1.

0 BIODATA

2.0 PERNYATAAN PROFESIONAL

2.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) merupakan satu program yang

dijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani

program ini di sekolah pilihan masing-masing. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah, ilmu sebagai pendidik, prasarana dan murid-murid di sekolah. Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Sungai Tongkang,Rengit iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang . PBS yang telah saya jalani hanya saya seorang kerana berdekatan dengan rumah saya.Saya adalah wakil sulong dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Dalam melaksanakan PBS ini, saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah, serta melaksanakan beberapa kajian kepada pelajar sekolah rendah mengikut peringkat iaitu dari peringkat 1 umur 6 ± 7 tahun, peringkat 2 umur 8-10 tahun dan peringkat 3 umur 11-12 tahun bagi mengetahui proses Perkembangan Kanak- Kanak mengikut peringkat-peringkat tersebut. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti Guru Besar, guru penolong kanan, guru panitia, kakitangan sekolah dan murid-murid yang bersekolah di sekolah ini. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini, saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat.

PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah. Selain itu. guru pelatih dapat mengetahui peranan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah. Selain itu.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) 2.2. kakitangan dan murid sekolah. Kuala Lipis. Selain itu. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. Pahang adalah untuk mengenali persekitaran sekolah.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian.2.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 1 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan. . guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru. 2.2. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai pelaksanaan beberapa kajian tentang proses Perkembangan Awal KanakKanak mengikut peringkat umur selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG. Melalui PBS ini juga. Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran intrapersonal dalam diri seorang guru.

4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak. pemerhatian. guru panitia dan yang lain-lain y Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2. soal selidik dan temubual. .2. Oleh kerana masa yang agak singkat.2. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari. Antara perancangan yang telah saya buat ialah: y y Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yag dipilih oleh guru pelatih.2. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini.

saya terpaksa menunggu sehingga perhimpunan tamat untuk berjumpa dengan guru besar. Sememangnya inilah yang diharapkan oleh kami semua sebagai seorang yang baru. Selepas rehat saya bertemu semula dengan puan guru besar.3 LAPORAN PERLAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS Pada hari Isnin tersebut saya sampai awal ke sekolah kira-kira jam 7. Selepas itu saya meminta diri untuk meninjau kawasan sekitar sekolah ini dan berkenalan dengan guru-guru lain serta kakitangan sekolah yang lain. Seminggu berada di sana sudah cukup bagi kami untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Sesi memperkenalkan diri berlangsung selama 30 minit. intelek.15 pagi. saya tidak menghadapi sebarang masalah kerana semua warga sekolah memberikan kerjasama dan tunjuk ajar kepada kami semua.00 pagi setelah tamatnya perhimpunan. emosi dan sosioemosi. rohani. saya bertanya kepada sekumpulan murid berkaitan lokasi pejabat sekolah. Saya berasa sangat bertuah kerana mentor saya merupakan seorang guru pakar di sekolah tersebut.2. . Sementara menunggu guru besar. En Mustapha bin Ithinin. saya telah berkenalan dengan guru penolong kanan satu. Kemudian beliau mengarahkan saya untuk berjumpa dengan Ketua Panitia Matematik agar memudahkan kerja saya. Beliau memberikan kerjasama yang amat baik dan maklumat yang disampaikan amat membantu. Puan Paridah bte Abu Bakar . Sepanjang seminggu berada di sana. Setelah tiba di sekolah. Tujuannya untuk berbincang mengenai soalan tugasan peranan pengurus sekolah dalam memperkembangkan aspek-aspek jasmani. Kira-kira jam 8. Oleh sebab setiap pagi Isnin diadakan perhimpunan mingguan. saya masuk ke bilik guru besar.

Usaha ini tidak akan berhasil sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru yang lain. Sebagai guru pelatih. saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. . tetapi hari ini saya telah menjadi seorang guru pelatih.Rengit. Setelah menjalani tugasan ini. Pendidikan yang diterima di sekolah bukanlah hanya menumpukan kepada aspek intelek sahaja. seorang guru besar berperanan penting dalam mencorakkan masa depan sekolah. emosi. malahan ianya merangkumi pelbagai aspek seperti jasmani.4 LAPORAN DAN PENILAIAN Kesimpulannya. Pengalaman yang dilalui semasa menjalani PBS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah yang telah saya jalani bermula dari 21 Mac 2011 hingga 25 Mac 2011 banyak memberi pengetahuan baru kepada saya dan rakan-rakan. Seperti yang kita semua tahu. Saya juga dapat mengetahui peranan kakitangan sekolah dalam memastikan sekolah berada dalam keadaan terbaik. Sebagai contohnya. pengalaman menjalani tugasan ini tidak Jika suatu ketika dahulu saya pernah menjadi seorang murid sekolah. Sebagai contohnya. Pendekatan yang digunakan para guru juga berbeza mengikut kepintaran murid kerana murid tidak mempunyai minda yang sama walaupun mereka sebaya. sekolah merupakan satu institusi penting dalam mendidik seseorang anggota individu dalam kelompok masyarakat. saya hanya mempelajari mengenai sekolah dalam teori-teori sahaja. Saya memilih Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang yang terletak di Sungai Tongkang. Perasaan yang dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu. saya dapat melihat sendiri bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Melalui persekitaran sekolah.Johor .2. mungkin dilupakan. rohani dan sosial. saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolah berbanding sebelum ini. Insan yang seimbang dan harmonis akan dapat dicapai dengan berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK).

Data yang telah dikumpul akan direkodkan dalam senarai semak yang telah dibekalkan oleh pihak Institut. Dengan aktiviti pengumpulan data ini. Semoga dengan adanya tugasan ini. saya dapat mengetahui peranan mereka terutamanya dalam bidang pengurusan sekolah dan guru serta melalui kajian kami ke atas para pelajar. kami dapat mengetahui tahap perkembangan awal kanak-kanak mengikut peringkat yang telah ditetapkan . Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. Data-data yang ingin dikumpul termasuklah mengenai organisasi sekolah. Berdasarkan isi perbincangan yang dibincangkan. saya juga menjalankan temubual terhadap pihak pengurusan sekolah. tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya. saya perlu mengumpulkan data mengenai sekolah. Kesimpulannya. Dalam melunaskan tugasan PBS. kita dapat memantapkan lagi ilmu keguruan untuk dijadikan pengalaman bagi memantapkan diri serta dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik sebagai seorang guru kelak. kakitangan sekolah. Selain itu. saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan kelas sangat penting ketika guru sedang mengajar. dan murid-murid. Hal ini sekaligus memberi pengetahuan kepada saya mengenai apa yang sewajarnya ada dalam satu sekolah. Melalui temubual ini juga ianya melatih saya supaya bersikap berani dan kemahiran interpersonal dapat diwujudkan dalam diri saya.Bukan itu sahaja. prasarana sekolah dan kurikulum yang dijalankan di sekolah. tugasan ini melatih kami supaya lebih bersikap proaktif. . guru-guru. Ini kerana purata saiz kelas di sekolah ini ialah sebanyak 20 orang.

0 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .3.

Sekiranya terdapat guru yang bercuti. waktu P&P tersebut akan diganti oleh guru ganti. saya telah menggunakan beberapa kaedah yang salah satunya adalah pemerhatian. Bukan itu sahaja. budaya memberi salam masih kurang dipraktikkan dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah rendah. Terdapat juga mural yang dilukis di dinding-dinding sekolah. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi segala input kepada murid yang berada di bawah penjagaannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan.1 PEMERHATIAN Dalam menjalankan tugasan PBS ini. keadaan padang sekolah yang sempit. Apa yang saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di sekolah ini. saya turut memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah ini. Selain itu. Secara keseluruhannya. Walaupun begitu masih terdapat prasarana yang kurang selamat digunakan contohnya padang sekolah. pihak pentadbiran sedaya upaya untuk mewujudkan pelbagai tumbuhan hiasan dan herba yang telah ditanam di persekitaran kawasan sekolah tersebut. Lanskap sekolah yang hanya berada dalam keadaan memuaskan. Saya perhatikan guru-guru di sini mengajar dengan penuh dedikasi. Namun begitu. . saya juga memerhati kawasan sekolah. Selain itu.3. mungkin dipengaruhi oleh struktur bangunan yang lama . prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah sempurna dan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik terhadap murid-murid di sini.

guru pendidikan khas. guru prasekolah. Senarai semak tersebut mengandungi isi-isi tugasan yang perlu saya buat seperti biodata. satu senarai semak telah diberikan kepada saya. refleksi dan laporan akhir. saya telah mengikuti satu taklimat berhubung dengan tugasan ini. Panduan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini. Senarai semak yang dibekalkan dapat memberi panduan kepada saya tentang perkara yang perlu saya perolehi semasa pengumpulan maklumat berkaitan dengan segala aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah. pernyataan professional.3. 3. instrumen pengumpulan data berhubung tugasan. kakitangan sekolah dan murid. guru penolong kanan hal ehwal murid (HEM). guru kaunseling. saya juga menggunakan kaedah senarai semak. guru panitia. Semasa menjalankan temubual ini. Saya mendapat jawapan yang sangat memuaskan berhubung tugasan saya ini. Sebelum menjalankan PBS. Panduan ini bertujuan untuk memberi garis pandu bagi melaksanakan portfolio tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh Unit Pratikum Institut masing-masing Dalam panduan tersebut. . Kerjasama yang diberikan mereka sangat baik. ilmu atau pengetahuan baru.2 SENARAI SEMAK Selain kaedah pemerhatian.3 TEMUBUAL Kaedah temubual juga telah saya gunakan dalam menjalankan tugasan ini. guru penolong kanan pentadbiran. kolaborasi . Semasa taklimat tersebut. guru penolong kanan kokurikulum (KOKU). Saya telah dibekalkan dengan satu panduan mengenai tugasan ini. saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada mereka. Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti guru besar.

saya juga telah menggunakan kaedah soal selidik.4 SOAL SELIDIK Selain ketiga-tiga kaedah di atas digunakan. . Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut. Saya telah menemubual salah seorang pelajar sekolah ini. Saya menanyakan pelajar tersebut tentang suasana pembelajaran dan apa yang menarik mengenai sekolah ini.3.

0 KOLABORASI .4.

4 Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.2 Perbincangan dengan guru panitia 4. Kolaborasi yang dilakukan oleh saya ialah: 4. Dalam lampiran tersebut.Semua kolaborasi yang dikehendaki dalam tugasan ini telah saya catatkan dalam lampiran 3 yang disediakan oleh pihak IPGM.1 Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.3 Perbincangan dengan guru-guru lain 4.5 Interaksi dengan murid . saya telah mencatatkan isi perbincangan dengan beberapa pihak beserta jawapannya sekali.

5.0 ILMU/PENGETAHUAN BARU .

lanskap sekolah yang menarik mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih ceria sebagai contoh. Semasa P&P dijalankan. dan sosial murid-murid serta dalam proses mengetahui perkembangan awal kanak-kanak. Alat Bantu Mengajar juga sangat Oleh itu. penanaman tumbuhtumbuhan hijau. malahan iainya turut dilabel di sesetengah tumbuhan contohnya tumbuhan herba. rohani.1 PEMERHATIAN Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan banyak ilmu baru yang telah saya perolehi. emosi. maka proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya sekaligus objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Guru Kelas dan Guru Panitia dalam memperkembangkan aspek intelek. Ilmu baru yang saya dapati adalah proses P&P perlu dijalankan dengan lebih menarik untuk menarik perhatian para pelajar. Setelah beberapa hari menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. saya seharusnya lebih kreatif dalam mereka Alat Bantu Mengajar dan merancang strategi pengajaran yang berkesan. sebagai seorang guru. jasmani. Hal ini kerana aktiviti P&P yang menarik dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar suatu mata pelajaran tersebut. Tumbuhan yang ditanam bukan sahaja dapat memperindah kawasan sekolah. Sebelum ini saya tidak banyak mengetahui berkenaan dengan peranan Guru Besar. Sebagai contohnya. membantu para guru untuk mengajar. Hal ini kerana banyak tumbuhan ditanam di sekitar kawasan sekolah. persekitaran sekolah yang menarik turut memberi kefahaman yang baru kepada saya. Hal ini kerana. Dengan . Kelas yang terdapat di sekolah ini juga kemas dari segi susun aturnya dan dipercayai dapat memperkembangkan pembelajaran murid-murid. saya telah mengikut guru semasa beliau menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Selain itu. jika guru tidak dapat mengawal tingkah laku pelajar. Keadaan ini juga mampu menguji daya kreativiti seorang guru dalam menguruskan kelasnya semasa proses P&P dijalankan. melalui pemerhatian yang telah saya jalankan sepanjang berada di sekolah tersebut. Kawalan bilik darjah juga penting dalam melicinkan proses P&P. Guru Kaunseling.5. Melalui pemerhatian saya. saya telah memperolehi banyak pengetahuan baru. Guru Penolong Kanan. banyak ilmu telah saya dapati.

formula dan sebagainya. pekerja kebersihan sudah menjalankan tugas. apa yang saya dapati dari pemerhatian saya ialah pelajar di sini kurang dari segi sahsiah. . ianya dapat menambahkan ilmu para pelajar dan menguatkan ingatan tentang sesuatu yang telah dipelajari. Dengan adanya mural ini. maka seorang guru yang lain akan ditugaskan sebagai guru ganti bagi masa tersebut. tidak semua pelajar berkelakuan sebegitu. saya agak terkejut kerana pada awal pagi lagi. Walaupun begitu. kawasan sekolah turut dihiasi dengan mural yang dapat menarik perhatian murid-murid. Pada hari pertama saya datang ke sekolah ini. Kebersihan di kawasan sekolah juga sangat memuaskan. Mural yang dilukis cantik turut disertai dengan pelbagai kata-kata.penanaman pelbagai jenis tumbuhan. Para guru dilihat menepati masa datang ke sekolah meskipun penggunaan µpunch card¶ tidak lagi digunakan. Bilik selesa guru turut dihias cantik.Susun atur pakaian sembahyang. Bukan itu sahaja. Para guru juga mengajar di setiap kelas pada waktu tang ditentukan dan sekiranya guru tersebut tidak hadir. Guru-guru juga menunjukkan sikap komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan. Tambahan lagi. Saya juga turut melawat surau yang terdapat di sekolah ini. ianya dapat memupuk semangat cintakan alam semulajadi dalam kalangan murid-murid sekolah ini. Kebanyakan mereka kurang memberi salam kepada guru. Hanya segelintir pelajar sahaja yang kurang mengamalkan budaya salam dalam kehidupan seharian mereka. AlQuran dan meja kecil disusun rapi.

Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. nilai-nilai murni. dan kurikulum. kokurikulum. mengenai pendidikan telah saya perolehi. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. kemudahan sekolah. banyak pengetahuan . Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2 SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. prasarana sekolah. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian.5. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah.

Pendidikan Khas dan Pemulihan? Apakah cadangan dalam meningkatkan pendidikan bagi kanak-kanak khas? . ditanyakan. Selain itu. banyak ilmu yang telah saya perolehi. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. Antara soalan yang ditanyakan ialah: y y y y Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK? Bagaimanakah penglibatan kokurikulum dalam kalangan pelajar? Apakah bidang tugas yang dilakukan oleh pembantu tadbir? Adakah mata pelajaran Bahasa Melayu menyumbang kepada kecemerlangan akademik? y y Adakah keselamatan sekolah ini terjamin? Aktiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. rohani. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri.3 TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. Soalan-soalan juga turut memantapkan akademik murid? y y y Bagaimana perkembangan kanak-kanak diukur? Apakah perbezaan Prasekolah. emosi. kakitangan sekolah dan murid. guru kaunseling. guru panitia. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri.5.

kami memperoleh maklumat tambahan ini dengan bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden. saya juga mengetahui nilai-nilai mumi di kalangan murid-murid. setiakawan dan sebagainya. baik hati. Bukan itu sahaja. disiplin. keberanian.5. Selain daripada itu juga. semangat bermasyarakat. . Contohnya. GPK. Terdapat muridmurid yang rajin membantu guru. kejujuran. kasih sayang. saya telah bertanyakan para pelajar mengenai pembelajaran yang dialami oleh mereka. berhemah tinggi. Saya juga dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing selepas menjalankan soal selidik. Saya cuba mendapatkan maklumat ini pada masa kelas ganti. ketua panitia dan guru bilik darjah.4 SOAL SELIDIK Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui siapa yang memegang jawatan sebagai Guru Besar. Antara contoh nilai-nilai murni adalah keadilan. berdikari. hormat. Definisi nilai-nilai mumi adalah sifat yang baik yang terdapat dalam seseorang. kesyukuran. rasional. kejujuran. berpendirian teguh.

Lain-lain menarik maklumat perhatian yang mengenai perempuan 93 y y y Lanskap sekolah Penggunaan ABM dalam P&P Teknik dan pengajaran guru sekolah ini . 4. 14.Johor. 5. 1. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil.5 PENGALAMAN DI BILIK DARJAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. 3. 11. 2. 8. 10. 9. telefon sekolah Alamat e-mail/web sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred sekolah Bilangan guru B Lelaki: 7 Perempuan:12 12. 15. saya dapat mengetahui banyak perkara. Dalam mengenali persekitaran sekolah. 6. No.5.83100 Rengit.com Luar Bandar Pn Paridah binti Abu Bakar En.Mustapa bin Ithnin Puan Muhaizah bte Husin Puan Ruziati binti Othman - 206 16.Batu Pahat. Kelayakan profesional guru Siswazah: 4 Bukan siswazah: 15 13. Perkara Nama dan alamat sekolah Catatan/data Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Bilangan kelas Purata saiz kelas Jumlah murid 7 termasuk Prasekolah 34 Melayu Cina India Lainlain Lelaki 113 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 07-4244355 skst_jba0065@yahoo. 7.

melalui pemerhatian saya. Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. Selain itu. mudahlah saya untuk merekodkan data-data yang telah saya perolehi. y y y y Pelan bilik darjah Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid Bahan dan sumber pengajaran yang mudah digunakan oleh murid Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran y Pembahagian murid dalam kumpulan tertentu . bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran. Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini.y Penglibatan murid-murid dalam setiap aktiviti Dengan adanya borang senarai semak ini. Sebagai contohnya.

5.1 Pelan bilik darjah Meja murid Bakul sampah Papan kenyataan .5.

Di sekolah ini terdapat dua kelas prasekolah yang mempunyai guru masing-masing. Sepanjang menjalankan tugasan ini. Di dalam bilik darjah prasekolah ini juga terdapat huruf-huruf yang ditampal pada dinding kelas. Kad-kad yang mengandungi suku kata dan perenggan pendek juga dipamerkan dalam kelas tersebut. Bukan itu sahaja. Objek-objek yang dimaksudkan adalah blok bentuk-bentuk seperti segi empat.5. memudahkan murid menyebut dan mengenal huruf-huruf Cara ini juga dan juga tersebut memudahkan guru prasekolah untuk mengajar dengan hanya menunjuk pada hurufhuruf tersebut bila-bila masa.5. malahan di suatu sudut dalam kelas juga tersedia objek-objek konkrit. Selain sudut-sudut ini terdapat juga bahan-bahan pengajaran yang di pamerkan di sekeliling bilik darjah yang sering digunakan oleh guru prasekolah untuk pengajaran. Di setiap sudut ditampal dengan pelbagai perkataan yang meliputi tajuk bagi setiap subjek yang dipelajari. Saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang selama seminggu. Dengan adanya bahan sebegini. Kesemua sudut-sudut ini membantu dalam perkembangan murid prasekolah. Dalam kelas ini terdapat pelbagai sudut yang menarik perhatian kami. Terdapat juga penggunaan kad-kad imbasan(flash card) yang mengandungi nombor. murid prasekolah dapat menghafal huruf yang diajar oleh gurunya dengan cepat. saya dapat menjalankan pemerhatian terhadap guru-guru yang mengajar di beberapa buah kelas pada sesi pagi. Guru tersebut menggunakan pelbagai bahan dan sumber pengajaran untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik di bilik darjah. Kesemua bahan ini sering digunakan oleh guru prasekolah. Antara kelas yang telah saya masuk untuk melihat penggunaan bahan pengajaran adalah kelas prasekolah Bestari. .2 Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid secara berkesan Pembelajaran yang berkesan juga bukan hanya terletak pada input yang diberi oleh para guru. malahan penggunaan bahan dan sumber pengajaran juga memainkan peranan.

Bahasa Inggeris dan Sains. Bukan itu sahaja. Televisyen pula digunakan untuk aktiviti menyanyi atau menonton cerita-cerita kanak-kanak. Kebanyakan kelas yang saya perhatikan mempunyai bahan pengajaran yang sebegini. Selain itu. Bahan teknologi ini sering digunakan oleh guru prasekolah untuk mengajar pelajaran yang berkaitan. dalam bilik darjah prasekolah tersebut turut dipamerkan bahan multimedia seperti radio dan televisyen. ianya dihias cantik dan dilengkapi dengan maklumat mengikut setiap mata pelajaran yang dipelajari contohnya Bahasa Melayu. Powerpoint juga digunakan digunakan dalam pengajaran dan Slaid-slaid powerpoint yang dibuat oleh guru perlu kreatif untuk mengelakkan murid-murid berasa bosan. Adab-adab yang perlu diikuti dalam kehidupan seharian mereka contohnya adab dengan guru. Matematik. Apabila bahan seperti ini dipamerkan. radio digunakan untuk memperdengarkan lagu semasa muzik diajarkan kepada murid-murid. Sudut ini dilengkapi sofa dan meja kecil bagi memudahkan murid untuk membaca buku cerita. bahan pengajaran yang dapat memantapkan rohani dan sahsiah murid-murid juga turut dipamerkan di suatu sudut kelas. Di belakang kelas pula terdapat satu sudut bacaan yang mempunyai rak buku cerita. pembelajaran. Buku-buku cerita yang dipamerkan mempunyai tajuk-tajuk yang menarik dan gambar-gambar berwarna yang dapat menarik minat murid prasekolah untuk membacanya. ianya dapat memudahkan pelajar lebih mengenali bagaimana bentuk sebenar sesuatu objek tersebut. Sebagai contohnya. terdapat himpunan doa-doa harian. Contohnya. Tambahan lagi penggunaan projector atau LCD dan overhead turut digunakan dalam bilik darjah. Papan kenyataan yang disediakan di setiap kelas juga mempamerkan bahanbahan pembelajaran yang berguna kepada pelajar. Pendidikan Islam. .adab makan dan banyak lagi turut dipamerkan.bulat. segi tiga dan sebagainya. Apabila setiap hari murid datang ke sekolah membaca doadoa tersebut. lama-kelamaan mereka akan fasih. Pada setiap papan kenyataan tersebut. Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti ini dapat membantu para guru menjelaskan lagi tentang teori yang diajar kepada muridmurid.

Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipamerkan dapat memudahkan murid untuk belajar sendiri tanpa perlu menunggu guru mengajar.Kesimpulannya. bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang dipamerkan di bilik darjah amat berguna untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bahan-bahan seperti ini wajar dipamerkan dalam bilik darjah kerana ia meningkatkan perkembangan murid dari pelbagai aspek. dapat .

Tambahan lagi. Dengan penggunaan radio. Begitu juga dengan ruangan Bahasa Inggeris yang dilengkapi dengan kad bergambar seperti µParts of Body¶. Gambar-gambar pada kad imbasan ini juga menggunakan kombinasi warna-warna yang terang dan menarik sekaligus dapat menarik minat murid dan merangsang perkembangan kognitif mereka. perkataan-perkataan tunggal dan sebagainya. Dengan adanya papan kenyataan yang berinformasi ini. Jika gambar-gambar yang digunakan tidak menarik ini akan membuatkan murid cepat bosan dan tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran. murid-murid dapat belajar dengan lebih cepat tanpa perlu mebuang masa bergerak ke tempat lain.3 Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid Pelbagai jenis bahan dan sumber pengajaran pembelajaran atau boleh juga dipanggil bahan bantu mengajar yang terdapat di dalam sesebuah bilik darjah. doa harian dan sebagainya. Papan kenyataan adalah satu bahan yang kekal dan tidak akan berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. penggunaan bahan audio visual juga dapat memudahkan murid. penggunaan kad-kad imbasan atau dikenali juga dengan µflashcard¶ yang mengandungi pelbagai gambar-gambar menarik dan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Bahan bantu mengajar tersebut perlulah mudah digunakan dan dapat menarik minat pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran. Selain itu.5.5. Pada ruangan Pendidikan Islam pula dipamerkan huruf-huruf jawi. Melalui penggunaan papan kenyataaan. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan pelbagai info dan nota berkaitan memudahkan pelajar membuat rujukan. sebutan nombor dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. murid-murid dapat belajar secara kendiri. Contohnya penggunaan radio dalam Pendidikan Muzik. murid dapat mendengar lagu dan bunyi-bunyian. Antara bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid ialah papan kenyataan. Begitu juga dengan penggunaan . Contohnya. simpulan bahasa. pada ruangan Bahasa Melayu dilengkapi dengan peribahasa.

Aktiviti yang biasanya dilakukan ialah bercerita dalam bahasa Melayu. .televisyen pada masa pengajaran atau pembelajaran Bahasa Melayu.

Murid-murid juga digalakkan untuk bertanya terus jika ada perkara yang tidak difahami tentang sesuatu pelajaran yang diajar. guru-guru berpeluang untuk mengenali murid-murid secara lebih mendalam. Ianya juga adalah bagi memastikan pencapaian yang seimbang antara murid. Hal ini adalah untuk memastikan setiap murid mendapat input yang sama daripada guru. para guru banyak menggunakan teknik perbualan.5.4 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran Murid-murid di dalam kelas digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap mata pelajaran yang sedang dipelajari. Kaedah ini melatih pelajar untuk berani meluahkan pendapat secara terbuka dan mengikis perasaan malu yang masih kuat membelengu diri sesetengah mereka.Melalui pemerhatian saya semasa PBS.5. Guru tersebut bertanyakan tentang sesuatu topik yang ingin diajar dan dikaitkan dengan pengalaman sedia ada pada murid-murid. . . Teknik ini digunakan supaya murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Melalui teknik ini juga. Murid-murid akan merasa lebih tertarik dengan aktiviti yang sedang dijalankan.

Kesan yang diperolehi daripada pembahagian cara begini ialah guru dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada golongan murid yang lemah.5 Pembahagian murid-murid dalam kumpulan tertentu Guru-guru akan memastikan tahap pencapaian murid-murid sebelum pembahagian kumpulan dibuat. Guru-guru mempunyai strategi sendiri dalam membuat pembahagian kumpulan. Pembahagian kumpulan mengikut tahap pencapaian murid dilakukan dengan mengasingkan murid-murid kepada kumpulan-kumpulan tertentu mengikut tahap kepintaran mereka. Murid-murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan yang pandai dan kumpulan yang lemah. Kesan lain yang diperoleh dari pembahagian cara ini ialah murid yang lemah akan berasa malu dan rendah diri dengan rakan-rakan yang lain. Guru yang melakukan pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih.5. Pembahagian cara kedua ialah guru membahagikan kumpulan dengan mencampurkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak dalam satu kumpulan tertentu. Tindakan ini sangat bagus kerana ianya memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih dan murid yang bijak dapat membantu murid-murid yang lemah. maka prestasi pelajar lemah akan mula meningkat. . barulah pembahagian kumpulan dijalankan. Pembahagian kumpulan sebegini bertujuan supaya guru dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada golongan murid yang berlainan kepintaran. Murid yang pandai pula akan berasa bangga dan cuba merendah-rendahkan kumpulan murid yang lemah itu. Selepas tahap pencapaian murid-murid diperolehi. Antara startegi yang dilakukan ialah pembahagian murid mengikut pencapaian dan pembahagian murid dengan mencampurkan murid yang bijak dengan murid yang lemah. Kumpulan murid-murid bijak hanya perlu diberi tunjuk ajar yang sedikit sahaja manakala kumpulan murid-murid lemah tadi memerlukan tunjuk ajar yang lebih daripada guru tersebut.5. Apabila tumpuan yang diberikan oleh guru lebih banyak kepada golongan ini.

mereka takut untuk bertanya kepada guru kerana takut dimarahi. Murid-murid yang bijak ini juga dapat membantu guru dengan menjadi ³guru kecil´ kepada rakan-rakan mereka yang lemah. Pembahagian ini dapat membantu guru dalam meningkat prestasi pelajar.Pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid untuk bergaul antara satu sama lain tanpa ada rasa rendah diri mahupun bangga. murid yang bijak dapat menjadi µguru kecil¶ kepada murid yang lemah. . Oleh itu. Sudah menjadi kelaziman kepada para pelajar.

0 REFLEKSI .6.

0 LAPORAN AKHIR .7.

Ianya memupuk sifat bergaul dengan pelbagai golongan yang ada di sekolah seperti guru-guru. Pemilihan sekolah ini dibuat kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang berada di luar bandar dan hal ini serba sedikit menambah pengalaman saya untuk melawat ke sekolah yang bukan dari negeri kelahiran saya. . Bukan itu sahaja. Antara sikap positif yang saya dapati adalah keyakinan diri. pengawal keselamatan. Dalam memilih sekolah. malahan saya juga diberi penerangan bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah ini. Penglibatan pelajar dalam bidang sukan juga wajar dibanggakan kerana pernah mewakili sekolah sehingga ke peringkat nasional dalam sukan sofbol. Sekolah ini juga telah memenangi beberapa pertandingan sepanjang tahun 2010. antara pertandingan yang dipertandingkan adalah menjadi Naib Johan Daerah Batu Pahat dan mewakili Negeri ke peringkat kebangsaan dalam acara bola baling. Sekolah ini juga menyahut seruan kerajaan iaitu 1 Pelajar 1 Sukan. saya belajar untuk memahami diri mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka.Batu Pahat. Penglibatan oleh murid-murid dalam bidang kokurikulum adalah menyeluruh. Ini kerana. malahan kelab dan persatuan serta unit beruniform. kakitangan. Setelah beberapa hari menjalankan tugasan ini. tugasan ini memerlukan saya menjalankan tugasan di sekolah rendah.Apa yang dapat saya simpulkan ialah tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah amat berguna kepada guru pelatih seperti saya. Saya juga belajar bagaimana untuk mengawal keadaan kelas dan menjalankan peraturan di dalam kelas. saya telah memilih salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Sungai Tongkang. saya dapati ianya sangat membina sikap positif dalam diri saya. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan bukan sahaja merangkumi bidang sukan. mewakili daerah ke peringkat negeri dalam acara bola jaring. Setiap pelajar diwajibkan menyertai setiap bidang kokurikulum tersebut.Rengit. Ketika berhadapan dengan murid. Sekolah ini telah memenangi beberapa anugerah dalam akademik mahupun kokurikulum. Naib Johan daerah Batu Pahat dalam acara Public Speaking dan menjadi Johan Daerah Batu Pahat dalam acara hafazan dan tilawah. pengusaha kantin dan murid-murid.

Selain itu. Setiap tahun sekolah ini akan mencapai pencapaian yang begitu Prestasi memuaskan dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Berdasarkan tugasan ini. organisasi sekolah dan prasarana yang perlu ada dalam mewujudkan pembelajaran yang berkesan. sekolah sentiasa meningkat pada setiap tahun dan mengatasi sekolah-sekolah yang lain di sekitar pekan Rengit. . Sebagai contohnya. sekolah juga berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan pencapaian para pelajar. sekolah ini turut memantapkan sahsiah dan rohani dalam kalangan murid-muridnya. Pelbagai program seperti solat hajat dan bacaan doa dianjurkan oleh pihak sekolah.Bukan sahaja cemerlang dalam kokurikulum. dapatlah saya konklusikan bahawa saya banyak belajar mengenai suasana sekolah yang sebenar sekaligus dapat memahami budaya sekolah. Teknik dan strategi pengajaran guru-gurulah yang Pihak membawa kepada kejayaan para pelajar di samping usaha mereka sendiri. Unit bimbingan dan kaunseling juga menjalankan program kaunseling dan bimbingan kepada murid yang bermasalah. sekolah ini juga cemerlang dalam akademik. program LINUS dan PROTIM dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar yang lemah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful