POLA PENULISAN HURUF KONSONAN

KONSONAN
• Selain huruf vokal. • Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan. • 5 daripadanya memakai huruf gabungan; gh, kh, ng, ny dan sy. • Perubahan huruf lama-baharu; ch=c, dh=d, dz=z, sh=sy dan th=s

HURUF KONSONAN..
Bunyi Huruf Di depan
bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami khusus lekas maka

Di tengah
sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami

Di belakang
adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam

/b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/

b c d f g gh h j k kh l m

Bunyi / Fonem
/n/ /ŋ/ /ń/ /p/ /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/

Huruf
n ng ny p q r s sy t v w y (i)z (ii)x

di depan
nama ngilu nyata pasang Qur’an raih sampai syarat tali vitamin wanita yang zaman xenon

di tengah
anak angin hanya apa wuquf bara asli isytihar mata universiti hawa payung lazat -

di belakang
daun pening siap buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz -

• Gabungan dua huruf konsonan ada lima jenis, iaitu : gh, kh, ng, ny, dan sy. Contohnya : ghaib, khabar, nyamuk, mengantuk, syarat. • Dikenali sebagai GABUNGAN HURUF KONSONAN

Gabungan Huruf Konsonan
gh

Contoh Pemakaian dalam Kata

Di Awal
ghaib

Di Tengah
maghrib

Di Akhir
mubaligh

kh

khusus

akhir

tarikh

ng

ngilu

bangun

senang

ny

nyata

hanyut

sy

syarat

isyarat

Quraisy

• Konsonan-konsonan yang berurutan di dalam sesebuah kata tanpa ada vokal yang disisipkan di antaranya. • Dalam perkataan Melayu asli, rangkap konsonan terbatas kepada konsonan jenis sengauan iaitu m,n, ŋ(angan) dan ń(tanya) • Pada mulanya, rangkap ini hanya terdapat dalam lingkungan tengah kata

Konsonan rangkap mp mb nt nd ngk

Contoh pemakaian Di tengah Hampa Hamba Nanti Tanda Pangkah

• Dengan adanya pengaruh dari bahasa asing, maka timbullah rangkap-rangkap seperti: ks, tr, dr, lm dan sebagainya.
• Wujud banyak istilah baru melalui Pedoman Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia

• Rangkap-rangkap jenis baru tidak terbatas unsurnya kepada dua sahaja kerana kadang kala terdapat tiga unsur. Rangkap ini boleh berfungsi pada awal, tengah, dan akhir kata. Contohnya:

Konsonan rangkap

Contoh pemakaian
Di depan Di tengah Di belakang

ks tr dr lm thm rtz

?
kontraktor

?
kulma
logarithm quartz

Rangkap-rangkap itu boleh dikatakan mempunyai pola-pola berikut:
i. ii. iii. iv. Konsonan sisian & getaran + K(K) Konsonan geseran + K(K) Konsonan sengauan + K(K) Konsonan Letupan + K(K)

Syarat bagi pola-pola di atas: 1. 2. K pertama dlm K(K) tidak boleh sama dgn konsonan yg mendahuluinya. K yg dikurung itu tidak wajib ada; yakni hanya jika rangkap berkenaan mempunyai 3 unsur.

1. Konsonan sisian & getaran + K(K)
• • Diwakili oleh konsonan l dan r Terdiri daripada 2 jenis rangkap iaitu: konsonan sisian (l) + K(K) konsonan getaran (r) + K(K) Dengan itu timbullah rangkap2 spt berikut:
lp, lk, lm, lt (kulpa, kalka, kulma..) rp, rk, rm, rt, rs, rd (skizokarpa, norma..)


i. ii.

2. Konsonan geseran + K(K)
• Konsonan geseran diwakili oleh s, th, dan f • Rangkap-rangkap bagi pola ini ialah: i. sp, st, sk, sm (span, star, moluska..) ii. thm (logarithm) iii. ft

3. Konsonan sengauan + K(K)
• Diwakili oleh mana-mana fomen sengauan (m, n, ny, ng) • Rangkap-rangkap bagi pola ini ialah: i. mb, mp, nt (bomb, hampa..) ii. mf, ns, nk (kariolimfa, varians, bank)

4. Konsonan Letupan + K(K)
• Dalam pola keempat ini, mana-mana fonem letupan boleh diikuti oleh fonem letupan atau fonem bukan letupan: i. kt, pt ii. ks (kompleks) iii. tr, dr, pr, kr (trek, draw, profesor..)