P. 1
Kaedah Gabungan Bunyi Kata

Kaedah Gabungan Bunyi Kata

|Views: 1,793|Likes:
Published by Naz Nurra

More info:

Published by: Naz Nurra on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA KGBK

MAZRI BIN ABD RAHMAN IPG KAMPUS TUN ABDUL RAZAK 012-9875170/0139818018

mazriabdrahman

13/8/2012

1

WAJIB TAYANG

mazriabdrahman

13/8/2012

2

Dapatan Kajian
Mengapa murid tidak menguasai kemahiran berbahasa? Murid tidak bersedia untuk ke sekolah Ibu bapa tidak buat persediaan anak untuk ke sekolah Guru yang tidak kreatif dalam pengajaran Penggunaan kaedah yang tidak sesuai dengan tahap murid Protokol dan birokrasi pihak JPN dan PPD Terlalu mengikut panduan guru yang disediakan oleh JPN dan PPD
mazriabdrahman 13/8/2012

 
   

3

KENAPA KANAK-KANAK BELAJAR MEMBACA DAN MENULIS?
 2M asas untuk belajar pelajaran yang lain  Mengurang dan menghapuskan kelemahan

bertimbun dalam pendidikan  Mengikut teori kelemahan bertimbun atau cumulative defisit, segala kelemahan pembelajaran termasuk kelemahan membaca dan menulis hendaklah di atasi daripada peringkat awal lagi iaitu peringkat prasekolah dan Tahun 1.  Kelemahan asas 2M hendaklah dikuasai oleh murid sebelum berakhir Tahun 3 persekolahan rendah.
mazriabdrahman 13/8/2012

4

Sebagai satu usaha mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah terutama di SK tidak boleh membaca. Sebagai alternatif mengajar bahasa Melayu kerana ciri-ciri istimewa bahasa Melayu itu sendiri. Diperkenalkan oleh Profesor Emeritus Dato’ Dr Isahak Haron.PENGENALAN KGBK Mula diperkenalkan semasa KONPEN 1979 di Kuantan. mazriabdrahman 13/8/2012 5 .

KEDUDUKAN KGBK Kaedah pilihan ke-4 dalam buku Panduan Am KBSR. mazriabdrahman 13/8/2012 6 . Kaedah utama buku Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR 1981 SRJK Aras dalam KGBK dijadikan asas pembinaan konstruk LINUS.

ii. 2. ARAS DIAGNOSTIK KGBK i.Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. 6. vi.Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka 3.Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan suku kata tertutup. 4. iii.KONSTRUK LITERASI 1. iv. Membunyikan huruf vokal dan konsonan mudah Membunyikan sukukata mudah Membaca perkataan suku kata terbuka Membaca suku kata tertutup Membaca perkataan suku kata tertutup Membaca perkataan membezakan bunyi e taling dan e pepet dan o mazriabdrahman 13/8/2012 7 .Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup 5. v.

Keupayaan memahami ayat berdasarkan bahan rangsangan. ARAS DIAGNOSTIK KGBK vii. Membaca perkataan dengan penambahan me.KONSTRUK LITERASI VS ARAS DIAGNOSTIK KGBK KONSTRUK LITERASI 7.Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. 9. Membaca ayat pendek xii. 12. mem dan ber xi. mazriabdrahman 13/8/2012 8 . 10.Keupayaan membaca dan menulis perkataan vokal berganding.Keupayaan membaca dan menulis digraf dan konsonan bergabung.Keupayaan membaca dan menulis perkataan diftong 8.Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. Membaca ayat dan cerita. 11. Membaca perkataan suku kata geluncuran dan diftong ix . Membaca perkataan dengan suku kata nga dan nya x. Membaca perkataan suku kata tertutup ng viii.

DASAR KERAJAAN Membolehkan murid tahap 1 menguasai kemahiran 3M pada akhir tahun 2012 (LINUS) Meningkatkan peratus kanak-kanak 6 tahun mendapat pendidikan prasekolah dari 67% (2009) kepada 85% (2012) mazriabdrahman 13/8/2012 9 .

APLIKASI PRAKTIKAL KGBK  Boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kanak-kanak 5 – 6 tahun di prasekolah  Boleh digunakan oleh guru sekolah rendah tahun 1  Boleh digunkan oleh guru pemulihan  Boleh dilatih dan disebarkan oleh guru-guru berkenaan dan kepada ibu bapa mazriabdrahman 13/8/2012 10 .

mazriabdrahman 13/8/2012 11 . Kebanyakan murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca atau lemah membaca adalah disebabkan mereka tertinggal sedikit semasa di Tahun 1. Mereka tercicir semasa di Tahun 2 dan 3.

DARI PERSPEKTIF ILMU FONETIK LINGUISTIK  Semua bahasa terdiri daripada bunyi asas dan daripada itu menjadi perkataan.PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA & MENULIS 1.  Kanak-kanak hendaklah diajar simbol-simbol yang mewakili bunyi asas dan kemudian mengeja perkataan  Murid harus kenal terlebih dahulu semua abjad dan bunyi abjad.  Selagi murid belum kenal huruf. murid dianggap belum boleh diajar membaca perkataan dan ayat. mazriabdrahman 13/8/2012 12 .

mazriabdrahman 13/8/2012 13 . Murid diajar mengenal nama huruf secara     teratur dalam abjad dan bunyinya. Guru mengaitkan gambar dengan huruf. Menghafal a hingga z adalah penting sebelum murid diajar membaca. Murid menulis huruf besar dan huruf kecil. kadang-kadang satu muka surat untuk satu huruf. Murid menulis setiap huruf.

ayat dan cerita yang bermakna daripada ibu bapa dan orang-orang di sekeliling kita. mazriabdrahman 13/8/2012 14 .2. (Marie Clay:1966 menggunakan istilah the emergent literacy)  Dikenali sebagai kaedah seluruh kata.  Kebolehan kanak-kanak membaca dan menulis menjelma akibat daripada interaksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. DARIPADA TEORI PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK  Kanak-kanak belajar bahasa melalui pengalaman yang bermakna termasuk mendengar dan bertutur perkataan.

 Kaedah yang biasa digunakan berkaitan teori psikologi kognitif kanak-kanak  kaedah pandang dan sebut  kaedah cerakin KBSR 1980-an  kaedah cerita Marie Clay  kaedah berdasarkan gambar (PWIM/ picture word inductive model yang dipopularkan oleh Emily Calhoun)  kaedah tema mazriabdrahman 13/8/2012 15 .

Murid akan melihat dahulu tulisan sesuatu cerita yang dibaca kuat dan guru akan ambil beberapa perkataan untuk mengajar murid. Guru membantu secara individu membaca perkataan/frasa yang sukar. mazriabdrahman 13/8/2012 16 .KAEDAH CERITA MARIE CLAY  Memperkenalkan kaedah graded books – kanak-kanak dibimbing membaca buku cerita yang dianggap sesuai dengan kebolehannya.  Kaedah membaca kuat sebuah buku cerita dari the big book.

Sesuaikah kaedah ini? mazriabdrahman 13/8/2012 17 .

KAEDAH KGBK  Menggabungkan kaedah fonik dan kaedah seluruh kata dalam satu kaedah yang sepadu. sistematik berasaskan ciri-ciri yang terdapapt dalam sistem ejaan bahasa Melayu. suku kata yang jelas dan tatabahasa BM yang lebih mudah daripada bahasa Inggeris. mazriabdrahman 13/8/2012 18 .

 Dalam 1 atau 2 pelajaran sahaja. Kaedah ini berasaskan gabungan kaedah fonik (bunyi huruf). membina suku kata dan kaedah seluruh perkataan untuk dibaca. mazriabdrahman 13/8/2012 19 . murid boleh memeahami beberapa patah perkataan dan hasilkan frasa yang mudah.

present tense) mazriabdrahman 13/8/2012 20 . dan perbezaan waktu (past tense.KAEDAH KGBK  Berasaskan ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu yang tidak terdapat dalam bahasa lain. sedikit atau banyak (plural).  Mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik – setiap huruf mewakili satu bunyi kecuali huruf e.  Suku kata bahasa Melayu jelas  Tatabahasa Melayu lebih mudah daripada bahasa Inggeris dan Arab kerana tidak ada perbezaan bentuk gender (lelaki perempuan).

Ia mengambil masa panjang. murid terus membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pembelajaran. mazriabdrahman 13/8/2012 21 . kemudian cerakin untuk mengenal huruf dan bunyi huruf (kaedah seluruh kata)  Dalam KGBK.  Murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a sampai z.  Murid tidak perlu diajar semua suku kata terbuka seperti ba bi bu be be bo dan sebagainya yang mengambil masa panjang juga.  Murid tidak perlu diajar mengecam seluruh perkataan (pandang sebut) dan menghafal bentuknya.KAEDAH KGBK Dalam KGBK.

murid diberi peluang dan dorongan membaca pelbagai bahan bacaan seperti puisi.PERINGATAN…………  KGBK adalah fasa pertama umtuk memudahkan     murid mula belajar membaca. murid boleh membaca sendiriayat dan cerita mudah. mazriabdrahman 13/8/2012 22 . yang dipentingkan ialah huruf kecil. Setelah asas ini dikuasai. dalam KGBK. Huruf besar disisipkan dari semasa ke semasa untuk mengelakkan kekeliruan murid. Fasa kedua. cerita dan buku pilihan supaya mereka terus minat membaca. Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca.

Program Linus di Hulu Kelantan Ceramah Pedagogi Literasi di PPD Pasir Mas. Kelantan mazriabdrahman 13/8/2012 23 .

Ceramah Pedagogi Literasi di PPD Bachok Kelantan Pembinaan BBM mazriabdrahman 13/8/2012 24 .

 Bina rangkai kata atau ayat seperti u bi i bu a bu  Murid menyalin apa yang mereka baca.  Bina perkataan daripada suku kata (kv + kv) seperti baba bibi bubu babu ibu. i dan u dan cara menulisnya.  Perkenalkan bunyi vokal mudah a.  Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya.  Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya.LANGKAH ASAS DALAM KGBK: MEMBACA DAN MENULIS. mazriabdrahman 13/8/2012 25 .

boneka. melengkapkan perkataan dengan huruf.pptx Baca cerita kepada murid dan baca bersama murid buku yang menarik. cari gambar Teater bercerita. terutama dengar. lihat dan     lakukan. didik hibur. Buat cerita rekaan. mazriabdrahman 13/8/2012 26 .JADIKAN PENGAJARAN LEBIH MENARIK DAN MENYERONOKKAN  Gunakan semua panca indera. meramal cerita seterusnya (anekdot)ipgktar\anekdot\Power point Anekdot (1). Beri peluang murid membaca (Teater membaca)ipgktar\mbmsriamanapril2012\teater pembaca.wmv Adakan pelbagai permainan seperti membina perkataan daripada suku kata.

c dan k. dalam KGBK. Latih tubi menyebut bunyi dan menulis vokal agar murid dapat mengingat bunyi dan mengenal vokal tersebut. ii. ketahui dan menyebut semua nama dan bunyi huruf dalam abjad sebelum diajar membina suku kata dan membaca perkataan. iv. Latih tubi menyebut bunyi dan menulis konsonan agar murid dapat mengingat bunyi dan mengenal konsonan tersebut. iii. mazriabdrahman 13/8/2012 27 .Aras 1 . Membunyikan huruf vokal dan konsonan mudah i. Murid diperkenalkan dengan bunyi vokal a. * Dalam pendekatan KGBK. murid tidak perlu kenal.c dan k. i dan u. u dan huruf konsonan b. memadai murid mengenal dan boleh membunyi huruf vokal a. i. Memperkenalkan bunyi huruf konsonan b.

Membunyikan suku kata mudah. ca ci cu  Menggabungkan konsonan k dengan vokal a. i dan u di hadapan suku kata i. mazriabdrahman 13/8/2012 28 . i.Aras 2. i dan u: i. ka ki ku  Menambahkan vokal a.  Menggabungkan konsonan b dengan vokal a. abi abu aci acu ucu aki aku  Menyalin untuk mengingat suku kata yang dibina. i dan u i. i dan u. ba bi bu  Menggabungkan konsonan c dengan vokal a.

buku. i. abi.bu . baka. iv.  Cantumkan suku kata terbuka ba. ibu iii. aku v. kuku. kaku. bubu abu. kaki ibu. baku. buku aku mazriabdrahman 13/8/2012 29 . buka vi. bi. bibi. bubu. babu ii. ka. abu.Aras 3: Membaca perkataan suku kata terbuka. baba. baki. aki. kaki. i dan u membentuk perkataan suku kata terbuka seperti. ki dan ku serta vokal a.

mazriabdrahman 13/8/2012 30 . s dan m. Guru boleh mencipta ayat untuk dibaca oleh murid seperti. Pola pengajarannya adalah sama seperti sebelumnya. ibu baca buku kuku kaki ibu kaku Seterusnya guru memperkenalkan konsonan lain seperti t. ii.  dipelajari. Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan berdasarkan suku kata yang  i.

i. mak.Aras 4: Membaca suku kata tertutup. mazriabdrahman 13/8/2012 31 . bukit. jam dan sebagainya lebih sukar sedikit daripada suku kata terbuka. lampu dan lain-lain. Kemahiran mengecam dan membunyikan suku kata tertutup menjadi asas untuk murid membaca banyak perkataan suku kata tertutup seperti ikan. la=lat/lam  Guru memperkenalkan suku kata tertutup dan cara ku=kut sa=sat si= sit li= lit/lim dll * Suku kata tertutup seperti kan.  Contohnya. menyebutnya. ka=kat ki=kit su=sut ii. bas.

membina perkataan dan membacanya. mazriabdrahman 13/8/2012 32 . bu + kit ka + sut ka + kak ku + lat ma + kan * Murid akan boleh membaca perkataan suku kata tertutup setelah mereka belajar mencantum suku kata tertutup dengan suku kata lain(terbuka) supaya menjadi perkataan.Aras 5: Membaca perkataan suku kata tertutup  Guru mencantumkan suku kata terbuka dengan suku kata tertutup (kv + kvk) yang telah dipelajari. guru perlu mengajar dan melatih murid mengecam dan menyebut suku kata tertutup. Jika mereka sukar membaca perkataan-perkataan ini.

mazriabdrahman 13/8/2012 33 . p dan n dan melaksanakan pengajaran seperti pola sebelumnya  Bermula dengan suku kata terbuka. r. kemudiannya suku kata tertutup dan membentuk perkataan suku kata. Guru kemudiannya memperkenalkan beberapa konsonan lain.

Aras 6: Membaca perkataan membezakan vokal e taling dan e pepet dan o. esok emak elok oren bebas betik ekor lembu Dalam ejaan bahasa melayu rumi. mazriabdrahman 13/8/2012 34 . Murid akan keliru dengan 2 bunyi e jika diajar pada peringkat awal. hanya vokal e mempunyai 2 bunyi yang berlainan yang melambangkan 2 fonem. j. g. dan lain-lain mengikut kesesuaian. itu sebabnya huruf e dikemudiankan sedikit dalam pengajaran awal membaca. Contoh.Lagi pun huruf o tidaklah sekerap diguna berbanding vokal u. bunyi e pepet dan e taling diperkenalkan serentak.      • • Guru memperkenalkan vokal e yang bunyi vokal tersebut. Harus diingat. Huruf vokal o dikemudiankan juga kerana hampir sama bunyinya dengan vokal u .d. Guru mengembangkan kemahiran murid dengan memperkenalkan bunyi huruf l.

Emak Enam Emas Kera Beli Besar Tebu Elok Esok Ekor Kelok Belon Beca Desa mazriabdrahman 13/8/2012 35 .

 Contohnya. Lagi pun banyak perkataan yang dieja begini boleh diajar secara perkataan berima seperti datang petang.  sayang kering payung lorong pusing kambing kambing longkang musang makan pisang.Aras 7: Membaca perkataan suku kata tertutup ng  Guru memperkenalkan bunyi ng kepada murid.  Menggabungkan perkataan suku kata dengan ng membentuk perkataan yang berakhir dengan ng. cincang kacang. mazriabdrahman 13/8/2012 36 . cacing kucing bayang layang-layang. * Perkataan suku kata tertutup yang dieja dengan ng pada hujungnya tidak begitu sukar untuk murid membaca dan menyebutnya setelah mereka boleh membaca perkataan suku kata tertutup.

kuih dieja dengan gabungan dua vokal di tengah perkataan. amboi menjadi am boi. buah.Aras 8: Membaca perkataan suku kata VOKAL BERGANDING dan * diftong Ada perkataan bahasa melayu seperti buah. Ini dipanggil geluncuran.Daripada kajian. tidak dipecah suku katanya. naik harus disebut terus. mazriabdrahman 13/8/2012 37 . amboi. sungai. ini dipanggil diftong. Ada perkataan yang dieja dengan gabungan dua vokal pada suku kata akhir perkataan seperti bau. perkataan seperti sungai boleh dipecah menjadi su ngai. baik. didapati murid sukar sedikit mengecam dan membaca perkataan jenis ini berbanding perkataan suku kata terbuka dan tertutup. tetapi perkataan yang mengandungi geluncur seperti baik. Guru boleh mengajar dan latih murid menyebutnya.

 Guru memperkenalkan perkataan ada geluncuran dan diftong seperti: bau pantai dua naik buah amboi bangau baik anak harimau buaya ganas mazriabdrahman 13/8/2012 38 .

 Membentuk perkataan suku kata di atas. nganga wangi bunyi penyu ii. say and write. nyi dan  Harus diingat. nya. ngi.  Memperkenalkan bunyi suku kata nga. dalam KGBK.  Contohnya: i. mazriabdrahman 13/8/2012 • 39 . ngu. nyanyi ungu nyonya nyaring. Lagi pun tidak begitu banyak perkataan yang menggunakan suku kata ini. Aras suku kata nga. ngu. latihan menulis perlu dan dianggap sebagai pengukuhan sesuai dengan konsep show. nyi dan nyu dikemudiankan kerana lebih sukar sedikit berbanding suku kata lain. ngi. nya.Aras 9: Membaca perkataan dengan suku kata nga dan nya nyu.

melayang membuat mencari berjalan menghantar surat berkelah memberi  Guru menambahkan imbuhan kepada perkataan suku * Imbuhan me.Aras 10. mereka akan bertemu perkataan yang menggunakan imbuhan ini. mazriabdrahman 13/8/2012 40 . Membaca perkataan dengan penambahan me. Ini sebagai satu pengenalan tentang penggunaan imbuhan supaya murid sedar dalam proses mereka membaca perkataan dalam buku. mem dan ber kata yang pernah murid pelajari. Contohnya. mem dan ber dipilih kerana kerap diguna dalam bahasa melayu.

mazriabdrahman 13/8/2012 41 . Walaupun sebelum ini murid sudah boleh membaca frasa. Membaca ayat pendek * Kebolehan murid membaca ayat pendek dan memahaminya adalah aras kebolehan membaca yang lebih tinggi daripada aras sebelumnya. ayat yang diuji pada aras ini lebih beragam dan pelbagai. Setelah murid membaca ayat. guru hendaklan bertanya murid maksud ayat itu untuk menguji kefahamannya.Aras 11.

Di manakah sekolah Zaki? mazriabdrahman 13/8/2012 42 .Contoh ayat      • Musa membaca buku Ani naik kereta Itu kedai buku Pak Jamil Sekolah Zaki di bandar Ipoh Cikgu Lili mengajar kami menulis dan menyanyi. Untuk menguji kefahaman murid.Musa baca apa? . .Ani naik apa? . guru bertanya murid soalan tentang apa yang telah mereka baca seperti.

Jika murid membaca cerita ringkas ini dengan lancar dasn memahami apa yang dibaca. maka murid ini boleh dianggap telah mencapai kebolehan membaca secukupnya. Apa yang diperlukan ialah guru menggalakkan murid meminjam buku bagi mengukuhkan kelancaran mereka membaca. Murid akan boleh membaca kebanyakan buku teks dan bahan cetak lain pada tahap sekolah rendah. mazriabdrahman 13/8/2012 43 .Aras 12: Membaca ayat dan cerita * Ini adalah aras tertinggi dalam kebolehan awal membaca iaitu kebolehan membaca cerita ringkas dan memahaminya.

Fizi pergi ke rumah neneknya Rumah neneknya di tepi sungai Di dalam sungai banyak ikan Fizi dan abangnya suka menangkap ikan. • Ke manakah Fizi pergi • Rumah nenek Fizi di mana? • Apakah yang ada di dalam sungai? • Dengan siapakah Fizi menangkap ikan? mazriabdrahman 13/8/2012 44 .

mazriabdrahman 13/8/2012 45 .

Sekian. terima kasih mazriabdrahman 13/8/2012 46 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->