dan tindakkan. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. bukan semua perkara serupa pentingnya. Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. 8. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja.CAF. C&S. FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting. dan AGO) barulah mereka menggunakan FID. 7. pilihan.

Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. 10.9. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. Perbandingan: Edward de Bono 13 . Alat-alat CoRT 2: 1. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. 2. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan.PMI dan CAF. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. 3. Analisis: Dua jenis analisis. AGO. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar. Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif.

9. percanggahan pendapat dan sebagainya. Kaedah ini berdasarkan hujah. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. percanggahan pendapat. 8. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. 5. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. 10. debat. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. 4. Edward de Bono 14 . Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. 6. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. ketidaktetapan (ADI).Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan.

Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. pihak berkuasa. perasaan. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. 7. 10. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . termasuk dua penggunaan perkataan nilai. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju.Alat-alat CoRt 3: 1. klasifikasi 2) Penghakiman. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. 6. 9. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. 4. Membezakan antar fakta dan pendapat. Adaka ia berdiri dengan sendiri. 1) Penggunaan nama. 8. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. 2. 1) Meneliti idea itu sendiri. label. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. 5. 3. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan.

Yes-No-Po (Ya. x.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. tidak. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. Komponen CoRT 4: i. v. iii. sesuai atau tidak. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. berguna atau tidak. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. vi. meneka. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. petunjuk.iaitu menghasilkan persepsi yang baru. viii. kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan.benar atau palsu. Biasanya. ii. kepercayaan. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 .Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. vii. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. ix. iv.

EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. prasangka. 8. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. Emosi biasa dan ego emosi. persetujuan. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. kepercayaan. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. 6. implikasi. Tujuan dan hala tuju soalan. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. SOALAN Mahir menggunakan soalan. 5. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. 3. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. dan lain-lain. kepastian.nilai. 4. pendapat standard. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. Meletakkan sesuatu bersama-sama. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . 7. 9. 10. potongan. Alat-alat CoRT 5: 1. Bagaimana kita menghargai maklumat. Bukti. PETUNJUK Klu.

dalam merancang beberapa alternatif.SASARAN Perkara dalam pemikiran. 3. mata utama. mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. pilihan. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi.ringkasan. di kedalaman. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. kesimpulannya. klise atau menjejaskan pemikiran.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. 2. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya. Alat CoRT 6: 1. Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan.lebar. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan. Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan. Edward de Bono 18 . KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan.

INPUT Keadaan. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. 8.4. tempat kejadian. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu. keputusan. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan. Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu.PILIHAN Proses membuat keputusan. penyelesaian maslah. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa. Edward de Bono 19 . maklumat yang ada. 5. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi).TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran. 6.PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang.tetapan. Memilih antara penyelesaian yang alternatif. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini. 7.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran. 10.OPERASI Operasi. 9.

Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . 1. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . 2. Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan. Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan. Edward de Bono 20 .

Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain.3. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. 4. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. 5. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. Edward de Bono 21 . Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Kebiasaannya.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. 6. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir.

hijau dan biru. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. merah. Edward de Bono 22 . Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. 1991/1985). justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. serta tidak dibuktikan benar atau salah. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. dipertikaikan. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. keistimewaan dan manfaat. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. kuning. iaitu putih. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. kelemahan dan kecacatan. hitam. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. dibandingbezakan. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. teratur dan sistematik.Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. sama ada secara logik atau sebaliknya.

kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan. 3. Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. 4. 5. Apabila kita sudah mahir berfikir. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir. Edward de Bono 23 .2. Berfikir dengan lebih kritikal. 6.

Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Yusof Hasan. 10. P. E. de Bono. London: BBC Book. de Bono. England: Peguin Books.Bibliografi: 1. ( 1991). Pengantar pemikiran. Pemikiran saintifik (SP4L). 3. E. Pemikiran saintifik SPB4L. (1997).Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Dr Rosnanaini Sulaiman. 5. Yusof Hasan. Abdul Rahman Syd. Bhd. (1973). E. de Bono. (1998). Poh Swee Hiang. Ghazali Hamid & Syd.Maimun Aziz. Edward de Bono 24 .Teaching Thinking. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE). Harmondsworth. de Bono’s thinking course revised. & Mok Soon Sang. Lima Hari Berfikir.B. (2000). Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. Kemahiran Berfikir. Rahman. Middlesex. Zin. (2001). 8. Bhd. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Yusof Hasan. Gove. Mohd. Pemikiran Keseluruhan Otak. Mohamad Azmi Ab. (1996). . Kamus dewan edisi keempat. Universiti Utara Malaysia.Universiti Utara Malaysia. 7. E. Haji Abdul Fatah Hasan. (2011). de Bono. 6. 11. (1986). CoRT Thinking. (1994). 2.Bhd. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. (2006). Pergamon Press. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn.Mohd. (1998). 9. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. Mohd.

Edward de Bono 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful