1.

0 BIODATA

2.0 PERNYATAAN PROFESIONAL

2.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) merupakan satu program yang

dijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani

program ini di sekolah pilihan masing-masing. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah, ilmu sebagai pendidik, prasarana dan murid-murid di sekolah. Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Sungai Tongkang,Rengit iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang . PBS yang telah saya jalani hanya saya seorang kerana berdekatan dengan rumah saya.Saya adalah wakil sulong dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Dalam melaksanakan PBS ini, saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah, serta melaksanakan beberapa kajian kepada pelajar sekolah rendah mengikut peringkat iaitu dari peringkat 1 umur 6 ± 7 tahun, peringkat 2 umur 8-10 tahun dan peringkat 3 umur 11-12 tahun bagi mengetahui proses Perkembangan Kanak- Kanak mengikut peringkat-peringkat tersebut. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti Guru Besar, guru penolong kanan, guru panitia, kakitangan sekolah dan murid-murid yang bersekolah di sekolah ini. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini, saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan ini dapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat.

Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. 2. Melalui PBS ini juga. PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak. . Selain itu. Kuala Lipis. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru. guru pelatih dapat mengetahui peranan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian.2. Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran intrapersonal dalam diri seorang guru. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai pelaksanaan beberapa kajian tentang proses Perkembangan Awal KanakKanak mengikut peringkat umur selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG.2. Selain itu.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) 2. Pahang adalah untuk mengenali persekitaran sekolah. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 1 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan. kakitangan dan murid sekolah. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah.2. Selain itu.

pemerhatian. .2. Antara perancangan yang telah saya buat ialah: y y Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.2. soal selidik dan temubual. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari.2.3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yag dipilih oleh guru pelatih. guru panitia dan yang lain-lain y Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak. Oleh kerana masa yang agak singkat. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini.

saya bertanya kepada sekumpulan murid berkaitan lokasi pejabat sekolah. En Mustapha bin Ithinin. Setelah tiba di sekolah. saya terpaksa menunggu sehingga perhimpunan tamat untuk berjumpa dengan guru besar. Selepas itu saya meminta diri untuk meninjau kawasan sekitar sekolah ini dan berkenalan dengan guru-guru lain serta kakitangan sekolah yang lain. Sepanjang seminggu berada di sana.3 LAPORAN PERLAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS Pada hari Isnin tersebut saya sampai awal ke sekolah kira-kira jam 7. Sememangnya inilah yang diharapkan oleh kami semua sebagai seorang yang baru. . Kira-kira jam 8. saya tidak menghadapi sebarang masalah kerana semua warga sekolah memberikan kerjasama dan tunjuk ajar kepada kami semua. Oleh sebab setiap pagi Isnin diadakan perhimpunan mingguan. saya masuk ke bilik guru besar.2. Beliau memberikan kerjasama yang amat baik dan maklumat yang disampaikan amat membantu. Tujuannya untuk berbincang mengenai soalan tugasan peranan pengurus sekolah dalam memperkembangkan aspek-aspek jasmani. Seminggu berada di sana sudah cukup bagi kami untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah. rohani. saya telah berkenalan dengan guru penolong kanan satu. Saya berasa sangat bertuah kerana mentor saya merupakan seorang guru pakar di sekolah tersebut.00 pagi setelah tamatnya perhimpunan. Selepas rehat saya bertemu semula dengan puan guru besar. Sementara menunggu guru besar. Sesi memperkenalkan diri berlangsung selama 30 minit. emosi dan sosioemosi.15 pagi. intelek. Kemudian beliau mengarahkan saya untuk berjumpa dengan Ketua Panitia Matematik agar memudahkan kerja saya. Puan Paridah bte Abu Bakar .

Sebagai contohnya. Setelah menjalani tugasan ini. mungkin dilupakan. Saya juga dapat mengetahui peranan kakitangan sekolah dalam memastikan sekolah berada dalam keadaan terbaik. Melalui persekitaran sekolah. saya dapat melihat sendiri bagaimana guru mengajar di dalam kelas.Rengit. Pendekatan yang digunakan para guru juga berbeza mengikut kepintaran murid kerana murid tidak mempunyai minda yang sama walaupun mereka sebaya.4 LAPORAN DAN PENILAIAN Kesimpulannya. Pengalaman yang dilalui semasa menjalani PBS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. seorang guru besar berperanan penting dalam mencorakkan masa depan sekolah. Saya memilih Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang yang terletak di Sungai Tongkang. saya hanya mempelajari mengenai sekolah dalam teori-teori sahaja. Sebagai contohnya. tetapi hari ini saya telah menjadi seorang guru pelatih.Johor . sekolah merupakan satu institusi penting dalam mendidik seseorang anggota individu dalam kelompok masyarakat. emosi. Sebagai guru pelatih. saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolah berbanding sebelum ini. Pengalaman Berasaskan Sekolah yang telah saya jalani bermula dari 21 Mac 2011 hingga 25 Mac 2011 banyak memberi pengetahuan baru kepada saya dan rakan-rakan. pengalaman menjalani tugasan ini tidak Jika suatu ketika dahulu saya pernah menjadi seorang murid sekolah. . Usaha ini tidak akan berhasil sekiranya tidak mendapat kerjasama dari guru-guru yang lain. rohani dan sosial. saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan yang diterima di sekolah bukanlah hanya menumpukan kepada aspek intelek sahaja.2. malahan ianya merangkumi pelbagai aspek seperti jasmani. Insan yang seimbang dan harmonis akan dapat dicapai dengan berpandukan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK). Perasaan yang dialami tidaklah sama seperti semasa menjadi murid sekolah dahulu. Seperti yang kita semua tahu.

tugasan ini melatih kami supaya lebih bersikap proaktif. Dalam melunaskan tugasan PBS.Bukan itu sahaja. saya juga menjalankan temubual terhadap pihak pengurusan sekolah. Melalui temubual ini juga ianya melatih saya supaya bersikap berani dan kemahiran interpersonal dapat diwujudkan dalam diri saya. tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya. Kesimpulannya. Data-data yang ingin dikumpul termasuklah mengenai organisasi sekolah. saya perlu mengumpulkan data mengenai sekolah. kami dapat mengetahui tahap perkembangan awal kanak-kanak mengikut peringkat yang telah ditetapkan . Berdasarkan isi perbincangan yang dibincangkan. saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan kelas sangat penting ketika guru sedang mengajar. Dengan aktiviti pengumpulan data ini. Hal ini sekaligus memberi pengetahuan kepada saya mengenai apa yang sewajarnya ada dalam satu sekolah. kakitangan sekolah. Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. Semoga dengan adanya tugasan ini. Data yang telah dikumpul akan direkodkan dalam senarai semak yang telah dibekalkan oleh pihak Institut. dan murid-murid. prasarana sekolah dan kurikulum yang dijalankan di sekolah. kita dapat memantapkan lagi ilmu keguruan untuk dijadikan pengalaman bagi memantapkan diri serta dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik sebagai seorang guru kelak. saya dapat mengetahui peranan mereka terutamanya dalam bidang pengurusan sekolah dan guru serta melalui kajian kami ke atas para pelajar. guru-guru. Ini kerana purata saiz kelas di sekolah ini ialah sebanyak 20 orang. Selain itu. .

3.0 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN .

Selain itu. Namun begitu. budaya memberi salam masih kurang dipraktikkan dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah rendah. Sekiranya terdapat guru yang bercuti. Walaupun begitu masih terdapat prasarana yang kurang selamat digunakan contohnya padang sekolah. Secara keseluruhannya. waktu P&P tersebut akan diganti oleh guru ganti. saya turut memerhatikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah ini. Bukan itu sahaja. saya juga memerhati kawasan sekolah.3. Terdapat juga mural yang dilukis di dinding-dinding sekolah. Selain itu. Lanskap sekolah yang hanya berada dalam keadaan memuaskan. Apa yang saya dapat melalui pemerhatian saya adalah mengenai prasarana yang terdapat di sekolah ini. pihak pentadbiran sedaya upaya untuk mewujudkan pelbagai tumbuhan hiasan dan herba yang telah ditanam di persekitaran kawasan sekolah tersebut. saya telah menggunakan beberapa kaedah yang salah satunya adalah pemerhatian. Pelbagai pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberi segala input kepada murid yang berada di bawah penjagaannya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. . prasarana yang disediakan di sekolah ini adalah sempurna dan mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang baik terhadap murid-murid di sini.1 PEMERHATIAN Dalam menjalankan tugasan PBS ini. keadaan padang sekolah yang sempit. mungkin dipengaruhi oleh struktur bangunan yang lama . Saya perhatikan guru-guru di sini mengajar dengan penuh dedikasi.

Saya telah dibekalkan dengan satu panduan mengenai tugasan ini.2 SENARAI SEMAK Selain kaedah pemerhatian. 3. saya telah mengemukakan beberapa soalan kepada mereka. refleksi dan laporan akhir. pernyataan professional. saya telah mengikuti satu taklimat berhubung dengan tugasan ini. Sebelum menjalankan PBS. Saya mendapat jawapan yang sangat memuaskan berhubung tugasan saya ini. guru kaunseling. saya juga menggunakan kaedah senarai semak. Kerjasama yang diberikan mereka sangat baik. Senarai semak yang dibekalkan dapat memberi panduan kepada saya tentang perkara yang perlu saya perolehi semasa pengumpulan maklumat berkaitan dengan segala aktiviti Pengalaman Berasaskan Sekolah. Semasa taklimat tersebut. . satu senarai semak telah diberikan kepada saya. Panduan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan tugasan ini. Saya telah menemubual beberapa orang responden seperti guru besar. guru panitia. guru penolong kanan kokurikulum (KOKU). ilmu atau pengetahuan baru. guru penolong kanan pentadbiran.3. Senarai semak tersebut mengandungi isi-isi tugasan yang perlu saya buat seperti biodata. Panduan ini bertujuan untuk memberi garis pandu bagi melaksanakan portfolio tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah mengikut spesifikasi yang dikehendaki oleh Unit Pratikum Institut masing-masing Dalam panduan tersebut. instrumen pengumpulan data berhubung tugasan. guru pendidikan khas. kakitangan sekolah dan murid.3 TEMUBUAL Kaedah temubual juga telah saya gunakan dalam menjalankan tugasan ini. Semasa menjalankan temubual ini. kolaborasi . guru prasekolah. guru penolong kanan hal ehwal murid (HEM).

Saya telah menemubual salah seorang pelajar sekolah ini. Kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai sekolah tersebut. Saya menanyakan pelajar tersebut tentang suasana pembelajaran dan apa yang menarik mengenai sekolah ini. saya juga telah menggunakan kaedah soal selidik.3.4 SOAL SELIDIK Selain ketiga-tiga kaedah di atas digunakan. .

4.0 KOLABORASI .

1 Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.5 Interaksi dengan murid . saya telah mencatatkan isi perbincangan dengan beberapa pihak beserta jawapannya sekali. Kolaborasi yang dilakukan oleh saya ialah: 4.3 Perbincangan dengan guru-guru lain 4. Dalam lampiran tersebut.2 Perbincangan dengan guru panitia 4.Semua kolaborasi yang dikehendaki dalam tugasan ini telah saya catatkan dalam lampiran 3 yang disediakan oleh pihak IPGM.4 Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.

0 ILMU/PENGETAHUAN BARU .5.

saya seharusnya lebih kreatif dalam mereka Alat Bantu Mengajar dan merancang strategi pengajaran yang berkesan. persekitaran sekolah yang menarik turut memberi kefahaman yang baru kepada saya. Kelas yang terdapat di sekolah ini juga kemas dari segi susun aturnya dan dipercayai dapat memperkembangkan pembelajaran murid-murid. Dengan . Ilmu baru yang saya dapati adalah proses P&P perlu dijalankan dengan lebih menarik untuk menarik perhatian para pelajar. Setelah beberapa hari menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang.5. penanaman tumbuhtumbuhan hijau. malahan iainya turut dilabel di sesetengah tumbuhan contohnya tumbuhan herba. banyak ilmu telah saya dapati. sebagai seorang guru.1 PEMERHATIAN Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan banyak ilmu baru yang telah saya perolehi. jika guru tidak dapat mengawal tingkah laku pelajar. lanskap sekolah yang menarik mampu mengubah suasana belajar menjadi lebih ceria sebagai contoh. Hal ini kerana aktiviti P&P yang menarik dapat menarik minat pelajar untuk terus belajar suatu mata pelajaran tersebut. maka proses pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya sekaligus objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Alat Bantu Mengajar juga sangat Oleh itu. Guru Penolong Kanan. saya telah mengikut guru semasa beliau menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Melalui pemerhatian saya. jasmani. Sebagai contohnya. Hal ini kerana. Kawalan bilik darjah juga penting dalam melicinkan proses P&P. membantu para guru untuk mengajar. rohani. Hal ini kerana banyak tumbuhan ditanam di sekitar kawasan sekolah. Guru Kelas dan Guru Panitia dalam memperkembangkan aspek intelek. Guru Kaunseling. Keadaan ini juga mampu menguji daya kreativiti seorang guru dalam menguruskan kelasnya semasa proses P&P dijalankan. Tumbuhan yang ditanam bukan sahaja dapat memperindah kawasan sekolah. saya telah memperolehi banyak pengetahuan baru. emosi. melalui pemerhatian yang telah saya jalankan sepanjang berada di sekolah tersebut. Sebelum ini saya tidak banyak mengetahui berkenaan dengan peranan Guru Besar. Semasa P&P dijalankan. Selain itu. dan sosial murid-murid serta dalam proses mengetahui perkembangan awal kanak-kanak.

Pada hari pertama saya datang ke sekolah ini. Kebanyakan mereka kurang memberi salam kepada guru. Bukan itu sahaja. kawasan sekolah turut dihiasi dengan mural yang dapat menarik perhatian murid-murid. pekerja kebersihan sudah menjalankan tugas. Para guru juga mengajar di setiap kelas pada waktu tang ditentukan dan sekiranya guru tersebut tidak hadir. Guru-guru juga menunjukkan sikap komited terhadap tugas yang dipertanggungjawabkan. ianya dapat memupuk semangat cintakan alam semulajadi dalam kalangan murid-murid sekolah ini. saya agak terkejut kerana pada awal pagi lagi. Tambahan lagi. apa yang saya dapati dari pemerhatian saya ialah pelajar di sini kurang dari segi sahsiah. AlQuran dan meja kecil disusun rapi.Susun atur pakaian sembahyang. tidak semua pelajar berkelakuan sebegitu. ianya dapat menambahkan ilmu para pelajar dan menguatkan ingatan tentang sesuatu yang telah dipelajari. Mural yang dilukis cantik turut disertai dengan pelbagai kata-kata. maka seorang guru yang lain akan ditugaskan sebagai guru ganti bagi masa tersebut.penanaman pelbagai jenis tumbuhan. Walaupun begitu. Hanya segelintir pelajar sahaja yang kurang mengamalkan budaya salam dalam kehidupan seharian mereka. Kebersihan di kawasan sekolah juga sangat memuaskan. Saya juga turut melawat surau yang terdapat di sekolah ini. formula dan sebagainya. Dengan adanya mural ini. Bilik selesa guru turut dihias cantik. . Para guru dilihat menepati masa datang ke sekolah meskipun penggunaan µpunch card¶ tidak lagi digunakan.

Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. prasarana sekolah. kemudahan sekolah. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. banyak pengetahuan .2 SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. dan kurikulum. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. kokurikulum. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. nilai-nilai murni. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah.5. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. mengenai pendidikan telah saya perolehi.

Soalan-soalan juga turut memantapkan akademik murid? y y y Bagaimana perkembangan kanak-kanak diukur? Apakah perbezaan Prasekolah. emosi. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri.5. Selain itu. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. guru panitia.3 TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. banyak ilmu yang telah saya perolehi. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Antara soalan yang ditanyakan ialah: y y y y Apakah peranan guru dalam merealisasikan FPK? Bagaimanakah penglibatan kokurikulum dalam kalangan pelajar? Apakah bidang tugas yang dilakukan oleh pembantu tadbir? Adakah mata pelajaran Bahasa Melayu menyumbang kepada kecemerlangan akademik? y y Adakah keselamatan sekolah ini terjamin? Aktiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. rohani. ditanyakan. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. guru kaunseling. Pendidikan Khas dan Pemulihan? Apakah cadangan dalam meningkatkan pendidikan bagi kanak-kanak khas? . kakitangan sekolah dan murid.

kejujuran. Antara contoh nilai-nilai murni adalah keadilan. berdikari. disiplin.4 SOAL SELIDIK Soal selidik yang telah saya laksanakan adalah dapat mengetahui siapa yang memegang jawatan sebagai Guru Besar. Selain daripada itu juga. keberanian. setiakawan dan sebagainya. berpendirian teguh. Definisi nilai-nilai mumi adalah sifat yang baik yang terdapat dalam seseorang. ketua panitia dan guru bilik darjah. hormat. GPK. saya juga mengetahui nilai-nilai mumi di kalangan murid-murid. baik hati. semangat bermasyarakat. Terdapat muridmurid yang rajin membantu guru. kejujuran. Saya cuba mendapatkan maklumat ini pada masa kelas ganti. rasional. kami memperoleh maklumat tambahan ini dengan bertanyakan serba sedikit tentang sekolah ini pada beberapa orang responden.5. . Bukan itu sahaja. saya telah bertanyakan para pelajar mengenai pembelajaran yang dialami oleh mereka. Saya juga dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing selepas menjalankan soal selidik. Contohnya. kasih sayang. kesyukuran. berhemah tinggi.

11. Lain-lain menarik maklumat perhatian yang mengenai perempuan 93 y y y Lanskap sekolah Penggunaan ABM dalam P&P Teknik dan pengajaran guru sekolah ini . 15. 8. Kelayakan profesional guru Siswazah: 4 Bukan siswazah: 15 13. No. 10. 6.83100 Rengit.com Luar Bandar Pn Paridah binti Abu Bakar En.5 PENGALAMAN DI BILIK DARJAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. 2. 9. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. 4.Mustapa bin Ithnin Puan Muhaizah bte Husin Puan Ruziati binti Othman - 206 16. saya dapat mengetahui banyak perkara. Bilangan kelas Purata saiz kelas Jumlah murid 7 termasuk Prasekolah 34 Melayu Cina India Lainlain Lelaki 113 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 07-4244355 skst_jba0065@yahoo.Johor. 1.Batu Pahat. Dalam mengenali persekitaran sekolah.5. 14. Perkara Nama dan alamat sekolah Catatan/data Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. telefon sekolah Alamat e-mail/web sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred sekolah Bilangan guru B Lelaki: 7 Perempuan:12 12. 7. 3. 5.

Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. mudahlah saya untuk merekodkan data-data yang telah saya perolehi. y y y y Pelan bilik darjah Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid Bahan dan sumber pengajaran yang mudah digunakan oleh murid Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran y Pembahagian murid dalam kumpulan tertentu . Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. Sebagai contohnya. Selain itu. melalui pemerhatian saya. Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah.y Penglibatan murid-murid dalam setiap aktiviti Dengan adanya borang senarai semak ini. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti pembelajaran.

1 Pelan bilik darjah Meja murid Bakul sampah Papan kenyataan .5.5.

. Bukan itu sahaja. Saya menjalankan pengalaman berasaskan sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang selama seminggu. Antara kelas yang telah saya masuk untuk melihat penggunaan bahan pengajaran adalah kelas prasekolah Bestari. Kesemua bahan ini sering digunakan oleh guru prasekolah.5. Selain sudut-sudut ini terdapat juga bahan-bahan pengajaran yang di pamerkan di sekeliling bilik darjah yang sering digunakan oleh guru prasekolah untuk pengajaran. Di dalam bilik darjah prasekolah ini juga terdapat huruf-huruf yang ditampal pada dinding kelas. Di setiap sudut ditampal dengan pelbagai perkataan yang meliputi tajuk bagi setiap subjek yang dipelajari. Terdapat juga penggunaan kad-kad imbasan(flash card) yang mengandungi nombor. Kesemua sudut-sudut ini membantu dalam perkembangan murid prasekolah. murid prasekolah dapat menghafal huruf yang diajar oleh gurunya dengan cepat. Sepanjang menjalankan tugasan ini. Kad-kad yang mengandungi suku kata dan perenggan pendek juga dipamerkan dalam kelas tersebut.2 Bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan dapat digunakan oleh murid secara berkesan Pembelajaran yang berkesan juga bukan hanya terletak pada input yang diberi oleh para guru.5. saya dapat menjalankan pemerhatian terhadap guru-guru yang mengajar di beberapa buah kelas pada sesi pagi. malahan di suatu sudut dalam kelas juga tersedia objek-objek konkrit. Objek-objek yang dimaksudkan adalah blok bentuk-bentuk seperti segi empat. Guru tersebut menggunakan pelbagai bahan dan sumber pengajaran untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik di bilik darjah. Di sekolah ini terdapat dua kelas prasekolah yang mempunyai guru masing-masing. memudahkan murid menyebut dan mengenal huruf-huruf Cara ini juga dan juga tersebut memudahkan guru prasekolah untuk mengajar dengan hanya menunjuk pada hurufhuruf tersebut bila-bila masa. malahan penggunaan bahan dan sumber pengajaran juga memainkan peranan. Dengan adanya bahan sebegini. Dalam kelas ini terdapat pelbagai sudut yang menarik perhatian kami.

Powerpoint juga digunakan digunakan dalam pengajaran dan Slaid-slaid powerpoint yang dibuat oleh guru perlu kreatif untuk mengelakkan murid-murid berasa bosan. Pada setiap papan kenyataan tersebut. pembelajaran.bulat. Di belakang kelas pula terdapat satu sudut bacaan yang mempunyai rak buku cerita. Buku-buku cerita yang dipamerkan mempunyai tajuk-tajuk yang menarik dan gambar-gambar berwarna yang dapat menarik minat murid prasekolah untuk membacanya. Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti ini dapat membantu para guru menjelaskan lagi tentang teori yang diajar kepada muridmurid. Televisyen pula digunakan untuk aktiviti menyanyi atau menonton cerita-cerita kanak-kanak. segi tiga dan sebagainya. . Apabila bahan seperti ini dipamerkan. dalam bilik darjah prasekolah tersebut turut dipamerkan bahan multimedia seperti radio dan televisyen. Pendidikan Islam. terdapat himpunan doa-doa harian. Bahasa Inggeris dan Sains. Adab-adab yang perlu diikuti dalam kehidupan seharian mereka contohnya adab dengan guru. ianya dihias cantik dan dilengkapi dengan maklumat mengikut setiap mata pelajaran yang dipelajari contohnya Bahasa Melayu. Papan kenyataan yang disediakan di setiap kelas juga mempamerkan bahanbahan pembelajaran yang berguna kepada pelajar. Bahan teknologi ini sering digunakan oleh guru prasekolah untuk mengajar pelajaran yang berkaitan. Bukan itu sahaja. Selain itu. Contohnya. Kebanyakan kelas yang saya perhatikan mempunyai bahan pengajaran yang sebegini.adab makan dan banyak lagi turut dipamerkan. lama-kelamaan mereka akan fasih. Apabila setiap hari murid datang ke sekolah membaca doadoa tersebut. Sudut ini dilengkapi sofa dan meja kecil bagi memudahkan murid untuk membaca buku cerita. Matematik. bahan pengajaran yang dapat memantapkan rohani dan sahsiah murid-murid juga turut dipamerkan di suatu sudut kelas. Sebagai contohnya. radio digunakan untuk memperdengarkan lagu semasa muzik diajarkan kepada murid-murid. Tambahan lagi penggunaan projector atau LCD dan overhead turut digunakan dalam bilik darjah. ianya dapat memudahkan pelajar lebih mengenali bagaimana bentuk sebenar sesuatu objek tersebut.

dapat . Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipamerkan dapat memudahkan murid untuk belajar sendiri tanpa perlu menunggu guru mengajar. Bahan-bahan seperti ini wajar dipamerkan dalam bilik darjah kerana ia meningkatkan perkembangan murid dari pelbagai aspek.Kesimpulannya. bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang dipamerkan di bilik darjah amat berguna untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Tambahan lagi. Papan kenyataan adalah satu bahan yang kekal dan tidak akan berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. murid-murid dapat belajar dengan lebih cepat tanpa perlu mebuang masa bergerak ke tempat lain. Pada ruangan Pendidikan Islam pula dipamerkan huruf-huruf jawi. Jika gambar-gambar yang digunakan tidak menarik ini akan membuatkan murid cepat bosan dan tidak menumpukan perhatian semasa pengajaran. penggunaan bahan audio visual juga dapat memudahkan murid. Melalui penggunaan papan kenyataaan. Begitu juga dengan penggunaan . Selain itu. Begitu juga dengan ruangan Bahasa Inggeris yang dilengkapi dengan kad bergambar seperti µParts of Body¶. murid-murid dapat belajar secara kendiri. Gambar-gambar pada kad imbasan ini juga menggunakan kombinasi warna-warna yang terang dan menarik sekaligus dapat menarik minat murid dan merangsang perkembangan kognitif mereka. Papan kenyataan yang dilengkapi dengan pelbagai info dan nota berkaitan memudahkan pelajar membuat rujukan. pada ruangan Bahasa Melayu dilengkapi dengan peribahasa.5. perkataan-perkataan tunggal dan sebagainya. Antara bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid ialah papan kenyataan.3 Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid Pelbagai jenis bahan dan sumber pengajaran pembelajaran atau boleh juga dipanggil bahan bantu mengajar yang terdapat di dalam sesebuah bilik darjah. simpulan bahasa.5. Contohnya. sebutan nombor dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Dengan penggunaan radio. doa harian dan sebagainya. murid dapat mendengar lagu dan bunyi-bunyian. penggunaan kad-kad imbasan atau dikenali juga dengan µflashcard¶ yang mengandungi pelbagai gambar-gambar menarik dan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Bahan bantu mengajar tersebut perlulah mudah digunakan dan dapat menarik minat pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran. Dengan adanya papan kenyataan yang berinformasi ini. Contohnya penggunaan radio dalam Pendidikan Muzik.

. Aktiviti yang biasanya dilakukan ialah bercerita dalam bahasa Melayu.televisyen pada masa pengajaran atau pembelajaran Bahasa Melayu.

Ianya juga adalah bagi memastikan pencapaian yang seimbang antara murid. Murid-murid akan merasa lebih tertarik dengan aktiviti yang sedang dijalankan. Murid-murid juga digalakkan untuk bertanya terus jika ada perkara yang tidak difahami tentang sesuatu pelajaran yang diajar.5.5. guru-guru berpeluang untuk mengenali murid-murid secara lebih mendalam. Teknik ini digunakan supaya murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Hal ini adalah untuk memastikan setiap murid mendapat input yang sama daripada guru.Melalui pemerhatian saya semasa PBS. Guru tersebut bertanyakan tentang sesuatu topik yang ingin diajar dan dikaitkan dengan pengalaman sedia ada pada murid-murid. . . para guru banyak menggunakan teknik perbualan. Kaedah ini melatih pelajar untuk berani meluahkan pendapat secara terbuka dan mengikis perasaan malu yang masih kuat membelengu diri sesetengah mereka.4 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran Murid-murid di dalam kelas digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam setiap mata pelajaran yang sedang dipelajari. Melalui teknik ini juga.

Guru-guru mempunyai strategi sendiri dalam membuat pembahagian kumpulan. Pembahagian kumpulan sebegini bertujuan supaya guru dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada golongan murid yang berlainan kepintaran. Tindakan ini sangat bagus kerana ianya memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih dan murid yang bijak dapat membantu murid-murid yang lemah.5.5. Kesan lain yang diperoleh dari pembahagian cara ini ialah murid yang lemah akan berasa malu dan rendah diri dengan rakan-rakan yang lain. maka prestasi pelajar lemah akan mula meningkat. Apabila tumpuan yang diberikan oleh guru lebih banyak kepada golongan ini. Murid-murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan yang pandai dan kumpulan yang lemah. Guru yang melakukan pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid-muridnya untuk terlibat sama dalam aktiviti yang sedang dijalankan tanpa merasa tersisih. Pembahagian kumpulan mengikut tahap pencapaian murid dilakukan dengan mengasingkan murid-murid kepada kumpulan-kumpulan tertentu mengikut tahap kepintaran mereka. . Murid yang pandai pula akan berasa bangga dan cuba merendah-rendahkan kumpulan murid yang lemah itu. Antara startegi yang dilakukan ialah pembahagian murid mengikut pencapaian dan pembahagian murid dengan mencampurkan murid yang bijak dengan murid yang lemah. Kesan yang diperolehi daripada pembahagian cara begini ialah guru dapat memberikan tumpuan yang lebih kepada golongan murid yang lemah.5 Pembahagian murid-murid dalam kumpulan tertentu Guru-guru akan memastikan tahap pencapaian murid-murid sebelum pembahagian kumpulan dibuat. Selepas tahap pencapaian murid-murid diperolehi. Kumpulan murid-murid bijak hanya perlu diberi tunjuk ajar yang sedikit sahaja manakala kumpulan murid-murid lemah tadi memerlukan tunjuk ajar yang lebih daripada guru tersebut. barulah pembahagian kumpulan dijalankan. Pembahagian cara kedua ialah guru membahagikan kumpulan dengan mencampurkan pelajar yang lemah dengan pelajar yang bijak dalam satu kumpulan tertentu.

Pembahagian ini memberi peluang kepada semua murid untuk bergaul antara satu sama lain tanpa ada rasa rendah diri mahupun bangga. mereka takut untuk bertanya kepada guru kerana takut dimarahi. Sudah menjadi kelaziman kepada para pelajar. Oleh itu. Pembahagian ini dapat membantu guru dalam meningkat prestasi pelajar. . murid yang bijak dapat menjadi µguru kecil¶ kepada murid yang lemah. Murid-murid yang bijak ini juga dapat membantu guru dengan menjadi ³guru kecil´ kepada rakan-rakan mereka yang lemah.

0 REFLEKSI .6.

7.0 LAPORAN AKHIR .

saya belajar untuk memahami diri mereka dan dapat berinteraksi dengan mereka. Penglibatan oleh murid-murid dalam bidang kokurikulum adalah menyeluruh. saya dapati ianya sangat membina sikap positif dalam diri saya. pengawal keselamatan. saya telah memilih salah sebuah sekolah yang terletak di Kampung Sungai Tongkang. Penglibatan pelajar dalam bidang sukan juga wajar dibanggakan kerana pernah mewakili sekolah sehingga ke peringkat nasional dalam sukan sofbol.Rengit. Naib Johan daerah Batu Pahat dalam acara Public Speaking dan menjadi Johan Daerah Batu Pahat dalam acara hafazan dan tilawah. Saya juga belajar bagaimana untuk mengawal keadaan kelas dan menjalankan peraturan di dalam kelas. . Setiap pelajar diwajibkan menyertai setiap bidang kokurikulum tersebut. tugasan ini memerlukan saya menjalankan tugasan di sekolah rendah. Sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang. Antara sikap positif yang saya dapati adalah keyakinan diri. kakitangan. antara pertandingan yang dipertandingkan adalah menjadi Naib Johan Daerah Batu Pahat dan mewakili Negeri ke peringkat kebangsaan dalam acara bola baling. mewakili daerah ke peringkat negeri dalam acara bola jaring. Bukan itu sahaja.Apa yang dapat saya simpulkan ialah tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah amat berguna kepada guru pelatih seperti saya. Ini kerana. malahan saya juga diberi penerangan bagaimana aktiviti kokurikulum dijalankan di sekolah ini. Setelah beberapa hari menjalankan tugasan ini. Dalam memilih sekolah. pengusaha kantin dan murid-murid.Batu Pahat. Ianya memupuk sifat bergaul dengan pelbagai golongan yang ada di sekolah seperti guru-guru. Sekolah ini juga telah memenangi beberapa pertandingan sepanjang tahun 2010. Sekolah ini juga menyahut seruan kerajaan iaitu 1 Pelajar 1 Sukan. Ketika berhadapan dengan murid. Aktiviti kokurikulum yang dijalankan bukan sahaja merangkumi bidang sukan. Pemilihan sekolah ini dibuat kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang berada di luar bandar dan hal ini serba sedikit menambah pengalaman saya untuk melawat ke sekolah yang bukan dari negeri kelahiran saya. malahan kelab dan persatuan serta unit beruniform. Sekolah ini telah memenangi beberapa anugerah dalam akademik mahupun kokurikulum.

Sebagai contohnya. sekolah ini turut memantapkan sahsiah dan rohani dalam kalangan murid-muridnya. sekolah ini juga cemerlang dalam akademik. program LINUS dan PROTIM dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar yang lemah. dapatlah saya konklusikan bahawa saya banyak belajar mengenai suasana sekolah yang sebenar sekaligus dapat memahami budaya sekolah. Pelbagai program seperti solat hajat dan bacaan doa dianjurkan oleh pihak sekolah. sekolah juga berperanan menjalankan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan pencapaian para pelajar. organisasi sekolah dan prasarana yang perlu ada dalam mewujudkan pembelajaran yang berkesan. sekolah sentiasa meningkat pada setiap tahun dan mengatasi sekolah-sekolah yang lain di sekitar pekan Rengit.Bukan sahaja cemerlang dalam kokurikulum. . Setiap tahun sekolah ini akan mencapai pencapaian yang begitu Prestasi memuaskan dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Teknik dan strategi pengajaran guru-gurulah yang Pihak membawa kepada kejayaan para pelajar di samping usaha mereka sendiri. Unit bimbingan dan kaunseling juga menjalankan program kaunseling dan bimbingan kepada murid yang bermasalah. Berdasarkan tugasan ini. Selain itu.