Nama : ______________________

Tahun: ______________________

Arahan: Selesaikan soalan dalam bentuk lazim.

1.

Contoh:

2.
36 – 13 =

24 -12 = 12

42 – 11 =

2 4
-1 2
1 2
3.

4.
35 – 24 =

6.

5.
45 - 33 =

7.
25 – 14 =

9.

8.
47 – 24 =

10.
35 – 14 =

29 – 15 =

33 – 21 =

11.
37 – 16 =

26 – 14 =