P. 1
KKP PSV1 Konsep PSV

KKP PSV1 Konsep PSV

|Views: 350|Likes:
Published by ぴよん

More info:

Published by: ぴよん on Aug 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

1.0 Konsep Seni/ Seni Visual 1.

1 Definisi Seni Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), seni didefinisikan sebagai sesuatu yang halus, kecil, elok, tipis, halus, enak didengar. Berdasarkan istilah bahasa, seni juga diertikan karya seperti sajak, lukisan, muzik, yang dicipta dengan bakat. Secara umumnya, masyarakat memandangkan seni itu cantik, cerdik, indah dan seni boleh ditanggap melalui pancaindera. Pada zaman purba, kononnya, zaman Neolitik, seni digunakan untuk tujuan pemujaan kepada Tuhan. Masyarakat pada masa lampau tersebut juga mula menghasilkan barang-barang estetik seperti gelang-gelang dan anting-anting. Di samping itu, orang-orang zaman batu juga mula melukis pada tembok-tembok gua batu, iaitu tempat mereka berlindung. Contoh gua-gua yang masih meninggalkan kesan lukisan dinding pada masa ini ialah Gua Niah di Sarawak dan Gua Tambun di Perak. Manakala, masyarakat zaman mden sekarang telah

menggunakan seni sebagai pekerjaan untuk mencari rezeki. Contoh bidang-bidang seni yang terlibat sebagai kerjaya adalah seperti arkitek, pereka hiasan dalaman, pereka grafik dan pengiklanan, pereka fashion, ilustrasi dan komik. Seni telah dianggap satu kreativiti dan invovasi sedangkan seni mempunyai hubungan simbolik dengan social masyarakat kita pada hari ini. Seni berfungsi sebagai seni estetik dan seni kegunaan. Bagi seni estetik adalah seperti karya catan, arca, mural yang mengandungi nilai penghayatan dan keindahannya manakala seni kegunaan adalah untuk tujuan bersembahyang terutamanya pada zaman masa purba. Seni mempunyai 2 dimensi (2D) dan 3 dimensi (3D) malahan juga bersifat konkrit atau abstrak.

isi.1. Kesimpulannya. Kitab Al-Iman menjelaskan tentang kesenangan estetik dan konsep keindahan sebagai pertemuan antara seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap mesej atau objek yang ditemui. ciri-ciri kreatif.1. seni merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan estetika dan keindahan. komunikasi visual (bahasa seni visual). nilai estetik. Mengikut kebudayaan Barat. Keindahan yang mampu memukau dan mempersonakan mata dan hati yang menghayatinya dengan segenap pancaindera yang ada. mesej.2 Definisi Seni Visual Konsep seni visual boleh difahami berdasarkan aspek seperti pernyataan diri (self-expression). seni sebenarnya tiada hubungan dengan agama. Menurut Herbert Read ( buku. imej (form. . pelukis dan karya seni. asas seni reka dan berbagai aspek lain. Walau bagaimanapun seni masih dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan berkaitan dengan moral. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). Tokoh Islam seperti Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. content). Hal ini adalah disebabkan oleh dasar sekularisme yang mengasingkan hal keduniaan dengan agama. pengalaman dan sensasi visual (sentuhan 2D dan 3D). 1. subjek atau objek berfungsi (kegunaan).1 Pandangan tokoh-tokoh terhadap seni Dipandang daripada sudut agama pula. biar dari sudut pandangan mana sekalipun. Bagi Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.

cat minyak oleh Vincent Van Gogh. Contoh pelukis seperti Vincent Van Gogh. Penggunaan warna yang ganas dan garisan yang beralun serta penghasilaan keadaan yang misteri dalam karya ini menunjukkan ekspresi diri Van Gogh. landskap. kanakkanak merupakan golongan yang gemar menyatakan Rajah 1: “Starry Night” 1889. Belanda. animasi dan lain-lain. Ekspresi diri kanak-kanak adalah lebih tulen kerana mereka menyatakan perasaan tanpa sedar dan tanpa diarah oleh sesiapa. ukiran merupakan produk seni yang boleh dinikmati melalui sentuhan dan bersifat 3D. reka bentuk grafik. kaligrafi. (i) emosi. Seni idea Visual dan adalah penyataan fikiran. Manakala catan. arca atau lukisan. cetakan merupakan produk Rajah 2: Arca kayu oleh Jacques Vesery dari Damariscotta. arca. Jackson Pollock. seni 2D boleh dinikmati dengan deria penglihatan. perasaan. cetakan. manifestasi (ii) Pengalaman 2D/ 3D (Sensasi Visual dan Sentuh) Seni Visual juga dikenali dan difahami sebagai sesuatu yang bersifat 2D atau 3D secara fizikalnya. Contoh bidang seni visual adalah seperti lukisan. lukisan. ekspresi diri ini.Bentuk hasil seni visual adalah bertumpu kepada penciptaan secara visual (penglihatan). Deria sentuhan dan deria penglihatan terlibat dalam konteks ini. Arca. Penyataan atau luahan ini haruslah ada mediumnya dan medium itu biasanya berupa permukaan yang boleh dicalitkan atau digoreskan. Mengikut kajian pakar-pakar psikologi. Penyataan Diri (Self – expression) Penyataan Diri bermaksud meluahkan atau menyatakan apa yang dirasa dan difikir secara bebas. . Kesimpulannya. Golongan pelukis pula menyatakan ekspresi diri mereka melalui catan. catan.

menunujukkan keadaan aktiviti pemburuan haiwan ketika masa itu. kepercayaan dan sikap social. harmoni dan pergerakan) bahan dan alat (contohnya berus. Seni tampak mempunyai laras bahasanya sendiri seperti unsur-unsur seni (seperti warna dan jalinan). Ia ditafsir secara berlainan oleh pihak kedua/sekunder atau gayaan (kononnya basah atas basah. Sepanyol. Biasanya mesej atau maksud dalam sesuatu Rajah 4: Lukisan dinding gua yang dihasilkan pada zaman batu. Beliau merupakan artist surelis yang bersifat abstrak. cat air dan cat minyak) teknik dan Rajah 3: “Sleep” 1937. pengkritik/audien. cat minyak oleh Salvador Dali. prinsip rekaan (misalnya kontra. Karya seni merupakan rakaman sejarah dan budaya secara tampak. . realistik dan abstrak ). Contoh dalam lukisan dinding di piramid mesir atau catan lanskap oleh Abdullah Arif (Ladang Kelapa ). karya seni visual itu hanya diketahui secara jelas oleh pihak primer iaitu pengkarya sendiri. (Iv) Kandungan/ Isi/ Mesej (Contents /makna) Seni Visual juga diertikan sebagai suatu produk yang mempunyai makna atau isi. Seni tampak atau visual juga merakamkan pencapaian manusia dan menggambarkan tentang nilai.(iii) Bahasa Seni (Laras bahasa) Seni tampak (karya seni 2D) juga mempunyai laras bahasanya sendiri.

meningkatkan kreativiti. PSV juga boleh melibatkan aspek pemahaman penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi kalangan murid. terancang dan prestasinya boleh di ukur bagi memenuhi keperluan individu. inovatif.2. dan meningkatkan nilai estetika. Tambahan lagi. Pendidikan Seni Visual merupakan satu program pendidikan yang bersistem. Selain itu. teknik dan media serta pembentukan nilai dan juga moral. estetika dan kreativiti.. Konsep PSV juga dapat memenuhi keperluan pembentukan sahsiah dengan cara melahirkan perasaan. Keperluan Individu boleh dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai proses. menajamkan persepsi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual. Matlamatnya adalah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian. berjiwa kreatif. inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pendidikan Seni Visual (PSV) telah dijadikan sebagai satu mata pelajaran dalam sistem pendidikan Malaysia pada hari ini. Jadi.0 Konsep Pendidikan Seni Visual Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi. pengzahiran idea dan memanifestasikan buah fikiran. . seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik. bidang seni visual juga membenarkan pelajar mengalami aktiviti dan pengalaman kearah membina keyakinan. perluahan emosi.

Ibrahim Hassan (2000) Pengamatan kanak-kanak dalam kesenian akan mewujud idea baru. (ekspresi diri) Jadual 1: Pandangan tokoh-tokoh Barat dan Islam terhadap pendidikan seni Rajah 5: Buku “A British Vision of World Art” oleh Herbert Read (1893 – 1968) Muka depan buku ialah gambar potret Herbert Read yang dilukis berdasarkan pernyataan diri. Sekolah perlu memberi kebebasan kepada kanak-kanak dalam perkembangan seni fizikal. John Dewey (1859-1952) Proses mengembang kecerdasan manusia.1 Pandangan tokoh-tokoh terhadap pendidikan seni Sir Herbert Edward Read (1893 – 1968) dan Viktor Lowenfeld Feldman (1996) Usaha yang melibatkan P&P untuk membuat pemahaman seni selain mengetahui dunia dan diri melalui seni yang berkait rapat dengan alam persekitaran. .2. Berasaskan psikologi yang melihat kepada perkembangan kanak-kanak dalam melahirkan penyataan diri. emosional. Eisner (1967) Kreativiti dipupuk melalui proses pembelajaran yang mampu memperlihat pengalaman atau latar belakang kanak-kanak. intelektual.

para murid sekolah rendah dapat dilahirkan dengan ciri harmonis. kritis. keluarga. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. kritis. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. . rohani. FPK dapat menyumbang modal insan negara kita ke arah pembangunan diri. mata pelajaran PSV telah diperkenalkan dalam sistem KBSR pendidikan Malaysia. berketerampilan. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.7: Dalam FPK. kritis. pembentukan keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. kreatif.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. inovatif dan inventif.” Melalui FPK. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. pembentukan insan yang kreatif. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.3. Kesimpulannya. Manakala. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. inovatif dan inventif penting untuk pembangunan negara. masyarakat dan negara berdasarkan kepercayaan dan kesyukuran kepada Tuhan di samping juga menghargai keindahan alam sekitar serta memelihara keindahan seni dan warisan negara Malaysia. imaginatif. Jadi. bagi pelajar sekolah menengah pula. Rajah 6.

KBSR ini diperkenalkan selepas mendapati bahawa sistem pendidikan sebelumnya iaitu KLSR (Kurikulum Lama Sekolah Rendah) mempunyai beberapa kekurangannya seperti isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang. Rajah 8: Dengan pelaksanaan KBSR.0 Matlamat PSV KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) Pendidikan Seni Visual (PSV) ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. harmonis dan berakhlak mulia. menghargai keindahan alam persekitaran. . Matlamat PSV dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan KBSR ini adalah susulan hasil daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. seimbang dan bersepadu.4. rohani. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara. keluarga. Dari segi sukatan pelajarannya pula terlalu banyak sehingga membosankan murid. para murid mampu mempunyai pembentukan sahsiah diri yang sempurna selain daripada aspek akademik.

Kegiatan seni ini dapat menajamkan lagi pemerhatian murid-murid untuk membuat perbandingan antara satu karya dengan satu karya lain. Selain itu.5. Pertamanya adalah menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan. kritis. kreatif dan menyeronokkan. objektif mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya juga dapat dicapai selepas murid-murid mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah. Fenomena amat baik dan berkesan kepada para pelajar terutamanya pada sensitiviti pancaindera mereka terhadap alam sekeliling yang sentiasa berubah-ubah. Objektif yang seterusnya ialah menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera. Murid-murid dapat mengetahui serta mengaplikasikan asasasas seni umpamanya garisan. Objektif kedua adalah melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.0 Objektif PSV KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) Terdapat sepuluh objektif PSV dalam KBSR. Jadi. Hal ini dapat dilihat ketika kalangan pelajar menyertai kegiatan seni dengan penuh semangatnya. Murid-murid berpeluang untuk menunjukkan kepekan mereka terhadap alam sekeliling yang indah dengan menghasilkan hasil karya seni mereka. Imaginasi dan kreativiti yang dipupuk sejak kecil lagi juga boleh menghasilkan insan yang proaktif serta inovatif kepada setiap cabaran yang dihadapi pada masa depan. jalinan dan bentuk dalam hasil karya seni . mereka tidak akan menjadi statik dan mampu membuat pemikiran yang dinamik bagi meyelesaikan sesuatu masalah yang tertentu. Pendidikan seni yang menyeronokkan akan sentiasa merangsangkan idea dalam kehidupan mereka dan tidak akan berasa bosan terhadap seni kerana seni adalah tanpa sempadan dan tidak terhad. Seni visual memerlukan pemerhatian yang teliti dan terperinci khasnya semasa menghayati sesebuah karya di pameran seni. Mereka akan sedar dan berasa syukur kerana kecantikan alam sekitar yang dikurniakan oleh Tuhan dan secara tidak langsungnya akan menghargai alam sekitar dengan memelihara dan memuliharanya dengan sempurnanya. Sukatan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang diajar tentang asas-asas seni dan prinsip reka juga berfaedah kepada para pelajar.

Dengan ini. disiplin diri dan bertanggungjawab. guru dengan . yakin diri. Tambahan lagi. mereka akan mula memasukkan idea unik yang tersendiri kepada karya seni mereka tidak kira apa-apa sahaja teknik atau bahan digunakan. catan minyak dan rekaan grafik komputer. Setelah mereka mendapat kefahaman yang mendalam terhadap asas-asas seni dan prinsip-prinsip reekaan. Hal ini dapat lihat semasa para murid boleh mengembangkan dan mengeksploitasikan kemahiran asas dalam kegiatan seni yang berbagai-bagai seperti penghasilan arca. Malahan. Objektif ketujuh ialah memupuk nilai-nilai kerjasama.mereka tidak kira seni tampak atau seni tiga dimensi. Selain itu. cermat dan selamat. para murid dapat menyesuaikan diri dalam bidang seni yang berbagai-bagai. Contohnya mereka tahu cara untuk memasukan kefahaman mereka terhadap bahasa seni visual yang sesuai ke dalam karya seni mereka melalui pelbagai kajian atau teknologi. aktiviti seni juga boleh meningkatkan keyakinan diri pelajar dengan penghasilan karya seni mereka. Semangat kerjasama dapat dipupuk semasa bekerja secara berkumpulan bagi menjalankan sesuatu projek seni. mereka juga berdisplin diri apabila mengikut aturan penghasilan karya seni. Mereka juga berhati-hati khasnya menjalankan projek seni yang memerlukan jentera yang bahaya supaya keselamatan mereka adalah terjamin. Objektif yang kelima ialah mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Mereka juga bersikap cermat dalam membuat keputusan misalnya apabila membeli alat-alat seni yang biasanya harga tinggi. Murid-murid yang berasal daripada latar belakang berbeza yang mampu memberikan kerjasama dan toleransi antara satu sama lain dalam tugasan seni merupakan satu implikasi yang berkesan bagi mewujudkan semangat perpaduan yang selaras dengan hasrat FPK dalam pembangunan negara kita. displin diri pelajar juga dapat dipupuk melalui kegiatan seni yang sentiasa mementingkan komitmen antara dua pihak iaitu. objektif keenam ialah membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. Di samping itu.

pelajar. Dengan kata lain. Memandangkan teknologi zaman sekarang telah berkembang semakin pesat. Para murid juga bertangggungjawab dan memikul kewajipan semasa menjalankan tugas sehinggalah kerja itu Berjaya dengan sempurnanya. Oleh itu. murid-murid boleh menggunakan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual selain daripada hasil karya tradisional.murid-murid boleh menjadikan kegiatan seni ini sebagai hobi sendiri kerana aktiviti tersebut baik tanpa membazirkan masa murid dengan perkara yang tidak berguna. Objektif yang terakhir ialah melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Pendidikan Seni Visual yang memperkenalkan nama-nama tokoh seni tanah air sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan seperti Syed Ahmad Jamal. Kementerian Pelajaran juga menggalakkan para pelajar menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memajukan diri di samping memajukan negara. Yong Mun Seng dan Abdullah Ariff dapat menambah pengetahuan murid-murid di samping berkongsi sumbangansumbangan mereka kepada murid-murid sekalian. para murid akan mempunyai rasa menghormati dan menghargai jasa sumbangan mereka yang mampu membawa keharuman kepada negara kita ke peringkat kebangsaan. merokok dan mat rempit. pelajar-pelajar boleh menjalankan aktiviti seni untuk mengisikan masa lapang mereka dengan bermanfaat. berkiaran di siber kafe. . Objektif kesembilan ialah menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual. Hal ini dapat mengelakkan mereka daripada melakukan kegiataan gejala sosial atau perkara yang negatif kononnya melepak di pusat-pusat membeli belah. Objektif yang lain bagi PSV dalam KBSR ialah mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. Dengan itu.

pendidikan seni. iaitu tahun 2011. menulis. mengira) -Tahap I (Tahun1-3) Mata pelajaran teras. wajib dan tambahan. matlamat dan objektif KSSR adalah sama dengan KBSR yang sebelumnya.0 di bawah menunjukkan gambaran yang ringkasan terhadap perbezaannya. KBSR 3 bidang: -Komunikasi (BM. Walau bagaimana pun. Pendekatan ini adalah lebih interaktif dan beriringan dengan KBSR yang telah dilaksanakan selama 33 tahun. wajib dan tambahan. -Tahap II (Tahun 4-6) Mata pelajaran terasa dan elektif .5. BC. BI. sikap dan nilai kemanusiaan perkembangan fizikal dan estetika. menulis. Fokus -4M (membaca. modul teras tema dan modul elektif. mengira. -Sains dan teknologi -Keterampilan diri. pendidikan jasmani) Perbezaan Reka bentuk kurikulum KSSR -Komunikasi. Jadual 2. -Sukatan pelajaran Bahan kurikulum -Dokumen Standard Kurikulum -3M (membaca. -Kerohanian. -Tahap II (Tahun 4-6) Mata pelajaran teras. menaakul) Organisasi kurikulum -Tahap I(Tahun1-3) Modul teras asas. BT. MM) -Kemanusiaan dan persekitaran (agama dan pendidikan moral) -Perkembangan diri individu (muzik.0 PSV dalam KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) merupakan sistem pendidikan yang baru diperkenalkan pada tahun lepas. Cuma terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua sistem pendidikan ini.

masyarakat dan negara. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Herberty Read (1893 – 1968). kritis. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Hal ini amat berkait dengan perkembangan kanak-kanak dalam proses pembentukan sahsiah diri yang baik dan sempurna. kreatif dan proaktif dalam semua aspek seperti JERIS merupakan pendekatan yang berkesan bagi menuju arah kemajuan dalam pembangunan negara kita. Pendidikan Seni dapat memperlihat kenyataan diri kanak-kanak yang tulen tanpa sebarang pengaruh. berakhlak mulia. menghargai keindahan alam persekitaran. Seperti yang telah dicatat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. keluarga. masyarakat dan negara. “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Kesimpulan Sesungguhnya. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.” Pendidikan Seni Visual yang bermatlamat melahirkan insan generasi yang harmonis. berketerampilan. emosi dan jasmani. rohani. Pendidikan Seni Visual juga amat penting kepada seseorang kanak-kanak. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.

Kamus Dewan. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Selangor : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). Teks Lengkap Pendidikan Seni Tingkatan 4 dan 5.gov.my/articles/seniislam/pengenalan.wordpress.com/2009/11/07/psv-edisi-nota-pengertianstrategi-bidang-aktiviti-pp-apresiasi/ . Ghandi. Baharam. A.blogspot. Kathleen Chee. (2007). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn.blogspot. Focus Super Hot SPM Pendidikan Seni Visual. (Birmingham) & Md. Abdul Ghandi. (2006).RUJUKAN Azhar Hj. Sc. (UM) & Aziah bt. Bhd. Dilayari pada 13 Februari 2012 dari http://itukamibudakseni. Mad. A. B. M. Dip. Azmal Arif. Pertanian (UMP) & Salmah bt. Dilayari pada 13 Februari 2012 dari http://zihanthesensei. Surat Khabar: Kepentingan Seni Visual. Phd. Tajudin.php Rujukan.islamgrid. Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun.com/pengalamanpendidikan-seni-membantu-meningkat kreativiti-dalam-kehidupan-sosialmasyarakat/ Chong Mei Tee. Dip.html Chee Kian Feng. (2008). Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. B.com/2010/08/psv-p1konsep-pendidikan-seni-visual. Pandangan Tokoh-tokoh Terhadap Pendidikan Seni. Nor bin Hj Ab. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS). Artikel: Pengenalan Seni Islam. Dilayari pada 17 Februari 2012 dari http://n9kini.html Hajah Noresah bt. Hassan Mohd Ghazali. & Ibrahim bin Ahmad. Kuala Lumpur: nKumpulan Budiman Sdn. A. Bhd. M. (Birmingham) & Rusli bin. Iqmal Sukri .com/2008/08/konsep-seni-visual. Terjemahan (UM). Konsep Seni Visual. B.blogspot. Sc. B. Rujukan. B. (UM) et al. (2004).com/2009/11/perubahanpendidikan-di-malaysia-dari. Dilayari pada 14 Februari 2012 dari http://www. (2007). (2005). Aros. (UM). (2008). A. Konsep Pendidikan Seni Visual . A. Dilayari pada 13 Februari 2012 dari http://esenivisual. (London). Bhd. Dilayari pada 14 Februari 2012 dari http://smktphpsv. (2010). Jabbar. Edisi Keempat. Perubahan Pendidikan Di Malaysia.html Choong Lean Keow. Bhd.

(2009).wikipedia.html Wahiza Abdul Wahid. Pengenalan Seni dan Definisi Seni .com/2010/01/pengenalan-seni-definisiseni-definisi.com/2010/10/pengenalan-konsep-seni-dalampendidikan. Dilayari pada 14 Februari 2012 dari http://notapismp. Powerpoint handout: Pengenalan dan Konsep Seni dalam Pendidikan. Sejarah Seni Lukis & Seni Reka.wikipedia.html Siti Aishah.wikipedia.wikipedia. Perkembangan Kokurikulum Di Sekolah Rendah. Sumber-sumber gambar rajah: Rajah 1: http://en. Dilayari pada 8 Februari 2012 dari http://colourexist.com/wordpress/?p=2716 Rajah 3: http://en. (2001). (2005).blogspot. Bhd. Dilayari pada 15 Februari 2012 dari http://itukamibudakseni.blogspot. Selangor: Stilgrow Sdn.org/wiki/Cave_painting Rajah 5: http://en.com/2009/11/sejarah-perkembangankurikulum-kbsr.org/wiki/Vincent_van_Gogh Rajah 2: http://artofday.org/wiki/Herbert_Read .html Umma Valoo.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD Rajah 4: http://en.Rujukan.blogspot.

Namun demikian. Jadi. saya amat keliru dan risau selepas mendapat kerja kursus pendek yang bertajuk “Konsep Pendidikan Seni Visual”. Saya juga berasa bangga kerana dapat melibatkan diri dalam bidang seni yang amat istimewa. saya amat gembira dan bersemangat apabila menjalankan kerja kursus yang diberikan. saya barulah mengetahui dan dapat melaksanakan tugasan saya dalam bentuk PowerPoint dan kertas kerja. Saya berasa sangat syukur kerana saya mendapat kursus pendidikan seni visual dalam tawaran kursus perguruan pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru Darulaman di Jitra. saya minat melukis sejak saya masih kecil lagi. . Hal ini demikian. Oleh itu. Selain itu. Dengan adanya penjelasan yang teliti oleh pensyarah. saya tetap ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah seni saya. Walau bagaimanapun. Sebelum melaksanakan kerja kursus ini. saya juga harus mengetahui tentang KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) walaupun sistem pendidikan Malaysia hari ini telah bertukar kepada KSSR (Kurikuklum Standard Sekolah Rendah) sejak tahun 2011.REFLEKSI Secara jujurnya. saya perlu menghuraikan perkara-perkara konsep seni. saya telah menghadapi berbagai-bagai masalah semasa menyediakan bahan-bahan rujukan. iaitu Encik Hamzah serta rakan-rakan saya yang sudi menghulurkan tangan mereka untuk membantu saya menyiapkan kerja kursus ini dengan lengkap. Kedah. seni visual dan pendidikan seni visual yang saya tidak mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap bidang ini. saya masih menghadapi banyak masalah dan cabaran apabila diberikan tugasan ini. Seribu terima kasih kepada pensyarah yang tidak jemu member panduan dan bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya sepanjang proses penjalanan kerja kursus ini.

PSV boleh memupuk para pelajar mencintai alam sekitar kita tanpa melakukan kerosakan terhadapnya kerana kita hanya mempunyai satu bumi dan manusia yang bertanggungjawablah memelihara dan memulihara bumi kita. Dalam pembentangan mereka. China. Encik Hamzah juga memberikan peluang kepada saya untuk membuat pembetulan. Saya amat bersyukur kerana mempunyai sokongan pensyarah dan rakan-rakan sekelas. Namun saya masih ada sedikit kekurangan dalam kerja PowerPoint. kritis. Kesemua informasi ini amat berfaedah untuk saya yang akan menjadi guru seni di sekolah rendah pada masa hadapan. Selepas mengkaji topik ini.Dalam pelaksanaan kerja kursus ini. kreatif. Oleh itu. saya telah mencari pelbagai bahan rujukan tentang tajuk tugasan yang diberikan. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. saya juga mampu mencari informasi-informasi yang betul dan tepat bagi memenuhi soalan tajuk tugasan yang saya dapat. PSV bukan sahaja membentuk generasi yang penuh dengan kreatif. inovatif dan inventif khasnya dalam pembangunan negara yang sejahtera berdasarkan kepercayaan dan kesyukuran kepada Tuhan. PSV juga boleh memupuk nilai peka terhadap alam sekitar yang indah dan cantik. pemahaman saya terhadap konsep seni dan Pendidikan Seni Visual dalam KBSR juga dipertingkatkan. Hal ini telah menunjukkan bahawa kerja kursus memang memberikan manfaat kepada para pelatih guru untuk menambah pengetahuan tentang isu pendidikan negara kita. saya amat berpuas hati kerana saya telah mendapat tahu tentang maklumat yang saya telah kaji. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi. saya tetap tidak berputus asa membentangkan hasil kerja saya di hadapan rakan-rakan sekalian. Jepun dan Barat. Malahan. matlamat PSV dalam KBSR adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Walaupun saya tidak mempunyai ahli kumpulan dalam tugasan pembentangan. India. Misalnya. Selain itu. . saya telah mencatat mesej-mesej penting seperti pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. Hal ini amat penting pada hari ini kerana bumi kita sedang menghadapi masalah pencemaran alam sekeliling yang serius. Di samping itu.saya juga memberi penuh perhatian kepada rakan-rakan lain yang memberi pembentangan masing-masing. Di samping itu.

. saya amat bersyukur kerana akhirnya saya masih dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna dan menghantarnya pada masa yang telah ditetapkan.Tuntasnya. Sekian terima kasih.

LAMPIRAn .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->