1.

0 BIODATA

2.0 PERNYATAAN PROFESIONAL

2.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) merupakan satu program yang

dijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani

program ini di sekolah pilihan masing-masing. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah, ilmu sebagai pendidik, prasarana dan murid-murid di sekolah. Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Sungai Tongkang,Rengit iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang . PBS yang telah saya jalani hanya saya seorang kerana berdekatan dengan rumah saya.Saya adalah wakil sulong dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Dalam melaksanakan PBS ini, saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah, serta melaksanakan beberapa kajian kepada pelajar sekolah rendah mengikut peringkat iaitu dari peringkat 1 umur 6 ± 7 tahun, peringkat 2 umur 8-10 tahun dan peringkat 3 umur 11-12 tahun bagi mengetahui proses Perkembangan Kanak- Kanak mengikut peringkat-peringkat tersebut. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti Guru Besar, guru penolong kanan, guru panitia, kakitangan sekolah dan murid-murid yang bersekolah di sekolah ini. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini, saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat.

Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran intrapersonal dalam diri seorang guru. 2. PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak. . Selain itu. kakitangan dan murid sekolah. Pahang adalah untuk mengenali persekitaran sekolah. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai pelaksanaan beberapa kajian tentang proses Perkembangan Awal KanakKanak mengikut peringkat umur selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG.2. guru pelatih dapat mengetahui peranan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah. Selain itu.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) 2. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini. Selain itu.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 1 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. Kuala Lipis.2. Melalui PBS ini juga.2. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah.

Antara perancangan yang telah saya buat ialah: y y Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar. . Oleh kerana masa yang agak singkat. guru panitia dan yang lain-lain y Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2.2.2.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak.2. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari.3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yag dipilih oleh guru pelatih. pemerhatian. soal selidik dan temubual.

Kira-kira jam 8.00 pagi setelah tamatnya perhimpunan. En Mustapha bin Ithinin. Seminggu berada di sana sudah cukup bagi kami untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kemudian beliau mengarahkan saya untuk berjumpa dengan Ketua Panitia Matematik agar memudahkan kerja saya. Sementara menunggu guru besar.2. Beliau memberikan kerjasama yang amat baik dan maklumat yang disampaikan amat membantu.3 LAPORAN PERLAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS Pada hari Isnin tersebut saya sampai awal ke sekolah kira-kira jam 7. intelek. Selepas rehat saya bertemu semula dengan puan guru besar. Setelah tiba di sekolah. saya masuk ke bilik guru besar. Sesi memperkenalkan diri berlangsung selama 30 minit. Selepas itu saya meminta diri untuk meninjau kawasan sekitar sekolah ini dan berkenalan dengan guru-guru lain serta kakitangan sekolah yang lain. emosi dan sosioemosi.15 pagi. Oleh sebab setiap pagi Isnin diadakan perhimpunan mingguan. Tujuannya untuk berbincang mengenai soalan tugasan peranan pengurus sekolah dalam memperkembangkan aspek-aspek jasmani. saya tidak menghadapi sebarang masalah kerana semua warga sekolah memberikan kerjasama dan tunjuk ajar kepada kami semua. . saya bertanya kepada sekumpulan murid berkaitan lokasi pejabat sekolah. saya terpaksa menunggu sehingga perhimpunan tamat untuk berjumpa dengan guru besar. Sepanjang seminggu berada di sana. Saya berasa sangat bertuah kerana mentor saya merupakan seorang guru pakar di sekolah tersebut. Puan Paridah bte Abu Bakar . rohani. saya telah berkenalan dengan guru penolong kanan satu. Sememangnya inilah yang diharapkan oleh kami semua sebagai seorang yang baru.

2. mungkin dilupakan. Pengalaman yang dilalui semasa menjalani PBS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Pendidikan yang diterima di sekolah bukanlah hanya menumpukan kepada aspek intelek sahaja. malahan ianya merangkumi pelbagai aspek seperti jasmani. Usaha ini tidak akan berhasil sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru yang lain. sekolah merupakan satu institusi penting dalam mendidik seseorang anggota individu dalam kelompok masyarakat. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya.Johor . Melalui persekitaran sekolah. saya dapat melihat sendiri bagaimana guru mengajar di dalam kelas. . saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolah berbanding sebelum ini. seorang guru besar berperanan penting dalam mencorakkan masa depan sekolah. Setelah menjalani tugasan ini.Rengit. Sebagai guru pelatih. Insan yang seimbang dan harmonis akan dapat dicapai dengan berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Pengalaman Berasaskan Sekolah yang telah saya jalani bermula dari 21 Mac 2011 hingga 25 Mac 2011 banyak memberi pengetahuan baru kepada saya dan rakan-rakan. pengalaman menjalani tugasan ini tidak Jika suatu ketika dahulu saya pernah menjadi seorang murid sekolah. tetapi hari ini saya telah menjadi seorang guru pelatih. rohani dan sosial. Pendekatan yang digunakan para guru juga berbeza mengikut kepintaran murid kerana murid tidak mempunyai minda yang sama walaupun mereka sebaya. saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Saya juga dapat mengetahui peranan kakitangan sekolah dalam memastikan sekolah berada dalam keadaan terbaik.4 LAPORAN DAN PENILAIAN Kesimpulannya. Saya memilih Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang yang terletak di Sungai Tongkang. Seperti yang kita semua tahu. emosi. saya hanya mempelajari mengenai sekolah dalam teori-teori sahaja. Perasaan yang dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu.

saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan kelas sangat penting ketika guru sedang mengajar. dan murid-murid. tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya. saya juga menjalankan temubual terhadap pihak pengurusan sekolah. Dengan aktiviti pengumpulan data ini. Selain itu. Hal ini sekaligus memberi pengetahuan kepada saya mengenai apa yang sewajarnya ada dalam satu sekolah. Data-data yang ingin dikumpul termasuklah mengenai organisasi sekolah. Dalam melunaskan tugasan PBS. Melalui temubual ini juga ianya melatih saya supaya bersikap berani dan kemahiran interpersonal dapat diwujudkan dalam diri saya. . Kesimpulannya. Berdasarkan isi perbincangan yang dibincangkan. guru-guru. Semoga dengan adanya tugasan ini. kakitangan sekolah. kita dapat memantapkan lagi ilmu keguruan untuk dijadikan pengalaman bagi memantapkan diri serta dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik sebagai seorang guru kelak. saya dapat mengetahui peranan mereka terutamanya dalam bidang pengurusan sekolah dan guru serta melalui kajian kami ke atas para pelajar. Ini kerana purata saiz kelas di sekolah ini ialah sebanyak 20 orang. Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. prasarana sekolah dan kurikulum yang dijalankan di sekolah. kami dapat mengetahui tahap perkembangan awal kanak-kanak mengikut peringkat yang telah ditetapkan . tugasan ini melatih kami supaya lebih bersikap proaktif. saya perlu mengumpulkan data mengenai sekolah.Bukan itu sahaja. Data yang telah dikumpul akan direkodkan dalam senarai semak yang telah dibekalkan oleh pihak Institut.

0 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .3.

Terdapat juga mural yang dilukis di dinding-dinding sekolah. saya juga memerhati kawasan sekolah. Walaupun begitu masih terdapat prasarana yang kurang selamat digunakan contohnya padang sekolah. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi segala input kepada murid yang berada di bawah penjagaannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan.3. pihak pentadbiran sedaya upaya untuk mewujudkan pelbagai tumbuhan hiasan dan herba yang telah ditanam di persekitaran kawasan sekolah tersebut. budaya memberi salam masih kurang dipraktikkan dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah rendah. Saya perhatikan guru-guru di sini mengajar dengan penuh dedikasi. mungkin dipengaruhi oleh struktur bangunan yang lama . Lanskap sekolah yang hanya berada dalam keadaan memuaskan. Secara keseluruhannya. keadaan padang sekolah yang sempit. Namun begitu. Sekiranya terdapat guru yang bercuti. Bukan itu sahaja. waktu P&P tersebut akan diganti oleh guru ganti. saya turut memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah ini. Selain itu. Selain itu.1 PEMERHATIAN Dalam menjalankan tugasan PBS ini. . prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah sempurna dan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik terhadap murid-murid di sini. saya telah menggunakan beberapa kaedah yang salah satunya adalah pemerhatian. Apa yang saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di sekolah ini.

guru penolong kanan hal ehwal murid (HEM). satu senarai semak telah diberikan kepada saya. refleksi dan laporan akhir. Semasa taklimat tersebut. guru penolong kanan kokurikulum (KOKU). Senarai semak yang dibekalkan dapat memberi panduan kepada saya tentang perkara yang perlu saya perolehi semasa pengumpulan maklumat berkaitan dengan segala aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah. Saya mendapat jawapan yang sangat memuaskan berhubung tugasan saya ini. guru penolong kanan pentadbiran. pernyataan professional. guru kaunseling. Kerjasama yang diberikan mereka sangat baik. ilmu atau pengetahuan baru. .3. Senarai semak tersebut mengandungi isi-isi tugasan yang perlu saya buat seperti biodata. kolaborasi .2 SENARAI SEMAK Selain kaedah pemerhatian. guru pendidikan khas. Panduan ini bertujuan untuk memberi garis pandu bagi melaksanakan portfolio tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh Unit Pratikum Institut masing-masing Dalam panduan tersebut. Sebelum menjalankan PBS. Panduan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini.3 TEMUBUAL Kaedah temubual juga telah saya gunakan dalam menjalankan tugasan ini. Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti guru besar. Semasa menjalankan temubual ini. saya juga menggunakan kaedah senarai semak. instrumen pengumpulan data berhubung tugasan. 3. guru prasekolah. Saya telah dibekalkan dengan satu panduan mengenai tugasan ini. kakitangan sekolah dan murid. saya telah mengikuti satu taklimat berhubung dengan tugasan ini. guru panitia. saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada mereka.

Saya telah menemubual salah seorang pelajar sekolah ini.3.4 SOAL SELIDIK Selain ketiga-tiga kaedah di atas digunakan. saya juga telah menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut. . Saya menanyakan pelajar tersebut tentang suasana pembelajaran dan apa yang menarik mengenai sekolah ini.

0 KOLABORASI .4.

Dalam lampiran tersebut.3 Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4 Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4. saya telah mencatatkan isi perbincangan dengan beberapa pihak beserta jawapannya sekali.2 Perbincangan dengan guru panitia 4.1 Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4. Kolaborasi yang dilakukan oleh saya ialah: 4.Semua kolaborasi yang dikehendaki dalam tugasan ini telah saya catatkan dalam lampiran 3 yang disediakan oleh pihak IPGM.5 Interaksi dengan murid .

5.0 ILMU/PENGETAHUAN BARU .

Melalui pemerhatian saya. dan sosial murid-murid serta dalam proses mengetahui perkembangan awal kanak-kanak. jika guru tidak dapat mengawal tingkah laku pelajar. maka proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya sekaligus objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Kelas yang terdapat di sekolah ini juga kemas dari segi susun aturnya dan dipercayai dapat memperkembangkan pembelajaran murid-murid. saya telah mengikut guru semasa beliau menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Alat Bantu Mengajar juga sangat Oleh itu. Tumbuhan yang ditanam bukan sahaja dapat memperindah kawasan sekolah. rohani. Keadaan ini juga mampu menguji daya kreativiti seorang guru dalam menguruskan kelasnya semasa proses P&P dijalankan.5. penanaman tumbuhtumbuhan hijau. Hal ini kerana. Hal ini kerana aktiviti P&P yang menarik dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar suatu mata pelajaran tersebut. Dengan . Hal ini kerana banyak tumbuhan ditanam di sekitar kawasan sekolah. Sebagai contohnya. Setelah beberapa hari menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. membantu para guru untuk mengajar. Guru Penolong Kanan. sebagai seorang guru. Sebelum ini saya tidak banyak mengetahui berkenaan dengan peranan Guru Besar. malahan iainya turut dilabel di sesetengah tumbuhan contohnya tumbuhan herba. banyak ilmu telah saya dapati. saya seharusnya lebih kreatif dalam mereka Alat Bantu Mengajar dan merancang strategi pengajaran yang berkesan. emosi. Kawalan bilik darjah juga penting dalam melicinkan proses P&P. lanskap sekolah yang menarik mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih ceria sebagai contoh. Guru Kelas dan Guru Panitia dalam memperkembangkan aspek intelek. Semasa P&P dijalankan. melalui pemerhatian yang telah saya jalankan sepanjang berada di sekolah tersebut. Guru Kaunseling.1 PEMERHATIAN Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan banyak ilmu baru yang telah saya perolehi. Selain itu. persekitaran sekolah yang menarik turut memberi kefahaman yang baru kepada saya. saya telah memperolehi banyak pengetahuan baru. Ilmu baru yang saya dapati adalah proses P&P perlu dijalankan dengan lebih menarik untuk menarik perhatian para pelajar. jasmani.

penanaman pelbagai jenis tumbuhan. Hanya segelintir pelajar sahaja yang kurang mengamalkan budaya salam dalam kehidupan seharian mereka. Para guru juga mengajar di setiap kelas pada waktu tang ditentukan dan sekiranya guru tersebut tidak hadir. Dengan adanya mural ini. Tambahan lagi. kawasan sekolah turut dihiasi dengan mural yang dapat menarik perhatian murid-murid. Pada hari pertama saya datang ke sekolah ini. apa yang saya dapati dari pemerhatian saya ialah pelajar di sini kurang dari segi sahsiah. Mural yang dilukis cantik turut disertai dengan pelbagai kata-kata. tidak semua pelajar berkelakuan sebegitu. Kebersihan di kawasan sekolah juga sangat memuaskan. AlQuran dan meja kecil disusun rapi. maka seorang guru yang lain akan ditugaskan sebagai guru ganti bagi masa tersebut. Walaupun begitu. . saya agak terkejut kerana pada awal pagi lagi. Bukan itu sahaja. Kebanyakan mereka kurang memberi salam kepada guru. Guru-guru juga menunjukkan sikap komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan. Para guru dilihat menepati masa datang ke sekolah meskipun penggunaan µpunch card¶ tidak lagi digunakan. Saya juga turut melawat surau yang terdapat di sekolah ini. ianya dapat menambahkan ilmu para pelajar dan menguatkan ingatan tentang sesuatu yang telah dipelajari. ianya dapat memupuk semangat cintakan alam semulajadi dalam kalangan murid-murid sekolah ini.Susun atur pakaian sembahyang. formula dan sebagainya. pekerja kebersihan sudah menjalankan tugas. Bilik selesa guru turut dihias cantik.

buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. dan kurikulum. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. kemudahan sekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini.2 SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. mengenai pendidikan telah saya perolehi. banyak pengetahuan .5. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. nilai-nilai murni. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. prasarana sekolah. kokurikulum. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas.

soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. ditanyakan.3 TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. guru kaunseling. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai.5. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. rohani. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Soalan-soalan juga turut memantapkan akademik murid? y y y Bagaimana perkembangan kanak-kanak diukur? Apakah perbezaan Prasekolah. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. banyak ilmu yang telah saya perolehi. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Pendidikan Khas dan Pemulihan? Apakah cadangan dalam meningkatkan pendidikan bagi kanak-kanak khas? . kakitangan sekolah dan murid. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. emosi. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. guru panitia. Antara soalan yang ditanyakan ialah: y y y y Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK? Bagaimanakah penglibatan kokurikulum dalam kalangan pelajar? Apakah bidang tugas yang dilakukan oleh pembantu tadbir? Adakah mata pelajaran Bahasa Melayu menyumbang kepada kecemerlangan akademik? y y Adakah keselamatan sekolah ini terjamin? Aktiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Selain itu.

rasional. Terdapat muridmurid yang rajin membantu guru. setiakawan dan sebagainya. hormat.5. keberanian. saya juga mengetahui nilai-nilai mumi di kalangan murid-murid.4 SOAL SELIDIK Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui siapa yang memegang jawatan sebagai Guru Besar. . kejujuran. semangat bermasyarakat. saya telah bertanyakan para pelajar mengenai pembelajaran yang dialami oleh mereka. Antara contoh nilai-nilai murni adalah keadilan. Saya cuba mendapatkan maklumat ini pada masa kelas ganti. ketua panitia dan guru bilik darjah. Contohnya. berdikari. kami memperoleh maklumat tambahan ini dengan bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden. Selain daripada itu juga. kesyukuran. berpendirian teguh. berhemah tinggi. Bukan itu sahaja. baik hati. GPK. kejujuran. kasih sayang. disiplin. Definisi nilai-nilai mumi adalah sifat yang baik yang terdapat dalam seseorang. Saya juga dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing selepas menjalankan soal selidik.

15. telefon sekolah Alamat e-mail/web sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred sekolah Bilangan guru B Lelaki: 7 Perempuan:12 12. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. Kelayakan profesional guru Siswazah: 4 Bukan siswazah: 15 13.Batu Pahat. saya dapat mengetahui banyak perkara.5 PENGALAMAN DI BILIK DARJAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. 4. Dalam mengenali persekitaran sekolah. Lain-lain menarik maklumat perhatian yang mengenai perempuan 93 y y y Lanskap sekolah Penggunaan ABM dalam P&P Teknik dan pengajaran guru sekolah ini . 7. 14. 6. 5.Mustapa bin Ithnin Puan Muhaizah bte Husin Puan Ruziati binti Othman - 206 16. Bilangan kelas Purata saiz kelas Jumlah murid 7 termasuk Prasekolah 34 Melayu Cina India Lainlain Lelaki 113 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 07-4244355 skst_jba0065@yahoo.83100 Rengit.Johor. 8. 2. 10. Perkara Nama dan alamat sekolah Catatan/data Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. 11. 3. 9. No. 1.com Luar Bandar Pn Paridah binti Abu Bakar En.5.

melalui pemerhatian saya. Sebagai contohnya.y Penglibatan murid-murid dalam setiap aktiviti Dengan adanya borang senarai semak ini. y y y y Pelan bilik darjah Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid Bahan dan sumber pengajaran yang mudah digunakan oleh murid Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran y Pembahagian murid dalam kumpulan tertentu . saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu. Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. mudahlah saya untuk merekodkan data-data yang telah saya perolehi. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran.

1 Pelan bilik darjah Meja murid Bakul sampah Papan kenyataan .5.5.

Objek-objek yang dimaksudkan adalah blok bentuk-bentuk seperti segi empat. Guru tersebut menggunakan pelbagai bahan dan sumber pengajaran untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik di bilik darjah. Selain sudut-sudut ini terdapat juga bahan-bahan pengajaran yang di pamerkan di sekeliling bilik darjah yang sering digunakan oleh guru prasekolah untuk pengajaran.5. Di dalam bilik darjah prasekolah ini juga terdapat huruf-huruf yang ditampal pada dinding kelas.2 Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid secara berkesan Pembelajaran yang berkesan juga bukan hanya terletak pada input yang diberi oleh para guru. Terdapat juga penggunaan kad-kad imbasan(flash card) yang mengandungi nombor. Di sekolah ini terdapat dua kelas prasekolah yang mempunyai guru masing-masing. Di setiap sudut ditampal dengan pelbagai perkataan yang meliputi tajuk bagi setiap subjek yang dipelajari. . Kesemua sudut-sudut ini membantu dalam perkembangan murid prasekolah. murid prasekolah dapat menghafal huruf yang diajar oleh gurunya dengan cepat. Sepanjang menjalankan tugasan ini. Kesemua bahan ini sering digunakan oleh guru prasekolah. Dengan adanya bahan sebegini. Kad-kad yang mengandungi suku kata dan perenggan pendek juga dipamerkan dalam kelas tersebut. Saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang selama seminggu. saya dapat menjalankan pemerhatian terhadap guru-guru yang mengajar di beberapa buah kelas pada sesi pagi. malahan di suatu sudut dalam kelas juga tersedia objek-objek konkrit. malahan penggunaan bahan dan sumber pengajaran juga memainkan peranan. Bukan itu sahaja. Dalam kelas ini terdapat pelbagai sudut yang menarik perhatian kami.5. memudahkan murid menyebut dan mengenal huruf-huruf Cara ini juga dan juga tersebut memudahkan guru prasekolah untuk mengajar dengan hanya menunjuk pada hurufhuruf tersebut bila-bila masa. Antara kelas yang telah saya masuk untuk melihat penggunaan bahan pengajaran adalah kelas prasekolah Bestari.

Matematik. Selain itu. bahan pengajaran yang dapat memantapkan rohani dan sahsiah murid-murid juga turut dipamerkan di suatu sudut kelas. Pendidikan Islam. Bukan itu sahaja. ianya dapat memudahkan pelajar lebih mengenali bagaimana bentuk sebenar sesuatu objek tersebut. Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti ini dapat membantu para guru menjelaskan lagi tentang teori yang diajar kepada muridmurid. Papan kenyataan yang disediakan di setiap kelas juga mempamerkan bahanbahan pembelajaran yang berguna kepada pelajar. Televisyen pula digunakan untuk aktiviti menyanyi atau menonton cerita-cerita kanak-kanak.adab makan dan banyak lagi turut dipamerkan.bulat. dalam bilik darjah prasekolah tersebut turut dipamerkan bahan multimedia seperti radio dan televisyen. Contohnya. Kebanyakan kelas yang saya perhatikan mempunyai bahan pengajaran yang sebegini. Buku-buku cerita yang dipamerkan mempunyai tajuk-tajuk yang menarik dan gambar-gambar berwarna yang dapat menarik minat murid prasekolah untuk membacanya. Di belakang kelas pula terdapat satu sudut bacaan yang mempunyai rak buku cerita. segi tiga dan sebagainya. Sebagai contohnya. Bahan teknologi ini sering digunakan oleh guru prasekolah untuk mengajar pelajaran yang berkaitan. radio digunakan untuk memperdengarkan lagu semasa muzik diajarkan kepada murid-murid. . Powerpoint juga digunakan digunakan dalam pengajaran dan Slaid-slaid powerpoint yang dibuat oleh guru perlu kreatif untuk mengelakkan murid-murid berasa bosan. Sudut ini dilengkapi sofa dan meja kecil bagi memudahkan murid untuk membaca buku cerita. ianya dihias cantik dan dilengkapi dengan maklumat mengikut setiap mata pelajaran yang dipelajari contohnya Bahasa Melayu. Tambahan lagi penggunaan projector atau LCD dan overhead turut digunakan dalam bilik darjah. Apabila setiap hari murid datang ke sekolah membaca doadoa tersebut. Pada setiap papan kenyataan tersebut. lama-kelamaan mereka akan fasih. Bahasa Inggeris dan Sains. terdapat himpunan doa-doa harian. Adab-adab yang perlu diikuti dalam kehidupan seharian mereka contohnya adab dengan guru. Apabila bahan seperti ini dipamerkan. pembelajaran.

bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang dipamerkan di bilik darjah amat berguna untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipamerkan dapat memudahkan murid untuk belajar sendiri tanpa perlu menunggu guru mengajar. Bahan-bahan seperti ini wajar dipamerkan dalam bilik darjah kerana ia meningkatkan perkembangan murid dari pelbagai aspek.Kesimpulannya. dapat .

Dengan adanya papan kenyataan yang berinformasi ini. simpulan bahasa. perkataan-perkataan tunggal dan sebagainya. sebutan nombor dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. penggunaan kad-kad imbasan atau dikenali juga dengan µflashcard¶ yang mengandungi pelbagai gambar-gambar menarik dan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Selain itu. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan pelbagai info dan nota berkaitan memudahkan pelajar membuat rujukan. Tambahan lagi. doa harian dan sebagainya.5.3 Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid Pelbagai jenis bahan dan sumber pengajaran pembelajaran atau boleh juga dipanggil bahan bantu mengajar yang terdapat di dalam sesebuah bilik darjah. Begitu juga dengan ruangan Bahasa Inggeris yang dilengkapi dengan kad bergambar seperti µParts of Body¶. Melalui penggunaan papan kenyataaan. pada ruangan Bahasa Melayu dilengkapi dengan peribahasa. Jika gambar-gambar yang digunakan tidak menarik ini akan membuatkan murid cepat bosan dan tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran. Antara bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid ialah papan kenyataan. Bahan bantu mengajar tersebut perlulah mudah digunakan dan dapat menarik minat pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran.5. Dengan penggunaan radio. Pada ruangan Pendidikan Islam pula dipamerkan huruf-huruf jawi. Contohnya penggunaan radio dalam Pendidikan Muzik. Contohnya. murid dapat mendengar lagu dan bunyi-bunyian. Begitu juga dengan penggunaan . Papan kenyataan adalah satu bahan yang kekal dan tidak akan berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gambar-gambar pada kad imbasan ini juga menggunakan kombinasi warna-warna yang terang dan menarik sekaligus dapat menarik minat murid dan merangsang perkembangan kognitif mereka. murid-murid dapat belajar secara kendiri. murid-murid dapat belajar dengan lebih cepat tanpa perlu mebuang masa bergerak ke tempat lain. penggunaan bahan audio visual juga dapat memudahkan murid.

. Aktiviti yang biasanya dilakukan ialah bercerita dalam bahasa Melayu.televisyen pada masa pengajaran atau pembelajaran Bahasa Melayu.

Melalui pemerhatian saya semasa PBS. Kaedah ini melatih pelajar untuk berani meluahkan pendapat secara terbuka dan mengikis perasaan malu yang masih kuat membelengu diri sesetengah mereka. Guru tersebut bertanyakan tentang sesuatu topik yang ingin diajar dan dikaitkan dengan pengalaman sedia ada pada murid-murid. Melalui teknik ini juga.4 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran Murid-murid di dalam kelas digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap mata pelajaran yang sedang dipelajari. Hal ini adalah untuk memastikan setiap murid mendapat input yang sama daripada guru.5. . Murid-murid juga digalakkan untuk bertanya terus jika ada perkara yang tidak difahami tentang sesuatu pelajaran yang diajar. guru-guru berpeluang untuk mengenali murid-murid secara lebih mendalam.5. Murid-murid akan merasa lebih tertarik dengan aktiviti yang sedang dijalankan. Teknik ini digunakan supaya murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. para guru banyak menggunakan teknik perbualan. . Ianya juga adalah bagi memastikan pencapaian yang seimbang antara murid.

Kesan lain yang diperoleh dari pembahagian cara ini ialah murid yang lemah akan berasa malu dan rendah diri dengan rakan-rakan yang lain. barulah pembahagian kumpulan dijalankan. Selepas tahap pencapaian murid-murid diperolehi. Murid-murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan yang pandai dan kumpulan yang lemah.5 Pembahagian murid-murid dalam kumpulan tertentu Guru-guru akan memastikan tahap pencapaian murid-murid sebelum pembahagian kumpulan dibuat.5. maka prestasi pelajar lemah akan mula meningkat. Pembahagian kumpulan mengikut tahap pencapaian murid dilakukan dengan mengasingkan murid-murid kepada kumpulan-kumpulan tertentu mengikut tahap kepintaran mereka. Tindakan ini sangat bagus kerana ianya memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih dan murid yang bijak dapat membantu murid-murid yang lemah. Apabila tumpuan yang diberikan oleh guru lebih banyak kepada golongan ini.5. Guru-guru mempunyai strategi sendiri dalam membuat pembahagian kumpulan. Guru yang melakukan pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih. . Murid yang pandai pula akan berasa bangga dan cuba merendah-rendahkan kumpulan murid yang lemah itu. Pembahagian kumpulan sebegini bertujuan supaya guru dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada golongan murid yang berlainan kepintaran. Antara startegi yang dilakukan ialah pembahagian murid mengikut pencapaian dan pembahagian murid dengan mencampurkan murid yang bijak dengan murid yang lemah. Pembahagian cara kedua ialah guru membahagikan kumpulan dengan mencampurkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak dalam satu kumpulan tertentu. Kesan yang diperolehi daripada pembahagian cara begini ialah guru dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada golongan murid yang lemah. Kumpulan murid-murid bijak hanya perlu diberi tunjuk ajar yang sedikit sahaja manakala kumpulan murid-murid lemah tadi memerlukan tunjuk ajar yang lebih daripada guru tersebut.

murid yang bijak dapat menjadi µguru kecil¶ kepada murid yang lemah. Pembahagian ini dapat membantu guru dalam meningkat prestasi pelajar. . Murid-murid yang bijak ini juga dapat membantu guru dengan menjadi ³guru kecil´ kepada rakan-rakan mereka yang lemah. Oleh itu. mereka takut untuk bertanya kepada guru kerana takut dimarahi.Pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid untuk bergaul antara satu sama lain tanpa ada rasa rendah diri mahupun bangga. Sudah menjadi kelaziman kepada para pelajar.

0 REFLEKSI .6.

0 LAPORAN AKHIR .7.

Ianya memupuk sifat bergaul dengan pelbagai golongan yang ada di sekolah seperti guru-guru.Batu Pahat. kakitangan. Ini kerana. Antara sikap positif yang saya dapati adalah keyakinan diri. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan bukan sahaja merangkumi bidang sukan.Apa yang dapat saya simpulkan ialah tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah amat berguna kepada guru pelatih seperti saya. Sekolah ini telah memenangi beberapa anugerah dalam akademik mahupun kokurikulum. Pemilihan sekolah ini dibuat kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang berada di luar bandar dan hal ini serba sedikit menambah pengalaman saya untuk melawat ke sekolah yang bukan dari negeri kelahiran saya. malahan saya juga diberi penerangan bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah ini. Sekolah ini juga menyahut seruan kerajaan iaitu 1 Pelajar 1 Sukan. Penglibatan pelajar dalam bidang sukan juga wajar dibanggakan kerana pernah mewakili sekolah sehingga ke peringkat nasional dalam sukan sofbol. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. saya belajar untuk memahami diri mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka. pengusaha kantin dan murid-murid. malahan kelab dan persatuan serta unit beruniform. Setiap pelajar diwajibkan menyertai setiap bidang kokurikulum tersebut. Saya juga belajar bagaimana untuk mengawal keadaan kelas dan menjalankan peraturan di dalam kelas. saya telah memilih salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Sungai Tongkang. Penglibatan oleh murid-murid dalam bidang kokurikulum adalah menyeluruh. Naib Johan daerah Batu Pahat dalam acara Public Speaking dan menjadi Johan Daerah Batu Pahat dalam acara hafazan dan tilawah. Bukan itu sahaja. Ketika berhadapan dengan murid. saya dapati ianya sangat membina sikap positif dalam diri saya. Sekolah ini juga telah memenangi beberapa pertandingan sepanjang tahun 2010. mewakili daerah ke peringkat negeri dalam acara bola jaring.Rengit. Dalam memilih sekolah. Setelah beberapa hari menjalankan tugasan ini. pengawal keselamatan. . tugasan ini memerlukan saya menjalankan tugasan di sekolah rendah. antara pertandingan yang dipertandingkan adalah menjadi Naib Johan Daerah Batu Pahat dan mewakili Negeri ke peringkat kebangsaan dalam acara bola baling.

Sebagai contohnya. sekolah ini turut memantapkan sahsiah dan rohani dalam kalangan murid-muridnya. . Selain itu. sekolah juga berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan pencapaian para pelajar. Setiap tahun sekolah ini akan mencapai pencapaian yang begitu Prestasi memuaskan dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). organisasi sekolah dan prasarana yang perlu ada dalam mewujudkan pembelajaran yang berkesan. dapatlah saya konklusikan bahawa saya banyak belajar mengenai suasana sekolah yang sebenar sekaligus dapat memahami budaya sekolah.Bukan sahaja cemerlang dalam kokurikulum. sekolah ini juga cemerlang dalam akademik. Teknik dan strategi pengajaran guru-gurulah yang Pihak membawa kepada kejayaan para pelajar di samping usaha mereka sendiri. program LINUS dan PROTIM dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar yang lemah. Pelbagai program seperti solat hajat dan bacaan doa dianjurkan oleh pihak sekolah. Unit bimbingan dan kaunseling juga menjalankan program kaunseling dan bimbingan kepada murid yang bermasalah. sekolah sentiasa meningkat pada setiap tahun dan mengatasi sekolah-sekolah yang lain di sekitar pekan Rengit. Berdasarkan tugasan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful