P. 1
bmm 3106 rph suberi

bmm 3106 rph suberi

|Views: 1,065|Likes:

More info:

Published by: Asyrafful Shafiq Mohd Ariff on Aug 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Soalan bmm3106 1.Penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan dan pengayaan kemahiran lisan,membaca dan menulis i.

Mengenal pasti masaalah ii.Objektif dan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran iii.Menentukan strategi dan aktiviti 2.Penyediaan bahan bantu Mengajar aktiviti pemulihan dan pengayaan i.kemahiran lisan ii.kemahiran membaca iii.kemahiran menulis

Konsep Pengayaan
Definisi Pengayaan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 693) mentakrifkan “pengayaan” sebagai “perihal (usaha, proses, dsb) mengayakan, misalnya mengayakan atau meluaskan kosa kata”. Pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan.

Mok Soon Sang (1990: 55) pula menjelaskan bahawa aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana, atau lambat. Menurutnya lagi, melalui aktiviti pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu.

Justeru, tujuan program pengayaan adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid-muird dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan masyarakat..

OBJEKTIF PENGAYAAN

1.

Menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pembelajaran bagi memperluas pengetahuan dan pengalaman.

2. 3.

Menjalani kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar. Menimbulkan minat untuk pembelajaran kendiri dan menanam sikap berdikari.

4.

Melahirkan daya cipta menerusi pemikiran dan kegiatan serta boleh menilai hasil kerja sendiri.

5. 6.

Memupuk dan memperkembang asas kepimpinan. Menggunakan masa lapang secara yang berfaedah mengikut keperluan minat dan bakat.

7.

Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan.

MURID PENGAYAAN 1. Mereka yang berkeupayaan dalam kemahiran 3M serta berkemampuan dalam daya pemikiraan abstrak. Mempunyai kemampuan menganalisis sesuatu untuk membezakan antar yang penting dengan yang kurang penting seperi dalam kefahaman dan dapat menganalisis teks.

Berkebolehan belajar sesuatu dalam waktu yang terhad. Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. Darjah kecerdasan yang tinggi berbanding dengan rakan sebaya yang lain. Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan. 5. 3. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan boleh bertindak balas dengan bebas serta kreatif. Mempunyai kelebihan koordinasi pancaindera dengan pemikiran. sederhana dan lambat. pendengaran dan pertuturan.Arahan yang diberikan kepada kumpulan cerdas dan sederhana perlu jelas agar mereka dapat menjalankan aktiviti pengayaan secara individu tanpa bimbingan guru. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan dengan menggunakan kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. PRINSIP PROGRAM PENGAYAAN Strategi pelaksanaan Aktiviti Pemulihan . 4. Kumpulan Mengikut Kebolehan Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan: cerdas. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. pengamatan. boleh mengingat kembali. cerdas serta berpengalaman tentang alam keliling.2. Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan Murid-murid cerdas dapat menambahkan pengalaman memimpin dan memupuk semangat kerjasama antara murid dalam . Berupaya menerima konsep-konsep baru.

Mengadakan pameran bilik darjah. Dalam masa yang telah ditentukan setiap hari. 4. Selepas menjalankan aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran Selepas menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran AKTIVITI-AKTIVITI PENGAYAAN 1.kumpulan masing-masing.minggu Bahasa [ Kuiz. gambar. 2. Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. keratan akhbar – Buku Skrap. Kerja-kerja Projek Lawatan. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek. Teka Silang Kata ] . permainan dan rekreasi dan sebagainya Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan Aktiviti-aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan: 1.menulis Cerita. 3. Bacaan Tambahan • Kad-kad bacaan mengikut tajuk dan tema • Buku pengetahuan dan cerita kanak-kanak • Majalah pelajar • Surat khabat / keratan • Risalah-risalah 2. membuat Zoo Mini Sekolah Mengumpul setem. melapor Peristiwa.

O.meneka bunyi. Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usaha untuk memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetul sesuatu. pengembalian kepada keadaan semula. dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa. di pusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan.mencari Jalan Keluar menyambung Titik. Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983) Pemulihan merupakan perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa.teka benda. “Pemulihan” bermaksud perbuatan memulihkan. di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa. Syarifah Alawiah Alsagoff (1983) Pemulihan ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa. Dalam konteks ini konsep pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran. mencari benda tersembunyi . Simpson (1975) Aktiviti pemulihan merupakan tindakan khas atau tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa. catur.3.1246) “Pulih” bermaksud kembali seperti biasa (keadaan semula).mencari tajuk kepada sesuatu gambar / cerita.teka Benda. Teka Permainan dan Rekreasi silang kata.dam. .sahiba dan lain-lain lagi Konsep Pemulihan Definisi Pemulihan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1245. C.teka-teki.

7 Menyuburkan emosi. 2 Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain. mental. Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolah biasa. yang boleh menjejaskan pelajaran. Aktiviti pemulihan tertumpu kepada penguasaan kemahiran. MATLAMAT PEMULIHAN Program Pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan . 8 Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. sosial dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah.Blair (1956) Pemulihan ialah program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi. Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran. OBJEKTIF PEMULIHAN 1 Membantu murid-murid mengatasi masalah-masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan. kaedah. 3 4 5 Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin. 6 Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka.

Membantu mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran tertentu 2. Mencegah sesuatu kurang upaya supaya tidak menjadi satu kecacatan . dan minat. Murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih . Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. Mengeluarkan bahan-bahan kurikulum dan kaedah-kaedah pengajaran yang sesuai untuk memenuhi keperluan setiap kanak-kanak 4. pelbagai jenis ABM perlu digunakan untuk membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan dalam menguasai kemahiran. Aktiviti pemulihan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Membantu murid mengubah sikap yang negative dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran.Tujuan Pemulihan 1. 3.Ia dijalan selepas berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau pun semasa hendak memberi kepada murid lembaran kerja di sini murid di bagikan pelbagai kerja mengikut tahap pencapaian murid dalam pelajaran Dalam melaksanakan program tersebut ia memerlukan satu proses yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Semua simbol dan istilah harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dilakukan dahulu. ujian diagnosik dan analisis ujian dan tindakan susulan. Di peringkat permulaan. Proses yang terlibat ialah pencalonan murid. PELAKSANAAN PEMULIHAN Program pemulihan merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid-murid yang tidak menguasai kemahiran menulis.bakat. keupayaan. membaca dan mengira. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid. ujian saringan. Aktiviti pemulihan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang dikesan-Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrakdan daripada mudah kepada susah mengikut kebolehan dan pengalaman murid.

Langkah langkah Pemulihan 1. Sungguhpun demikian. Menggunakan ujian saringan untuk mengasingkan kumpulan murid lambat daripada kumpulan sederhana dan kumpulan cerdas . Mengenal pasti murid-murid pemulihan.Murid – murid berbeza dari segi kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran. untuk memenuhi hasrat menyediakan kemudahan – kemudahan yang cukup serta memberi peluang menerima pelajaran yang sama untuk semua.Langkah langkah Khusus Dalam Pengelolaan Sesi. Murid – murid yang tidak mencapai taraf tersebutdiberi kegiatan pemulihan. . Rancangan Kurikulum Rendah mengandungi program pemulihan dan pengayaan. Ujian dan penilaian Tindakan susulan 1. Perancangan dan penyedian bahan 4. Memerhatikan murid belajar 3. murid – murid yang mencapai taraf yang ditentukan diberi peluang mengikuti program pemulihan dan pengayaan di dalam kelas selepas proses pengajaran dan pembelajaran guru. Pengajaran dan pembelajaran 5.awal atau dalam jangkamasa yang ditetapkan boleh diberikan aktiviti yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Menganalisis hasil kerja bertulis 5. Oleh itu. Berasaskan prestai murid yang dikesan melalui sistem penilaian. Temu ramah interaksi dengan murid 4. 2. Mengenal Pasti murid 2. mereka juga akan mendapat peluang mengikuti aktiviti – aktiviti pengayaan berdasarkan kebolehan dan keupayaan mereka. Penganalisisan Masalah 3.

Menganalisis Masalah 1. Menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tertentu 2. Ujian diagnostik biasanya digunakan untuk menentukan punca kelemahan .

1.derma . Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat.ditimpa.1.1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Fokus utama .1(i) lisan 5. sebutan dan intonansi.3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Sistem Bahasa : Sistem ejaan. : Bahasa Melayu : 3 Kenanga : 32 orang : Bencana Alam : Ribut Di Kampung Tualang Tiga : 11.Ogos 2012 :8. 2(i) bacaan 8. Menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya ribut dan kesannya secara lisan. iii.2. 3(i) tulisan Hasil Pembelajaran: Aras 1. Aras 5. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur. Kosa kata :Bergoyang-goyang. i. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai kesan ribut dengan menggunakan ayat majmuk yang betul. ii.ditiup. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai akibat ribut yang berlaku .1.2. Aras 8. menulis dan mendengar.15 pg .1.9.2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. ayat tunggal dan ayat majmuk.15 pg 60 minit 1.

Petikan. buku latihan dan alat tulis.Ilmu : Nilai : Kajian Tempatan Kebersihan. dan kemahiran mengkategori Kemahiran Belajar : Menerima maklumat.Nyatakan jenis-jenis bencana 2. Power point Langkah/M asa Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran catatan Set Induksi Murid ditayangkan power point yang i)murid diminta untuk melihat berkaitan dengan jenis-jenis gambar paparan power point dan 5 minit menghayatinya. iii)murid-murid yang lain dikehendaki ii) mendengar mendengar dan meneliti teks sambil dengan aktif. inferens BCB: menonton dengan aktif BBM : power point Langkah 1 15 minit Murid diberi petikan teks cerita yang berkaitan dengan Ribut di Kampung Tualang Tiga melalui petikan Soalan 1. menghormati dan menghargai alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. BBM. ii)murid diminta untuk membezakan jenis-jenis bencana alam dan menyatakan pengalaman mereka melihat bencana alam (dari TV) secara lisan iii)Murid dijelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan. intrapersonal.Bagaimanakah ribut berlaku KB : membuat inferens ii)murid diminta membaca petikan itu BCB : secara individu dengan kuat dan i) membaca mengikut intonansi serta gaya dengan bahasa yang betul. membuat inferens. memproses dan melaporkan. BBB : Power point. naturalis dan emosi. kejadian dan akibat ribut. menghayati. Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. . KB : menghubung kait. interpersonal. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai kejadian ribut dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. intonansi yang betul.

iii) Murid diberikan tajuk untuk dibincangkan (4 tajuk) iii)murid dikehendaki membentangkan hasil yang diperolehi dari perbincangan berdasarkan isi perbincangan yang diberikan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka secara lisan iv)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan murid i)Murid terlebih dahulu ditanya sekiranya mereka masih memahami atau tidak memahami tajuk pengajaran pada hari ini. ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. menghubung kaitkan.Bagaimana keadaan semasa rebut melanda 2. ii) mendengar dengan aktif. Aktiviti Pemulihan: Menyudahkan petikan yang diberikan dengan mengisi tempat kosong.Apakah akibat yang akan terjadi dari bencana ribut iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut Murid memberi jawapan melalui lisan Langkah 2 (15 minit) Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan hasil perbincangan melalui lisan dan tulisan di hadapan kelas Isi perbincangan 1 Suasana semasa ribut 2. BBB : teks cerita. visual. kertas dan lisan kB : menjana idea. memproses. KP : intrapersonal.Selepas rebut 4. Pengayaan ii)Murid diberi latihan oleh guru iaitu membuat karangan pendek berpandu pada gambar mengenai Kejadian ribut dengan mengambil isi-isi penting daripada petikan.memahami petikan tersebut. Apakah perasaan anda jika telibat dengan ribut Murid diberi latihan Langkah 3 (20 minit) Aktiviti Pengayaan: Menulis karangan pendek bepandukan gambar ribut Berdasarkan tajuk yang diberi. verbal- . Pemulihan Menyediakan latihan yang perlu dilengkapkan oleh murid dengan mengisi tempat kosong yang bertajuk rebut BBB : teks petikan cerita 4.Perasaan menghadapi bencana Soalan guru 1. Bagaimankah cara mengatasi membantu mangsa rebut (jawapan dalam lisan) KB : membuat inferens BCB : i) membaca dengan intonansi yang betul. i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. mencatat dan melaporkan maklumat.Cuba jelaskan keadaan selapan rebut 3.Kerosakan akibat ribut 3. membuat inferens. 3. BCB : mengumpul.Apa dilakukan selepas rebut 4. interpersonal.

linguistik.Murid juga ditanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajarandan pembelajaran i)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka. BBB : kertas latihan KB. Petikan akhbar (pengayaan) Menanda imbuhan (pemulihan) ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama -tolong-menolong -suka menderma Petikan akhbar Penutup (5 minit) Menanda perkataan /garis beimbuhan Refleksi : . Nilai : bekerjasama. menghargai..meneroka Langkah 4 Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari.

.

Wakil rakyat yang turut sama melawat tempat tinggal sementara di dewan orang ramai dan kawasan kejadian telah berjanji untuk membantu menguruskan keperluan mangsa ribut tersebut seperti menyediakan tempat tinggal yang baru atau pun membaiki rumah yang rosak . Kejadian berlaku semasa penduduk sedang membuat persiapan berbuka puasa. Rabu.Ribut telah melanda Kampung Tualang Tiga petang kemarin. Semasa lawatan tersebut juga beliau turut sama menyumbangkan keperluan makanan kepada mangsa.Pekan Pahang. Pokok-pokok banyak yang tumbang manakala rumah-rumah penduduk ada yang atapnya diterbang angin dan ada yang tumbang menyembah bumi. Salah seorang mangsa kejadian menceritakan “Mak Cik sedang membuat persiapan berbuka tiba-tiba hujan turun dengan lebat bersama angin yang kencang habis dibawa segala hidangan berbuka Mak Cik anak beranak”. .Keadaan di kampong itu seperti sebuah kawasan yang lapang yang dipenuhi dengan sampah sarap.

Latihan Pengayaan .

” Ada orang yang (4)____________.Mereka(5) _____________ tempat yang selamat. Mereka berlari cepat-cepat untuk menyelamatkan diri.Mereka membaiki rumah-rumah yang rosak. Pada petang itu.Mereka (8)________________ kawasan kampong.Pohon kelapa banyak yang tumbang. Semua mangsa diberi wang. Orang ramai pun bergotong-royong.Latihan Pemulihan Pada suatu pagi. Setelah beberapa minit rebut pun berhenti. penduduk Kampung Melati (1) ____________ riuh. “Ribut.Orang ramai berlari keluar dari rumah. Mereka bersyukur diatas(10) ___________ bantuan dari orang ramai itu. Banyak juga rumah yang (6)____________. Angin bertiup terlalu (2)______________ bersama hujan yang (3) _____________. Ada juga yang diberi pakaian dan makanan.Ada yang roboh ditiup angin kencang. Rumah-rumah bergoyang-goyang. ada orang yang datang (9) _____________ derma. Ada yang rosak (7)___________ pokok yang tumbang.rebut. Jawapan kencang menjadi mencari lebat menjerit musnah ditimpa membersihkan sumbangan memberikan .rebut.

myhttp://drragbirnet http://www. Kumpulan BudimanSdn.(2009).Ragbir.net/shockgadof/pemulihan-dan-pengayaan-kumpulan-4 .(2003). Kementerian Pendidikan Malaysia.slideshare.Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Bhd. Siri Pendidikan Perguruan.“Panduan Ulangkaji ilmu Pendidikan.net/zabidah/pemulihan-dan-pengayaan http://www.Rujukan Dr.gov.(1997). Mok Soon Sang.com/doc/6137972/Konsep-Pemulihan-Assgmt http://www. Ilmu Pendidikan untuk KPLI(Sekolah Rendah: Komponen1&2. Subang Jaya.docstoc.KualaLumpur. KualaLumpur http://www. KumpulanBudiman. Pusat Perkembangan Kurikulum. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi).scribd.com/docs/73589042/Pemulihan_dan_pengayaan http://www.moe. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah(KPLI)”.slideshare.

.

20 Januari 2012 Membina RPH bersama rakanrakan sekuliah 4. 14 Julai 2012 3. 9.BORANG KOLABORASI NAMA : MOHAMAD SUBERI BIN MD ISA PROGRAM /AMBILAN : PPG / JUN 2011 KUMPULAN BIL 1. 12 Mac 2012 Mengemaskini hasil tugasan 10 24 Mac 2012 Menyerah hasil tugasan kepada pensyarah pembimbing .00 malam) TARIKH 23 Jun 2012 TANDATANGAN (Pensyarah/Guru Sekolah) TANDATANGAN (RakanSekuliah) 2. 20 Febuari 2012 Memurnikan RPH 8. 10 Mac 2012 Semakan kali kedua RPH oleh pesyarah pembimbing. 8 Febuari 2012 Membuat semakan bahanbahan yang dikumpul 6. Nordin bin Wan Daud Memdapat maklumat dari pensyarah mengenai kerja kursus (ketua kelas tel pensyarah pukul 10. : BM2 PERKARA Terima tugasan kerja kursus dan mendengar taklimat dari En. 18 Febuari 2012 Semakan RPH oleh pensyarah pembimbing 7. 4 Febuari 2012 Membuat semakan dan memurnikan hasil RPH 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->