Pengukuhan dan penilaian

INSTRUMEN PENILAIAN
SKOR
BALUTAN

1

2

3

CATATAN

KOMEN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SKOR:
1 = Tidak menguasai
2 = Sederhana baik
3 = Sangat baik

Instrumen penilaian ini perllu dimasukkan di dalam buku log murid-murid .Murid boleh memilih mana-mana balutan yang sudah dipelajari 3.Guru juga perlu menulis komen 5.Guru perlu mengisi boring instrument penilaian 4.ARAHAN PENILAIAN 1.Murid dikehendaki membuat amali 5 balutan asas 2.