1.

0 BIODATA

2.0 PERNYATAAN PROFESIONAL

2.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) merupakan satu program yang

dijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani

program ini di sekolah pilihan masing-masing. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah, ilmu sebagai pendidik, prasarana dan murid-murid di sekolah. Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Sungai Tongkang,Rengit iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang . PBS yang telah saya jalani hanya saya seorang kerana berdekatan dengan rumah saya.Saya adalah wakil sulong dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Dalam melaksanakan PBS ini, saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah, serta melaksanakan beberapa kajian kepada pelajar sekolah rendah mengikut peringkat iaitu dari peringkat 1 umur 6 ± 7 tahun, peringkat 2 umur 8-10 tahun dan peringkat 3 umur 11-12 tahun bagi mengetahui proses Perkembangan Kanak- Kanak mengikut peringkat-peringkat tersebut. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti Guru Besar, guru penolong kanan, guru panitia, kakitangan sekolah dan murid-murid yang bersekolah di sekolah ini. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini, saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat.

Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini. Selain itu. Kuala Lipis.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian. PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) 2. kakitangan dan murid sekolah. Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran intrapersonal dalam diri seorang guru.2. Pahang adalah untuk mengenali persekitaran sekolah. Selain itu. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah. guru pelatih dapat mengetahui peranan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah.2. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 1 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai pelaksanaan beberapa kajian tentang proses Perkembangan Awal KanakKanak mengikut peringkat umur selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG. Melalui PBS ini juga. . guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru. Selain itu. 2.2.

2. pemerhatian. guru panitia dan yang lain-lain y Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2. Antara perancangan yang telah saya buat ialah: y y Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.2. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari. Oleh kerana masa yang agak singkat. .3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yag dipilih oleh guru pelatih. soal selidik dan temubual. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini.2.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak.

En Mustapha bin Ithinin. saya bertanya kepada sekumpulan murid berkaitan lokasi pejabat sekolah. Setelah tiba di sekolah. Puan Paridah bte Abu Bakar .2. saya tidak menghadapi sebarang masalah kerana semua warga sekolah memberikan kerjasama dan tunjuk ajar kepada kami semua.3 LAPORAN PERLAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS Pada hari Isnin tersebut saya sampai awal ke sekolah kira-kira jam 7. Kemudian beliau mengarahkan saya untuk berjumpa dengan Ketua Panitia Matematik agar memudahkan kerja saya. . Selepas itu saya meminta diri untuk meninjau kawasan sekitar sekolah ini dan berkenalan dengan guru-guru lain serta kakitangan sekolah yang lain. Beliau memberikan kerjasama yang amat baik dan maklumat yang disampaikan amat membantu. Selepas rehat saya bertemu semula dengan puan guru besar. saya terpaksa menunggu sehingga perhimpunan tamat untuk berjumpa dengan guru besar. Sesi memperkenalkan diri berlangsung selama 30 minit. Sepanjang seminggu berada di sana. emosi dan sosioemosi. Sememangnya inilah yang diharapkan oleh kami semua sebagai seorang yang baru.00 pagi setelah tamatnya perhimpunan. saya telah berkenalan dengan guru penolong kanan satu. saya masuk ke bilik guru besar. intelek. Sementara menunggu guru besar. Tujuannya untuk berbincang mengenai soalan tugasan peranan pengurus sekolah dalam memperkembangkan aspek-aspek jasmani.15 pagi. Saya berasa sangat bertuah kerana mentor saya merupakan seorang guru pakar di sekolah tersebut. Kira-kira jam 8. rohani. Seminggu berada di sana sudah cukup bagi kami untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Oleh sebab setiap pagi Isnin diadakan perhimpunan mingguan.

Pengalaman Berasaskan Sekolah yang telah saya jalani bermula dari 21 Mac 2011 hingga 25 Mac 2011 banyak memberi pengetahuan baru kepada saya dan rakan-rakan. saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.Rengit. Sebagai contohnya. emosi. Usaha ini tidak akan berhasil sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru yang lain. tetapi hari ini saya telah menjadi seorang guru pelatih.2. saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolah berbanding sebelum ini. seorang guru besar berperanan penting dalam mencorakkan masa depan sekolah. Seperti yang kita semua tahu. Perasaan yang dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu. rohani dan sosial.Johor . malahan ianya merangkumi pelbagai aspek seperti jasmani. Saya juga dapat mengetahui peranan kakitangan sekolah dalam memastikan sekolah berada dalam keadaan terbaik. Melalui persekitaran sekolah. saya hanya mempelajari mengenai sekolah dalam teori-teori sahaja. sekolah merupakan satu institusi penting dalam mendidik seseorang anggota individu dalam kelompok masyarakat. pengalaman menjalani tugasan ini tidak Jika suatu ketika dahulu saya pernah menjadi seorang murid sekolah. . saya dapat melihat sendiri bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Pendidikan yang diterima di sekolah bukanlah hanya menumpukan kepada aspek intelek sahaja. Pengalaman yang dilalui semasa menjalani PBS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Pendekatan yang digunakan para guru juga berbeza mengikut kepintaran murid kerana murid tidak mempunyai minda yang sama walaupun mereka sebaya.4 LAPORAN DAN PENILAIAN Kesimpulannya. mungkin dilupakan. Saya memilih Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang yang terletak di Sungai Tongkang. Sebagai contohnya. Insan yang seimbang dan harmonis akan dapat dicapai dengan berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Setelah menjalani tugasan ini. Sebagai guru pelatih.

saya juga menjalankan temubual terhadap pihak pengurusan sekolah. kita dapat memantapkan lagi ilmu keguruan untuk dijadikan pengalaman bagi memantapkan diri serta dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik sebagai seorang guru kelak. Data-data yang ingin dikumpul termasuklah mengenai organisasi sekolah. Hal ini sekaligus memberi pengetahuan kepada saya mengenai apa yang sewajarnya ada dalam satu sekolah. kami dapat mengetahui tahap perkembangan awal kanak-kanak mengikut peringkat yang telah ditetapkan . Data yang telah dikumpul akan direkodkan dalam senarai semak yang telah dibekalkan oleh pihak Institut. Selain itu. Ini kerana purata saiz kelas di sekolah ini ialah sebanyak 20 orang. saya dapat mengetahui peranan mereka terutamanya dalam bidang pengurusan sekolah dan guru serta melalui kajian kami ke atas para pelajar. . saya perlu mengumpulkan data mengenai sekolah. Berdasarkan isi perbincangan yang dibincangkan. Dalam melunaskan tugasan PBS. Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. Melalui temubual ini juga ianya melatih saya supaya bersikap berani dan kemahiran interpersonal dapat diwujudkan dalam diri saya. Kesimpulannya. Semoga dengan adanya tugasan ini. prasarana sekolah dan kurikulum yang dijalankan di sekolah. dan murid-murid. tugasan ini melatih kami supaya lebih bersikap proaktif. saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan kelas sangat penting ketika guru sedang mengajar. kakitangan sekolah. tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya.Bukan itu sahaja. guru-guru. Dengan aktiviti pengumpulan data ini.

0 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .3.

pihak pentadbiran sedaya upaya untuk mewujudkan pelbagai tumbuhan hiasan dan herba yang telah ditanam di persekitaran kawasan sekolah tersebut. prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah sempurna dan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik terhadap murid-murid di sini.3. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi segala input kepada murid yang berada di bawah penjagaannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Secara keseluruhannya. Sekiranya terdapat guru yang bercuti. saya telah menggunakan beberapa kaedah yang salah satunya adalah pemerhatian.1 PEMERHATIAN Dalam menjalankan tugasan PBS ini. Bukan itu sahaja. mungkin dipengaruhi oleh struktur bangunan yang lama . waktu P&P tersebut akan diganti oleh guru ganti. . Lanskap sekolah yang hanya berada dalam keadaan memuaskan. Namun begitu. budaya memberi salam masih kurang dipraktikkan dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah rendah. keadaan padang sekolah yang sempit. saya juga memerhati kawasan sekolah. Saya perhatikan guru-guru di sini mengajar dengan penuh dedikasi. Selain itu. Selain itu. Terdapat juga mural yang dilukis di dinding-dinding sekolah. saya turut memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah ini. Walaupun begitu masih terdapat prasarana yang kurang selamat digunakan contohnya padang sekolah. Apa yang saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di sekolah ini.

Senarai semak yang dibekalkan dapat memberi panduan kepada saya tentang perkara yang perlu saya perolehi semasa pengumpulan maklumat berkaitan dengan segala aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah. refleksi dan laporan akhir. satu senarai semak telah diberikan kepada saya. guru kaunseling. pernyataan professional. saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada mereka. guru penolong kanan pentadbiran. Semasa menjalankan temubual ini. ilmu atau pengetahuan baru. saya juga menggunakan kaedah senarai semak. instrumen pengumpulan data berhubung tugasan.3. guru penolong kanan hal ehwal murid (HEM). saya telah mengikuti satu taklimat berhubung dengan tugasan ini. guru pendidikan khas. Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti guru besar. kakitangan sekolah dan murid. . kolaborasi . guru panitia. Senarai semak tersebut mengandungi isi-isi tugasan yang perlu saya buat seperti biodata. Panduan ini bertujuan untuk memberi garis pandu bagi melaksanakan portfolio tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh Unit Pratikum Institut masing-masing Dalam panduan tersebut. guru penolong kanan kokurikulum (KOKU). Sebelum menjalankan PBS. Semasa taklimat tersebut. 3.3 TEMUBUAL Kaedah temubual juga telah saya gunakan dalam menjalankan tugasan ini. guru prasekolah.2 SENARAI SEMAK Selain kaedah pemerhatian. Panduan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini. Kerjasama yang diberikan mereka sangat baik. Saya telah dibekalkan dengan satu panduan mengenai tugasan ini. Saya mendapat jawapan yang sangat memuaskan berhubung tugasan saya ini.

saya juga telah menggunakan kaedah soal selidik.3. Saya telah menemubual salah seorang pelajar sekolah ini. Saya menanyakan pelajar tersebut tentang suasana pembelajaran dan apa yang menarik mengenai sekolah ini. . Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut.4 SOAL SELIDIK Selain ketiga-tiga kaedah di atas digunakan.

4.0 KOLABORASI .

4 Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4. Dalam lampiran tersebut.2 Perbincangan dengan guru panitia 4.1 Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4. Kolaborasi yang dilakukan oleh saya ialah: 4. saya telah mencatatkan isi perbincangan dengan beberapa pihak beserta jawapannya sekali.5 Interaksi dengan murid .Semua kolaborasi yang dikehendaki dalam tugasan ini telah saya catatkan dalam lampiran 3 yang disediakan oleh pihak IPGM.3 Perbincangan dengan guru-guru lain 4.

5.0 ILMU/PENGETAHUAN BARU .

saya seharusnya lebih kreatif dalam mereka Alat Bantu Mengajar dan merancang strategi pengajaran yang berkesan. persekitaran sekolah yang menarik turut memberi kefahaman yang baru kepada saya. Hal ini kerana banyak tumbuhan ditanam di sekitar kawasan sekolah. Melalui pemerhatian saya. Hal ini kerana. malahan iainya turut dilabel di sesetengah tumbuhan contohnya tumbuhan herba. emosi. saya telah memperolehi banyak pengetahuan baru. Ilmu baru yang saya dapati adalah proses P&P perlu dijalankan dengan lebih menarik untuk menarik perhatian para pelajar. jasmani.1 PEMERHATIAN Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan banyak ilmu baru yang telah saya perolehi. jika guru tidak dapat mengawal tingkah laku pelajar. Kelas yang terdapat di sekolah ini juga kemas dari segi susun aturnya dan dipercayai dapat memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Keadaan ini juga mampu menguji daya kreativiti seorang guru dalam menguruskan kelasnya semasa proses P&P dijalankan. Tumbuhan yang ditanam bukan sahaja dapat memperindah kawasan sekolah. Guru Penolong Kanan. Guru Kelas dan Guru Panitia dalam memperkembangkan aspek intelek. Setelah beberapa hari menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Kawalan bilik darjah juga penting dalam melicinkan proses P&P. Sebelum ini saya tidak banyak mengetahui berkenaan dengan peranan Guru Besar. Hal ini kerana aktiviti P&P yang menarik dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar suatu mata pelajaran tersebut. penanaman tumbuhtumbuhan hijau. dan sosial murid-murid serta dalam proses mengetahui perkembangan awal kanak-kanak. Alat Bantu Mengajar juga sangat Oleh itu.5. Semasa P&P dijalankan. Selain itu. saya telah mengikut guru semasa beliau menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). lanskap sekolah yang menarik mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih ceria sebagai contoh. rohani. membantu para guru untuk mengajar. banyak ilmu telah saya dapati. Dengan . Guru Kaunseling. maka proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya sekaligus objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. sebagai seorang guru. Sebagai contohnya. melalui pemerhatian yang telah saya jalankan sepanjang berada di sekolah tersebut.

saya agak terkejut kerana pada awal pagi lagi. Kebanyakan mereka kurang memberi salam kepada guru. kawasan sekolah turut dihiasi dengan mural yang dapat menarik perhatian murid-murid. AlQuran dan meja kecil disusun rapi. ianya dapat menambahkan ilmu para pelajar dan menguatkan ingatan tentang sesuatu yang telah dipelajari.penanaman pelbagai jenis tumbuhan. Hanya segelintir pelajar sahaja yang kurang mengamalkan budaya salam dalam kehidupan seharian mereka. Tambahan lagi. . Para guru juga mengajar di setiap kelas pada waktu tang ditentukan dan sekiranya guru tersebut tidak hadir. formula dan sebagainya. apa yang saya dapati dari pemerhatian saya ialah pelajar di sini kurang dari segi sahsiah. ianya dapat memupuk semangat cintakan alam semulajadi dalam kalangan murid-murid sekolah ini. Bilik selesa guru turut dihias cantik. Para guru dilihat menepati masa datang ke sekolah meskipun penggunaan µpunch card¶ tidak lagi digunakan. Pada hari pertama saya datang ke sekolah ini. Bukan itu sahaja. Kebersihan di kawasan sekolah juga sangat memuaskan. Walaupun begitu.Susun atur pakaian sembahyang. pekerja kebersihan sudah menjalankan tugas. maka seorang guru yang lain akan ditugaskan sebagai guru ganti bagi masa tersebut. Saya juga turut melawat surau yang terdapat di sekolah ini. Guru-guru juga menunjukkan sikap komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan. tidak semua pelajar berkelakuan sebegitu. Dengan adanya mural ini. Mural yang dilukis cantik turut disertai dengan pelbagai kata-kata.

Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah.5. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. banyak pengetahuan . Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. nilai-nilai murni. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. mengenai pendidikan telah saya perolehi. kemudahan sekolah. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini.2 SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. kokurikulum. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. dan kurikulum. prasarana sekolah. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah.

guru kaunseling. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. kakitangan sekolah dan murid. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. Antara soalan yang ditanyakan ialah: y y y y Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK? Bagaimanakah penglibatan kokurikulum dalam kalangan pelajar? Apakah bidang tugas yang dilakukan oleh pembantu tadbir? Adakah mata pelajaran Bahasa Melayu menyumbang kepada kecemerlangan akademik? y y Adakah keselamatan sekolah ini terjamin? Aktiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. banyak ilmu yang telah saya perolehi. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. Soalan-soalan juga turut memantapkan akademik murid? y y y Bagaimana perkembangan kanak-kanak diukur? Apakah perbezaan Prasekolah. ditanyakan. Selain itu. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini.3 TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. Pendidikan Khas dan Pemulihan? Apakah cadangan dalam meningkatkan pendidikan bagi kanak-kanak khas? . guru panitia. emosi.5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. rohani.

hormat. Saya cuba mendapatkan maklumat ini pada masa kelas ganti. Antara contoh nilai-nilai murni adalah keadilan. Contohnya. Selain daripada itu juga.5. Terdapat muridmurid yang rajin membantu guru. baik hati. berpendirian teguh. berhemah tinggi. Bukan itu sahaja. disiplin. ketua panitia dan guru bilik darjah. berdikari. Definisi nilai-nilai mumi adalah sifat yang baik yang terdapat dalam seseorang. kasih sayang. kami memperoleh maklumat tambahan ini dengan bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden. saya juga mengetahui nilai-nilai mumi di kalangan murid-murid. keberanian. rasional. . semangat bermasyarakat. kejujuran.4 SOAL SELIDIK Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui siapa yang memegang jawatan sebagai Guru Besar. kejujuran. saya telah bertanyakan para pelajar mengenai pembelajaran yang dialami oleh mereka. Saya juga dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing selepas menjalankan soal selidik. setiakawan dan sebagainya. GPK. kesyukuran.

Lain-lain menarik maklumat perhatian yang mengenai perempuan 93 y y y Lanskap sekolah Penggunaan ABM dalam P&P Teknik dan pengajaran guru sekolah ini . 6.Mustapa bin Ithnin Puan Muhaizah bte Husin Puan Ruziati binti Othman - 206 16.83100 Rengit. Kelayakan profesional guru Siswazah: 4 Bukan siswazah: 15 13. 15.Johor. telefon sekolah Alamat e-mail/web sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred sekolah Bilangan guru B Lelaki: 7 Perempuan:12 12.5 PENGALAMAN DI BILIK DARJAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. 11. 5.5. Dalam mengenali persekitaran sekolah. 14. 3. 10.com Luar Bandar Pn Paridah binti Abu Bakar En.Batu Pahat. 9. 1. Perkara Nama dan alamat sekolah Catatan/data Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. No. 2. 8. Bilangan kelas Purata saiz kelas Jumlah murid 7 termasuk Prasekolah 34 Melayu Cina India Lainlain Lelaki 113 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 07-4244355 skst_jba0065@yahoo. 7. 4. saya dapat mengetahui banyak perkara.

Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. melalui pemerhatian saya. mudahlah saya untuk merekodkan data-data yang telah saya perolehi.y Penglibatan murid-murid dalam setiap aktiviti Dengan adanya borang senarai semak ini. Selain itu. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. Sebagai contohnya. Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. y y y y Pelan bilik darjah Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid Bahan dan sumber pengajaran yang mudah digunakan oleh murid Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran y Pembahagian murid dalam kumpulan tertentu .

5.5.1 Pelan bilik darjah Meja murid Bakul sampah Papan kenyataan .

5. saya dapat menjalankan pemerhatian terhadap guru-guru yang mengajar di beberapa buah kelas pada sesi pagi. Kesemua sudut-sudut ini membantu dalam perkembangan murid prasekolah. memudahkan murid menyebut dan mengenal huruf-huruf Cara ini juga dan juga tersebut memudahkan guru prasekolah untuk mengajar dengan hanya menunjuk pada hurufhuruf tersebut bila-bila masa. murid prasekolah dapat menghafal huruf yang diajar oleh gurunya dengan cepat. Objek-objek yang dimaksudkan adalah blok bentuk-bentuk seperti segi empat. Guru tersebut menggunakan pelbagai bahan dan sumber pengajaran untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik di bilik darjah. malahan di suatu sudut dalam kelas juga tersedia objek-objek konkrit. Dalam kelas ini terdapat pelbagai sudut yang menarik perhatian kami. Terdapat juga penggunaan kad-kad imbasan(flash card) yang mengandungi nombor. Di sekolah ini terdapat dua kelas prasekolah yang mempunyai guru masing-masing. Sepanjang menjalankan tugasan ini. Di dalam bilik darjah prasekolah ini juga terdapat huruf-huruf yang ditampal pada dinding kelas. Di setiap sudut ditampal dengan pelbagai perkataan yang meliputi tajuk bagi setiap subjek yang dipelajari.5. Kad-kad yang mengandungi suku kata dan perenggan pendek juga dipamerkan dalam kelas tersebut. Bukan itu sahaja.2 Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid secara berkesan Pembelajaran yang berkesan juga bukan hanya terletak pada input yang diberi oleh para guru. Saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang selama seminggu. Selain sudut-sudut ini terdapat juga bahan-bahan pengajaran yang di pamerkan di sekeliling bilik darjah yang sering digunakan oleh guru prasekolah untuk pengajaran. Kesemua bahan ini sering digunakan oleh guru prasekolah. malahan penggunaan bahan dan sumber pengajaran juga memainkan peranan. Antara kelas yang telah saya masuk untuk melihat penggunaan bahan pengajaran adalah kelas prasekolah Bestari. . Dengan adanya bahan sebegini.

Adab-adab yang perlu diikuti dalam kehidupan seharian mereka contohnya adab dengan guru. Televisyen pula digunakan untuk aktiviti menyanyi atau menonton cerita-cerita kanak-kanak. Selain itu. Contohnya. lama-kelamaan mereka akan fasih. Matematik. pembelajaran. Buku-buku cerita yang dipamerkan mempunyai tajuk-tajuk yang menarik dan gambar-gambar berwarna yang dapat menarik minat murid prasekolah untuk membacanya. bahan pengajaran yang dapat memantapkan rohani dan sahsiah murid-murid juga turut dipamerkan di suatu sudut kelas. Pendidikan Islam. ianya dihias cantik dan dilengkapi dengan maklumat mengikut setiap mata pelajaran yang dipelajari contohnya Bahasa Melayu. Powerpoint juga digunakan digunakan dalam pengajaran dan Slaid-slaid powerpoint yang dibuat oleh guru perlu kreatif untuk mengelakkan murid-murid berasa bosan. Bahasa Inggeris dan Sains. Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti ini dapat membantu para guru menjelaskan lagi tentang teori yang diajar kepada muridmurid. Kebanyakan kelas yang saya perhatikan mempunyai bahan pengajaran yang sebegini. Di belakang kelas pula terdapat satu sudut bacaan yang mempunyai rak buku cerita.adab makan dan banyak lagi turut dipamerkan. Apabila bahan seperti ini dipamerkan. Pada setiap papan kenyataan tersebut. Tambahan lagi penggunaan projector atau LCD dan overhead turut digunakan dalam bilik darjah. radio digunakan untuk memperdengarkan lagu semasa muzik diajarkan kepada murid-murid. terdapat himpunan doa-doa harian.bulat. ianya dapat memudahkan pelajar lebih mengenali bagaimana bentuk sebenar sesuatu objek tersebut. Sebagai contohnya. segi tiga dan sebagainya. Papan kenyataan yang disediakan di setiap kelas juga mempamerkan bahanbahan pembelajaran yang berguna kepada pelajar. Sudut ini dilengkapi sofa dan meja kecil bagi memudahkan murid untuk membaca buku cerita. Bahan teknologi ini sering digunakan oleh guru prasekolah untuk mengajar pelajaran yang berkaitan. Bukan itu sahaja. . Apabila setiap hari murid datang ke sekolah membaca doadoa tersebut. dalam bilik darjah prasekolah tersebut turut dipamerkan bahan multimedia seperti radio dan televisyen.

Bahan-bahan seperti ini wajar dipamerkan dalam bilik darjah kerana ia meningkatkan perkembangan murid dari pelbagai aspek. dapat . bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang dipamerkan di bilik darjah amat berguna untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipamerkan dapat memudahkan murid untuk belajar sendiri tanpa perlu menunggu guru mengajar.Kesimpulannya.

Dengan penggunaan radio. murid-murid dapat belajar dengan lebih cepat tanpa perlu mebuang masa bergerak ke tempat lain. Antara bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid ialah papan kenyataan. Papan kenyataan adalah satu bahan yang kekal dan tidak akan berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada ruangan Pendidikan Islam pula dipamerkan huruf-huruf jawi. Contohnya. Gambar-gambar pada kad imbasan ini juga menggunakan kombinasi warna-warna yang terang dan menarik sekaligus dapat menarik minat murid dan merangsang perkembangan kognitif mereka. Bahan bantu mengajar tersebut perlulah mudah digunakan dan dapat menarik minat pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan pelbagai info dan nota berkaitan memudahkan pelajar membuat rujukan. sebutan nombor dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Jika gambar-gambar yang digunakan tidak menarik ini akan membuatkan murid cepat bosan dan tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran. Begitu juga dengan penggunaan . doa harian dan sebagainya. murid dapat mendengar lagu dan bunyi-bunyian. penggunaan bahan audio visual juga dapat memudahkan murid.3 Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid Pelbagai jenis bahan dan sumber pengajaran pembelajaran atau boleh juga dipanggil bahan bantu mengajar yang terdapat di dalam sesebuah bilik darjah. simpulan bahasa. murid-murid dapat belajar secara kendiri. Melalui penggunaan papan kenyataaan. Selain itu. Dengan adanya papan kenyataan yang berinformasi ini.5. pada ruangan Bahasa Melayu dilengkapi dengan peribahasa. perkataan-perkataan tunggal dan sebagainya. Begitu juga dengan ruangan Bahasa Inggeris yang dilengkapi dengan kad bergambar seperti µParts of Body¶. Contohnya penggunaan radio dalam Pendidikan Muzik. penggunaan kad-kad imbasan atau dikenali juga dengan µflashcard¶ yang mengandungi pelbagai gambar-gambar menarik dan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Tambahan lagi.5.

Aktiviti yang biasanya dilakukan ialah bercerita dalam bahasa Melayu. .televisyen pada masa pengajaran atau pembelajaran Bahasa Melayu.

Murid-murid juga digalakkan untuk bertanya terus jika ada perkara yang tidak difahami tentang sesuatu pelajaran yang diajar. Kaedah ini melatih pelajar untuk berani meluahkan pendapat secara terbuka dan mengikis perasaan malu yang masih kuat membelengu diri sesetengah mereka.Melalui pemerhatian saya semasa PBS. para guru banyak menggunakan teknik perbualan. . Murid-murid akan merasa lebih tertarik dengan aktiviti yang sedang dijalankan. Ianya juga adalah bagi memastikan pencapaian yang seimbang antara murid. guru-guru berpeluang untuk mengenali murid-murid secara lebih mendalam.5. Guru tersebut bertanyakan tentang sesuatu topik yang ingin diajar dan dikaitkan dengan pengalaman sedia ada pada murid-murid. Hal ini adalah untuk memastikan setiap murid mendapat input yang sama daripada guru.5. .4 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran Murid-murid di dalam kelas digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap mata pelajaran yang sedang dipelajari. Melalui teknik ini juga. Teknik ini digunakan supaya murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam proses pembelajaran.

Kesan lain yang diperoleh dari pembahagian cara ini ialah murid yang lemah akan berasa malu dan rendah diri dengan rakan-rakan yang lain.5.5 Pembahagian murid-murid dalam kumpulan tertentu Guru-guru akan memastikan tahap pencapaian murid-murid sebelum pembahagian kumpulan dibuat. . Pembahagian kumpulan mengikut tahap pencapaian murid dilakukan dengan mengasingkan murid-murid kepada kumpulan-kumpulan tertentu mengikut tahap kepintaran mereka.5. Antara startegi yang dilakukan ialah pembahagian murid mengikut pencapaian dan pembahagian murid dengan mencampurkan murid yang bijak dengan murid yang lemah. Selepas tahap pencapaian murid-murid diperolehi. barulah pembahagian kumpulan dijalankan. Murid yang pandai pula akan berasa bangga dan cuba merendah-rendahkan kumpulan murid yang lemah itu. Guru-guru mempunyai strategi sendiri dalam membuat pembahagian kumpulan. Kumpulan murid-murid bijak hanya perlu diberi tunjuk ajar yang sedikit sahaja manakala kumpulan murid-murid lemah tadi memerlukan tunjuk ajar yang lebih daripada guru tersebut. Kesan yang diperolehi daripada pembahagian cara begini ialah guru dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada golongan murid yang lemah. Guru yang melakukan pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih. maka prestasi pelajar lemah akan mula meningkat. Apabila tumpuan yang diberikan oleh guru lebih banyak kepada golongan ini. Pembahagian cara kedua ialah guru membahagikan kumpulan dengan mencampurkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak dalam satu kumpulan tertentu. Pembahagian kumpulan sebegini bertujuan supaya guru dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada golongan murid yang berlainan kepintaran. Tindakan ini sangat bagus kerana ianya memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih dan murid yang bijak dapat membantu murid-murid yang lemah. Murid-murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan yang pandai dan kumpulan yang lemah.

mereka takut untuk bertanya kepada guru kerana takut dimarahi. murid yang bijak dapat menjadi µguru kecil¶ kepada murid yang lemah. Sudah menjadi kelaziman kepada para pelajar. Murid-murid yang bijak ini juga dapat membantu guru dengan menjadi ³guru kecil´ kepada rakan-rakan mereka yang lemah.Pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid untuk bergaul antara satu sama lain tanpa ada rasa rendah diri mahupun bangga. Oleh itu. . Pembahagian ini dapat membantu guru dalam meningkat prestasi pelajar.

6.0 REFLEKSI .

0 LAPORAN AKHIR .7.

pengawal keselamatan. pengusaha kantin dan murid-murid. kakitangan. Setiap pelajar diwajibkan menyertai setiap bidang kokurikulum tersebut. saya telah memilih salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Sungai Tongkang. Antara sikap positif yang saya dapati adalah keyakinan diri. Sekolah ini telah memenangi beberapa anugerah dalam akademik mahupun kokurikulum. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan bukan sahaja merangkumi bidang sukan.Batu Pahat. Bukan itu sahaja. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Naib Johan daerah Batu Pahat dalam acara Public Speaking dan menjadi Johan Daerah Batu Pahat dalam acara hafazan dan tilawah. tugasan ini memerlukan saya menjalankan tugasan di sekolah rendah. Setelah beberapa hari menjalankan tugasan ini. Penglibatan oleh murid-murid dalam bidang kokurikulum adalah menyeluruh. malahan kelab dan persatuan serta unit beruniform. Ketika berhadapan dengan murid. saya dapati ianya sangat membina sikap positif dalam diri saya.Apa yang dapat saya simpulkan ialah tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah amat berguna kepada guru pelatih seperti saya.Rengit. saya belajar untuk memahami diri mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka. Ini kerana. Sekolah ini juga telah memenangi beberapa pertandingan sepanjang tahun 2010. . Penglibatan pelajar dalam bidang sukan juga wajar dibanggakan kerana pernah mewakili sekolah sehingga ke peringkat nasional dalam sukan sofbol. Pemilihan sekolah ini dibuat kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang berada di luar bandar dan hal ini serba sedikit menambah pengalaman saya untuk melawat ke sekolah yang bukan dari negeri kelahiran saya. malahan saya juga diberi penerangan bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah ini. Ianya memupuk sifat bergaul dengan pelbagai golongan yang ada di sekolah seperti guru-guru. antara pertandingan yang dipertandingkan adalah menjadi Naib Johan Daerah Batu Pahat dan mewakili Negeri ke peringkat kebangsaan dalam acara bola baling. Dalam memilih sekolah. Sekolah ini juga menyahut seruan kerajaan iaitu 1 Pelajar 1 Sukan. Saya juga belajar bagaimana untuk mengawal keadaan kelas dan menjalankan peraturan di dalam kelas. mewakili daerah ke peringkat negeri dalam acara bola jaring.

Teknik dan strategi pengajaran guru-gurulah yang Pihak membawa kepada kejayaan para pelajar di samping usaha mereka sendiri. sekolah sentiasa meningkat pada setiap tahun dan mengatasi sekolah-sekolah yang lain di sekitar pekan Rengit. program LINUS dan PROTIM dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar yang lemah. sekolah juga berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan pencapaian para pelajar. dapatlah saya konklusikan bahawa saya banyak belajar mengenai suasana sekolah yang sebenar sekaligus dapat memahami budaya sekolah. organisasi sekolah dan prasarana yang perlu ada dalam mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Selain itu. Pelbagai program seperti solat hajat dan bacaan doa dianjurkan oleh pihak sekolah. sekolah ini turut memantapkan sahsiah dan rohani dalam kalangan murid-muridnya.Bukan sahaja cemerlang dalam kokurikulum. Unit bimbingan dan kaunseling juga menjalankan program kaunseling dan bimbingan kepada murid yang bermasalah. Berdasarkan tugasan ini. Sebagai contohnya. . Setiap tahun sekolah ini akan mencapai pencapaian yang begitu Prestasi memuaskan dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). sekolah ini juga cemerlang dalam akademik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful