Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tahun 2

Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun. Isi pelajaran Pengetian Alquran Peristiwa penurunan. Nyatakan keistimewaan alquran. Kandungan tidak akan berubah. Terpeliharan hingga hari kiamat. Sebagai mukjizat. Menyatakan kepentingan alquran. Penawar penyakit. Rahmat kpd org mu’min. Ayat 109-115 Pengertian rasul Maksud beriman kpd rasul Hukum beriman. Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan pengertian alquran Aras2 Menyatakan kepentingan dan keisytimewaan alquran. Aras3 Membezakan keistimewaan alquran drp buku lain. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras 1. Nyatakan pengertian beriman kpd rasul Aras 2 Menjelaskan maksud beriman kpd rasul. Aras 3 Menyebut hukum beriman kpd rasul. Aras1 Nyatakan perkara batal wudu’ Aras 2 Nyatakan apa perlu dibuat bila wudu’ terbatal Aras 3 Jelaskan perkara yg membatalkan wudu’ Dapat menyebut lafaz niat solat Aras1 Nyatakan adab masuk rumah Aras 2 Menyatakan amalan masuk rumah. Aras3 Senaraikan adab Cadangan P&p Bersoal jawab pengertian alquran. Menjelaskan keistimewaan alquran. Perbincangan dgn murid. Gerak kerja bertulis.

Tasmi’ alquran Surah ali imran. Beriman kpd Rasul

Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sumbangsaran Perbincangan Soala jawab Menulis isi penting.

Ibadat Perkara yang batalkan wudu’

Perkara yg batalkan wudu’ Sebab batal wudu’

Dengar penerangan guru Sumbang saran Soal jawab menyenaraikan

Asas akhlak islamiah

Pengukuhan/pemulihan Kem best slt Lafaz niat solat Amalan masuk rumah Mengetuk pintu. Beri salam. Masuk dgn kaki kanan. Baca surah alikhlas. Bersalam.

Sumbang saran Latihtubi hafaz doa

1

Copyright SKTitingan.Com

Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat

Rangkaikata/ayat Gambar Tulis rangkaikata kipas angina,sapu tangan tali leher

masuk rumah Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.

Mengeja,membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi

Minggu

Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun.

Isi pelajaran S.Alkafiruun Ayat 1-3

Beriman kpd Rasul

Tasmi’ Alquran mengikut pencapaian murid Tugas rasul Sebab diperlukan rasul Cara beriman Nilai sentiasa berselawat

Ibadat Perkara yang batalkan wudu’

Perkara yg batalkan wudu’ Sebab batal wudu’

Asas akhlak islamiah

Pengukuhan/pemulihan Kem best slt Lafaz niat solat Amalan keluar rumah Minta izin & baca doa Langkah kaki kanan

Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menghafaz potongan ayat Aras2 Amalkan hafazan Aras3 Amal ketika solat. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras 1. Nyatakan tugas rasul Aras 2 Sebab perlunya rasul Aras 3 Cara beriman kpd rasul Aras1 Nyatakan perkara batal wudu’ Aras 2 Nyatakan apa perlu dibuat bila wudu’ terbatal Aras 3 Jelaskan perkara yg membatalkan wudu’ Dapat menyebut lafaz niat solat Aras1 Nyatakan adab keluar rumah

Cadangan P&p 1.Talakki mushafahah. 2.Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4.Tasmi’ bacaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sumbangsaran Perbincangan Soala jawab

Dengar penerangan guru Sumbang saran Soal jawab menyenaraikan

Sumbang saran Latihtubi hafaz doa

2

Copyright SKTitingan.Com

Ucap salam’ Tenang Nilai : minta izin keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Gambar Tulis rangkaikata kipas angina,sapu tangan tali leher

Aras 2 Hafaz doa keluar rumah Aras3 Senaraikan adab keluar rumah Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menghafaz potongan ayat Aras2 Amalkan hafazan Aras3 Amal ketika solat. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras1 Menyatakan kesan daripada peristiwa kehilangan ayah ibutersayang Aras2 Menyatakan perasaan jika menghadapi kematian ahli keluarga

Mengeja,membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi

Minggu

Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun.

Isi pelajaran S.Alkafiruun Ayat 4-6

Cadangan P&p 1.Talakki mushafahah. 2.Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4.Tasmi’ bacaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Sumbangsaran Peristiwa kehilangan ayah ibu tersayang Merumuskan hasil sumbangsaran dan menyenaraikan isi penting Gerak kerja bertulis.

Ibadah Bacaan dalam solat

Tasmi’ Alquran mengikut pencapaian murid Doa iftitah

Sirah Kehilangan ayah dan ibu tersayang

Kesan kehilangan ayah dan ibu Jangan bersedih berpanjangan Tabah menghadapi dugaan Menghargai dan mengasihi ahli keluarga.

3

Copyright SKTitingan.Com

Isi pelajaran S.Asas akhlak islamiah Adab masuk dan keluar rumah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad.Sambung bacaan guru 4.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Dengar cerita melalui pengalaman Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Mengeja.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah 4 Copyright SKTitingan. Aras3 Senaraikan sikap perlu ada jika berlaku kematian ahli keluarga Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Senaraikan faedah beradab masuk dan keluar rumah Aras 2 Senaraikan akibat tidak beradab Aras3 Bezakan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika masuk dan keluar rumah. Faedah amalkan adab masuk dan keluar rumah Mengeratkan silaturrahim Dapat rahmat allah Jaminan keselamatan -akibat tidak beradab keluar dan masuk rumah tiada keberkatan merenggangkan silaturrahim.membaca perkataan dan rangkaikata.AlMasad Ayat 1-3 Tasmi’ Ayat 1-6 Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Cadangan P&p . Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata baju kurung. Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas . Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. menyebut potongan kalimah 2. Pasu bunga.cermin mata.Latihtubi 3.Com .

Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi Baca dgn betul lancer.Com .kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga Mengeja. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.mempercayai Jaga perasaan . Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1. Nyatakan nama rasul Aras 2 Senaraikan nama rasul ikut turutan Aras 3 -tasmi’ nama rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.membaca perkataan dan rangkaikata. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Tasmi’ nama rasul kpd guru Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Doa iftitah Nilai: berusaha menghafaz Beriman kpd Rasul Nama nama rasul1-25 Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah.Adab pergaulan dlm keluarga.hormat.kasih saying. Talakki mushafahah. Kasih saying 2.bermaafan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 5 Copyright SKTitingan. Menjaga batas.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga.

Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan & terjemahan doa iftitah Menyusunkad Gerak kerja bertulis Amali solat.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad.Adab pergaulan dlm keluarga.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah Talakki mushafahah.Sambung bacaan guru 4. menyebut potongan kalimah 2.kasih saying. Tasmi’ nama rasul kpd guru Beriman kpd Rasul Sifat wajib bagi rasul Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga.AlMasad Ayat 4-5 Tasmi’ Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 7-11 Bacaan doa iftitah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Cadangan P&p Membaca secara talakki dan mushafahah. Isi pelajaran S.Latihtubi 3.mempercayai Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas . Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai. Kasih saying 2. Nyatakan sifat wajib bagi rasul Aras2 Menyatakan makna sifat wajib bagi rasul Aras 3 Senaraikan sifat wajib bagi rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.Com . Menjaga batas.hormat.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga 6 Copyright SKTitingan. Aras 1 Baca doa iftitah Aras 2 Hafaz doa iftitah Aras3 Nyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1.

1 membaca dgn tenang 3.tatacara pembacaan alquran 3.bermaafan. Aras 1 Baca doa iftitah Aras 2 Hafaz doa iftitah Aras3 Nyatakan Membaca kalimah Talakki mushafahah. Ibadah Bacaan dalam solat Isi pelajaran Kelebihan membaca alquran 1. Mengeja.2ketika makan 4.4tidak tergopoh-gopoh nilai: rajin membaca Alquran. Ayat 116-121 Bacaan doa iftitah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras 1 Menyatakan kelebihan membaca Alquran dengan buku lain.Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Jaga perasaan . Aras3 Menyenaraikan perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa membaca Alquran Cadangan P&p Sumbang saran/perbincangan Mengenai kelebihan membaca Alquran Menerangkan mengenai kelebihan membaca Alquran Perbincangan isi pelajaran: Soal jawab Sumbang saran Gerakkerja bertulis Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras2 Menyatakaan tatacara membaca Alquran.perbezaan membaca alquran dengan buku yang lain 3.2berusaha memahami erti 3.2 mendapat keberkatan 1.membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Kelebihan membaca Alquran Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran . Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan & terjemahan doa 7 Copyright SKTitingan.1 mendapat pahala 1.3baca dgn bertajwid 4.3didalam tandas 4.Com .4 menenangkan jiwa 1.1tidak menutup aurat 4.perkara yg perlu dielak semasa membaca Alquran 4. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.5 dimuliakan orang 2.3 tidak jemu dibacadan sedap didengar 1.

Gerak kerja menulis Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kasut bola Baju kemeja Kereta api Nilai: menghargai warisan bangsa.Com .Alfatihah Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Akibat tidak mengamalkan adab dlm pergaulan berkeluarga Dibenci hidup tidak diberkati Keluarga tidak bahagia Tidak dirahmati Allah Nilai: berbuat baik kepada ahli keluarga. Sumbangsaran Peristiwa kehilangan ayah ibu tersayang Merumuskan hasil sumbangsaran dan menyenaraikan isi penting Gerak kerja bertulis. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan s.membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 8 Copyright SKTitingan. Aras1 Menyatakan kesan daripada peristiwa kehilangan ayah ibutersayang Aras2 Menyatakan perasaan jika menghadapi kematian ahli keluarga Aras3 Senaraikan sikap perlu ada jika berlaku kematian ahli keluarga Murid dapat : Membaca surah Alfatihah dengan betul Aras1 Murid dapat menyebut akibat tidak beradab dlm pergaulan dgn keluarga Aras 2 Senaraikan akibat tidak beradab dlm pergaulan berkeluarga Aras3 Mengkelaskan akibat tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg iftitah Menyusunkad Gerak kerja bertulis Amali solat. Latihtubi membaca surah al Fatihah secara kelas . Mengeja.terjemahan doa iftitah Sirah Kehilangan ayah dan ibu tersayang Kesan kehilangan ayah dan ibu Jangan bersedih berpanjangan Tabah menghadapi dugaan Menghargai dan mengasihi ahli keluarga.kumpulan dan individu Sumbang saran akibat tidak beradab dlm pergaulan berkeluarga Bercerita kisah yg sesuai.

Membaca kalimah Talakki mushafahah. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz Surah Al Kausar Isi pelajaran Surah AlKausar Ayat 1-3 Nilai: memohon perlindungan hanya kepada Allah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut dan membaca kalimah surah Alkausar dgn betul Aras2 Menghafaz ayat demi ayat surah alkausar Aras 3 Menghafaz surah Alkausar Murid dapat: Baca dgn betul lancar.Com . Aras1 Menyatakan sifat yg mustahil dan harus bagi rasul Aras2 Membezakan sifat yg wajib.dirancangkan. Sumbangsaran Bersoal jawab Gerakkerja bertulis Perbincangan Merumuskan hasil perbincangan Mengambil teladan daripada sifat terpuji rasulullah.mustahil dan harus bagi rasul Aras3 Senaraikan cara beriman kpd rasul. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran . Tasmi’ hafazan kpd guru Latihan mencantum kalimah menjadi ayat yang sempurna. Cadangan P&p Talakki dan mushafahah kalimah drp surah Alkausar Latihtubi membaca ayat secara kelas . Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika ruku’ Nilai: berusaha mengahafaz Memperdrngarkan bacaan ketika ruku’ Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan bacaan ketika ruku’ Menyusun kad kalimah dengan terjemahan Gerak kerja bertulis 9 Copyright SKTitingan.dan individu. Akidah Beriman kepada rasul Ayat 166-173 Sifat mustahil bagi rasul Nilai: jauhi sifat yg buruk. Cara beriman kpd rasul. Aras1 Membaca bacaan ketika ruku’ Aras2 Menghafaz bacaan ketika ruku’ Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika ruku’.kumpulan . Sifat yg harus bagi rasul cth: Punyai sifat spt manusia biasa.

Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Rumah pangsa Rantai tangan Beg tangan Nilai: seni Islam. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.Com . Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara ruku’ dan sujud Pakai pakaian menutup aurat Duduk dgn tertib Tidak membuat bising Doa masuk & keluar surau/masjid. Mengeja. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara ruku’ dan sujud yang betul Aras1 Menyatakan adab disurau dan di masjid Aras2 Menyenaraikan adab dimasjid dan disurau Aras3 Menghafaz doa masuk dan keluar masjid/surau. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu 26 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Surah Annasr Isi pelajaran Surah Annasr Ayat 1-3 Nilai: mengamal surah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Baca potongan Cadangan P&p Talakki dan mushafahah kalimah drp surah 10 Copyright SKTitingan. Bersoal jawab. Latihtubi membaca dan menghafaz doa masuk dan keluar surau/. Tunjukcara cara ruku’ secara kumpulan dan individu Sumbangsaran. Penerangan guru Menyenaraikan adab ke masjid/surau. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Amali solat.Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Nilai: memuliakan tempat ibadah.membaca perkataan dan rangkaikata.masjid.

Membaca kalimah Talakki mushafahah. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika ruku’ Nilai: berusaha mengahafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar.dan individu.surah Alikhlas. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara ruku’ dan sujud Kebaikan menjaga adab dimasjid 1mendapat pahala 2mendapat kemuliaan akibat tidak menjaga adab didalam masjid 1tidak mendapat pahala kerana tidak mengikut sunnah 2berdosa 3mengganggu org Memperdrngarkan bacaan ketika ruku’ Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan bacaan ketika ruku’ Menyusun kad kalimah dengan terjemahan Gerak kerja bertulis Amali solat. Aras1 Membaca bacaan ketika ruku’ Aras2 Menghafaz bacaan ketika ruku’ Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika ruku’. Perbincangan dalil nakli. Tunjukcara cara ruku’ secara kumpulan dan individu Bincangkan Faedah Akibat Beradab /tidak beradab dimasjid. Penerangan guru tentang sifat wujud Allah.Com .dlm solat ayat degan betul Aras2 Baca dgn bertajwid Aras3 Baca dgn fasih. Aras 1 Nyatakan pengertian wujud dan maksudnya Aras2 Menjelaskan hukum mempercayai sifat wujud Allah Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat wujud. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah.kumpulan . Dengar bacaan guru. Murid dapat : Melakukan cara ruku’ dan sujud yang betul Aras1 Nyatakan faedah beradab dlm masjid Aras 2 Nyatakan akibat tidak menjaga sdab dlm masjid Aras3 Bezakan faedah beradab dgn Alkausar Latihtubi membaca ayat secara kelas . Akidah Allah bersifat wujud Ayat 12-14 Pengertian wujud-ertinya ada Maksud Allah bersifat wujud Hukum mempercayai Allah Wujud wajib Dalil nakli Allah bersifat wujud. Nasyid sifat 20 Gerak kerja menulis. Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Gerak kerja bertulis 11 Copyright SKTitingan. Tasmi’ Alquranmembaca surah AnNisa’ . Jelaskan hukum.

Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyatakan makna surah Annas. Sebab dinamakan surah Annas. Dinamakn surah Annas kerana diawal surah ini nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada allah pemelihara sekelian manusia. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah. Sumbangsaran pengajaran surah.membaca perkataan dan rangkaikata. Membaca dan menulis rangkaikata akibat tidak beradab dlm masjid. Nilai: khazanah warisan bangsa.dan individu. Cadangan P&p .. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Alas meja Peti sejuk Rumah api 2. Latihtubi membaca ayat secara kelas .rangkaikata -cikgu beli alas meja -peti sejuk itu besar -kipas angina abang sudah rosak. Dengar bacaan guru.Com .Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata beribadah 4merenggangkan hubungan silaturrahim. Mengeja. Isi penting surah Annanas: Memohon perlindungan Allah drp bahaya zahir dan batin. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Penerangan sebab nuzul. Baca terjemahan.kumpulan . Drp angkara jin Syaitan/manusia(annas). 12 Copyright SKTitingan. Aras2 Menyatakan isi surah Annas. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Annas Isi pelajaran Surah Annas Ayat 1-3 Makna ayat surah Annas Sebab nuzul (turun). Aras3 Dapat menyrenaraikan pengajaran daripada surah.

13 Copyright SKTitingan. Aras1 Membaca bacaan ketika iktidal Aras2 Menghafaz bacaan ketika iktidal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika iktidal. Aras1 Menyatakan pengajaran drp peristiwa mendukacitakan nabi Aras2 Menyenaraikan pengajaran drp peristiwa yg mendukacitakan nabi Aras3 Menyatakan hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi. Nilai: sabar menghadapi dugaan. -hidup berdikari -meyakini peristiwa yg menimpa mempunyai hikmah disebaliknya. Gerak kerja bertulis. Bersoaljawab/guru. Sumbangsaran .Nilai: mengamal surahAnnas sebelum solat Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 122-132 Bacaan ketika Iktidal. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika iktidal Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Sirah Kematian datuk nabi Pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi. Gerak kerja bertulis Amali solat. Memperdengarkan bacaan ketika iktidal Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika iktidal Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Menghafaz lafaz niat iktikaf. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika iktidal dgn betulruku’ dan sujud yang betul Aras1 Menghafaz lafaz niat solat tahiyyatul masjid Iktikaf Aras2 Menghafaz lafaz niat iktikaf di masjid Aras 3 Menghafaz maksud lafaz niat Membaca kalimah Talakki mushafahah. Lafaz niat solat tahiyyatul masjid Niat iktikaf Latihtubi membaca bacaan ketika iktidal secara kelas dan individu. Nilai: berusaha menghafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Membaca lafaz niat solat tahiyyatul masjid.Com . Sumbangsaran pengajaran daripada peristiwa sedih yg dialami oleh nabi Merumuskan hasil sumbang saran.

rangkaikata -datuk duduk diatas kerusi roda -ayah beli lampu suluh baru -saya kesekolah naik bas sekolah. 14 Copyright SKTitingan.membaca perkataan dan rangkaikata.Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata solat tahiyyatul masjid dan lafaz niat iktikaf di masjid. Dengar bacaan guru. Nilai: meminati tulisan jawi. Penerangan sebab nuzul. Sebab dinamakan surah Annas. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah. Latihtubi membaca ayat secara kelas . Aras3 Dapat menyrenaraikan pengajaran Cadangan P&p .dan individu. Mengeja.. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu 28 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Annas Isi pelajaran Surah Annas Ayat 4-6 Makna ayat surah Annas Sebab nuzul (turun).Com .kumpulan . Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kerusi roda Lampu suluh Bas sekolah 2. Aras2 Menyatakan isi surah Annas. Dinamakn surah Annas kerana diawal surah ini nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada allah pemelihara sekelian manusia. Baca terjemahan. Isi penting surah Annanas: Memohon perlindungan Allah drp bahaya zahir Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyatakan makna surah Annas. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar.

Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Nilai: mengamal sebelum tidur Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah Allah bersifat wujud Ayat 133-140 Pengertian wujud-ertinya ada Maksud Allah bersifat wujud Hukum mempercayai Allah Wujud wajib Dalil nakli Allah bersifat wujud. Gerak kerja bertulis Amali solat. Perbincangan dalil nakli. Latihtubi membaca bacaan ketika sujud secara kelas dan individu. Aras1 Membaca bacaan ketika sujud Aras2 Menghafaz bacaan ketika sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika sujud. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika sujud. Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan.surah Alikhlas. Nilai: rajin kesekolah.mandi solat dan bersarapan. Nilai: berusaha menghafaz Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika sujud Bersalaman dgn ibubapa Baca doa keluar rumah Bangunawal gosok gigi. Berpakaian kemas Segera dan berhati-hati.dan batin. Membaca kalimah Talakki mushafahah. daripada surah. Aras2 Menyenaraikan adab kesekolah. Drp angkara jin Syaitan/manusia(annas). Mengucap salam kpd rakan atau guru. Bersoaljawab Baca doa keluar rumah 15 Copyright SKTitingan. Sumbangsaran adab kesekolah. Nasyid sifat 20 Gerak kerja menulis.Com . Aras3 Menjelaskan adab kesekolah. Penerangan guru tentang sifat wujud Allah. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika sujud yang betul Aras1 Nyatakan adab kesekolah. Jelaskan hukum. Sumbangsaran pengajaran surah. Aras 1 Nyatakan pengertian wujud dan maksudnya Aras2 Menjelaskan hukum mempercayai sifat wujud Allah Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat wujud.

membaca perkataan dan rangkaikata.Almaun Aras2 Menghafaz ayat demi ayat.Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kapalterbang Balai bomba Pejabat pos 2. Isi pelajaran Surah Al Maun ayat1-4 Nilai : buat baik kepada anak yatim. Hafaz ayat demi ayat. Nilai: rajin menulis jawi. Talakki mushafahah.menjawikan rangkaikata. Aras3 Dapat hafaz ayat 1-3 Cadangan P&p Bacaan secara kelas kumpulan dan individu. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Ayat174-180 Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat s. 16 Copyright SKTitingan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu 29 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Al maun.ayat dari rangkaikata saya gemar naik kapal terbang rumah saya dekat dengan balai bomba pejabat pos itu besar tentera irak mara dgn kereta kebal 3. Pertandingan hafazan.Com . Tasmi’ oleh guru. Sambung bacaan guru. Mengeja. Membaca kalimah Talakki mushafahah.

Menjawikan rangkaikata. Gerak kerja bertulis Amali solat. Murid dapat: Aras1 Membaca rangkaikata dan ayat. Aras2 Memadankan rangkaikata dan gambar. Hukum mempercayainya wajib. Allah bersifat Kidam. Aras3 Menjelaskan tujuan kesekolah.maksud dan hukum. Gerak kerja bertulis. Melengkapkan rangkaikata. Aras2 Menjelaskan hukum mempercayainya. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika sujud yang betul Aras1 Menyebut tujuan kesekolah. Mencantumkan perkataan menjadi ayat yg sempurna. Memadankan kedua rangkaikata dengan gambar. Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat kidam. Kami baca perkataan dari kad manila Tentera irak mara dengan kereta kebal. Nilai: mencintai tulisan jawi. Aras2 Menyenaraikan tujuan kesekolah. Dalil nakli surah Alhadiid ayat 3.Akidah. Eratkan silaturrahim. Membina ayat dari rangkaikata. Aras1 Menyatakan pengertian kidam dan maksud.Com . Nilai: berusaha menghafaz Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika sujud Tujuan kesekolah: Mencari ilmu Menjadi orang yang berguna Meninggikan syiar Islam. Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras3 Penerangan guru mengenai sifat kidam.nilai: meyakini Allah bersifat kidam makhluk bersifat hawadiith. Maksud tiada permulaan dan tiada kesudahan.ayat dari rangkaikata semua murid di beri kertas warna. Nilai : rajin pergi ke sekolah. Gerak kerja bertulis. Aras1 Membaca bacaan ketika sujud Aras2 Menghafaz bacaan ketika sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika sujud. Membaca dan menulis rangkaikata Kertas warna Kad manila Bunga kertas 2. Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Pengertian kidam-sedia. Latihtubi membaca bacaan ketika sujud secara kelas dan individu. Nasyid sifat 20. Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata 17 Copyright SKTitingan. Penerangan mengenai tujuan kesekolah dari segi : Mendapatkan ilmu. Perbincangan dalil nakli Allah bersifat kidam. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika sujud.

Menjawikan rangkaikata. 18 Copyright SKTitingan. Talakki mushafahah. Membina ayat berpandukan gambar.. Bersoaljawab/guru. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Kematian datuk nabi Ayat181-186 Pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi. Sambung bacaan guru. Aras2 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud Cadangan P&p Bacaan secara kelas kumpulan dan individu.Menulis rangkaikata yang direncanakan. -hidup berdikari -meyakini peristiwa yg menimpa mempunyai hikmah disebaliknya. Tasmi’ oleh guru. Isi pelajaran Surah Al Maun ayat5-7 Nilai : khusyu’ ketika beribadah. Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat s. Pertandingan hafazan. Aras3 Dapat hafaz ayat keseluruhan ayat. Nilai: berusaha menghafaz Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanantara dua sujud. Aras1 Menyatakan pengajaran drp peristiwa mendukacitakan nabi Aras2 Menyenaraikan pengajaran drp peristiwa yg mendukacitakan nabi Aras3 Menyatakan hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi. Hafaz ayat demi ayat. Aras1 Membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Minggu 30 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Al maun. Sumbangsaran pengajaran daripada peristiwa sedih yg dialami oleh nabi Merumuskan hasil sumbang saran.Almaun Aras2 Menghafaz ayat demi ayat. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Nilai: sabar menghadapi dugaan.Com .

akibat jika tidak beradab. -tidak mendapat pahala. Menulis rangkaikata. Aras2 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab kesekolah. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika duduk antara dua sujud yang betul Aras1 Menyenaraikan faedah menjaga adab kesekolah. Gerak kerja bertulis. -tidak mendapat keberkatan ilmu.Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikaduduk antara dua sujud Faedah menjaga adab kesekolah. -mendapat keberkatan drp Allah -disayangi oleh ibubapa. -disukai guru dan rakan.menjawikan rangkaikata. 2. Melengkapkan rangkaikata. Latihtubi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud secara kelas dan individu. Teka silangkata. Mengeja. Permainan cabutan bertuah. Membaca dan menulis rangkaikata Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika duduk antara dua sujud.ayat dari rangkaikata -ibu pakai kain batik -butang baju adik sudah hilang -ayah beli pisau cukur dari kedai Ali 3. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Latihtubi.Com .membaca ayat yg telahdisediakan yg mengandungi 19 Copyright SKTitingan. -selamat dalam perjalanan. Bersoal jawab. -sentiasa bersih dan kemas. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. -dipandang rendah oleh masyarakat. Gerak kerja bertulis Amali solat.membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Sumbangsaran akibat tidak menjaga adab kesekolah. Aras3 Menjelaskan faedah beradab dan tidak beradab kesekolah. Perbincangan faedah menjaga adab kesekolah. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kain batik Butang baju Pisau cukur 2.

2. Makhluk ada permulaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Aras3 Mengklafisikasikan sifat – sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Aras1 Membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Talakki mushafahah Membaca ayat demi ayat . Aras3 Membaca surah Al fiil dgn betul dan fasih. Ibadah Bacaan dalam solat Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika 20 Copyright SKTitingan.Nilai: rajin menulis jawi. Minggu 31 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca Surah Al fiil. Penerangan ringkas kandungan surah Alfiil Membaca keseluruhan ayat mengikut bacaan guru.Com . -nilai: meyakini Allah bersifat kidam dan manusia bersifat hudus. Menjawikan rangkaikata. Aras2 Tasmi’ Alquranmembaca surah Annisa’ Akidah Allah bersifat kidam Ayat 15-19 Dalil akli Allah bersifat kidam Makhluk ada permulaan Allah tidak serupa dengan makhluk. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Membaca ayat s. Aras2 Membaca surah Alfiil dgn betul. Allah tiada permulaan. Hasil P/belajaran Aras 1 Menyebut kalimah s. Aras1 Menyatakan dalil akli Allah bersifat kidam. rangkaikata. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Bacaanantara dua sujud. Aras2 Menyatakan kesan Allah bersifat kidam. Alfiil dgn betul Membaca potongan ayat dgn betul. Perbincangan hukum tajwid..kesan mempercayai Allah bersifat kidam. Alfiil dgn betul. Gerak kerja tulis. Nilai: berusaha menghafaz Cadangan P&p Pengenalan surah Alfiil. Isi pelajaran Surah Al fiil ayat 1-3 Kalimah bertajwid Mad asli Mad lin Nilai: menghayati akhlak Islamiah.

Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.Asas akhlak islamiah Adab belajar Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikaduduk antara dua sujud Maksud beradab ketika belajar. sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Sumbangsaran .membaca ayat yg telah disediakan yg 21 Copyright SKTitingan. Tasmi’ bacaan doa belajar. -doa penerang hati. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata.adab belajar. Bersoal jawab. Budaya menuntut ilmu. Menyatakan adab belajar.membaca perkataan dan rangkaikata. Membentangkan hasil perbincangan. -mendengar dengan teliti. -mengulangkaji pelajaran. -bilik guru itu bersih dan cantik . -sabar ketika belajar. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Permainan cabutan bertuah. Membaca dan menulis rangkaikata Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Nilai: mencintai ilmu . Menulis rangkaikata. -duduk dgn sopan.inkan diri. Latihtubi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud secara kelas dan individu. Latihtubi. Menghormati guru.Com . Penerangan adab belajar. Gerak kerja bertulis Amali solat. Melengkapkan rangkaikata. Mengeja. Gerak kerja bertulis. -berlumba untuk belajar.ayat dari rangkaikata -ayah selalu pakai baju sejuk. -padang bola itu sangat luas. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. -mendisip. Perbincangan. Aras2. 2. Aras3 Menghafaz doa sebelum belajar. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Baju sejuk Padang bola bilikguru 2. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika duduk antara dua sujud yang betul Aras1 Menyatakan maksud beradab ketika belajar.

Menulis rangkaikata yang direncanakan. Aras3 Membaca surah Al fiil dgn betul dan fasih. Aras1 Menyatakan pengertian Al a’fuu. Alfiil dgn betul Membaca potongan ayat dgn betul. Penerangan ringkas kandungan surah Alfiil Membaca keseluruhan ayat mengikut bacaan guru.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal.. mengandungi rangkaikata. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca Surah Al fiil. Aras2 Membaca surah Alfiil dgn betul. 22 Copyright SKTitingan. Penerangan guru . Nilai: berusaha menghafaz Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Latihtubi membaca dalil ala’fuu. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Cadangan P&p Pengenalan surah Alfiil. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanketika tahiyyat awal. Isi pelajaran Surah ayat 4-5 Kalimah bertajwid Mad asli Mad lin Nilai: menghayati akhlak Islamiah.menjawikan rangkaikata. Alfiil dgn betul. Perbincangan hukum tajwid. Aras3 Menyatakan dalil dan maksud dalil nakli Al a’fuu dalam hadis Asmaulhusna. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pemaaf.Com . Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Gerak kerja bertulis Amali solat. Gerak kerja tulis. Ayat 20-23 Pengertian al a’fuu Ala’fuu-maha pemaaf. Menjawikan rangkaikata. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Talakki mushafahah Membaca ayat demi ayat . Nilai: rajin menulis jawi. Gerak kerja menulis. Membaca kalimah Talakki mushafahah.3. Membaca ayat s. Allah maha pemaaf dengan memberi ampun kepada hambanya yg memohon ampun. Bersoal jawab pengertian al a’fuu. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Hasil P/belajaran Aras 1 Menyebut kalimah s. Tasmi’ Alquranmembaca surah Annisa’ Akidah. Nama –nama Allah Allah maha pengampun.

3. Membuat pemerhatianndikelas yg lain. Nilai: hormat dan kasih kpd guru. 3. 2. -sukar memahami dan menerima ilmu. Latihtubi. Melengkapkan rangkaikata. Menulis rangkaikata. -dibenci guru dan rakan. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat awal secara kelas dan individu. Nilai: rajin menulis Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks.Com . -disayangi guru dan rakan. Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat awal yg betul Aras1 Menyatakan kebaikan beradab ketika belajar.ayat dari rangkaikata -bukan saya yg mengambil buku itu. Perbincangan hasil dari pemerhatian. Gerak kerja bertulis. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Mengeja.Asas akhlak islamiah Adab belajar Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikatahiyyat awal Kebaikan beradab ketika belajar. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Cuaca hari ini panas terik . 23 Copyright SKTitingan.salahlaku ketika belajar. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Guru besar Kereta sewa Buku tulis. Pelbagai jenis ayat. Menyatakan akibat mengabaikan beradab ketika belajar. Permainan cabutan bertuah. -tidak mendapat keberkatan. Siapakah nama kamu.. Aras3 Mengkategorikan kebaikan beradab dan akibat mengabaikan adab ketika belajar. Menjelaskan kebaikan beradab ketika belajar. -mendapat keberkatan. 2. -mudah menerima dan memahami ilmu.Akibat mengabaikan adab ketika belajar. Aras2 Menyenaraikan kebaikan semasa belajar.membaca ayat yg telah disediakan yg mengandungi rangkaikata.menyenaraikan akibat tidak beradab ketika belajar.membaca perkataan dan rangkaikata.menjawikan rangkaikata. Menjawikan rangkaikata. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Penerangan guru akibat mengabaikan adab belajar.

Mengembala kambing. 24 Copyright SKTitingan. Membantu meringankan beban bapa saudaranya. Perbincangan pengajaran surah. Aras3 Menyenaraikan pengalaman dan iktibar drp akhlak nabi muhd s. Pengajaran surah. Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Gerak kerja bertulis. Perbincangan sebab nuzul. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya.Com . Aras1 Pengalaman nabi dijaga Abu tolib. Bercerita . -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . Menulis rangkaikata yang direncanakan. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Pengajaran .jawi. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanketika tahiyyat awal. Daripada angkara jin/manusia /syaitan.yakin dgn pertolongan Allah. Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 1-3 Makna surah alfalak. Minggu 33 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak.. Nilai: berusaha menghafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Sebab nuzul.a. Sebab dinamakan s. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Sumbangsaran pengalaman nabi.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Membaca kalimah Talakki mushafahah. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya.w. -berniaga di syam. Aras2 Menyatakan iktibar drp akhlak nabi muhd -belajar berdikari. Bersoal jawab. Mengambil upah Nilai: pupuk sifat berdikari. Ayat 141-148 Pengalaman diperolehi nabi semasa di dipelihara oleh abu Tolib. Alfalak.

Aras 3 Membina ayat Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat awal yg betul Aras1 Menyatakan adab membawa dan menyimpan Alquran.ayat berpandukan gambar 3. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Pasr raya Rumah papan Dewan makan.Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikatahiyyat awal Berwudu’ Memegang dgn tangan kanan. Latihtubi. Sumbangsaran adab membawa dan menyimpan Alquran.Com . Meletakkan ditempat yg tinggi. Penerangan adab membawa dan menyimpan Alquran dan perkara yg perlu dielakkan. Aras2 Menyenaraikan adab membawa dan menyimpan Alquran. Permainan cabutan bertuah.pelbagai jenis ayat lepas makan basuh tangan hingga bersih. Melengkapkan rangkaikata. Nilai. Menulis rangkaikata. Mengeja. Menyimpan ditempat bersih. memuliakan Alquran. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks.membaca ayat yg telah disediakan yg mengandungi rangkaikata. Tunjukcara membawa dan menyimpan Alquran.membaca perkataan dan rangkaikata. Lampu jalan itu padam dgn sendiri. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat awal secara kelas dan individu. 2. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. -. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Gerak kerja bertulis Amali solat. 25 Copyright SKTitingan. Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Aras3 Menyatakan perkara yg perlu dielakkan ketika membawa dan menyimpan Alquran.

Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Nilai: sentiasa memohon ampun kepada Allah. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Maha pengampun. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . Perbincangan sebab nuzul. Sebab dinamakan s. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pengampun. Latihtubi membaca dalil nalkli . Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Alfalak. Aras3 Menyatakan dalil nakli Alghofuur. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Dalil Alghofuur. Menjawikan rangkaikata. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Ibadah Bacaan dalam solat Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Bersoal jawab kehebatan ampunan Allah. Sebab nuzul. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Penerangan guru. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah. Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 4-5 Makna surah alfalak. Aras1 Menyatakan pengertian Alghofuur.berpandukan gambar. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya.. Gerak kerja bertulis. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Nama-nama allah Alghofuur. Bacaanketika tahiyyat awal. Perbincangan pengajaran surah. Gerak kerja bertulis Amali solat.yakin dgn pertolongan Allah. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Nilai: berusaha menghafaz Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Gerak kerja menulis. Pengajaran surah.Com . Memberi ampun kpd hambanya yg minta ampun dan bertaubat. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. 26 Copyright SKTitingan. -maha pengampun Allah. Surah albaqorah ayat 222. Ayat 149-153 Pengertian Alghofuur. Daripada angkara jin/manusia /syaitan.

akibat tidak beradab dengan Alquran. Permainan cabutan bertuah. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika membawa dan menyimpan Alquran. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Ditaman bunga juga ada banyak pokok yang menghijau dan udara yang segar. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan .: menghormati Alquran. Menulis rangkaikata. -bersih jiwa. Beradab dan tidak beradab kepada Alquran. Perbincangan faedah dan akibat . -Alquran dipersenda. Aras1 Membaca ayatayat pendek.gambar taman. -dikasihi Allah. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. Faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. 1. -tidak mendapat keredhaan Allah. Jawi Membaca . Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. -mendapat keberkatan.dan menulis rangkaikata. 27 Copyright SKTitingan.mengenal . Menulis ayat-ayat yang telah dibaca.Kekwa . Gerak kerja bertulis. Menulis ayat –ayat yang direncanakan. -dibenci Allah.Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Membaca dan menulis rangkaikata Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Latihtubi. Sentiasa menjaga adab dengan Alquran.Matahari dan bunga Raya.Ditaman bunga ada berjenis-jenis bunga. Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Nilai : meminati jawi. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. Sumbang saran. Nilai. Ini taman bunga. Menulis ayat yg telah dibaca. Aras2 Membaca pelbagai ayat. 2. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras3 Membezakan faedah beradab dan tidak beradab. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna.Com .Ada bunga Ros . Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.

Aras1 Menyatakan pengertian Alghofuur. Nilai: sentiasa memohon ampun kepada Allah. Sebab dinamakan s.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. Surah albaqorah ayat 222. Dalil Alghofuur.. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya. Gerak kerja bertulis Amali solat. Perbincangan pengajaran surah. Gerak kerja menulis. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah. Memberi ampun kpd hambanya yg minta ampun dan bertaubat. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pengampun. Nilai: berusaha menghafaz Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Maha pengampun. Nama-nama allah Alghofuur. Perbincangan sebab nuzul. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Aras3 Menyatakan dalil nakli Alghofuur. Murid dapat : Membaca kalimah Talakki mushafahah. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin.Com . -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam .yakin dgn pertolongan Allah. Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 4-5 Makna surah alfalak. Latihtubi membaca dalil nalkli . Bacaanketika tahiyyat awal. Penerangan guru. Ayat 149-153 Pengertian Alghofuur. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Alfalak. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Pengajaran surah. -maha pengampun Allah. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Ibadah Bacaan dalam solat Pengukuhan/pemulihan Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Gerak kerja bertulis. Bersoal jawab kehebatan ampunan Allah. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Latihtubi membaca 28 Copyright SKTitingan. Daripada angkara jin/manusia /syaitan. Sebab nuzul. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal.

Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. 29 Copyright SKTitingan. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. -mendapat keberkatan. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. 1. -dikasihi Allah. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna.Kekwa .gambar taman. Latihtubi. Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul.dan menulis rangkaikata. -bersih jiwa.Matahari dan bunga Raya. Ditaman bunga juga ada banyak pokok yang menghijau dan udara yang segar.mengenal . -dibenci Allah. Jawi Membaca . 2. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar.akibat tidak beradab dengan Alquran. Beradab dan tidak beradab kepada Alquran. Permainan cabutan bertuah.: menghormati Alquran. Aras3 Membezakan faedah beradab dan tidak beradab. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika membawa dan menyimpan Alquran. Menulis rangkaikata. bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. Menulis ayat yg telah dibaca. Ini taman bunga. Faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Perbincangan faedah dan akibat . -Alquran dipersenda. Gerak kerja bertulis.Ada bunga Ros .Ditaman bunga ada berjenis-jenis bunga. Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras2 Membaca pelbagai ayat. Nilai. Sumbang saran. Menulis ayat –ayat yang direncanakan. Aras1 Membaca ayatayat pendek. Nilai : meminati jawi. -tidak mendapat keredhaan Allah.Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.Com . Membaca dan menulis rangkaikata Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Sentiasa menjaga adab dengan Alquran.

-berniaga di syam. Pertandingan hafazan. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat akhir.. Bercerita . Sumbangsaran pengalaman nabi. Menyambung bacaan guru. Membantu meringankan beban bapa saudaranya. Murid dapat: Baca dgn betul lancar.Com . Pengajaran .berkumpulan dan individu. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika tahiyyat akhir.a. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Bersoal jawab. Latihtubi membaca ayat demi ayat.w. Isi pelajaran Surah Quraish Ayat 3-4 Nilai : khusuk ketika berdoa. Aras2 Menyatakan iktibar drp akhlak nabi muhd -belajar berdikari. Nilai: berusaha menghafaz Pengukuhan/pemulihan Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat surah Quraish. Mengembala kambing. Murid dapat : Cadangan P&p Bacaan secara kelas . Aras3 Menyenaraikan pengalaman dan iktibar drp akhlak nabi muhd s. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat akhir . Ayat 195-200 Pengalaman diperolehi nabi semasa di dipelihara oleh abu Tolib. Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras1 Pengalaman nabi dijaga Abu tolib. Gerak kerja bertulis Amali solat. Aras2 Dapat menghafaz surah Quraish ayat demi ayat. Aras3 Dapat menghafaz keseluruhan ayat surah Quraish. Mengambil upah Nilai: pupuk sifat berdikari.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat akhir. Tasmi’ hafazan kpd guru. Latihtubi membaca 30 Copyright SKTitingan. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan..Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Quraish.

Aras2 Membaca pelbagai ayat. Menulis rangkaikata. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. Senaraikan faedah beradab ketika membaca Alquran. -amalan tidak sempurna.Asas akhlak Islamiah. Akibat tidak beradab. Terangkan akibat tidak beradab semasa membaca Alquran.Com . Menjadi pelindung. Bersoal jawab.Akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. -tidak mendapat keberkatan. bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Aras1 Membaca ayatayat pendek. -hati resah gelisah. -boleh menyebabkan berdosa.mengenal . -nilai: bersopan ketika beribadah. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. 2. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. 3. Adab membaca Alquran. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna. Jawi Membaca . Menulis ayat –ayat yang direncanakan.bukan saya yang mengambil buku itu. Nilai: meminati jawi. 31 Copyright SKTitingan. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan .cuaca hari ini panas terik. Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Permainan cabutan bertuah. 2. Faedah beradab semasa membaca Alquran -mendapat pahala. Membaca dan menulis rangkaikata Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah beradab semasa membaca Alquran. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. -memperbaiki serta mempertingkatkan bacaan Alquran. -mendapat keberkatan dan kerahmatan. -menjadi penawar. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir.siapakah nama kamu. -mendapat ketenangan jiwa. Latihtubi. Ayat-ayat pendek berpandukan gambar. Pelbagai jenis ayat. Aras3 Mengkelaskan faedah semasa membaca Alquran dan akibat tidak beradab ketika membaca Alquran.dan menulis rangkaikata. 1.

menyebut potongan kalimah 2. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1. Minggu 37 minggu ulangkaji Bidang /Tajuk ulangkaji Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad. Nyatakan nama rasul Aras 2 Senaraikan nama rasul ikut Cadangan P&p .Com .AlMasad Ayat 1-3 Tasmi’ Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 1-6 Doa iftitah Nilai: berusaha menghafaz Beriman kpd Rasul Nama nama rasul1-25 Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Baca dgn betul lancer.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah Talakki mushafahah.Sambung bacaan guru 4.Latihtubi 3.Menulis ayat yg telah dibaca. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Tasmi’ nama rasul kpd guru 32 Copyright SKTitingan. Isi pelajaran S.

Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai.mempercayai Jaga perasaan .Com .laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga.Adab pergaulan dlm keluarga.kasih saying. Kasih saying 2. Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah.membaca perkataan dan rangkaikata.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga Mengeja. Menjaga batas. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 33 Copyright SKTitingan. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.bermaafan.hormat. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi turutan Aras 3 -tasmi’ nama rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful