P. 1
Kerja Kursus EDU3108 2012

Kerja Kursus EDU3108 2012

|Views: 1,044|Likes:
Published by PiEy ZaiZai

More info:

Published by: PiEy ZaiZai on Aug 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK JABATAN ILMU PENDIDIKAN

TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD KURSUS : EDU 3108

SEMESTER : 8 Ambilan Januari 2009 Sesi 2/2012

TARIKH MULA

TARIKH HANTAR

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menjelaskan konsep profesion, etika, akauntabiliti dan kesantunan profesionalisme keguruan. 2. Mengenal pasti ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. 3. Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke peringkat yang lebih tinggi. 4. Merancang perkembangan diri sebagai profesional. 5. Melaksanakan peranan dan tugas guru dalam pelbagai aspek pengurusan di sekolah.

Membuat rumusan dan merancang tentang perkembangan profesion diri. SGM ini terdiri daripada TIGA standard dan SATU keperluan. Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut :Domain: 3. 2. Merumus perkembangan profesión dan kerjaya diri 3.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran . Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3. Tugasan projek (Wajaran 50%) Tugasan Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan.6. agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. pendidik guru. Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan profesion. bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru. Menghasilkan pelan peta perkembangan kerjaya diri yang jelas. Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1 hingga 6.

Domain: 3. anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang telah dilalui. anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a). c). B). Seterusnya.4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Soalan Tugasan:Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran).3 Kemahiran Memantau. mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut. . Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancang satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. Mentaksir Dan Menilai Domain: 3. Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan serta membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri .

Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. 3. b. 4.Arahan Tugasan :1. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah. f. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat.P. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b). Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. Nama Pelajar No. 2. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a. e. 5. 7. Kumpulan / Unit Mata Pelajaran Nama Pensyarah Pembimbing : Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intra-semester (September. 6. c. 2012) Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:- . ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris. d. jadual dan gambar hendaklah dilabelkan. manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang. dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja. K.

Format dan organisasi fakta dan hujah yang dikemukakan perlu jelas dan koheren. d. kreatif dalam menterjemah maklumat secara visual dan menarik.1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. c. 4. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut: a. b. Persembahan projek harus menunjukkan kefasihan bahasa. 5. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 6. Apa yang mempengaruhi perkembangan profesional seseorang Guru sebagai pembelajar sepanjang hayat Jangkaan dalam perkembangan kerjaya diri anda Rumusan 3. Kriteria Pemarkahan . konsisten dan terperinci 2.

Tugasan ini akan dinilai berdasarkan rubrik garis panduan pemarkahan Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh _______________________ ( MOHAMAD BIN HAJI TANGAH) Penyelaras Kursus Tarikh: _______________________ ( AMIR BIN ISMAIL) Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Tarikh: .

. Konsep mengajar sebagai satu profession ii). anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. Peringkat perkembangan guru iv). WAJARAN PEMEROLEHAN ILMU (30%) • • • Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat PENILAIAN SAHSIAH (10 %) Bahasa Struktur Cara persembahan PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%) b) Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut. Cabaran-cabaran pendidikan . c) Merujuk kepada bahan rujukan yang sesuai dan refleksi pengalaman internship yang akan telah lalui. Seterusnya.SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i). i) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah ii) Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah v). Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii). Kepimpinan Guru TUGASAN a) Secara individu. Perkembangan Profesional Guru vii). meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmana anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri. Struktur Organisasi Pendidikan vi).

Semua ciri dapat diamalkan 3. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1.1.3 Gagasan : Isi pelajaran 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Satu ciri/tiada ciri dapat ii.1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. 1 2 3 4 PETUNJUK SKALA: Lemah Kuran Baik Baik Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Kesemua ciri dapat iv. Jelas dan eksplisit 4.LAMPIRAN DOMAIN: 3. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Boleh dicapai 2. Menepati takwim diamalkan 3. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid 3. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Tiga ciri dapat diamalkan iii. Boleh diukur diamalkan ii. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3.1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran 1. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini diamalkan ii. Satu ciri/tiada ciri dapat i. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi diamalkan . Dua ciri dapat diamalkan iii.1.1.

3. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1.6 Menarik perhatian murid Membantu kesediaan murid Memotivasikan murid Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Merangsang pemikiran murid Mencapai hasil pembelajaran Melibatkan murid secara optimum Sesuai dengan tahap kebolehan murid Bahan bantu belajar Gagasan : Ciri-ciri : i. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Dua ciri dapat diamalkan 3. iv. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. 3. iii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Dua ciri dapat diamalkan 3. ii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.7 Ciri-ciri : i. ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iv. Semua ciri dapat diamalkan . iii. 3.1. iii. v. iv. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. ii.1. iii. Selamat dan mudah digunakan Menarik dan merangsang minda Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian bahan bantu belajar Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan 2.4 Penerapan nilai Penyerapan isi mata pelajaran lain Penggabungjalinan kemahiran Gagasan : Set Induksi Ciri-ciri : i. v. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.1. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. 3.iii. ii. Dua ciri dapat diamalkan 3. Dua ciri dapat diamalkan 3.1. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4.5 Ciri-ciri : i. iv. iv.

iv. iii. Menepati takwim Sesuai dengan kebolehan murid Lengkap untuk sepanjang tahun/semester Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum Rubrik 1. ii. Dua ciri dapat diamalkan 3.8 Gagasan : Rancangan Kokurikulum Tahunan 1 2 3 4 Ciri-ciri : i.1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Tiga ciri dapat diamalkan 4.3. Semua ciri dapat diamalkan .

1. ii.3. Tiga ciri dapat diamalkan 4.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1. 3. iv. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. iii.11 Ciri-ciri : i.9 Ciri-ciri : i. 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Gagasan : Merancang program kokurikulum 1 1.10 Gagasan : Ciri-ciri : i. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Semua ciri dapat diamalkan DOMAIN: 3. diamalkan 2. Dua ciri dapat diamalkan . konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran 1 2 3 4 Rubrik 1. 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Merancang aktiviti kokurikulum 3. Dua ciri dapat diamalkan 3.1 Ciri-ciri : i. ii.2.1. iv. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan. iii. Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan 1. iii. iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. ii. diamalkan 2. ii. 4.

Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian 3. Semua ciri dapat diamalkan . Tiga ciri dapat diamalkan 4.iv.

v. v.2. ii.5 Ciri-ciri : i. ii.4 Ciri-ciri : i. 4. 2. 1. ii. iii. 4. iii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iv. Mematuhi prosedur penggunaan sumber 2 3 4 Rubrik 1. 3. Dua ciri dapat diamalkan 3. 2. 3.2. Gagasan : Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Prihatin dalam melayani murid Gagasan : Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4.2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran 1. 3. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1.2 Gagasan : Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. iii. Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan iii. Dua ciri dapat diamalkan 1 . ii. iv. Dua ciri dapat diamalkan 3.3 Ciri-ciri : i.3.2. 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4.2.6 Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i. 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. iv. iii. Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid ii.

iv. 4. Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid 3. Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .

3 KEMAHIRAN MEMANTAU. Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan 3. ii. Berupayaan dalam dua ciri 3. Berupayaan dalam empat atau lebih ciri 2 DOMAIN: 3. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 2. Dua ciri dapat diamalkan iii. Kemahiran fasilitator iv.2. Berkemahiran mentaksir dan menilai Berkeupayaan menjadi jurulatih Menyediakan laporan aktiviti Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah 3 4 Rubrik 1.3. Semua ciri dapat diamalkan 3. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2. Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan 2.7 Gagasan : Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran 1 Jenis kemahiran generik : i. v.2. Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik 1.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. MENTAKSIR DAN MENILAI Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Kemahiran mentaksir dan menilai v. Kemahiran berfikir iii. Berupayaan dalam tiga ciri 4. Kemahiran belajar ii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3. iii.3. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 3. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. iv. Satu ciri atau tiada ciri dapat i. Dua ciri dapat diamalkan .2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum Ciri-ciri : i. Kemahiran menyelesaikan masalah vi.3. Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya 2. Empat kemahiran generik diintegrasikan 4. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran diamalkan ii.

Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa 3.iii. iv. 4. Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .

4. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat 3. 3. Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 3 4 1 1.DOMAIN: 3. 1 1. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii. 4. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv. ii. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3. 3. Suasana yang ceria ii. Persekitaran yang selamat v.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. 4. 3. Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii.4. 2. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa 2 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan .3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. iv. Keadaan peersekitaran yang bersih iv. Hubungan antara guru dengan murid Hubungan antara murid dengan murid Kerjasama antara guru dengan murid Kerjasama antara murid dengan murid 1. 2.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i. iii.4. Susunan teratur iii.4. diamalkan 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->