Nama: Kelas

:

Tarikh: 2.1/ B1D1E1

No . 1.

Evidence Standard Prestasi B1D1E1 Menunjukkan bahagian – bahagian komputer: monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Instrumen Demonstrasi 1. Menunjukkan monitor

Tanda () jika berjaya

Arahan

Murid tunjuk monitor

2. Menunjukkan tetikus

Murid tunjuk tetikus

3. Menunjukkan papan kekunci Murid tunjuk papan kekunci

4. Menunjukkan unit sistem

Murid tunjuk unit sistem.

1

Nama: Kelas:

Tarikh: 2.1/ B1D1E1

B1D1E2 Menyebut bahagian – bahagian komputer : monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Arahan : Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menyebut bahagian-bahagian komputer seperti di bawah.

1.

Monitor

2.

Tetikus

3.

Papan Kekunci

4.

Unit sistem

2

Nama: Kelas:

Tarikh: 2.3/ B1D2E2

Arahan: Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menunjukkan kedudukan kekunci abjad dan nombor.

No . 4.

Evidence Standard Prestasi B1D2E1 Menunjukkan kedudukan kekunci abjad dan nombor

Instrumen Demonstrasi 1. Menunjukkan kedudukan ABJAD

Tanda () jika berjaya

Arahan Murid tunjuk kekunci abjad.

2. Menunjukkan kedudukan NOMBOR

Murid tunjuk kekunci nombor.

3

Nama: Kelas: Tarikh: 2. Arahan: Soalan Kuiz 1. Dimanakah letaknya PAPAN KEKUNCI NOMBOR? Contoh jawapan : Baris ke 2 dari atas dan sebelah kanan papan kekunci 4. Dimanakah letaknya papan kekunci ESCAPE? Contoh Jawapan : Baris atas di hujung sebelah kiri 2. Dimanakah letaknya PAPAN KEKUNCI ABJAD? Contoh Jawapan : Baris ke 3 hingga 5 3. Dimanakah letaknya papan kekunci SPACE BAR? Contoh Jawapan : Baris bawah sekali selepas kekunci abjad 4 .3/ B1D2E1 & B1D2E2 B1D2E2 Menamakan kedudukan kekunci abjad dan nombor.

Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menyebut lokasi-lokasi untuk menyimpan maklumat. My Computer c. My Document d. Arahan: 1. My Music f.Nama: Kelas: Tarikh: 3. Sila nyatakan lokasi-lokasi untuk menyimpan fail. My Pictures e. 2. a.1/ B1D3E1 B1D3E1 Menyebut beberapa lokasi untuk menyimpan maklumat. Desktop b. My Album 5 .

Klik 2 kali pada fail untuk mencapai maklumat.5/ B1D3E2 Evidence No.di My Document 6 . b. Langkah 2 – Klik My Document c. Standard Prestasi 1.di Desktop . Contoh: a. Membuka dan mencapai maklumat yang disimpan sama ada di Desktop atau My Document. Langkah 3 . Instrumen Tanda () jika berjaya Arahan Murid tunjuk lokasi maklumat yang disimpan Contoh: . B1D3E2 Menunjukkan lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan Demonstrasi: a. Langkah 1 – Klik start (program windows) b.Nama: Kelas: Tarikh: 3. Menunjukkan lokasi maklumat yang di simpan sama ada di Desktop atau My Document.

4/ B2D1E1 B2D1E1 Menyatakan fungsi papan kekunci: kekunci enter. spacebar.Nama: Kelas: Tarikh: 2. Turun Undur Padam Jarak 7 . backspace. delete.

Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan cara memegang tetikus dengan betul. Murid gerak penunjuk ke ikon My Computer pada desktop dan klik butang kiri tetikus sekali. B3D1E2 mengenal pasti penggunaan tetikus untuk klik sekali dan klik dua kali. Instrumen Demonstrasi 1. 8 . Evidence Standard Prestasi B3D1E1 memegang tetikus dengan cara betul. Murid gerak penunjuk ke Ikon My Computer pada desktop dan klik butang kiri tetikus dua kali untuk buka program. 2. Cara memegang tetikus dengan betul.5/ B3D1E1& B3D1E2 No . Murid menunjukkan cara klik sekali butang kiri tetikus dan dua kali butang kiri tetikus dengan betul. Demonstrasi 1. 2.Nama: Kelas: Tarikh: 2. 1.

Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. dokumen pemprosesan perkataan 1. klik Save As. Paint Contoh: Murid klik File. taipkan nama fail dan klik Save. Klik Microsoft Office dan klik Microsoft PowerPoint. 1. Klik All Program. B3D2E2 Demonstrasi menyimpan fail grafik. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan : Paint. Klik All Program. klik Accessories dan klik Paint. Microsoft PowerPoint Contoh: Murid klik Start. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint.Nama: Kelas: Tarikh: 2.6 / B3D2E1 (WORD/ PPT/PAINT) 2. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan: Paint. 2. 9 Murid menyimpan fail grafik. Microsoft Word Contoh: Murid klik Start. Klik Microsoft Office dan klik Microsoft Word. 2. 3. Murid membuka fail grafik. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian .7/ B3D2E2 (WORD/ PPT/PAINT) No . Paint Contoh: Murid klik Start. Tanda () jika berjaya Arahan B3D2E1 Demonstrasi membuka fail grafik. Evidence Standard Prestasi Instrumen 1.

Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. klik Save As. 10 . Microsoft Word Contoh: Murid klik File. persembahan: Paint. 3. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. taipkan nama fail dan klik Save. klik Save As. 2.dan perisian persembahan : Paint. taipkan nama fail dan klik Save. Microsoft PowerPoint Contoh: Murid klik File.

1.8 / B3D3E1 & B3D3E2 Tanda () jika berjaya No . 2. Klik File. Saiz Contoh: Saiz 24 4. Murid menggunakan Microsoft Word untuk mencetak hasil kerja murid. 2. pilih Print dan klik OK. B3D3E2 menggunakan arahan mencetak dengan betul. Teks Contoh: Nama saya Ali bin Ahmad. Arahan Murid menaip teks menggunakan pelbagai fon dan saiz yang sesuai dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Instrumen Tugasan Menaip 1. 11 . B3D3E1 Menaip teks menggunakan pelbagai fon dan saiz yang sesuai dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Fon Contoh: Arial 3. Hasil kerja cetakan murid perlu dilampirkan bersama.Nama Kelas : : Evidence Standard Prestasi Tarikh : 2.

Dapat melancarkan antara muka Internet Explorer. 12 . 2. Evidence Standard Prestasi B3D4E1 mengenal pasti & melancarkan ikon pelayar untuk melayari Internet dengan Internet Explorer.2 / B3D4E1 & B3D4E2 No 1.Nama Kelas : : Tarikh : 3. B3D4E2 melancarkan pelayar web: Internet Explorer / Firefox/ Google Chrome. Firefox atau Google Chrome. Menggerakkan penunjuk ke Ikon Internet Explorer pada desktop dan klik butang kiri tetikus dua kali untuk buka program. Tanda () jika berjaya Arahan Murid mengenal pasti ikon pelayar untuk melayari Internet dengan Internet Explorer dan lain-lain. Demonstrasi 1. 2. Instrumen Demonstrasi 1. Melancarkan pada desktop. Murid menunjuk cara untuk memaparkan antara muka Internet Explorer.

2 / B4D1E1. Instrumen Demonstrasi a. Klik butang Turn Off pada menu Turn Off komputer Murid menunjukkan langkah-langkah untuk mematikan komputer. Turn Off komputer. 2. Evidence Standard Prestasi B4D1E1 menghidupkan suis bekalan dan suis komputer mengikut dengan mengutamakan keselamatan. Pilih butang yang betul. Tekan : butang BUKA pada CPU. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan langkah-langkah untuk menghidupkan komputer.Nama Kelas : : Tarikh : 2. Guru perlu memastikan murid mengutamakan 13 . Guru perlu memastikan murid mengutamakan keselamatan. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. b. c. B4D1E2 & B4D1E3 No 1. B4D2E2 Demonstrasi a. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Klik butang melakukan : Start dengan operasi (turn menggunak off) komputer an tetikus. dengan tatacara b. Tekan butang BUKA pada monitor.

14 . peraturan yang betul. Tekan Off memastikan : pada AVR. d. Tunggu sehingga paparan di skrin monitor kosong. Tekan Off dengan tatacara pada suis dan mengikut bekalan. Guru perlu memastikan murid mengikut peraturan.keselamatan. Murid menunjukkan langkah-langkah untuk mematikan suis bekalan. suis bekalan b. B4D2E3 Demonstrasi a. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. 3.

Tugasan Menaip Instrumen 1. 15 . Murid menggunakan Microsoft Word untuk mencetak hasil kerja murid.Nama Kelas : : Tarikh : 2. Microsoft Word yang sesuai dalam satu halaman dengan beradab. Evidence Standard Prestasi B4D2E1 Menaip teks dan menyisip imej dalam perisian pemprosesan perkataan. Teks Contoh: Arnab saya. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menaip teks dan imej dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Sisip Imej Contoh: Gambar Arnab 3. Hasil Kerja cetakan murid perlu dilampirkan bersama.9/ B4D2E1 No 1. Pilih Print dan klik OK. Cari Imej Contoh: Klik pada Clip Art 2.

Nama Kelas : : Tarikh : 2. 16 .10/ B4D3E1 & B4D3E2 B4D3E1 Mereka bentuk objek dengan menggunakan bentuk asas dengan sistematik B4D3E2 Mewarnakan objek dengan menggunakan warna pilihan yang sesuai daripada kotak warna. 1. Lukiskan imej di bawah dengan menggunakan Paint.

Lukis imej tersebut mengikut langkah di bawah dengan menggunakan Paint. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 17 .2.

Warnakan imej. 18 .3. 4. Simpan / Cetak tugasan anda.

B4D4E2 Mempamerkan imej melalui enjin carian.Gerak penunjuk tetikus ke atas imej dan klik butang 19 Murid menyimpan muat turun imej . Tanda () jika berjaya Arahan Murid memaparkan antara muka Internet Explorer. Contoh: Instrumen Demonstrasi: a.google. Menaip enjin carian contoh: http://www.3/ B4D4E1 3.Nama Kelas : : Tarikh : 3. b.c om di dalam kotak alamat. B4D4E3 Menyimpan Demonstrasi: a. 3. Menaip perkataan imej yang dicari dalam kotak carian. Evidence Standard Prestasi B4D4E1 meneroka internet melalui enjin carian untuk mendapatkan imej secara sistematik. Membuka Internet Explorer. B4D4E3 & B4D4E4 No . Demonstrasi: a. Memilih butang imej dan klik sekali c.4/ B4D4E2. Contohnya ‟Bunga Mawar‟. 1. Guru memastikan murid menggunakan kata kunci mengikut tajuk yang diberi. 2.

Klik butang ‟Save‟. b. B4D4E4 menyimpan imej yang dimuat turun dalam folder 'My Picture' secara sistematik. dengan arahan 'save picture as'.imej yang dimuat turun dengan arahan „save picture as‟ secara sistematik. „Save in‟ imej dalam folder „My Pictures‟. Guru perlu semak sama ada fail imej disimpan dalam folder yang betul. Masukkan nama fail seperti ‟Bunga Mawar‟. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. c. 20 . 4. kanan tetikus sekali. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. a. Murid menyimpan muat turun imej dalam folder 'my pictures'. Pilih dan klik 'save picture as'. Demonstrasi: a.

2. c.5/ B4D5E1 & B4D5E2 No . Pilih dan klik dua kali folder ‟My Pictures‟. b. Imej yang disimpan dipaparkan. 21 Murid menceritakan bagaimana mencapai imej pada lokasi yang disimpan. B4D5E2 menceritakan bagaimana mencapai imej pada lokasi yang disimpan secara sistematik. . Evidence Standard Prestasi B4D5E1 menunjukkan langkahlangkah untuk mencapai imej yang disimpan secara sistematik. Menggerakan penunjuk ke ikon „My Document‟ pada desktop. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Klik dua kali ikon ‟My Document‟ pada desktop. Instrumen Aspek Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan langkahlangkah untuk mencapai imej yang disimpan. Demonstrasi: a. b. Klik dua kali ikon ‟My Document‟ pada desktop. Guru perlu semak sama ada fail imej disimpan dalam folder yang betul. Ujian secara lisan a.Nama Kelas : : Tarikh : 3. 1.

Contoh: c. Pilih dan klik dua kali folder ‟My Pictures‟. d. Guru boleh rujuk lembaran kerja yang disediakan. Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Imej yang disimpan dipaparkan. 22 .

Nama kereta ayah saya Proton Wira. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menaip teks berdasarkan kad gambar (yang diberi oleh guru) dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Tugasan Menaip Instrumen 1. Taip teks berdasar kad gambar. 2. 1. Evidence Standard Prestasi B4D6E1 Membina ayat dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dengan beradab. 3.1/ B4D6E1 & B4D6E2 No . Contoh: Kereta. Contoh: Kereta. Ini kereta ayah saya. . Taip teks untuk bercerita mengenai gambar tersebut.Nama Kelas : : Tarikh : 4. Simpan. 23 . Hasil kerja murid perlu disimpan dalam folder murid (softcopy). Kereta ayah saya berwarna hitam. Murid menggunakan Microsoft Word untuk menaip cerita mengenai gambar yang diberi oleh guru. 2. B4D6E2 Mereka cerita menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dengan beradab.

Instrumen Tugasan Menaip 1. Hasil kerja murid perlu disimpan dalam folder murid (softcopy). Saya berada di dalam kelas 1 Mawar. Umur saya 6 tahun. B4D6E4 Mereka cerita menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint dengan beradab. Simpan fail. 1. Sambung menaip teks untuk bercerita. Contoh: Nama saya Ahmad . 3. Taip teks atas slaid yang dipilih. Contoh: Nama saya Ahmad bin Ali. 24 . Arahan Murid menaip teks dalam slaid yang dipilih dengan menggunakan persembahan Microsoft PowerPoint. 2.Nama Kelas : : Evidence Standard Prestasi Tarikh : 4.1/ B4D6E3 & B4D6E4 Tanda () jika berjaya No . Murid menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menaip cerita mengenai diri saya. B4D6E3 Membina ayat menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint dengan beradab. 2.

Murid membuka betul dan perisian Sound beradab terpuji.. 1.klik All program . B5D1E2 mengetahui bagaimana menggunakan perisian merekod suara dengan betul dan secara sistematik. Murid menunjukkan cara merekodkan suara menggunakan perisian Sound Recorder.. Nama saya ialah .klik Sound Recorder Sila rekodkan: 3. Ada mikrofon. (mengikut jenis mikrofon yang disediakan – di telinga... di atas meja.klik Accessories .. dengan cermat .Nama: Kelas: Tarikh: 2.. 25 ... menggunakan Contoh: peralatan Langkah-langkah sokongan yang betul: komputer 1.. 2.klik Entertainment ..klik start windows . Evidence Standard Prestasi B5D1E1 Instrumen Demonstrasi Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan bagaimana bercakap di hadapan mikrofon dengan cara betul dan beradab terpuji. .uji suara pada dan berkesan mikrofon mengikut tatacara yang 2. berasingan) Sila buka program untuk merekodkan suara.... Recorder.13/ B5D1E1 & B5D1E2 No..

Membuka file image dari kamera.Nama: Kelas: Tarikh: 4. b. 2. ke dalam perisian CD-ROM atau yang mereka pilih. d. Demonstrasi B5D2E2 Memahami a.CD ROM atau pengimbas dengan cermat serta menjaga keselamatan semasa mengendalikan peralatan itu secara beradab terpuji. kamera lain seperti atau pengimbas) kamera digital. Pastikan kamera ”Turn On”. c. Paint) .CD ROM atau pengimbas dengan cermat dan selamat. Instrumen Demonstrasi Contoh: a. 26 Sila gunakan imej dari perkakasan tersebut untuk di sisipkan dalam apa-apa perisian yang telah murid belajar. Murid menyambung USB cable kamera digital ke PC. Tanda () jika berjaya Arahan Murid perlu menggunakan perkakasan kamera digital. Memastikan kamera dalam keadaan selamat dan cermat. Murid perkongsian menunjukkan idea sisipan imej dari menggunakan perkakasan lain perkakasan (CD-ROM. Evidence Standard Prestasi B5D2E1 Menggunakan perkakasan kamera digital.2/ B5D2E1 & B5D2E2 No . 1. Microsoft Power Point. (Seperti Microsoft Word. pengimbas secara sistematik dan beradab terpuji.

nama murid .nama sekolah Tanda () jika berjaya Arahan 1. Tajuk projek. Tempoh masa projek. 1. Simpan (file/ CD/ Disket/ Thumb drive 27 . 4 Penerangan mengenai projek. B5D3E2 Membina dua slaid dengan memasukkan imej yang dibina dengan perisian persembahan Microsoft PowerPoint secara sistematik dan berinisiatif. 3. Pilih dua slaid Slaid 1: b.nama kumpulan .11/ B5D3E1 & B5D3E2 No. Evidence Standard Prestasi B5D3E1 Membina dua slaid dengan memasukkan teks yang dibina menggunakan perisian persembahan.nama kelas . suara. Taip teks: Penerangan imej f. Guru bentuk sekurangkurangnya 2 orang murid dalam satu kumpulan. warna dan imej yang sesuai.Nama: Kelas: Tarikh: 2. muzik dll) 2. Sisip Imej: Berkaitan Tajuk Projek e. Microsoft PowerPoint secara sistematik dan beradab terpuji. Taip teks: Tajuk Projek c. Murid boleh sisip imej pada slaid 1(berinisiatif) Slaid 2: 6. Instrumen Projek Kumpulan Contoh: a. Teks lain: Butiran Projek . Slaid 2: d. Murid boleh sisip lebih dari satu imej (sistematik dan berinisiatif) Nota Guru: Ciri –ciri persembahan yang baik (fon. 5. 2.

Menaip karangan bertajuk “Komputer Saya” tidak lebih dari 20 patah perkataan.tentukan jenis fon dan size b. Evidence Standard Prestasi B6D1E1 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif. inovatif dan menjadi contoh. 28 . menulis karangan dalam pemprosesan perkataan (Microsoft Word) . Bilangan perkataan 3.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Simpan fail. c.1/ B6D1E1 No. inovatif dan menjadi contoh) 5.namakan halaman . Tanda () jika berjaya Arahan 1. 1.. Guru memberi tajuk karangan 2.buka halaman baru . Instrumen Projek Individu Contoh: a. Namakan file yang disimpan. Sediakan halaman dalam Microsoft Word *4. Boleh sisipkan gambar/ warna/ suara (kreatif. Tempoh masa projek (1 minggu) 6.

suara. Mencari gambar berkaitan dalam internet/ clip art/foto dll. Tempoh masa projek (1 minggu) 6. 1.Guru memberi tajuk persembahan 2.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Namakan file yang disimpan. Memilih slaid (2-4 persembahan slaid) dalam perisian Microsoft persembahan PowerPoint (Microsoft untuk PowerPoint) menghasilkan tugasan yang b. Menceritakan perihal tajuk persembahan. Bilangan slaid (2 – 4) 3. (Persembahan dinilai dari segi kreatif. c. Mengumpul bahan-bahan (gambar.inovatif dan menjadi contoh) d. 1.1/ B6D1E2 No. Simpan fail/ CD/ thumb drive. muzik dll) 4 Bilangan ayat pada persembahan 5. c. Tajuk persembahan diberi secara ”Haiwan Peliharaan kreatif. 29 . Evidence Standard Prestasi Instrumen Tanda () jika berjaya Arahan Projek Individu B6D1E2 Menggunakan Contoh: perisian a. inovatif Saya” dan menjadi contoh.

Namakan file yang disimpan. Instrumen Projek Individu Contoh: a. 3. Guru memberi tajuk lukisan. Evidence Standard Prestasi B6D1E3 Menggunakan perisian Paint untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif . Bilangan perkataan untuk menceritakan lukisan. inovatif dan menjadi contoh. Simpan fail. Tempoh masa projek (JAM) 5. inovatif dan menjadi contoh) d. Melukis berdasarkan tajuk yang diberi seperti ”Rumah Saya” dalam Paint. 4. Mewarnakan lukisan yang dibina. (Persembahan dinilai dari segi kreatif. Menaip 5-10 patah perkataan mengenai lukisan itu. 2.Nama: Kelas: Tarikh: 5. 30 . Tanda () jika berjaya Arahan 1. 1. Mewarnakan lukisan.1/ B6D1E3 No. b. c.

Hasil projek 2-4 slaid dan disimpan dalam folder ’My Documents’ (Softcopy) Guru boleh beri 1 minggu untuk menyiapkan projek. Sikap bekerjasama di dalam kumpulan 2. Tambah imej. Instrumen Projek berkumpulan Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 orang.Nama: Kelas: Tarikh: 6. Microsoft PowerPoint yang sedia ada secara kreatif dan inovatif. Guru memerhatikan sikap bekerjasama. 31 . Mencapai 2.4 slaid yang telah dibina. B6D2E2 menghasilkan persembahan multimedia yang menarik secara bekerjasama untuk dijadikan contoh.1/ B6D2E1 & B6D2E2 No. Masukkan fail audio. 1. Evidence Standard Prestasi B6D2E1 menguasai kemahiran memasukkan fail audio ke dalam persembahan multimedia. Tambah text yang bersesuaian.

Paint dan perisian pemprosesan perkataan. Mencetak hasil projek/simpan fail.Nama: Kelas: Tarikh: 7. Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang. Instrumen Projek Contoh: berkumpulan 1. Evidence Standard Prestasi B6D3E1 menggunakan perisian grafik. Masukkan teks. Masukkan imej daripada Paint. Hasil projek disimpan dalam folder ’My Documents’ atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu. Sekurangkurang dua muka surat dalam Microsoft Word 5. Microsoft Word secara kreatif dengan memanipulasi teks dan imej untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada secara kreatif dan inovatif.1/ B6D3E1 No. 32 . 1. 4. 6.

muzik dll) 5. 2. 3. Mencetak hasil projek atau simpan fail. Masukkan teks tambahan.4 slaid dalam Microsoft PowerPoint atau 2 halaman Microsoft Word yang mempunyai kandungan. 4. imej dan bunyi untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. Evidence Standard Prestasi Instrumen Contoh: 1. Microsoft PowerPoint secara kreatif dengan memanipulasi teks. Sekurang-kurang 2 . 1.Nama: Kelas: Tarikh: 7. Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang.1/ B6D3E2 & B6D3E3 No. 33 . . B6D3E2 Projek menggunakan berkumpulan perisian grafik. Hasil projek disimpan dalam folder ’My Documents’ atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu. Paint dan perisian persembahan. (suara. Masukkan fail audio. Masukkan imej daripada Paint dan imej dari internet/CD/foto.

2. B6D3E3 menghasilkan tugasan atau idea yang kreatif dan inovatif secara bekerjasama dalam perisian pemprosesan perkataan (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk dijadikan contoh. 6. Persembahan multimedia yang boleh dijadikan contoh. 34 . Guru memerhatikan sikap bekerjasama dalam kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful