TEORI BEHAVIORISME

Ahli kumpulan : Masturah Madzlan Noorkamaliah Othman Nur Ashikin Salleh Rosnadia Abd. Rahman

John Broadus Watson (1878 – 1958)

Ivan Petrorich Pavlov (1849 – 1936)

TOKOH PELOPOR

Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990)

Edward Lee Thorndike
(1874 – 1949)

Tingkah laku

Pelaziman Klasik (Emosi)

UNSUR BERKAITAN

Pengukuhan

Pelaziman Operan (Tabiat) Cuba – ralat

Teori Pembelajaran Behavioral Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku Dalam bentuk pendekatan behavioral. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan .

Bunyi loceng 2. Tunggu sementara Selepas Pelaziman Rangsangan tak terlazim (makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim (perembesan) 3.Pelaziman Klasik Pavlov Sebelum Pelaziman Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan) Proses Pelaziman Eksperimen 1. Proses berulangulang . Diberikan makanan 4.

Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik yang dikemukakan oleh Pavlov. Konsep tersebut ialah: Generalisasi Pembelajaran Semula KONSEP LAIN PAVLOV Diskriminasi Penghapusan .

 Jadi kerisauan dalam satu mata pelajaran (kimia) . telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi).  Contohnya.GENERALISASI  Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan.

.

kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza dari mata pelajaran sains. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng.Diskriminasi  Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. .  Dalam kajian terhadap anjing. Ali tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian bahasa Inggeris atau ujian sejarah.  Dalam kes Ali.

lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). .Penghapusan  Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.  Dalam kajian Pavlov.  Dalam hal ini.  Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.

RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PAVLOV .

kucing.THORNDIKE Teori Pelaziman Operan Thorndike Kajian : haiwan – ayam. anjing. monyet Eksperimen : kotak ajaib .

.Eksperimen Kotak Ajaib Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. sangkar itu terbuka Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya ia dikurung semula ke dalam sangkar itu.

HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE HUKUM KESEDIAAN  Menurut Thorndike (1913). apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan. . maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya. akan menimbulkan perasaan dukacita dan kalau dia dipaksa melakukannya.  Sekiranya dia tidak melakukannya. akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna.

iaitu belajar. kesediaan afektif dan kesediaan kognitif. iaitu kesediaan psikomotor. hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapanpersiapan yang perlu ada. Rumusannya. sebelum individu itu bertindak. .  Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek yang utama.

 Contohnya.HUKUM LATIHAN  Menurut Thorndike.  Seseorang individu akan menguasai kemahiran jika latihan diadakan. dia akan dapat mengingatinya dengan lebih mudah. jika pelajar selalu mengulangkaji rumus matematiknya. . perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang.

 Hukum latihan ini sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan. . Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.

 Selepas gerak balas terhasil. rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh.HUKUM KESAN  Hukum kesan menyatakan bahawa jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan. pertalian antara  Kesan yang meyakitkan akan melemahkan . jika terdapat kesan yang menyeronokkan. kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya. pertalian antara R-G.

 Rumusannya. jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan. tetapi jika ia diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap. ia akan diulang. kucing tersebut mendapat kejutan elektrik apabila keluar dari sangkar. Contohnya. . jika dalam eksperimen Thorndike. kesannya tentulah menyakitkan dan ia tidak akan mempunyai motivasi untuk keluar dari sangkar.

 Menentukan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. . fizikal dan afektif. Antara strategi yang boleh digunakan oleh guru berdasarkan tiga hukum yang dikemukakan Thorndike ialah:  Mengadakan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan.  Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons yang betul.  Sentiasa menilai aspek kesediaan pelajar.  Guru memulakan pengajaran setelah beliau mendapati pelajar bersedia dari aspek kognitif.

SKINNER .

SKINNER BOX Tingkah laku binatang dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P dalam bilik darjah Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan .

 Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. . keduanya.  Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. Pengukuhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. prinsip Premack dan pelupusan. pengukuhan negatif. pengukuhan diberikan. iaitu: pengukuhan positif. dendaan. iaitu pengukuhan positif dan pengukuhan negatif. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak.  Menurut Rachlin (1991). pertamanya untuk memuaskan kehendak individu.

. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Pengukuhan Positif  Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.  Contoh-contoh peneguhan positif.  Dalam bilik darjah. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi.

Pengukuhan Positif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar kemukakan soalan dengan baik Guru memuji pelajar Pelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik. .

. tanpa pilih kasih. Menurut Brophy (1981). Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. usaha dan cuba jaya. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat     mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah       memuji memuji memuji memuji memuji memuji secara ikhlas. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. dengan cepat. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. tingkah laku yang spesifik dan jawapan atau respons yang spontan.

seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. .  Contohnya. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya.  Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya.  Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa).Pengukuhan Negatif  Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.

Pengukuhan Negatif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya Guru menegur pelajar Pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya .

dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Dendaan  Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. .  Tegasnya.

DENDAAN Tingkah Laku Pelajar membuat bising dalam kelas Kesan/Akibat Guru memberi amaran kepada pelajar Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar berhenti membuat bising dalam kelas .

Prinsip Premack  Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati.  Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”. .

selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. . kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.  Contohnya. Sebagai guru.

 Peneguhan itu tidak lagi digunakan. . kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.Pelupusan  Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya.  Keadaan ini dapat di atasi jika:  Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti.  Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.

Pavlov.  Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk .  Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik  Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.JOHN BROADUS WATSON (18781958)  Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”.

Watson ‘Little Albert Experiment’  Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning)  Albert . Kesannya Albert terkejut dan terjatuh. bunyi pemukul diketuk pada besi.  Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana. arnab. . anjing. Keadaan itu diulang berkalikali. Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus.11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih. (tikus putih dan berbunyi pemukul).

 Kesimpulannya. . pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.

Sekian. terima kasih  .