TEORI BEHAVIORISME

Ahli kumpulan : Masturah Madzlan Noorkamaliah Othman Nur Ashikin Salleh Rosnadia Abd. Rahman

John Broadus Watson (1878 – 1958)

Ivan Petrorich Pavlov (1849 – 1936)

TOKOH PELOPOR

Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990)

Edward Lee Thorndike
(1874 – 1949)

Tingkah laku

Pelaziman Klasik (Emosi)

UNSUR BERKAITAN

Pengukuhan

Pelaziman Operan (Tabiat) Cuba – ralat

tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan .Teori Pembelajaran Behavioral Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku Dalam bentuk pendekatan behavioral.

Diberikan makanan 4. Bunyi loceng 2. Proses berulangulang . Tunggu sementara Selepas Pelaziman Rangsangan tak terlazim (makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim (perembesan) 3.Pelaziman Klasik Pavlov Sebelum Pelaziman Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan) Proses Pelaziman Eksperimen 1.

Konsep tersebut ialah: Generalisasi Pembelajaran Semula KONSEP LAIN PAVLOV Diskriminasi Penghapusan .Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik yang dikemukakan oleh Pavlov.

telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi).  Contohnya. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan. Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain.  Jadi kerisauan dalam satu mata pelajaran (kimia) .GENERALISASI  Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama.

.

Diskriminasi  Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. Ali tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian bahasa Inggeris atau ujian sejarah.  Dalam kes Ali. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza dari mata pelajaran sains. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng.  Dalam kajian terhadap anjing. . didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja.

bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). .  Dalam kajian Pavlov. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur.  Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan.  Dalam hal ini.Penghapusan  Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.

RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PAVLOV .

anjing.THORNDIKE Teori Pelaziman Operan Thorndike Kajian : haiwan – ayam. kucing. monyet Eksperimen : kotak ajaib .

sangkar itu terbuka Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya ia dikurung semula ke dalam sangkar itu.Eksperimen Kotak Ajaib Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. .

 Sekiranya dia tidak melakukannya. maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya. akan menimbulkan perasaan dukacita dan kalau dia dipaksa melakukannya. . apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan.HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE HUKUM KESEDIAAN  Menurut Thorndike (1913). akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna.

iaitu kesediaan psikomotor. Rumusannya. sebelum individu itu bertindak. . hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapanpersiapan yang perlu ada. iaitu belajar. kesediaan afektif dan kesediaan kognitif.  Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek yang utama.

perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang.  Seseorang individu akan menguasai kemahiran jika latihan diadakan. dia akan dapat mengingatinya dengan lebih mudah. .  Contohnya. jika pelajar selalu mengulangkaji rumus matematiknya.HUKUM LATIHAN  Menurut Thorndike.

.  Hukum latihan ini sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan. Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.

pertalian antara R-G. kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya. jika terdapat kesan yang menyeronokkan.  Selepas gerak balas terhasil. pertalian antara  Kesan yang meyakitkan akan melemahkan . rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh.HUKUM KESAN  Hukum kesan menyatakan bahawa jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan.

jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan. . kesannya tentulah menyakitkan dan ia tidak akan mempunyai motivasi untuk keluar dari sangkar. tetapi jika ia diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap.  Rumusannya. Contohnya. kucing tersebut mendapat kejutan elektrik apabila keluar dari sangkar. ia akan diulang. jika dalam eksperimen Thorndike.

 Antara strategi yang boleh digunakan oleh guru berdasarkan tiga hukum yang dikemukakan Thorndike ialah:  Mengadakan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan.  Sentiasa menilai aspek kesediaan pelajar.  Menentukan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran.  Guru memulakan pengajaran setelah beliau mendapati pelajar bersedia dari aspek kognitif. fizikal dan afektif.  Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons yang betul. .

SKINNER .

SKINNER BOX Tingkah laku binatang dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P dalam bilik darjah Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan .

 Pengukuhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi.  Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. pengukuhan diberikan. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. keduanya. pengukuhan negatif.  Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. prinsip Premack dan pelupusan. pertamanya untuk memuaskan kehendak individu.  Menurut Rachlin (1991). iaitu: pengukuhan positif. iaitu pengukuhan positif dan pengukuhan negatif. . dendaan.

.  Contoh-contoh peneguhan positif. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi.Pengukuhan Positif  Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.  Dalam bilik darjah.

.Pengukuhan Positif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar kemukakan soalan dengan baik Guru memuji pelajar Pelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik.

usaha dan cuba jaya. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah       memuji memuji memuji memuji memuji memuji secara ikhlas. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat     mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. . Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. dengan cepat. tingkah laku yang spesifik dan jawapan atau respons yang spontan. Menurut Brophy (1981). tanpa pilih kasih.

maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya.Pengukuhan Negatif  Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru.  Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). .  Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya.  Contohnya.

Pengukuhan Negatif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya Guru menegur pelajar Pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya .

dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Dendaan  Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. .  Tegasnya.

DENDAAN Tingkah Laku Pelajar membuat bising dalam kelas Kesan/Akibat Guru memberi amaran kepada pelajar Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar berhenti membuat bising dalam kelas .

.Prinsip Premack  Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati.  Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”.

selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. . satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. Sebagai guru. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.  Contohnya.

kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.  Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.Pelupusan  Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. .  Keadaan ini dapat di atasi jika:  Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti.  Peneguhan itu tidak lagi digunakan.

Pavlov.  Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik  Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.  Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk .JOHN BROADUS WATSON (18781958)  Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”.

arnab. (tikus putih dan berbunyi pemukul).11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih. anjing. .  Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus. bunyi pemukul diketuk pada besi. Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus. Keadaan itu diulang berkalikali. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana.Watson ‘Little Albert Experiment’  Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning)  Albert . Kesannya Albert terkejut dan terjatuh.

. Kesimpulannya. pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.

Sekian. terima kasih  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful