SEKOLAH MENENGAH TEKNIK AMPANGAN CONTOH FORMAT PERANCANGAN BIDANG KURIKULUM TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Ampangan Menjadi Pusat Pendidikan Vokasional dan Kemahiran Yang Gemilang Menjelang Tahun 2013 VISI PANITIA Sekolah Menengah Teknik Ampangan tempat pertama keseluruhan SMT bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu Peperiksaan SPM. MISI PANITIA 1. 2. Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada yang kepada semua pelajar agar dapat menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Membentuk insan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan sahsiah yang baik.

PENCAPAIAN SPM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN TERDAHULU

TAHUN SPM 2005 2006 2007 2008

BIL. CLN 339 327 310

GRED PENCAPAIAN 1A 25 20 19 2A 43 47 35 % (1-2) 20.06 20.49 17.42 3B 13 12 20 4B 45 38 53 % (3-4) 17.11 15.29 23.55 5C 76 75 65 6C 34 45 36 % (5-6) 32.45 36.70 32.58 7D 87 67 54 8E 14 19 23 % (7-8) 29.79 26.30 24.84 9G 2 4 5 % (9) 0.59 1.22 1.61 LULUS 337 323 305

% LULUS 99.41 98.78 98.39

GPMP 4.88 4.91 4.87

TARGET PENCAPAIAN SPM MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2009
TAHUN SPM 2009 BIL. CLN GRED KEPUTUSAN % 5C 6C (5-6) % LULUS GPMP

1A

2A

% (1-2)

3B

4B

% (3-4)

7D

8E

% (7-8)

9G

% (9)

LULUS

MS : 1

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT” MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Semua guru Bahasa Melayu adalah guru yang senior dan berpengalaman luas. 2 orang guru Bahasa Melayu adalah pemeriksa kertas SPM peringkat kebangsaan. Majoriti pelajar yang diterima masuk ialah pelajar-pelajar yang mendapat A dan B bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan PMR. Setiap program bidang bahasa dirancang dan dilaksanakan dengan teliti. W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) Kebanyakan pelajar adalah bertahap sederhana dalam penguasaan dan penulisan Bahasa Melayu. Pelajar mempuyai tanggapan bahawa mata pelajaran Bahasa Melayu mudah. Kebanyakan guru dikehendaki mengajar sebanyak 4 kelas Bahasa Melayu. Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan bermesyuarat , tugas-tugas perkeranian, melaksanakan program di peringkat sekolah / jabatan dengan tugas mengajar di dalam kelas. CABARAN (T) T1. T2. Gejala malas , tidak berdisiplin , ponteng dan merokok semakin serius dalam kalangan pelajar sekolah. Murid cenderung menggunakan bahasa pasar dalam percakapan di luar waktu pembelajaran.

PELUANG (O) O1. O2. O3. Tempoh waktu pengajaran di sekolah adalah mencukupi. Terdapat banyak bahan dan sumber rujukan berbagai media lain Persekitaran dan kemudahan sekolah seperti bilik darjah dan bilik-bilik khas yang kondusif.

MS : 2

PENJANAAN ISU-ISU STRATEGIK MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kurang memberangsang dari segi GPMP ( terbaik 4.87 bagi 2007 dan terburuk 4.91 bagi SPM 2006 ) Walaupun banyak rujukan bahan , tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang sewajarnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.

MS : 3

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI TOV 2008 SASARAN 2009 STRATEGI

1.

Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan SPM adalah kurang memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 4.87 bagi 2007 dan terburuk 4.91 bagi SPM 2006)

Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu.

Program Murni Bahasa. Pada tahun 2009 GPMP yang diperoleh adalah lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. GPMP bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Pencapaian GPMP 6.24 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 4. GPMP 3.40 Dalam Peperiksaan SPM Program Skor A . Ceramah dan bengkel Teknik Menjawab Soalan Bahasa Melayu. Program Akhbar dalam pembelajaran. Program NILAM.

2.

Walaupun banyak bahan rujukan, tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang sewajarnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu

Meluaskan pengetahuan pelajar tentang isu semasa.

Pada tahun 2009, kemahiran penulisan dan berbahasa semakin matang.

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

25% pelajar kurang pengetahuan tentang isu semasa. 30% pelajar mempunyai masalah sikap negatif terhadap pelajaran

Bilangan pelajar cetek pengetahuan berkurangan kepada 10% sahaja. Bilangan pelajar bermasalah berkurangan kepada 10% sahaja.

3.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu.

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap Mata Pelajaran Bahasa Melayu.

Pada tahun 2009, langkah-langkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan.

Bulan Bahasa Melayu. Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah.

MS : 4

PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Peperiksaan SPM adalah kurang memberangsangkan dari segi GPMP ( terbaik 4.87 bagi 2007 dan terburuk 4.91 bagi SPM 2006 ) MATLAMAT STRATEGIK : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Program Murni Bahasa

GURU PENYELARAS En. Razali bin Talib

TEMPOH Mac hingga Ogos 2009 April, Julai 2009

KOS / SUMBER RM 500.00 Peruntukan Sekolah RM 600.00 Peruntukan Sekolah RM 340.00 Kewangan sekolah.

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu. Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu. Peningkatan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Melayu.

KPI GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi. GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Mewujudkan jadual khas untuk pelajar. Mewujudkan jadual khas untuk pelajar. Pelaksanaan ceramah dan bengkel teknik menjawab soalan menjawab Bahasa Melayu yang berkesan.

2

Program Skor A

En. Mohd Nor Azmi bin Buyung Cik Noremah bte Toeman

3

Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Bahasa Melayu.

Julai 2009.

MS : 5

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun banyak bahan rujukan tetapi pelajar masih kurang mempunyai pengetahuan yang luas. MATLAMAT STRATEGIK : Meluaskan pengetahuan pelajar tentang isu semasa.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Akhbar Dalam Pembelajaran dan Perbengkelan ADaP ( Utusan Malaysia)

GURU PENYELARAS Pn. Rozlina bte Samad

TEMPOH Pertengahan Februari hingga Oktober 2009.

KOS / SUMBER Akhbar Berita Harian untuk setiap kelas ( RM 0.90 senaskah) x bilangan persekolahan. Kutipan yang dikenakan kepada setiap kelas. RM1.50 sebuah yang dibeli oleh pelajar.

OUTPUT (HASIL) Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu.

KPI GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Memastikan setiap kelas mendapat senaskah akhbar setiap hari. Perlaksanaan bengkel ADaP yang berkesan. Setiap bulan guru menyemak buku NILAM.

2

Program NILAM

Pn. Rosniza bte Busu

Februari hingga September 2009

Dapat membantu pengajaran & pembelajaran terutamanya dalam bidang penulisan dan ULBS.

GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

MS : 6

ISU STRATEGIK 3 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu. MATLAMAT STRATEGIK :

Membanteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap Mata Pelajaran Bahasa Melayu.

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Bulan Bahasa Melayu

GURU PENYELARAS Semua guru Bahasa Melayu.

TEMPOH Mei 2009.

KOS / SUMBER RM750.00 Kewangan sekolah.

OUTPUT (HASIL) Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa. Pelajar yang bermasalah mendapat perhatian sewajarnya daripada kaunselor

KPI GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

PELAN KONTIGENSI Mewujudkan jadual untuk setiap program.

2

Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Sekolah.

Pn. Mardziah bte Md Zain

Setiap Tiga bulan Sekali

RM 500.00 Peruntukan PIBG

GPMP bagi Bahasa Melayu menuju ke arah 3.40 atau lebih baik lagi.

Program pelajar dengan kaunselor selepas ujian / peperiksaan.

MS : 7

PERANCANGAN OPERASI MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Program Murni Bahasa Kebolehan pelajar masih di tahap lemah dalam menjawab soalan Bahasa Melayu berformat SPM. Pelajar mendapat sekurang-kurangnya pencapaian gred lulus. Mac hingga Ogos 2009. 60 orang pelajar vokasional (pelajar yang gagal Bahasa Melayu dalam peperiksaan akhir tahun Tingkatan 4 )

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja. Pemilihan Pelajar. Penyusunan Jadual. Penyediaan Bahan Perlaksanaan Program Laporan Perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru

TEMPOH 1 hari 3 hari 1 minggu 1 minggu Mac hingga Ogos 2008 Seminggu selepas tamat program

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

MS : 8

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Program Skor A. Bilangan pelajar mendapat A dalam mata palajaran Bahasa Melayu meningkat. Pelajar-pelajar dapat meningkatkan prestasi dalam ujian dan peperiksaan. Sekali dalam bulan April 2009 Sekali dalam bulan Julai 2009 60 orang pelajar Tingkatan 5 yang berpotensi mendapat pencapaian A.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Pemilihan pelajar Penyusunan jadual dan penyediaan bahan Perlaksanaan program Laporan Perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru

TEMPOH 1 hari 2 hari 3 hari April ( 1 kali ) Julai ( 1 kali ) Seminggu selepas perlaksanaan program

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

MS : 9

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional : : Ceramah Teknik dan Bengkel Menjawab Soalan Bahasa Melayu Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab soalan Bahasa Melayu berasaskan SPM. Meningkatkan lagi kemahiran menjawab soalan SPM dengan cemerlang. 2 kali dalam bulan Julai. Semua pelajar Tingkatan 5

Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: : :

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja Urusan Peruntukan Kewangan Surat Mesyuarat (Penceramah Luar) Pengesahan kehadiran penceramah luar Persediaan Perlaksanaan Ceramah

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum tarikh perlaksanaan

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

• • • • •
6.

Alat Siaraya , Persediaan Tempat Pengurusan Bahan Kawalan Pelajar Urusan Jamuan Pengacara

Laporan Perlaksanaan

Seminggu selepas perlaksanaan program.

MS : 10

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Akhbar dalam Pembelajaran dan Pembengkelan ADaP Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai isu semasa 1. Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan. 2. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu. Pertengahan Februari hingga Oktober 2009. Perbengkelan ADaP ( Utusan Malaysia ) Mac 2009. Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja. Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat ( penceramah ADaP ) Pengesanan kehadiran penceramah ADaP Penyediaan perlaksanaan ceramah / bengkel • Alat siaraya , persediaan tempat • Penyusunan bahan • Kawalan pelajar • Urusan jamuan • Pengacara Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru

TEMPOH 1 hari setiap hujung bulan. 1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum hari perlaksanaan

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

6.

Seminggu selepas perlaksanaan program.

MS : 11

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Program NILAM Tahap membaca dalam kalangan pelajar masih sederhana. 1. Pelajar dapat meningkatkan minat membaca yang berterusan. 2. Pelajar mempunyai pengetahuan yang luas tentang pelbagai isu. Februari hingga September Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5 .

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Mesyuarat Jawatankuasa Perlaksana

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

3. 4. 5.

Penentuan Tarikh Perlaksanaan program Pemantauan Laporan perlaksanaan

• •

Agihan Tugas 1 hari Februari hingga September Seminggu selepas program perlaksanaan

MS : 12

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Bulan Bahasa Melayu Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana dalam kemahiran berbahasa dan menulis. Dapat melahirkan pelajar yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa. Mei 2009 Semua pelajar Tingkatan 4 dan 5.

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Jadual / aturcara program

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 minggu

• • • • •

Pertandingan Sudut Bahasa Pertandingan Mempamerkan Pantun Pertandingan Menulis Esei Pertandingan Teka Silang Kata Pertandingan Pidato

Peruntukan Hadiah 4. Laporan Perlaksanaan Seminggu selepas perlaksanaan program

MS : 13

PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah Segelintir pelajar mempunyai masalah sikap. Pelajar mengubah sikap yang kurang produktif terhadap Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali sepanjang tahun 2009 Pelajar yang mencapai markah rendah dalam setiap ujian / peperiksaan

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan dan Penyediaan Kertas Kerja Penyusunan Jadual Perlaksanaan Program Laporan Perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Sila tentukan nama guru

TEMPOH 1 hari 1 minggu 3 kali setahun 1 minggu selepas perlaksanaan program

STATUS PERLAKSANAAN
(Dicatat Untuk Tujuan Penyeliaan Program)

MS : 14

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU
BIL 1 2 3 4 5 6 7 NAMA PROJEK Program Murni Bahasa Program Skor A Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan Akhbar Dalam Pembelajaran dan Bengkel ADaP Program Nilam Bulan Bahasa Melayu Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MS : 15

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.