PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MEI 2012

Mula

PROSES KERJA UTAMA DALAM SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENTADBIR SISTEM

LP

JPN

PPD

SUP

GURU BESAR/ PENOLONG

GURU KELAS

Login sistem

Login sistem

Login sistem

Login sistem

Login sistem

Login sistem

Login sistem

Tambah sekolah Daftar LP

Jana login JPN

Jana login PPD & SUP

Cetak surat login SUP

Daftar kelas

Cetak surat login LP

Cetak surat login JPN

Murid Pindah Cetak surat login PPD Laporan Cetakan Bantuan

Laporan Cetakan Bantuan

Pendaftaran, penempatan murid (MyKad/Tiada) Daftar GB/Penolong & Guru KELAS

Laporan Cetakan Bantuan

Pilih murid yang dItafsir Kemasukan SEGAK dan PAJSK Laporan Cetakan Bantuan

Laporan Cetakan Bantuan

Laporan Cetakan Bantuan

Cetak surat login Guru Laporan Cetakan Bantuan

Tamat

DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA/APLIKASI PENGKALAN DATA MURID(APDM)

EGTukar

ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK
• • • • • • • • Boleh diuji Mengalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bah. Sukan dan Bah.Kokurikulum Mudah untuk direkod Mudah difahami Mudah ditaksir Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra kurikulum sama Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum)
3

FORMAT PAJSK
Terbahagi kepada lima (5) komponen:• SEGAK (Jasmani)
- BMI (Rekod Kesihatan)

• Sukan • Kokurikulum - Ekstra Kurikulum

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

SEGAK
BMI
•Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan

SUKAN
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

KOKURIKULUM
Ekstra Kurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

• Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan.

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara

SEGAK 6 .

• • • SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 7 .

Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu : • Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit • Ujian Tekan Tubi • Ujian Ringkuk Tubi Separa • Ujian Jangkauan Melunjur 8 .

Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Childrens Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000 Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan 9 .

perekodan dan pelaporan • Hanya guru kelas yang akan mencetak pelaporan pelajar daripada aplikasi untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tindakan susulan dan juga penjaga (jika perlu) 10 .PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI tentang penskoran murid bagi aktiviti SEGAK dan BMI hendaklah • Setelah murid dan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran.

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD SEGAK DAN BMI Guru Pendidikan Jasmani menjalankan Ujian SEGAK dan Pelaporan BMI serta melengkapkan Borang (LAMPIRAN A) Guru Pendidikan Jasmani menyerahkan Borang (LAMPIRAN A) kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 11 .

SUKAN DAN KOKURIKULUM 12 .

• Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah • Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka • Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK 13 .

Walau bagaimana pun semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi: • Menggalakkan insentif kepada semua murid mendapat imbuhan yang setimpal dengan penglibatan dalam aktiviti berkenaan.KAEDAH PEMBERIAN NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM Hanya MARKAH YANG TERTINGGI sahaja dari setiap aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. • Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah dan pertubuhan yang berkaitan. 14 .

Prestasi (Performance) • tahap pencapaian 15 . Penyertaan (Participation) • kehadiran iii.ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM i. Penglibatan (Involvement) • jawatan • peringkat • komitmen • khidmat sumbangan ii.

daerah atau negeri • Penglibatan dalam peringkat antarabangsa. negeri atau negara • Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum.APA YANG AKAN DITAKSIR ? • Kehadiran dalam latihan. kebangsaan. rumah sukan. daerah dan sekolah • Mewakili pasukan. pada hari acara atau aktiviti • Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah. permainan. negeri. pengurusan. daerah. sekolah. dan pertandingan • Sumbangan murid daripada aspek teknikal. dan sokongan 16 . semasa dan selepas acara atau aktiviti • Pencapaian dalam sukan.

NILAI SKOR BAGI ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM ASPEK (110 Markah) Penglibatan (50 markah) Khidmat Sumbangan Penyertaan (40 markah) Pretasi (20 markah) Jawatan Peringkat Komitmen Kehadiran Pencapaian 10 20 10 10 40 20 17 .

95% 18 . 2. 10 (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40 (Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87 Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3. Hadir Tahap Kejayaan Contoh Cara Mengira Skor 1. 3.CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK SUKAN DAN KOKURIKULUM Penglibatan (50) Penyertaan (40) Prestasi (20) Jawatan (10) Peringkat (20) Komitmen (10) Sumbangan (10) Kehadiran (40) Pencapaian (20) J/kuasa Tahap Pewakilan Nilai Murni Khidmat Sumbangan Bil.

NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN JAWATAN Jawatan Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK Markah 10 8 6 Ahli Aktif Ahli 4 2 Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama 19 .

TAFSIRAN PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT PENGLIBATAN TAFSIRAN Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong. kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis ceramah 20 .

NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT Pasukan Badan Beruniform Peringkat Sekolah Daerah/Zon Negeri Kebangsaan Antarabangsa Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 8 11 14 17 20 6 8 10 12 15 3 4 6 8 10 21 .

NILAI SKOR BAGI ASPEK PENGLIBATAN DALAM ELEMEN PERINGKAT Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan Peringkat Sekolah Daerah/Zon Negeri Kebangsaan Antarabangsa Penglibatan 1 8 11 14 17 20 Penglibatan 2 6 7 8 9 10 Penglibatan 3 3 4 5 6 7 22 .

Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Komitmen Komitmen Menunjukkan Kepimpinan Menguruskan Aktiviti Membantu Guru / Rakan Menyediakan Peralatan Mengemas Peralatan Membersih Kawasan Menepati Waktu Menunjukkan Minat Menunjukkan Kesungguhan Mengikut Arahan Mencuba Memberi Kerjasama Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan Markah 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. 23 . Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%.

konduktor pancaragam. urusetia. dll yang berkaitan dengan aspek teknikal. jurulatih pasukan. menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan. Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan.Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Khidmat Sumbangan Sumbangan Teknikal Perkara Melibatkan perkara kursus – referi/pengadil. jurulatih kadet. Markah 10 Pengurusan 6 Sokongan 3 24 . kumpulan sorak/penyokong. mengurus pasukan dan menyediakan laporan Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan. mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah.

Nilai Skor Bagi Aspek Penyertaan Dalam Elemen Kehadiran Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan Kokurikulum Penuh 100 90 – 99 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 40 – 49 30 – 39 20 – 29 10 – 19 1–9 25 Markah 40 36 32 28 24 22 18 16 12 8 4 .

KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI SUKAN DAN KOKURIKULUM Contoh: Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan 12 kali perjumpaan setahun Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan beruniform: Jika jumlah kehadiran pelajar = 8 (a) Jumlah perjumpaan setahun = 12 (b) Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c) Skor Kehadiran x 100 = 80% 26 .

6% • Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab adalah 24% berdasarkan pada jadual di atas. Skor Kehadiran x 100 = 66. • Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah dan boleh dipercayai 27 . jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 12 kali.KAEDAH PENGIRAAN KEHADIRAN BAGI SUKAN DAN KOKURIKULUM • Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab.

NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN Aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20% markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum Berikut adalah jadual kaedah pemberian nilai skor Sukan dan Korikulum . 28 .

NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM BAGI ASPEK PRESTASI UNTUK ELEMEN TAHAP PENCAPAIAN PERINGKAT PERTANDINGAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA MARKAH KEEMPAT KELIMA PENYERTAAN Sekolah Daerah/Zon 08 11 07 10 06 9 05 TIADA TIADA TIADA TIADA 04 TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA 4 8 16 Negeri Kebangsaan Antarabangsa 14 17 20 13 16 19 12 15 18 29 .

EKSTRA KURIKULUM 30 .

ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan.DEFINISI EKSTRA KURIKULUM Ekstra kurikulum Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan. 2010) 31 .

program NILAM. AADK dsb. Misalnya Pengawas. emosi. guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani.• Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah. rohani dan sosial • Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Koperasi sekolah. 32 . Pustakawan.

• Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum • Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah. masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan. 33 .

anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan ditandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur 34 .  Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan.

o Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau. tarian naga. ahli rumah ibadat kaum masingmasing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat o Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang. tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain 35 .

• Perkhidmatan • Anugerah daripada badan-badan lain • Khidmat masyarakat • Program NILAM 36 .FORMAT EKSTRA KURIKULUM Format pelaporan Ekstra Kurikulum terbahagi kepada empat aspek.

• • • • Perkhidmatan (10) Anugerah daripada badan-badan lain (10) Khidmat masyarakat (10) Program NILAM (10) 37 .Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut.

CARTA ELEMEN BERDASARKAN ASPEK EKSTRA KURIKULUM Perkhidmatan (10) Anugerah (10) Khidmat Masyarakat (10) Komitmen NILAM (10) Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Rujuk Dokumen NILAM Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari markah yang tertinggi dari mana-mana elemen. 38 .

2 39 .Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi Markah Bonus 10 8 7 4.NILAI SKOR ASPEK PERKHIDMATAN BAGI ELEMEN JAWATAN Bil 1. Jawatan Ketua Murid Sekolah Timbalan/Penolong Ketua Murid Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro . 2.AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik 3 7. Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan . 3. 6 5 6. 5.

Olahragawan/Olahragawati Daerah Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara 5.3. Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 10 7 5 10 10 10 7 5 2 3 4 5 4.2 Olahragawan/Olahragawati Negeri 4.1.4 Peringkat Sekolah Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran KPM/JPN) 10 7 5 2 2 (5) 6 40 .NILAI SKOR ELEMEN ANUGERAH KHAS Bil Anugerah/Penghargaan Markah Bonus 1 Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan Emas Perak Gangsa Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja Anugerah Khas Sukan 4.2 Peringkat Negeri 5.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5.1 Peringkat Kebangsaan 5.

NILAI SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI PROGRAM NILAM MARKAH PROGRAM NILAM NILAM 7 EMAS 6 PERAK 5 GANGSA 4 5 6 Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan 8 9 10 7 8 9 6 7 8 7 41 .

anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur.NILAI SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI ELEMEN KHIDMAT MASYARAKAT Sumbangan Perkara AKTIVITI KEMASYARAKATAN AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN AKTIVITI PASUKAN SUKARELA AKTIVITI PERSATUAN AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI Pilih Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Klik sini Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan. 42 .

SKALA SKOR MENGIKUT BILANGAN PENYERTAAN Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum Skor Yang Ditetapkan 9 hingga 10 6 hingga 8 1 hingga 5 10 07 05 Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara. 43 . misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05.

APLIKASI PAJSK 44 .

CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK Murid bawa borang kehadiran aktiviti Guru Penasihat tandatangan pengesahan kehadiran Ketua Guru Penasihat mengumpul borang di akhir program aktiviti .menyerahkan kepada Guru Kelas Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK 45 .

perekodan dan pelaporan 46 .PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM menggunakan format borang yang sama tentang keterlibatan murid dalam aktiviti sukan / kokurikulum hendaklah di akhir program aktiviti/perjumpaan dalam Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum (Lampiran B) • Setelah oleh murid dan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani • Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah di oleh dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran.

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN C) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 47 .

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan menyerahkan kepada Guru Kelas (LAMPIRAN C) Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu 48 .

49 .PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM • Ketua Guru Penasihat hendaklah mengira penyertaan berdasarkan kepada dan merekodkan ke dalam • Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja • Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Ketua Guru Penasihat dan Penganjur / pihak yang berkenaan • Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada guru kelas untuk tujuan key-in dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran.

CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN D) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu 50 .

Sukan & Kokurikulum (PAJSK) SEGAK BMI • Pelaporan • Pelaporan SUKAN SUKAN DAN PERMAINAN (110 markah) • Kelab Sukan dan Permainan • Semua permainan anjuran KPM KOKURIKULUM Ekstra Kurikulum • KELAB DAN PERSATUAN • (110 markah) • UNIT BERUNIFORM (110 markah ) Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara (10 markah) .KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

0 % KELAB /PERSATUAN .0% + 81.09% 68/110 x 100 = 61.84 87 markah drp 110 Kelab/ Persatuan (110 markah) 90 markah drp 110 KOKURIKULUM Unit Beruniform (110 markah) 68 markah drp 110 10 Markah EKSTRA KURIKULUM = 4. 1.8% 61.4% 3.8% 81. 79.79.95%) + 0.81. Pilih 2 yang tertinggi 2.4 10% ke IPTA = 88.CARA PENGIRAAN SUKAN DAN KOKURIKULUM KOMPONEN SEGAK Kelab Sukan (110 markah) SUKAN/ PERMAINAN KAEDAH PENGIRAAN PELAPORAN • Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% • 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.95% 90/110 x 100 = 81.8% x 5/100 = 3. 80.4% + 8 = 88. 160.09% + 3.8 = 8.8% = 2. Markah puratanya dicampurkan dengan Ekstra Kurikulum untuk dijadikan 10% ke IPTA.8 % 1.8 8 markah 52 .09% = 0.61. Markah terkumpul dibahagikan 2 3.4 X 10/100 = 8.84 @ (4.8% x 5/100 SUKAN .8% ÷ 2 = 80.8 % UNIT BERUNIFORM .

Pengedaran dan Keselamatan (SPPK) Talian Emel : 03 8884 3203 / 019 277 8715 : rashidah.my 2.PEGAWAI LEMBAGA PEPERIKSAAN DIHUBUNGI BERKAITAN PAJSK 1.yusof@moe. DATIN HAJJAH RASHIDAH BINTI MD YUSOF Ketua Sektor Sektor Percetakan.gov.gov.my 53 .mahmud@moe. EN MUHAMMAD NASIR B MAHMUD Penolong Pengarah Talian Emel : 03 8884 3254 / 019 298 5251 : nasir.

54 .

SEKIAN TERIMA KASIH 55 .