Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tahun 2

Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun. Isi pelajaran Pengetian Alquran Peristiwa penurunan. Nyatakan keistimewaan alquran. Kandungan tidak akan berubah. Terpeliharan hingga hari kiamat. Sebagai mukjizat. Menyatakan kepentingan alquran. Penawar penyakit. Rahmat kpd org mu’min. Ayat 109-115 Pengertian rasul Maksud beriman kpd rasul Hukum beriman. Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan pengertian alquran Aras2 Menyatakan kepentingan dan keisytimewaan alquran. Aras3 Membezakan keistimewaan alquran drp buku lain. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras 1. Nyatakan pengertian beriman kpd rasul Aras 2 Menjelaskan maksud beriman kpd rasul. Aras 3 Menyebut hukum beriman kpd rasul. Aras1 Nyatakan perkara batal wudu’ Aras 2 Nyatakan apa perlu dibuat bila wudu’ terbatal Aras 3 Jelaskan perkara yg membatalkan wudu’ Dapat menyebut lafaz niat solat Aras1 Nyatakan adab masuk rumah Aras 2 Menyatakan amalan masuk rumah. Aras3 Senaraikan adab Cadangan P&p Bersoal jawab pengertian alquran. Menjelaskan keistimewaan alquran. Perbincangan dgn murid. Gerak kerja bertulis.

Tasmi’ alquran Surah ali imran. Beriman kpd Rasul

Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sumbangsaran Perbincangan Soala jawab Menulis isi penting.

Ibadat Perkara yang batalkan wudu’

Perkara yg batalkan wudu’ Sebab batal wudu’

Dengar penerangan guru Sumbang saran Soal jawab menyenaraikan

Asas akhlak islamiah

Pengukuhan/pemulihan Kem best slt Lafaz niat solat Amalan masuk rumah Mengetuk pintu. Beri salam. Masuk dgn kaki kanan. Baca surah alikhlas. Bersalam.

Sumbang saran Latihtubi hafaz doa

1

Copyright SKTitingan.Com

Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat

Rangkaikata/ayat Gambar Tulis rangkaikata kipas angina,sapu tangan tali leher

masuk rumah Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.

Mengeja,membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi

Minggu

Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun.

Isi pelajaran S.Alkafiruun Ayat 1-3

Beriman kpd Rasul

Tasmi’ Alquran mengikut pencapaian murid Tugas rasul Sebab diperlukan rasul Cara beriman Nilai sentiasa berselawat

Ibadat Perkara yang batalkan wudu’

Perkara yg batalkan wudu’ Sebab batal wudu’

Asas akhlak islamiah

Pengukuhan/pemulihan Kem best slt Lafaz niat solat Amalan keluar rumah Minta izin & baca doa Langkah kaki kanan

Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menghafaz potongan ayat Aras2 Amalkan hafazan Aras3 Amal ketika solat. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras 1. Nyatakan tugas rasul Aras 2 Sebab perlunya rasul Aras 3 Cara beriman kpd rasul Aras1 Nyatakan perkara batal wudu’ Aras 2 Nyatakan apa perlu dibuat bila wudu’ terbatal Aras 3 Jelaskan perkara yg membatalkan wudu’ Dapat menyebut lafaz niat solat Aras1 Nyatakan adab keluar rumah

Cadangan P&p 1.Talakki mushafahah. 2.Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4.Tasmi’ bacaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sumbangsaran Perbincangan Soala jawab

Dengar penerangan guru Sumbang saran Soal jawab menyenaraikan

Sumbang saran Latihtubi hafaz doa

2

Copyright SKTitingan.Com

Ucap salam’ Tenang Nilai : minta izin keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Gambar Tulis rangkaikata kipas angina,sapu tangan tali leher

Aras 2 Hafaz doa keluar rumah Aras3 Senaraikan adab keluar rumah Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menghafaz potongan ayat Aras2 Amalkan hafazan Aras3 Amal ketika solat. Murid dapat: Baca dgn betul lancer. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras1 Menyatakan kesan daripada peristiwa kehilangan ayah ibutersayang Aras2 Menyatakan perasaan jika menghadapi kematian ahli keluarga

Mengeja,membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi

Minggu

Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlKafiruun.

Isi pelajaran S.Alkafiruun Ayat 4-6

Cadangan P&p 1.Talakki mushafahah. 2.Latihtubi 3.Sambung bacaan guru 4.Tasmi’ bacaan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Sumbangsaran Peristiwa kehilangan ayah ibu tersayang Merumuskan hasil sumbangsaran dan menyenaraikan isi penting Gerak kerja bertulis.

Ibadah Bacaan dalam solat

Tasmi’ Alquran mengikut pencapaian murid Doa iftitah

Sirah Kehilangan ayah dan ibu tersayang

Kesan kehilangan ayah dan ibu Jangan bersedih berpanjangan Tabah menghadapi dugaan Menghargai dan mengasihi ahli keluarga.

3

Copyright SKTitingan.Com

Sambung bacaan guru 4. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.cermin mata. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata baju kurung.membaca perkataan dan rangkaikata.Asas akhlak islamiah Adab masuk dan keluar rumah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Aras3 Senaraikan sikap perlu ada jika berlaku kematian ahli keluarga Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Senaraikan faedah beradab masuk dan keluar rumah Aras 2 Senaraikan akibat tidak beradab Aras3 Bezakan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika masuk dan keluar rumah. menyebut potongan kalimah 2.Com . Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad. Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Dengar cerita melalui pengalaman Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Mengeja.Latihtubi 3. Faedah amalkan adab masuk dan keluar rumah Mengeratkan silaturrahim Dapat rahmat allah Jaminan keselamatan -akibat tidak beradab keluar dan masuk rumah tiada keberkatan merenggangkan silaturrahim.AlMasad Ayat 1-3 Tasmi’ Ayat 1-6 Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Cadangan P&p .bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah 4 Copyright SKTitingan. Pasu bunga. Isi pelajaran S.

Kasih saying 2. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1.Com .kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga Mengeja.mempercayai Jaga perasaan .laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga.Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Doa iftitah Nilai: berusaha menghafaz Beriman kpd Rasul Nama nama rasul1-25 Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah.Adab pergaulan dlm keluarga. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi Baca dgn betul lancer. Nyatakan nama rasul Aras 2 Senaraikan nama rasul ikut turutan Aras 3 -tasmi’ nama rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.membaca perkataan dan rangkaikata. Talakki mushafahah.kasih saying.hormat. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 5 Copyright SKTitingan. Menjaga batas. Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai.bermaafan. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Tasmi’ nama rasul kpd guru Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas .

Adab pergaulan dlm keluarga.hormat.mempercayai Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas . Aras 1 Baca doa iftitah Aras 2 Hafaz doa iftitah Aras3 Nyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah Talakki mushafahah.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga. Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan & terjemahan doa iftitah Menyusunkad Gerak kerja bertulis Amali solat.Sambung bacaan guru 4.kasih saying.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga 6 Copyright SKTitingan. Cadangan P&p Membaca secara talakki dan mushafahah.Latihtubi 3.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad. menyebut potongan kalimah 2. Kasih saying 2.AlMasad Ayat 4-5 Tasmi’ Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 7-11 Bacaan doa iftitah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Baca dgn betul lancer.Com . Menjaga batas. Tasmi’ nama rasul kpd guru Beriman kpd Rasul Sifat wajib bagi rasul Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Nyatakan sifat wajib bagi rasul Aras2 Menyatakan makna sifat wajib bagi rasul Aras 3 Senaraikan sifat wajib bagi rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje. Isi pelajaran S.

bermaafan. Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan & terjemahan doa 7 Copyright SKTitingan.1 membaca dgn tenang 3.4 menenangkan jiwa 1.4tidak tergopoh-gopoh nilai: rajin membaca Alquran. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Kelebihan membaca Alquran Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran .2 mendapat keberkatan 1. Ayat 116-121 Bacaan doa iftitah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras 1 Menyatakan kelebihan membaca Alquran dengan buku lain. Ibadah Bacaan dalam solat Isi pelajaran Kelebihan membaca alquran 1.3baca dgn bertajwid 4.3 tidak jemu dibacadan sedap didengar 1. Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan.perkara yg perlu dielak semasa membaca Alquran 4.perbezaan membaca alquran dengan buku yang lain 3.membaca perkataan dan rangkaikata.Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Jaga perasaan . Aras2 Menyatakaan tatacara membaca Alquran. Mengeja.2berusaha memahami erti 3.1tidak menutup aurat 4.tatacara pembacaan alquran 3.1 mendapat pahala 1. Aras 1 Baca doa iftitah Aras 2 Hafaz doa iftitah Aras3 Nyatakan Membaca kalimah Talakki mushafahah.5 dimuliakan orang 2. Aras3 Menyenaraikan perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa membaca Alquran Cadangan P&p Sumbang saran/perbincangan Mengenai kelebihan membaca Alquran Menerangkan mengenai kelebihan membaca Alquran Perbincangan isi pelajaran: Soal jawab Sumbang saran Gerakkerja bertulis Murid dapat: Baca dgn betul lancer.3didalam tandas 4.Com .2ketika makan 4.

Alfatihah Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Akibat tidak mengamalkan adab dlm pergaulan berkeluarga Dibenci hidup tidak diberkati Keluarga tidak bahagia Tidak dirahmati Allah Nilai: berbuat baik kepada ahli keluarga. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan s. Mengeja. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 8 Copyright SKTitingan.terjemahan doa iftitah Sirah Kehilangan ayah dan ibu tersayang Kesan kehilangan ayah dan ibu Jangan bersedih berpanjangan Tabah menghadapi dugaan Menghargai dan mengasihi ahli keluarga.Com . Gerak kerja menulis Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kasut bola Baju kemeja Kereta api Nilai: menghargai warisan bangsa. Latihtubi membaca surah al Fatihah secara kelas .membaca perkataan dan rangkaikata. Sumbangsaran Peristiwa kehilangan ayah ibu tersayang Merumuskan hasil sumbangsaran dan menyenaraikan isi penting Gerak kerja bertulis. Aras1 Menyatakan kesan daripada peristiwa kehilangan ayah ibutersayang Aras2 Menyatakan perasaan jika menghadapi kematian ahli keluarga Aras3 Senaraikan sikap perlu ada jika berlaku kematian ahli keluarga Murid dapat : Membaca surah Alfatihah dengan betul Aras1 Murid dapat menyebut akibat tidak beradab dlm pergaulan dgn keluarga Aras 2 Senaraikan akibat tidak beradab dlm pergaulan berkeluarga Aras3 Mengkelaskan akibat tidak mengamalkan adab pergaulan dalam keluarga Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg iftitah Menyusunkad Gerak kerja bertulis Amali solat.kumpulan dan individu Sumbang saran akibat tidak beradab dlm pergaulan berkeluarga Bercerita kisah yg sesuai.

dan individu. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran . Cadangan P&p Talakki dan mushafahah kalimah drp surah Alkausar Latihtubi membaca ayat secara kelas . Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz Surah Al Kausar Isi pelajaran Surah AlKausar Ayat 1-3 Nilai: memohon perlindungan hanya kepada Allah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut dan membaca kalimah surah Alkausar dgn betul Aras2 Menghafaz ayat demi ayat surah alkausar Aras 3 Menghafaz surah Alkausar Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Aras1 Membaca bacaan ketika ruku’ Aras2 Menghafaz bacaan ketika ruku’ Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika ruku’. Cara beriman kpd rasul. Tasmi’ hafazan kpd guru Latihan mencantum kalimah menjadi ayat yang sempurna.dirancangkan. Sifat yg harus bagi rasul cth: Punyai sifat spt manusia biasa. Aras1 Menyatakan sifat yg mustahil dan harus bagi rasul Aras2 Membezakan sifat yg wajib. Akidah Beriman kepada rasul Ayat 166-173 Sifat mustahil bagi rasul Nilai: jauhi sifat yg buruk. Sumbangsaran Bersoal jawab Gerakkerja bertulis Perbincangan Merumuskan hasil perbincangan Mengambil teladan daripada sifat terpuji rasulullah.mustahil dan harus bagi rasul Aras3 Senaraikan cara beriman kpd rasul.Com . Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika ruku’ Nilai: berusaha mengahafaz Memperdrngarkan bacaan ketika ruku’ Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan bacaan ketika ruku’ Menyusun kad kalimah dengan terjemahan Gerak kerja bertulis 9 Copyright SKTitingan.kumpulan .

Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Tunjukcara cara ruku’ secara kumpulan dan individu Sumbangsaran. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Latihtubi membaca dan menghafaz doa masuk dan keluar surau/.membaca perkataan dan rangkaikata. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Amali solat.Com . Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara ruku’ dan sujud yang betul Aras1 Menyatakan adab disurau dan di masjid Aras2 Menyenaraikan adab dimasjid dan disurau Aras3 Menghafaz doa masuk dan keluar masjid/surau. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Minggu 26 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Surah Annasr Isi pelajaran Surah Annasr Ayat 1-3 Nilai: mengamal surah Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Baca potongan Cadangan P&p Talakki dan mushafahah kalimah drp surah 10 Copyright SKTitingan. Bersoal jawab. Penerangan guru Menyenaraikan adab ke masjid/surau. Mengeja. Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Rumah pangsa Rantai tangan Beg tangan Nilai: seni Islam.masjid. Nilai: memuliakan tempat ibadah. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara ruku’ dan sujud Pakai pakaian menutup aurat Duduk dgn tertib Tidak membuat bising Doa masuk & keluar surau/masjid.

Dengar bacaan guru. Akidah Allah bersifat wujud Ayat 12-14 Pengertian wujud-ertinya ada Maksud Allah bersifat wujud Hukum mempercayai Allah Wujud wajib Dalil nakli Allah bersifat wujud. Perbincangan dalil nakli. Nasyid sifat 20 Gerak kerja menulis.kumpulan .dlm solat ayat degan betul Aras2 Baca dgn bertajwid Aras3 Baca dgn fasih. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara ruku’ dan sujud Kebaikan menjaga adab dimasjid 1mendapat pahala 2mendapat kemuliaan akibat tidak menjaga adab didalam masjid 1tidak mendapat pahala kerana tidak mengikut sunnah 2berdosa 3mengganggu org Memperdrngarkan bacaan ketika ruku’ Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan bacaan ketika ruku’ Menyusun kad kalimah dengan terjemahan Gerak kerja bertulis Amali solat. Tasmi’ Alquranmembaca surah AnNisa’ . Murid dapat : Melakukan cara ruku’ dan sujud yang betul Aras1 Nyatakan faedah beradab dlm masjid Aras 2 Nyatakan akibat tidak menjaga sdab dlm masjid Aras3 Bezakan faedah beradab dgn Alkausar Latihtubi membaca ayat secara kelas . Tunjukcara cara ruku’ secara kumpulan dan individu Bincangkan Faedah Akibat Beradab /tidak beradab dimasjid.Com .dan individu.surah Alikhlas. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Penerangan guru tentang sifat wujud Allah. Gerak kerja bertulis 11 Copyright SKTitingan. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika ruku’ Nilai: berusaha mengahafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah. Aras 1 Nyatakan pengertian wujud dan maksudnya Aras2 Menjelaskan hukum mempercayai sifat wujud Allah Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat wujud. Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Jelaskan hukum. Aras1 Membaca bacaan ketika ruku’ Aras2 Menghafaz bacaan ketika ruku’ Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika ruku’.

Membaca dan menulis rangkaikata akibat tidak beradab dlm masjid. Dinamakn surah Annas kerana diawal surah ini nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada allah pemelihara sekelian manusia. Nilai: khazanah warisan bangsa. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Alas meja Peti sejuk Rumah api 2. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Annas Isi pelajaran Surah Annas Ayat 1-3 Makna ayat surah Annas Sebab nuzul (turun).membaca perkataan dan rangkaikata.dan individu.. Aras2 Menyatakan isi surah Annas. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Aras3 Dapat menyrenaraikan pengajaran daripada surah.Com . Penerangan sebab nuzul.rangkaikata -cikgu beli alas meja -peti sejuk itu besar -kipas angina abang sudah rosak. Drp angkara jin Syaitan/manusia(annas). Cadangan P&p . Sumbangsaran pengajaran surah. Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyatakan makna surah Annas. Sebab dinamakan surah Annas. Dengar bacaan guru. Latihtubi membaca ayat secara kelas . Mengeja. Baca terjemahan.kumpulan . 12 Copyright SKTitingan. Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah. Isi penting surah Annanas: Memohon perlindungan Allah drp bahaya zahir dan batin.Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata beribadah 4merenggangkan hubungan silaturrahim.

Sirah Kematian datuk nabi Pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika iktidal dgn betulruku’ dan sujud yang betul Aras1 Menghafaz lafaz niat solat tahiyyatul masjid Iktikaf Aras2 Menghafaz lafaz niat iktikaf di masjid Aras 3 Menghafaz maksud lafaz niat Membaca kalimah Talakki mushafahah. Membaca lafaz niat solat tahiyyatul masjid. Sumbangsaran pengajaran daripada peristiwa sedih yg dialami oleh nabi Merumuskan hasil sumbang saran. 13 Copyright SKTitingan. Lafaz niat solat tahiyyatul masjid Niat iktikaf Latihtubi membaca bacaan ketika iktidal secara kelas dan individu. Nilai: sabar menghadapi dugaan. Gerak kerja bertulis. Menghafaz lafaz niat iktikaf. Aras1 Menyatakan pengajaran drp peristiwa mendukacitakan nabi Aras2 Menyenaraikan pengajaran drp peristiwa yg mendukacitakan nabi Aras3 Menyatakan hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi. Bersoaljawab/guru.Nilai: mengamal surahAnnas sebelum solat Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 122-132 Bacaan ketika Iktidal. Gerak kerja bertulis Amali solat. Memperdengarkan bacaan ketika iktidal Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika iktidal Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Sumbangsaran . Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika iktidal Asas akhlak islamiah Adab di masjid dan disurau. Nilai: berusaha menghafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras1 Membaca bacaan ketika iktidal Aras2 Menghafaz bacaan ketika iktidal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika iktidal. -hidup berdikari -meyakini peristiwa yg menimpa mempunyai hikmah disebaliknya.Com .

membaca perkataan dan rangkaikata. Latihtubi membaca ayat secara kelas . Memahami kalimahyg mengandungi tanda sukun dan syaddah.rangkaikata -datuk duduk diatas kerusi roda -ayah beli lampu suluh baru -saya kesekolah naik bas sekolah. Sebab dinamakan surah Annas.dan individu. Dinamakn surah Annas kerana diawal surah ini nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada allah pemelihara sekelian manusia. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu 28 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Annas Isi pelajaran Surah Annas Ayat 4-6 Makna ayat surah Annas Sebab nuzul (turun). Isi penting surah Annanas: Memohon perlindungan Allah drp bahaya zahir Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyatakan makna surah Annas. Penerangan sebab nuzul. Mengeja. Aras3 Dapat menyrenaraikan pengajaran Cadangan P&p .Com .kumpulan .Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata solat tahiyyatul masjid dan lafaz niat iktikaf di masjid. Aras2 Menyatakan isi surah Annas. 14 Copyright SKTitingan. Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kerusi roda Lampu suluh Bas sekolah 2. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar.. Nilai: meminati tulisan jawi. Baca terjemahan. Dengar bacaan guru.

Nilai: berusaha menghafaz Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika sujud Bersalaman dgn ibubapa Baca doa keluar rumah Bangunawal gosok gigi. Sumbangsaran adab kesekolah. Sumbangsaran pengajaran surah. Membaca kalimah Talakki mushafahah.Com . Latihtubi membaca bacaan ketika sujud secara kelas dan individu. Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. daripada surah. Aras 1 Nyatakan pengertian wujud dan maksudnya Aras2 Menjelaskan hukum mempercayai sifat wujud Allah Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat wujud. Mengucap salam kpd rakan atau guru. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika sujud.mandi solat dan bersarapan. Jelaskan hukum. Nilai: rajin kesekolah. Berpakaian kemas Segera dan berhati-hati. Bersoaljawab Baca doa keluar rumah 15 Copyright SKTitingan. Nasyid sifat 20 Gerak kerja menulis.dan batin. Aras2 Menyenaraikan adab kesekolah. Drp angkara jin Syaitan/manusia(annas). Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika sujud yang betul Aras1 Nyatakan adab kesekolah. Perbincangan dalil nakli. Aras3 Menjelaskan adab kesekolah. Penerangan guru tentang sifat wujud Allah.surah Alikhlas. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras1 Membaca bacaan ketika sujud Aras2 Menghafaz bacaan ketika sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika sujud. Nilai: mengamal sebelum tidur Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah Allah bersifat wujud Ayat 133-140 Pengertian wujud-ertinya ada Maksud Allah bersifat wujud Hukum mempercayai Allah Wujud wajib Dalil nakli Allah bersifat wujud. Gerak kerja bertulis Amali solat.

Tasmi’ oleh guru. Isi pelajaran Surah Al Maun ayat1-4 Nilai : buat baik kepada anak yatim. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Ayat174-180 Murid dapat: Baca dgn betul lancar.Com . Aras3 Dapat hafaz ayat 1-3 Cadangan P&p Bacaan secara kelas kumpulan dan individu. Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat s. 16 Copyright SKTitingan. Hafaz ayat demi ayat.ayat dari rangkaikata saya gemar naik kapal terbang rumah saya dekat dengan balai bomba pejabat pos itu besar tentera irak mara dgn kereta kebal 3.Almaun Aras2 Menghafaz ayat demi ayat. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar.Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Aras1 Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata Aras2 Membaca rangkaikata dengan betul dan lancer Aras3 Menulis rangkaikata Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kapalterbang Balai bomba Pejabat pos 2. Mengeja.menjawikan rangkaikata. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Minggu 29 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Al maun. Sambung bacaan guru. Pertandingan hafazan. Talakki mushafahah. Nilai: rajin menulis jawi.membaca perkataan dan rangkaikata.

Penerangan mengenai tujuan kesekolah dari segi : Mendapatkan ilmu. Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Nasyid sifat 20. Aras2 Menyenaraikan tujuan kesekolah. Gerak kerja bertulis Amali solat. Aras2 Menjelaskan hukum mempercayainya. Menjawikan rangkaikata.Akidah. Aras3 Penerangan guru mengenai sifat kidam. Membaca dan menulis rangkaikata Kertas warna Kad manila Bunga kertas 2. Gerak kerja bertulis. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika sujud yang betul Aras1 Menyebut tujuan kesekolah. Maksud tiada permulaan dan tiada kesudahan. Aras1 Menyatakan pengertian kidam dan maksud. Membina ayat dari rangkaikata. Nilai : rajin pergi ke sekolah. Gerak kerja bertulis.nilai: meyakini Allah bersifat kidam makhluk bersifat hawadiith. Aras3 Menjelaskan tujuan kesekolah. Aras3 Menyebut dan memahami dalil nakli Allah bersifat kidam. Menggabungkan rangkaikata menjadi perkataan Latihtubi Permainan gerai buah-buahan Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata 17 Copyright SKTitingan.Com . Mencantumkan perkataan menjadi ayat yg sempurna. Kami baca perkataan dari kad manila Tentera irak mara dengan kereta kebal.maksud dan hukum. Latihtubi membaca bacaan ketika sujud secara kelas dan individu. Hukum mempercayainya wajib. Pengertian kidam-sedia. Aras2 Memadankan rangkaikata dan gambar. Murid dapat: Aras1 Membaca rangkaikata dan ayat. Nilai: berusaha menghafaz Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika sujud Tujuan kesekolah: Mencari ilmu Menjadi orang yang berguna Meninggikan syiar Islam. Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras1 Membaca bacaan ketika sujud Aras2 Menghafaz bacaan ketika sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika sujud. Memadankan kedua rangkaikata dengan gambar. Nilai: mencintai tulisan jawi. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika sujud. Melengkapkan rangkaikata. Dalil nakli surah Alhadiid ayat 3. Perbincangan dalil nakli Allah bersifat kidam. Eratkan silaturrahim.ayat dari rangkaikata semua murid di beri kertas warna. Allah bersifat Kidam.

Membina ayat berpandukan gambar. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras1 Membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Aras1 Menyatakan pengajaran drp peristiwa mendukacitakan nabi Aras2 Menyenaraikan pengajaran drp peristiwa yg mendukacitakan nabi Aras3 Menyatakan hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi.Menulis rangkaikata yang direncanakan. Isi pelajaran Surah Al Maun ayat5-7 Nilai : khusyu’ ketika beribadah. Aras2 Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud Cadangan P&p Bacaan secara kelas kumpulan dan individu. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Kematian datuk nabi Ayat181-186 Pengajaran daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi. Tasmi’ oleh guru. Sumbangsaran pengajaran daripada peristiwa sedih yg dialami oleh nabi Merumuskan hasil sumbang saran. 18 Copyright SKTitingan. Hafaz ayat demi ayat.. Talakki mushafahah. Aras3 Dapat hafaz ayat keseluruhan ayat. Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat s. -hidup berdikari -meyakini peristiwa yg menimpa mempunyai hikmah disebaliknya. Nilai: berusaha menghafaz Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Minggu 30 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Al maun. Bersoaljawab/guru.Almaun Aras2 Menghafaz ayat demi ayat. Pertandingan hafazan. Membaca kalimah Talakki mushafahah.Com . Sambung bacaan guru. Menjawikan rangkaikata. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanantara dua sujud. Nilai: sabar menghadapi dugaan.

Teka silangkata. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata.ayat dari rangkaikata -ibu pakai kain batik -butang baju adik sudah hilang -ayah beli pisau cukur dari kedai Ali 3.akibat jika tidak beradab. Membaca dan menulis rangkaikata Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika duduk antara dua sujud. -dipandang rendah oleh masyarakat. -sentiasa bersih dan kemas. Bersoal jawab. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika duduk antara dua sujud yang betul Aras1 Menyenaraikan faedah menjaga adab kesekolah. Mengeja. Latihtubi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud secara kelas dan individu. -tidak mendapat pahala. -tidak mendapat keberkatan ilmu.Asas akhlak islamiah Adab kesekolah Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikaduduk antara dua sujud Faedah menjaga adab kesekolah. Melengkapkan rangkaikata. Permainan cabutan bertuah.membaca ayat yg telahdisediakan yg mengandungi 19 Copyright SKTitingan. Gerak kerja bertulis Amali solat. Latihtubi. -mendapat keberkatan drp Allah -disayangi oleh ibubapa. Menulis rangkaikata.menjawikan rangkaikata. -selamat dalam perjalanan. -disukai guru dan rakan. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Aras2 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab kesekolah. Sumbangsaran akibat tidak menjaga adab kesekolah.Com .membaca perkataan dan rangkaikata. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Kain batik Butang baju Pisau cukur 2. Gerak kerja bertulis. Aras3 Menjelaskan faedah beradab dan tidak beradab kesekolah. Perbincangan faedah menjaga adab kesekolah. 2.

Aras3 Membaca surah Al fiil dgn betul dan fasih. Alfiil dgn betul Membaca potongan ayat dgn betul. rangkaikata. Allah tiada permulaan. Aras2 Membaca surah Alfiil dgn betul. Aras3 Mengklafisikasikan sifat – sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Minggu 31 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca Surah Al fiil. Ibadah Bacaan dalam solat Memperdengarkan bacaan ketika sujud Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika 20 Copyright SKTitingan. Bacaanantara dua sujud.kesan mempercayai Allah bersifat kidam. Nilai: berusaha menghafaz Cadangan P&p Pengenalan surah Alfiil. Gerak kerja tulis. Perbincangan hukum tajwid. Alfiil dgn betul. Aras2 Menyatakan kesan Allah bersifat kidam. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Menjawikan rangkaikata. Isi pelajaran Surah Al fiil ayat 1-3 Kalimah bertajwid Mad asli Mad lin Nilai: menghayati akhlak Islamiah.Com .. Aras2 Tasmi’ Alquranmembaca surah Annisa’ Akidah Allah bersifat kidam Ayat 15-19 Dalil akli Allah bersifat kidam Makhluk ada permulaan Allah tidak serupa dengan makhluk. Membaca ayat s. 2. Talakki mushafahah Membaca ayat demi ayat . Penerangan ringkas kandungan surah Alfiil Membaca keseluruhan ayat mengikut bacaan guru. Aras1 Menyatakan dalil akli Allah bersifat kidam. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Makhluk ada permulaan.Nilai: rajin menulis jawi. Hasil P/belajaran Aras 1 Menyebut kalimah s. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. -nilai: meyakini Allah bersifat kidam dan manusia bersifat hudus. Aras1 Membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud. Membaca kalimah Talakki mushafahah.

Aras3 Menghafaz doa sebelum belajar. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. -bilik guru itu bersih dan cantik . Menghormati guru. Menyatakan adab belajar. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata.Asas akhlak islamiah Adab belajar Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikaduduk antara dua sujud Maksud beradab ketika belajar. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Baju sejuk Padang bola bilikguru 2. -padang bola itu sangat luas. Membaca dan menulis rangkaikata Menghafaz bacaan ketika duduk antara dua sujud Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Budaya menuntut ilmu. Bersoal jawab.adab belajar. Gerak kerja bertulis Amali solat. Permainan cabutan bertuah. Perbincangan. -sabar ketika belajar. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Tasmi’ bacaan doa belajar. Nilai: mencintai ilmu . -mendisip. Gerak kerja bertulis. 2.ayat dari rangkaikata -ayah selalu pakai baju sejuk. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. sujud Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Melengkapkan rangkaikata. Mengeja. Penerangan adab belajar. -berlumba untuk belajar. -doa penerang hati.inkan diri. -duduk dgn sopan. Latihtubi. -mendengar dengan teliti. Membentangkan hasil perbincangan. Latihtubi membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud secara kelas dan individu.Com . Menulis rangkaikata.membaca ayat yg telah disediakan yg 21 Copyright SKTitingan. Aras2. -mengulangkaji pelajaran. Sumbangsaran . Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika duduk antara dua sujud yang betul Aras1 Menyatakan maksud beradab ketika belajar.membaca perkataan dan rangkaikata.

Aras3 Membaca surah Al fiil dgn betul dan fasih. Nilai: berusaha menghafaz Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Hasil P/belajaran Aras 1 Menyebut kalimah s.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Ayat 20-23 Pengertian al a’fuu Ala’fuu-maha pemaaf. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanketika tahiyyat awal. Perbincangan hukum tajwid. Gerak kerja bertulis Amali solat. Alfiil dgn betul Membaca potongan ayat dgn betul. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Gerak kerja menulis. Membaca ayat s. 22 Copyright SKTitingan.Com . Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Aras3 Menyatakan dalil dan maksud dalil nakli Al a’fuu dalam hadis Asmaulhusna. mengandungi rangkaikata. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pemaaf. Allah maha pemaaf dengan memberi ampun kepada hambanya yg memohon ampun. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Penerangan guru . Nama –nama Allah Allah maha pengampun. Menjawikan rangkaikata. Penerangan ringkas kandungan surah Alfiil Membaca keseluruhan ayat mengikut bacaan guru. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca Surah Al fiil. Membaca kalimah Talakki mushafahah.. Tasmi’ Alquranmembaca surah Annisa’ Akidah. Nilai: rajin menulis jawi. Alfiil dgn betul. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Talakki mushafahah Membaca ayat demi ayat . Latihtubi membaca dalil ala’fuu.menjawikan rangkaikata. Aras1 Menyatakan pengertian Al a’fuu. Cadangan P&p Pengenalan surah Alfiil.3. Aras2 Membaca surah Alfiil dgn betul. Isi pelajaran Surah ayat 4-5 Kalimah bertajwid Mad asli Mad lin Nilai: menghayati akhlak Islamiah. Gerak kerja tulis. Bersoal jawab pengertian al a’fuu.

Permainan cabutan bertuah. Penerangan guru akibat mengabaikan adab belajar. -mudah menerima dan memahami ilmu. Menulis rangkaikata. Nilai: rajin menulis Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Guru besar Kereta sewa Buku tulis. -tidak mendapat keberkatan. Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat awal yg betul Aras1 Menyatakan kebaikan beradab ketika belajar. Cuaca hari ini panas terik . Aras2 Menyenaraikan kebaikan semasa belajar. 2. -mendapat keberkatan.membaca ayat yg telah disediakan yg mengandungi rangkaikata. 23 Copyright SKTitingan. -disayangi guru dan rakan. -dibenci guru dan rakan.Asas akhlak islamiah Adab belajar Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikatahiyyat awal Kebaikan beradab ketika belajar.ayat dari rangkaikata -bukan saya yg mengambil buku itu. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat awal secara kelas dan individu. Menjawikan rangkaikata.Akibat mengabaikan adab ketika belajar. Pelbagai jenis ayat. 2. 3. Menyatakan akibat mengabaikan beradab ketika belajar. Mengeja.menjawikan rangkaikata. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Aras3 Mengkategorikan kebaikan beradab dan akibat mengabaikan adab ketika belajar. Melengkapkan rangkaikata. -sukar memahami dan menerima ilmu. Membuat pemerhatianndikelas yg lain.membaca perkataan dan rangkaikata. Perbincangan hasil dari pemerhatian. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Gerak kerja bertulis.Com . Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. 3. Nilai: hormat dan kasih kpd guru. Menjelaskan kebaikan beradab ketika belajar. Siapakah nama kamu. Aras 3 Membina ayat berpandukan gambar. Latihtubi.menyenaraikan akibat tidak beradab ketika belajar..salahlaku ketika belajar.

a. 24 Copyright SKTitingan. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya. Sebab dinamakan s.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal.Com . Daripada angkara jin/manusia /syaitan.. Sumbangsaran pengalaman nabi. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . Latihtubi bacaan ayat dan makna. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Gerak kerja bertulis. Ayat 141-148 Pengalaman diperolehi nabi semasa di dipelihara oleh abu Tolib. Perbincangan sebab nuzul. Nilai: berusaha menghafaz Murid dapat: Baca dgn betul lancar.jawi.w. Aras1 Pengalaman nabi dijaga Abu tolib. Perbincangan pengajaran surah. Bersoal jawab. Bercerita . Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 1-3 Makna surah alfalak. Mengembala kambing. Aras2 Menyatakan iktibar drp akhlak nabi muhd -belajar berdikari. Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Alfalak. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Membaca kalimah Talakki mushafahah. Pengajaran . Pengajaran surah. Sebab nuzul. -berniaga di syam. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaanketika tahiyyat awal. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Minggu 33 Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. Menulis rangkaikata yang direncanakan.yakin dgn pertolongan Allah. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Mengambil upah Nilai: pupuk sifat berdikari. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Aras3 Menyenaraikan pengalaman dan iktibar drp akhlak nabi muhd s. Membantu meringankan beban bapa saudaranya.

pelbagai jenis ayat lepas makan basuh tangan hingga bersih. -. Menulis rangkaikata. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks. Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat awal yg betul Aras1 Menyatakan adab membawa dan menyimpan Alquran. Aras2 Menyenaraikan adab membawa dan menyimpan Alquran. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Membaca dan menulis rangkaikata Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi Bersoal jawab Menjawikan ayat yanag yg mengandungi rangkaikata. Gerak kerja bertulis Amali solat. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketikatahiyyat awal Berwudu’ Memegang dgn tangan kanan. Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat awal secara kelas dan individu. Melengkapkan rangkaikata. 2. Aras3 Menyatakan perkara yg perlu dielakkan ketika membawa dan menyimpan Alquran. Menyimpan ditempat bersih. Nilai. Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikata Pasr raya Rumah papan Dewan makan. Latihtubi.membaca ayat yg telah disediakan yg mengandungi rangkaikata. Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Tunjukcara membawa dan menyimpan Alquran. Aras 3 Membina ayat Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata.ayat berpandukan gambar 3.membaca perkataan dan rangkaikata. Mengeja. Lampu jalan itu padam dgn sendiri. 25 Copyright SKTitingan. memuliakan Alquran. Meletakkan ditempat yg tinggi. Penerangan adab membawa dan menyimpan Alquran dan perkara yg perlu dielakkan. Sumbangsaran adab membawa dan menyimpan Alquran. Permainan cabutan bertuah.Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal.Com .

Sebab dinamakan s. Bersoal jawab kehebatan ampunan Allah. Latihtubi membaca dalil nalkli . Nama-nama allah Alghofuur.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Perbincangan pengajaran surah. Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak. Bacaanketika tahiyyat awal. Surah albaqorah ayat 222. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Ayat 149-153 Pengertian Alghofuur. Aras3 Menyatakan dalil nakli Alghofuur. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Nilai: berusaha menghafaz Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak.Com . Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 4-5 Makna surah alfalak. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal. Memberi ampun kpd hambanya yg minta ampun dan bertaubat. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Menjawikan rangkaikata. Alfalak. Maha pengampun.berpandukan gambar. Aras1 Menyatakan pengertian Alghofuur. Dalil Alghofuur. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Pengajaran surah. Ibadah Bacaan dalam solat Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Daripada angkara jin/manusia /syaitan. Gerak kerja bertulis. Gerak kerja menulis. 26 Copyright SKTitingan. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Sebab nuzul. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah. Menulis rangkaikata yang direncanakan. Penerangan guru.yakin dgn pertolongan Allah.. Perbincangan sebab nuzul. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . -maha pengampun Allah. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pengampun. Gerak kerja bertulis Amali solat. Nilai: sentiasa memohon ampun kepada Allah.

Ditaman bunga juga ada banyak pokok yang menghijau dan udara yang segar. Aras1 Membaca ayatayat pendek. Sumbang saran. -dikasihi Allah.Kekwa . Menggabung rangkaikata menjadi perkataan.Ditaman bunga ada berjenis-jenis bunga. Beradab dan tidak beradab kepada Alquran. Membaca dan menulis rangkaikata Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Murid dapat : Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. 1. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. -dibenci Allah. Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir.akibat tidak beradab dengan Alquran. Nilai. Aras3 Membezakan faedah beradab dan tidak beradab. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata.mengenal .Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. Gerak kerja bertulis. Perbincangan faedah dan akibat . Latihtubi membaca bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu.: menghormati Alquran. Jawi Membaca . Menulis rangkaikata. 27 Copyright SKTitingan. Sentiasa menjaga adab dengan Alquran. Menulis ayat yg telah dibaca. -Alquran dipersenda. -tidak mendapat keredhaan Allah. Faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran. Latihtubi. Nilai : meminati jawi.Ada bunga Ros .Com . Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Ini taman bunga.gambar taman. 2. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika membawa dan menyimpan Alquran. -bersih jiwa. -mendapat keberkatan. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. Permainan cabutan bertuah. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna.Matahari dan bunga Raya.dan menulis rangkaikata. Aras2 Membaca pelbagai ayat. Menulis ayat –ayat yang direncanakan.

Gerak kerja bertulis Amali solat. Perbincangan sebab nuzul. Aras2 Menyatakan maksud Allah taala maha pengampun. Aras2 Menyatakan isi penting surah Alfalak. Aras3 Menyenaraikan pengajaran surah Al falak. Memberi ampun kpd hambanya yg minta ampun dan bertaubat. Bacaanketika tahiyyat awal. Bersoal jawab kehebatan ampunan Allah. Latihtubi bacaan ayat dan makna. Pengajaran surah. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan.Com . Ayat 149-153 Pengertian Alghofuur. Maha pengampun. Gerak kerja menulis. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat awal. Perbincangan pengajaran surah. Alfalak. Latihtubi membaca dalil nalkli . Dalil Alghofuur. Cadangan P&p Bacaan surah Alfalak dan terjemahannya. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Akidah. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat awal Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat awal.. Sebab dinamakan s. isi penting surah Al Falak memohpon pertolongan Allah dari bahaya batin. Murid dapat : Membaca kalimah Talakki mushafahah.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Memahami surah Alfalak.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat awal. Nama-nama allah Alghofuur. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat awal. Penerangan guru. Isi pelajaran Surah Alfalak ayat 4-5 Makna surah alfalak. Latihtubi membaca 28 Copyright SKTitingan.yakin dgn pertolongan Allah. Ibadah Bacaan dalam solat Pengukuhan/pemulihan Murid dapat: Baca dgn betul lancar. -dinamakan Alfalakkerana pada awal surah nabi Muhammad diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah pemelihara sekelian alam . Nilai: sentiasa memohon ampun kepada Allah. Aras3 Menyatakan dalil nakli Alghofuur. -maha pengampun Allah. Nilai: berusaha menghafaz Hasil P/belajaran Aras1 Menyatakan makna surah Al falak. Sebab nuzul. Aras1 Menyatakan pengertian Alghofuur. Surah albaqorah ayat 222. Daripada angkara jin/manusia /syaitan. Gerak kerja bertulis.

Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna. Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir. Menulis ayat –ayat yang direncanakan.akibat tidak beradab dengan Alquran. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. -dikasihi Allah. Membaca dan menulis rangkaikata Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran.Kekwa . Beradab dan tidak beradab kepada Alquran. ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. Gerak kerja bertulis. Aras1 Membaca ayatayat pendek. Sentiasa menjaga adab dengan Alquran. Jawi Membaca . 2.Ada bunga Ros .Matahari dan bunga Raya. -bersih jiwa. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. -tidak mendapat keredhaan Allah. Ditaman bunga juga ada banyak pokok yang menghijau dan udara yang segar. Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Ini taman bunga. Nilai : meminati jawi.dan menulis rangkaikata.Asas akhlak islamiah Adab membawa dan menyimpan alquran. -Alquran dipersenda. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . Perbincangan membina ayat berpandukan gambar.Ditaman bunga ada berjenis-jenis bunga. Aras3 Membezakan faedah beradab dan tidak beradab. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. Permainan cabutan bertuah. 29 Copyright SKTitingan. Menulis rangkaikata. -mendapat keberkatan. 1. Perbincangan faedah dan akibat . Sumbang saran. Latihtubi.: menghormati Alquran. Menulis ayat yg telah dibaca. Aras2 Membaca pelbagai ayat. -dibenci Allah. Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika membawa dan menyimpan Alquran.mengenal .Com . Nilai.gambar taman. Faedah menjaga adab membawa dan menyimpan Alquran.

Tasmi’ hafazan kpd guru. Aras3 Menyatakan terjemahan bacaan ketika tahiyyat akhir. Memperdengarkan bacaan ketika tahiyyat akhir . Pertandingan hafazan. Pengajaran . Aras1 Pengalaman nabi dijaga Abu tolib.. -berniaga di syam. Ayat 195-200 Pengalaman diperolehi nabi semasa di dipelihara oleh abu Tolib. Isi pelajaran Surah Quraish Ayat 3-4 Nilai : khusuk ketika berdoa. Ibadah Bacaan dalam solat Bacaan ketika tahiyyat akhir. Tasmi’ Alquranmembaca surah Ali Imran Sirah Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya. Bercerita .Com . Aras3 Menyenaraikan pengalaman dan iktibar drp akhlak nabi muhd s. Membaca kalimah Talakki mushafahah. Bersoal jawab. Murid dapat: Baca dgn betul lancar. Murid dapat : Cadangan P&p Bacaan secara kelas . Gerak kerja bertulis Amali solat.w. Latihtubi membaca 30 Copyright SKTitingan. Aras2 Dapat menghafaz surah Quraish ayat demi ayat. Mengambil upah Nilai: pupuk sifat berdikari.Minggu Bidang /Tajuk Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah Quraish. Membantu meringankan beban bapa saudaranya. Menyambung bacaan guru. Latihtubi membaca ayat demi ayat.. Nilai: berusaha menghafaz Pengukuhan/pemulihan Hasil P/belajaran Aras1 Dapat menghafaz potongan ayat surah Quraish. Aras2 Menyatakan iktibar drp akhlak nabi muhd -belajar berdikari.a. Menyusun kad kalimah dgn terjemahan.Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan ketika tahiyyat akhir. Mengembala kambing. Aras1 Membaca bacaan ketika tahiyyat akhir. Aras2 Menghafaz bacaan ketika tahiyyat akhir.berkumpulan dan individu. Aras3 Dapat menghafaz keseluruhan ayat surah Quraish. Sumbangsaran pengalaman nabi.

-menjadi penawar.Asas akhlak Islamiah.dan menulis rangkaikata. -tidak mendapat keberkatan.mengenal . ]latihtubi membaca ayat-ayat mengikut intonasi yang betul. Aras3 Mengkelaskan faedah semasa membaca Alquran dan akibat tidak beradab ketika membaca Alquran. bacaan ketikatahiyyat akhir secara kelas dan individu. Nilai: meminati jawi. Aras3 Membaca ayatayat dengan intonasi yang betul. Jawi Membaca . Murid dapat: Membaca rangkaikata Menggabungkan perkataan menjadi rangkaikata. Membaca ayat-ayat yg telah disediakan . Aras2 Menyenaraikan faedah beradab dan akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. Membaca dan menulis rangkaikata Melakukan cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir yg betul Aras1 Menyatakan faedah beradab semasa membaca Alquran. 1. Menulis ayat-ayat yang telah dibaca. Faedah beradab semasa membaca Alquran -mendapat pahala. Aras1 Membaca ayatayat pendek. Menggabung rangkaikata menjadi perkataan. Latihtubi. Pemulihan jawi Membaca dan menulis rangkaikata Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth cara dan bacaan ketika tahiyyat akhir.cuaca hari ini panas terik. Adab membaca Alquran. Bersoal jawab. Akibat tidak beradab.siapakah nama kamu. Menulis ayat –ayat yang direncanakan. -amalan tidak sempurna. Menjadi pelindung. -memperbaiki serta mempertingkatkan bacaan Alquran. -hati resah gelisah.bukan saya yang mengambil buku itu. Ayat-ayat pendek berpandukan gambar. -nilai: bersopan ketika beribadah. 31 Copyright SKTitingan. Terangkan akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. Permainan cabutan bertuah. -mendapat ketenangan jiwa. 3. Aras2 Membaca pelbagai ayat.Com . Pelbagai jenis ayat. 2. -mendapat keberkatan dan kerahmatan. Menyusun perkataan dan rangkaikata menjadi ayat yg sempurna.Akibat tidak beradab semasa membaca Alquran. Membina ayatayat tertentu berpandukan gambar. Senaraikan faedah beradab ketika membaca Alquran. 2. -boleh menyebabkan berdosa. Perbincangan membina ayat berpandukan gambar. Menulis rangkaikata.

Memperdengarkan bacaan doa iftitah Latihtubi menghafaz Penerangan terjemahan doa iftitah Menyusun kad kalimah dengan terjemahannya Gerakkerja bertulis Amali solat Tasmi’ nama rasul kpd guru 32 Copyright SKTitingan. menyebut potongan kalimah 2.Com .AlMasad Ayat 1-3 Tasmi’ Alquranmembaca surah annisa’ Ibadah Bacaan dalam solat Ayat 1-6 Doa iftitah Nilai: berusaha menghafaz Beriman kpd Rasul Nama nama rasul1-25 Nilai sentiasa mencontohi sifat rasul Hasil P/belajaran Murid dapat: Aras1 Menyebut kalimah dengan betul Aras2 Membaca degan makhraj yg betul Aras3 Membaca dgn bertajwid Murid dapat: Baca dgn betul lancer.Menulis ayat yg telah dibaca. Isi pelajaran S. Nyatakan nama rasul Aras 2 Senaraikan nama rasul ikut Cadangan P&p . Minggu 37 minggu ulangkaji Bidang /Tajuk ulangkaji Asuhan Tilawah Alquran Membaca dan menghafaz surah AlMasad. Aras1 Membaca bacaan doa iftitah Aras2 Menghafaz bacaan doa iftitah Aras3 Menyatakan terjemahan doa iftitah Aras 1.Sambung bacaan guru 4.bersoal jawab mengenai hukum tajwid Membaca kalimah Talakki mushafahah.Latihtubi 3.

Com .Adab pergaulan dlm keluarga. Latihtubi membaca rangkaikata Menulis rangkai kata yang diberi 33 Copyright SKTitingan. Kasih saying 2.laskan adab bergaul Aras3 Senaraikan adab bergaul dengan keluarga.hormat.kumpulan dan individu Sumbang saran Latihtubi hafaz doa Gerak kerja menulis Penerangan guru erti keluarga Mengeja.kasih saying. Aras1 Membaca dan menulis rangkaikata dan ayat Aras 2 Dapat memadankan rangkaikata dan gambar Aras 3 Menulis rangkaikata yg dirancangkan. Latihtubi membaca doa iftitah secara kelas . Rangkaikata/ayat Rangkaikata dan Gambar Tulis rangkaikatatuala mandi Berus gigi Papan hitam Nilai bersungguh sungguh mempelajari jawi turutan Aras 3 -tasmi’ nama rasul Murid dapat : Membaca doa iftitah dengan betul Aras1 Murid dapat menyatakan erti keluarga Aras 2 Menje.mempercayai Jaga perasaan .bermaafan. Menjaga batas.Asas akhlak islamiah Adab bergaul dgn keluarga Jawi Membaca menulis rangkaikata dan ayat Pengukuhan/pemulihan Bestari solat berdasarkan pencapaian murid:cth bacaan doa iftitah. Pengertian keluarga Erti keluarga Ahli keluarga yg mempunyai pertalian darah seperti ibubapa adik beradik nenek Nilai.membaca perkataan dan rangkaikata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful