Nama: Kelas

:

Tarikh: 2.1/ B1D1E1

No . 1.

Evidence Standard Prestasi B1D1E1 Menunjukkan bahagian – bahagian komputer: monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Instrumen Demonstrasi 1. Menunjukkan monitor

Tanda () jika berjaya

Arahan

Murid tunjuk monitor

2. Menunjukkan tetikus

Murid tunjuk tetikus

3. Menunjukkan papan kekunci Murid tunjuk papan kekunci

4. Menunjukkan unit sistem

Murid tunjuk unit sistem.

1

Nama: Kelas:

Tarikh: 2.1/ B1D1E1

B1D1E2 Menyebut bahagian – bahagian komputer : monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Arahan : Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menyebut bahagian-bahagian komputer seperti di bawah.

1.

Monitor

2.

Tetikus

3.

Papan Kekunci

4.

Unit sistem

2

Nama: Kelas:

Tarikh: 2.3/ B1D2E2

Arahan: Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menunjukkan kedudukan kekunci abjad dan nombor.

No . 4.

Evidence Standard Prestasi B1D2E1 Menunjukkan kedudukan kekunci abjad dan nombor

Instrumen Demonstrasi 1. Menunjukkan kedudukan ABJAD

Tanda () jika berjaya

Arahan Murid tunjuk kekunci abjad.

2. Menunjukkan kedudukan NOMBOR

Murid tunjuk kekunci nombor.

3

Dimanakah letaknya papan kekunci ESCAPE? Contoh Jawapan : Baris atas di hujung sebelah kiri 2. Arahan: Soalan Kuiz 1. Dimanakah letaknya PAPAN KEKUNCI NOMBOR? Contoh jawapan : Baris ke 2 dari atas dan sebelah kanan papan kekunci 4.Nama: Kelas: Tarikh: 2. Dimanakah letaknya PAPAN KEKUNCI ABJAD? Contoh Jawapan : Baris ke 3 hingga 5 3. Dimanakah letaknya papan kekunci SPACE BAR? Contoh Jawapan : Baris bawah sekali selepas kekunci abjad 4 .3/ B1D2E1 & B1D2E2 B1D2E2 Menamakan kedudukan kekunci abjad dan nombor.

My Music f. Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menyebut lokasi-lokasi untuk menyimpan maklumat. a. Arahan: 1. Desktop b. My Pictures e.1/ B1D3E1 B1D3E1 Menyebut beberapa lokasi untuk menyimpan maklumat. My Document d. My Computer c. Sila nyatakan lokasi-lokasi untuk menyimpan fail. My Album 5 . 2.Nama: Kelas: Tarikh: 3.

Nama: Kelas: Tarikh: 3. Contoh: a. Langkah 3 .5/ B1D3E2 Evidence No. Langkah 2 – Klik My Document c.di My Document 6 .Klik 2 kali pada fail untuk mencapai maklumat. B1D3E2 Menunjukkan lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan Demonstrasi: a. Instrumen Tanda () jika berjaya Arahan Murid tunjuk lokasi maklumat yang disimpan Contoh: .di Desktop . Membuka dan mencapai maklumat yang disimpan sama ada di Desktop atau My Document. Standard Prestasi 1. Langkah 1 – Klik start (program windows) b. b. Menunjukkan lokasi maklumat yang di simpan sama ada di Desktop atau My Document.

4/ B2D1E1 B2D1E1 Menyatakan fungsi papan kekunci: kekunci enter. delete. backspace. spacebar. Turun Undur Padam Jarak 7 .Nama: Kelas: Tarikh: 2.

Evidence Standard Prestasi B3D1E1 memegang tetikus dengan cara betul. Demonstrasi 1. Instrumen Demonstrasi 1.5/ B3D1E1& B3D1E2 No .Nama: Kelas: Tarikh: 2. B3D1E2 mengenal pasti penggunaan tetikus untuk klik sekali dan klik dua kali. Cara memegang tetikus dengan betul. Murid gerak penunjuk ke Ikon My Computer pada desktop dan klik butang kiri tetikus dua kali untuk buka program. Murid menunjukkan cara klik sekali butang kiri tetikus dan dua kali butang kiri tetikus dengan betul. Murid gerak penunjuk ke ikon My Computer pada desktop dan klik butang kiri tetikus sekali. 1. 2. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan cara memegang tetikus dengan betul. 2. 8 .

7/ B3D2E2 (WORD/ PPT/PAINT) No . B3D2E2 Demonstrasi menyimpan fail grafik. Paint Contoh: Murid klik File. dokumen pemprosesan perkataan 1. klik Save As. taipkan nama fail dan klik Save. Tanda () jika berjaya Arahan B3D2E1 Demonstrasi membuka fail grafik. Paint Contoh: Murid klik Start. Klik All Program. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan: Paint. klik Accessories dan klik Paint. Microsoft PowerPoint Contoh: Murid klik Start.Nama: Kelas: Tarikh: 2. Microsoft Word Contoh: Murid klik Start. 1. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan : Paint. Klik Microsoft Office dan klik Microsoft Word. 9 Murid menyimpan fail grafik. 3. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. 2. Klik All Program. 2. Klik Microsoft Office dan klik Microsoft PowerPoint. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian . Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Evidence Standard Prestasi Instrumen 1. Murid membuka fail grafik.6 / B3D2E1 (WORD/ PPT/PAINT) 2.

dan perisian persembahan : Paint. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. persembahan: Paint. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. 3. Microsoft Word Contoh: Murid klik File. taipkan nama fail dan klik Save. klik Save As. 10 . taipkan nama fail dan klik Save. Microsoft PowerPoint Contoh: Murid klik File. klik Save As. 2.

Teks Contoh: Nama saya Ali bin Ahmad. 2. Instrumen Tugasan Menaip 1. pilih Print dan klik OK. Klik File. Arahan Murid menaip teks menggunakan pelbagai fon dan saiz yang sesuai dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Fon Contoh: Arial 3. B3D3E2 menggunakan arahan mencetak dengan betul. Murid menggunakan Microsoft Word untuk mencetak hasil kerja murid. Hasil kerja cetakan murid perlu dilampirkan bersama. B3D3E1 Menaip teks menggunakan pelbagai fon dan saiz yang sesuai dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). 2. 1.Nama Kelas : : Evidence Standard Prestasi Tarikh : 2.8 / B3D3E1 & B3D3E2 Tanda () jika berjaya No . Saiz Contoh: Saiz 24 4. 11 .

Tanda () jika berjaya Arahan Murid mengenal pasti ikon pelayar untuk melayari Internet dengan Internet Explorer dan lain-lain. 12 . Melancarkan pada desktop. Evidence Standard Prestasi B3D4E1 mengenal pasti & melancarkan ikon pelayar untuk melayari Internet dengan Internet Explorer.Dapat melancarkan antara muka Internet Explorer. Demonstrasi 1. B3D4E2 melancarkan pelayar web: Internet Explorer / Firefox/ Google Chrome. Menggerakkan penunjuk ke Ikon Internet Explorer pada desktop dan klik butang kiri tetikus dua kali untuk buka program.Nama Kelas : : Tarikh : 3. Firefox atau Google Chrome. Murid menunjuk cara untuk memaparkan antara muka Internet Explorer. 2. 2. Instrumen Demonstrasi 1.2 / B3D4E1 & B3D4E2 No 1.

Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan langkah-langkah untuk menghidupkan komputer. Klik butang melakukan : Start dengan operasi (turn menggunak off) komputer an tetikus. Tekan : butang BUKA pada CPU. Klik butang Turn Off pada menu Turn Off komputer Murid menunjukkan langkah-langkah untuk mematikan komputer. B4D2E2 Demonstrasi a. 2. Evidence Standard Prestasi B4D1E1 menghidupkan suis bekalan dan suis komputer mengikut dengan mengutamakan keselamatan.Nama Kelas : : Tarikh : 2. Turn Off komputer. dengan tatacara b.2 / B4D1E1. c. Tekan butang BUKA pada monitor. Guru perlu memastikan murid mengutamakan keselamatan. Guru perlu memastikan murid mengutamakan 13 . Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Pilih butang yang betul. Instrumen Demonstrasi a. b. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. B4D1E2 & B4D1E3 No 1.

Murid menunjukkan langkah-langkah untuk mematikan suis bekalan. d. B4D2E3 Demonstrasi a.keselamatan. peraturan yang betul. Guru perlu memastikan murid mengikut peraturan. 14 . Tekan Off memastikan : pada AVR. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Tunggu sehingga paparan di skrin monitor kosong. suis bekalan b. Tekan Off dengan tatacara pada suis dan mengikut bekalan. 3.

Tanda () jika berjaya Arahan Murid menaip teks dan imej dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Tugasan Menaip Instrumen 1. Cari Imej Contoh: Klik pada Clip Art 2. Pilih Print dan klik OK. Murid menggunakan Microsoft Word untuk mencetak hasil kerja murid. Microsoft Word yang sesuai dalam satu halaman dengan beradab. 15 .Nama Kelas : : Tarikh : 2. Sisip Imej Contoh: Gambar Arnab 3. Evidence Standard Prestasi B4D2E1 Menaip teks dan menyisip imej dalam perisian pemprosesan perkataan. Teks Contoh: Arnab saya.9/ B4D2E1 No 1. Hasil Kerja cetakan murid perlu dilampirkan bersama.

Nama Kelas : : Tarikh : 2. 1. 16 . Lukiskan imej di bawah dengan menggunakan Paint.10/ B4D3E1 & B4D3E2 B4D3E1 Mereka bentuk objek dengan menggunakan bentuk asas dengan sistematik B4D3E2 Mewarnakan objek dengan menggunakan warna pilihan yang sesuai daripada kotak warna.

Lukis imej tersebut mengikut langkah di bawah dengan menggunakan Paint. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 17 .2.

Warnakan imej.3. Simpan / Cetak tugasan anda. 4. 18 .

Memilih butang imej dan klik sekali c.4/ B4D4E2. B4D4E3 Menyimpan Demonstrasi: a. b. Guru memastikan murid menggunakan kata kunci mengikut tajuk yang diberi. Menaip enjin carian contoh: http://www. Contoh: Instrumen Demonstrasi: a. Tanda () jika berjaya Arahan Murid memaparkan antara muka Internet Explorer. Evidence Standard Prestasi B4D4E1 meneroka internet melalui enjin carian untuk mendapatkan imej secara sistematik.Nama Kelas : : Tarikh : 3.3/ B4D4E1 3. 1. B4D4E3 & B4D4E4 No . Contohnya ‟Bunga Mawar‟. Menaip perkataan imej yang dicari dalam kotak carian. Membuka Internet Explorer. 3.c om di dalam kotak alamat.Gerak penunjuk tetikus ke atas imej dan klik butang 19 Murid menyimpan muat turun imej . 2.google. Demonstrasi: a. B4D4E2 Mempamerkan imej melalui enjin carian.

20 . c. a. B4D4E4 menyimpan imej yang dimuat turun dalam folder 'My Picture' secara sistematik. dengan arahan 'save picture as'. „Save in‟ imej dalam folder „My Pictures‟. Masukkan nama fail seperti ‟Bunga Mawar‟. Klik butang ‟Save‟. 4.imej yang dimuat turun dengan arahan „save picture as‟ secara sistematik. Demonstrasi: a. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Murid menyimpan muat turun imej dalam folder 'my pictures'. Pilih dan klik 'save picture as'. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. kanan tetikus sekali. b. Guru perlu semak sama ada fail imej disimpan dalam folder yang betul.

5/ B4D5E1 & B4D5E2 No . Ujian secara lisan a. Klik dua kali ikon ‟My Document‟ pada desktop. Pilih dan klik dua kali folder ‟My Pictures‟. 1. Instrumen Aspek Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan langkahlangkah untuk mencapai imej yang disimpan. Guru perlu semak sama ada fail imej disimpan dalam folder yang betul. 21 Murid menceritakan bagaimana mencapai imej pada lokasi yang disimpan. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen.Nama Kelas : : Tarikh : 3. b. Klik dua kali ikon ‟My Document‟ pada desktop. Evidence Standard Prestasi B4D5E1 menunjukkan langkahlangkah untuk mencapai imej yang disimpan secara sistematik. . 2. b. Imej yang disimpan dipaparkan. Menggerakan penunjuk ke ikon „My Document‟ pada desktop. Demonstrasi: a. c. B4D5E2 menceritakan bagaimana mencapai imej pada lokasi yang disimpan secara sistematik.

Contoh: c. Guru boleh rujuk lembaran kerja yang disediakan. d. Imej yang disimpan dipaparkan. Ikut arahan dalam ruang Instrumen. 22 . Pilih dan klik dua kali folder ‟My Pictures‟.

. Hasil kerja murid perlu disimpan dalam folder murid (softcopy).1/ B4D6E1 & B4D6E2 No . 3. Tugasan Menaip Instrumen 1. 2. Taip teks untuk bercerita mengenai gambar tersebut.Nama Kelas : : Tarikh : 4. Ini kereta ayah saya. Evidence Standard Prestasi B4D6E1 Membina ayat dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dengan beradab. Simpan. Murid menggunakan Microsoft Word untuk menaip cerita mengenai gambar yang diberi oleh guru. 1. B4D6E2 Mereka cerita menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dengan beradab. Contoh: Kereta. 23 . Tanda () jika berjaya Arahan Murid menaip teks berdasarkan kad gambar (yang diberi oleh guru) dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Contoh: Kereta. Kereta ayah saya berwarna hitam. Taip teks berdasar kad gambar. 2. Nama kereta ayah saya Proton Wira.

Hasil kerja murid perlu disimpan dalam folder murid (softcopy).Nama Kelas : : Evidence Standard Prestasi Tarikh : 4.1/ B4D6E3 & B4D6E4 Tanda () jika berjaya No . B4D6E4 Mereka cerita menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint dengan beradab. Simpan fail. Taip teks atas slaid yang dipilih. B4D6E3 Membina ayat menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint dengan beradab. 24 . Contoh: Nama saya Ahmad bin Ali. 2. Umur saya 6 tahun. Murid menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menaip cerita mengenai diri saya. 2. Instrumen Tugasan Menaip 1. Arahan Murid menaip teks dalam slaid yang dipilih dengan menggunakan persembahan Microsoft PowerPoint. 1. Saya berada di dalam kelas 1 Mawar. 3. Sambung menaip teks untuk bercerita. Contoh: Nama saya Ahmad .

klik Accessories .. Evidence Standard Prestasi B5D1E1 Instrumen Demonstrasi Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan bagaimana bercakap di hadapan mikrofon dengan cara betul dan beradab terpuji. di atas meja.. Recorder..Nama: Kelas: Tarikh: 2.klik All program . Nama saya ialah .uji suara pada dan berkesan mikrofon mengikut tatacara yang 2.. B5D1E2 mengetahui bagaimana menggunakan perisian merekod suara dengan betul dan secara sistematik. Murid membuka betul dan perisian Sound beradab terpuji. 2. 1.13/ B5D1E1 & B5D1E2 No. Ada mikrofon..klik Sound Recorder Sila rekodkan: 3.klik start windows .. Murid menunjukkan cara merekodkan suara menggunakan perisian Sound Recorder. ..klik Entertainment .. 25 .. menggunakan Contoh: peralatan Langkah-langkah sokongan yang betul: komputer 1... dengan cermat . (mengikut jenis mikrofon yang disediakan – di telinga.. berasingan) Sila buka program untuk merekodkan suara...

c. Memastikan kamera dalam keadaan selamat dan cermat. Demonstrasi B5D2E2 Memahami a.CD ROM atau pengimbas dengan cermat serta menjaga keselamatan semasa mengendalikan peralatan itu secara beradab terpuji. Pastikan kamera ”Turn On”. 2. 26 Sila gunakan imej dari perkakasan tersebut untuk di sisipkan dalam apa-apa perisian yang telah murid belajar. Murid perkongsian menunjukkan idea sisipan imej dari menggunakan perkakasan lain perkakasan (CD-ROM. Microsoft Power Point. b. Evidence Standard Prestasi B5D2E1 Menggunakan perkakasan kamera digital. Paint) . Murid menyambung USB cable kamera digital ke PC. 1. Tanda () jika berjaya Arahan Murid perlu menggunakan perkakasan kamera digital. ke dalam perisian CD-ROM atau yang mereka pilih. d.CD ROM atau pengimbas dengan cermat dan selamat.2/ B5D2E1 & B5D2E2 No . (Seperti Microsoft Word. pengimbas secara sistematik dan beradab terpuji. kamera lain seperti atau pengimbas) kamera digital. Instrumen Demonstrasi Contoh: a.Nama: Kelas: Tarikh: 4. Membuka file image dari kamera.

warna dan imej yang sesuai. 2. 3. Pilih dua slaid Slaid 1: b. Tajuk projek. Microsoft PowerPoint secara sistematik dan beradab terpuji. Sisip Imej: Berkaitan Tajuk Projek e.11/ B5D3E1 & B5D3E2 No. Taip teks: Tajuk Projek c. Taip teks: Penerangan imej f.nama murid . Evidence Standard Prestasi B5D3E1 Membina dua slaid dengan memasukkan teks yang dibina menggunakan perisian persembahan. Simpan (file/ CD/ Disket/ Thumb drive 27 .Nama: Kelas: Tarikh: 2. 1. Instrumen Projek Kumpulan Contoh: a. Slaid 2: d. Teks lain: Butiran Projek . B5D3E2 Membina dua slaid dengan memasukkan imej yang dibina dengan perisian persembahan Microsoft PowerPoint secara sistematik dan berinisiatif. 4 Penerangan mengenai projek. 5.nama sekolah Tanda () jika berjaya Arahan 1.nama kumpulan . Murid boleh sisip imej pada slaid 1(berinisiatif) Slaid 2: 6. Tempoh masa projek. muzik dll) 2. Guru bentuk sekurangkurangnya 2 orang murid dalam satu kumpulan. Murid boleh sisip lebih dari satu imej (sistematik dan berinisiatif) Nota Guru: Ciri –ciri persembahan yang baik (fon.nama kelas . suara.

tentukan jenis fon dan size b. Menaip karangan bertajuk “Komputer Saya” tidak lebih dari 20 patah perkataan. Guru memberi tajuk karangan 2. 1. menulis karangan dalam pemprosesan perkataan (Microsoft Word) . inovatif dan menjadi contoh. Sediakan halaman dalam Microsoft Word *4.. Namakan file yang disimpan. Simpan fail.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Boleh sisipkan gambar/ warna/ suara (kreatif. Tempoh masa projek (1 minggu) 6. Tanda () jika berjaya Arahan 1. Evidence Standard Prestasi B6D1E1 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif.1/ B6D1E1 No. Bilangan perkataan 3. Instrumen Projek Individu Contoh: a. c. 28 . inovatif dan menjadi contoh) 5.buka halaman baru .namakan halaman .

1. Bilangan slaid (2 – 4) 3. 29 . suara. Mencari gambar berkaitan dalam internet/ clip art/foto dll. Evidence Standard Prestasi Instrumen Tanda () jika berjaya Arahan Projek Individu B6D1E2 Menggunakan Contoh: perisian a.Nama: Kelas: Tarikh: 5.1/ B6D1E2 No. Menceritakan perihal tajuk persembahan. 1. (Persembahan dinilai dari segi kreatif. Namakan file yang disimpan. Simpan fail/ CD/ thumb drive.Guru memberi tajuk persembahan 2. c. Tempoh masa projek (1 minggu) 6.inovatif dan menjadi contoh) d. Memilih slaid (2-4 persembahan slaid) dalam perisian Microsoft persembahan PowerPoint (Microsoft untuk PowerPoint) menghasilkan tugasan yang b. Mengumpul bahan-bahan (gambar. c. muzik dll) 4 Bilangan ayat pada persembahan 5. Tajuk persembahan diberi secara ”Haiwan Peliharaan kreatif. inovatif Saya” dan menjadi contoh.

4. 2. Mewarnakan lukisan. Guru memberi tajuk lukisan. b. c. Instrumen Projek Individu Contoh: a. Evidence Standard Prestasi B6D1E3 Menggunakan perisian Paint untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif . Tempoh masa projek (JAM) 5.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Tanda () jika berjaya Arahan 1.1/ B6D1E3 No. Simpan fail. Bilangan perkataan untuk menceritakan lukisan. inovatif dan menjadi contoh) d. Namakan file yang disimpan. 3. Mewarnakan lukisan yang dibina. Menaip 5-10 patah perkataan mengenai lukisan itu. Melukis berdasarkan tajuk yang diberi seperti ”Rumah Saya” dalam Paint. 30 . inovatif dan menjadi contoh. (Persembahan dinilai dari segi kreatif. 1.

Microsoft PowerPoint yang sedia ada secara kreatif dan inovatif. Instrumen Projek berkumpulan Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 orang. 1. Guru memerhatikan sikap bekerjasama. Hasil projek 2-4 slaid dan disimpan dalam folder ’My Documents’ (Softcopy) Guru boleh beri 1 minggu untuk menyiapkan projek. 31 .Nama: Kelas: Tarikh: 6. Tambah text yang bersesuaian.1/ B6D2E1 & B6D2E2 No. Masukkan fail audio.4 slaid yang telah dibina. Tambah imej. Mencapai 2. B6D2E2 menghasilkan persembahan multimedia yang menarik secara bekerjasama untuk dijadikan contoh. Sikap bekerjasama di dalam kumpulan 2. Evidence Standard Prestasi B6D2E1 menguasai kemahiran memasukkan fail audio ke dalam persembahan multimedia.

Sekurangkurang dua muka surat dalam Microsoft Word 5. Mencetak hasil projek/simpan fail. 1. Microsoft Word secara kreatif dengan memanipulasi teks dan imej untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada secara kreatif dan inovatif. 4. Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang. Masukkan teks. Instrumen Projek Contoh: berkumpulan 1. 6. Evidence Standard Prestasi B6D3E1 menggunakan perisian grafik. Masukkan imej daripada Paint.Nama: Kelas: Tarikh: 7.1/ B6D3E1 No. Hasil projek disimpan dalam folder ’My Documents’ atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu. Paint dan perisian pemprosesan perkataan. 32 .

(suara. 1. 33 . Hasil projek disimpan dalam folder ’My Documents’ atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu. imej dan bunyi untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. Evidence Standard Prestasi Instrumen Contoh: 1. Mencetak hasil projek atau simpan fail. Masukkan fail audio. Paint dan perisian persembahan. muzik dll) 5.Nama: Kelas: Tarikh: 7. Sekurang-kurang 2 . 2. Masukkan imej daripada Paint dan imej dari internet/CD/foto. Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang. Microsoft PowerPoint secara kreatif dengan memanipulasi teks.1/ B6D3E2 & B6D3E3 No. . B6D3E2 Projek menggunakan berkumpulan perisian grafik. Masukkan teks tambahan. 4.4 slaid dalam Microsoft PowerPoint atau 2 halaman Microsoft Word yang mempunyai kandungan. 3.

Guru memerhatikan sikap bekerjasama dalam kumpulan. Persembahan multimedia yang boleh dijadikan contoh. 6. B6D3E3 menghasilkan tugasan atau idea yang kreatif dan inovatif secara bekerjasama dalam perisian pemprosesan perkataan (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk dijadikan contoh.2. 34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful