TEORI BEHAVIORISME

Ahli kumpulan : Masturah Madzlan Noorkamaliah Othman Nur Ashikin Salleh Rosnadia Abd. Rahman

John Broadus Watson (1878 – 1958)

Ivan Petrorich Pavlov (1849 – 1936)

TOKOH PELOPOR

Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990)

Edward Lee Thorndike
(1874 – 1949)

Tingkah laku

Pelaziman Klasik (Emosi)

UNSUR BERKAITAN

Pengukuhan

Pelaziman Operan (Tabiat) Cuba – ralat

Teori Pembelajaran Behavioral Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku Dalam bentuk pendekatan behavioral. tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran Pembelajaran memerlukan penyusunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat respons dan diberi pengukuhan .

Diberikan makanan 4. Bunyi loceng 2. Proses berulangulang . Tunggu sementara Selepas Pelaziman Rangsangan tak terlazim (makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim (perembesan) 3.Pelaziman Klasik Pavlov Sebelum Pelaziman Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan) Proses Pelaziman Eksperimen 1.

Beberapa konsep penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dihasilkan melalui prinsip pelaziman klasik yang dikemukakan oleh Pavlov. Konsep tersebut ialah: Generalisasi Pembelajaran Semula KONSEP LAIN PAVLOV Diskriminasi Penghapusan .

Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan.GENERALISASI  Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Ali juga menjadi risau setiap kali ujian biologi akan diadakan. telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi). kerana kedua mata pelajaran tersebut mempunyai perkaitan antara satu sama lain.  Contohnya.  Jadi kerisauan dalam satu mata pelajaran (kimia) .

.

tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. . Ali tidak akan menjadi risau jika mengambil ujian bahasa Inggeris atau ujian sejarah. kerana kedua-dua mata pelajaran tersebut amat berbeza dari mata pelajaran sains.Diskriminasi  Dikriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain. didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja.  Dalam kes Ali.  Dalam kajian terhadap anjing.

Penghapusan  Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim.  Dalam kajian Pavlov.  Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan. lama-kelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur.  Dalam hal ini. . bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging).

RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PAVLOV .

anjing. kucing.THORNDIKE Teori Pelaziman Operan Thorndike Kajian : haiwan – ayam. monyet Eksperimen : kotak ajaib .

. sangkar itu terbuka Kucing tersebut akan melakukan kaedah cuba jaya sekiranya ia dikurung semula ke dalam sangkar itu.Eksperimen Kotak Ajaib Kucing diletakkan di dalam sangkar dan makanan diletakkan di luar sangkar Kucing melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar – Kaedah cuba jaya Pelbagai reaksi : apabila terpijak selak pintu.

akan menghasilkan pembelajaran yang tidak sempurna.HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE HUKUM KESEDIAAN  Menurut Thorndike (1913).  Sekiranya dia tidak melakukannya. . maka tindakan itu dapat memberi kepuasan kepadanya. akan menimbulkan perasaan dukacita dan kalau dia dipaksa melakukannya. apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan.

iaitu kesediaan psikomotor. kesediaan afektif dan kesediaan kognitif. iaitu belajar.  Kesediaan dapat dilihat dari tiga aspek yang utama. sebelum individu itu bertindak. hukum kesediaan merujuk kepada kesediaan dan persiapanpersiapan yang perlu ada. . Rumusannya.

 Contohnya. jika pelajar selalu mengulangkaji rumus matematiknya.  Seseorang individu akan menguasai kemahiran jika latihan diadakan. . perkaitan antara rangsangan dan gerak balas (R-G) akan bertambah kukuh melalui latihan yang diulang-ulang.HUKUM LATIHAN  Menurut Thorndike. dia akan dapat mengingatinya dengan lebih mudah.

 Hukum latihan menyatakan bahawa sesuatu tingkah laku akan diteguhkan melalui aplikasi dan akan dilemahkan tanpa pengukuhan.  Hukum latihan ini sangat sesuai digunakan bagi latihan hafalan. .

pertalian antara R-G.  Selepas gerak balas terhasil. pertalian antara  Kesan yang meyakitkan akan melemahkan . rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh.HUKUM KESAN  Hukum kesan menyatakan bahawa jika sesuatu tindakan diikuti oleh sesuatu perubahan persekitaran yang menyeronokkan. jika terdapat kesan yang menyeronokkan. kebarangkalian tindakan itu berlaku akan meningkat dan sebaliknya.

 Rumusannya. ia akan diulang. tetapi jika ia diikuti dengan kesakitan ia akan lenyap. Contohnya. kesannya tentulah menyakitkan dan ia tidak akan mempunyai motivasi untuk keluar dari sangkar. . kucing tersebut mendapat kejutan elektrik apabila keluar dari sangkar. jika tingkah laku diikuti dengan kepuasan. jika dalam eksperimen Thorndike.

 Memberi ganjaran atau peneguhan untuk respons yang betul. fizikal dan afektif. Antara strategi yang boleh digunakan oleh guru berdasarkan tiga hukum yang dikemukakan Thorndike ialah:  Mengadakan pelbagai rangsangan untuk mewujudkan kesan pembelajaran yang menyeronokkan.  Sentiasa menilai aspek kesediaan pelajar. .  Guru memulakan pengajaran setelah beliau mendapati pelajar bersedia dari aspek kognitif.  Menentukan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran.

SKINNER .

SKINNER BOX Tingkah laku binatang dalam kotak boleh dikawal dan gerak balasnya boleh diperhatikan dan direkod. Kajian ini membawa beliau kepada penggunaan teori pelaziman operan dalam aktiviti P&P dalam bilik darjah Teori pelaziman operan boleh diperkuat dan dihapuskan jika diberikan peneguhan sebaik sahaja gerakbalas itu ditunjukkan .

dendaan.  Skinner membahagikan pengukuhan kepada dua jenis. pengukuhan diberikan. iaitu: pengukuhan positif. iaitu pengukuhan positif dan pengukuhan negatif. . pertamanya untuk memuaskan kehendak individu. prinsip Premack dan pelupusan. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak. pengukuhan negatif.  Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner. keduanya.  Menurut Rachlin (1991). Pengukuhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi.

peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Pengukuhan Positif  Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.  Dalam bilik darjah. yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi.  Contoh-contoh peneguhan positif. .

Pengukuhan Positif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar kemukakan soalan dengan baik Guru memuji pelajar Pelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik. .

. Peneguhan positif yang diberikan oleh guru dapat     mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Guru juga mestilah ikhlas ketika memberi peneguhan. Menurut Brophy (1981). tingkah laku yang spesifik dan jawapan atau respons yang spontan. tanpa pilih kasih. usaha dan cuba jaya. ciri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah       memuji memuji memuji memuji memuji memuji secara ikhlas. Peneguhan yang diberi juga mestilah jelas dan bersistematik. Hanya tingkah laku yang spesifik sahaja yang perlu diberi peneguhan. dengan cepat.

Pengukuhan Negatif  Pengukuhan negatif ialah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.  Tindakan anak (membuat kerja rumah) dapat mengelak daripada rangsangan yang tidak diingini (leteran bapa). . maka si anak tadi pun menyiapkan kerja sekolahnya.  Oleh kerana jemu dengan leteran bapanya.  Contohnya. seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru.

Pengukuhan Negatif Tingkah Laku Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya Guru menegur pelajar Pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya .

dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut.Dendaan  Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini.  Tegasnya. .

DENDAAN Tingkah Laku Pelajar membuat bising dalam kelas Kesan/Akibat Guru memberi amaran kepada pelajar Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar berhenti membuat bising dalam kelas .

.Prinsip Premack  Konsep utama prinsip Premack ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati.  Prinsip Premack juga dikenali sebagai “Grandma’s Rule” yang berasaskan kenyataan “kamu boleh keluar bermain selepas kamu habis memakan sayur-sayuran ini”.

 Contohnya. satu aktiviti bermain komputer akan diadakan. Sebagai guru. . selepas mengakhiri mata pelajaran matematik. kita boleh menyelang selikan aktiviti yang menarik dengan aktiviti yang kurang menarik dalam bilik darjah untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid.

kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta.  Keadaan ini dapat di atasi jika:  Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dapat dikenal pasti. .  Guru sanggup bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.  Peneguhan itu tidak lagi digunakan.Pelupusan  Pelupusan bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya.

JOHN BROADUS WATSON (18781958)  Ahli psikologi pertama menggunakan perkataan “behaviorisme”. Pavlov.  Sangat dipengaruhi model pelaziman klasik  Perbezaan antara manusia ialah pengalaman.  Pengalaman yang baik boleh diubah menjadi pengalaman yang buruk .

bunyi pemukul diketuk pada besi. Kesannya Albert terkejut dan terjatuh. (tikus putih dan berbunyi pemukul).Watson ‘Little Albert Experiment’  Menggambarkan kuasa pelaziman (conditioning)  Albert . . Semasa pelaziman Albert hendak mengambil tikus. Keadaan itu diulang berkalikali.11 bulan – tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada seekor tikus putih.  Akhirnya eksperimen menunjukkan Albert memberi reaksi emosional terhadap tikus contohnya takut pada tikus. Selepas diuji lagi ia menunjukkan reaksi emosi yang sederhana. arnab. anjing.

pelaziman boleh melahirkan reaksi emosional. . Kesimpulannya.

Sekian. terima kasih  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful