Pendahuluan : Edward de Bono telah dilahirkan di Malta. Beliau mendapat pendidikan awal di St.

Edwards College, Malta dan Royal University of Malta dan mendapat ijazah dalam bidang kedoktoran. Beliau melanjutkan pelajaran sebagai seorang Rhodes Scholar kepada Chirst Church, Oxford di mana beliau memperolehi ijazah kepujian dalam bidang psikologi dan fisiologi serta doktor falsafah dalam bidang perubatan. Beliau juga mendapat doktor falsafah dari Cambrigde dan pernah menjawat jawatan di beberapa buah university termasuk Oxford, London, Cambrigde dan Harvard. Edward de Bono pernah mengendalikan program kurikulum terbesar untuk mengajar berfikir secara langsung di sekolah-sekolah. Beberapa buah Negara seperti Venezuela telah mewajibkan pembelajarannya di semua sekolah dan penggunaannya terus meningkat di negaranegara lain seperti Kanada, Amerika Syarikat, Cina, dan lain-lain. Petunjuk Edward de Bono dalam kaedah berfikir juga dikehendaki oleh syarikat-sayarikat terkenal seperti NTT (Jepun), Du Pont, Ericsson, United Technologies, American Standard, Exxon dan Shell. Kaedah „Six hats‟ atau Enam Topi kini digunakan di beberapa buah syarikat besar seperti Prudential dan IBM. Beliau juga pernah berkhidmat untuk pihak kerajaan untuk beberapa buah negara termasuklah Kerajaan California mengenai sisa toksik. Beliau mungkin pernah mengajar eksekutif-eksekutif kanan pada hari ini dan pada keesokannya beliau mungkin mengajar kanak-kanak berusia sembilan tahun di sebuah sekolah rendah. Edward de Bono juga pernah dijemput untuk berucap di mesyuarat- mesyuarat seperti The Institute of Institutional Investors, The Commonwelth Law of Conference, The American Bar Association, The World Congress and Emergency and Disaster Medicine, The World Economic Forum (Davos) dan The Society of Information Managers. Pada tahun 1989 beliau mempengerusikan mesyuarat Anugerah Nobel di Seoul, Korea Selatan. Beliau adalah pengasas dan pengarah Cognitive Research Trust (1969) dan The Centre for Study of Thinking serta pengasas SITO (Supernatural Independent Thinking Organisation) yang telah ditubuhkan selaku menyediakan cara berfikir kreatif dan tambahan mengenai masalah-masalah dan isu-isu Persatuan Bulan Sabit Merah Intelek. Beliau juga menubuhkan sebuah Task Force on Thinking di Washington.
Edward de Bono

1

Edward de Bono telah dijemput untuk memberi ceramah dan bekerja di lebih empat puluh buah Negara. Beliau telah menulis lebih daripada tiga puluh buah buku dan telah diterjemahkan ke dalam dua puluh empat bahasa termasuklah bahasa Cina, Korea, Jepun, Russia, Arab, Hebrew (Yahudi), Urdu, Indonesia dan semua bahasa utama dunia. Beliau telah membuat dua siri televisyen iaitu „De Bono‟s Course in Thinking‟ untuk BBC dan „The Greatest Thinkers untuk WDR, Jerman. Beliau juga telah menerbitkan risalah berita yang diterbitkan sepuluh kali setahun serta mencipta satu permainan klasik L-Game (Permainan L) yang dianggap sebagai permainan termudah pernah dicipta. Beliau mungkin lebih dikenali sebagai pencipta kata-kata „Literal Thinking‟ yang dimasukkan ke dalam kamus Oxford English. Kesimpulannya Edward de Bono merupakan seorang tokoh ahli fikir yang sangat terkenal di dunia. Beliau memperkenalkan beberapa jenis pemikiran dan menjadi rujukan utama ahli fikir masa kini. Beliau adalah pengasas pemikiran literal yang menganggap kreativiti adalah tingkah laku yang menghasilkan maklumat dalam sistem otak dan diterjemahkan melalui pergerakan dan tingkah laku seseorang individu menggunakan rangkaian neural dalam otak. Daripada pertimbangan sedemikian wujudlah pemikiran literal, pemikiran selari dan sebagainya. Edward de Bono(1993) telah menggunakan menggunakan pendekatan CoRT Thinking Program dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak. Teori ini bertujuan mengukur tahap perkembangan otak kanak-kanak mengikut peringkat umur dan kebolehan diri kanak-kanak. Menurut Edward de Bono, kreativiti seseorang individu wujud dalam diri seseorang individu tanpa disedari oleh individu itu sendiri. Pengenalan: Pemikiran: Sistem pemikiran seringkali disebut sebagai pemikiran saintifik atau sistem pemikiran bersepadu merupakan sistem pemikiran yang tersusun dan berdasarkan kaedah saintifik (Mohd. Yusof Hasan, 2000, hal. 1). Begitulah juga apabila kita berdepan dengan kata pemikiran (bahasa Inggeris think, thinking) pastinya kita tidak menemui suatu makna konkrit bagi kata itu (Lihat Mohd. Yusof Hasan, Mohamad Azmi Ab. Rahman, Ghazali Hamid dan Syd. Abdul Rahman Syd. Zin, 2001, hal. 12-14). Gove (1986, hal. 2376 – 2377), misalnya menyatakan bahawa think/ thinking ialah “to have in one‟s mind as an intention or desire,” “to have as an opinion,” “the
Edward de Bono

2

 Untuk menyelesaikan masalah. kita tidak berhenti berfikir.berjalan dan bercakap hanya pada masa-masa tertentu.John Dewey mendefinasikan berfikir sebagai operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta lain supaya fakta yang baru dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. Walaubagaimanapun. Pemeringkatan Prinsip Pemikiran Edward de Bono: Berlaku satu proses bagaimana otak kanan manusia berfikir secara kreatif dan bahagian kiri berfikir secara kritis. Ramai orang tidak mengendahkan cara dirinya berfikir berbanding mereka mengambil berat mengenai cara mereka berjalan atau bernafas.tidur. sarjana pemikiran lateral menyatakan bahawa pemikiran (thinking) adalah kebijaksanaan atau kecerdasan manusia (1997. terdapat 5 premis yang menyebabkan kreativiti sebagai kebolehan yang perlu dimiliki oleh individu. pemikiran ialah satu usaha otak manusia untuk mencari maklumat dan mencapai keputusan yang paling wajar. Beyer mendefinasikan berfikir sebagai manipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran.action of using one‟s mind to produce thoughts. Berfikir seolah-olah merupakan satu proses semula jadi dan seseorang itu berpuas hati dengan tahap pencapaian masing-masing. Konsep Pemikiran: Berfikir bertujuan mencari makna. tedapat satu perbezaan yang ketara antara individu-individu menunjukkan bahawa berfikir mungkin adalah satu kemahiran. Edward de Bono 3 . atau keputusan. selagi kita berada dalam keadaan yang sedar. organisasi dan masyarakat. 11). hal. Sebagai rumusan. Akan tetapi.Kita makan.” “the kind of thought that belongs.sebab.” “having or using the ability to think.berfikir boleh dikatakan sebagai aktiviti yang biasa dilakukan oleh manusia. Antaranya ialah:  Untuk perubahan dan pembaikan. Edward de Bono (1995) menyatakan. Kebolehan berfikir secara abstrak mempunyai dan menjana idea membezakan manusia daripada makhluk lain. Selain daripada bernafas .” Manakala de Bono.

Ia adalah pemikiran yang menitikberatberatkan pelbagai jenis jawapan dan ia digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan. Edward de Bono telah mempopularkan teori beliau berasaskan kepada dua asas pemikiran utama iaitu :  Lateral Thinking  Six Thinking Hats  CoRT thinking for teaching thinking in schools Pemikiran Literal: Pemikiran mendatar juga dikenali sebagai " Lateral Thinking" yang diperkenalkan oleh Edward De Bono. Untuk memberi nilai dan peluang baharu.  Untuk motivasi. Menurut Edward De Bono .Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imaginasi bukan secara logik atau tradisional.Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan.  Untuk masa depan. Edward de Bono 4 .Edward de Bono telah mencipta cara untuk mengesan kebolehan kanak-kanak melalui beberapa teori tertentu. Bagi peringkat kanak-kanak. Dari segi definisi pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi (bukan dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa) sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa (kadang-kadang agak luar biasa sedikit) tetapi amat berkesan. Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru.

Pemikirannya dapat dirumuskan dalam kata-kata di bawah: “ Kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang baru di tempattempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang ada supaya lebih dalam lagi” (Ainon Mohd & Abdullah Hassan.Terdapat beberapa banyak kepentingan pemikiran lateral antaranya ialah: 1. argument. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan. 4. Ia bukan bertujuan menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada tetapi ia merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya dia berjaya menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki tetapi ia amat berkesan. CoRT 5: Maklumat dan perasaan 6. Program CoRT (Cognitive Research Trust) iaitu salah satu teknik alat berfikir yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. 3. konstruktif dan kritis. CoRT 2 : Organisasi proses berfikir. Pencarian Jalan bagi Menyempitkan Perbezaan Pendapat di kalangan manusia. pemikiran kritis 4. 5.1996). CoRT 1: Keluasan dan persepsi. Beliau juga menyarankan banyak alat berfikir untuk mengatasi sesuatu permasalahan dengan lebih cekap dan efisien lagi. Beliau memperkenalkan corak berfikir jenis ini setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. CoRT 3 : Interkasi. 2. Beliau telah memperkenalkan 6 bahagian CoRT iaitu: 1.Program yang dicipta merangkumi pemikiran kreatif. 2. CoRT 6: Tindakan Edward de Bono 5 . Pengkajian Data Daripada Pelbagai Sudut Untuk Mendapatkan Maklumat Berguna. CoRT ( Cognitive Research Trust ): Edward de Bono telah memperkenalkan banyak teori berdasarkan pemikiran lateral.Pemikiran lateral ini diasaskan oleh Edward de Bono yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang perubatan dan pemikiran. CoRT 4: Kreativiti 5. 3. Pembinaan Idea Baru. Pembaharuan Dalam Perkembangan Produksi Dan Sistem Pemasaran.

PMI ( Plus . M : Senaraikan semua yang buruk. PMI adalah bertujuan untuk meluaskan sudut pandangan kita. Tujuan alat ini ialah supaya pelajar melaskan pemikirannya apabila melihat sesuatu situasi.PMI ini adalah alat yang kita gunakan supaya otak kita janagn berfikir satu hala Edward de Bono 6 . P : Senaraikan semua yang baik. dan lain-lain. apabila mereka berfikir mereka menggunakan oatak dan pengetahuan mereka dan mempertahankan apa-apa yang mereka percaya adalah benar dan betul.CoRT 1: KELUASAN DAN PERSEPSI CoRT 1 terdiri daripada tujuh teknik asas dan tiga teknik panduan 1. itu salah. PMI menghendaki kita supaya memikirkan dahulu situasi yang ada di depan kita sebelum membuat sebarang pendapat atau keputusan. PMI ialah satu kaedah untuk berfikir yang bertujuan memperluaskan persepsi individu. I : Senaraikan semua yang tidak „buruk‟ dan tidak pula „ baik „. Ramai individu yang pintar. Biasanya mereka lakukan dengan membuktikan pandangan dan pendapat orang lain sebagai salah. Interesting ) PMI ialah perkara-perkara yang baik . PMI membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Dalam pelajaran ini pelajar dikehendaki supaya memikirkan dan menyenaraikan semua kebaikan (Plus). PMI digunakan sebelum kita membuat sebarang keputusan.PMI memaksa kita supaya berhenti sejenak sebelum cepat-cepat membuat penilaian. Minus . tapi menarik Untuk difikirkan semula. Alat ini berfungsi sebagai kaedah untuk mengelakkan kecenderungan biasa dimana seseorang terdorong untuk membuat reaksi emosional pada sesuatu idea. buruk dan menarik. dan menarik (Intresting) pada sesuatu idea.keburukan (Minus). Dalam aktiviti menajamkan kemahiran berfikir kepada murid. Kedah berfikir PMI ini melihat individu-individu membuat penilaian ke atas apa-apa yang mereka lihat mahupun dengar. guru atau pendidik perlu menerangkan kaedah PMI ini dengan jelas supaya mereka faham. Pengunaan kaedah PMI membuatkan murid luas pandangan.ini betul. Penilaian mereka berdasarkan apa yang mereka tahu.

Dalam keadaan begitu.sahaja. Hasilnya persepsi kita menjadi luas. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. berbincanglah dulu berkenaan AGO perbincangan itu. Objectives ) AGO adalah matlamat . Menurut Edward de Bono.     Apa tujuan kita mula berfikir tadi? Apa matlamat yang hendak kita capai? Apa hasil yang kita rancangkan? Mengapa ini pula kita fikirkan sekarang? Edward de Bono 7 . bermatlamat (Goals) dan objektif ( Objective) atau dikenali sebagai AGO. Dalam keadaan begitu. Pelajar dikehendaki menyorot „oleh sebab‟ dan „supaya‟ untuk menjuruskan mereka berfikir cara menfokuskan persoalan yang hendak diselesaikan. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. 2. AGO juga dapat membantu seseorang berfikir secara terfokus. Latihan berfikir mengikut kaedah bertujuan (Aims). kita terlupa objektif kita berfikir. alat ini amat digemar oleh murid-murid sekolah. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat sesuatu perbincangan. fikir akan hasilnya yang hendak dicapai. ini dapat memperluaskan sudut pandangan kita dan menolong kita focus perkara yang betul semasa berfikir serta menolong kita sentiasa ingat tujuan asal kita berfikir supaya kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. AGO ( Aims . Ia sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. kita terlupa objektif asal kita mula-mula berfikir. AGO mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak berkenaan.AGO menekankan pentingnya matlamat. jangan lari atau menyeleweng daripada tajuk perbincangan itu. PMI adalah alat yang mudah diguanakan oleh murid. kadang-kadang menyeleweng adakalanya fikiran kita menghadapi jalan buntu. Jadikan AGO itu fokus perbincangan. Goals . Adakalanya fikiran kita lari menyeleweng. Kerap kali kita berfikir berputar-putar. Biasa pula fikiran kita menghadapi jalan buntu. AGO dapat meluaskan sudut pandangan . tujuan dan objektif . AGO membantu kita tidak lari daripada matlamat yang hendak dicapai. AGO dapat membantu dalam mengingatkan tujuan asal.

APC membuatkan seseorang memikirkan beberapa tindakan yang patut dibuat . 3. Apakah AGO kita belajar Pendidikan Keselamatan Jalan Raya? 3. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti seketika sebelum otak maju ke depan. APC ( Alternatives . Alat ini digunakan supaya kiat dapat berfikir secara selari. pilihan (choices). Nantikan dulu. kemungkinan dan pilihan . Fikirkan juga kemungkinan-kemungkinan lain. APC menghendaki kita memikirkan beberapa perkara serentak. Jadikan AGO itu focus perbincangan. otak selalu mahu cepat-cepat maju ke depan.Contoh soalan perbincangan: 1. kemungkinan (possibilities).       APC membolehkan seseorang melihat perkara yang sama dari pelbagai sudut pandangan. Edward de Bono 8 . APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Alat ini melatih para pelajar menerbitkan pelbagai alternative dan fikiran yang luar daripada kebiasaan. Ia digunakan untuk melawan reaksi yang beku dan reaksi emosional. Apakah AGO hidup kamu? 2. APC membolehkan seseorang mencari cara lain bagi menyelesaikan masalah yang sama. Jangan lari atau menyeleweng. Apabila berfikir. Possibilities . Choice ) APC merupakan alternatif . APC juga juga digunakan untuk mencipta pelbagai alternative. fikirkan juga kemungkinan-kemungkian yang lain. Ada banyak jenis alternative yang boleh membantu kita membuat pilihan. APC ialah alat yang memaksa kita berhenti sejenak sebelum otak maju ke depan. APC juga digunakan untuk mencipta pelbagai penjelasan dan persepsi. Alat kemahiran APC menggunakan kaedah alternative (alternatives). Apakah AGO kamu datang ke sekolah Sebelum memulakan perbincangan berbincang dahulu berkenaan AGO perbincangan itu.kemungkinan dan pilihan. Biasanya kita berfikir mara ke depan. Apabila berfikir.

ke kanan dank e belakang. PENDEKATAN: Apabila berhadapan dengan masalah. sebuah cawan.       PERSEPSI: Benda atau perkara yang sama boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Biasanya apabila kita berfikir terus menuju ke depan. 4. CAF ( Consider All Factors ) CAF atau mengambil kira semua factor. Di dalam kaedah ini pelajar-pelajar dikehendaki supaya menerokai dahulu setiap aspek pada mana-mana situasi sebelum menerbitkan idea. Galakkan pelajar membuat CAF dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. TINDAKAN: Dalam sesuatu situasi .Kita tidak menoleh ke kiri. PENJELASAN: Mengapakah sesuatu itu terjadi? Mengapakah remaja mudah terpengaruh menggunakan dadah? REKA CIPTA: Ada pelbagai reka cipta bagi sebuah paying. ada berapa cara kita menyelesaikan masalah tersebut. CAF membantu kita mengarahkan minda ke semua arah yang penting. Adakalanya kita dipaksa oleh keadaan untuk mencipta alternative-alternatif lain.Jenis alternatif:  IDEA: Idea-idea alternatif untuk melakukan perkara yang sama. Ada idea baru untuk tujuan yang baru. ada beberapa perkara yang dapat kita buat bagi menghadapinya.contoh: Ada berapa cara kita boleh menimbang gajah hidup? PENYELESAIAN: Apabila berhadapan dengan masalah.Dalam Edward de Bono 9 . Ada idea baru untuk tujuan yang sama. Idea-idea berbeza untukmelakukan perkara-perkara yang sama. adalah satu alat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono untuk melatih kita berfikir cara melihat atau mengambil semua factor untuk memperluaskan semua sudut pandangan kita.CAF membuat kita luas pandangan. ada berapa cara pendekatan yang dapat kita gunakan bagi mencipta penyelesaiannya. Idea-idea juga berbeza Untuk melakukan perkara-perkara yang berbeza. sebuah enjin dan lain-lain. mengelakkan kita terlupa untuk memikirkan semua perkara yang penting. Tujuan latihan ini ialah supaya pelajar membuat tinjauan yang lengkap dan menyeluruh apabila memikirkan factor-faktor berkenaan sesuatau situasi. Tiap-tiap satu daripada reka cipta itu tetap memenuhi tujuan asal ciptaan tersebut.

Apabila memikirkan pendapat-pendapat orang lain. Hasil pemikiran kita akan ada kesannya kepada manusiamanusia lain. mula-mula senaraikan orang-orang Lain yang kena-mengena dan terlibat dalam perkara tersebut. OPV ( Other People’s Views ) OPV alat ini digunakan untuk meluaskan lagi sudut pandangan kita. Apa yang kita fikir ada kesannya pada orang lain.konteks kehidupan sehari-harian. Setelah berfikir. mereka dapat memperluaskan lagi sudut pandangan mereka dan kesan atau Implikasinya terhadap oaring lain. Oleh itu ia menolong persepsi kita menjadi luas supaya pendapat an keputusankeputusan yang kita buat menjadi lebih baik. Kita berfikir dan membuat sesuatu keputusan. CAF ialah alat yang menjuruskan supaya otak kita jangan berfikir satu hala sahaja. Untuk melatih pelajar membuat OPV . semua faktor kita mesti cari sebelum membuat sesuatu keputusan atau menyelesaikan masalah. Pelajar didedahkan dengan melihat pandangan orang lain. Pelajar perlu sedar bahawa berfikir dilakukan oleh manusia. OPV menolong dan membantu kita befikir serta memahami dari sudut pandangan orang lain. Selepas itu cuba bayangkan apa pendapat-pendapat mereka secara individu ataupun secara berkumpulan. diingat dan digunakan dalam hidup sehari-hari. kita mestilah positif. 5. Alat ini menimbangkan alat-alat yang lain yang ditumpukan pada pandangan peribadi pelajar.Para pendidik atau guru perlu diingatkan bahawa CAF ini ialah alat berfikir yang mudah dipelajari. Kaedah ini memberi tekanan pada perbezaan-perbezaan antara pandangan pelajar dengan pihak-pihak lain. kita akan bertindak. Latihan ini mengarahkan pemikiran pelajar supaya mengambil kira pendapat dan pandangan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam sesuatu situasi. Senaraikan orang-orang lain yang terlibat dalam idea kita serta fikirkan apa yang mereka fikirkan tentang idea kita.Contoh: Siapakah mereka itu? Apa pendapat mereka? Apakah nilai-nilai mereka berkenaan perkara ini? Edward de Bono 10 . dengan cara Ini.

Kesan-kesan dan akibat keputusan itu tersebut diramalkan secara sistematik. rancangan. C&S ( Consequence and Sequel ) C&S ialah kesan dan akibatnya .membantu kita melihat jauh ke hadapan. gunakan „C‟ dan „S‟ ini untuk mendapat pilihan yang tepat. Apakah yang mungkin berlaku? Kelompok kesan:   Kesan serta-merta. Buat „C‟ dan „S‟. pilihan. kita akan membuat keputusan. Di manakah risikonya? 4. membantu.6. Kaedah ini menghendaki pelajar supaya memikirkan apa yang dijangka akan berlaku selepas sesuatu keputusan yang diambil. ke masa akan datang. Apakah yang boleh menyebabkan kita gagal? 3. Keputusan yang kita buat hari ini akan menimbulkan kesan pada hari esok dan masa depan. sebelum membuat sebarang keputusan dan pilihan. Alat-alat ini akan menolong pelajar membuat pilihan terbaik. Setelah kita berfikir. Kesan dan akibat daripada kesan ini. C&S digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depan. selalu disebut „C‟ dan „S‟. „C‟ dan „S‟ boleh digunakanuntuk membuat sebarang keputusan atau tindakan. iaitu kesan jangka pendek. Murid perlu ditekankan juga . digunakan untuk meramalkan apa yang akan berlaku pada masa depandan untuk membuat penilaian. 1. Apakah hasil yang paling baik? 5. Kaedah ini membantu kita berfikir jauh ke masa depan sebelum membuat sebarang keputusan. Lihat alternative mana yang lebih baik dan selamat. jangka seerhana dan jangka panjang. dan tindakan. Buat C&S sebelum membuat sebarang keputusan atau tindakan. Sebagai guru atau pendidik kemahiran berfikir ini perlu ditekankan. „C‟ dan „S‟ amat berguna dalam kehidupan seharian. C&S dapat membantu seseorang melihat jauh ke hadapan . Kesan jangka masa pendek: dalam tempoh satu minggu 11 Edward de Bono . FIP dan PMI bersama-sama. „C‟ dan „S‟ merupakan satu alat untuk melihat jauh ke depan. Adakah rancangan ini akan berhasil? 2. C&S digunakan untuk seseorang membuat penilaian . Begitu juga ke atas semua alternative yang ada di depan kita.

FIP ( First Important Periorities ) FIP perkara-perkara penting yang menjadi prioriti . Setelah pelajar-pelajar menggunakan alat-alat lain (PMI. 7. C&S ialah alat berfikir yang paling berguna. PMI digunakan untuk melihat peraturan sedia ada atau yang baru dicipta untuk mengambil sesuatu keputusan. Edward de Bono 12 . FIP juga mengingatkan seseorang mengambil kira perkara-perkara yang penting.rancangan dan tindakkan. kita akan membuat keputusan.Peraturan (Rules) Latihan ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu krangka persoalan yanmg difikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan setelah mengambil kira semua factor-faktor (CAF) dan mana yang baik.  Kesan jangka sederhana: antara dua minggu dan enam minggu Kesan jangka panjang: selepas enam bulan. Kaedah ini juga membantu kita berfikir secara terfokus dan ia mengambil kira perkara yang penting sahaja. bukan semua perkara serupa pentingnya. Selalunya setelah kita habis berfikir. pilihan. FID mengingatkan kita apa yang menjadi keutamaan mengelakkan kita daripada memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. Ada perkara yang tidak penting langsung. C&S. Pelajar-pelajar didedahkan dengan kaedah mementingkan perkara-perkara penting yang menjadi keutamaan. C&S membantu kita melihat jauh ke hadapan. C&S membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. ialah satu alat untuk membuat pelajar focus apa yang penting. Pelajar akan menggunakan CAF untuk mencipta peraturan-peraturan baru. dan AGO) barulah mereka menggunakan FID.CAF. FIP dapat membantu seseorang untuk berfikir secara terfokus. Ada perkara yang sangat penting. C&S boleh digunakan bersama-sama dengan CAF dan OPV. Kita selalu teringat macam-macam perkara apabila sedang berfikir. 8. Kita gunakan FID kerana kita hendak menentukan apa perkara yang paling penting untuk difikirkan. yang buruk dan yang menarik (PMI).

Membincangkandan membahagikan sehingga keadaan memerlukan untuk memikirkan dengan lebih berkesan. disamping kemahiran-kemahiran lain yang lebih awal. Menyedari: Usaha sengaja untuk mengenal pasti keadaan untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami atau menangani. Pelajar boleh bertanya soalan-soalan khusus dan mencari jawapan tertentu. Analisis: Dua jenis analisis.9.PMI dan CAF. Guru akan melihat akan kemahiran-kemahiran yang ada pada pelajarpelajar menguasai kaedah-kaedah berkenaan. Di sini pelajar akan memahami kaedah itu bagi menjuruskan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang baik. 2. Perancangan (Planning) Latihan ini memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih melakukan C&S. 10. 3. Beberapa pengajaran pada separuh kedua merujuk kepada proses yang dipelajari dalam CoRT (keluasan) tetapi pengajaran masih boleh digunakan walaupun CoRT 1 tidak pernah diajar. Alat-alat CoRT 2: 1. Dalam tempoh lima kaedah ini berurusan dengan lima organisasi keseluruhan pemikiran supaya ia boleh digunakan dalam cara yang sengaja dan produktif. Tujuannya adalah untuk merawat pemikiran sebagai satu operasi yang tersusun. Kaedah ini sengaja dibuat supaya pelajar boleh menggunakan dengan cara paling tersusun. Pelajar akan mendapat satu kemahiran menggunakan keempat-empat kaedah untuk mereka menaplikasi ketika proses menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. AGO. CoRT 2: ORGANISASI PROSES BERFIKIR: Terdapat lima kedah dalam CoRT 2 dengan lima operasi pemikiran biasa. Keputusan (Decisions) Latihan ini memberi peluang dan pendedahan kepada pelajar untuk melakukan kaedah kemahiran berfikir FIP dan ACP. Perbandingan: Edward de Bono 13 .

Mula: Apakah perkara pertama yang perlu digunakan? 7. CoRT 3: INTERAKSI Kedah yang ketiga ialah interaksi. Memperkukuh: Apa yang telah dicapai setakat ini? Jelas apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. percanggahan pendapat. Fokus: Melihat kepada aspek-aspek yang berbeza keadaan. ketidaktetapan (ADI). Memeriksa persamaan dan perbezaan dalam perbandingan yang ditawarkan. percanggahan pendapat dan sebagainya. Teratur: Kedah yang praktikal mengajurkan cara situasi yang perlu ditangani. Tujuan CoRT 3 adalah menggalakkan murid apa yang diperkatakan dan untuk menilai. Edward de Bono 14 . Kaedah ini berdasarkan hujah. Rundingan: Keputusan atau kesimpulan yang pasti. 10. Memilih: Alat ini digunakan untuk mencari sesuatu yang memenuhi sesuatu keperluan. 8. meraka juga digalakkan untuk mengambil pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan hujah. Memilih dari kemungkinan yang berbeza. 5.Menggunakan perbandingan untuk memahami situasi. 9. Mencari Cara Lain: Alat ini digunakan untuk mencari jalan alternatif untuk melihat sesuatu. Dalam kaedah ini strategi yang berlainan digunakan untuk membuktikan titik dan dua kelas keutamaan kesilapan. 6. kaedah ini tidak lagi memikirkan secara langsung pada apa yang difikirkan tetapi pada apa yang difikirkan oleh orang lain. Dua prosedur praktikal untuk membantu menyelesaikan konflik yang ditawarkan ialah memeriksa kedua-dua belah (EBS) dan perjanjian. debat. terutama yang bukan sahaja jelas tentang apa aspek di dalam pertimbangan pada masa ini. 4.

termasuk dua penggunaan perkataan nilai. Bukan semua bukti yang mempunyai nilai yang sama. 5. implikasi dan kesan 2) Merujuk kepada fakta. HASIL Apa yang telah dicapai pada akhir hujah? Edward de Bono 15 . klasifikasi 2) Penghakiman. MENJADI HAK – 1 Dua cara utama yang hak. perasaan.Alat-alat CoRt 3: 1. Membezakan antar fakta dan pendapat. 1) Meneliti idea itu sendiri. 4. 10. 9. MENJADI SALAH Baki dua kesilapan yang salah iaitu kesilapan dan prajudis. KETERANGAN-NILAI Amalan dalam penilaian keterangan. 8. EBS Membincangkan amalan dalam memeriksa kedua-dua bela hujah dan tidak membuta tuli menyokong satu pihak. SEBAGAI SALAH Melakukan sesuatu sebagai keterlaluan. ia bergantung kepada keterangan lain yang seterusnya bergantung kepada sesuatu yang lain. 7. 6. ADI Pemetaan kawasan-kawasan ini untuk meningkatkan bidang perjanjian dan mengurangkan kawasan yang tidak bersetuju. MENJADI HAK-2 Dua cara lain sebagai hak. 2. KETERANGAN –STRUKTUR Meneliti keterangan. Membuat kesimpulan di atas hanya sebahagian daripada keadaan. 1) Penggunaan nama. Adaka ia berdiri dengan sendiri. KETERANGAN Jenis keterangan yang digunakan dalam hujah. 3. label. pihak berkuasa.

Po juga berkaitan dengan supposition (andaian) dan hipotesis. viii. petunjuk. v. sesuai atau tidak.benar atau palsu. ix. Po digunakan secara kreatif untuk mencari idea baru atau cara baru untuk mengkaji sesuatu. tidak. Po berasal daripada perkataan poetry (puisi). kita menilai sama ada sesuatu itu betul atau salah. iii. dimana idea-idea yang ganjil dicantum untuk mencapai kesan tertentu. kepercayaan. iv. CoRT 4 memperkenalkan satu konsep baru yang dipanggil po. CoRT 4 terdiri daripada 10 teknik. vii. Po) Stepping stone ( Batu loncatan) Random Input (Input rawak) Consept Challenge ( Cabaran Konsep) Dominant Idea (Idea Dominan) Define The Problem (Takrifkan Masalah) Remove Faults (Singkirkan kecatatan) Combinations (Kombinasi) Requirements (Keperluan) Evaluations (Penilaian) CoRT 5:MAKLUMAT DAN PERASAAN Pemikiran yang bergantung kepada maklumat dan dipengaruhi oleh perasaan. ii. Komponen CoRT 4: i. Yes-No-Po (Ya. meneka.CoRT 4: KREATIVITI CoRT 4 membantu meningkatkan kreativiti. digunkan untuk merangsang pemikiran selanjutnya. Pemikiran lateral merupakan proses mengubah persepsi. x. iaitu mengubah cara kita melihat sesuatu perkara. CoRT 4 lebih dikenali sebagai alat untuk pemikiran lateral. berguna atau tidak. CoRT 5 memperkatakan tentang proses maklumat seperti soalan. istilah yang dicipta oleh Edward de Bono. Ia juga berkaitan dengan emosi dan nilaiEdward de Bono 16 .iaitu menghasilkan persepsi yang baru.Po merupakan satu perkataan rekaan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa kita beroperasi di luar system penilaian. Biasanya. pendapat yang siap dan menyalahgunakan maklumat. di mana idea-idea yang belum dibuktikan. vi.

Alat-alat CoRT 5: 1. Meletakkan sesuatu bersama-sama. pendapat standard. SOALAN Mahir menggunakan soalan. dan lain-lain. PERCANGGAHAN Kesimpulan palsu dan lain-lain kegunaan yang salah maklumat. Bagaimana kita menghargai maklumat. Apakah maklumat yang diigini hilang? 2. Tujuan dan hala tuju soalan. NILAI Nilai menentukan pemikiran dan penerimaan keputusan. kepastian. 10. READY MADES Pengganti sedia ada untuk pemikiran peribadi. KEPERCAYAAN Kreadibiliti. Emosi biasa dan ego emosi. implikasi. 9. Murid juga dilatih untuk mengenali apa maklumat yang ada pada mereka. potongan. EMOSI DAN EGO Cara ini emosi terlibat dalampemikiran. 6. ekstrapolasi maksimum maklumat yang diberikan. prasangka.nilai. Matlamat CoRT 5 adalah untuk menggalakkan kesedaran tetapi bukan untuk menukarnya. Tekaan yang baik dan tekaan yang buruk. kepercayaan. 5. Bukti. MAKLUMAT Analisis maklumat dan penilaian kesempurnaannya. 3. PETUNJUK Klu. 7. 4. Teknik yang digunakan dalam setiap pelajaran untuk membangunkan data dan pemerhatian. MENEKA Meneka penggunaan meneka apabila maklumat tidak lengkap. apa yang mereka masih perlukan dan bagaimana untuk menggunakan maklumat. MEMUDAHKAN DAN MENJELASKAN Edward de Bono 17 . 8. persetujuan.

mengarahkan perhatian kepada perkara tertentu yang menjadi subjek pemikiran. mata utama. Alat CoRT 6: 1. dalam merancang beberapa alternatif. 3.lebar. kesimpulannya. Ini memudahkan pemikiran dengan mengeluarkan kerumitan dan kekeliruan. klise atau menjejaskan pemikiran. Hasilnya adalah bahawa pemikir yang mengambil cara yang paling mudah dan menggunakan slogan. Tanpa semua rangka kerja orang ramai dan pemikir yang cenderung untuk ditenggelami oleh semua aspek dan keadaan. Peringkat setiap pemikr tumpuan kepada menjlankan tugas yang ditakrifkan oleh peringkat itu. terdapat satu tugas pemikiran yang jelas akan dijalankan dan matlamat yang jelas bagi pemikiran.SASARAN Perkara dalam pemikiran. pilihan. CoRT 6:TINDAKAN Tujuan rangka kerja ini adalah untuk membahagikan jumlah proses pemikiran ke peringkat yang pasti. Kepentingan memilih „sasaran pemikiran‟ seperti yang pasti dan menumpukan cara yang mungkin.setiap yang boleh ditangani dan seterusnya. Edward de Bono 18 . di kedalaman.ringkasan. Pada setiap peringkat dalam rangka kerja keseluruhan. KONTRAK Langkah ketiga adalah untuk mengecilkan pemikiran yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan. 2.Apakah? Bagaimanakah? Sesuatu itu terjadi. Jumlah rangka kerja dipanggil TEC-Pisco yang berdiri untuk T Xpand arget E-C ontarct P-Purpose-Input S-olutions hoice-O. KEMBANGKAN Setelah memilih sasaran langkah seterusnya adalah untuk mengembangkan atasnya.

6. Edward de Bono 19 . Penyatuan rangka kerja TEC-Pisco di mana tiga alat pertama (TEC) digunakan untuk mentakrif dan menghuraikan setiap lima peringkat prosedur Pisco. 7. 10.(bagi objektif Input-Penyelesaian-Pilihan-Operasi).tetapan. Akibat dan mengkaji semula keputusan itu.INPUT Keadaan. 8. 5.factor dan orang-orang yang boleh dipertimbangkan. Keutamaan dan kriteria untuk pilihan. satu pelan tindakan atau pendapat? Tujuan umum pemikiran dan juga ojektif tertentu.PILIHAN Proses membuat keputusan.TEC-Pisco Menggunakan urutan Pisco keseluruhan. 9.OPERASI Operasi. meneroka subjek dan merapatkan hasil yang boleh digunakan.TUJUAN Jelas tentang tujuan sebenar pemikiran. pelaksanaan menjalankan melalui keputusan berfikir. penyelesaian maslah. Meletakkan pemikiran berkuat kuasa. keputusan. maklumat yang ada.4.TEC Penggunaan tiga alat sebelumnya adalah satu urutan. Memilih antara penyelesaian yang alternatif. Menetapkan langkah-langkah tindakan khusus yang akan membawa hasil yang diingini. Amalan dalam mentakrifkan satu sasaran. tempat kejadian. Dengan apa yang seseorang itu mahu menjadi.PENYELESAIAN Kaedah untuk menjana penyelesaian dan mengisi jurang. jumlah input yang masuk ke dalam pemikiran.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang terbaik. melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut dan masa yang berlainan . Kaedah tersebut dikenali sebagai Enam Topi Pemikiran yang melambangkan enam cara atau stail pemikiran yang berbeza-beza. Setiap pengguna topi putih tidak seharusnya memberi sebarang penilaian atau pendapat terhadap sesuatu maklumat. seorang pemikir dan penulis terkemuka Barat. Edward de Bono 20 . 2. Ia juga boleh digunakan sekali lagi pada akhir perbincangan bagi memastikan sesuatu cadangan atau keputusan yang telah dibuat itu adalah berdasar kepada maklumat yang telah dikumpulkan.Kaedah Berfikir 6 Topi Selain alat-alat berfikir yang dibincangkan tadi . 1. Ia juga digunakan untuk berfikir secara logikal daripada perspektif yang positif dan konstruktif. Pengenalan Kaedah ini diperkenalkan oleh Edward de Bono. Topi putih seringkali digunakan pada permulaan perbincangan untuk mencorakkan latar belakang sesuatu masalah. Topi kuning Topi kuning digunakan untuk mencari nilai-nilai positif. Edward de Bono juga telah memperkenalkan atau mencipta satu kaedah yang membolehkan seseorang itu melakukan satu cara berfikir sahaja pada suatu waktu . Kaedah berfikir secara parallel ini bertujuan untuk meluaskan perspektif. Topi Putih Topi putih digunakan untuk mengumpul secara objektif segala maklumat yang berkaitan dengan apa yang sedang kita amati. Gaya pemikiran menggunakan topi kuning amat penting kerana ia dapat menggalakkan kita untuk mencari nilai-nilai positif sesuatu idea termasuk idea yang pada mulanya kelihatan tidak begitu menarik. Pendapat sendiri tidak akan dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan sebagai maklumat yang hendak dikumpul atau menguatkan sesuatu pendapat. Hal ini amat bertentangan dengan pemikiran tradisional yang mana lebih cenderung kepada membuat keputusan terlebih dahulu dan hanya selepas itu sahaja barulah membuat jangkaan fakta-fakta untuk menyokong keputusan berkenaan.

Ia boleh digunakan pada awal perbincangan untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. Negatif di sini bermaksud berhati-hati atau melindungi kepentingan sendiri. Topi hijau Topi hijau pula mewakili kreativiti. Ia juga membantu kita dalam menjangkakan risiko-risiko yang mungkin berlaku sebelum membuat sebarang keputusan. Topi hitam juga dapat membantu kita menjadikan perancangan yang dibuat itu lebih kukuh dan fleksibel. Edward de Bono 21 . Topi merah Menggunakan topi merah kita akan melihat sesuatu masalah itu dengan menggunakan emosi atau intuisi sama ada secara positif atau negatif tanpa perlu menjelaskan sebabnya dan bukan digunakan untuk mengubah sesuatu perkara atau idea yang telah dibuat. 6. Ia melambangkan tenaga pemikiran yang melihat sesuatu perkara dari perspektif yang baru dan juga mengeluarkan idea-idea yang kreatif dalam kaedah penyelesaian masalah. keselamatan dan lain-lain agar kita lebih berhati-hati sebelum menerima sesuatu keputusan atau cadangan. mengubah dan menyediakan pelan kecemasan untuk mengatasi sebarang kemungkinan. Ia juga cuba untuk memahami macam mana orang lain akan bertindak dengan emosi. Dalam erti kata lain kita melihat sesuatu keputusan itu dari sudut negatif. Topi biru Topi biru mewakili kawalan proses berfikir secara keseluruhannya ataupun dalam bahasa yang lebih mudah ia digunakan untuk mengawal kegunaan topi berfikir yang lain. Ini penting kerana ia dapat menonjolkan kelemahan sesuatu keputusan yang akan diambil. menjelaskan tujuan sesuatu perbincangan dan merancang corak pemikiran yang akan digunakan dalam perbincangan tersebut. Kebiasaannya. Ia juga digunakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang dilihat melalui topi hitam. Pemikir yang memakai topi biru boleh bersuara semasa perbincangan sedang berlangsung untuk mengawal perbincangan agar tidak kelam kabut dan penggunaan topi lain adalah mengikut peraturan. Ia juga membenarkan kita untuk menyingkir.3. Topi hitam Topi hitam digunakan untuk menganalisis idea atau meneliti sesuatu cadangan secara logikal dari aspek undang-undang.Topi hijau membantu kita untuk bergerak ke hadapan dengan menjanakan idea-idea alternatif yang lebih baik berbanding idea asal. ia digunakan oleh pengerusi mesyuarat atau ketua perbincangan. 4. 5.

setiap pemikiran dianologikan kepada topi yang mempunyai warna-warna tertentu. serta tidak dibuktikan benar atau salah. sebaliknya dicari kelebihan daripada setiap satunya. keistimewaan dan manfaat. justeru menghasilkan idea yang lebih berstruktur dan sistematik. Kebaikan Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir Enam topi berfikir akan membantu seseorang untuk : 1. Topi hitam – Melambangkan pemikiran negatif yang menekankan keburukan. teratur dan sistematik. merah. hitam. Topi kuning – Melambangkan pemikiran positif yang menggunakan kebaikan. sama ada secara logik atau sebaliknya. dibandingbezakan. Bagaimana enam topi berfungsi Melalui kaedah enam topi berfikir (de Bono. Edward de Bono 22 . kuning. Topi merah – Melambangkan pemikiran emosional dan berlandaskan perasaan dan intuisi. Menjadi lebih fokus dan disiplin dalam cara berfikir. Topi hijau – Melambangkan pemikiran kreatif dan dengan itu mampu menjana idea-idea baru yang bernas atau mengembangkan idea yang sedia ada. hijau dan biru. Topi biru – Melambangkan pemikiran kawalan dan dengan itu mengawal perjalanan sesuatu perkara termasuk topi-topi lain. kelemahan dan kecacatan. Topi putih – Melambangkan pemikiran neutral dan objektif yang mementingkan fakta dan perkara objektif semata-mata. 1991/1985).Berfikir Secara Paralel Berfikir secara parelal bermaksud berfikir secara selari. iaitu putih. Contohnya enam idea yang berlainan diterima dan diletakkan selari antara satu sama lain dan tidakdinilaikan. dipertikaikan.

Alat-alat ini digunakan untuk melatih kemahiran berfikir. 6. Apabila kita sudah mahir berfikir. Edward de Bono 23 . Mempelajari garis panduan (topi putih) yang akan membantu dalam mengenal pasti kelemahan dan risiko (topi hitam) sesuatu idea atau cadangan baru. Memahami keperluan untuk memisahkan proses pemikiran kepada mod-mod yang berbeza dan belajar untuk berfikir dalam satu mod pada satu masa. Berfikir dengan lebih kritikal.2. kita tidak perlu bergantung sangat pada alat-alat ini lagi kerana kaedah berfikir sudah dibantinkan dan boleh dikesan secara mental dan automatic apabila diperlukan. Inilah tujuan utama kita belajar menggunakan alat-alat berfikir. Kesimpulannya alat-alat pemikiran berfungsi membantu kita berfikir. 4. 5. Mempelajari penggunaan maklumat yang ada secara berkesan. 3. Memahami peranan emosi dan intuisi dalam pembuatan keputusan.

Pemikiran saintifik (SP4L). Kemahiran Berfikir. (1998).Teaching Thinking. Pergamon Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. 11. Rahman. (2000). Zin. (1997). Pemikiran saintifik SPB4L. Haji Abdul Fatah Hasan.Bhd. (1986). de Bono. E. Abdul Rahman Syd. Pemikiran Keseluruhan Otak. (2001). . E. E. Mohd. England: Peguin Books. London: BBC Book. & Mok Soon Sang. CoRT Thinking. Ghazali Hamid & Syd. 3. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pengantar pemikiran. ( 1991). Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. de Bono. 10. Yusof Hasan. Lima Hari Berfikir. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.B. de Bono. Mohamad Azmi Ab. Yusof Hasan. de Bono.Maimun Aziz. Bhd. (1998). 8. Harmondsworth. 7. E. Mohd.Bibliografi: 1. (1973). (2006). Edward de Bono 24 .Universiti Utara Malaysia. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn. (1996). 5. 2. P. Universiti Utara Malaysia. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. (2011). 6. Gove. Dr Rosnanaini Sulaiman. Middlesex. de Bono’s thinking course revised.Mohd. Sintok: Sekolah Bahasa dan Pemikiran Saintifik. 9. Sintok: Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE).Bhd. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd. Poh Swee Hiang. Kamus dewan edisi keempat. Yusof Hasan. (1994). Bhd.

Edward de Bono 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful