BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

UNIT: 3

KVK

KONSTRUK : 3

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia Tahun 1
• Membaca perkataan KVK • Membina dan menulis perkataan KVK

KEMAHIRAN:
4.0 Membina dan membaca perkataan. 4.6 Membina dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK 5.0 Membina dan menulis perkataan 5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK

OBJEKTIF:
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
- membina 5 perkataan KVK dengan betul. - membaca 5 perkataan KV dengan betul.

- menulis 5 perkataan KVK berpandukan gambar.

PERKATAAN
kek mop pen

jam
zip bas

dam
pin bom

tin
gam cat

Aktiviti 1 :
Set induksi :
1. Menyanyi lagu “Selamat Hari Jadi”. 2. Guru mengeluarkan kek dari dalam kotak. 3. Murid menama dan menyebut benda tersebut.

Aktiviti 2 :
1. Murid mengambil kad huruf dari “Poket Ajaib” untuk membina perkataan „kek‟. 2. Murid menyusun huruf supaya menjadi perkataan ‟kek‟. 3. Murid tersebut mengeja perkataan „kek‟ diikuti oleh semua murid.

Aktiviti 3 :
Mengeja Perkataan Suku Kata KVK

•kek •jam •zip •bas

mop dam pin bom

pen tin gam cat

Aktiviti 4 :
1. 2.
3.

4.

Bermain “Kotak LINUS” Guru meletakkan 5 gambar di dalam kotak. Contohnya zip, dam, kek , pin dan bas Murid dibahagikan kepada 5 orang satu kumpulan. Murid pertama mengambil benda di dalam kotak secara rawak kemudian mengambil kad huruf di “Poket Ajaib”.

5. 6.

7.
8.

Murid membina perkataan berdasarkan benda tersebut dan menulis di papan hitam. Ulang aktiviti di atas hingga habis di dalam kotak. Kumpulan yang cepat membina perkataan akan menjadi pemenang. Murid mengeja dan membaca perkataanperkataan tersebut.

Aktiviti 5 :
- Guru mengedarkan lembaran kerja
- Murid menulis perkataan berdasarkan gambar di dalam lembaran kerja. - Murid membaca perkataan tersebut.

PENUTUP:
Murid menyanyi lagu “Kalau Rasa Gembira”
Kalau rasa gembira Eja „kek‟, k e k „kek‟ (ulang 2X) Kalau rasa gembira Beginilah caranya Kalau rasa gembira Eja „kek‟ k e k „kek‟ Kalau rasa gembira Eja „dam‟, d a m „dam‟ (ulang 2X) Kalau rasa gembira Beginilah caranya Kalau rasa gembira Eja ‟dam‟ d a m ‟dam‟ Kalau rasa gembira Eja „pin‟, p i n „pin‟ (ulang 2X) Kalau rasa gembira Beginilah caranya Kalau rasa gembira Eja „pin‟ p i n „pin‟ Kalau rasa gembira Eja „semua, k e k „kek‟, d a m „dam‟,p i n „pin‟. (ulang 2X)

AKTIVITI 1 NYANYI LAGU SELAMAT HARI JADI

LAGU “SELAMAT HARI JADI CIKGU”
Selamat hari jadi Selamat hari jadi Selamat hari jadi cikgu Selamat hari jadi

AKTIVITI 2 POKET AJAIB

KAD HURUF

e
a k s z

p
b i k u

d
g h l n

AKTIVITI 3 Mengeja Perkataan

kek jam zip bas

mop dam pin bom

pen tin gam cat

AKTIVITI 4 MARI BERMAIN KOTAK AJAIB

• gambar

• Poket Ajaib

LEMBARAN KERJA

KEMAHIRAN KVK

LEMBARAN KERJA 1

• Lengkapkan gambar di bawah dengan perkataan yang betul
1. _____________ 2. 5. 4. ________________

____________
3. _____________ 6.

________________

________________

LEMBARAN KERJA 2

• Isikan tempat kosong dengan huruf vikal yang betul.
1. 2.

j_____p 3. 4.

k_____t

r_____s 5. 6.

b______s

v_____s

m_____p

LEMBARAN KERJA 3
Tulis huruf awal berpandukan gambar

Tulis semula perkataan di bawah dengan betul

epn

oss

lbo

amd

nip

Disediakan oleh:

• • • •

Pn. Ummul Salamah bt Sultan (SJK(T) Changkat Asa) Cik Norliana bt Hamzah (SK Ampang Pecah) Pn Hindun bt Md Noor ( SK KKB Satu ) Cik Sanisah bt Mat Isa (SK Sri Keledang)

Hakcipta © PKGKALUMPANG 2010