1.

0 BIODATA

2.0 PERNYATAAN PROFESIONAL

2.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) merupakan satu program yang

dijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani

program ini di sekolah pilihan masing-masing. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah, ilmu sebagai pendidik, prasarana dan murid-murid di sekolah. Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Sungai Tongkang,Rengit iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang . PBS yang telah saya jalani hanya saya seorang kerana berdekatan dengan rumah saya.Saya adalah wakil sulong dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Dalam melaksanakan PBS ini, saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah, serta melaksanakan beberapa kajian kepada pelajar sekolah rendah mengikut peringkat iaitu dari peringkat 1 umur 6 ± 7 tahun, peringkat 2 umur 8-10 tahun dan peringkat 3 umur 11-12 tahun bagi mengetahui proses Perkembangan Kanak- Kanak mengikut peringkat-peringkat tersebut. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti Guru Besar, guru penolong kanan, guru panitia, kakitangan sekolah dan murid-murid yang bersekolah di sekolah ini. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini, saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat.

PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak. 2. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai pelaksanaan beberapa kajian tentang proses Perkembangan Awal KanakKanak mengikut peringkat umur selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG. Selain itu.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian. Selain itu. . Kuala Lipis. Selain itu. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru.2. kakitangan dan murid sekolah.2. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 1 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan.2.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) 2. guru pelatih dapat mengetahui peranan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah. Pahang adalah untuk mengenali persekitaran sekolah. Melalui PBS ini juga. Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran intrapersonal dalam diri seorang guru.

3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yag dipilih oleh guru pelatih.2. Oleh kerana masa yang agak singkat. Antara perancangan yang telah saya buat ialah: y y Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar. . guru panitia dan yang lain-lain y Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini. soal selidik dan temubual.2.2.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari. pemerhatian.

Setelah tiba di sekolah. emosi dan sosioemosi. En Mustapha bin Ithinin. saya bertanya kepada sekumpulan murid berkaitan lokasi pejabat sekolah. Seminggu berada di sana sudah cukup bagi kami untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. . saya telah berkenalan dengan guru penolong kanan satu. saya terpaksa menunggu sehingga perhimpunan tamat untuk berjumpa dengan guru besar. Puan Paridah bte Abu Bakar . Kemudian beliau mengarahkan saya untuk berjumpa dengan Ketua Panitia Matematik agar memudahkan kerja saya. Sesi memperkenalkan diri berlangsung selama 30 minit. saya tidak menghadapi sebarang masalah kerana semua warga sekolah memberikan kerjasama dan tunjuk ajar kepada kami semua. rohani. Sememangnya inilah yang diharapkan oleh kami semua sebagai seorang yang baru. Oleh sebab setiap pagi Isnin diadakan perhimpunan mingguan. intelek. Kira-kira jam 8.15 pagi. Saya berasa sangat bertuah kerana mentor saya merupakan seorang guru pakar di sekolah tersebut. Beliau memberikan kerjasama yang amat baik dan maklumat yang disampaikan amat membantu. Sepanjang seminggu berada di sana. Sementara menunggu guru besar. Tujuannya untuk berbincang mengenai soalan tugasan peranan pengurus sekolah dalam memperkembangkan aspek-aspek jasmani. Selepas itu saya meminta diri untuk meninjau kawasan sekitar sekolah ini dan berkenalan dengan guru-guru lain serta kakitangan sekolah yang lain.2.3 LAPORAN PERLAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS Pada hari Isnin tersebut saya sampai awal ke sekolah kira-kira jam 7. saya masuk ke bilik guru besar.00 pagi setelah tamatnya perhimpunan. Selepas rehat saya bertemu semula dengan puan guru besar.

Pendekatan yang digunakan para guru juga berbeza mengikut kepintaran murid kerana murid tidak mempunyai minda yang sama walaupun mereka sebaya. Setelah menjalani tugasan ini. Pendidikan yang diterima di sekolah bukanlah hanya menumpukan kepada aspek intelek sahaja. saya hanya mempelajari mengenai sekolah dalam teori-teori sahaja. saya dapat melihat sendiri bagaimana guru mengajar di dalam kelas. rohani dan sosial. pengalaman menjalani tugasan ini tidak Jika suatu ketika dahulu saya pernah menjadi seorang murid sekolah. Seperti yang kita semua tahu. sekolah merupakan satu institusi penting dalam mendidik seseorang anggota individu dalam kelompok masyarakat. malahan ianya merangkumi pelbagai aspek seperti jasmani. Melalui persekitaran sekolah. emosi. tetapi hari ini saya telah menjadi seorang guru pelatih. saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolah berbanding sebelum ini. Sebagai contohnya.Johor . Sebagai contohnya.2.Rengit. Pengalaman yang dilalui semasa menjalani PBS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah yang telah saya jalani bermula dari 21 Mac 2011 hingga 25 Mac 2011 banyak memberi pengetahuan baru kepada saya dan rakan-rakan. Insan yang seimbang dan harmonis akan dapat dicapai dengan berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Saya juga dapat mengetahui peranan kakitangan sekolah dalam memastikan sekolah berada dalam keadaan terbaik. Perasaan yang dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu.4 LAPORAN DAN PENILAIAN Kesimpulannya. saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. seorang guru besar berperanan penting dalam mencorakkan masa depan sekolah. Sebagai guru pelatih. . Saya memilih Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang yang terletak di Sungai Tongkang. mungkin dilupakan. Usaha ini tidak akan berhasil sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru yang lain.

Melalui temubual ini juga ianya melatih saya supaya bersikap berani dan kemahiran interpersonal dapat diwujudkan dalam diri saya. Ini kerana purata saiz kelas di sekolah ini ialah sebanyak 20 orang. saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan kelas sangat penting ketika guru sedang mengajar. dan murid-murid. Data-data yang ingin dikumpul termasuklah mengenai organisasi sekolah.Bukan itu sahaja. guru-guru. Selain itu. Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. Kesimpulannya. Hal ini sekaligus memberi pengetahuan kepada saya mengenai apa yang sewajarnya ada dalam satu sekolah. kami dapat mengetahui tahap perkembangan awal kanak-kanak mengikut peringkat yang telah ditetapkan . kakitangan sekolah. Dengan aktiviti pengumpulan data ini. saya juga menjalankan temubual terhadap pihak pengurusan sekolah. saya perlu mengumpulkan data mengenai sekolah. tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya. prasarana sekolah dan kurikulum yang dijalankan di sekolah. Dalam melunaskan tugasan PBS. Semoga dengan adanya tugasan ini. saya dapat mengetahui peranan mereka terutamanya dalam bidang pengurusan sekolah dan guru serta melalui kajian kami ke atas para pelajar. Data yang telah dikumpul akan direkodkan dalam senarai semak yang telah dibekalkan oleh pihak Institut. tugasan ini melatih kami supaya lebih bersikap proaktif. . Berdasarkan isi perbincangan yang dibincangkan. kita dapat memantapkan lagi ilmu keguruan untuk dijadikan pengalaman bagi memantapkan diri serta dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik sebagai seorang guru kelak.

0 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .3.

Namun begitu. . Apa yang saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di sekolah ini. Terdapat juga mural yang dilukis di dinding-dinding sekolah. keadaan padang sekolah yang sempit. Lanskap sekolah yang hanya berada dalam keadaan memuaskan. mungkin dipengaruhi oleh struktur bangunan yang lama . Selain itu. waktu P&P tersebut akan diganti oleh guru ganti. Selain itu. Saya perhatikan guru-guru di sini mengajar dengan penuh dedikasi. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi segala input kepada murid yang berada di bawah penjagaannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. pihak pentadbiran sedaya upaya untuk mewujudkan pelbagai tumbuhan hiasan dan herba yang telah ditanam di persekitaran kawasan sekolah tersebut. saya turut memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah ini. saya juga memerhati kawasan sekolah. prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah sempurna dan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik terhadap murid-murid di sini. saya telah menggunakan beberapa kaedah yang salah satunya adalah pemerhatian. budaya memberi salam masih kurang dipraktikkan dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah rendah. Sekiranya terdapat guru yang bercuti. Bukan itu sahaja. Walaupun begitu masih terdapat prasarana yang kurang selamat digunakan contohnya padang sekolah.1 PEMERHATIAN Dalam menjalankan tugasan PBS ini. Secara keseluruhannya.3.

pernyataan professional. guru penolong kanan hal ehwal murid (HEM). Semasa taklimat tersebut. saya juga menggunakan kaedah senarai semak.3 TEMUBUAL Kaedah temubual juga telah saya gunakan dalam menjalankan tugasan ini. Kerjasama yang diberikan mereka sangat baik. guru penolong kanan pentadbiran. Saya mendapat jawapan yang sangat memuaskan berhubung tugasan saya ini. Panduan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini.2 SENARAI SEMAK Selain kaedah pemerhatian. Panduan ini bertujuan untuk memberi garis pandu bagi melaksanakan portfolio tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh Unit Pratikum Institut masing-masing Dalam panduan tersebut. Saya telah dibekalkan dengan satu panduan mengenai tugasan ini. kolaborasi . saya telah mengikuti satu taklimat berhubung dengan tugasan ini. guru prasekolah. kakitangan sekolah dan murid. Sebelum menjalankan PBS. Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti guru besar. . guru pendidikan khas. guru penolong kanan kokurikulum (KOKU). Senarai semak yang dibekalkan dapat memberi panduan kepada saya tentang perkara yang perlu saya perolehi semasa pengumpulan maklumat berkaitan dengan segala aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah. ilmu atau pengetahuan baru. Senarai semak tersebut mengandungi isi-isi tugasan yang perlu saya buat seperti biodata. instrumen pengumpulan data berhubung tugasan. saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada mereka. Semasa menjalankan temubual ini. refleksi dan laporan akhir. 3. satu senarai semak telah diberikan kepada saya. guru panitia.3. guru kaunseling.

.4 SOAL SELIDIK Selain ketiga-tiga kaedah di atas digunakan. Saya telah menemubual salah seorang pelajar sekolah ini. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut. Saya menanyakan pelajar tersebut tentang suasana pembelajaran dan apa yang menarik mengenai sekolah ini. saya juga telah menggunakan kaedah soal selidik.3.

0 KOLABORASI .4.

4 Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4. Kolaborasi yang dilakukan oleh saya ialah: 4.1 Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2 Perbincangan dengan guru panitia 4.3 Perbincangan dengan guru-guru lain 4.Semua kolaborasi yang dikehendaki dalam tugasan ini telah saya catatkan dalam lampiran 3 yang disediakan oleh pihak IPGM. saya telah mencatatkan isi perbincangan dengan beberapa pihak beserta jawapannya sekali.5 Interaksi dengan murid . Dalam lampiran tersebut.

0 ILMU/PENGETAHUAN BARU .5.

Guru Kaunseling. Selain itu. Alat Bantu Mengajar juga sangat Oleh itu. Keadaan ini juga mampu menguji daya kreativiti seorang guru dalam menguruskan kelasnya semasa proses P&P dijalankan. Dengan . Hal ini kerana banyak tumbuhan ditanam di sekitar kawasan sekolah. membantu para guru untuk mengajar. Setelah beberapa hari menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. dan sosial murid-murid serta dalam proses mengetahui perkembangan awal kanak-kanak. lanskap sekolah yang menarik mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih ceria sebagai contoh. saya seharusnya lebih kreatif dalam mereka Alat Bantu Mengajar dan merancang strategi pengajaran yang berkesan. Hal ini kerana.1 PEMERHATIAN Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan banyak ilmu baru yang telah saya perolehi. maka proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya sekaligus objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. rohani. persekitaran sekolah yang menarik turut memberi kefahaman yang baru kepada saya. Guru Penolong Kanan. sebagai seorang guru. Guru Kelas dan Guru Panitia dalam memperkembangkan aspek intelek. penanaman tumbuhtumbuhan hijau.5. Kelas yang terdapat di sekolah ini juga kemas dari segi susun aturnya dan dipercayai dapat memperkembangkan pembelajaran murid-murid. emosi. jika guru tidak dapat mengawal tingkah laku pelajar. saya telah memperolehi banyak pengetahuan baru. malahan iainya turut dilabel di sesetengah tumbuhan contohnya tumbuhan herba. Sebelum ini saya tidak banyak mengetahui berkenaan dengan peranan Guru Besar. saya telah mengikut guru semasa beliau menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Melalui pemerhatian saya. Sebagai contohnya. melalui pemerhatian yang telah saya jalankan sepanjang berada di sekolah tersebut. Tumbuhan yang ditanam bukan sahaja dapat memperindah kawasan sekolah. Ilmu baru yang saya dapati adalah proses P&P perlu dijalankan dengan lebih menarik untuk menarik perhatian para pelajar. banyak ilmu telah saya dapati. Hal ini kerana aktiviti P&P yang menarik dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar suatu mata pelajaran tersebut. Semasa P&P dijalankan. jasmani. Kawalan bilik darjah juga penting dalam melicinkan proses P&P.

ianya dapat memupuk semangat cintakan alam semulajadi dalam kalangan murid-murid sekolah ini. Mural yang dilukis cantik turut disertai dengan pelbagai kata-kata. Kebersihan di kawasan sekolah juga sangat memuaskan. tidak semua pelajar berkelakuan sebegitu. Hanya segelintir pelajar sahaja yang kurang mengamalkan budaya salam dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun begitu. AlQuran dan meja kecil disusun rapi. Bilik selesa guru turut dihias cantik. ianya dapat menambahkan ilmu para pelajar dan menguatkan ingatan tentang sesuatu yang telah dipelajari. maka seorang guru yang lain akan ditugaskan sebagai guru ganti bagi masa tersebut. Tambahan lagi. Saya juga turut melawat surau yang terdapat di sekolah ini. kawasan sekolah turut dihiasi dengan mural yang dapat menarik perhatian murid-murid. Bukan itu sahaja. saya agak terkejut kerana pada awal pagi lagi.Susun atur pakaian sembahyang. Para guru dilihat menepati masa datang ke sekolah meskipun penggunaan µpunch card¶ tidak lagi digunakan. pekerja kebersihan sudah menjalankan tugas. Kebanyakan mereka kurang memberi salam kepada guru. . Guru-guru juga menunjukkan sikap komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan. Pada hari pertama saya datang ke sekolah ini. Para guru juga mengajar di setiap kelas pada waktu tang ditentukan dan sekiranya guru tersebut tidak hadir.penanaman pelbagai jenis tumbuhan. apa yang saya dapati dari pemerhatian saya ialah pelajar di sini kurang dari segi sahsiah. formula dan sebagainya. Dengan adanya mural ini.

Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. mengenai pendidikan telah saya perolehi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.5. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. prasarana sekolah. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini.2 SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. kemudahan sekolah. kokurikulum. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. nilai-nilai murni. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. dan kurikulum. banyak pengetahuan . buku rekod pengajaran guru dan sebagainya.

Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Antara soalan yang ditanyakan ialah: y y y y Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK? Bagaimanakah penglibatan kokurikulum dalam kalangan pelajar? Apakah bidang tugas yang dilakukan oleh pembantu tadbir? Adakah mata pelajaran Bahasa Melayu menyumbang kepada kecemerlangan akademik? y y Adakah keselamatan sekolah ini terjamin? Aktiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. kakitangan sekolah dan murid. ditanyakan. guru kaunseling. Soalan-soalan juga turut memantapkan akademik murid? y y y Bagaimana perkembangan kanak-kanak diukur? Apakah perbezaan Prasekolah. Pendidikan Khas dan Pemulihan? Apakah cadangan dalam meningkatkan pendidikan bagi kanak-kanak khas? . banyak ilmu yang telah saya perolehi. emosi. rohani. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. Selain itu. guru panitia.3 TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar.5.

Saya juga dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing selepas menjalankan soal selidik. berhemah tinggi. Contohnya. Terdapat muridmurid yang rajin membantu guru. Saya cuba mendapatkan maklumat ini pada masa kelas ganti. rasional. kami memperoleh maklumat tambahan ini dengan bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden. kejujuran. hormat. saya telah bertanyakan para pelajar mengenai pembelajaran yang dialami oleh mereka. . Antara contoh nilai-nilai murni adalah keadilan. Bukan itu sahaja. semangat bermasyarakat. setiakawan dan sebagainya. ketua panitia dan guru bilik darjah. berdikari. berpendirian teguh. kesyukuran. disiplin. Selain daripada itu juga. GPK. saya juga mengetahui nilai-nilai mumi di kalangan murid-murid. keberanian. Definisi nilai-nilai mumi adalah sifat yang baik yang terdapat dalam seseorang. baik hati. kasih sayang.5.4 SOAL SELIDIK Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui siapa yang memegang jawatan sebagai Guru Besar. kejujuran.

83100 Rengit. 4. 8.5. 9. 5. 2. saya dapat mengetahui banyak perkara. No.5 PENGALAMAN DI BILIK DARJAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini.Johor.Mustapa bin Ithnin Puan Muhaizah bte Husin Puan Ruziati binti Othman - 206 16. Kelayakan profesional guru Siswazah: 4 Bukan siswazah: 15 13. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. Dalam mengenali persekitaran sekolah. Lain-lain menarik maklumat perhatian yang mengenai perempuan 93 y y y Lanskap sekolah Penggunaan ABM dalam P&P Teknik dan pengajaran guru sekolah ini . Bilangan kelas Purata saiz kelas Jumlah murid 7 termasuk Prasekolah 34 Melayu Cina India Lainlain Lelaki 113 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 07-4244355 skst_jba0065@yahoo. 10. 15. 11. 6. telefon sekolah Alamat e-mail/web sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred sekolah Bilangan guru B Lelaki: 7 Perempuan:12 12. 7. 14.Batu Pahat.com Luar Bandar Pn Paridah binti Abu Bakar En. 3. 1. Perkara Nama dan alamat sekolah Catatan/data Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang.

Sebagai contohnya. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran. Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. Selain itu. Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. y y y y Pelan bilik darjah Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid Bahan dan sumber pengajaran yang mudah digunakan oleh murid Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran y Pembahagian murid dalam kumpulan tertentu . saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. mudahlah saya untuk merekodkan data-data yang telah saya perolehi.y Penglibatan murid-murid dalam setiap aktiviti Dengan adanya borang senarai semak ini. melalui pemerhatian saya.

5.5.1 Pelan bilik darjah Meja murid Bakul sampah Papan kenyataan .

Dengan adanya bahan sebegini. Kad-kad yang mengandungi suku kata dan perenggan pendek juga dipamerkan dalam kelas tersebut. Di dalam bilik darjah prasekolah ini juga terdapat huruf-huruf yang ditampal pada dinding kelas. Terdapat juga penggunaan kad-kad imbasan(flash card) yang mengandungi nombor. Saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang selama seminggu. Bukan itu sahaja. Sepanjang menjalankan tugasan ini. memudahkan murid menyebut dan mengenal huruf-huruf Cara ini juga dan juga tersebut memudahkan guru prasekolah untuk mengajar dengan hanya menunjuk pada hurufhuruf tersebut bila-bila masa.5. Guru tersebut menggunakan pelbagai bahan dan sumber pengajaran untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik di bilik darjah. malahan di suatu sudut dalam kelas juga tersedia objek-objek konkrit.2 Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid secara berkesan Pembelajaran yang berkesan juga bukan hanya terletak pada input yang diberi oleh para guru. malahan penggunaan bahan dan sumber pengajaran juga memainkan peranan. Objek-objek yang dimaksudkan adalah blok bentuk-bentuk seperti segi empat. Selain sudut-sudut ini terdapat juga bahan-bahan pengajaran yang di pamerkan di sekeliling bilik darjah yang sering digunakan oleh guru prasekolah untuk pengajaran. . Dalam kelas ini terdapat pelbagai sudut yang menarik perhatian kami. Di sekolah ini terdapat dua kelas prasekolah yang mempunyai guru masing-masing. Antara kelas yang telah saya masuk untuk melihat penggunaan bahan pengajaran adalah kelas prasekolah Bestari. Kesemua sudut-sudut ini membantu dalam perkembangan murid prasekolah. Kesemua bahan ini sering digunakan oleh guru prasekolah. saya dapat menjalankan pemerhatian terhadap guru-guru yang mengajar di beberapa buah kelas pada sesi pagi. murid prasekolah dapat menghafal huruf yang diajar oleh gurunya dengan cepat.5. Di setiap sudut ditampal dengan pelbagai perkataan yang meliputi tajuk bagi setiap subjek yang dipelajari.

bahan pengajaran yang dapat memantapkan rohani dan sahsiah murid-murid juga turut dipamerkan di suatu sudut kelas. Kebanyakan kelas yang saya perhatikan mempunyai bahan pengajaran yang sebegini. dalam bilik darjah prasekolah tersebut turut dipamerkan bahan multimedia seperti radio dan televisyen. Sebagai contohnya. ianya dapat memudahkan pelajar lebih mengenali bagaimana bentuk sebenar sesuatu objek tersebut. Selain itu. Buku-buku cerita yang dipamerkan mempunyai tajuk-tajuk yang menarik dan gambar-gambar berwarna yang dapat menarik minat murid prasekolah untuk membacanya.bulat. lama-kelamaan mereka akan fasih. Televisyen pula digunakan untuk aktiviti menyanyi atau menonton cerita-cerita kanak-kanak. Bahasa Inggeris dan Sains. Pada setiap papan kenyataan tersebut. . radio digunakan untuk memperdengarkan lagu semasa muzik diajarkan kepada murid-murid.adab makan dan banyak lagi turut dipamerkan. Apabila bahan seperti ini dipamerkan. Bahan teknologi ini sering digunakan oleh guru prasekolah untuk mengajar pelajaran yang berkaitan. Bukan itu sahaja. pembelajaran. Matematik. terdapat himpunan doa-doa harian. Sudut ini dilengkapi sofa dan meja kecil bagi memudahkan murid untuk membaca buku cerita. Apabila setiap hari murid datang ke sekolah membaca doadoa tersebut. Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti ini dapat membantu para guru menjelaskan lagi tentang teori yang diajar kepada muridmurid. Pendidikan Islam. Contohnya. Di belakang kelas pula terdapat satu sudut bacaan yang mempunyai rak buku cerita. segi tiga dan sebagainya. Papan kenyataan yang disediakan di setiap kelas juga mempamerkan bahanbahan pembelajaran yang berguna kepada pelajar. ianya dihias cantik dan dilengkapi dengan maklumat mengikut setiap mata pelajaran yang dipelajari contohnya Bahasa Melayu. Tambahan lagi penggunaan projector atau LCD dan overhead turut digunakan dalam bilik darjah. Powerpoint juga digunakan digunakan dalam pengajaran dan Slaid-slaid powerpoint yang dibuat oleh guru perlu kreatif untuk mengelakkan murid-murid berasa bosan. Adab-adab yang perlu diikuti dalam kehidupan seharian mereka contohnya adab dengan guru.

Kesimpulannya. dapat . bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang dipamerkan di bilik darjah amat berguna untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipamerkan dapat memudahkan murid untuk belajar sendiri tanpa perlu menunggu guru mengajar. Bahan-bahan seperti ini wajar dipamerkan dalam bilik darjah kerana ia meningkatkan perkembangan murid dari pelbagai aspek.

Contohnya. doa harian dan sebagainya. penggunaan bahan audio visual juga dapat memudahkan murid. Selain itu.5.5. Dengan penggunaan radio. Pada ruangan Pendidikan Islam pula dipamerkan huruf-huruf jawi. Jika gambar-gambar yang digunakan tidak menarik ini akan membuatkan murid cepat bosan dan tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran. sebutan nombor dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Begitu juga dengan ruangan Bahasa Inggeris yang dilengkapi dengan kad bergambar seperti µParts of Body¶. Papan kenyataan adalah satu bahan yang kekal dan tidak akan berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Antara bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid ialah papan kenyataan. murid-murid dapat belajar secara kendiri. penggunaan kad-kad imbasan atau dikenali juga dengan µflashcard¶ yang mengandungi pelbagai gambar-gambar menarik dan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. pada ruangan Bahasa Melayu dilengkapi dengan peribahasa. murid-murid dapat belajar dengan lebih cepat tanpa perlu mebuang masa bergerak ke tempat lain. perkataan-perkataan tunggal dan sebagainya. Melalui penggunaan papan kenyataaan. Dengan adanya papan kenyataan yang berinformasi ini. Gambar-gambar pada kad imbasan ini juga menggunakan kombinasi warna-warna yang terang dan menarik sekaligus dapat menarik minat murid dan merangsang perkembangan kognitif mereka. murid dapat mendengar lagu dan bunyi-bunyian. simpulan bahasa. Tambahan lagi. Contohnya penggunaan radio dalam Pendidikan Muzik. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan pelbagai info dan nota berkaitan memudahkan pelajar membuat rujukan.3 Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid Pelbagai jenis bahan dan sumber pengajaran pembelajaran atau boleh juga dipanggil bahan bantu mengajar yang terdapat di dalam sesebuah bilik darjah. Begitu juga dengan penggunaan . Bahan bantu mengajar tersebut perlulah mudah digunakan dan dapat menarik minat pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran.

televisyen pada masa pengajaran atau pembelajaran Bahasa Melayu. Aktiviti yang biasanya dilakukan ialah bercerita dalam bahasa Melayu. .

Kaedah ini melatih pelajar untuk berani meluahkan pendapat secara terbuka dan mengikis perasaan malu yang masih kuat membelengu diri sesetengah mereka. para guru banyak menggunakan teknik perbualan. Hal ini adalah untuk memastikan setiap murid mendapat input yang sama daripada guru. .4 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran Murid-murid di dalam kelas digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap mata pelajaran yang sedang dipelajari.Melalui pemerhatian saya semasa PBS.5. guru-guru berpeluang untuk mengenali murid-murid secara lebih mendalam. Teknik ini digunakan supaya murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Ianya juga adalah bagi memastikan pencapaian yang seimbang antara murid. Melalui teknik ini juga. Guru tersebut bertanyakan tentang sesuatu topik yang ingin diajar dan dikaitkan dengan pengalaman sedia ada pada murid-murid. Murid-murid juga digalakkan untuk bertanya terus jika ada perkara yang tidak difahami tentang sesuatu pelajaran yang diajar. . Murid-murid akan merasa lebih tertarik dengan aktiviti yang sedang dijalankan.5.

. Tindakan ini sangat bagus kerana ianya memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih dan murid yang bijak dapat membantu murid-murid yang lemah. Guru yang melakukan pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih. barulah pembahagian kumpulan dijalankan. Apabila tumpuan yang diberikan oleh guru lebih banyak kepada golongan ini. Kumpulan murid-murid bijak hanya perlu diberi tunjuk ajar yang sedikit sahaja manakala kumpulan murid-murid lemah tadi memerlukan tunjuk ajar yang lebih daripada guru tersebut.5 Pembahagian murid-murid dalam kumpulan tertentu Guru-guru akan memastikan tahap pencapaian murid-murid sebelum pembahagian kumpulan dibuat. Murid yang pandai pula akan berasa bangga dan cuba merendah-rendahkan kumpulan murid yang lemah itu.5. Murid-murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan yang pandai dan kumpulan yang lemah. Kesan lain yang diperoleh dari pembahagian cara ini ialah murid yang lemah akan berasa malu dan rendah diri dengan rakan-rakan yang lain. Antara startegi yang dilakukan ialah pembahagian murid mengikut pencapaian dan pembahagian murid dengan mencampurkan murid yang bijak dengan murid yang lemah. Guru-guru mempunyai strategi sendiri dalam membuat pembahagian kumpulan. Pembahagian kumpulan sebegini bertujuan supaya guru dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada golongan murid yang berlainan kepintaran. maka prestasi pelajar lemah akan mula meningkat.5. Pembahagian kumpulan mengikut tahap pencapaian murid dilakukan dengan mengasingkan murid-murid kepada kumpulan-kumpulan tertentu mengikut tahap kepintaran mereka. Selepas tahap pencapaian murid-murid diperolehi. Kesan yang diperolehi daripada pembahagian cara begini ialah guru dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada golongan murid yang lemah. Pembahagian cara kedua ialah guru membahagikan kumpulan dengan mencampurkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak dalam satu kumpulan tertentu.

Pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid untuk bergaul antara satu sama lain tanpa ada rasa rendah diri mahupun bangga. Murid-murid yang bijak ini juga dapat membantu guru dengan menjadi ³guru kecil´ kepada rakan-rakan mereka yang lemah. mereka takut untuk bertanya kepada guru kerana takut dimarahi. Pembahagian ini dapat membantu guru dalam meningkat prestasi pelajar. Oleh itu. murid yang bijak dapat menjadi µguru kecil¶ kepada murid yang lemah. Sudah menjadi kelaziman kepada para pelajar. .

0 REFLEKSI .6.

0 LAPORAN AKHIR .7.

Aktiviti kokurikulum yang dijalankan bukan sahaja merangkumi bidang sukan. Sekolah ini juga menyahut seruan kerajaan iaitu 1 Pelajar 1 Sukan. malahan saya juga diberi penerangan bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah ini. Setiap pelajar diwajibkan menyertai setiap bidang kokurikulum tersebut. Dalam memilih sekolah. saya belajar untuk memahami diri mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka. Naib Johan daerah Batu Pahat dalam acara Public Speaking dan menjadi Johan Daerah Batu Pahat dalam acara hafazan dan tilawah. mewakili daerah ke peringkat negeri dalam acara bola jaring. saya dapati ianya sangat membina sikap positif dalam diri saya.Rengit. malahan kelab dan persatuan serta unit beruniform. pengawal keselamatan.Apa yang dapat saya simpulkan ialah tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah amat berguna kepada guru pelatih seperti saya. Sekolah ini juga telah memenangi beberapa pertandingan sepanjang tahun 2010. Saya juga belajar bagaimana untuk mengawal keadaan kelas dan menjalankan peraturan di dalam kelas. Bukan itu sahaja. Antara sikap positif yang saya dapati adalah keyakinan diri. saya telah memilih salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Sungai Tongkang. Penglibatan pelajar dalam bidang sukan juga wajar dibanggakan kerana pernah mewakili sekolah sehingga ke peringkat nasional dalam sukan sofbol. pengusaha kantin dan murid-murid. Ini kerana. tugasan ini memerlukan saya menjalankan tugasan di sekolah rendah. . Pemilihan sekolah ini dibuat kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang berada di luar bandar dan hal ini serba sedikit menambah pengalaman saya untuk melawat ke sekolah yang bukan dari negeri kelahiran saya.Batu Pahat. kakitangan. Setelah beberapa hari menjalankan tugasan ini. Ketika berhadapan dengan murid. Ianya memupuk sifat bergaul dengan pelbagai golongan yang ada di sekolah seperti guru-guru. Penglibatan oleh murid-murid dalam bidang kokurikulum adalah menyeluruh. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Sekolah ini telah memenangi beberapa anugerah dalam akademik mahupun kokurikulum. antara pertandingan yang dipertandingkan adalah menjadi Naib Johan Daerah Batu Pahat dan mewakili Negeri ke peringkat kebangsaan dalam acara bola baling.

Teknik dan strategi pengajaran guru-gurulah yang Pihak membawa kepada kejayaan para pelajar di samping usaha mereka sendiri. organisasi sekolah dan prasarana yang perlu ada dalam mewujudkan pembelajaran yang berkesan. sekolah ini turut memantapkan sahsiah dan rohani dalam kalangan murid-muridnya. Berdasarkan tugasan ini. sekolah sentiasa meningkat pada setiap tahun dan mengatasi sekolah-sekolah yang lain di sekitar pekan Rengit. . Sebagai contohnya. program LINUS dan PROTIM dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar yang lemah.Bukan sahaja cemerlang dalam kokurikulum. sekolah juga berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan pencapaian para pelajar. Selain itu. dapatlah saya konklusikan bahawa saya banyak belajar mengenai suasana sekolah yang sebenar sekaligus dapat memahami budaya sekolah. Unit bimbingan dan kaunseling juga menjalankan program kaunseling dan bimbingan kepada murid yang bermasalah. sekolah ini juga cemerlang dalam akademik. Setiap tahun sekolah ini akan mencapai pencapaian yang begitu Prestasi memuaskan dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pelbagai program seperti solat hajat dan bacaan doa dianjurkan oleh pihak sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful