P. 1
Kerja Kursus EDU3108 2012

Kerja Kursus EDU3108 2012

|Views: 1,045|Likes:
Published by PiEy ZaiZai

More info:

Published by: PiEy ZaiZai on Aug 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK JABATAN ILMU PENDIDIKAN

TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD KURSUS : EDU 3108

SEMESTER : 8 Ambilan Januari 2009 Sesi 2/2012

TARIKH MULA

TARIKH HANTAR

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menjelaskan konsep profesion, etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah.

dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan. Menghasilkan pelan peta perkembangan kerjaya diri yang jelas. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1 hingga 6. Membuat rumusan dan merancang tentang perkembangan profesion diri. pendidik guru. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. SGM ini terdiri daripada TIGA standard dan SATU keperluan. Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut :Domain: 3. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3. bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Tugasan projek (Wajaran 50%) Tugasan Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran . 2. Merumus perkembangan profesión dan kerjaya diri 3.6.

c). mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut. .Domain: 3. anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancang satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. Mentaksir Dan Menilai Domain: 3.4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Soalan Tugasan:Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran). Seterusnya.3 Kemahiran Memantau. Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan serta membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri . Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang telah dilalui. B). anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a).

dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja. 3. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a. Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. f. 2. 5. manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang. Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. 2012) Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:- . 7. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah. K. 4. e. ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris.Arahan Tugasan :1. Kumpulan / Unit Mata Pelajaran Nama Pensyarah Pembimbing : Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intra-semester (September.P. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat. d. b. jadual dan gambar hendaklah dilabelkan. c. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b). Nama Pelajar No. 6.

konsisten dan terperinci 2. Persembahan projek harus menunjukkan kefasihan bahasa. Kriteria Pemarkahan . b. 4. Format dan organisasi fakta dan hujah yang dikemukakan perlu jelas dan koheren.1. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. c. 6. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. kreatif dalam menterjemah maklumat secara visual dan menarik. d. Apa yang mempengaruhi perkembangan profesional seseorang Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat Jangkaan dalam perkembangan kerjaya diri anda Rumusan 3. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut: a. 5.

Tugasan ini akan dinilai berdasarkan rubrik garis panduan pemarkahan Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh _______________________ ( MOHAMAD BIN HAJI TANGAH) Penyelaras Kursus Tarikh: _______________________ ( AMIR BIN ISMAIL) Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Tarikh: .

mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut. Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii). meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmana anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri. Konsep mengajar sebagai satu profession ii). Struktur Organisasi Pendidikan vi). Kepimpinan Guru TUGASAN a) Secara individu. WAJARAN PEMEROLEHAN ILMU (30%) • • • Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat PENILAIAN SAHSIAH (10 %) Bahasa Struktur Cara persembahan PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%) b) Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. c) Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang akan telah lalui. Peringkat perkembangan guru iv). Perkembangan Profesional Guru vii). Seterusnya. anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Cabaran-cabaran pendidikan . i) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah ii) Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah v).SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i)..

Satu ciri/tiada ciri dapat i. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran 1. Satu ciri/tiada ciri dapat ii. Kesemua ciri dapat iv. Semua ciri dapat diamalkan 3. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini diamalkan ii.3 Gagasan : Isi pelajaran 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Menepati takwim diamalkan 3. Boleh diukur diamalkan ii.1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. Boleh dicapai 2. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3.1.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Jelas dan eksplisit 4.LAMPIRAN DOMAIN: 3.1. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2.1.1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi diamalkan . 1 2 3 4 PETUNJUK SKALA: Lemah Kuran Baik Baik Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid 3. Dua ciri dapat diamalkan iii. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Tiga ciri dapat diamalkan iii.

Tiga ciri dapat diamalkan 4. iv. 3. ii.1.7 Ciri-ciri : i.1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iv. ii. 3. 3. iv. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. iv.4 Penerapan nilai Penyerapan isi mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran Gagasan : Set Induksi Ciri-ciri : i. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.6 Menarik perhatian murid Membantu kesediaan murid Memotivasikan murid Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Merangsang pemikiran murid Mencapai hasil pembelajaran Melibatkan murid secara optimum Sesuai dengan tahap kebolehan murid Bahan bantu belajar Gagasan : Ciri-ciri : i. iii.5 Ciri-ciri : i. Semua ciri dapat diamalkan . Tiga ciri dapat diamalkan 4. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iii. v. 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan 3. iv. iii.iii.1. Dua ciri dapat diamalkan 3. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Selamat dan mudah digunakan Menarik dan merangsang minda Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian bahan bantu belajar Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan 2. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1.1. v.

3. ii.1. iv. Menepati takwim Sesuai dengan kebolehan murid Lengkap untuk sepanjang tahun/semester Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iii.8 Gagasan : Rancangan Kokurikulum Tahunan 1 2 3 4 Ciri-ciri : i. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Dua ciri dapat diamalkan 3. Semua ciri dapat diamalkan .

Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan 1. ii. ii.1. diamalkan 2. 3. ii. ii. diamalkan 2. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Gagasan : Merancang program kokurikulum 1 1. iii.9 Ciri-ciri : i. konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran 1 2 3 4 Rubrik 1. iv. Dua ciri dapat diamalkan .10 Gagasan : Ciri-ciri : i. iv.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1. iii.3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. 3.2.1 Ciri-ciri : i.1. 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Merancang aktiviti kokurikulum 3.11 Ciri-ciri : i. iii. 4. Semua ciri dapat diamalkan DOMAIN: 3.

iv. Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian 3. Semua ciri dapat diamalkan . Tiga ciri dapat diamalkan 4.

Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iii. ii. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan iii. 3.2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. 4. 3. iii. 3. ii.3. Mematuhi prosedur penggunaan sumber 2 3 4 Rubrik 1. ii.2.2. iii. 3. Gagasan : Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Prihatin dalam melayani murid Gagasan : Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa 3. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. iv. Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iv. ii. iv. 2. Tiga ciri dapat diamalkan 4.2.2 Gagasan : Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. 3. v. 1. iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. 4. Dua ciri dapat diamalkan 3. v.2.4 Ciri-ciri : i. Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran 1. Dua ciri dapat diamalkan 1 .3 Ciri-ciri : i.6 Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i.5 Ciri-ciri : i. Dua ciri dapat diamalkan 3. 2.

Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid 3. 4.iv. Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .

Semua ciri dapat diamalkan 3. ii. iv. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 2. Empat kemahiran generik diintegrasikan 4.7 Gagasan : Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran 1 Jenis kemahiran generik : i.3 KEMAHIRAN MEMANTAU. Berupayaan dalam empat atau lebih ciri 2 DOMAIN: 3. Kemahiran menyelesaikan masalah vi.3.2. Berkemahiran mentaksir dan menilai Berkeupayaan menjadi jurulatih Menyediakan laporan aktiviti Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah 3 4 Rubrik 1. Kemahiran belajar ii.2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Tiga ciri dapat diamalkan 4.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Kemahiran mentaksir dan menilai v. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2.3. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran diamalkan ii. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 3. Berupayaan dalam dua ciri 3. Kemahiran berfikir iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan 2. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1. MENTAKSIR DAN MENILAI Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. iii. Satu ciri atau tiada ciri dapat i.3. Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya 2. Kemahiran fasilitator iv. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum Ciri-ciri : i.2. Dua ciri dapat diamalkan . v. Dua ciri dapat diamalkan iii. Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan 3. Berupayaan dalam tiga ciri 4. Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik 1.

Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa 3. Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .iii. 4. iv.

Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii.4. 4. Hubungan antara guru dengan murid Hubungan antara murid dengan murid Kerjasama antara guru dengan murid Kerjasama antara murid dengan murid 1. 2. Suasana yang ceria ii. 2. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv. Susunan teratur iii. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3.4. ii.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. iii. Persekitaran yang selamat v. 3. 4. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa 2 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan . 1 1.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat 3. 3.4. Keadaan peersekitaran yang bersih iv.DOMAIN: 3.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i. diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 3 4 1 1. 3. iv.3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->