P. 1
Kaedah Gabungan Bunyi Kata

Kaedah Gabungan Bunyi Kata

|Views: 1,791|Likes:
Published by Naz Nurra

More info:

Published by: Naz Nurra on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA KGBK

MAZRI BIN ABD RAHMAN IPG KAMPUS TUN ABDUL RAZAK 012-9875170/0139818018

mazriabdrahman

13/8/2012

1

WAJIB TAYANG

mazriabdrahman

13/8/2012

2

Dapatan Kajian
Mengapa murid tidak menguasai kemahiran berbahasa? Murid tidak bersedia untuk ke sekolah Ibu bapa tidak buat persediaan anak untuk ke sekolah Guru yang tidak kreatif dalam pengajaran Penggunaan kaedah yang tidak sesuai dengan tahap murid Protokol dan birokrasi pihak JPN dan PPD Terlalu mengikut panduan guru yang disediakan oleh JPN dan PPD
mazriabdrahman 13/8/2012

 
   

3

KENAPA KANAK-KANAK BELAJAR MEMBACA DAN MENULIS?
 2M asas untuk belajar pelajaran yang lain  Mengurang dan menghapuskan kelemahan

bertimbun dalam pendidikan  Mengikut teori kelemahan bertimbun atau cumulative defisit, segala kelemahan pembelajaran termasuk kelemahan membaca dan menulis hendaklah di atasi daripada peringkat awal lagi iaitu peringkat prasekolah dan Tahun 1.  Kelemahan asas 2M hendaklah dikuasai oleh murid sebelum berakhir Tahun 3 persekolahan rendah.
mazriabdrahman 13/8/2012

4

Diperkenalkan oleh Profesor Emeritus Dato’ Dr Isahak Haron. Sebagai alternatif mengajar bahasa Melayu kerana ciri-ciri istimewa bahasa Melayu itu sendiri.PENGENALAN KGBK Mula diperkenalkan semasa KONPEN 1979 di Kuantan. mazriabdrahman 13/8/2012 5 . Sebagai satu usaha mengatasi masalah ramai murid di sekolah rendah terutama di SK tidak boleh membaca.

mazriabdrahman 13/8/2012 6 . Kaedah utama buku Panduan Guru bahasa Malaysia KBSR 1981 SRJK Aras dalam KGBK dijadikan asas pembinaan konstruk LINUS.KEDUDUKAN KGBK Kaedah pilihan ke-4 dalam buku Panduan Am KBSR.

KONSTRUK LITERASI 1.Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka 3. 2.Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. v.Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup 5. ARAS DIAGNOSTIK KGBK i.Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan suku kata tertutup. Membunyikan huruf vokal dan konsonan mudah Membunyikan sukukata mudah Membaca perkataan suku kata terbuka Membaca suku kata tertutup Membaca perkataan suku kata tertutup Membaca perkataan membezakan bunyi e taling dan e pepet dan o mazriabdrahman 13/8/2012 7 . ii. vi. iv.Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. 4. 6. iii.

KONSTRUK LITERASI VS ARAS DIAGNOSTIK KGBK KONSTRUK LITERASI 7. 9.Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. mazriabdrahman 13/8/2012 8 . ARAS DIAGNOSTIK KGBK vii. Membaca perkataan suku kata tertutup ng viii. Membaca ayat pendek xii. mem dan ber xi. 11. Membaca ayat dan cerita.Keupayaan memahami ayat berdasarkan bahan rangsangan.Keupayaan membaca dan menulis perkataan vokal berganding.Keupayaan membaca dan menulis digraf dan konsonan bergabung. Membaca perkataan dengan penambahan me.Keupayaan membaca dan menulis perkataan diftong 8. 12. Membaca perkataan dengan suku kata nga dan nya x. Membaca perkataan suku kata geluncuran dan diftong ix . 10.Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

DASAR KERAJAAN Membolehkan murid tahap 1 menguasai kemahiran 3M pada akhir tahun 2012 (LINUS) Meningkatkan peratus kanak-kanak 6 tahun mendapat pendidikan prasekolah dari 67% (2009) kepada 85% (2012) mazriabdrahman 13/8/2012 9 .

APLIKASI PRAKTIKAL KGBK  Boleh digunakan oleh guru untuk mengajar kanak-kanak 5 – 6 tahun di prasekolah  Boleh digunakan oleh guru sekolah rendah tahun 1  Boleh digunkan oleh guru pemulihan  Boleh dilatih dan disebarkan oleh guru-guru berkenaan dan kepada ibu bapa mazriabdrahman 13/8/2012 10 .

 Kebanyakan murid di sekolah rendah yang tidak boleh membaca atau lemah membaca adalah disebabkan mereka tertinggal sedikit semasa di Tahun 1. Mereka tercicir semasa di Tahun 2 dan 3. mazriabdrahman 13/8/2012 11 .

 Selagi murid belum kenal huruf. DARI PERSPEKTIF ILMU FONETIK LINGUISTIK  Semua bahasa terdiri daripada bunyi asas dan daripada itu menjadi perkataan. murid dianggap belum boleh diajar membaca perkataan dan ayat.PENDEKATAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA & MENULIS 1. mazriabdrahman 13/8/2012 12 .  Kanak-kanak hendaklah diajar simbol-simbol yang mewakili bunyi asas dan kemudian mengeja perkataan  Murid harus kenal terlebih dahulu semua abjad dan bunyi abjad.

Murid menulis setiap huruf. Guru mengaitkan gambar dengan huruf. kadang-kadang satu muka surat untuk satu huruf. Murid diajar mengenal nama huruf secara     teratur dalam abjad dan bunyinya. Murid menulis huruf besar dan huruf kecil. mazriabdrahman 13/8/2012 13 . Menghafal a hingga z adalah penting sebelum murid diajar membaca.

mazriabdrahman 13/8/2012 14 .  Kebolehan kanak-kanak membaca dan menulis menjelma akibat daripada interaksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. (Marie Clay:1966 menggunakan istilah the emergent literacy)  Dikenali sebagai kaedah seluruh kata.2. ayat dan cerita yang bermakna daripada ibu bapa dan orang-orang di sekeliling kita. DARIPADA TEORI PSIKOLOGI PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK  Kanak-kanak belajar bahasa melalui pengalaman yang bermakna termasuk mendengar dan bertutur perkataan.

 Kaedah yang biasa digunakan berkaitan teori psikologi kognitif kanak-kanak  kaedah pandang dan sebut  kaedah cerakin KBSR 1980-an  kaedah cerita Marie Clay  kaedah berdasarkan gambar (PWIM/ picture word inductive model yang dipopularkan oleh Emily Calhoun)  kaedah tema mazriabdrahman 13/8/2012 15 .

Murid akan melihat dahulu tulisan sesuatu cerita yang dibaca kuat dan guru akan ambil beberapa perkataan untuk mengajar murid. Guru membantu secara individu membaca perkataan/frasa yang sukar.KAEDAH CERITA MARIE CLAY  Memperkenalkan kaedah graded books – kanak-kanak dibimbing membaca buku cerita yang dianggap sesuai dengan kebolehannya. mazriabdrahman 13/8/2012 16 .  Kaedah membaca kuat sebuah buku cerita dari the big book.

Sesuaikah kaedah ini? mazriabdrahman 13/8/2012 17 .

KAEDAH KGBK  Menggabungkan kaedah fonik dan kaedah seluruh kata dalam satu kaedah yang sepadu. mazriabdrahman 13/8/2012 18 . sistematik berasaskan ciri-ciri yang terdapapt dalam sistem ejaan bahasa Melayu. suku kata yang jelas dan tatabahasa BM yang lebih mudah daripada bahasa Inggeris.

membina suku kata dan kaedah seluruh perkataan untuk dibaca. murid boleh memeahami beberapa patah perkataan dan hasilkan frasa yang mudah. Kaedah ini berasaskan gabungan kaedah fonik (bunyi huruf).  Dalam 1 atau 2 pelajaran sahaja. mazriabdrahman 13/8/2012 19 .

dan perbezaan waktu (past tense. present tense) mazriabdrahman 13/8/2012 20 . sedikit atau banyak (plural).  Suku kata bahasa Melayu jelas  Tatabahasa Melayu lebih mudah daripada bahasa Inggeris dan Arab kerana tidak ada perbezaan bentuk gender (lelaki perempuan).KAEDAH KGBK  Berasaskan ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam bahasa Melayu yang tidak terdapat dalam bahasa lain.  Mengambil kira sistem ejaan bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik – setiap huruf mewakili satu bunyi kecuali huruf e.

 Murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a sampai z. murid terus membina dan membaca perkataan berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pembelajaran.  Murid tidak perlu diajar mengecam seluruh perkataan (pandang sebut) dan menghafal bentuknya.  Murid tidak perlu diajar semua suku kata terbuka seperti ba bi bu be be bo dan sebagainya yang mengambil masa panjang juga.KAEDAH KGBK Dalam KGBK. mazriabdrahman 13/8/2012 21 . Ia mengambil masa panjang. kemudian cerakin untuk mengenal huruf dan bunyi huruf (kaedah seluruh kata)  Dalam KGBK.

mazriabdrahman 13/8/2012 22 . murid boleh membaca sendiriayat dan cerita mudah. Fasa kedua. Latihan mengeja dilakukan sebagai pengukuhan setelah murid boleh membaca. Huruf besar disisipkan dari semasa ke semasa untuk mengelakkan kekeliruan murid. dalam KGBK. murid diberi peluang dan dorongan membaca pelbagai bahan bacaan seperti puisi. cerita dan buku pilihan supaya mereka terus minat membaca.PERINGATAN…………  KGBK adalah fasa pertama umtuk memudahkan     murid mula belajar membaca. yang dipentingkan ialah huruf kecil. Setelah asas ini dikuasai.

Kelantan mazriabdrahman 13/8/2012 23 .Program Linus di Hulu Kelantan Ceramah Pedagogi Literasi di PPD Pasir Mas.

Ceramah Pedagogi Literasi di PPD Bachok Kelantan Pembinaan BBM mazriabdrahman 13/8/2012 24 .

 Bina perkataan daripada suku kata (kv + kv) seperti baba bibi bubu babu ibu.  Perkenalkan bunyi vokal mudah a.  Bina rangkai kata atau ayat seperti u bi i bu a bu  Murid menyalin apa yang mereka baca.LANGKAH ASAS DALAM KGBK: MEMBACA DAN MENULIS. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. i dan u dan cara menulisnya.  Bentuk suku kata terbuka (kv) darinya.  Perkenalkan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya. mazriabdrahman 13/8/2012 25 .

Beri peluang murid membaca (Teater membaca)ipgktar\mbmsriamanapril2012\teater pembaca.wmv Adakan pelbagai permainan seperti membina perkataan daripada suku kata. cari gambar Teater bercerita. didik hibur. boneka. mazriabdrahman 13/8/2012 26 . Buat cerita rekaan. meramal cerita seterusnya (anekdot)ipgktar\anekdot\Power point Anekdot (1). melengkapkan perkataan dengan huruf. terutama dengar. lihat dan     lakukan.JADIKAN PENGAJARAN LEBIH MENARIK DAN MENYERONOKKAN  Gunakan semua panca indera.pptx Baca cerita kepada murid dan baca bersama murid buku yang menarik.

dalam KGBK. c dan k. ii. i dan u. iv. memadai murid mengenal dan boleh membunyi huruf vokal a.c dan k. u dan huruf konsonan b. iii. Memperkenalkan bunyi huruf konsonan b. Murid diperkenalkan dengan bunyi vokal a. ketahui dan menyebut semua nama dan bunyi huruf dalam abjad sebelum diajar membina suku kata dan membaca perkataan. * Dalam pendekatan KGBK. Membunyikan huruf vokal dan konsonan mudah i. mazriabdrahman 13/8/2012 27 . Latih tubi menyebut bunyi dan menulis konsonan agar murid dapat mengingat bunyi dan mengenal konsonan tersebut. i.Aras 1 . Latih tubi menyebut bunyi dan menulis vokal agar murid dapat mengingat bunyi dan mengenal vokal tersebut. murid tidak perlu kenal.

Membunyikan suku kata mudah. ba bi bu  Menggabungkan konsonan c dengan vokal a. i dan u i. abi abu aci acu ucu aki aku  Menyalin untuk mengingat suku kata yang dibina.  Menggabungkan konsonan b dengan vokal a. i dan u. ca ci cu  Menggabungkan konsonan k dengan vokal a. i. mazriabdrahman 13/8/2012 28 . ka ki ku  Menambahkan vokal a. i dan u: i.Aras 2. i dan u di hadapan suku kata i.

buku. aki. kaki ibu. abi. iv. baka. bubu. baba. bibi. bi.  Cantumkan suku kata terbuka ba. bubu abu. baku. ibu iii. kaku. ka. aku v. kaki. buka vi. ki dan ku serta vokal a. baki.bu . i dan u membentuk perkataan suku kata terbuka seperti. buku aku mazriabdrahman 13/8/2012 29 . i. abu.Aras 3: Membaca perkataan suku kata terbuka. babu ii. kuku.

 dipelajari. ibu baca buku kuku kaki ibu kaku Seterusnya guru memperkenalkan konsonan lain seperti t. mazriabdrahman 13/8/2012 30 . Murid boleh melakukan aktiviti membina perkataan berdasarkan suku kata yang  i. Pola pengajarannya adalah sama seperti sebelumnya. ii. s dan m. Guru boleh mencipta ayat untuk dibaca oleh murid seperti.

lampu dan lain-lain. ka=kat ki=kit su=sut ii. bukit. jam dan sebagainya lebih sukar sedikit daripada suku kata terbuka. menyebutnya. bas. i. mazriabdrahman 13/8/2012 31 .  Contohnya. mak. Kemahiran mengecam dan membunyikan suku kata tertutup menjadi asas untuk murid membaca banyak perkataan suku kata tertutup seperti ikan. la=lat/lam  Guru memperkenalkan suku kata tertutup dan cara ku=kut sa=sat si= sit li= lit/lim dll * Suku kata tertutup seperti kan.Aras 4: Membaca suku kata tertutup.

Jika mereka sukar membaca perkataan-perkataan ini. membina perkataan dan membacanya. guru perlu mengajar dan melatih murid mengecam dan menyebut suku kata tertutup. mazriabdrahman 13/8/2012 32 .Aras 5: Membaca perkataan suku kata tertutup  Guru mencantumkan suku kata terbuka dengan suku kata tertutup (kv + kvk) yang telah dipelajari. bu + kit ka + sut ka + kak ku + lat ma + kan * Murid akan boleh membaca perkataan suku kata tertutup setelah mereka belajar mencantum suku kata tertutup dengan suku kata lain(terbuka) supaya menjadi perkataan.

 Guru kemudiannya memperkenalkan beberapa konsonan lain. r. mazriabdrahman 13/8/2012 33 . p dan n dan melaksanakan pengajaran seperti pola sebelumnya  Bermula dengan suku kata terbuka. kemudiannya suku kata tertutup dan membentuk perkataan suku kata.

mazriabdrahman 13/8/2012 34 . j. bunyi e pepet dan e taling diperkenalkan serentak.Aras 6: Membaca perkataan membezakan vokal e taling dan e pepet dan o. Contoh.d. Murid akan keliru dengan 2 bunyi e jika diajar pada peringkat awal. esok emak elok oren bebas betik ekor lembu Dalam ejaan bahasa melayu rumi. Huruf vokal o dikemudiankan juga kerana hampir sama bunyinya dengan vokal u . hanya vokal e mempunyai 2 bunyi yang berlainan yang melambangkan 2 fonem. itu sebabnya huruf e dikemudiankan sedikit dalam pengajaran awal membaca. Harus diingat. dan lain-lain mengikut kesesuaian. Guru mengembangkan kemahiran murid dengan memperkenalkan bunyi huruf l. g.      • • Guru memperkenalkan vokal e yang bunyi vokal tersebut.Lagi pun huruf o tidaklah sekerap diguna berbanding vokal u.

Emak Enam Emas Kera Beli Besar Tebu Elok Esok Ekor Kelok Belon Beca Desa mazriabdrahman 13/8/2012 35 .

cacing kucing bayang layang-layang.  sayang kering payung lorong pusing kambing kambing longkang musang makan pisang. cincang kacang.  Contohnya. Lagi pun banyak perkataan yang dieja begini boleh diajar secara perkataan berima seperti datang petang.Aras 7: Membaca perkataan suku kata tertutup ng  Guru memperkenalkan bunyi ng kepada murid. * Perkataan suku kata tertutup yang dieja dengan ng pada hujungnya tidak begitu sukar untuk murid membaca dan menyebutnya setelah mereka boleh membaca perkataan suku kata tertutup. mazriabdrahman 13/8/2012 36 .  Menggabungkan perkataan suku kata dengan ng membentuk perkataan yang berakhir dengan ng.

perkataan seperti sungai boleh dipecah menjadi su ngai. didapati murid sukar sedikit mengecam dan membaca perkataan jenis ini berbanding perkataan suku kata terbuka dan tertutup. Guru boleh mengajar dan latih murid menyebutnya. naik harus disebut terus.Daripada kajian. Ada perkataan yang dieja dengan gabungan dua vokal pada suku kata akhir perkataan seperti bau. Ini dipanggil geluncuran. baik. tetapi perkataan yang mengandungi geluncur seperti baik. tidak dipecah suku katanya. buah. ini dipanggil diftong. kuih dieja dengan gabungan dua vokal di tengah perkataan. amboi menjadi am boi.Aras 8: Membaca perkataan suku kata VOKAL BERGANDING dan * diftong Ada perkataan bahasa melayu seperti buah. mazriabdrahman 13/8/2012 37 . sungai. amboi.

 Guru memperkenalkan perkataan ada geluncuran dan diftong seperti: bau pantai dua naik buah amboi bangau baik anak harimau buaya ganas mazriabdrahman 13/8/2012 38 .

ngu. nyi dan nyu dikemudiankan kerana lebih sukar sedikit berbanding suku kata lain. ngi.  Contohnya: i. nya. say and write. nyanyi ungu nyonya nyaring. ngu. ngi. Aras suku kata nga.  Memperkenalkan bunyi suku kata nga. Lagi pun tidak begitu banyak perkataan yang menggunakan suku kata ini.  Membentuk perkataan suku kata di atas. nya. nganga wangi bunyi penyu ii. latihan menulis perlu dan dianggap sebagai pengukuhan sesuai dengan konsep show.Aras 9: Membaca perkataan dengan suku kata nga dan nya nyu. mazriabdrahman 13/8/2012 • 39 . nyi dan  Harus diingat. dalam KGBK.

mem dan ber dipilih kerana kerap diguna dalam bahasa melayu.Aras 10. melayang membuat mencari berjalan menghantar surat berkelah memberi  Guru menambahkan imbuhan kepada perkataan suku * Imbuhan me. mazriabdrahman 13/8/2012 40 . mem dan ber kata yang pernah murid pelajari. Membaca perkataan dengan penambahan me. Contohnya. Ini sebagai satu pengenalan tentang penggunaan imbuhan supaya murid sedar dalam proses mereka membaca perkataan dalam buku. mereka akan bertemu perkataan yang menggunakan imbuhan ini.

Membaca ayat pendek * Kebolehan murid membaca ayat pendek dan memahaminya adalah aras kebolehan membaca yang lebih tinggi daripada aras sebelumnya. mazriabdrahman 13/8/2012 41 . Setelah murid membaca ayat. guru hendaklan bertanya murid maksud ayat itu untuk menguji kefahamannya. ayat yang diuji pada aras ini lebih beragam dan pelbagai.Aras 11. Walaupun sebelum ini murid sudah boleh membaca frasa.

Di manakah sekolah Zaki? mazriabdrahman 13/8/2012 42 . Untuk menguji kefahaman murid. guru bertanya murid soalan tentang apa yang telah mereka baca seperti.Contoh ayat      • Musa membaca buku Ani naik kereta Itu kedai buku Pak Jamil Sekolah Zaki di bandar Ipoh Cikgu Lili mengajar kami menulis dan menyanyi.Ani naik apa? . .Musa baca apa? .

Aras 12: Membaca ayat dan cerita * Ini adalah aras tertinggi dalam kebolehan awal membaca iaitu kebolehan membaca cerita ringkas dan memahaminya. maka murid ini boleh dianggap telah mencapai kebolehan membaca secukupnya. mazriabdrahman 13/8/2012 43 . Apa yang diperlukan ialah guru menggalakkan murid meminjam buku bagi mengukuhkan kelancaran mereka membaca. Jika murid membaca cerita ringkas ini dengan lancar dasn memahami apa yang dibaca. Murid akan boleh membaca kebanyakan buku teks dan bahan cetak lain pada tahap sekolah rendah.

Fizi pergi ke rumah neneknya Rumah neneknya di tepi sungai Di dalam sungai banyak ikan Fizi dan abangnya suka menangkap ikan. • Ke manakah Fizi pergi • Rumah nenek Fizi di mana? • Apakah yang ada di dalam sungai? • Dengan siapakah Fizi menangkap ikan? mazriabdrahman 13/8/2012 44 .

mazriabdrahman 13/8/2012 45 .

terima kasih mazriabdrahman 13/8/2012 46 .Sekian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->