P. 1
Contoh Perancangan Kokurikulum Sekolah

Contoh Perancangan Kokurikulum Sekolah

4.75

|Views: 45,486|Likes:
Published by Hasni bin Dolmat
Merupakan contoh dokumen Perancangan Kokurikulum yang dikompilasikan bagi SM Teknik Melaka Tengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2008
Merupakan contoh dokumen Perancangan Kokurikulum yang dikompilasikan bagi SM Teknik Melaka Tengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2008

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Hasni bin Dolmat on Jan 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

Meningkatkan minat para pelajar kepada Bahasa Inggeris khususnya kepada Persatuan Bahasa Inggeris.

BIL

PROGRAM /
PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG
JAWAB

TEMPOH

KOS /
SUMBER

OUTPUT
(HASIL)

KPI

PELAN
KONTIGENSI

1

Setiap hari Rabu
sebagai Hari Bahasa
Inggeris.

Menbangunkan
modal insan.

Pn Evafira Fiza
Cik Nadiyah SharerSetiap bulan
persekolahan

Peruntuka
n Sekolah

Pemantapan
penguasaan
Bahasa Inggeris
dikalangan ahli-
ahli.

Segala
perancangan
yang ditetapkan
pada tahun
semasa dapat
dilaksanakan
dengan jayanya.

Pelaksanaan Hari
Rabu sebagai Hari
Bahasa Inggeris.

2

Membentuk dan
menyelia Pasukan
Debat Bahasa
Inggeris SMTMT.

Membangunkan
modal insan.

Pn Evafira Fiza
Cik Nadiyah SharerFebruari-Mei

Peruntuka
n Sekolah

Sekurang-
kurangnya
mendapat tempat
ketiga bagi setiap
pertandingan
yang disertai.

Segala
perancangan
yang ditetapkan
pada tahun
semasa dapat
dilaksanakan
dengan jayanya.

Pasukan Debat yang
dibentuk berjaya
mendapat
kemenangan yang
dicita-citakan.

3

Permainan
’Scrabbles’

Membangunkan
modal insan.

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza

Sebulan sekali

Peruntuka
n Sekolah

Perbendaharaan
kata ahli-ahli di
dalam Bahasa
Inggeris dapat
ditingkatkan.

Segala
perancangan
yang ditetapkan
pada tahun
semasa dapat
dilaksanakan
dengan jayanya.

Pertandingan akan
diadakan dikalangan
ahli-ahli dari masa
ke semasa.

MUKA SURAT : 36

4

Language Games

Membangunkan
modal insan.

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza

Sebulan sekali

Peruntuka
n Sekolah

Minat ahli-ahli
dapat
diperkembangkan
untuk terus
memperkukuhkan
pemahaman
mereka
mengenai
Bahasa Inggeris.

Segala
perancangan
yang ditetapkan
pada tahun
semasa dapat
dilaksanakan
dengan jayanya.

Permainan Bahasa
yang akan
dilaksanakan adalah
bertujuan menjana
daya kreativiti ahli-
ahli persatuan.

5

Movie Viewing

Membangunkan
modal insan.

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza

2 bulan sekali

Peruntuka
n Sekolah

Minat ahli-ahli
dapat
diperkembangkan
untuk terus
memperkukuhkan
pemahaman
mereka
mengenai
Bahasa Inggeris.

Segala
perancangan
yang ditetapkan
pada tahun
semasa dapat
dilaksanakan
dengan jayanya.

Pendedahan
berterusan kepada
Bahasa Inggeris
walaupun bersifat
santai diharapkan
dapat memupuk
minat yang lebih
teguh kepada
pemantapan Bahasa
Inggeris dikalangan
ahli-ahli persatuan.

MUKA SURAT : 37

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN : 2008

PELAN OPERASI : 1

Nama Projek / Program

: Hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris di peringkat sekolah.

Rasional

:Penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli masih lagi di tahap sederhana.

Objektif

:1.Menggalakkan warga sekolah menggunakan B.I semasa berinteraksi di sekolah
2.Meningkatkan kemahiran bertutur serta penguasaan Bahasa Inggeris
3.Menyediakan pelbagai aktiviti dan permainan untuk mupuk minat warga sekolah
Terhadap Bahasa Inggeris.

Tempoh / Tarikh

:Setiap hari Rabu, sepanjang bulan persekolahan.

Kumpulan Sasaran

:Ahli-ahli persatuan khususnya, para pelajar dan seluruh warga sekolah.

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Perbincangan dan penyediaan kertas kerja

Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle

Sepanjang Januari

Sedang dilaksanakan

2

Urusan peruntukan kewangan

Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle

Sepanjang Februari

Telah dilaksanakan

3

Jadual/atur cara program

Guru Bahasa Inggeris yang
telah ditetapkan pada bulan-
bulan tertentu.

4 kali sebulan atau 5
kali sebulan, pada
setiap hari Rabu.

Telah dilaksanakan

4

Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel
-Pengurusan bahan

Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle

4 kali sebulan atau 5
kali sebulan, pada
setiap hari Rabu.

Telah dilaksanakan

5

Perlaksanaan program

Guru Bahasa Inggeris yang
telah ditetapkan pada bulan-
bulan tertentu.

4 kali sebulan atau 5
kali sebulan, pada
setiap hari Rabu.

Sedang dilaksanakan

6

Laporan perlaksanaan

Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle
Cik Nadiyah Sharer

Minggu terakhir
Oktober

Sedang dilaksanakan

MUKA SURAT : 38

PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program

: Membentuk dan menyelia Pasukan Debat Bahasa Inggeris.

Rasional

:Kebolehan ahli-ahli masih boleh diperkukuhkan dengan bimbingan guru penasihat di
dalam menghadapi pertandingan debat Bahasa Inggeris Piala Dato’ Dr Nor Azmi
dan kawasan Ayer Keroh.

Objektif

:1.Sekurang-kurangnya mendapat tempat ketiga di dalam setiap pertandingan
yang disertai.

Tempoh / Tarikh

:Februari- Mei

Kumpulan Sasaran

:Kumpulan pedebat Bahasa Inggeris SMTMT

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Pembentukkan Pasukan Debat Bahasa Inggeris

Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

1 hari

Sedang dilaksanakan

2

Jadual latihan/ penyeliaan

Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

Februari-Mei

Sedang dilaksanakan

3

Laporan program

Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

1 minggu selepas
pertandingan selesai
disertai.

Sedang dilaksanakan

MUKA SURAT : 39

PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program

: Permainan Scrabbles

Rasional

:Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli masih lagi
tidak di tahap yang memuaskan.

Objektif

:1.Pengukuhan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli
persatuan dapat dipertingkatkan.

Tempoh / Tarikh

:Sekali sebulan, setiap hari Isnin ketika perjumpaan untuk Persatuan Bahasa
Inggeris.

Kumpulan Sasaran

:Ahli-ahli persatuan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Pelaksanaan permainan scrabbles

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

Sekali sebulan,
setiap hari Isnin
ketika perjumpaan
untuk Persatuan
Bahasa Inggeris.

2

Laporan program

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

Setiap kali selesainya
aktiviti, di dalam buku
rekod aktiviti
kokurikulum.

MUKA SURAT : 40

PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program

: Language Games

Rasional

:Ahli-ahli perlu diasah dari segi daya kreativiti melalui Language Games.

Objektif

:1.Menyuntik keseronokkan di dalam proses pengukuhan Bahasa Inggeris di
kalangan ahli-ahli persatuan.

Tempoh / Tarikh

:Sekurang-kurangnya sebulan sekali sepanjang tahun 2008

Kumpulan Sasaran

:Ahli-ahli persatuan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Perlaksanaan program

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

Sekurang-kurangnya
sebulan sekali
sepanjang tahun
2008

2

Laporan perlaksanaan

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

Setiap kali selesainya
aktiviti, di dalam buku
rekod aktiviti
kokurikulum.

MUKA SURAT : 41

PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program

: Movie Viewing

Rasional

:Kemahiran mendengar dan berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris di kalangan
ahli-ahli persatuan adalah masih terhad.

Objektif

:1.Ahli-ahli dapat mempertajamkan kemahiran mendengar dan seterusnya
kemahiran berkomunikasi mereka di dalam Bahasa Inggeris.

Tempoh / Tarikh

:2 kali sebulan mengikut kesesuaian.

Kumpulan Sasaran

:Ahli-ahli persatuan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Pelaksanaan program

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

2 kali sebulan

2

Laporan perlaksanaan

Cik Nadiyah Sharer
Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

Setiap kali selesainya
aktiviti, di dalam buku
rekod aktiviti
kokurikulum.

MUKA SURAT : 42

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM

PERSATUAN BAHASA INGGERIS

TAHUN 2008

BIL

NAMA PROJEK

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

1

Pelaksanaan Hari Rabu sebagai
Hari Bahasa Inggeris

2

Membentuk dan menyelia
Pasukan Debat Sekolah

3

Permainan Scrabbles

4

Language Games

5

Movie Viewing

6

7

8

9

MUKA SURAT : 43

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM

KELAB KERJAYA

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->