Nama: Kelas

:

Tarikh: 2.1/ B1D1E1

No . 1.

Evidence Standard Prestasi B1D1E1 Menunjukkan bahagian – bahagian komputer: monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Instrumen Demonstrasi 1. Menunjukkan monitor

Tanda () jika berjaya

Arahan

Murid tunjuk monitor

2. Menunjukkan tetikus

Murid tunjuk tetikus

3. Menunjukkan papan kekunci Murid tunjuk papan kekunci

4. Menunjukkan unit sistem

Murid tunjuk unit sistem.

1

Nama: Kelas:

Tarikh: 2.1/ B1D1E1

B1D1E2 Menyebut bahagian – bahagian komputer : monitor, tetikus, papan kekunci dan unit sistem.

Arahan : Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menyebut bahagian-bahagian komputer seperti di bawah.

1.

Monitor

2.

Tetikus

3.

Papan Kekunci

4.

Unit sistem

2

Nama: Kelas:

Tarikh: 2.3/ B1D2E2

Arahan: Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menunjukkan kedudukan kekunci abjad dan nombor.

No . 4.

Evidence Standard Prestasi B1D2E1 Menunjukkan kedudukan kekunci abjad dan nombor

Instrumen Demonstrasi 1. Menunjukkan kedudukan ABJAD

Tanda () jika berjaya

Arahan Murid tunjuk kekunci abjad.

2. Menunjukkan kedudukan NOMBOR

Murid tunjuk kekunci nombor.

3

Dimanakah letaknya papan kekunci ESCAPE? Contoh Jawapan : Baris atas di hujung sebelah kiri 2. Dimanakah letaknya PAPAN KEKUNCI NOMBOR? Contoh jawapan : Baris ke 2 dari atas dan sebelah kanan papan kekunci 4.Nama: Kelas: Tarikh: 2. Arahan: Soalan Kuiz 1. Dimanakah letaknya PAPAN KEKUNCI ABJAD? Contoh Jawapan : Baris ke 3 hingga 5 3. Dimanakah letaknya papan kekunci SPACE BAR? Contoh Jawapan : Baris bawah sekali selepas kekunci abjad 4 .3/ B1D2E1 & B1D2E2 B1D2E2 Menamakan kedudukan kekunci abjad dan nombor.

Desktop b.Nama: Kelas: Tarikh: 3. Tandakan ( / ) sekiranya murid berjaya menyebut lokasi-lokasi untuk menyimpan maklumat. My Music f. My Document d. My Pictures e. Arahan: 1. 2. My Album 5 . Sila nyatakan lokasi-lokasi untuk menyimpan fail. My Computer c.1/ B1D3E1 B1D3E1 Menyebut beberapa lokasi untuk menyimpan maklumat. a.

Klik 2 kali pada fail untuk mencapai maklumat. B1D3E2 Menunjukkan lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan Demonstrasi: a.5/ B1D3E2 Evidence No. Contoh: a. Langkah 3 . Langkah 2 – Klik My Document c.di Desktop .Nama: Kelas: Tarikh: 3.di My Document 6 . b. Menunjukkan lokasi maklumat yang di simpan sama ada di Desktop atau My Document. Standard Prestasi 1. Langkah 1 – Klik start (program windows) b. Membuka dan mencapai maklumat yang disimpan sama ada di Desktop atau My Document. Instrumen Tanda () jika berjaya Arahan Murid tunjuk lokasi maklumat yang disimpan Contoh: .

Nama: Kelas: Tarikh: 2. backspace.4/ B2D1E1 B2D1E1 Menyatakan fungsi papan kekunci: kekunci enter. spacebar. delete. Turun Undur Padam Jarak 7 .

2. Murid gerak penunjuk ke ikon My Computer pada desktop dan klik butang kiri tetikus sekali.Nama: Kelas: Tarikh: 2.5/ B3D1E1& B3D1E2 No . B3D1E2 mengenal pasti penggunaan tetikus untuk klik sekali dan klik dua kali. Evidence Standard Prestasi B3D1E1 memegang tetikus dengan cara betul. Cara memegang tetikus dengan betul. Instrumen Demonstrasi 1. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan cara memegang tetikus dengan betul. Murid gerak penunjuk ke Ikon My Computer pada desktop dan klik butang kiri tetikus dua kali untuk buka program. 2. Demonstrasi 1. 1. 8 . Murid menunjukkan cara klik sekali butang kiri tetikus dan dua kali butang kiri tetikus dengan betul.

2. 1. klik Save As. Paint Contoh: Murid klik File. B3D2E2 Demonstrasi menyimpan fail grafik. Klik All Program. dokumen pemprosesan perkataan 1. Tanda () jika berjaya Arahan B3D2E1 Demonstrasi membuka fail grafik. Paint Contoh: Murid klik Start. Microsoft Word Contoh: Murid klik Start. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan : Paint. klik Accessories dan klik Paint. Murid membuka fail grafik. Evidence Standard Prestasi Instrumen 1. 2. 3.7/ B3D2E2 (WORD/ PPT/PAINT) No . Klik Microsoft Office dan klik Microsoft Word. taipkan nama fail dan klik Save. dokumen pemprosesan perkataan dan perisian . dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan: Paint. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Klik Microsoft Office dan klik Microsoft PowerPoint. Klik All Program.6 / B3D2E1 (WORD/ PPT/PAINT) 2.Nama: Kelas: Tarikh: 2. Microsoft PowerPoint Contoh: Murid klik Start. 9 Murid menyimpan fail grafik. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint.

10 . taipkan nama fail dan klik Save. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. persembahan: Paint. Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Microsoft Word Contoh: Murid klik File. 3. Microsoft PowerPoint Contoh: Murid klik File.dan perisian persembahan : Paint. klik Save As. klik Save As. taipkan nama fail dan klik Save. 2.

B3D3E1 Menaip teks menggunakan pelbagai fon dan saiz yang sesuai dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). 2. 2. pilih Print dan klik OK. Fon Contoh: Arial 3. Instrumen Tugasan Menaip 1. Saiz Contoh: Saiz 24 4. Teks Contoh: Nama saya Ali bin Ahmad.8 / B3D3E1 & B3D3E2 Tanda () jika berjaya No .Nama Kelas : : Evidence Standard Prestasi Tarikh : 2. B3D3E2 menggunakan arahan mencetak dengan betul. Klik File. Murid menggunakan Microsoft Word untuk mencetak hasil kerja murid. 11 . Arahan Murid menaip teks menggunakan pelbagai fon dan saiz yang sesuai dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). 1. Hasil kerja cetakan murid perlu dilampirkan bersama.

Menggerakkan penunjuk ke Ikon Internet Explorer pada desktop dan klik butang kiri tetikus dua kali untuk buka program. 2. Melancarkan pada desktop. Murid menunjuk cara untuk memaparkan antara muka Internet Explorer. 12 . Evidence Standard Prestasi B3D4E1 mengenal pasti & melancarkan ikon pelayar untuk melayari Internet dengan Internet Explorer. Demonstrasi 1.2 / B3D4E1 & B3D4E2 No 1. Tanda () jika berjaya Arahan Murid mengenal pasti ikon pelayar untuk melayari Internet dengan Internet Explorer dan lain-lain. B3D4E2 melancarkan pelayar web: Internet Explorer / Firefox/ Google Chrome. 2. Firefox atau Google Chrome.Nama Kelas : : Tarikh : 3.Dapat melancarkan antara muka Internet Explorer. Instrumen Demonstrasi 1.

Turn Off komputer. Pilih butang yang betul. Guru perlu memastikan murid mengutamakan 13 . c. Tekan butang BUKA pada monitor. Instrumen Demonstrasi a. Klik butang melakukan : Start dengan operasi (turn menggunak off) komputer an tetikus. b.2 / B4D1E1. B4D1E2 & B4D1E3 No 1. Klik butang Turn Off pada menu Turn Off komputer Murid menunjukkan langkah-langkah untuk mematikan komputer. dengan tatacara b.Nama Kelas : : Tarikh : 2. B4D2E2 Demonstrasi a. Tekan : butang BUKA pada CPU. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Evidence Standard Prestasi B4D1E1 menghidupkan suis bekalan dan suis komputer mengikut dengan mengutamakan keselamatan. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. 2. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan langkah-langkah untuk menghidupkan komputer. Guru perlu memastikan murid mengutamakan keselamatan.

Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. suis bekalan b. Murid menunjukkan langkah-langkah untuk mematikan suis bekalan. Tekan Off dengan tatacara pada suis dan mengikut bekalan. peraturan yang betul. 3. Tekan Off memastikan : pada AVR. B4D2E3 Demonstrasi a. d. Guru perlu memastikan murid mengikut peraturan. Tunggu sehingga paparan di skrin monitor kosong. 14 .keselamatan.

Teks Contoh: Arnab saya. Evidence Standard Prestasi B4D2E1 Menaip teks dan menyisip imej dalam perisian pemprosesan perkataan.9/ B4D2E1 No 1. Tugasan Menaip Instrumen 1. Cari Imej Contoh: Klik pada Clip Art 2. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menaip teks dan imej dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). 15 . Microsoft Word yang sesuai dalam satu halaman dengan beradab. Murid menggunakan Microsoft Word untuk mencetak hasil kerja murid.Nama Kelas : : Tarikh : 2. Sisip Imej Contoh: Gambar Arnab 3. Hasil Kerja cetakan murid perlu dilampirkan bersama. Pilih Print dan klik OK.

1. Lukiskan imej di bawah dengan menggunakan Paint.10/ B4D3E1 & B4D3E2 B4D3E1 Mereka bentuk objek dengan menggunakan bentuk asas dengan sistematik B4D3E2 Mewarnakan objek dengan menggunakan warna pilihan yang sesuai daripada kotak warna. 16 .Nama Kelas : : Tarikh : 2.

Lukis imej tersebut mengikut langkah di bawah dengan menggunakan Paint.2. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 17 .

4. Warnakan imej.3. Simpan / Cetak tugasan anda. 18 .

Gerak penunjuk tetikus ke atas imej dan klik butang 19 Murid menyimpan muat turun imej . Membuka Internet Explorer. Contoh: Instrumen Demonstrasi: a.3/ B4D4E1 3.c om di dalam kotak alamat. Tanda () jika berjaya Arahan Murid memaparkan antara muka Internet Explorer. Demonstrasi: a.Nama Kelas : : Tarikh : 3. Menaip enjin carian contoh: http://www. Guru memastikan murid menggunakan kata kunci mengikut tajuk yang diberi. Menaip perkataan imej yang dicari dalam kotak carian. Contohnya ‟Bunga Mawar‟. B4D4E2 Mempamerkan imej melalui enjin carian. Evidence Standard Prestasi B4D4E1 meneroka internet melalui enjin carian untuk mendapatkan imej secara sistematik. Memilih butang imej dan klik sekali c. 2. B4D4E3 & B4D4E4 No .google. 3.4/ B4D4E2. 1. b. B4D4E3 Menyimpan Demonstrasi: a.

a. kanan tetikus sekali. Masukkan nama fail seperti ‟Bunga Mawar‟. 4. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Pilih dan klik 'save picture as'. B4D4E4 menyimpan imej yang dimuat turun dalam folder 'My Picture' secara sistematik. Murid menyimpan muat turun imej dalam folder 'my pictures'. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Klik butang ‟Save‟. Guru perlu semak sama ada fail imej disimpan dalam folder yang betul. dengan arahan 'save picture as'. „Save in‟ imej dalam folder „My Pictures‟. Demonstrasi: a.imej yang dimuat turun dengan arahan „save picture as‟ secara sistematik. 20 . b. c.

Imej yang disimpan dipaparkan. Pilih dan klik dua kali folder ‟My Pictures‟.5/ B4D5E1 & B4D5E2 No . b. 2. 21 Murid menceritakan bagaimana mencapai imej pada lokasi yang disimpan. b. Klik dua kali ikon ‟My Document‟ pada desktop. Instrumen Aspek Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan langkahlangkah untuk mencapai imej yang disimpan. Menggerakan penunjuk ke ikon „My Document‟ pada desktop. B4D5E2 menceritakan bagaimana mencapai imej pada lokasi yang disimpan secara sistematik.Nama Kelas : : Tarikh : 3. Evidence Standard Prestasi B4D5E1 menunjukkan langkahlangkah untuk mencapai imej yang disimpan secara sistematik. Contoh: Ikut arahan dalam ruang Instrumen. Demonstrasi: a. c. 1. . Ujian secara lisan a. Klik dua kali ikon ‟My Document‟ pada desktop. Guru perlu semak sama ada fail imej disimpan dalam folder yang betul.

d.Contoh: c. 22 . Imej yang disimpan dipaparkan. Pilih dan klik dua kali folder ‟My Pictures‟. Guru boleh rujuk lembaran kerja yang disediakan. Ikut arahan dalam ruang Instrumen.

Ini kereta ayah saya. 23 . . 1. Nama kereta ayah saya Proton Wira. Taip teks berdasar kad gambar. 2. Hasil kerja murid perlu disimpan dalam folder murid (softcopy). Kereta ayah saya berwarna hitam. Murid menggunakan Microsoft Word untuk menaip cerita mengenai gambar yang diberi oleh guru. Simpan.Nama Kelas : : Tarikh : 4. 2. Tanda () jika berjaya Arahan Murid menaip teks berdasarkan kad gambar (yang diberi oleh guru) dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (Microsoft Word). Tugasan Menaip Instrumen 1. Taip teks untuk bercerita mengenai gambar tersebut. Evidence Standard Prestasi B4D6E1 Membina ayat dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dengan beradab. Contoh: Kereta. Contoh: Kereta. B4D6E2 Mereka cerita menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word dengan beradab.1/ B4D6E1 & B4D6E2 No . 3.

Hasil kerja murid perlu disimpan dalam folder murid (softcopy).1/ B4D6E3 & B4D6E4 Tanda () jika berjaya No . Arahan Murid menaip teks dalam slaid yang dipilih dengan menggunakan persembahan Microsoft PowerPoint. Simpan fail. 2. Contoh: Nama saya Ahmad . 3. Contoh: Nama saya Ahmad bin Ali. Sambung menaip teks untuk bercerita. Saya berada di dalam kelas 1 Mawar. B4D6E3 Membina ayat menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint dengan beradab. 1. Umur saya 6 tahun.Nama Kelas : : Evidence Standard Prestasi Tarikh : 4. Instrumen Tugasan Menaip 1. 2. Murid menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menaip cerita mengenai diri saya. B4D6E4 Mereka cerita menggunakan perisian persembahan Microsoft PowerPoint dengan beradab. Taip teks atas slaid yang dipilih. 24 .

1..klik start windows . di atas meja. Nama saya ialah .klik Sound Recorder Sila rekodkan: 3..13/ B5D1E1 & B5D1E2 No.. Ada mikrofon.klik Accessories . 2. Recorder. B5D1E2 mengetahui bagaimana menggunakan perisian merekod suara dengan betul dan secara sistematik..... .. Murid membuka betul dan perisian Sound beradab terpuji.. 25 . menggunakan Contoh: peralatan Langkah-langkah sokongan yang betul: komputer 1.. (mengikut jenis mikrofon yang disediakan – di telinga. Evidence Standard Prestasi B5D1E1 Instrumen Demonstrasi Tanda () jika berjaya Arahan Murid menunjukkan bagaimana bercakap di hadapan mikrofon dengan cara betul dan beradab terpuji... dengan cermat .klik All program . Murid menunjukkan cara merekodkan suara menggunakan perisian Sound Recorder. berasingan) Sila buka program untuk merekodkan suara.uji suara pada dan berkesan mikrofon mengikut tatacara yang 2..klik Entertainment ..Nama: Kelas: Tarikh: 2.

Memastikan kamera dalam keadaan selamat dan cermat. b. Paint) . Pastikan kamera ”Turn On”. Murid perkongsian menunjukkan idea sisipan imej dari menggunakan perkakasan lain perkakasan (CD-ROM. pengimbas secara sistematik dan beradab terpuji. Microsoft Power Point. Murid menyambung USB cable kamera digital ke PC. c.CD ROM atau pengimbas dengan cermat serta menjaga keselamatan semasa mengendalikan peralatan itu secara beradab terpuji. Instrumen Demonstrasi Contoh: a. 26 Sila gunakan imej dari perkakasan tersebut untuk di sisipkan dalam apa-apa perisian yang telah murid belajar.2/ B5D2E1 & B5D2E2 No .CD ROM atau pengimbas dengan cermat dan selamat. d. kamera lain seperti atau pengimbas) kamera digital. ke dalam perisian CD-ROM atau yang mereka pilih. Membuka file image dari kamera. 1. Tanda () jika berjaya Arahan Murid perlu menggunakan perkakasan kamera digital. 2. (Seperti Microsoft Word. Demonstrasi B5D2E2 Memahami a.Nama: Kelas: Tarikh: 4. Evidence Standard Prestasi B5D2E1 Menggunakan perkakasan kamera digital.

Slaid 2: d. Taip teks: Tajuk Projek c. 4 Penerangan mengenai projek.nama kelas . Tempoh masa projek. warna dan imej yang sesuai.nama kumpulan . Sisip Imej: Berkaitan Tajuk Projek e. Evidence Standard Prestasi B5D3E1 Membina dua slaid dengan memasukkan teks yang dibina menggunakan perisian persembahan. B5D3E2 Membina dua slaid dengan memasukkan imej yang dibina dengan perisian persembahan Microsoft PowerPoint secara sistematik dan berinisiatif.nama sekolah Tanda () jika berjaya Arahan 1. 5. 1.Nama: Kelas: Tarikh: 2. Microsoft PowerPoint secara sistematik dan beradab terpuji. 2. suara. muzik dll) 2. 3. Taip teks: Penerangan imej f. Simpan (file/ CD/ Disket/ Thumb drive 27 . Guru bentuk sekurangkurangnya 2 orang murid dalam satu kumpulan.nama murid . Teks lain: Butiran Projek . Murid boleh sisip imej pada slaid 1(berinisiatif) Slaid 2: 6. Pilih dua slaid Slaid 1: b.11/ B5D3E1 & B5D3E2 No. Tajuk projek. Instrumen Projek Kumpulan Contoh: a. Murid boleh sisip lebih dari satu imej (sistematik dan berinisiatif) Nota Guru: Ciri –ciri persembahan yang baik (fon.

namakan halaman . Sediakan halaman dalam Microsoft Word *4. Simpan fail. 1.tentukan jenis fon dan size b.. Evidence Standard Prestasi B6D1E1 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan Microsoft Word untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Menaip karangan bertajuk “Komputer Saya” tidak lebih dari 20 patah perkataan. Guru memberi tajuk karangan 2. menulis karangan dalam pemprosesan perkataan (Microsoft Word) . inovatif dan menjadi contoh. c. Bilangan perkataan 3. Instrumen Projek Individu Contoh: a. Boleh sisipkan gambar/ warna/ suara (kreatif.1/ B6D1E1 No. 28 . Tempoh masa projek (1 minggu) 6.buka halaman baru . Tanda () jika berjaya Arahan 1. Namakan file yang disimpan. inovatif dan menjadi contoh) 5.

Tempoh masa projek (1 minggu) 6. Bilangan slaid (2 – 4) 3. Menceritakan perihal tajuk persembahan. Simpan fail/ CD/ thumb drive. Mencari gambar berkaitan dalam internet/ clip art/foto dll.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Namakan file yang disimpan. c. Evidence Standard Prestasi Instrumen Tanda () jika berjaya Arahan Projek Individu B6D1E2 Menggunakan Contoh: perisian a. suara. 1.inovatif dan menjadi contoh) d. muzik dll) 4 Bilangan ayat pada persembahan 5.1/ B6D1E2 No. (Persembahan dinilai dari segi kreatif. 1. inovatif Saya” dan menjadi contoh.Guru memberi tajuk persembahan 2. 29 . Mengumpul bahan-bahan (gambar. Memilih slaid (2-4 persembahan slaid) dalam perisian Microsoft persembahan PowerPoint (Microsoft untuk PowerPoint) menghasilkan tugasan yang b. Tajuk persembahan diberi secara ”Haiwan Peliharaan kreatif. c.

Evidence Standard Prestasi B6D1E3 Menggunakan perisian Paint untuk menghasilkan tugasan yang diberi secara kreatif . Mewarnakan lukisan yang dibina. Namakan file yang disimpan. Simpan fail. Melukis berdasarkan tajuk yang diberi seperti ”Rumah Saya” dalam Paint. 4. c. (Persembahan dinilai dari segi kreatif. 30 . 2. 3. Instrumen Projek Individu Contoh: a. b. Menaip 5-10 patah perkataan mengenai lukisan itu. inovatif dan menjadi contoh) d. inovatif dan menjadi contoh.Nama: Kelas: Tarikh: 5. Tempoh masa projek (JAM) 5. Tanda () jika berjaya Arahan 1. Guru memberi tajuk lukisan. Mewarnakan lukisan. Bilangan perkataan untuk menceritakan lukisan. 1.1/ B6D1E3 No.

4 slaid yang telah dibina. Hasil projek 2-4 slaid dan disimpan dalam folder ’My Documents’ (Softcopy) Guru boleh beri 1 minggu untuk menyiapkan projek. Tambah text yang bersesuaian.1/ B6D2E1 & B6D2E2 No. Mencapai 2. Instrumen Projek berkumpulan Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 orang. 1. Microsoft PowerPoint yang sedia ada secara kreatif dan inovatif. Tambah imej. Sikap bekerjasama di dalam kumpulan 2. Guru memerhatikan sikap bekerjasama.Nama: Kelas: Tarikh: 6. Evidence Standard Prestasi B6D2E1 menguasai kemahiran memasukkan fail audio ke dalam persembahan multimedia. 31 . B6D2E2 menghasilkan persembahan multimedia yang menarik secara bekerjasama untuk dijadikan contoh. Masukkan fail audio.

Hasil projek disimpan dalam folder ’My Documents’ atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu. Evidence Standard Prestasi B6D3E1 menggunakan perisian grafik.Nama: Kelas: Tarikh: 7. Microsoft Word secara kreatif dengan memanipulasi teks dan imej untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada secara kreatif dan inovatif. Mencetak hasil projek/simpan fail. 6. Masukkan imej daripada Paint. 1. Masukkan teks. Instrumen Projek Contoh: berkumpulan 1. 4. Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang.1/ B6D3E1 No. 32 . Sekurangkurang dua muka surat dalam Microsoft Word 5. Paint dan perisian pemprosesan perkataan.

4. 33 . imej dan bunyi untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 1. B6D3E2 Projek menggunakan berkumpulan perisian grafik. Masukkan fail audio. 3. Tanda () jika berjaya Arahan Guru boleh bentuk kumpulan 2 hingga 4 orang. Hasil projek disimpan dalam folder ’My Documents’ atau cetakan (Softcopy atau hardcopy) Tempoh projek2 minggu. Evidence Standard Prestasi Instrumen Contoh: 1. . Masukkan imej daripada Paint dan imej dari internet/CD/foto.4 slaid dalam Microsoft PowerPoint atau 2 halaman Microsoft Word yang mempunyai kandungan. Mencetak hasil projek atau simpan fail. Paint dan perisian persembahan. Sekurang-kurang 2 .Nama: Kelas: Tarikh: 7. (suara. Masukkan teks tambahan. Microsoft PowerPoint secara kreatif dengan memanipulasi teks. muzik dll) 5.1/ B6D3E2 & B6D3E3 No. 2.

2. 34 . 6. Persembahan multimedia yang boleh dijadikan contoh. Guru memerhatikan sikap bekerjasama dalam kumpulan. B6D3E3 menghasilkan tugasan atau idea yang kreatif dan inovatif secara bekerjasama dalam perisian pemprosesan perkataan (Microsoft Word) atau perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) untuk dijadikan contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful