PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV3104

)

DISEDIAKAN OLEH:
SALMAH BT. AHMAD NORZALIPAH BT. YUSOF MIDAH BT. BAKAR sadzna bt. Sarip jahani bt. Mamat yusof wan zuraida bt. Wan kassim

PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DAN LUAR BILIK DARJAH

PENGENALAN
Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan

penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif melalui gerakerja yang dirancang. Bilik darjah ialah tempat berlakunya proses P&P secara formal. Saiz bilik darjah akan memberi kesan kepada kelancaran dan keselesaan proses P&P.

PENGENALAN (samb.)
Aktiviti luar bilik darjah ialah proses P&P dilakukan di

lokasi tertentu di kawasan sekolah seperti di dewan, kantin, taman, padang dan lain-lain.

Kelebihan
Aktiviti dalam bilik darjah:  Mudah mengawal pergerakan murid  Penggunaan alat/bahan yang optimum  Banyak sumber rujukan  Penggunaan teknologi ICT (TMK).  Tiada kekangan faktor cuaca dan masa.  Masa P&P yang panjang.

Kelebihan

Aktiviti luar bilik darjah:  Murid lebih teruja berkarya  Karya lebih berkualiti  Lebih merangsang percambahan idea  Dapat melihat dan menyentuh objek maujud.  Jarak antara murid lebih selesa  Lokasi lebih mudah dikemaskan selepas P&P.  Meningkatkan kreativiti guru dalam perancangan. (Sebelum, semasa dan selepas P&P)

PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR
7

PENGENALAN
Meliputi reka bentuk dan proses menyediakan bahan bantu sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.
8

PENGENALAN (samb.)
 Pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar

adalah untuk membantu guru, mengenalpasti dan mengaplikasikan bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.  Buat pertimbangan asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu mengajar agar P&P lebih berkesan.

9

KERANGKA KONSEP
PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN BANTU MENGAJAR

REKABENTUK DAN PROSES PENYEDIAAN BBM

PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PEYIMPANAN BBM

PENYIMPANAN DAN REKOD STOK

PANDUAN KESLAMATAN

ETIKA / TANGGUNGJAWAB

10

REKABENTUK DAN PROSES PENYEDIAAN BBM / BBB
 Senaraikan alat dan bahan bantu  Pilih alat/bahan yang difikirkan menarik

 Tambahbaikkan (jika perlu)
 Fikirkan: Adakah BBM/BBB dapat menjelaskan

konsep, menarik, merangsang minda dan deria murid, hubungan idea lama/baru, jimat masa, atau menjana idea murid?

11

PROSEDUR MENGGUNA DAN MENYIMPAN ALAT/BAHAN
 Beri penerangan yang mudah difahami murid agar

bahan/alat tidak rosak dan tahan lebih lama.
(Contoh: Berus mesti dibersihkan betul-betul sebelum disimpan)

 Tunjukkan cara penggunaan yang betul.

(Cara mewarna, memotong, menggunting, memegang, memanaskan dsb)
12

PENYIMPANAN DAN REKOD STOK
 Senaraikan bahan yang diperlukan  Buat perolehan alat/bahan daripada

pembekal/sekolah (Nota minta).  Semak dan sahkan penerimaannya.  Buat inventori dalam buku stok  Dicadangkan dua buah buku stok :

i. Rekod alat/bahan yang ada ii. Rekod barang habis guna
 Rekodkan pergerakan alat/bahan (Kew.A6)
13

PANDUAN KESELAMATAN
 Sediakan panduan keselamatan dan

terangkan kepada murid.  Alat/bahan berbahaya disimpan di tempat tinggi atau berkunci (sukar dicapai murid).

14

ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB
 Menentukan kecukupan semua bekalan

alat/bahan.  Berbincang dengan pihak sekolah mengenai penambahan item baru (jika perlu).  Dedahkan kepada murid tentang sejarah/teknik pelukis tersohor menggunakan kecanggihan TMK.
15

RUMUSAN
 Guru PSV bertanggungjawab mengetahui kesemua

lima prosedur pengurusan sumber dan BBM.  Guru mesti sentiasa bertindak bijak semasa menggunakan alat/bahan.  Utamakan keselamatan. Pastikan murid-murid bekerja berdasarkan arahan guru.
“Guru yang disegani oleh murid adalah lebih baik daripada guru yang ditakuti”
16

Sekian Jumpa Lagi