P. 1
BAHASA INDONESIA KELAS 9

BAHASA INDONESIA KELAS 9

4.73

|Views: 63,812|Likes:
Published by kangiyan

More info:

Published by: kangiyan on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2015

Sudahkah kalian mengenal syair? Syair merupakan puisi
Melayu lama. Istilah syair berasal dari kata Arab Syi'ir, yang berarti
“perasaan yang menyadari”.
Isi syair umumnya sebuah cerita. Namun, ada pula yang
memuat buah pikiran, filsafat, puji-pujian, dan sebagainya.
Perhatikanlah penggolongan syair berikut!
1.Syair keagamaan, seperti Syair Nur Muhammad, Syair Nabi
Ayub.
2.Syair kiasan, seperti Syair Burung Pungguk, Syair Ikan
Terubuk.
3.Syair Panji, seperti Syair Panji Semirang, Syair Ken
Tambuhan.
4.Syair Sejarah, seperti Syair Perang Makassar, Syair Emop,
Syair Perang Aceh.
5.Syair romantik atau percintaan, seperti Syair Cinta Birahi, Syair
Bidasari.
6.Syair saduran, seperti Syair Damarwulan, Syair Tajul Muluk,
Syair Wayang.
Perhatikanlah contoh petikan atau penggalan Syair Bidasari berikut!

Bibirnya bagai peta dicarik-carik,

Lehernya jenjang kumbu ditarik,

Bersucing emas bunga anggrek,

Mungkin bertambah parasnya baik,

Betisnya bagai bunting padi,

Paras seperti nilakandi,

Seperti hitam sudah diserodi,

Dipagar nilam, intan dan pudi,

Pinggangnya ramping, dadanya bidang,

Panjang lampai sederhana sedang,

Cantik manjelis gilang gemilang,

Tidak jemu mata memandang.

Apabila kalian membaca Syair Bidasari secara lengkap, maka
kamu akan mengerti isi syair tersebut.

Tujuan Pembelajaran

Tujuan belajar kalian
adalah dapat menen-
tukan tema dan pesan
syair.

Sumber: Dok. Penerbit

–kumbu

=keranjang kecil tempat ikan.

–diserodi

=digosok atau diasah.

–manjelis

=elok.

Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMP Jilid 3

56

Syair Bidasari mengisahkan seorang putri raja yang
dilahirkan ketika dalam pelarian di hutan, tetapi kemudian
terpaksa dibuang oleh ibunya. Akhirnya putri raja itu ditemukan
dan dipelihara oleh saudagar kaya. Dia tumbuh menjadi gadis
cantik yang kemudian diperistri oleh seorang raja bernama
Indrapura. Diceritakan pula, Bidasari akhirnya memaafkan
ibunya yang telah membuangnya, setelah adiknya memper-
temukan antara Bidasari dengan ibunya. Cerita ini berakhir
dengan bahagia.

Berdasarkan kisah di atas, kalian dapat menentukan tema
dan amanat Syair Bidasari. Berikut contoh tema dan amanat pada
Syair Bidasari.

1.Tema Syair Bidasari adalah kasih sayang.
2.Amanat Syair Bidasari adalah bersikaplah murah hati
kepada siapa saja, saling mengasihi dan menyayangi, serta
mudah memaafkan.

Uji Kemampuan 1

Dengarkanlah Syair Perang Mengkasar yang akan dibacakan
oleh temanmu berikut!

Syair Perang Mengkasar

Sudahkah kalah negeri Mengkasar

Dengan kudrat Tuhan Madik al-Jabbar

Patik karangkan di dalam fatar

Kepada negeri yang lain supaya terkabar.

Memohonkan ampun patik tuanku,

Kehendak Allah telah berlalu

Kepada syarak tidak berlaku

Bugis Buton Ternate hantu

Lima tahun lamanya perang,

Sedikit pun tidak hatinya bimbang,

Sukacita hati segala hulubalang

Melihat musuh hendak berperang

Mengkasar sedikit tidak gentar,

Ia berperang dengan si kuffar,

Jikala tidak rakyatnya lapar,

Tambahi lagi Welanda kuffar

–syarak =hukum Islam.

Pelajaran 3 Lingkungan Hidup

57

Kerjakanlah soal berikut dengan tepat di buku tugas!

1.Jelaskanlah isi syair di atas!
2.Berdasarkan inti pengungkapan syair, tentukanlah tema syair
di atas!
3.Tentukan pesan syair di atas dengan bukti yang meyakinkan!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->