P. 1
KKP PSV1 Konsep PSV

KKP PSV1 Konsep PSV

|Views: 350|Likes:
Published by ぴよん

More info:

Published by: ぴよん on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

1.0 Konsep Seni/ Seni Visual 1.

1 Definisi Seni Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), seni didefinisikan sebagai sesuatu yang halus, kecil, elok, tipis, halus, enak didengar. Berdasarkan istilah bahasa, seni juga diertikan karya seperti sajak, lukisan, muzik, yang dicipta dengan bakat. Secara umumnya, masyarakat memandangkan seni itu cantik, cerdik, indah dan seni boleh ditanggap melalui pancaindera. Pada zaman purba, kononnya, zaman Neolitik, seni digunakan untuk tujuan pemujaan kepada Tuhan. Masyarakat pada masa lampau tersebut juga mula menghasilkan barang-barang estetik seperti gelang-gelang dan anting-anting. Di samping itu, orang-orang zaman batu juga mula melukis pada tembok-tembok gua batu, iaitu tempat mereka berlindung. Contoh gua-gua yang masih meninggalkan kesan lukisan dinding pada masa ini ialah Gua Niah di Sarawak dan Gua Tambun di Perak. Manakala, masyarakat zaman mden sekarang telah

menggunakan seni sebagai pekerjaan untuk mencari rezeki. Contoh bidang-bidang seni yang terlibat sebagai kerjaya adalah seperti arkitek, pereka hiasan dalaman, pereka grafik dan pengiklanan, pereka fashion, ilustrasi dan komik. Seni telah dianggap satu kreativiti dan invovasi sedangkan seni mempunyai hubungan simbolik dengan social masyarakat kita pada hari ini. Seni berfungsi sebagai seni estetik dan seni kegunaan. Bagi seni estetik adalah seperti karya catan, arca, mural yang mengandungi nilai penghayatan dan keindahannya manakala seni kegunaan adalah untuk tujuan bersembahyang terutamanya pada zaman masa purba. Seni mempunyai 2 dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) malahan juga bersifat konkrit atau abstrak.

seni sebenarnya tiada hubungan dengan agama. 1. Menurut Herbert Read ( buku. Kitab Al-Iman menjelaskan tentang kesenangan estetik dan konsep keindahan sebagai pertemuan antara seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap mesej atau objek yang ditemui. biar dari sudut pandangan mana sekalipun. mesej. asas seni reka dan berbagai aspek lain.1. nilai estetik. Kesimpulannya. Bagi Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. ciri-ciri kreatif. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Keindahan yang mampu memukau dan mempersonakan mata dan hati yang menghayatinya dengan segenap pancaindera yang ada.1 Pandangan tokoh-tokoh terhadap seni Dipandang daripada sudut agama pula.2 Definisi Seni Visual Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). subjek atau objek berfungsi (kegunaan). Mengikut kebudayaan Barat. imej (form. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). Walau bagaimanapun seni masih dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan berkaitan dengan moral. isi. seni merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan estetika dan keindahan. komunikasi visual (bahasa seni visual). content). pengalaman dan sensasi visual (sentuhan 2D dan 3D). Hal ini adalah disebabkan oleh dasar sekularisme yang mengasingkan hal keduniaan dengan agama. .1. Tokoh Islam seperti Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. pelukis dan karya seni.

Penggunaan warna yang ganas dan garisan yang beralun serta penghasilaan keadaan yang misteri dalam karya ini menunjukkan ekspresi diri Van Gogh. Manakala catan.Bentuk hasil seni visual adalah bertumpu kepada penciptaan secara visual (penglihatan). Penyataan atau luahan ini haruslah ada mediumnya dan medium itu biasanya berupa permukaan yang boleh dicalitkan atau digoreskan. Contoh pelukis seperti Vincent Van Gogh. Golongan pelukis pula menyatakan ekspresi diri mereka melalui catan. animasi dan lain-lain. cetakan. ekspresi diri ini. Arca. reka bentuk grafik. cetakan merupakan produk Rajah 2: Arca kayu oleh Jacques Vesery dari Damariscotta. Belanda. landskap. arca. kaligrafi. Seni idea Visual dan adalah penyataan fikiran. Penyataan Diri (Self – expression) Penyataan Diri bermaksud meluahkan atau menyatakan apa yang dirasa dan difikir secara bebas. manifestasi (ii) Pengalaman 2D/ 3D (Sensasi Visual dan Sentuh) Seni Visual juga dikenali dan difahami sebagai sesuatu yang bersifat 2D atau 3D secara fizikalnya. Kesimpulannya. Jackson Pollock. Deria sentuhan dan deria penglihatan terlibat dalam konteks ini. ukiran merupakan produk seni yang boleh dinikmati melalui sentuhan dan bersifat 3D. seni 2D boleh dinikmati dengan deria penglihatan. lukisan. Ekspresi diri kanak-kanak adalah lebih tulen kerana mereka menyatakan perasaan tanpa sedar dan tanpa diarah oleh sesiapa. Mengikut kajian pakar-pakar psikologi. cat minyak oleh Vincent Van Gogh. arca atau lukisan. . kanakkanak merupakan golongan yang gemar menyatakan Rajah 1: “Starry Night” 1889. Contoh bidang seni visual adalah seperti lukisan. perasaan. (i) emosi. catan.

prinsip rekaan (misalnya kontra. cat air dan cat minyak) teknik dan Rajah 3: “Sleep” 1937. Karya seni merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. kepercayaan dan sikap social. (Iv) Kandungan/ Isi/ Mesej (Contents /makna) Seni Visual juga diertikan sebagai suatu produk yang mempunyai makna atau isi. Seni tampak mempunyai laras bahasanya sendiri seperti unsur-unsur seni (seperti warna dan jalinan). realistik dan abstrak ). Sepanyol. Biasanya mesej atau maksud dalam sesuatu Rajah 4: Lukisan dinding gua yang dihasilkan pada zaman batu. Beliau merupakan artist surelis yang bersifat abstrak. Contoh dalam lukisan dinding di piramid mesir atau catan lanskap oleh Abdullah Arif (Ladang Kelapa ). menunujukkan keadaan aktiviti pemburuan haiwan ketika masa itu. Seni tampak atau visual juga merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai. pengkritik/audien. Ia ditafsir secara berlainan oleh pihak kedua/sekunder atau gayaan (kononnya basah atas basah. . cat minyak oleh Salvador Dali.(iii) Bahasa Seni (Laras bahasa) Seni tampak (karya seni 2D) juga mempunyai laras bahasanya sendiri. harmoni dan pergerakan) bahan dan alat (contohnya berus. karya seni visual itu hanya diketahui secara jelas oleh pihak primer iaitu pengkarya sendiri.

PSV juga boleh melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi kalangan murid. estetika dan kreativiti. inovatif. berjiwa kreatif. . inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi.. teknik dan media serta pembentukan nilai dan juga moral. perluahan emosi.2. Keperluan Individu boleh dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai proses. Pendidikan Seni Visual (PSV) telah dijadikan sebagai satu mata pelajaran dalam sistem pendidikan Malaysia pada hari ini. menajamkan persepsi. Jadi. Tambahan lagi. pengzahiran idea dan memanifestasikan buah fikiran. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual. seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik. Pendidikan Seni Visual merupakan satu program pendidikan yang bersistem. dan meningkatkan nilai estetika. meningkatkan kreativiti. bidang seni visual juga membenarkan pelajar mengalami aktiviti dan pengalaman kearah membina keyakinan. terancang dan prestasinya boleh di ukur bagi memenuhi keperluan individu. Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian.0 Konsep Pendidikan Seni Visual Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi. Konsep PSV juga dapat memenuhi keperluan pembentukan sahsiah dengan cara melahirkan perasaan. Selain itu.

intelektual.1 Pandangan tokoh-tokoh terhadap pendidikan seni Sir Herbert Edward Read (1893 – 1968) dan Viktor Lowenfeld Feldman (1996) Usaha yang melibatkan P&P untuk membuat pemahaman seni selain mengetahui dunia dan diri melalui seni yang berkait rapat dengan alam persekitaran. Ibrahim Hassan (2000) Pengamatan kanak-kanak dalam kesenian akan mewujud idea baru. Sekolah perlu memberi kebebasan kepada kanak-kanak dalam perkembangan seni fizikal. Eisner (1967) Kreativiti dipupuk melalui proses pembelajaran yang mampu memperlihat pengalaman atau latar belakang kanak-kanak.2. (ekspresi diri) Jadual 1: Pandangan tokoh-tokoh Barat dan Islam terhadap pendidikan seni Rajah 5: Buku “A British Vision of World Art” oleh Herbert Read (1893 – 1968) Muka depan buku ialah gambar potret Herbert Read yang dilukis berdasarkan pernyataan diri. Berasaskan psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan penyataan diri. emosional. . John Dewey (1859-1952) Proses mengembang kecerdasan manusia.

imaginatif. para murid sekolah rendah dapat dilahirkan dengan ciri harmonis. emosi dan jasmani. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Kesimpulannya.” Melalui FPK.3. Jadi. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. inovatif dan inventif penting untuk pembangunan negara. . keluarga. Manakala. pembentukan insan yang kreatif. Rajah 6. masyarakat dan negara berdasarkan kepercayaan dan kesyukuran kepada Tuhan di samping juga menghargai keindahan alam sekitar serta memelihara keindahan seni dan warisan negara Malaysia. mata pelajaran PSV telah diperkenalkan dalam sistem KBSR pendidikan Malaysia.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. kritis. masyarakat dan negara. inovatif dan inventif. kreatif. kritis. pembentukan keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. kritis.7: Dalam FPK. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. bagi pelajar sekolah menengah pula. rohani. FPK dapat menyumbang modal insan negara kita ke arah pembangunan diri. berketerampilan.

keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. Rajah 8: Dengan pelaksanaan KBSR. Matlamat PSV dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. KBSR ini diperkenalkan selepas mendapati bahawa sistem pendidikan sebelumnya iaitu KLSR (Kurikulum Lama Sekolah Rendah) mempunyai beberapa kekurangannya seperti isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang. harmonis dan berakhlak mulia. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. para murid mampu mempunyai pembentukan sahsiah diri yang sempurna selain daripada aspek akademik. . rohani. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.0 Matlamat PSV KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) Pendidikan Seni Visual (PSV) ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. seimbang dan bersepadu. Pelaksanaan KBSR ini adalah susulan hasil daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979.4. masyarakat dan negara. Dari segi sukatan pelajarannya pula terlalu banyak sehingga membosankan murid. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian.

Sukatan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang diajar tentang asas-asas seni dan prinsip reka juga berfaedah kepada para pelajar. Objektif yang seterusnya ialah menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. Selain itu. Jadi. mereka tidak akan menjadi statik dan mampu membuat pemikiran yang dinamik bagi meyelesaikan sesuatu masalah yang tertentu. objektif mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya juga dapat dicapai selepas murid-murid mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah. Pertamanya adalah menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. Mereka akan sedar dan berasa syukur kerana kecantikan alam sekitar yang dikurniakan oleh Tuhan dan secara tidak langsungnya akan menghargai alam sekitar dengan memelihara dan memuliharanya dengan sempurnanya. Hal ini dapat dilihat ketika kalangan pelajar menyertai kegiatan seni dengan penuh semangatnya. Murid-murid dapat mengetahui serta mengaplikasikan asasasas seni umpamanya garisan.5.0 Objektif PSV KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) Terdapat sepuluh objektif PSV dalam KBSR. Seni visual memerlukan pemerhatian yang teliti dan terperinci khasnya semasa menghayati sesebuah karya di pameran seni. kreatif dan menyeronokkan. Pendidikan seni yang menyeronokkan akan sentiasa merangsangkan idea dalam kehidupan mereka dan tidak akan berasa bosan terhadap seni kerana seni adalah tanpa sempadan dan tidak terhad. Murid-murid berpeluang untuk menunjukkan kepekan mereka terhadap alam sekeliling yang indah dengan menghasilkan hasil karya seni mereka. Fenomena amat baik dan berkesan kepada para pelajar terutamanya pada sensitiviti pancaindera mereka terhadap alam sekeliling yang sentiasa berubah-ubah. kritis. Objektif kedua adalah melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Imaginasi dan kreativiti yang dipupuk sejak kecil lagi juga boleh menghasilkan insan yang proaktif serta inovatif kepada setiap cabaran yang dihadapi pada masa depan. Kegiatan seni ini dapat menajamkan lagi pemerhatian murid-murid untuk membuat perbandingan antara satu karya dengan satu karya lain. jalinan dan bentuk dalam hasil karya seni .

para murid dapat menyesuaikan diri dalam bidang seni yang berbagai-bagai. Selain itu. Mereka juga berhati-hati khasnya menjalankan projek seni yang memerlukan jentera yang bahaya supaya keselamatan mereka adalah terjamin. Tambahan lagi. Mereka juga bersikap cermat dalam membuat keputusan misalnya apabila membeli alat-alat seni yang biasanya harga tinggi. Contohnya mereka tahu cara untuk memasukan kefahaman mereka terhadap bahasa seni visual yang sesuai ke dalam karya seni mereka melalui pelbagai kajian atau teknologi. disiplin diri dan bertanggungjawab. cermat dan selamat. objektif keenam ialah membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur.mereka tidak kira seni tampak atau seni tiga dimensi. yakin diri. mereka juga berdisplin diri apabila mengikut aturan penghasilan karya seni. Hal ini dapat lihat semasa para murid boleh mengembangkan dan mengeksploitasikan kemahiran asas dalam kegiatan seni yang berbagai-bagai seperti penghasilan arca. Setelah mereka mendapat kefahaman yang mendalam terhadap asas-asas seni dan prinsip-prinsip reekaan. Di samping itu. aktiviti seni juga boleh meningkatkan keyakinan diri pelajar dengan penghasilan karya seni mereka. catan minyak dan rekaan grafik komputer. guru dengan . Murid-murid yang berasal daripada latar belakang berbeza yang mampu memberikan kerjasama dan toleransi antara satu sama lain dalam tugasan seni merupakan satu implikasi yang berkesan bagi mewujudkan semangat perpaduan yang selaras dengan hasrat FPK dalam pembangunan negara kita. Semangat kerjasama dapat dipupuk semasa bekerja secara berkumpulan bagi menjalankan sesuatu projek seni. mereka akan mula memasukkan idea unik yang tersendiri kepada karya seni mereka tidak kira apa-apa sahaja teknik atau bahan digunakan. Objektif ketujuh ialah memupuk nilai-nilai kerjasama. Malahan. Objektif yang kelima ialah mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Dengan ini. displin diri pelajar juga dapat dipupuk melalui kegiatan seni yang sentiasa mementingkan komitmen antara dua pihak iaitu.

Pendidikan Seni Visual yang memperkenalkan nama-nama tokoh seni tanah air sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan seperti Syed Ahmad Jamal.pelajar. Kementerian Pelajaran juga menggalakkan para pelajar menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memajukan diri di samping memajukan negara. Memandangkan teknologi zaman sekarang telah berkembang semakin pesat. murid-murid boleh menggunakan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual selain daripada hasil karya tradisional. berkiaran di siber kafe. pelajar-pelajar boleh menjalankan aktiviti seni untuk mengisikan masa lapang mereka dengan bermanfaat. Dengan itu. para murid akan mempunyai rasa menghormati dan menghargai jasa sumbangan mereka yang mampu membawa keharuman kepada negara kita ke peringkat kebangsaan. Objektif yang terakhir ialah melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Para murid juga bertangggungjawab dan memikul kewajipan semasa menjalankan tugas sehinggalah kerja itu Berjaya dengan sempurnanya. Objektif kesembilan ialah menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Hal ini dapat mengelakkan mereka daripada melakukan kegiataan gejala sosial atau perkara yang negatif kononnya melepak di pusat-pusat membeli belah. . Dengan kata lain. Oleh itu.murid-murid boleh menjadikan kegiatan seni ini sebagai hobi sendiri kerana aktiviti tersebut baik tanpa membazirkan masa murid dengan perkara yang tidak berguna. Yong Mun Seng dan Abdullah Ariff dapat menambah pengetahuan murid-murid di samping berkongsi sumbangansumbangan mereka kepada murid-murid sekalian. Objektif yang lain bagi PSV dalam KBSR ialah mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. merokok dan mat rempit.

Cuma terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua sistem pendidikan ini. Fokus -4M (membaca. sikap dan nilai kemanusiaan perkembangan fizikal dan estetika. MM) -Kemanusiaan dan persekitaran (agama dan pendidikan moral) -Perkembangan diri individu (muzik. modul teras tema dan modul elektif. pendidikan jasmani) Perbezaan Reka bentuk kurikulum KSSR -Komunikasi.0 PSV dalam KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) merupakan sistem pendidikan yang baru diperkenalkan pada tahun lepas. mengira. -Tahap II (Tahun 4-6) Mata pelajaran terasa dan elektif . -Sukatan pelajaran Bahan kurikulum -Dokumen Standard Kurikulum -3M (membaca. wajib dan tambahan. wajib dan tambahan. BC. menulis. BT. menaakul) Organisasi kurikulum -Tahap I(Tahun1-3) Modul teras asas. mengira) -Tahap I (Tahun1-3) Mata pelajaran teras.0 di bawah menunjukkan gambaran yang ringkasan terhadap perbezaannya. -Tahap II (Tahun 4-6) Mata pelajaran teras. KBSR 3 bidang: -Komunikasi (BM. iaitu tahun 2011. BI. Jadual 2. pendidikan seni. menulis. -Sains dan teknologi -Keterampilan diri. -Kerohanian. Pendekatan ini adalah lebih interaktif dan beriringan dengan KBSR yang telah dilaksanakan selama 33 tahun.5. Walau bagaimana pun. matlamat dan objektif KSSR adalah sama dengan KBSR yang sebelumnya.

Pendidikan Seni dapat memperlihat kenyataan diri kanak-kanak yang tulen tanpa sebarang pengaruh. kritis. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hal ini amat berkait dengan perkembangan kanak-kanak dalam proses pembentukan sahsiah diri yang baik dan sempurna. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Kesimpulan Sesungguhnya. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Herberty Read (1893 – 1968). berakhlak mulia.” Pendidikan Seni Visual yang bermatlamat melahirkan insan generasi yang harmonis. kreatif dan proaktif dalam semua aspek seperti JERIS merupakan pendekatan yang berkesan bagi menuju arah kemajuan dalam pembangunan negara kita. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. keluarga. . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. masyarakat dan negara. Seperti yang telah dicatat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. rohani. Pendidikan Seni Visual juga amat penting kepada seseorang kanak-kanak.

(2007). Tajudin. Dilayari pada 13 Februari 2012 dari http://esenivisual. (UM). Jabbar. A. Aros.com/2009/11/07/psv-edisi-nota-pengertianstrategi-bidang-aktiviti-pp-apresiasi/ . Dilayari pada 13 Februari 2012 dari http://zihanthesensei. A. (2000).php Rujukan. (2005). M. B. A. Kuala Lumpur: nKumpulan Budiman Sdn. M. Bhd.blogspot. B. Pandangan Tokoh-tokoh Terhadap Pendidikan Seni. Phd. B. Surat Khabar: Kepentingan Seni Visual.com/pengalamanpendidikan-seni-membantu-meningkat kreativiti-dalam-kehidupan-sosialmasyarakat/ Chong Mei Tee.my/articles/seniislam/pengenalan. (London). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Dip.RUJUKAN Azhar Hj. Dilayari pada 14 Februari 2012 dari http://www. B. (2006).com/2010/08/psv-p1konsep-pendidikan-seni-visual. Iqmal Sukri . Edisi Keempat. Rujukan. (2004). Perubahan Pendidikan Di Malaysia. A. Hassan Mohd Ghazali. (2008). Sc. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS). Artikel: Pengenalan Seni Islam. Dip. Bhd.gov. Baharam. (2007).html Hajah Noresah bt. Nor bin Hj Ab. (2008).blogspot. (UM) & Aziah bt. Azmal Arif. Kathleen Chee.com/2009/11/perubahanpendidikan-di-malaysia-dari. Mad. (Birmingham) & Md. (Birmingham) & Rusli bin. Pertanian (UMP) & Salmah bt. Teks Lengkap Pendidikan Seni Tingkatan 4 dan 5. (2010). Abdul Ghandi.com/2008/08/konsep-seni-visual. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Dilayari pada 14 Februari 2012 dari http://smktphpsv. Konsep Pendidikan Seni Visual . A. Terjemahan (UM). Konsep Seni Visual.wordpress.islamgrid. Dilayari pada 13 Februari 2012 dari http://itukamibudakseni. Focus Super Hot SPM Pendidikan Seni Visual. Kamus Dewan.html Choong Lean Keow. Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. Bhd. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Ghandi. Dilayari pada 17 Februari 2012 dari http://n9kini. Bhd. (UM) et al.blogspot. & Ibrahim bin Ahmad. Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka. Sc.html Chee Kian Feng. B.

Perkembangan Kokurikulum Di Sekolah Rendah.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD Rajah 4: http://en. (2001). Sumber-sumber gambar rajah: Rajah 1: http://en. Powerpoint handout: Pengenalan dan Konsep Seni dalam Pendidikan.html Wahiza Abdul Wahid. Pengenalan Seni dan Definisi Seni . Sejarah Seni Lukis & Seni Reka.com/2010/01/pengenalan-seni-definisiseni-definisi. Dilayari pada 15 Februari 2012 dari http://itukamibudakseni. Dilayari pada 14 Februari 2012 dari http://notapismp.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalampendidikan.blogspot.html Siti Aishah.blogspot.wikipedia.org/wiki/Cave_painting Rajah 5: http://en.wikipedia. Dilayari pada 8 Februari 2012 dari http://colourexist.wikipedia. (2005).html Umma Valoo.com/wordpress/?p=2716 Rajah 3: http://en.blogspot. Bhd.com/2009/11/sejarah-perkembangankurikulum-kbsr.wikipedia. Selangor: Stilgrow Sdn.org/wiki/Herbert_Read . (2009).Rujukan.org/wiki/Vincent_van_Gogh Rajah 2: http://artofday.

Kedah. saya telah menghadapi berbagai-bagai masalah semasa menyediakan bahan-bahan rujukan. saya masih menghadapi banyak masalah dan cabaran apabila diberikan tugasan ini. Jadi. Hal ini demikian.REFLEKSI Secara jujurnya. saya amat gembira dan bersemangat apabila menjalankan kerja kursus yang diberikan. Saya berasa sangat syukur kerana saya mendapat kursus pendidikan seni visual dalam tawaran kursus perguruan pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru Darulaman di Jitra. iaitu Encik Hamzah serta rakan-rakan saya yang sudi menghulurkan tangan mereka untuk membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan lengkap. Oleh itu. saya juga harus mengetahui tentang KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) walaupun sistem pendidikan Malaysia hari ini telah bertukar kepada KSSR (Kurikuklum Standard Sekolah Rendah) sejak tahun 2011. saya tetap ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah seni saya. Walau bagaimanapun. seni visual dan pendidikan seni visual yang saya tidak mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap bidang ini. Namun demikian. Dengan adanya penjelasan yang teliti oleh pensyarah. saya minat melukis sejak saya masih kecil lagi. Saya juga berasa bangga kerana dapat melibatkan diri dalam bidang seni yang amat istimewa. Seribu terima kasih kepada pensyarah yang tidak jemu member panduan dan bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya sepanjang proses penjalanan kerja kursus ini. saya barulah mengetahui dan dapat melaksanakan tugasan saya dalam bentuk PowerPoint dan kertas kerja. Sebelum melaksanakan kerja kursus ini. saya perlu menghuraikan perkara-perkara konsep seni. . saya amat keliru dan risau selepas mendapat kerja kursus pendek yang bertajuk “Konsep Pendidikan Seni Visual”. Selain itu.

kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. PSV juga boleh memupuk nilai peka terhadap alam sekitar yang indah dan cantik. Di samping itu. PSV boleh memupuk para pelajar mencintai alam sekitar kita tanpa melakukan kerosakan terhadapnya kerana kita hanya mempunyai satu bumi dan manusia yang bertanggungjawablah memelihara dan memulihara bumi kita.saya juga memberi penuh perhatian kepada rakan-rakan lain yang memberi pembentangan masing-masing. saya amat berpuas hati kerana saya telah mendapat tahu tentang maklumat yang saya telah kaji. Di samping itu. Misalnya. saya juga mampu mencari informasi-informasi yang betul dan tepat bagi memenuhi soalan tajuk tugasan yang saya dapat. Kesemua informasi ini amat berfaedah untuk saya yang akan menjadi guru seni di sekolah rendah pada masa hadapan. China. pemahaman saya terhadap konsep seni dan Pendidikan Seni Visual dalam KBSR juga dipertingkatkan. Oleh itu. Namun saya masih ada sedikit kekurangan dalam kerja PowerPoint. Selain itu. kreatif. inovatif dan inventif khasnya dalam pembangunan negara yang sejahtera berdasarkan kepercayaan dan kesyukuran kepada Tuhan. Malahan. saya telah mencatat mesej-mesej penting seperti pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi. . Hal ini telah menunjukkan bahawa kerja kursus memang memberikan manfaat kepada para pelatih guru untuk menambah pengetahuan tentang isu pendidikan negara kita. saya tetap tidak berputus asa membentangkan hasil kerja saya di hadapan rakan-rakan sekalian. Dalam pembentangan mereka. kritis. Encik Hamzah juga memberikan peluang kepada saya untuk membuat pembetulan. Saya amat bersyukur kerana mempunyai sokongan pensyarah dan rakan-rakan sekelas.Dalam pelaksanaan kerja kursus ini. matlamat PSV dalam KBSR adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. PSV bukan sahaja membentuk generasi yang penuh dengan kreatif. Hal ini amat penting pada hari ini kerana bumi kita sedang menghadapi masalah pencemaran alam sekeliling yang serius. Jepun dan Barat. India. saya telah mencari pelbagai bahan rujukan tentang tajuk tugasan yang diberikan. Walaupun saya tidak mempunyai ahli kumpulan dalam tugasan pembentangan. Selepas mengkaji topik ini.

.Tuntasnya. Sekian terima kasih. saya amat bersyukur kerana akhirnya saya masih dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna dan menghantarnya pada masa yang telah ditetapkan.

LAMPIRAn .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->