TEORI BEHAVIORISME

Ahli kumpulan : Masturah Madzlan Noorkamaliah Othman Nur Ashikin Salleh Rosnadia Abd. Rahman

John Broadus Watson (1878 – 1958)

Ivan Petrorich Pavlov (1849 – 1936)

TOKOH PELOPOR

Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990)

Edward Lee Thorndike
(1874 – 1949)

Tingkah laku

Pelaziman Klasik (Emosi)

UNSUR BERKAITAN

Pengukuhan

Pelaziman Operan (Tabiat) Cuba – ralat

Teori Pembelajaran Behavioral Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku Dalam bentuk pendekatan behavioral. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan .

Diberikan makanan 4. Proses berulangulang .Pelaziman Klasik Pavlov Sebelum Pelaziman Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan) Proses Pelaziman Eksperimen 1. Bunyi loceng 2. Tunggu sementara Selepas Pelaziman Rangsangan tak terlazim (makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim (perembesan) 3.

Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik yang dikemukakan oleh Pavlov. Konsep tersebut ialah: Generalisasi Pembelajaran Semula KONSEP LAIN PAVLOV Diskriminasi Penghapusan .

 Jadi kerisauan dalam satu mata pelajaran (kimia) . kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain. telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi). Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan.  Contohnya.GENERALISASI  Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan.

.

Ali tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian bahasa Inggeris atau ujian sejarah.  Dalam kajian terhadap anjing.  Dalam kes Ali.Diskriminasi  Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza dari mata pelajaran sains. .

.  Dalam hal ini. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur.Penghapusan  Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.  Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging).  Dalam kajian Pavlov.

RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PAVLOV .

monyet Eksperimen : kotak ajaib .THORNDIKE Teori Pelaziman Operan Thorndike Kajian : haiwan – ayam. anjing. kucing.

sangkar itu terbuka Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya ia dikurung semula ke dalam sangkar itu.Eksperimen Kotak Ajaib Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu. .

 Sekiranya dia tidak melakukannya. maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya. . apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan. akan menimbulkan perasaan dukacita dan kalau dia dipaksa melakukannya.HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE HUKUM KESEDIAAN  Menurut Thorndike (1913). akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna.

hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapanpersiapan yang perlu ada.  Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek yang utama. iaitu belajar. iaitu kesediaan psikomotor. Rumusannya. . kesediaan afektif dan kesediaan kognitif. sebelum individu itu bertindak.

.  Contohnya.  Seseorang individu akan menguasai kemahiran jika latihan diadakan. jika pelajar selalu mengulangkaji rumus matematiknya. perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang. dia akan dapat mengingatinya dengan lebih mudah.HUKUM LATIHAN  Menurut Thorndike.

.  Hukum latihan ini sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan. Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.

HUKUM KESAN  Hukum kesan menyatakan bahawa jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan. pertalian antara  Kesan yang meyakitkan akan melemahkan . rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh.  Selepas gerak balas terhasil. jika terdapat kesan yang menyeronokkan. pertalian antara R-G. kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya.

jika dalam eksperimen Thorndike. . kucing tersebut mendapat kejutan elektrik apabila keluar dari sangkar. ia akan diulang. Contohnya. tetapi jika ia diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap. jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan. kesannya tentulah menyakitkan dan ia tidak akan mempunyai motivasi untuk keluar dari sangkar.  Rumusannya.

fizikal dan afektif.  Sentiasa menilai aspek kesediaan pelajar. .  Guru memulakan pengajaran setelah beliau mendapati pelajar bersedia dari aspek kognitif.  Menentukan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran. Antara strategi yang boleh digunakan oleh guru berdasarkan tiga hukum yang dikemukakan Thorndike ialah:  Mengadakan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan.  Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons yang betul.

SKINNER .

SKINNER BOX Tingkah laku binatang dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P dalam bilik darjah Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan .

iaitu: pengukuhan positif. pertamanya untuk memuaskan kehendak individu.  Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. pengukuhan diberikan. prinsip Premack dan pelupusan. . keduanya.  Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. pengukuhan negatif. Pengukuhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi.  Menurut Rachlin (1991). iaitu pengukuhan positif dan pengukuhan negatif. dendaan. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak.

Pengukuhan Positif  Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan. peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Contoh-contoh peneguhan positif.  Dalam bilik darjah. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. .

Pengukuhan Positif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar kemukakan soalan dengan baik Guru memuji pelajar Pelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik. .

. usaha dan cuba jaya. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. tanpa pilih kasih. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat     mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Menurut Brophy (1981). dengan cepat. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. tingkah laku yang spesifik dan jawapan atau respons yang spontan. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah       memuji memuji memuji memuji memuji memuji secara ikhlas.

 Contohnya. . seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya.  Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya.Pengukuhan Negatif  Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.  Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa).

Pengukuhan Negatif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya Guru menegur pelajar Pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya .

 Tegasnya.Dendaan  Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. . dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.

DENDAAN Tingkah Laku Pelajar membuat bising dalam kelas Kesan/Akibat Guru memberi amaran kepada pelajar Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar berhenti membuat bising dalam kelas .

Prinsip Premack  Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. .  Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”.

satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. selepas mengakhiri mata pelajaran matematik.  Contohnya. . Sebagai guru. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.

kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. .  Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.  Peneguhan itu tidak lagi digunakan.  Keadaan ini dapat di atasi jika:  Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti.Pelupusan  Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya.

Pavlov.  Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik  Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.JOHN BROADUS WATSON (18781958)  Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”.  Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk .

Kesannya Albert terkejut dan terjatuh.11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih. arnab. bunyi pemukul diketuk pada besi.  Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus.Watson ‘Little Albert Experiment’  Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning)  Albert . (tikus putih dan berbunyi pemukul). Keadaan itu diulang berkalikali. Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus. . Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana. anjing.

 Kesimpulannya. . pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional.

Sekian. terima kasih  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful