SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN SEREMBAN BORANG JUAL BELI DAN PENGGANTIAN KELAS

Untuk diisi oleh guru yang tidak dapat melaksanakan P & P kerana mengikuti kursus, menghadiri mesyuarat, menjadi guru pengiring, cuti rehat dan sebagainya. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke pejabat Nama Guru ……………………………………………………………..………… Panitia ………………………………… Tiada di sekolah mulai ……..…………………………… hingga ………….…………………………….. Sebab tiada di sekolah (Sila tandakan  pada petak berkenaan)

    

Mengikuti kursus ………………………………………………………………………………..………..........................…………….………..…………..… Menghadiri mesyuarat ………………………………………………………….………………………............................………….……..……………..… Cuti mulai ………….……...............…….… hingga ………..........…..……………….. sebab …………..….……………………….…..…….…………. Menjadi guru pengiring ………...…………............................………………………………………………….……………………………..………..……. Lain-lain. Sila nyatakan …………………………...........................………………………………………..………………………………...………..……..

Tempat berkursus / mesyuarat / latihan / dll ………..……............................………………………..……………………...………..……..………………… Lapor diri kursus / mesyuarat : Tarikh lapor diri …………………...........…………… Masa lapor diri ………..…..................……...….………………

No. Telefon / HP Guru …………………..……..……..………… No. Tel Tempat Kursus / Mesyuarat dll (Jika Ada) ..................................................

BUTIRAN BAHAN P & P YANG DIBEKALKAN UNTUK KELAS & MAKLUMAN GURU PENGGANTI Tarikh ……………………….… Hari ………….………………
Kelas Mata Pelajaran Masa Bahan Edaran Tajuk Bahan Guru Pengganti Nama Guru Ganti T.Tangan Guru Penganti Catatan Lain : Jika kelas akan diganti semula, sila nyatakan tarikh dan masa  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada

Tarikh ……………………….… Hari ………….………………
Kelas Mata Pelajaran Masa Bahan Edaran Tajuk Bahan Guru Pengganti Nama Guru Ganti T.Tangan Guru Penganti Catatan Lain : Jika kelas akan diganti semula, sila nyatakan tarikh dan masa  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada

Tarikh ……………………….… Hari ………….………………
Kelas Mata Pelajaran Masa Bahan Edaran Tajuk Bahan Guru Pengganti Nama Guru Ganti T.Tangan Guru Penganti Catatan Lain : Jika kelas akan diganti semula, sila nyatakan tarikh dan masa  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada

Tarikh ……………………….… Hari ………….………………
Kelas Mata Pelajaran Masa Bahan Edaran Tajuk Bahan Guru Pengganti Nama Guru Ganti T.Tangan Guru Penganti Catatan Lain : Jika kelas akan diganti semula, sila nyatakan tarikh dan masa  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada

Tarikh ……………………….… Hari ………….………………
Kelas Mata Pelajaran Masa Bahan Edaran Tajuk Bahan Guru Pengganti Nama Guru Ganti T.Tangan Guru Penganti Catatan Lain : Jika kelas akan diganti semula, sila nyatakan tarikh dan masa  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada  Ada  Tiada

Tanda Tangan Guru …………………………………………….

Tarikh ……….………………..

SILA GUNAKAN SALINAN BORANG TAMBAHAN JIKA RUANGAN TIDAK MENCUKUPI