pai2

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tahun 2

Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun. Isi pelajaran Pengetian Alquran Peristiwa penurunan. Nyatakan keistimewaan alquran. Kandungan tidak akan berubah. Terpeliharan hingga hari kiamat. Sebagai mukjizat. Menyatakan kepentingan alquran. Penawar penyakit. Rahmat kpd org mu’min. Ayat 109-115 Pengertian rasul Maksud beriman kpd rasul Hukum beriman. Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan pengertian alquran Aras2 Menyatakan kepentingan dan keisytimewaan alquran. Aras3 Membezakan keistimewaan alquran drp buku lain. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras 1. Nyatakan pengertian beriman kpd rasul Aras 2 Menjelaskan maksud beriman kpd rasul. Aras 3 Menyebut hukum beriman kpd rasul. Aras1 Nyatakan perkara batal wudu’ Aras 2 Nyatakan apa perlu dibuat bila wudu’ terbatal Aras 3 Jelaskan perkara yg membatalkan wudu’ Dapat menyebut lafaz niat solat Aras1 Nyatakan adab masuk rumah Aras 2 Menyatakan amalan masuk rumah. Aras3 Senaraikan adab Cadangan P&p Bersoal jawab pengertian alquran. Menjelaskan keistimewaan alquran. Perbincangan dgn murid. Gerak kerja bertulis.

Tasmi’ alquran Surah ali imran. Beriman kpd Rasul

Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sumbangsaran Perbincangan Soala jawab Menulis isi penting.

Ibadat Perkara yang batalkan wudu’

Perkara yg batalkan wudu’ Sebab batal wudu’

Dengar penerangan guru Sumbang saran Soal jawab menyenaraikan

Asas akhlak islamiah

Pengukuhan/pemulihan Kem best slt Lafaz niat solat Amalan masuk rumah Mengetuk pintu. Beri salam. Masuk dgn kaki kanan. Baca surah alikhlas. Bersalam.

Sumbang saran Latihtubi hafaz doa

1

Copyright SKTitingan.Com

Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat

Rangkaikata/ayat Gambar Tulis rangkaikata kipas angina,sapu tangan tali leher

masuk rumah Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.

Mengeja,membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi

Minggu

Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun.

Isi pelajaran S.Alkafiruun Ayat 1-3

Beriman kpd Rasul

Tasmi’ Alquran mengikut pencapaian murid Tugas rasul Sebab diperlukan rasul Cara beriman Nilai sentiasa berselawat

Ibadat Perkara yang batalkan wudu’

Perkara yg batalkan wudu’ Sebab batal wudu’

Asas akhlak islamiah

Pengukuhan/pemulihan Kem best slt Lafaz niat solat Amalan keluar rumah Minta izin & baca doa Langkah kaki kanan

Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menghafaz potongan ayat Aras2 Amalkan hafazan Aras3 Amal ketika solat. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras 1. Nyatakan tugas rasul Aras 2 Sebab perlunya rasul Aras 3 Cara beriman kpd rasul Aras1 Nyatakan perkara batal wudu’ Aras 2 Nyatakan apa perlu dibuat bila wudu’ terbatal Aras 3 Jelaskan perkara yg membatalkan wudu’ Dapat menyebut lafaz niat solat Aras1 Nyatakan adab keluar rumah

Cadangan P&p 1.Talakki mushafahah. 2.Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4.Tasmi’ bacaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sumbangsaran Perbincangan Soala jawab

Dengar penerangan guru Sumbang saran Soal jawab menyenaraikan

Sumbang saran Latihtubi hafaz doa

2

Copyright SKTitingan.Com

Ucap salam’ Tenang Nilai : minta izin keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Gambar Tulis rangkaikata kipas angina,sapu tangan tali leher

Aras 2 Hafaz doa keluar rumah Aras3 Senaraikan adab keluar rumah Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menghafaz potongan ayat Aras2 Amalkan hafazan Aras3 Amal ketika solat. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras1 Menyatakan kesan daripada peristiwa kehilangan ayah ibutersayang Aras2 Menyatakan perasaan jika menghadapi kematian ahli keluarga

Mengeja,membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi

Minggu

Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun.

Isi pelajaran S.Alkafiruun Ayat 4-6

Cadangan P&p 1.Talakki mushafahah. 2.Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4.Tasmi’ bacaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Sumbangsaran Peristiwa kehilangan ayah ibu tersayang Merumuskan hasil sumbangsaran dan menyenaraikan isi penting Gerak kerja bertulis.

Ibadah Bacaan dalam solat

Tasmi’ Alquran mengikut pencapaian murid Doa iftitah

Sirah Kehilangan ayah dan ibu tersayang

Kesan kehilangan ayah dan ibu Jangan bersedih berpanjangan Tabah menghadapi dugaan Menghargai dan mengasihi ahli keluarga.

3

Copyright SKTitingan.Com

AlMasad Ayat 1-3 Tasmi’ Ayat 1-6 Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Cadangan P&p . Aras3 Senaraikan sikap perlu ada jika berlaku kematian ahli keluarga Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Senaraikan faedah beradab masuk dan keluar rumah Aras 2 Senaraikan akibat tidak beradab Aras3 Bezakan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika masuk dan keluar rumah.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Dengar cerita melalui pengalaman Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Mengeja. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .membaca perkataan dan rangkaikata.Latihtubi 3.Asas akhlak islamiah Adab masuk dan keluar rumah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Isi pelajaran S.cermin mata. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata baju kurung. menyebut potongan kalimah 2.Com .Sambung bacaan guru 4. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad. Faedah amalkan adab masuk dan keluar rumah Mengeratkan silaturrahim Dapat rahmat allah Jaminan keselamatan -akibat tidak beradab keluar dan masuk rumah tiada keberkatan merenggangkan silaturrahim. Pasu bunga.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah 4 Copyright SKTitingan.

kasih saying. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Tasmi’ nama rasul kpd guru Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .Com .bermaafan.Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Doa iftitah Nilai: berusaha menghafaz Beriman kpd Rasul Nama nama rasul1-25 Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Talakki mushafahah. Menjaga batas. Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai. Nyatakan nama rasul Aras 2 Senaraikan nama rasul ikut turutan Aras 3 -tasmi’ nama rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga Mengeja.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 5 Copyright SKTitingan.Adab pergaulan dlm keluarga.membaca perkataan dan rangkaikata. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1.mempercayai Jaga perasaan . Kasih saying 2. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi Baca dgn betul lancer.hormat.

Cadangan P&p Membaca secara talakki dan mushafahah.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah Talakki mushafahah.Adab pergaulan dlm keluarga.Sambung bacaan guru 4.AlMasad Ayat 4-5 Tasmi’ Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 7-11 Bacaan doa iftitah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Nyatakan sifat wajib bagi rasul Aras2 Menyatakan makna sifat wajib bagi rasul Aras 3 Senaraikan sifat wajib bagi rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga 6 Copyright SKTitingan. Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai.Com . Tasmi’ nama rasul kpd guru Beriman kpd Rasul Sifat wajib bagi rasul Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah.kasih saying.hormat.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad.mempercayai Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas . Aras 1 Baca doa iftitah Aras 2 Hafaz doa iftitah Aras3 Nyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan & terjemahan doa iftitah Menyusunkad Gerak kerja bertulis Amali solat. menyebut potongan kalimah 2.Latihtubi 3. Kasih saying 2.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga. Menjaga batas. Isi pelajaran S.

3didalam tandas 4.2 mendapat keberkatan 1.1tidak menutup aurat 4.4tidak tergopoh-gopoh nilai: rajin membaca Alquran.1 membaca dgn tenang 3.4 menenangkan jiwa 1. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan & terjemahan doa 7 Copyright SKTitingan. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Aras 1 Baca doa iftitah Aras 2 Hafaz doa iftitah Aras3 Nyatakan Membaca kalimah Talakki mushafahah.membaca perkataan dan rangkaikata.perbezaan membaca alquran dengan buku yang lain 3.Com . Ayat 116-121 Bacaan doa iftitah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras 1 Menyatakan kelebihan membaca Alquran dengan buku lain.3baca dgn bertajwid 4.bermaafan.2ketika makan 4.Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Jaga perasaan . Mengeja. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Kelebihan membaca Alquran Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran .tatacara pembacaan alquran 3.5 dimuliakan orang 2.1 mendapat pahala 1. Ibadah Bacaan dalam solat Isi pelajaran Kelebihan membaca alquran 1. Aras3 Menyenaraikan perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa membaca Alquran Cadangan P&p Sumbang saran/perbincangan Mengenai kelebihan membaca Alquran Menerangkan mengenai kelebihan membaca Alquran Perbincangan isi pelajaran: Soal jawab Sumbang saran Gerakkerja bertulis Murid dapat: Baca dgn betul lancer.2berusaha memahami erti 3.perkara yg perlu dielak semasa membaca Alquran 4. Aras2 Menyatakaan tatacara membaca Alquran.3 tidak jemu dibacadan sedap didengar 1.

terjemahan doa iftitah Sirah Kehilangan ayah dan ibu tersayang Kesan kehilangan ayah dan ibu Jangan bersedih berpanjangan Tabah menghadapi dugaan Menghargai dan mengasihi ahli keluarga.Com .membaca perkataan dan rangkaikata. Sumbangsaran Peristiwa kehilangan ayah ibu tersayang Merumuskan hasil sumbangsaran dan menyenaraikan isi penting Gerak kerja bertulis. Mengeja. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan s. Gerak kerja menulis Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kasut bola Baju kemeja Kereta api Nilai: menghargai warisan bangsa.Alfatihah Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Akibat tidak mengamalkan adab dlm pergaulan berkeluarga Dibenci hidup tidak diberkati Keluarga tidak bahagia Tidak dirahmati Allah Nilai: berbuat baik kepada ahli keluarga. Latihtubi membaca surah al Fatihah secara kelas .kumpulan dan individu Sumbang saran akibat tidak beradab dlm pergaulan berkeluarga Bercerita kisah yg sesuai. Aras1 Menyatakan kesan daripada peristiwa kehilangan ayah ibutersayang Aras2 Menyatakan perasaan jika menghadapi kematian ahli keluarga Aras3 Senaraikan sikap perlu ada jika berlaku kematian ahli keluarga Murid dapat : Membaca surah Alfatihah dengan betul Aras1 Murid dapat menyebut akibat tidak beradab dlm pergaulan dgn keluarga Aras 2 Senaraikan akibat tidak beradab dlm pergaulan berkeluarga Aras3 Mengkelaskan akibat tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg iftitah Menyusunkad Gerak kerja bertulis Amali solat. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 8 Copyright SKTitingan.

Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran . Sumbangsaran Bersoal jawab Gerakkerja bertulis Perbincangan Merumuskan hasil perbincangan Mengambil teladan daripada sifat terpuji rasulullah.kumpulan . Cadangan P&p Talakki dan mushafahah kalimah drp surah Alkausar Latihtubi membaca ayat secara kelas .Com . Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz Surah Al Kausar Isi pelajaran Surah AlKausar Ayat 1-3 Nilai: memohon perlindungan hanya kepada Allah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut dan membaca kalimah surah Alkausar dgn betul Aras2 Menghafaz ayat demi ayat surah alkausar Aras 3 Menghafaz surah Alkausar Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras1 Membaca bacaan ketika ruku’ Aras2 Menghafaz bacaan ketika ruku’ Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika ruku’. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika ruku’ Nilai: berusaha mengahafaz Memperdrngarkan bacaan ketika ruku’ Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan bacaan ketika ruku’ Menyusun kad kalimah dengan terjemahan Gerak kerja bertulis 9 Copyright SKTitingan. Membaca kalimah Talakki mushafahah.dirancangkan.mustahil dan harus bagi rasul Aras3 Senaraikan cara beriman kpd rasul. Sifat yg harus bagi rasul cth: Punyai sifat spt manusia biasa. Tasmi’ hafazan kpd guru Latihan mencantum kalimah menjadi ayat yang sempurna. Cara beriman kpd rasul.dan individu. Aras1 Menyatakan sifat yg mustahil dan harus bagi rasul Aras2 Membezakan sifat yg wajib. Akidah Beriman kepada rasul Ayat 166-173 Sifat mustahil bagi rasul Nilai: jauhi sifat yg buruk.

Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Amali solat. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu 26 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Surah Annasr Isi pelajaran Surah Annasr Ayat 1-3 Nilai: mengamal surah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Baca potongan Cadangan P&p Talakki dan mushafahah kalimah drp surah 10 Copyright SKTitingan. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara ruku’ dan sujud yang betul Aras1 Menyatakan adab disurau dan di masjid Aras2 Menyenaraikan adab dimasjid dan disurau Aras3 Menghafaz doa masuk dan keluar masjid/surau. Nilai: memuliakan tempat ibadah. Bersoal jawab. Latihtubi membaca dan menghafaz doa masuk dan keluar surau/. Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Rumah pangsa Rantai tangan Beg tangan Nilai: seni Islam. Mengeja.membaca perkataan dan rangkaikata. Penerangan guru Menyenaraikan adab ke masjid/surau. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara ruku’ dan sujud Pakai pakaian menutup aurat Duduk dgn tertib Tidak membuat bising Doa masuk & keluar surau/masjid.Com . Tunjukcara cara ruku’ secara kumpulan dan individu Sumbangsaran.Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau.masjid.

Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara ruku’ dan sujud Kebaikan menjaga adab dimasjid 1mendapat pahala 2mendapat kemuliaan akibat tidak menjaga adab didalam masjid 1tidak mendapat pahala kerana tidak mengikut sunnah 2berdosa 3mengganggu org Memperdrngarkan bacaan ketika ruku’ Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan bacaan ketika ruku’ Menyusun kad kalimah dengan terjemahan Gerak kerja bertulis Amali solat. Dengar bacaan guru. Gerak kerja bertulis 11 Copyright SKTitingan. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika ruku’ Nilai: berusaha mengahafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Membaca kalimah Talakki mushafahah.kumpulan . Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah. Nasyid sifat 20 Gerak kerja menulis.dlm solat ayat degan betul Aras2 Baca dgn bertajwid Aras3 Baca dgn fasih.surah Alikhlas. Aras1 Membaca bacaan ketika ruku’ Aras2 Menghafaz bacaan ketika ruku’ Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika ruku’. Akidah Allah bersifat wujud Ayat 12-14 Pengertian wujud-ertinya ada Maksud Allah bersifat wujud Hukum mempercayai Allah Wujud wajib Dalil nakli Allah bersifat wujud.dan individu. Murid dapat : Melakukan cara ruku’ dan sujud yang betul Aras1 Nyatakan faedah beradab dlm masjid Aras 2 Nyatakan akibat tidak menjaga sdab dlm masjid Aras3 Bezakan faedah beradab dgn Alkausar Latihtubi membaca ayat secara kelas . Jelaskan hukum. Aras 1 Nyatakan pengertian wujud dan maksudnya Aras2 Menjelaskan hukum mempercayai sifat wujud Allah Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat wujud.Com . Tasmi’ Alquranmembaca surah AnNisa’ . Tunjukcara cara ruku’ secara kumpulan dan individu Bincangkan Faedah Akibat Beradab /tidak beradab dimasjid. Penerangan guru tentang sifat wujud Allah. Perbincangan dalil nakli.

membaca perkataan dan rangkaikata. Baca terjemahan. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Annas Isi pelajaran Surah Annas Ayat 1-3 Makna ayat surah Annas Sebab nuzul (turun). 12 Copyright SKTitingan. Dengar bacaan guru. Mengeja.rangkaikata -cikgu beli alas meja -peti sejuk itu besar -kipas angina abang sudah rosak. Isi penting surah Annanas: Memohon perlindungan Allah drp bahaya zahir dan batin. Latihtubi membaca ayat secara kelas .. Membaca dan menulis rangkaikata akibat tidak beradab dlm masjid. Sumbangsaran pengajaran surah.dan individu. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Alas meja Peti sejuk Rumah api 2. Cadangan P&p . Aras3 Dapat menyrenaraikan pengajaran daripada surah. Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyatakan makna surah Annas. Dinamakn surah Annas kerana diawal surah ini nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada allah pemelihara sekelian manusia. Sebab dinamakan surah Annas. Nilai: khazanah warisan bangsa.Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata beribadah 4merenggangkan hubungan silaturrahim. Penerangan sebab nuzul. Drp angkara jin Syaitan/manusia(annas). Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar.kumpulan .Com . Aras2 Menyatakan isi surah Annas.

13 Copyright SKTitingan. Aras1 Menyatakan pengajaran drp peristiwa mendukacitakan nabi Aras2 Menyenaraikan pengajaran drp peristiwa yg mendukacitakan nabi Aras3 Menyatakan hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika iktidal Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Sirah Kematian datuk nabi Pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi. Nilai: sabar menghadapi dugaan. Aras1 Membaca bacaan ketika iktidal Aras2 Menghafaz bacaan ketika iktidal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika iktidal. Membaca lafaz niat solat tahiyyatul masjid.Nilai: mengamal surahAnnas sebelum solat Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 122-132 Bacaan ketika Iktidal. Nilai: berusaha menghafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar.Com . Bersoaljawab/guru. Memperdengarkan bacaan ketika iktidal Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika iktidal Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Sumbangsaran . Lafaz niat solat tahiyyatul masjid Niat iktikaf Latihtubi membaca bacaan ketika iktidal secara kelas dan individu. Gerak kerja bertulis. Menghafaz lafaz niat iktikaf. Gerak kerja bertulis Amali solat. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika iktidal dgn betulruku’ dan sujud yang betul Aras1 Menghafaz lafaz niat solat tahiyyatul masjid Iktikaf Aras2 Menghafaz lafaz niat iktikaf di masjid Aras 3 Menghafaz maksud lafaz niat Membaca kalimah Talakki mushafahah. -hidup berdikari -meyakini peristiwa yg menimpa mempunyai hikmah disebaliknya. Sumbangsaran pengajaran daripada peristiwa sedih yg dialami oleh nabi Merumuskan hasil sumbang saran.

Latihtubi membaca ayat secara kelas . Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu 28 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Annas Isi pelajaran Surah Annas Ayat 4-6 Makna ayat surah Annas Sebab nuzul (turun). Mengeja.membaca perkataan dan rangkaikata. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar.dan individu.Com . Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah.. Dinamakn surah Annas kerana diawal surah ini nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada allah pemelihara sekelian manusia. 14 Copyright SKTitingan. Dengar bacaan guru. Baca terjemahan. Penerangan sebab nuzul. Isi penting surah Annanas: Memohon perlindungan Allah drp bahaya zahir Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyatakan makna surah Annas. Aras3 Dapat menyrenaraikan pengajaran Cadangan P&p .Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata solat tahiyyatul masjid dan lafaz niat iktikaf di masjid.kumpulan . Aras2 Menyatakan isi surah Annas. Nilai: meminati tulisan jawi. Sebab dinamakan surah Annas. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kerusi roda Lampu suluh Bas sekolah 2.rangkaikata -datuk duduk diatas kerusi roda -ayah beli lampu suluh baru -saya kesekolah naik bas sekolah.

Nilai: rajin kesekolah. Perbincangan dalil nakli. Gerak kerja bertulis Amali solat. Berpakaian kemas Segera dan berhati-hati. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika sujud yang betul Aras1 Nyatakan adab kesekolah.Com . Aras2 Menyenaraikan adab kesekolah.dan batin. Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Penerangan guru tentang sifat wujud Allah. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Jelaskan hukum. Sumbangsaran adab kesekolah. Sumbangsaran pengajaran surah. Nilai: berusaha menghafaz Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika sujud Bersalaman dgn ibubapa Baca doa keluar rumah Bangunawal gosok gigi. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika sujud.mandi solat dan bersarapan. daripada surah. Mengucap salam kpd rakan atau guru. Nilai: mengamal sebelum tidur Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah Allah bersifat wujud Ayat 133-140 Pengertian wujud-ertinya ada Maksud Allah bersifat wujud Hukum mempercayai Allah Wujud wajib Dalil nakli Allah bersifat wujud. Latihtubi membaca bacaan ketika sujud secara kelas dan individu. Drp angkara jin Syaitan/manusia(annas). Aras 1 Nyatakan pengertian wujud dan maksudnya Aras2 Menjelaskan hukum mempercayai sifat wujud Allah Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat wujud. Aras1 Membaca bacaan ketika sujud Aras2 Menghafaz bacaan ketika sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika sujud. Bersoaljawab Baca doa keluar rumah 15 Copyright SKTitingan.surah Alikhlas. Aras3 Menjelaskan adab kesekolah. Nasyid sifat 20 Gerak kerja menulis.

Isi pelajaran Surah Al Maun ayat1-4 Nilai : buat baik kepada anak yatim. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Ayat174-180 Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Tasmi’ oleh guru.membaca perkataan dan rangkaikata.ayat dari rangkaikata saya gemar naik kapal terbang rumah saya dekat dengan balai bomba pejabat pos itu besar tentera irak mara dgn kereta kebal 3. 16 Copyright SKTitingan. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Sambung bacaan guru. Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat s. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu 29 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Al maun.Almaun Aras2 Menghafaz ayat demi ayat.Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kapalterbang Balai bomba Pejabat pos 2. Hafaz ayat demi ayat. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Mengeja. Pertandingan hafazan. Talakki mushafahah. Nilai: rajin menulis jawi. Aras3 Dapat hafaz ayat 1-3 Cadangan P&p Bacaan secara kelas kumpulan dan individu.menjawikan rangkaikata.Com .

Pengertian kidam-sedia. Maksud tiada permulaan dan tiada kesudahan. Hukum mempercayainya wajib. Melengkapkan rangkaikata.maksud dan hukum. Gerak kerja bertulis. Latihtubi membaca bacaan ketika sujud secara kelas dan individu. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika sujud yang betul Aras1 Menyebut tujuan kesekolah. Murid dapat: Aras1 Membaca rangkaikata dan ayat. Gerak kerja bertulis Amali solat. Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat kidam. Memadankan kedua rangkaikata dengan gambar. Gerak kerja bertulis. Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata 17 Copyright SKTitingan. Aras1 Menyatakan pengertian kidam dan maksud. Menjawikan rangkaikata. Nilai: mencintai tulisan jawi. Allah bersifat Kidam. Aras2 Memadankan rangkaikata dan gambar. Nilai: berusaha menghafaz Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika sujud Tujuan kesekolah: Mencari ilmu Menjadi orang yang berguna Meninggikan syiar Islam. Membina ayat dari rangkaikata. Aras3 Menjelaskan tujuan kesekolah. Dalil nakli surah Alhadiid ayat 3.nilai: meyakini Allah bersifat kidam makhluk bersifat hawadiith. Eratkan silaturrahim. Membaca dan menulis rangkaikata Kertas warna Kad manila Bunga kertas 2. Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika sujud.ayat dari rangkaikata semua murid di beri kertas warna. Aras1 Membaca bacaan ketika sujud Aras2 Menghafaz bacaan ketika sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika sujud. Nilai : rajin pergi ke sekolah.Akidah. Kami baca perkataan dari kad manila Tentera irak mara dengan kereta kebal. Mencantumkan perkataan menjadi ayat yg sempurna. Nasyid sifat 20. Perbincangan dalil nakli Allah bersifat kidam. Aras2 Menjelaskan hukum mempercayainya. Aras3 Penerangan guru mengenai sifat kidam.Com . Aras2 Menyenaraikan tujuan kesekolah. Penerangan mengenai tujuan kesekolah dari segi : Mendapatkan ilmu.

Nilai: berusaha menghafaz Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras1 Menyatakan pengajaran drp peristiwa mendukacitakan nabi Aras2 Menyenaraikan pengajaran drp peristiwa yg mendukacitakan nabi Aras3 Menyatakan hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat s. Sambung bacaan guru. Bersoaljawab/guru.Menulis rangkaikata yang direncanakan. Aras3 Dapat hafaz ayat keseluruhan ayat.Almaun Aras2 Menghafaz ayat demi ayat. Aras1 Membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Minggu 30 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Al maun. Isi pelajaran Surah Al Maun ayat5-7 Nilai : khusyu’ ketika beribadah. 18 Copyright SKTitingan. Membina ayat berpandukan gambar. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanantara dua sujud. Talakki mushafahah. Nilai: sabar menghadapi dugaan. Hafaz ayat demi ayat. -hidup berdikari -meyakini peristiwa yg menimpa mempunyai hikmah disebaliknya. Murid dapat: Baca dgn betul lancar.. Tasmi’ oleh guru. Pertandingan hafazan. Menjawikan rangkaikata. Sumbangsaran pengajaran daripada peristiwa sedih yg dialami oleh nabi Merumuskan hasil sumbang saran. Aras2 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud Cadangan P&p Bacaan secara kelas kumpulan dan individu. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Kematian datuk nabi Ayat181-186 Pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi.Com .

Gerak kerja bertulis. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kain batik Butang baju Pisau cukur 2. Sumbangsaran akibat tidak menjaga adab kesekolah.Com . Menulis rangkaikata. Permainan cabutan bertuah. Teka silangkata. -disukai guru dan rakan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata.membaca perkataan dan rangkaikata. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.ayat dari rangkaikata -ibu pakai kain batik -butang baju adik sudah hilang -ayah beli pisau cukur dari kedai Ali 3. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika duduk antara dua sujud yang betul Aras1 Menyenaraikan faedah menjaga adab kesekolah. -tidak mendapat keberkatan ilmu. Latihtubi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud secara kelas dan individu. Melengkapkan rangkaikata. Gerak kerja bertulis Amali solat. Latihtubi. Aras3 Menjelaskan faedah beradab dan tidak beradab kesekolah. Perbincangan faedah menjaga adab kesekolah.Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikaduduk antara dua sujud Faedah menjaga adab kesekolah. Membaca dan menulis rangkaikata Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika duduk antara dua sujud. -mendapat keberkatan drp Allah -disayangi oleh ibubapa.menjawikan rangkaikata. -tidak mendapat pahala.membaca ayat yg telahdisediakan yg mengandungi 19 Copyright SKTitingan. Mengeja. -selamat dalam perjalanan.akibat jika tidak beradab. -sentiasa bersih dan kemas. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Bersoal jawab. Aras2 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab kesekolah. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. 2. -dipandang rendah oleh masyarakat.

Com . Hasil P/belajaran Aras 1 Menyebut kalimah s. Gerak kerja tulis. Ibadah Bacaan dalam solat Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika 20 Copyright SKTitingan. Membaca ayat s. Alfiil dgn betul Membaca potongan ayat dgn betul. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Makhluk ada permulaan.. Perbincangan hukum tajwid. Allah tiada permulaan. Alfiil dgn betul. Penerangan ringkas kandungan surah Alfiil Membaca keseluruhan ayat mengikut bacaan guru. Aras2 Menyatakan kesan Allah bersifat kidam. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Menjawikan rangkaikata. rangkaikata. Minggu 31 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca Surah Al fiil. Aras1 Menyatakan dalil akli Allah bersifat kidam. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Aras2 Tasmi’ Alquranmembaca surah Annisa’ Akidah Allah bersifat kidam Ayat 15-19 Dalil akli Allah bersifat kidam Makhluk ada permulaan Allah tidak serupa dengan makhluk. Aras3 Membaca surah Al fiil dgn betul dan fasih. -nilai: meyakini Allah bersifat kidam dan manusia bersifat hudus.Nilai: rajin menulis jawi. Nilai: berusaha menghafaz Cadangan P&p Pengenalan surah Alfiil.kesan mempercayai Allah bersifat kidam. Talakki mushafahah Membaca ayat demi ayat . Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. 2. Aras1 Membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Aras2 Membaca surah Alfiil dgn betul. Isi pelajaran Surah Al fiil ayat 1-3 Kalimah bertajwid Mad asli Mad lin Nilai: menghayati akhlak Islamiah. Bacaanantara dua sujud. Aras3 Mengklafisikasikan sifat – sifat Allah dengan sifat-sifat manusia.

Perbincangan. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Baju sejuk Padang bola bilikguru 2. 2. Bersoal jawab.membaca perkataan dan rangkaikata.Com .adab belajar. -mendengar dengan teliti. Menyatakan adab belajar. Membaca dan menulis rangkaikata Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Tasmi’ bacaan doa belajar. Membentangkan hasil perbincangan. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika duduk antara dua sujud yang betul Aras1 Menyatakan maksud beradab ketika belajar. Penerangan adab belajar. Gerak kerja bertulis. -mengulangkaji pelajaran. Mengeja. Menulis rangkaikata. Budaya menuntut ilmu. Gerak kerja bertulis Amali solat. Latihtubi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud secara kelas dan individu. Latihtubi.ayat dari rangkaikata -ayah selalu pakai baju sejuk. Aras2. -bilik guru itu bersih dan cantik . Nilai: mencintai ilmu . Melengkapkan rangkaikata. sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras3 Menghafaz doa sebelum belajar. -sabar ketika belajar. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata.Asas akhlak islamiah Adab belajar Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikaduduk antara dua sujud Maksud beradab ketika belajar. -doa penerang hati.inkan diri. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.membaca ayat yg telah disediakan yg 21 Copyright SKTitingan. -duduk dgn sopan. -mendisip. -berlumba untuk belajar. -padang bola itu sangat luas. Sumbangsaran . Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Menghormati guru. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Permainan cabutan bertuah.

Aras1 Menyatakan pengertian Al a’fuu. Tasmi’ Alquranmembaca surah Annisa’ Akidah. Nilai: berusaha menghafaz Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Ayat 20-23 Pengertian al a’fuu Ala’fuu-maha pemaaf. Nama –nama Allah Allah maha pengampun. Penerangan guru . Alfiil dgn betul Membaca potongan ayat dgn betul. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar.Com . Aras3 Membaca surah Al fiil dgn betul dan fasih.menjawikan rangkaikata. Menjawikan rangkaikata.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. 22 Copyright SKTitingan. Membaca ayat s. Nilai: rajin menulis jawi. Cadangan P&p Pengenalan surah Alfiil.. Aras3 Menyatakan dalil dan maksud dalil nakli Al a’fuu dalam hadis Asmaulhusna. Penerangan ringkas kandungan surah Alfiil Membaca keseluruhan ayat mengikut bacaan guru. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanketika tahiyyat awal. Gerak kerja tulis. Latihtubi membaca dalil ala’fuu. Talakki mushafahah Membaca ayat demi ayat . Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. mengandungi rangkaikata. Aras2 Membaca surah Alfiil dgn betul. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Allah maha pemaaf dengan memberi ampun kepada hambanya yg memohon ampun. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Bersoal jawab pengertian al a’fuu. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pemaaf. Membaca kalimah Talakki mushafahah.3. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca Surah Al fiil. Gerak kerja menulis. Hasil P/belajaran Aras 1 Menyebut kalimah s. Perbincangan hukum tajwid. Isi pelajaran Surah ayat 4-5 Kalimah bertajwid Mad asli Mad lin Nilai: menghayati akhlak Islamiah. Gerak kerja bertulis Amali solat. Alfiil dgn betul.

-mudah menerima dan memahami ilmu.. 3. Perbincangan hasil dari pemerhatian. -tidak mendapat keberkatan. Melengkapkan rangkaikata. Aras2 Menyenaraikan kebaikan semasa belajar. Gerak kerja bertulis.Akibat mengabaikan adab ketika belajar. Cuaca hari ini panas terik .membaca ayat yg telah disediakan yg mengandungi rangkaikata. 3. Mengeja. Pelbagai jenis ayat. 2. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Permainan cabutan bertuah.salahlaku ketika belajar. -dibenci guru dan rakan. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Membuat pemerhatianndikelas yg lain. -mendapat keberkatan. Latihtubi.membaca perkataan dan rangkaikata. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Siapakah nama kamu.Asas akhlak islamiah Adab belajar Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikatahiyyat awal Kebaikan beradab ketika belajar. Menjawikan rangkaikata. Nilai: rajin menulis Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat awal secara kelas dan individu. Menyatakan akibat mengabaikan beradab ketika belajar. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Menulis rangkaikata. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Guru besar Kereta sewa Buku tulis. 2. Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat awal yg betul Aras1 Menyatakan kebaikan beradab ketika belajar.menyenaraikan akibat tidak beradab ketika belajar. -disayangi guru dan rakan. Aras3 Mengkategorikan kebaikan beradab dan akibat mengabaikan adab ketika belajar.ayat dari rangkaikata -bukan saya yg mengambil buku itu.menjawikan rangkaikata. -sukar memahami dan menerima ilmu. Penerangan guru akibat mengabaikan adab belajar.Com . Nilai: hormat dan kasih kpd guru. 23 Copyright SKTitingan. Menjelaskan kebaikan beradab ketika belajar.

Perbincangan pengajaran surah. Pengajaran surah. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya. Mengambil upah Nilai: pupuk sifat berdikari. Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. 24 Copyright SKTitingan. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Sebab dinamakan s. Bercerita . Nilai: berusaha menghafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanketika tahiyyat awal. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Mengembala kambing. Sebab nuzul.. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . Ayat 141-148 Pengalaman diperolehi nabi semasa di dipelihara oleh abu Tolib. Aras3 Menyenaraikan pengalaman dan iktibar drp akhlak nabi muhd s.yakin dgn pertolongan Allah. Membantu meringankan beban bapa saudaranya.jawi. Sumbangsaran pengalaman nabi. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya. Menulis rangkaikata yang direncanakan.Com . Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 1-3 Makna surah alfalak. Minggu 33 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. Gerak kerja bertulis. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Aras2 Menyatakan iktibar drp akhlak nabi muhd -belajar berdikari. Perbincangan sebab nuzul. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Aras1 Pengalaman nabi dijaga Abu tolib. Daripada angkara jin/manusia /syaitan. Pengajaran .w. -berniaga di syam. Bersoal jawab. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Membaca kalimah Talakki mushafahah.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Alfalak.a.

pelbagai jenis ayat lepas makan basuh tangan hingga bersih. Menyimpan ditempat bersih. Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Aras 3 Membina ayat Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. 2. Permainan cabutan bertuah. Menulis rangkaikata. memuliakan Alquran. Penerangan adab membawa dan menyimpan Alquran dan perkara yg perlu dielakkan. Aras3 Menyatakan perkara yg perlu dielakkan ketika membawa dan menyimpan Alquran.membaca perkataan dan rangkaikata. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat awal yg betul Aras1 Menyatakan adab membawa dan menyimpan Alquran. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Lampu jalan itu padam dgn sendiri. Gerak kerja bertulis Amali solat. Melengkapkan rangkaikata. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat awal secara kelas dan individu. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Pasr raya Rumah papan Dewan makan. Aras2 Menyenaraikan adab membawa dan menyimpan Alquran.membaca ayat yg telah disediakan yg mengandungi rangkaikata. 25 Copyright SKTitingan.Com . Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Latihtubi. Sumbangsaran adab membawa dan menyimpan Alquran. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikatahiyyat awal Berwudu’ Memegang dgn tangan kanan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata.Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Nilai. Tunjukcara membawa dan menyimpan Alquran. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Meletakkan ditempat yg tinggi.ayat berpandukan gambar 3. Mengeja. -.

yakin dgn pertolongan Allah. Nilai: sentiasa memohon ampun kepada Allah. Latihtubi membaca dalil nalkli . Perbincangan pengajaran surah. Alfalak. Maha pengampun. Menjawikan rangkaikata. Bacaanketika tahiyyat awal. Nilai: berusaha menghafaz Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Dalil Alghofuur. Daripada angkara jin/manusia /syaitan. Aras1 Menyatakan pengertian Alghofuur. Nama-nama allah Alghofuur. Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 4-5 Makna surah alfalak. Pengajaran surah. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Gerak kerja bertulis. Ayat 149-153 Pengertian Alghofuur. Gerak kerja bertulis Amali solat.. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak.Com . -maha pengampun Allah. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Perbincangan sebab nuzul. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Memberi ampun kpd hambanya yg minta ampun dan bertaubat. Aras3 Menyatakan dalil nakli Alghofuur. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Gerak kerja menulis. Surah albaqorah ayat 222. Bersoal jawab kehebatan ampunan Allah. Latihtubi bacaan ayat dan makna. 26 Copyright SKTitingan. Membaca kalimah Talakki mushafahah.berpandukan gambar. Ibadah Bacaan dalam solat Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pengampun. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya. Sebab nuzul. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah. Sebab dinamakan s. Penerangan guru.

-mendapat keberkatan. Jawi Membaca . -Alquran dipersenda.: menghormati Alquran. -bersih jiwa. Menulis ayat –ayat yang direncanakan. Sumbang saran.Kekwa . Perbincangan faedah dan akibat . Nilai.Com . Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir. Latihtubi.akibat tidak beradab dengan Alquran. Aras2 Membaca pelbagai ayat. Nilai : meminati jawi. 27 Copyright SKTitingan. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. Permainan cabutan bertuah. -tidak mendapat keredhaan Allah. Faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . Beradab dan tidak beradab kepada Alquran. Ini taman bunga. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Sentiasa menjaga adab dengan Alquran. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. -dibenci Allah. -dikasihi Allah. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna.Matahari dan bunga Raya. 2. Gerak kerja bertulis. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. Menulis rangkaikata. Membaca dan menulis rangkaikata Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Menulis ayat yg telah dibaca.mengenal . Ditaman bunga juga ada banyak pokok yang menghijau dan udara yang segar.Ditaman bunga ada berjenis-jenis bunga. Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Aras3 Membezakan faedah beradab dan tidak beradab. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika membawa dan menyimpan Alquran.Ada bunga Ros .dan menulis rangkaikata.gambar taman. 1. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Aras1 Membaca ayatayat pendek.

Gerak kerja bertulis Amali solat. Surah albaqorah ayat 222. Maha pengampun. Latihtubi membaca dalil nalkli . Sebab dinamakan s. Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 4-5 Makna surah alfalak. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Dalil Alghofuur. Nilai: sentiasa memohon ampun kepada Allah. Gerak kerja menulis. Pengajaran surah. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pengampun. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Aras1 Menyatakan pengertian Alghofuur. Perbincangan pengajaran surah. Ayat 149-153 Pengertian Alghofuur. Perbincangan sebab nuzul. Nama-nama allah Alghofuur. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya.yakin dgn pertolongan Allah. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. -maha pengampun Allah. Daripada angkara jin/manusia /syaitan. Memberi ampun kpd hambanya yg minta ampun dan bertaubat. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam .Com . Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Latihtubi membaca 28 Copyright SKTitingan.. Nilai: berusaha menghafaz Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Bersoal jawab kehebatan ampunan Allah. Alfalak. Murid dapat : Membaca kalimah Talakki mushafahah. Ibadah Bacaan dalam solat Pengukuhan/pemulihan Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah. Penerangan guru. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Gerak kerja bertulis. Aras3 Menyatakan dalil nakli Alghofuur. Sebab nuzul.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. Bacaanketika tahiyyat awal.

Sumbang saran. -tidak mendapat keredhaan Allah. Sentiasa menjaga adab dengan Alquran. Aras2 Membaca pelbagai ayat. 2. Nilai. Gerak kerja bertulis. -Alquran dipersenda. -dibenci Allah. -dikasihi Allah.Matahari dan bunga Raya. Latihtubi. Faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Perbincangan faedah dan akibat . Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata.dan menulis rangkaikata. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. -bersih jiwa. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . 1.mengenal .Ada bunga Ros . Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul.gambar taman. Aras3 Membezakan faedah beradab dan tidak beradab. Ini taman bunga. Beradab dan tidak beradab kepada Alquran. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna. Nilai : meminati jawi. Menulis rangkaikata. -mendapat keberkatan. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar.Kekwa . Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Membaca dan menulis rangkaikata Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Aras1 Membaca ayatayat pendek. bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu.Ditaman bunga ada berjenis-jenis bunga.: menghormati Alquran. 29 Copyright SKTitingan. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca.Com . Menulis ayat yg telah dibaca. Menulis ayat –ayat yang direncanakan. Ditaman bunga juga ada banyak pokok yang menghijau dan udara yang segar. Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir.Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Permainan cabutan bertuah. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika membawa dan menyimpan Alquran. Jawi Membaca .akibat tidak beradab dengan Alquran.

Bersoal jawab. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat akhir. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat akhir . Aras3 Menyenaraikan pengalaman dan iktibar drp akhlak nabi muhd s.a. Pertandingan hafazan. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya. Latihtubi membaca ayat demi ayat. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras2 Dapat menghafaz surah Quraish ayat demi ayat.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat akhir. Latihtubi membaca 30 Copyright SKTitingan.Com . Murid dapat : Cadangan P&p Bacaan secara kelas . Menyambung bacaan guru.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Quraish. Ayat 195-200 Pengalaman diperolehi nabi semasa di dipelihara oleh abu Tolib. Nilai: berusaha menghafaz Pengukuhan/pemulihan Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat surah Quraish. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Membantu meringankan beban bapa saudaranya.. Membaca kalimah Talakki mushafahah.berkumpulan dan individu. Mengambil upah Nilai: pupuk sifat berdikari. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras1 Pengalaman nabi dijaga Abu tolib.w. Gerak kerja bertulis Amali solat. Mengembala kambing. Sumbangsaran pengalaman nabi.. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras2 Menyatakan iktibar drp akhlak nabi muhd -belajar berdikari. -berniaga di syam. Isi pelajaran Surah Quraish Ayat 3-4 Nilai : khusuk ketika berdoa. Aras3 Dapat menghafaz keseluruhan ayat surah Quraish. Bercerita . Pengajaran . Tasmi’ hafazan kpd guru.

Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna. Terangkan akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. 1. Aras2 Membaca pelbagai ayat. Senaraikan faedah beradab ketika membaca Alquran. Nilai: meminati jawi.siapakah nama kamu. 2. Faedah beradab semasa membaca Alquran -mendapat pahala. Aras1 Membaca ayatayat pendek. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. Pelbagai jenis ayat. Aras3 Mengkelaskan faedah semasa membaca Alquran dan akibat tidak beradab ketika membaca Alquran.dan menulis rangkaikata.cuaca hari ini panas terik. -boleh menyebabkan berdosa. Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Jawi Membaca . -mendapat ketenangan jiwa. Akibat tidak beradab. -menjadi penawar. -mendapat keberkatan dan kerahmatan.Akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. 3. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . 2.bukan saya yang mengambil buku itu. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Membaca dan menulis rangkaikata Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah beradab semasa membaca Alquran. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Bersoal jawab. Ayat-ayat pendek berpandukan gambar. -memperbaiki serta mempertingkatkan bacaan Alquran. -nilai: bersopan ketika beribadah. Menjadi pelindung. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. -amalan tidak sempurna.Com . bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul.Asas akhlak Islamiah. Menulis rangkaikata. Menulis ayat –ayat yang direncanakan.mengenal . Permainan cabutan bertuah. 31 Copyright SKTitingan. Latihtubi. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. Adab membaca Alquran. -tidak mendapat keberkatan. -hati resah gelisah. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir.

Com .Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Tasmi’ nama rasul kpd guru 32 Copyright SKTitingan.Menulis ayat yg telah dibaca. Minggu 37 minggu ulangkaji Bidang /Tajuk ulangkaji Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah Talakki mushafahah. Nyatakan nama rasul Aras 2 Senaraikan nama rasul ikut Cadangan P&p . Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1. Isi pelajaran S. menyebut potongan kalimah 2.AlMasad Ayat 1-3 Tasmi’ Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 1-6 Doa iftitah Nilai: berusaha menghafaz Beriman kpd Rasul Nama nama rasul1-25 Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Baca dgn betul lancer.

Menjaga batas. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 33 Copyright SKTitingan.kasih saying.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga Mengeja.Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi turutan Aras 3 -tasmi’ nama rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga.hormat. Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .membaca perkataan dan rangkaikata.Adab pergaulan dlm keluarga. Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai. Kasih saying 2.mempercayai Jaga perasaan .bermaafan.Com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful