VISI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 MISI SEKOLAH

MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH Warga Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah bersedia untuk : Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar bagi menghasilkan kecemerlangan kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.  Membentuk insan berkemahiran yang mampu menghadapi cabaran globalisasi  Melayani setiap pelanggan sekolah. MATLAMAT SEKOLAH 1. 2. 3. 4. Menjadikan sekolah ini sebagai “ pusat ilmu “ bagi memburu kecemerlangan pencapaian pelajar dalam berbagai bidang dengan cara memberi mereka pendidikan yang paling bermutu. Membina nilai serta kepakaran guru bagi mewujudkan pandangan positif terhadap Sistem Pendidikan Teknikal & Vokasional supaya dihormati oleh masyarakat. Melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang teknikal dan separa teknikal bagi memenuhi keperluan gunatenaga negara. Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut serta memupuk dan mengekalkan minat tersebut dan seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi. Menerapkan ciri-ciri budaya kecemerlangan di sekolah ini bagi memenuhi aspirasi dan hasrat agama, bangsa dan negara iaitu untuk melahirkan generasi yang produktif dan berdaya maju.

5.

MUKA SURAT : 1

MOTO SEKOLAH - “ USAHA YAKIN JAYA“ PIAGAM PELANGGAN GURU SMT MELAKA TENGAH Kami guru Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk ;       Melaksanakan pengajaan dan pembelajaran secara berkesan mengutamakan kecemerlangan dan peningkatan kualiti Mendidik semua pelajar supaya berakhlak mulia, bertindak rasional dan berfikiran kreatif Mengamalkan budaya sekolah penyayang Memberi khidmat yang cekap dan berkualiti kepada pelajar, ibu bapa dan komuniti Bekerjasama dan memberi layanan baik kepada semua agensi kerajaan / swasta yang berurusan dengan pihak sekolah

ACRONYM / TEMA UTAMA JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL PERFORMANCE RESPECTABILITY Mempertingatkan pencapaian dan prestasi pelajar PTV dalam bidang kurikulum dan kokurikulum ke tahap yang lebih seimbang dan cemerlang Melahirkan pelajar PTV yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan am dan PTV supaya seluruh masyarakat dan institusi PTV diberi pengiktirafan sewajarnya Meninggikan imej dan usaha institusi PTV di mata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisiplin, berakhlak mulia dan berkhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan kepada Maha Pencipta Membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai ethika dan sikap kerja yang baik bagi memenuhi keperluan negara untuk mencapai wawasan 2020 Memenuhi aspirasi dan hasrat masyarakat, bangsa dan negara ke arah melahirkan generasi insan yang produktif dan bersatupadu

IMAGE MANPOWER EXPECTATION

MUKA SURAT : 2

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PERSATUAN BAHASA MELAYU

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERSATUAN BAHASA MELAYU Memartabatkan Bahasa Melayu MISI PERSATUAN BAHASA MELAYU 1. 2. 3. Memperkasakan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Memperkayakan Kosa Kata Bahasa Melayu Menggunakan Bahasa Melayu Sebagai Alat Perpaduan

TARGET PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN / PERINGKAT JOHAN Sayembara Puisi 2008 Pidato 2009 Pidato 2010 Seyembara Puisi Bahas Ala Parlimen Kawasan Ayer Keroh Kawasan Ayer Keroh Kawasan Ayer Keroh Kawasan Ayer Keroh PERINGKAT Kawasan Ayer Keroh NAIB JOHAN Deklamasi sajak antara persatuan PERINGKAT Sekolah TEMPAT KE 3 Bahasa ala Parlimen PERINGKAT Kawasan Ayer Keroh

MUKA SURAT : 3

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Pelajar sudah mempunyai asas dalam penggunaan bahasa Melayu. Aktiviti yang dijalankan berdasarkan sukatan pelajaran. Terdapat pelajar yang berbakat dalam persatuan. PELUANG (O) O1. O2. O3. Dapat mengaplikasikan aktiviti persatuan dalam kelas dan peperiksaan. Pelajar dapat menonjolkan bakat masing-masing terutama dalam bidang bahasa Melayu. Pelajar dapat mengasah bakat. T1. T2. T3. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) Pelajar beranggapan bahawa persatuan tidak penting. Pelajar tidak aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh persatuan. Pelajar sering sering datang lambat ke tempat perjumpaan. CABARAN (T) Pelajar malu untuk menonjolkan bakat masing-masing. Masa tidak mencukupi bagi menjalankan aktiviti yang dirancang. Pelajar tidak mahu menyumbangkan idea.

MUKA SURAT : 4

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan persatuan seperti hidup segan mati tak mahu. Sikap malu pelajar menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan.

MUKA SURAT : 5

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan persatuan seperti hidup segan mati tak mahu.

Mengubah persepsi pelajar terhadap aktiviti berpersatuan.

Lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam aktiviti persatuan.

Peratusan kedatangan pelajar.

Peningkatan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan.

Pertandingan deklamasi sajak antara kelas Pertandingan kosa kata bahasa Melayu Aktiviti dalam setiap perjumpaan Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

2.

Sikap malu pelajar menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan.

Menggalakkan pelajar menonjolkan bakat masing-masing

Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

Penyertaan pelajar dalam aktiviti yang dijalankan.

Memenangi pertandingan peringkat sekolah dan zon

MUKA SURAT : 6

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PERSATUAN : BAHASA MELAYU TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan persatuan seperti hidup segan mati tak mahu. STRATEGI : Mengubah persepsi pelajar terhadap aktiviti berpersatuan.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid

TEMPOH

KOS / SUMBER RM 200 / Yuran persatuan

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Pertandingan deklamasi sajak antara kelas

Membangunkan modal insan

Dalam bulan bahasa Melayu

Melahirkan bakatbakat baru

Penyertaan pelajar dalam aktiviti yang dianjurkan Penambahan borang penyertaan yang diterima

Bengkel deklamasi sajak

2

Pertandingan kosa kata bahasa Melayu

Membangunkan modal insan

Sepanjang tahun

RM250 / Panitia Bahasa Melayu

Menambahkan kosa kata pelajar

Penggunaan surat khabar (ADD)

MUKA SURAT : 7

ISU STRATEGIK 2 : Sikap malu pelajar menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan. STRATEGI : Menggalakkan pelajar menonjolkan bakat masing-masing

BI L

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Aktiviti dalam setiap perjumpaan

Membangunkan modal insan

Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid

Setiap kali perjumpaa n

Yuran persatuan

Pelajar dapat menonjolkan bakat

Jumlah aktiviti yang disertai pelajar

Merancang dan melaksanakan aktiviti Setiap kali perjumpaan

2

Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

Membangunkan modal insan

Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid

Sepanjang tahun

Panitia Bahasa Melayu

Pelajar memenangi pertandingan yang disertai

Bilangan pertandingan yang dimenangi

Guru penasihat sebagai mentor pelajar

MUKA SURAT : 8

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Pertandingan deklamasi sajak antara kelas

Pelajar tidak dapat menguasai kosa kata, gaya dan nada. 1. 2. Pelajar dapat mempelajari teknik mendeklamasai sajak dengan betul Pelajar dapat memperkaya kosa kata

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Bulan Bahasa Melayu (Mei) Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Iklan dipamerkan di setiap kelas Mendapatkan penyertaan pelajar Persediaan pelaksanaan : a) Siaraya b) Penyediaan tempat c) Pengurusan bahan Pelaksanaan pertandingan Laporan pelaksanaan(post mortem)

TANGGUNGJAWAB Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid 1 hari

TEMPOH

STATUS

2 minggu sebelum pertandingan 2 minggu 2 hari sebelum pertandingan 1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan

5. 6.

MUKA SURAT : 9

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Pertandingan kosa kata bahasa Melayu

Pelajar kurang perbendaharaan kata 1. 2. Pelajar dapat menambah perbendaharaan kata Pelajar dapat mengguna kosa kata yang betul dalam karangan

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekali dalam sebulan Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Penyediaan borang penyertaan Mengedarkan borang penyertaan Mendapatkan penyertaan pelajar Pelaksanaan pertandingan Laporan pelaksanaan(post mortem)

TANGGUNGJAWAB Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid 1 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

Seminggu sebelum pertandingan 1 hari Seminggu selepas pertandingan

MUKA SURAT : 10

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Aktiviti dalam setiap perjumpaan

Pelajar kurang didedahkan aktiviti memperkaya bahasa 1. 2. Pelajar dapat mempelbagaikan aktiviti bahasa Pelajar dapat mengisi masa perjumpaan dengan aktiviti memperkaya bahasa

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sepanjang tahun Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Penetapan jenis aktiviti Aktiviti dijalankan Laporan pelaksanaan(post mortem)

TANGGUNGJAWAB Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid 1 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

Seminggu selepas pertandingan

MUKA SURAT : 11

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

Pelajar kurang pendedahan tentang pertandingan pada peringkat zon dan negeri 1. 2. Menggalakkan penyertaan pelajar dalam pertandingan Mengenengahkan bakat pelajar ke peringkat yang lebih tinggi

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sepanjang tahun Semua ahli persatuan Bahasa Melayu

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan antara guru penasihat dengan ahli Pemilihan pelajar yang berbakat Penyertaan pelajar dalam pertandingan Laporan pelaksanaan(post mortem)

TANGGUNGJAWAB Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid Pn Aziah bt Mohamad Pn Zakira bt Che Hamid 1 hari

TEMPOH

STATUS

Seminngu sebelum pertandingan 1 hari Seminggu selepas pertandingan

MUKA SURAT : 12

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN 2008 BIL 1 2 3 4 NAMA PROJEK Pertandingan deklamasi sajak antara kelas Pertandingan kosa kata bahasa Melayu Aktiviti dalam setiap perjumpaan Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 13

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK Persatuan Sains dan Matematik persatuan paling aktif dan produktif. MISI PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK 1. 2. 3. Menyediakan aktiviti yang menarik dan bermanfaat kepada ahli dan sekolah. Membentuk ahli yang bersikap dinamik, kreatif dan bertanggung jawab. Memupuk sikap kepimpinan dan semangat berpasukan yang tinggi di kalangan ahli.

MUKA SURAT : 14

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. PELUANG (O) O1. O2. O3. O4. Senarai aktiviti dan projek yang telah dirancang. Tempoh perjumpaan yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti. Sikap minat dan bersedia untuk menjalankan di kalangan ahli . Kerjasama dan sokongan di kalangan ahli dan pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti yang dirancang. T1. T2. T3. T4. Pengerusi yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Bilangan ahli yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan. Aktiviti dan projek menarik yang telah dirancang. W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) Ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang akan datang. Sumber kewangan yang terhad. Ahli yang tidak kreatif. CABARAN (T) Sumber kewangan untuk menyediakan bahan bagi aktiviti yang telah dirancang. Pelaksanaan aktiviti lain serentak dengan aktiviti persatuan yang melibatkan ahli persatuan seperti kelas pemulihan dan sebagainya. Kerja sama ahli dan pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti. Gejala datang lewat ke perjumpaan.

MUKA SURAT : 15

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. 3. Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang akan datang Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti .

MUKA SURAT : 16

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Penjagaan Taman Herba Sekolah Penjagaan Papan Kenyataan Per. Sains dan Mat. Keluaran buletin bulanan Per. Sains dan Matematik Seni dalam Matematik Penyediaan bahan Pameran Bulan Sains dan Teknologi

1.

Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti.

Menanam sikap berdikari di kalangan semua ahli.

Pada tahun 2008, ahli adalah lebih berdikari dan bertanggung jawab.

Kerja yang diberi siap dilaksanakan tanpa bantuan guru

100% bergantung kepada Guru penasihat

60% kerja dijalankan oleh AJK yang terlibat.

2.

3.

2.

Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang akan datang dan untuk didokumentasikan.

Mempelbagaikan koleksi hasil kerja ahli.

Pada tahun 2008, persatuan Sains dan Mat. mempunyai koleksi hasil kerja aktiviti persatuan

Bilangan hasil karya dan aktiviti yang bertambah.

Bahan-bahan pameran 2007 dan sebelum tidak dikumpul dengan baik.

1.

Set koleksi permulaan untuk dokumentasi dan rujukan

2.

1.

3.

Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti .

Membenteras sikap pelajar yang pasif .

Pada tahun 2008, ahli lebih aktif dan bertanggungjawab.

Semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan sempurna

Ada aktiviti yang gagal dijalankan kerana kehadiran yang tidak penuh.

Lawatan ke Planetarium di MITC Melaka Menganjurkan Pertandingan Sudoku antara persatuan Gerai jualan pada Minggu Muhibbah

80% kerja dijalankan oleh ahli .

2.

3.

MUKA SURAT : 17

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. STRATEGI : Menanam sikap berdikari di kalangan semua ahli.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

En. Azhar Rahim 1 Penjagaan Taman Herba Sekolah. Membangunkan modal insan Pengerusi Persatuan Sains dan Matematik Setiap minggu Disediakan oleh pihak sekolah Taman Herba yang dijaga dengan baik

Taman Herba adalah kemas dan bersih dan pokok-pokok herba tumbuh subur. Mendapat tempat pertama dalam Pertandingan Papan Kenyataan Kelab dan Persatuan.

Penyediaan jadual giliran bertugas di Taman Herba.

2

Penjagaan Papan Kenyataan Persatuan Sains dan Matematik

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri

Setiap minggu

RM50.00

Papan kenyataan yang cantik dan up-to-date.

Jadual kemas kini papan kenyataan.

3

Pengeluaran buletin Persatuan Sains dan Matematik

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri

Sekali sebulan

RM50.00

Buletin yang penuh maklumat menarik dan berguna kepada warga sekolah.

Keluaran bulanan buletin Per. Mat dan Sains.

Mewujudkan jadual dan sidang redaksi buletin.

MUKA SURAT : 18

ISU STRATEGIK 2 : Tidak menyimpan hasil kerja ahli sebagai koleksi untuk rujukan ahli yang akan datang dan untuk didokumentasikan. STRATEGI : Mempelbagaikan koleksi hasil kerja dan aktiviti ahli.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Seni dalam Matematik

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri

1 bulan

RM30.00

Koleksi karya ahli untuk seni dalam matematik

Karya-karya terbaik untuk pameran sempena Bulan Sains dan Teknologi.

Persediaan bahan dan kaedah.

2

Buletin bulanan Persatuan Sains dan Matematik

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri

Sekali sebulan Mac - Okt

RM50.00

Buletin yang penuh maklumat menarik dan berguna kepada warga sekolah.

Keluaran bulanan buletin Per. Mat dan Sains.

Penubuhan sidang redaksi. Pengumpulan bahan untuk buletin.

MUKA SURAT : 19

ISU STRATEGIK 3 : Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti . STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang pasif .

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Penyediaan kertas kerja. Permohonan pengangkutan Pengumuman pertandingan. Pemilihan soalan.

1

Lawatan ke Planetarium MITC Melaka

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan

1 hari

RM100 (untuk tiket masuk jika perlu)

Mendapat risalah dan maklumat sebagai bahan koleksi Setiap persatuan, kelab dan unit beruniform menghantar peserta Mendapat keuntungan untuk sumber kewangan persatuan.

Sebagai aktiviti tahunan.

2

Pertandingan permainan Sudoku antara persatuan

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan

1 hari

RM100 / tajaan sekolah atau PIBG

Ramai memberi jawapan yang betul dan tepat.

3

Gerai jualan sempena Minggu Muhibbah

Membangunkan modal insan

Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan

1 hari

RM100

60% barangan boleh dijual.

Mendapatkan sumber bahan jualan.

MUKA SURAT : 20

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penjagaan Taman Herba Sekolah Taman berkait rapat pelajaran Sains dan Matematik. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memupuk sikap bertanggung jawab, disiplin , semangat berpasukan dan rasa sayang kepada sekolah. Menambah ilmu pengetahuan terutama dari segi nama saintifik herba dan kegunaannya.

Sepanjang tahun mulai Februari. Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Penyerahan senarai nama ahli persatuan Sains dan Matematik kepada guru Taman Herba Sekolah. Perjumpaan dan taklimat penjagaan taman kepada ahli. Pembentukan jadual bertugas dan persediaan peralatan untuk kerja penjagaan taman herba.

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri En. Azhar bin Abd Rahim (Guru Taman Herba Sekolah) En. Rizal bin Mazlan (Guru Taman Herba Sekolah) En. Azhar Abd Rahim (Guru Taman Herba Sekolah) Pengerusi Persatuan Sains dan Matematik AJK Papan Kenyataan Semua ahli persatuan Sains dan Matematik Pn. Shakila Safri En. Azhar Abd Rahim MUKA SURAT : 21 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

3.

1 hari

4. 5 6

Makluman jadual bertugas kepada semua ahli persatuan. Pelaksanaan kerja penjagaan taman mengikut jadual bertugas. Laporan perjalanan kerja penjagaan taman herba.

1 minggu Feb - Okt Akhir Oktober

MUKA SURAT : 22

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penjagaan Papan Kenyataan Persatuan Sains dan Matematik Memupuk sikap bertanggung jawab pada ahli yang ditugaskan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mempamerkan maklumat menarik dan bermanfaat kepada pembaca. Memenangi sekurang-kurangnya tempat ke-3 dalam Pertandingan Papan Kenyataan bagi Kokurikulum.

Mengemaskini papan kenyataan setiap 3 minggu sekali sepanjang tahun 2008. AJK Papan Kenyataan Persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH 1

PROSES KERJA Membentuk AJK Papan Kenyataan Persediaan keperluan bahan hiasan dan maklumat wajib untuk kerja keceriaan papan kenyataan. a) bahan hiasan (riben, kertas warna) b) carta organisasi c) jadual perjumpaan persatuan d) senarai nama ahli e) jadual bertugas untuk Taman Herba Sekolah Kerja-kerja keceriaan papan kenyataan Pengumpulan bahan-bahan informasi untuk papan kenyataan secara berkala. Kerja-kerja kemas kini papan kenyataan Pemantauan papan kenyataan Penyertaan dalam Pertandingan Papan Kenyataan Kokurikulum

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri (Guru Penasihat) 1 hari

TEMPOH

STATUS

2.

Pn. Shakila Safri (Guru Penasihat)

1 hari

3. 4.

AJK Papan Kenyataan Pn. Shakila Safri (Guru Penasihat) AJK Papan Kenyataan

2 hari 1 minggu 1 hari (setiap 3 minggu dalam sebulan) 1 hari (setiap 2 minggu) Mac - Sept

5. 6. 7

AJK Papan Kenyataan Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri (Guru Penasihat) AJK Papan Kenyataan

MUKA SURAT : 23

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Keluaran buletin bulanan Per. Sains dan Matematik Menambah ilmu Matematik dan Sains kepada pelajar termasuk pengetahuan di luar kurikulum. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memberi maklumat tambahan dan panduan kepada untuk membantu Matematik dan Sains yang dipelajari di kelas. Mencungkil bakat kreatif pelajar dan menanam sikap bertanggungjawab dan disiplin di kalangan pelajar.

Sekali setiap 2 bulan (Mac, Mei, Julai, Sept) Semua warga sekolah

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PROSES KERJA Perbincangan tentang projek dan pembentukan AJK Buletin. Persediaan dan pengumpulan bahan untuk buletin keluaran pertama. Kerja menaip draf pertama buletin. Semakan dan pengubahsuaian draf. Kerja pengubahsuaian draf pertama. Cetakan buletin keluaran pertama Pengedaran buletin. Persediaan dan pengumpulan untuk keluaran buletin yang seterusnya.

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri AJK Buletin Pn. Shakila Safri AJK Buletin Pn. Shakila Safri AJK Buletin Pn. Shakila Safri AJK Buletin 1 hari

TEMPOH

STATUS

2 minggu 1 minggu 2 hari 2 hari 2 hari 1 hari

MUKA SURAT : 24

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Seni dalam Matematik Menunjuk kepada ahli dan umum bahawa Matematik bukan nombor semata-mata. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memaparkan keindahan Matematik . Menunjukkan perkaitan antara seni dalam Matematik dengan topik yang dipelajari dalam Matematik.

1 bulan Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH 1 Persediaan bahan

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

TEMPOH 1 minggu sebelum sebelum aktiviti dijalankan.

STATUS

2

Agihan kumpulan dan kategori seni dalam matematik yang akan dijalankan. Kategori : a) Geometry b) Progressions c) Straight lines and curves d) Transformations Tugasan kerja seni dalam Matematik oleh kumpulan Pengumpulan hasil karya kumpulan. Pemilihan hasil karya yang baik mengikut kategori untuk pameran Bulan Sains dan Teknologi. Hasil karya ikut kategori untuk dipamer di papan kenyataan. Laporan dokumentasi

Pn. Shakila Safri

1 hari

3 4 5

Semua ahli persatuan Sains dan Matematik Pengerusi Pn. Shakila Safri

2 minggu 3 hari 1 hari

6

Pn. Shakila Safri

3 minggu

7

Pn. Shakila Safri

1 hari

MUKA SURAT : 25

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Penyediaan bahan Pameran Bulan Sains dan Teknologi Mmepunyai koleksi bahan pameran yang cukup untk menyertai Pameran Sains sempena Bulan Sains dan Teknologi. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menanam sikap bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab di kalangan ahli. Menggunakan pengetahuan dan konsep Sains dan Matematik yang dipelajari dalam kelas untuk kerja projek.

3 bulan Semua ahli persatuan

LANGKAH

PROSES KERJA Perbincangan tentang bahan yang dipamerkan a) Permainan ‘Magic Colour’ b) Karya Seni dalam Matematik c) Projek Sains : contoh : Membuat kertas d) Teki-teki Matematik Membentuk kumpulan yang menyediakan bahan pameran. Menyediakan peralatan Mengagihkan peralatan kepada kepada kumpulan Kerja menyediakan bahan pameran Laporan perjalanan kerja penyediaan bahan Pengumpulan bahan yang telah disiapkan Membentuk kumpulan yang bertugas semasa pameran. Bertugas semasa pameran. Laporan dalam buku rekod aktiviti kokurkulum Laporan dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri 1 hari Pengerusi Pn. Shakila Safri Pengerusi Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri Pengerusi Setiausaha Kumpulan Ketua kumpulan Setiausaha Pengerusi Pn. Shakila Safri Pengerusi Pn. Shakila Safri Setiap kumpulan Setiausaha Pn. Shakila Safri 1 hari

TEMPOH

STATUS

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11.

1minggu 1 hari 1 bulan 1 minggu 3 minggu 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 26

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lawatan ke Planetarium di MITC Melaka Tidak perlu membuat lawatan ke luar negeri Melaka. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memupuk minat ahli dalam bidang Sains angkasa selain Matematik dan Sains yang diajar di sekolah. Menjimatkan kos perbelanjaan ahli untuk lawatan.

1 hari Semua ahli persatuan Sains dan Matematik

LANGKAH 1.

PROSES KERJA Perbincangan tentang lawatan. Penyediaan kertas kerja untuk lawatan

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri 1 hari

TEMPOH

STATUS

2.

a) b) c) d)

Tarikh dan tempat lawatan Objektif lawatan Kos lawatan Kemudahan pengangkutan

Pn. Shakila Safri Pengerusi Setiausaha

1 minggu

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kemukakan kertas kerja kepada Pengetua untuk persetujuan. Menghantar surat permohonan lawatan ke Planetarium MITC, Melaka. Tempoh menunggu jawapan. Membuat permohonan untuk menggunakan bas dari pihak sekolah. Hari lawatan Laporan dalam Buku Rekod Aktiviti Kokurikulum Laporan untuk dokumentasi

Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan Setiausaha Pn. Shakila Safri Pn. Shakila safri Pn. Shakila safri Setiausaha Pn. Shakila Safri

1 hari 1 hari 1 minggu Sekurang-kurangnya 2 hari sebelum lawatan 1 hari 1 hari 1 minggu

MUKA SURAT : 27

PELAN OPERASI : 7 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Menganjurkan Pertandingan Sudoku antara persatuan. Menanam semangat kerja berpasukan di kalangan ahli dan menarik minat ahli terhadap Matematik. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menguji kecekapan dan ketelitian pelajar dalam susunan nombor. Menunjukkan kepada pelajar bahawa Matematik adalah dunia yang menarik.

1 minggu (Julai semasa Bulan Sains dan Teknologi) Semua warga sekolah

LANGKAH

PROSES KERJA Membuat kertas kerja Pertandingan. a) Tarikh dan tempat pertandingan b) Sumber kewangan c) Hadiah kemenangan d) Bilangan peserta setiap persatuan e) Syarat-syarat pertandingan Penubuhan AJK untuk pertandingan Kemukakan kertas kerja kepada GKPM Sains dan Matematik. Kemukakan kertas kerja kepada GKPM Sains dan Matematik. Pengumunan kepada semua kelab/Persatuan dan Unit Beruniform.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1.

Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan

2 minggu

2.

Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan 1 hari

3.

4.

1 hari

5.

1 hari

MUKA SURAT : 28

5.

Penyediaandan cetakan soalan untuk pertandingan. Penerimaan nama-nama wakil persatuan dari Guru Penasihat Persatuan-persatuan.

Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan Pn. Shakila safri Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan Pn. Shakila safri Pengerusi Persatuan Pengerusi AJK Pertandingan

1 minggu

6.

2 hari

7.

Hari pertandingan (Bulan Sains dan Teknologi)

1 hari

8.

Penyemakan jawapan peserta dan mendapatkan nama pemenang.

1 hari

9.

Pengumuman nama pemenang-pemenang semasa Majlis Penutup Bulan Sains dan Teknologi dan Penyampaian Hadiah. Laporan dalam Buku Rekod Aktiviti Persatuan Laporna dokumentasi

Pn. Shakila safri

1 hari

10. 11.

Setiausaha Pn. Shakila Safri

1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 29

PELAN OPERASI : 8 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Gerai Jualan sempena Minggu Muhibbah Menggunakan pengetahuan Matematik dalam urusan perniagaan. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Memupuk sikap jujur dan amanah di kalangan ahli. Menambah sumber kewangan persatuan Sains dan Matematik.

1 hari Ahli yang dipilih untuk bertugas di gerai.

LANGKAH

PROSES KERJA Perbincangan mengenai produk yang akan dijual dan sumber. Pembentukan kumpulan bertugas di gerai. Mendapatkan produk jualan dari sumber-sumber yang dikenal pasti. Penetapan harga produk jualan. Pemilihan dan persediaan tempat gerai. Hari jualan Laporan dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan Semua ahli persatuan Pengerusi Persatuan Pn. Shakila Safri Pn. Shakila Safri Pengerusi Persatuan Pengerusi Persatuan Kumpulan yang bertugas Pn. Shakila safri

TEMPOH

STATUS

1 2 3 4 5 6 7

1 hari 1 hari 1 minggu 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 30

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK TAHUN 2008 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PROJEK Penjagaan Taman Herba Sekolah Penjagaan Papan Kenyataan Persatuan Sains dan Matematik Keluaran buletin bulanan Per. Sains dan Matematik Seni dalam Matematik Penyediaan bahan Pameran Bulan Sains dan Teknologi Lawatan ke Planetarium di MITC Melaka Menganjurkan Pertandingan Sudoku antara persatuan. Gerai Jualan sempena Minggu Muhibbah JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 31

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PERSATUAN BAHASA INGGERIS

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS Persatuan Bahasa Inggeris pemangkin pengukuhan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahlinya. MISI PERSATUAN BAHASA INGGERIS 1. 2. 3. Memberi pendedahan yang luas kepada ahli-ahlinya mengenai Bahasa Inggeris. Mewujudkan ahli-ahli yang dinamik, kreatif dan berdaya maju. Menjadikan Persatuan Bahasa Inggeris sebagai satu platform yang terbaik bagi ahli-ahlinya memperkasakan penguasaan Bahasa Inggeris mereka.

MUKA SURAT : 32

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Guru penasihat Persatuan Bahasa Inggeris adalah di antara yang terbaik dan berpengetahuan luas. Guru penasihat yang senantiasa memperlengkapkan diri dengan perkembangan isu-isu semasa demi peningkatan pengetahuan para ahli melalui Bahasa Inggeris. Guru penasihat yang berdedikasi di dalam mencapai visi dan misi persatuan. W1. W2. KELEMAHAN (W) Kurangnya penyertaan para pelajar di dalam Persatuan Bahasa Inggeris. Penyertaan adalah di atas dasar paksaan di mana para pelajar diwajibkan untuk menyertai satu persatuan bagi setiap tahun persekolahan. Para pelajar kurang dinamik, kreatif dan berdaya maju ketika dikehendaki menguruskan Persatuan Bahasa Inggeris. Pergantungan terhadap guru penasihat adalah amat tinggi.

S3. S4.

W3. W4.

PELUANG (O) O1. O2. Bilangan pelajar yang kecil memudahkan guru penasihat untuk mengawal selia persatuan. Peluang yang amat luas bagi ahli-ahli menyumbangkan idea yang bernas, bakat yang terpendam dengan adanya kemudahan- Dunia Tanpa Sempadan: Internet. Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi perjumpaan adalah amat mencukupi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti persatuan. T1. T2.

CABARAN (T) Gejala sosial yang sukar dibendung seperti tidak berdisiplin, bersikap malas, suka melepak. Kesukaran ahli-ahli untuk membuat yang terbaik di atas kekurangan sumber dan ketiadaan inisiatif mereka di dalam menjayakan sesuatu aktiviti yang telah dirancangkan. Persepsi ahli-ahli persatuan bahawa kehadiran boleh diambil mudah kerana mereka tidak menyedari kepentingan markah ko-kurikulum untuk memasuki IPTA kelak.

O3. O4.

T3. T4.

MUKA SURAT : 33

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : Tiada peningkatan minat yang ketara bagi menguasai Bahasa Inggeris walaupun pelbagai usaha telah dijalankan, baik daripada pihak pentadbiran sekolah mahupun Panatia Bahasa Inggeris demi memperkasakan Bahasa Inggeris

MUKA SURAT : 34

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Tiada peningkatan minat yang ketara bagi menguasai Bahasa Inggeris walaupun pelbagai usaha telah dijalankan baik dari pihak pentadbiran sekolah mahupun Panatia Bahasa Inggeris demi memperkasakan Bahasa Inggeris.

Meningkatkan minat para pelajar kepada Persatuan Bahasa Inggeris.

Pada tahun 2008 ahliahli persatuan lebih aktif dan berinovasi di dalam mengendalikan Persatuan Bahasa Inggeris.

Segala perancangan yang telah ditetapkan pada tahun semasa dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Pembabitan guruguru penasihat hanyalah sebagai fasilitator sahaja bukanlah sebagai penggerak utama seperti tahuntahun sebelumnya.

Membentuk Pasukan Debat Sekolah. Pelaksanaan hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris. Permainan Scrabbles. ’Movie Viewing’ ’Language Games’

MUKA SURAT : 35

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Tiada peningkatan minat yang ketara bagi menguasai Bahasa Inggeris walaupun pelbagai usaha telah dijalankan baik dari pihak pentadbiran sekolah mahupun Panatia Bahasa Inggeris demi memperkasakan Bahasa Inggeris. STRATEGI : Meningkatkan minat para pelajar kepada Bahasa Inggeris khususnya kepada Persatuan Bahasa Inggeris.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Setiap hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris.

Menbangunkan modal insan.

Pn Evafira Fiza Cik Nadiyah Sharer

Setiap bulan persekolahan

Peruntuka n Sekolah

Pemantapan penguasaan Bahasa Inggeris dikalangan ahliahli.

Segala perancangan yang ditetapkan pada tahun semasa dapat dilaksanakan dengan jayanya. Segala perancangan yang ditetapkan pada tahun semasa dapat dilaksanakan dengan jayanya. Segala perancangan yang ditetapkan pada tahun semasa dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Pelaksanaan Hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris.

2

Membentuk dan menyelia Pasukan Debat Bahasa Inggeris SMTMT.

Membangunkan modal insan.

Pn Evafira Fiza Cik Nadiyah Sharer

Februari-Mei

Peruntuka n Sekolah

Sekurangkurangnya mendapat tempat ketiga bagi setiap pertandingan yang disertai. Perbendaharaan kata ahli-ahli di dalam Bahasa Inggeris dapat ditingkatkan.

Pasukan Debat yang dibentuk berjaya mendapat kemenangan yang dicita-citakan.

3

Permainan ’Scrabbles’

Membangunkan modal insan.

Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza

Sebulan sekali

Peruntuka n Sekolah

Pertandingan akan diadakan dikalangan ahli-ahli dari masa ke semasa.

MUKA SURAT : 36

4

Language Games

Membangunkan modal insan.

Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza

Sebulan sekali

Peruntuka n Sekolah

Minat ahli-ahli dapat diperkembangkan untuk terus memperkukuhkan pemahaman mereka mengenai Bahasa Inggeris.

Segala perancangan yang ditetapkan pada tahun semasa dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Permainan Bahasa yang akan dilaksanakan adalah bertujuan menjana daya kreativiti ahliahli persatuan.

5

Movie Viewing

Membangunkan modal insan.

Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza

2 bulan sekali

Peruntuka n Sekolah

Minat ahli-ahli dapat diperkembangkan untuk terus memperkukuhkan pemahaman mereka mengenai Bahasa Inggeris.

Segala perancangan yang ditetapkan pada tahun semasa dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Pendedahan berterusan kepada Bahasa Inggeris walaupun bersifat santai diharapkan dapat memupuk minat yang lebih teguh kepada pemantapan Bahasa Inggeris dikalangan ahli-ahli persatuan.

MUKA SURAT : 37

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris di peringkat sekolah. Penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli masih lagi di tahap sederhana. 1. 2. 3. Menggalakkan warga sekolah menggunakan B.I semasa berinteraksi di sekolah Meningkatkan kemahiran bertutur serta penguasaan Bahasa Inggeris Menyediakan pelbagai aktiviti dan permainan untuk mupuk minat warga sekolah Terhadap Bahasa Inggeris. Setiap hari Rabu, sepanjang bulan persekolahan. Ahli-ahli persatuan khususnya, para pelajar dan seluruh warga sekolah.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

LANGKAH 1 2 3 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Jadual/atur cara program Persediaan perlaksanaan ceramah/bengkel -Pengurusan bahan Perlaksanaan program Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle Guru Bahasa Inggeris yang telah ditetapkan pada bulanbulan tertentu. Pn. Evafira Fiza bt. Zulkifle Guru Bahasa Inggeris yang telah ditetapkan pada bulanbulan tertentu. Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Cik Nadiyah Sharer

TEMPOH Sepanjang Januari Sepanjang Februari 4 kali sebulan atau 5 kali sebulan, pada setiap hari Rabu. 4 kali sebulan atau 5 kali sebulan, pada setiap hari Rabu. 4 kali sebulan atau 5 kali sebulan, pada setiap hari Rabu. Minggu terakhir Oktober

STATUS Sedang dilaksanakan Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Sedang dilaksanakan Sedang dilaksanakan

MUKA SURAT : 38

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional : : Membentuk dan menyelia Pasukan Debat Bahasa Inggeris. Kebolehan ahli-ahli masih boleh diperkukuhkan dengan bimbingan guru penasihat di dalam menghadapi pertandingan debat Bahasa Inggeris Piala Dato’ Dr Nor Azmi dan kawasan Ayer Keroh. 1. Sekurang-kurangnya mendapat tempat ketiga di dalam setiap pertandingan yang disertai.

Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: : :

Februari- Mei Kumpulan pedebat Bahasa Inggeris SMTMT

LANGKAH 1 2 3

PROSES KERJA Pembentukkan Pasukan Debat Bahasa Inggeris Jadual latihan/ penyeliaan Laporan program

TANGGUNGJAWAB Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

TEMPOH 1 hari Februari-Mei 1 minggu selepas pertandingan selesai disertai.

STATUS Sedang dilaksanakan Sedang dilaksanakan Sedang dilaksanakan

MUKA SURAT : 39

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Permainan Scrabbles Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli masih lagi tidak di tahap yang memuaskan. 1. Pengukuhan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli persatuan dapat dipertingkatkan.

Sekali sebulan, setiap hari Isnin ketika perjumpaan untuk Persatuan Bahasa Inggeris. Ahli-ahli persatuan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH Sekali sebulan, setiap hari Isnin ketika perjumpaan untuk Persatuan Bahasa Inggeris. Setiap kali selesainya aktiviti, di dalam buku rekod aktiviti kokurikulum.

STATUS

1

Pelaksanaan permainan scrabbles

Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

2

Laporan program

Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

MUKA SURAT : 40

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Language Games Ahli-ahli perlu diasah dari segi daya kreativiti melalui Language Games. 1. Menyuntik keseronokkan di dalam proses pengukuhan Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli persatuan.

Sekurang-kurangnya sebulan sekali sepanjang tahun 2008 Ahli-ahli persatuan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

TEMPOH Sekurang-kurangnya sebulan sekali sepanjang tahun 2008 Setiap kali selesainya aktiviti, di dalam buku rekod aktiviti kokurikulum.

STATUS

1

Perlaksanaan program

2

Laporan perlaksanaan

MUKA SURAT : 41

PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Movie Viewing Kemahiran mendengar dan berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris di kalangan ahli-ahli persatuan adalah masih terhad. 1. Ahli-ahli dapat mempertajamkan kemahiran mendengar dan seterusnya kemahiran berkomunikasi mereka di dalam Bahasa Inggeris.

2 kali sebulan mengikut kesesuaian. Ahli-ahli persatuan

LANGKAH 1 2

PROSES KERJA Pelaksanaan program Laporan perlaksanaan

TANGGUNGJAWAB Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle Cik Nadiyah Sharer Pn Evafira Fiza bt. Zulkifle

TEMPOH 2 kali sebulan Setiap kali selesainya aktiviti, di dalam buku rekod aktiviti kokurikulum.

STATUS

MUKA SURAT : 42

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2008 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA PROJEK Pelaksanaan Hari Rabu sebagai Hari Bahasa Inggeris Membentuk dan menyelia Pasukan Debat Sekolah Permainan Scrabbles Language Games Movie Viewing JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 43

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
KELAB KERJAYA

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI KELAB KERJAYA Pemilihan kerjaya yang sesuai dengan masa kini MISI KELAB KERJAYA 1. 2. Bijak Memilih Kerjaya Mengikut Minat Kesesuaian kerjaya dengan pelajaran

MUKA SURAT : 44

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
KELAB KERJAYA TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat Mempunyai banyak maklumat tentang kerjaya Mempunyai banyak pelajar yang berpotensi dalam bidang tertentu W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) Sebilangan guru kurang pengetahuan dalam bidang kerjaya Semua maklumat tidak dapat disampaikan dengan sepenuhnya Ramai pelajar yang tidak minat mengikuti kelab ini

PELUANG (O) O1. O2. O3. PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan Wakil rakyat kawasan komited dan memberi sokongan Ibu bapa dan penjaga memberi kerjasama dan dorongankepada anakanakdalam semua penyertaan T1. T2. T3.

CABARAN (T) Ada ibu bapa atau penjaga kurang mengalakkan anak anak mereka aktif dalam ko kurikulum Pengaruh sosial di luar kawasan sekolah Wujud peluang pekerjaan tidak separuh masa di pusat pusat hiburan dan gerai gerai yang menjual makanan

MUKA SURAT : 45

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH ISU-ISU STRATEGIK KELAB KERJAYA

TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan Guru guru kurang pendedahan kerjaya masa kini

MUKA SURAT : 46

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
KELAB KERJAYA TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK mewujudkan pelajar yang mempunyai matlamat dan halatuju yang jelas selepas tamat sekolah.

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan

Membimbing pelajar membina matlamat hidup yang jelas

100 % pelajar mendapat bimbingan & kaunseling

90% pelajar mendapat khidmat bimbingan dan kaunseling

Membantu sekolah mencapai kecemerlangan

1. Pameran Kerjaya 2. Ceramah Kerjaya 3. Lawatan Kerjaya 1. Menggunaka n Pceramah bertauliah 2. Menghantar guru berkursus anjuran badanbadan yang diiktiraf.

2.

Kebanyakan guru guru kurang pengetahuan kerjaya

Meningkatkan pengetahuan guru dalam bidang kerjaya

Menambahkan kemahiran guru dalam pengetahuan kerjaya di sekolah

Bilangan guru yang berkemahiran dalam bidang kerjaya meningkat

1 % guru mahir dalam kerjaya yang terdapat di sekolah

25 % guru mahir dalam pengetahuan kerjaya yang terdapat di sekolah.

MUKA SURAT : 47

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
KELAB KERJAYA TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : STRATEGI : Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB GPK Kokurikulum Penyelaras GPK Kokurikulum Penyelaras GPK Kokurikulum Penyelaras, Guru bertanggungjawab

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI Penglibatan pelajar sebanyak 100% dalam setiap pameran Penglibatan pelajar sebanyak 90% dalam setiap ceramah Penglibatan pelajar sebanyak 100% dalam setiap lawatan

PELAN KONTIGENSI

1

Pameran Kerjaya

Jan - April

RM 6,000.00 JPN

Penglibatan menyeluruh pelajar dalam kerjaya Meningkatkan kerjasama dan persahabatan Pelajar lebih memahami bidang kerjaya yang diceburi

Pemantauan Buku Laporan Aktiviti

2

Ceramah Kerjaya

Jan, Mac, Mei, Ogos dan Okt

RM 4,000.00 JPN / Sekolah

Aktiviti diadakan setiap 2 bualn

3

Lawatan sambil belajar

Jun, Oktober

RM 1000.00 - PIBG & Ibu bapa

Lawatan ke lokasi kerjaya yg baik

MUKA SURAT : 48

ISU STRATEGIK 2 : STRATEGI : Kebanyakan guru guru kurang pengetahuan kerjaya

BIL 1

PROGRAM / PROJEK Pendedahan asas

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB GPK Kokurikulum - Penyelaras

TEMPOH Sekali setahun ( Feb )

KOS / SUMBER RM 600. 00 - Sekolah

OUTPUT (HASIL) Peningkatan kemahiran guru dalam kerjaya.

KPI Bilangan guru yang berkemahiran dalam kerjaya bertambah Bilangan guru yang berkemahiran dalam kerjaya bertambah

PELAN KONTIGENSI Pendedahan Kerjaya peringkat dalaman

2

Jemputan pakar pakar

GPK Kokurikulum - Penyelaras

Awal tahun ( Jan )

RM 600.00 - Sekolah

Penambahan pengetahuan dan kemahiran asas dalam kalangan guru

Pendedahan peringkat luaran

MUKA SURAT : 49

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
KELAB KERJAYA TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Meningkatkan kesedaran halatuju diri dan perancangan kerjaya masa depan Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar dalam kerjaya 1. Mempunyai kemudahan prasarana yang lengkap Melahirkan murid berpotensi dalam Kokurikulum

2.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Januari – Mac Semua Pelajar

LANGKAH 1 2 3 4

PROSES KERJA Mesyuarat Kokurikulum Menyenaraikan kemudahan prasarana mengikut keperluan Anggaran kos yang diperlukan Perbincangan dengan pentadbir sekolah untuk menaiktaraf prasarana dan mengenalpasti kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan kemampuan kewangan

TANGGUNGJAWAB Pentadbir Guru

TEMPOH 2 minggu

STATUS

MUKA SURAT : 50

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Meningkatkan Kemahiran dan pengetahuan Guru & Guru Penasihat Dalam Kerjaya Guru Kurang Kemahiran pPengetahuan Dalam Kerjaya terkini 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menambah pengetahuan guru dalam bidang kerjaya Guru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti

Januari – Julai Semua guru

LANGKAH

PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bagi Penetapan tarikh-tarikh penting • •

TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum • Penyelaras • Guru-guru Penasihat GPK Kokurikulum • Penyelaras • Guru-guru Penasihat 1 hari

TEMPOH

STATUS

1

2

Taklimat kepada guru-guru Penasihat Bincang aktiviti, kos dan sumber.

1 hari

3

Surat-menyurat • Tarikh aktiviti • Surat untuk penceramah jemputan dan t • Tarikh perjumpaan. Jadual Aktiviti Pelaksanaan aktiviti

Penyelaras • Guru-guru Penasihat Guru Penasihat & AJK Guru Penasihat • Penyelaras GPK Kokurikulum • Penyelaras • Guru Penasihat

1 hari

4 5

3 hari Januari

6

Pemantauan & Laporan

Setiap kali program

MUKA SURAT : 51

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
KELAB KERJAYA TAHUN : 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Pameran booth 2 Ceramah 3 Lawatan 4 Pendedashan Kerjaya Dalaman 5 Kursus Lanjutan

MUKA SURAT : 52

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
KELAB PENYELENGGARAAN

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI KELAB PENYELENGGARAAN Menjadikan Infrastruktur Sekolah Sifar Kerosakan MISI KELAB PENYELENGGARAAN 1. 2. Menjadikan sistem bekalan elektrik , makenikal dan bangunan sekolah dalam keadaan terbaik Menjadikan sistem perabut sekolah dalam keadaan tersusun dan teratur

MUKA SURAT : 53

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
KELAB PENYELENGGARAAN TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Ada tenaga separuh mahir yang berkeupayaan menyenggara dan membaik pulih peralatan yang rosak. Ada masa yang diperuntukan ( isnin 3.30 pm hingga 5.00 pm ) PELUANG (O) O1. Dapat meminimumkan kos pembaikan yang perlu dibuat oleh pihak sekolah dan seterusnya menyelamatkan wang kerajaan T1. Kekangan masa CABARAN (T) W1. KELEMAHAN (W) Pengurusan dan penyenggaraan insfratruktur yang tidak teratur serta tidak sistematik

MUKA SURAT : 54

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
KELAB PEYELENGGARAAN TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pengurusan dan penyenggaraan insfratruktur yang tidak teratur serta tidak sistematik Kekangan masa

MUKA SURAT : 55

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
KELAB PELENGGARAAN TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI

Menyenggara sistem perabut, susunatur kerusi meja dan peralatan elektrikal Merekod serta melaporkan sebarang kerosakan Melaksanakan sendiri aktiviti pebaikan kecil Lain lain hal yang diarahkan oleh pentadbir sekolah

2.

1.

Pengurusan dan penyenggaraan insfratruktur yang tidak teratur serta tidak sistematik

Pelajar berminat dan mempunyai kemahiran asas

Insfrstruktur teratur

Penglibatan semua pelajar

Tiada

Berjalan seperti yang dirancang
3.

4.

MUKA SURAT : 56

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
KELAB PENYELENGGARAAN TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pengurusan Dan Penyenggaraan Insfratruktur Yang Tidak Teratur Serta Tidak Sistematik STRATEGI : Program dan aktiviti penyelenggaraan yang sistematik

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Menyenggara sistem perabut, susunatur kerusi meja dan peralatan elektrikal Merekod serta melaporkan sebarang kerosakan Melaksanakan sendiri aktiviti pebaikan kecil

Membina Nusa Bangsa

Dewan bunga raya

10 bulan

tiada

Dewan dalam keadaan terbaik

Tahap Siap Tugasan

Penglibatan aktif guru penasihat dengan juruteknik Pastikan setiap pelan dibuat secara rutin mengikut jadual Memohon peruntukan sekiranya membabitkan kos penyenggaraan Ahli kelab sentiasa bersedia apabila diarahkan

2

Membina Nusa Bangsa

Persekitaran sekolah

10 bulan

tiada Bergantung kepada keadaan kerosakan Bergantung kepada keadaan kerosakan

Laporan dibuat

Tahap Siap Tugasan

3

Membina Nusa Bangsa

Alatan rosak

10 bulan

Peralatan yang rosak dapat dibaikai Peralatan yang rosak dapat dibaikai segera

Tahap Siap Tugasan

4

Lain lain hal yang diarahkan oleh pentadbir sekolah

Membina Nusa Bangsa

Persekitaran sekolah

10 bulan

Tahap Siap Tugasan

MUKA SURAT : 57

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
KELAB PENYELENGGARAN TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Menyenggara sistem perabut, susunatur kerusi meja dan peralatan elektrikal Membantu pengurusan sekolah dalam memperkemaskan infrastruktur 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Membantu sekolah dalam peyenggaraan harta benda Membantu sekolah dalam mengawal selia pergerakan infrastruktur

Berkala. Terpulang kepada keadaan. Tapi mesti diselesaikan Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH 1 2 3 4 Pendaftaran ahli

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat dan ahli Guru penasihat dan ahli Guru penasihat dan ahli 1 hari

TEMPOH

STATUS Telah dijalankan Telah dijalankan Telah dijalankan Telah dijalankan

Susunatur meja dan kerusi kelas Susunatur dewan bunga raya Buang dan baiki perabut rosak dan bakar

2 minggu 2 minggu 2 minggu

MUKA SURAT : 58

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Merekod serta melaporkan sebarang kerosakan Membantu juruteknik dalam melapor kerosakan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mempercepatkan pelan tindakan segera atas sebarang kerosakan Mengesan punca punca kerosakan sering berlaku

Sepanjang tahun Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH

PROSES KERJA Merekod semua kerosakan dan serahkan kepada juruteknik bagi tindakan selanjutkan Mengesan punca punca kerosakan sering berlaku

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Guru penasihat dan ahli

Sepanjang tahun

2

Guru penasihat

Sepanjang tahun

MUKA SURAT : 59

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Melaksanakan sendiri aktiviti pebaikan kecil Penyelesaian tindakan segera 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Sebagai mencapai matlamat kerosakan sifar Membantu menjimat wang kerajaan

Sepanjang tahun Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH Setiap minggu kedua perjumpaan kelab Setiap minggu kedua perjumpaan kelab

STATUS

1

Membaik pulih meja guru dan meja kayu pelajar

Guru Penasihat dan ahli

Sudah bermula

2

Hantar parabut yang telah diperbaiki ke kelas dsb

Guru Penasihat dan ahli

Sudah dilaksanakan

MUKA SURAT : 60

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Lain lain hal yang diarahkan oleh pentadbir sekolah Penyelesaian masalah segera 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menyelesaikan masalah penyelenggaraan yang dihadapi oleh pihak sekolah Menyempurnakan persiapan sesuatu majlis sekolah

Sepanjang tahun Ahli kelab peyelenggaraan

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

1

Menunggu arahan yang pasti diterima dan sentiasa bersiap sedia menjalankan tugas

Pengetua, GPK 1 dan Guru Penasihat

Sepanjang tahun

MUKA SURAT : 61

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
KELAB PEYELENGGARAAN TAHUN 2008 BIL 1 NAMA PROJEK Menyelenggara sistem perabut, susunatur kerusi dan peralatan elektrikal serta makenikal Merekod serta melaporkan sebarang kerosakan Melaksanakan sendiri aktiviti pebaikan kecil Lain lain hal yang diarahkan oleh pentadbir sekolah JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

2

3

4

MUKA SURAT : 62

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat SMTMT menjadi pasukan elit Peringkat Kebangsaan menjelang 2010 MISI PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT 1. 2. 3. Melaksanakan rancangan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan kebombaan Meningkatkan disiplin dan setia kawan serta memupuk semangat yakin diri dan bertanggungjawab kepada harta benda dan masyarakat

TARGET PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN JOHAN Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba PERINGKAT Negeri NAIB JOHAN Pertandingan kawat kaki badan beruniform Pertandingan kawat hose kebombaan Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba 2009 Pertandingan kawat kaki badan beruniform Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba Pertandingan kawat hose kebombaan Negeri Pertandingan kawat hose kebombaan PERINGKAT Negeri Negeri Negeri TEMPAT KE 3 PERINGKAT

2008

Negeri Pertandingan kawat kaki badan beruniform

Negeri Negeri

Kebangsaan

2010

MUKA SURAT : 63

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Mempunyai jurulatih yang berpengalaman dan komitmen yang tinggi Mempunyai kelengkapan peralatan dan uniform yang cukup Sokongan kuat pihak sekolah PELUANG (O) O1. O2. Ahli kadet mempunyai saiz fizikal yang bersesuaian dengan aktiviti kebombaan 8 orang ahli kadet bomba mempunyai pengalaman di peringkat kebangsaan. T1. T2. Masa latihan yang terhad. Penglibatan ahli kadet bomba dalam permainan lain seperti bola sepak dan ragbi CABARAN (T) W1. W2. KELEMAHAN (W) Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki Kurang pengalaman dalam ilmu kebombaan

MUKA SURAT : 64

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki Tiada ilmu kebombaan

MUKA SURAT : 65

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2008

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI Johan Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba Peringkat Negeri

TOV 2007 Johan Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba Peringkat Negeri

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki

Boleh berkawat kaki dengan baik

Menguasai asas kawat kaki peringkat asas 1 Menguasai asas kawat kaki peringkat 2

Johan Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba Peringkat Negeri

Mengadakan sesi latihan kawat kaki asas 1 dan asas 2

2.

Tiada ilmu kebombaan

Ahli kadet menguasai ilmu kebombaan

Berpengetahuan dan berkemahiran tentang kaedah penggunaan pemadam api. Kawat operasi hos

Johan Pertandingan Kawat Hose Perseoranga n Peringkat Negeri

Johan Pertandingan Kawat Hose Perseoranga n Peringkat Negeri

Johan Pertandingan Kawat Hose Perseorangan Peringkat Negeri

Mengadakan sesi pengajaran penggunaan alat pemadam api dan praktikal Mengadakan sesi latihan kawat operasi hos

MUKA SURAT : 66

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Sebahagian ahli pasukan tiada asas kawat kaki STRATEGI : Mengadakan sesi latihan kawat kaki asas 1 dan asas 2

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Latihan kawat kaki 114

Membangunkan Modal Insan

Jurulatih

32 jam

Tiada

Pelajar boleh berkawat dengan baik

Johan Pertandingan kawat kaki Kadet Bomba Peringkat Negeri

Merancang dan melaksanakan latihan kawat kaki

MUKA SURAT : 67

ISU STRATEGIK 2 : Tiada ilmu kebombaan STRATEGI : Mengadakan sesi pengajaran penggunaan alat pemadam api dan praktikal

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Penerangan jenis jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan praktikal

Membangunkan Modal Insan

Guru penasihat / Jurulatih

1 Jam 30 minit

Tiada

Pelajar boleh menggunakan peralatan pemadam api mudah alih dengan baik

Pelajar boleh menggunakan peralatan pemadam api mudah alih dengan baik

Merancang dan melaksanakan sesi penerangan dan latihan praktikal

ISU STRATEGIK 2 : Tiada ilmu kebombaan STRATEGI : Mengadakan sesi latihan kawat operasi hos

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Penerangan dan praktikal sesi kawat hos 1-3

Membangunkan Modal Insan

Guru penasihat / Jurulatih

11 jam 30 minit

tiada

Pelajar boleh berkawat dengan baik

Johan Pertandingan kawat kaki perseorangan Peringkat Negeri

Merancang dan melaksanakan latihan kawat kaki

MUKA SURAT : 68

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Latihan kawat kaki langkah 1-14 Dapat menguasai Kawat kaki asas1 dan asas 2 dengan baik Boleh melakukan pergerakan asas kawat kaki dari langkah 1 hingga langkah 14 32 hour Semua ahli kadet Bomba SMTMT

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14

PROSES KERJA Latihan Kawat kaki 1 Latihan Kawat kaki 2 Latihan Kawat kaki 3 Latihan Kawat kaki 4 Latihan Kawat kaki 5 Latihan Kawat kaki 6 Latihan Kawat kaki 7 Latihan Kawat kaki 8 Latihan Kawat kaki 9 Latihan Kawat kaki 10 Latihan Kawat kaki 11 Latihan Kawat kaki 12 Latihan Kawat kaki 13 Latihan Kawat kaki 14

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih

TEMPOH 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit

STATUS Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan

PELAN OPERASI : 2 MUKA SURAT : 69

Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: : : : :

Penerangan jenis jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan praktikal Ahli kadet menguasai kamahiran penggunaan alat pemadam api mudah alih Memberi pengetahuan dan kemahiran tentang kaedah penggunaan alt pemadam api. 1 jam 30 minit Semua ahli kadet Bomba SMTMT

LANGKAH 1 2 3

PROSES KERJA Pengenalan jenis jenis alat pemadam api Demonstrasi Latihan praktikal

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat / Jurulatih Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih

TEMPOH 40 minit 10 minit 40 minit

STATUS Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan Telah dilaksanakan

MUKA SURAT : 70

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Mengadakan sesi latihan kawat operasi hos Dapat menguasai Kawat operasi dengan baik Ahli kadet bomba boleh menguasai kemahiran penggunaan peralatan bomba dengan baik.

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

11jam 30 minit Semua ahli kadet Bomba SMTMT

LANGKAH 1 2 3 4 5

PROSES KERJA Kawat Operasi Pam permulaan Kawat Operasi pam 2 A Kawat Operasi pam 2C Kawat Operasi pam 4A dan 4C Kawat Operasi pam 5A dan 5C

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih Guru penasihat / Jurulatih

TEMPOH 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit 2 jam 15 minit

STATUS

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH MUKA SURAT : 71

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT TAHUN 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Latihan kawat kaki langkah 1-14 Penerangan jenis jenis alat 2 pemadam api mudah alih dan latihan praktikal 3 Mengadakan sesi latihan kawat operasi hos

MUKA SURAT : 72

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PASUKAN PENGAKAP

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PASUKAN PENGAKAP SMTMT Melatih generasi muda bagi melahirkan individu yang berpotensi dari segi perkembangan fizikal, intelek, sosial dan kerohanian serta bertanggungjawab kepada masyarakat, negara dan masyarakat antara bangsa MISI PASUKAN PENGAKAP SMTMT 1. 2. 3. Penglibatan sepanjang tahun dalam proses pendidikan tidak formal Menjadikan setiap individu agen utama pembangunan diri ke arah berdikari, bertanggungjawab dan komited Membina sistem nilai berasaskan prinsip-prinsip kerohanian, sosial dan peribadi seperti yang ternyata dalam persetiaan

TARGET PASUKAN PENGAKAP SMTMT TAHUN / PERINGKAT JOHAN Jambori 2008 PERINGKAT antarabangsa NAIB JOHAN Jambori PERINGKAT Kebangsaan TEMPAT KE 3 Jambori /perkhemahan PERINGKAT Sekolah

Jambori 2009

antarabangsa

Jambori

Kebangsaan

Jambori /perkhemahan

Sekolah

Jambori 2010

antarabangsa

Jambori

Kebangsaan

Jambori /perkhemahan

Sekolah

MUKA SURAT : 73

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PASUKAN PENGAKAP TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. Guru penasihat pengakap adalah guru yang terlatih dan berpengalaman luas Teori berpengakap diperkukuhkan dengan latihan amali W1. W2. KELEMAHAN (W) Pelajar kurang menyertai pasukan pengakap kerana kesukaran untuk membeli pakaian Pengakap bukan satu badan persatuan yang mempunyai pertandingan tetapi ia merupakan satu badan sukarela yang bertujuan untuk melatih pelajar secara informal berbanding dengan persatuan uniform yang lain seperti bomba kadet polis dan KRS yang mempunyai pertandingan-pertandingan.

S3. S4.

Program program yang menarik disediakan oleh pihak pengakap persekutuan untuk diikuti oleh pelajar. Guru-guru pengakap kerap pergi kursus pengakap untuk mendapat ilmu dan pengetahuan berpengakap PELUANG (O)

W3.

CABARAN (T) T1. T2. Pelajar lebih cenderung untuk memasuki persatuan uniform seperti Kadet polis, Bomba dan KRS kerana ia lebih glamour dan terkenal Pengakap adalah persatuan uniform yang memerlukan komitmet dan kerjasama dan sikap tolong menolong jika minat pelajar tiada mereka tidak akan dapat untuk mengikuti program-program yang dijalankan

O1. O2.

Program yang menarik dan perkhemahan pengakap yang menyeronokan pelajar Pelajar dapat menimba pengalaman dan menjalinkan hubungan siratulrahaim dengan pelajar-pelajar sama ada dalam negara mahupun luar negara Kelengkapan untuk berkhemah dan kenderaan disediakan oleh pihak sekolah bagi mengalakan pelajar berpengakap Diiktiraf oleh parlimen sebagai satu badan uniform yang berada di Malaysia dan juga diperingkat antarabangsa

O3. O4.

MUKA SURAT : 74

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PENGAKAP SMTMT TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestari mereka bagi aktiviti pengakap Walaupun ramai yang ingin menganggotai pasukan pengakap tetapi mereka menghadap kesukaran untuk mendapatkan pakaian.

MUKA SURAT : 75

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PASUKAN PENGAKAP SMTMT TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestari mereka bagi aktiviti pengakap

Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap unit pengakap

Pada tahun 2008 langkah-langkah penambah baikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh penasihat pengakap

Peratusan keberkesana n langkah pembaikan berkenaan

60 % pelajar pengakap bermasalah sikap

Bilangan pelajar pengakap bermasalah sikap berkurangan kepada 20% sahaja

1. Mengadakan lebih banyak aktiviti aktiviti perkhemahan yang mampu menarik minat pelajar untuk berpengakap 2. Memberi markah yang baik kepada mereka yang mengikuti aktiviti pengakap 1. Memohon peruntuan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan pembelian pakaian khas pengakap 2. Mengalakan pelajar yang sudah mempunyai pakaian khas pengakap penyertai pengakap

2.

Walaupun ramai yang ingin menganggotai pasukan pengakap tetapi mereka menghadap kesukaran untuk mendapatkan pakaian khas

Mendapat pakaian pengakap

Pada tahun 2008 peruntukan untuk mendapatkan baju akan dimohon

Pelajar akan mendapat pakaian

100% pelajar membeli baju pengakap tetapi ia bukan baju khas pengakap tetapi T-shirt pengakap sahaja

Pelajar dapat membeli baju khas pengakap sehingga 100% mempunyai baju pengakap yang lengkap

MUKA SURAT : 76

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PASUKAN PENGAKAP SMTMT TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestari mereka bagi aktiviti pengakap STRATEGI : Membenteras sikap pelajar yang kurang produktif terhadap unit pengakap

BI L

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Mengadakan lebih banyak aktiviti aktiviti perkhemahan yang mampu menarik minat pelajar untuk berpengakap

Membangunkan modal insan

Guru Penasihat

Sepanjang tahun

Tiada

Pelajar pengakap mendapat perhatian sewajarnya daripada guru penasihat Pelajar pengakap akan lebih berusaha untuk mengejar markah dan mengikuti aktiviti yang dijalankan

Pelaksanaan 100% program

Perkhemahan untuk mengukuhkan pengetahuan asas berpengakap

2

Memberi markah yang baik kepada mereka yang mengikuti aktiviti pengakap

Membangunkan modal insan

Guru penasihat

Setiap kali selepas perkhemaha n / jambori pengakap

Tiada

Pelaksanaan 100% program

Program dinilai oleh penasihat diatas kelayakan dan sikap kesungguhan dan usaha yang dijalankan oleh pelajar

MUKA SURAT : 77

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun ramai yang ingin menganggotai pasukan pengakap tetapi mereka menghadap kesukaran untuk mendapatkan pakaian khas STRATEGI : Mendapat pakaian khas pengakap

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER RM 80.00 untuk setiap ahli pengakap Kewangan sekolah

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Memohon peruntukan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan pembelian pakaian khas pengakap Mengalakan pelajar yang sudah mempunyai pakaian khas pengakap penyertai pengakap

Membangunkan modal insan

Guru penasihat

Sepanjang tahun

Pelajar pengakap mendapat pakaian khas

100% pelajar mempunyai pakaian khas pengakap

Mengunakan baju TShirt pengakap untuk mengurangkan kos

2

Membangunkan modal insan

Guru penasihat

Awal tahun

Tiada

Pelajar tidak perlu membeli pakaian baru

100% pelajar mempunyai pakaian khas pengakap

Pakaian melambangkan imej pengakap

MUKA SURAT : 78

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PENGAKAP SMTMT TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Mengadakan lebih banyak perkhemahan/ jambori pengakap Pelajar minta untuk pergi berkhemah 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar akan lebih berminat untuk menyertai pasukan pengakap Aktiviti perkhemahan dan jambori akan dapat memberikan pendedahan dan mematangkan pemikiran pelajar

Sekurang-kurangnya 3 kali setahun sepanjang tahun 2008 Semua pelajar pengakap

MUKA SURAT : 79

LANGKAH 1 2 3 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat menyurat untuk mengadakan perkhemahan Pengesahan kehadiran murid Jadual aktiviti perkhemahan Persediaan pelaksanaan perkhemahan 1. makanan 2. pakaian 3. duit saku 4. pengurusan bahan 5. alatan perkhemahan Perlaksanaan aktiviti perkhemahan Laporan perlaksanaan program

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat dan peserta perkhemahan

TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 minggu sebelum tarikh pelaksanaan

STATUS

7 8

Guru penasihat dan peserta perkhemahan Guru penasihat

2 hari 1 malam 1 minggu selepas perlaksanaan

MUKA SURAT : 80

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Memberi markah yang baik kepada mereka yang mengikuti aktiviti pengakap Pelajar akan merasai usaha mereka akan dihargai oleh pihak sekolah dan memberi motivasi kepada pelajar lain untuk mengikuti aktiviti pengakap 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menghargai pelajar Memberi motivasi kepada pelajar – pelajar lain untuk turut serta dalam aktiviti pengakap

Setiap kali selepas aktiviti dijalankan Ahli pengakap SMTMT

LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan pembelian sijil Usaha mencetak sijil Pemberian sijil di perhimpunan Jadual aturcara pemberian sijil Persediaan pelaksanaan Pelaksanaan program Laporan perlaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat dan peserta Guru penasihat 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

MUKA SURAT : 81

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional : : Memohon peruntukan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan pembelian pakaian khas pengakap Tidak semua pelajar yang berkemampuan membeli pakaian khas pengakap, dan pakaian tersebut juga hanya digunakan 1 tahun atau 2 tahun. Selepas tamat persekolahan mereka tidak lagi menggunakan pakaian tersebut 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Membantu pelajar yang kurang berkemampuan Menarik minat pelajar untuk menyertai pasukan pengakap

Objektif

:

Sepanjang tahun Pelajar smtmt

LANGKAH 1. 2 3 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Surat –menyurat Penyediaan nama pelajar untuk mendapatkan bantuan Pelaksanaan projek Laporan pelaksanaan ( post mortem)

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat dan ahli pengakap Guru penasihat dan ahli pengakap Guru penasihat 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu selepas pelaksanaan program

MUKA SURAT : 82

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional : : Mengalakan pelajar yang sudah mempunyai pakaian khas pengakap penyertai pengakap Tidak perlu membazir Pakaian rasmi pelajar yang lama boleh digunakan Mengalakan pelajar supaya yang telah menganggotai pengakap untuk meneruskan aktiviti berpengakap di sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Kesinambungan aktiviti pengakap dari sekolah lama ke SMTMT Menarik minat pelajar untuk menyertai pengakap

Objektif

:

Awal tahun semasa minggu orentasi Pelajar SMTMT (pengakap)

LANGKAH 1 2 3 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan dan penyedian kertas kerja Urusan surat-menyurat Pengesahan ahli pengakap baru Jadual aturcara Pelaksanaan program Laporan pelaksanaan (post mortem)

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat Guru penasihat dan ketua pengakap pelajar Guru penasihat dan Ajk minggu muhibah Guru penasihat dan ajk minggu muhibah Guru penasihat 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

MUKA SURAT : 83

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN PENGAKAP SMTMT TAHUN : 2008 BIL 1 NAMA PROJEK Mengadakan lebih banyak perkhemahan/ jambori pengakap Memberi markah yang baik kepada mereka yang mengikuti aktiviti pengakap Memohon peruntukan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan pembelian pakaian khas pengakap Mengalakan pelajar yang sudah mempunyai pakaian khas pengakap penyertai pengakap JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

2

3

4

MUKA SURAT : 84

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERSATUAN BULAN SABIT MERAH SMTMT Mewujudkan warga SMTMT yang dinamik dan celik dengan aktiviti PBSM menjelang 2010 MISI PERSATUAN BULAN SABIT MERAH SMTMT 1. 2. 3. Melindungi Nyawa dan Kesihatan Perkhidmatan bermasyarakatan Persefahaman dan Persahabatan Antarabangsa

MUKA SURAT : 85

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Guru penasihat yang berpengalaman dan kelayakan Bilangan ahli yang ramai dan dapat membantu dalam aktiviti sekolah seperti Merentas Desa,Road Relay, Sukan Sekolah dan Permainan, Ramai pelajar yang berkelayakan dan berpengalaman Pelajar yang berdedikasi W1. W2. W3. W4. KELEMAHAN (W) Terlalu ramai pelajar dan aktiviti perlu dibahagikan kepada 2kumpulan untuk perjumpaan mingguan. Fokus kepada pelajar Ting 5 dan oleh itu pelajar Ting 4 mungkin tertingggal Pelajar yang tiada pengalaman tiada banyak peluang untuk mendapat latihan praktikal kerana kesuntukan masa Unit ini hanya menjadi unit sokongan kepada sekolah dalam berbagai aktiviti sukan yang dijalankan CABARAN (T) T1. Kadang –kala pelajar menunjukkan minat untuk menyertai program yang dianjurkan Kehadiran merupakan masalah untuk sesetengah aktiviti Segelintir pelajar hanya menyertai persatuan ini untuk mencukupkan penyertaan dalan Unit Badan Beruniform

PELUANG (O) O1. Terdapat ramai pelajar, dan ia membantu sekolah menjalankan semua aktiviti sekolah seperti Merentas Desa, Road Relay, Sukan Sekolah dan Permainan, yang memerlukan bantuan dari unit ini. Peralatan yang mencukupi Terdapatnya bas dan van sekolah membantu dalam kes kecemasan Sokongan dari Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Melaka

O2. O3. O4.

T2. T3.

MUKA SURAT : 86

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH TAHUN 2008 SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah: 1. Oleh kerana pelajar hanya berada di SMTMT selama lebih kurang 2 tahun, pencapaian sebenar pelajar PBSM tidak dapat dilihat dengan sebaik mungin. Ini juga kerana, jumlah pelajar dalam persatuan ini terlalu ramai untuk diberi pengutamaan Ramai pelajar yang berusaha dengan giat dalam persatuan ini adalah pelajar yang sudahpun berpengalaman, khususnya dari sekolah lama mereka selama 3 tahun atau lebih

2.

MUKA SURAT : 87

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

1.

Oleh kerana pelajar hanya berada di SMTMT selama lebihkurang 2 tahun,pencapaian sebenar pelajar PBSM tidak dapat dilihat dengan sebaik mungkin. Ini juga kerana jumlah pelajar dalam persatuan ini terlalu ramai untuk diberi pengutamaan. 2. Ramai pelajar yang berusaha giat dalam persatuan ini adalah pelajar yang berpengalaman khususnya dari sekolah lama mereka selama 3 tahun atau lebih

Meningkat kan pencapaian dan prestasi ahli

Prestasi ahli lebih baik

Ujian/Peperiksaa n

Tiada

Lulus Ujian/Peperisaa n dengan jayanya

a) Kelas dan ceramah yang berkaitan dengan Ujian /Peperiksaan b) Latihan Praktikal

MUKA SURAT : 88

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 :

1.
2.

Oleh kerana pelajar hanya berada di SMTMT selama lebihkurang 2 tahun,pencapaian sebenar pelajar PBSM tidak dapat dilihat dengan sebaik mungkin. Ini juga kerana jumlah pelajar dalam persatuan ini terlalu ramai untuk diberi pengutamaan. Ramai pelajar yang berusaha giat dalam persatuan ini adalah pelajar yang berpengalaman khususnya dari sekolah lama mereka selama 3 tahun atau lebih

STRATEGI : Meningkat kan pencapaian dan prestasi ahli

BIL

PROGRAM / PROJEK a) Kelas dan ceramah yang berkaitan dengan Ujian /Peperiksaan b) Latihan Praktikal.

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Membangunkan modal insan

En Sulaiman Piduan

2 bulan

RM200

Peningkatan prestasi pelajar

Lulus Ujian/Peperiksaa n

Perlaksanaan Bengkel dan Ceramah yang berkesan

MUKA SURAT : 89

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Kelas , Ceramah dan Latihan Keseluruhannya kebolehan ahli masih di tahap sederhana 1. 2. 3. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pelajar dapat menduduki Ujian/Peperiksaan yang ditetapkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Melaka dan lulus Pelajar yang lulus akan menerima Sijil

Ahli menerima pengisian bahan yang berguna yang boleh memanfaatkan diri khususnya, dan masyarakat amnya 2 bulan Ahli-ahli Ting 5

LANGKAH 1 2 3. 4 5 6

PROSES KERJA Perbincangan dan penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan Penceramah dalaman/jemputan Pengesahan kehadiran Penceramah Jadual dan sussunatur program Persediaan perlaksanaan Ceramah: a. Alat siaraya b. Persediaan tempat c. Pengurusan bahan d. Urusan Jamuan Perlaksanaan Ceramah Laporan(Post Mortem)

TANGGUNGJAWAB Cik P.Meenakshi Cik P.Meenakshi En Sulaiman Piduan EnSulaiman Piduan En Sulaiman Piduan En Sulaiman

TEMPOH 2 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 1 hari sebelum Ceramah

STATUS

7 8

En Sulaiman Piduan Cik Pathiyil Meenakshi

1 jam x 4 minggu x 2bulan

MUKA SURAT : 90

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH TAHUN 2008 BIL 1 2 3 4 5 NAMA PROJEK Merantas Desa / Road Relay Kejohanan Olahraga / Ujian Tara / SaringaN Sukan bola Sepak Ceramah dan Penyediaannya Laporan / Post Mortem JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 91

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC Menjadi sebuah pasukan yang mantap dan digeruni dalam peringkat zon, peringkat Negeri dan antara Sekolah Teknik Peringkat Zon dan Kebangsaan MISI PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC Menjadi pasukan cemerlang/elit 2008-2010 Menjadi juara dalam:
1. 2. 3. 4.

Kawasan Air Keroh (Mempertahankan kejuaraan kali ke5) Liga juara-juara/Champion School (N/Johan 2007) Kejohanan Antara Teknik/Kat Zon N.Sembilan/Melaka (Memburu Kejuaraan buat kali ke 3 berturut-turut) Layak separuh akhir KAT Kebangsaan (Johan Looser Pool KAT Kebangsaan 2007)

MUKA SURAT : 92

TARGET PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008 HINGGA 2010

TAHUN

JOHAN Bolasepak (MSSMNM) Bolasepak (KAT) Bolasepak (MSSMNM) Bolasepak (KAT) Bolasepak (MSSMNM)

PERINGKAT Kawasan / Negeri Zon N.Semb / Mel

NAIB JOHAN

PERINGKAT

TEMPAT KE 3

PERINGKAT

2008

Bolasepak

Kebangsaan

Kawasan/Negeri

2009

Zon N.Semb / Mel

Bolasepak

Kebangsaan

Kawasan/Negeri

Bolasepak

Kebangsaan

2010 Bolasepak (KAT) Zon N.Semb / Mel / Kebangsaan

MUKA SURAT : 93

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3 Pemain tediri daripada Ting. 4 dan 5 Terdapat 2 pemain bekas pemain akedamik. Terdapat beberapa pemain ting 4 yang masuk bekas pemain dearah/negeri. PELUANG (O) O1. O2. O3. Kemudahan gelanggang yang baik bagi menjalani latihan. Sokongan padu daripada semua pihak Komen-komen yang menyakinkan daripada jurulatih luar seperti pasukan priseden Melaka T1. T2. T3. W1. W2. W3 CABARAN (T) Masa yang singkat untuk latihan (1 jam untuk setiap kali perjumpaan). Saingan yang getir daripada sekolah-sekolah lain. Mempertahankan kejuaraan. KELEMAHAN (W) Sukar mendapat penjaga gol yang baik. Kemasukan pelajar baru (ting 4) belum menjamin kehadiran pemain terbaik

MUKA SURAT : 94

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008

SENARAI ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : Perlunya melatih pemain hingga ketahap terbaik dan boleh bersaing dengan pasukan yang lebih berpengalaman.

MUKA SURAT : 95

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Perlunya melatih pemain hingga ketahap terbaik dan boleh bersaing dengan pasukan yang lebih berpengalaman.

Melahirkan satu pasukan yang mantap dan mampu bersaing dalam sesuatu pertandingan.

Melatih pemain tentang undang-undang dan teknik permainan yang betul.

Menjadi Johan Kaw/Negeri/Zon

Johan Kaw N/Johan Negeri. (MSSMNM) Johan Zon N.S/Mel (KAT)

Johan Kaw/Negeri (MSSMNM) Johan Zon N.S/Mel

Latihan harian Perlawanan persahabatan

MUKA SURAT : 96

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Perlunya melatih pemain hingga ketahap terbaik dan boleh bersaing dengan pasukan yang lebih berpengalaman. STRATEGI : Latihan harian & Perlawanan persahabatan

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) Menyediakan sebuah pasukan yang mantap untuk menyertai sesuatu kejohanan. Pemain boleh menghadapi pertandingan dan bersedia dari aspek mental dan fizikal.

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Pemilihan pemain ting 4 dan 5 dibuat secara berasingan

Membangunkan Modal Insan

Penasihat/Jurulatih

1 minggu

Peruntukan Sekolah

Bilangan Pemain Berkualiti Yang Terpilih

Latihan balingan dan pukulan mengikut kaedah yang betul.

2

Melaksanakan perlawanan –perlawanan persahabatan

Membangunkan Modal Insan

Penasihat/Jurulatih

Mengikut kalendar tahunan kejohanan

RM 100.00 Peruntukan Sekolah.

Berapa Kali Menang

Mengadakan pertangan sesama ahli permainan.

MUKA SURAT : 97

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Pemilihan pemain ting 4 dan 5 Pemilihan pemain yang berkualiti 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mencungkil bakat pemain daripada ting 4 sahaja. Pemilihan pemain yang hanya melibatkan ting 5 sahaja.

Awal Januari bagi ting 5 dan ting 4 selepas seminggu pendaftaran. Semua pelajar lelaki sahaja.

LANGKAH 1. 2. 3. 4 5 6. 7.

PROSES KERJA Pemilihan pemain-pemain baru Mengumumkan pemain-pemain yang terpilih mewakili sekolah Pengenalan kepada asas permainan dan undangundang serta peraturan permainan Memberi latihan awal dan mengenalpasti kesesuaian posisi pemain Pemilihan pemain yang berkebolehan untuk menjadikan pasukan yang mantap Latihan intensif untuk team yang telah dipilih Pertandingan persahabatan

TANGGUNGJAWAB Guru penasihat Guru penasihat Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih

TEMPOH 1 minggu 1 hari 1 minggu 1 bulan 1 minggui 1 bulan 2 minggu

STATUS

MUKA SURAT : 98

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Melaksanakan Perlawanan Persahabatan . Pemain dapat pengalaman dan bersedia dari segi mental dan fizikal. 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Mendapat pengalaman situasi perlawanan. Boleh menyusun strategi untuk menghadapi pihak lawan.

2 bulan sebelum perlawanan peringkat kawasan/zon (carnival). 18 pemain terbaik .

LANGKAH 1. 2. 3 4. 5.

PROSES KERJA Mengenalpasti pemain yang bersedia untuk menghadapi perlawanan. Menetapkan masa dan tarikh perlawanan Menyediakan kemudahan gelanggang dan peralatan perlawanan. Mengadakan perlawanan yang telah ditetapkan Menyusun strategi perlawanan.

TANGGUNGJAWAB Jurtulatih/Pengurus Jurtulatih/Pengurus Juulatih/Pengurus Pengurus Jurulatih 1 hari 2 hari 2 hari 2 kali

TEMPOH

STATUS

MUKA SURAT : 99

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN PERMAINAN BOLASEPAK MELTTEC TAHUN 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 Pemilihan pemain 2 Perlawanan persahabatan 3 4 5 6

MUKA SURAT : 100

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT Johan Negeri Melaka 2010 MISI PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT 1. 2. 3. Menyediakan Pasukan Perempuan Bawah 18 yang berperestasi tinggi mengekalkan Johan kawasan Air Keroh Menyediakan Pasukan Perempuan Bawah 18 yang berperestasi tinggi mengekalkan Johan dalam Kejohanan Antara Teknik Peringkat Negeri Menyediakan Pasukan Perempuan Bawah 18 yang berperestasi tinggi mengekalkan Johan dalam Kejohanan Antara Teknik Peringkat Kebangsaan

MUKA SURAT : 101

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Jumlah pelajar perempuan ramai jadi peluang untuk memilih pemain adalah tinggi Kebanyakan pelajar perempuan telah terdedah dengan pemainan bola jaring Sokongan yang kuat daripada pihak sekolah PELUANG (O) O1. O2. O3. Perbanyakan perlawanan persahabatan Peruntukkan kewangan dari pihak sekolah boleh di pohon Boleh menggunakan khidmat jurulatih luar yang berpengalaman T1. T2. T3. T4. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) Tiada padang bola jaring yang baik di sekolah Tiada jurulatih yang berpengalaman Masa latihan tidak mencukupi , pelajar banyak terikat dengan kelas petang CABARAN (T) Pemain berkebolehan dalam masa yang sama terlibat permainan lain Waktu latihan yang terhad Cabaran kuat daripada pasukan elit yang mempunyai pemain sekolah sukan Kurang latihan stamina, pemain tidak mampu bertahan dalam beberapa perlawanan

MUKA SURAT : 102

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : Keperluan untuk melaksanakan program latihan yang sistematik untuk pemain hingga ke tahap yang terbaik dan dan berpotensi untuk bersaing dengan pasukan elit

MUKA SURAT : 103

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Keperluan untuk melaksanakan program latihan yang sistematik untuk pemain hingga ke tahap yang terbaik dan dan berpotensi untuk bersaing dengan pasukan elit

Johan Peringkat Zon Menyediakan satu pasukan yang mantap dan mampu memberi saingan Melatih pemain teknik permainan dan undangundang permainan Tahap Kecekapan dan Ketangkasan Pemain Tahap Sederhana Tempat ke 3 Negeri Melaka Tempat ke 3 peringkat KAT SMT

Melatih pemain mengenai asas dan taktik permainan serta undang-undang perlawanan hingga ke tahap yang terbaik

MUKA SURAT : 104

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Keperluan untuk melaksanakan program latihan yang sistematik untuk pemain hingga ke tahap yang terbaik dan dan berpotensi untuk bersaing dengan pasukan elit STRATEGI : Melatih pemain mengenai asas dan taktik permainan serta undang-undang perlawanan hingga ke tahap yang terbaik

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Memberi latihan balingan agar bola sampai kepada pemain lain dengan tepat

1

Latihan asas balingan bola

Membangunkan modal insan

Jurulatih

2 minggu

Peruntukan Sekolah

Pelajar melontar atau membaling bola dengan pelbagai jenis balingan Pelajar dapat pengalaman menghadapi perlawanan dan tidak panik

Tahap Kecekapan dan Ketangkasan

2

Melaksanakan Perlawanan persahabatan

Membangunkan modal insan

Jurulatih

2 minggu

Peruntukan Sekolah

Tahap Kecekapan dan Ketangkasan Pemain

Mengenalpasti pasukan yang kuat untuk memberi saingan yang hebat

MUKA SURAT : 105

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING SMTMT TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Latihan Asas Balingan Pemain seharusnya tahu asas permainan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pemain melontarkan bola tepat kepada pemain lain Pelajar tahu menghantar bola kepada pemain laing dengan pelbagai kaedah

Minggu pertama & kedua latihan Pemain perempuan bawah 18

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Pencarian pemain yang berpengalaman Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang berpotensi mewakili sekolah Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili sekolah Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Perlawanan antara pemain diadakan

TANGGUNGJAWAB Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu

MUKA SURAT : 106

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Perlawanan Persahabatan Pemain dapat pengalaman dan tidak panik menghadapi perlawanan sebenar 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Dapat pengalaman Menyusun strategi perlawanan

3 kali sebelum perlawanan antara kawasan MSSNM Pemain perempuan bawah 18

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Mengenal pasti sekolah yang akan di lawan untuk perlawanan persahabatan Menetapkan tempat dan tarikh perlawanan Menyediakan pengangkutan untuk pelajar Menguruskan makan minum pemain sepanjang perlawanan Menyediakan surat kebenaran pelajar keluar daripada kawasan sekolah Menyusun strategi perlawanan

TANGGUNGJAWAB Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Jurulatih 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 107

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN PERMAINAN BOLA JARING TAHUN 2008 BIL 1 2 NAMA PROJEK Latihan asas balingan bola Perlawanan persahabatan JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 108

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERSATUAN PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING Johan Peringkat MSSN Negeri Melaka Menjelang Tahun 2010

MISI PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING 1. 2. Menyediakan Pasukan Bola Baling Lelaki dan Perempuan untuk menjadi Johan Kawasan Air Keroh. Menjuarai Pertandingan Liga Juara-Juara Negeri Melaka.

TARGET PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN / PERINGKAT 2008 √ 2009 √ 2010 JOHAN √ PERINGKAT Kawasan Ayer Keroh Liga Juara-Juara MSSNM Kawasan Ayer Keroh Liga Juara-Juara MSSNM Kawasan Ayer Keroh Liga Juara-Juara MSSNM NAIB JOHAN PERINGKAT TEMPAT KE 3 PERINGKAT

MUKA SURAT : 109

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Jurulatih yang berpengalaman luas dalam permainan bola baling. Sokongan yang kuat daripada pihak sekolah. Kemudahan padang dan peralatan. W1. W2. KELEMAHAN (W) Kekurangan pemain yang berkebolehan dalam menjaringkan gol. Jadual perlawanan kadangkala di saat akhir

PELUANG (O) O1. O2. Peruntukkan kewangan dari pihak sekolah boleh di pohon. Pemain mempunyai asas permainan dari menengah rendah. T1. T2. T3. T4.

CABARAN (T) Pemain berkebolehan dalam masa yang sama terlibat dalam permainan lain. Waktu latihan yang terhad Cabaran kuat daripada pasukan elit yang mempunyai pemain sekolah sukan Kurang latihan stamina, pemain tidak mampu bertahan dalam beberapa perlawanan

MUKA SURAT : 110

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : Keperluan untuk melaksanakan program latihan kepada pemain bola baling SMTMT dengan berkesan dan sistematik .

MUKA SURAT : 111

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008 Johan Peringkat Zon

STRATEGI

1.

Keperluan untuk melaksanakan program latihan kepada pemain bola baling SMTMT dengan berkesan dan sistematik .

Pelajar memperbaiki pengetahuan asas permainan

Boleh menghantar dan menerima bola dengan cara yang betul

Bilangan Kali Menang Perlawanan

Tempat Ke 3 Peringkat Zon

Johan Liga Juara-Juara Johan MSSN Melaka

Melaksanakan program latihan yang komprehensif, sistematik dan berkesan di peringkat sekolah

MUKA SURAT : 112

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Keperluan untuk melaksanakan program latihan kepada pemain bola baling SMTMT dengan berkesan dan sistematik . STRATEGI : Melaksanakan program latihan yang komprehensif, sistematik dan berkesan di peringkat sekolah

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI Memberi latihan menghantar dan menerima bola denganbetul. Memberi latihan menjaringkan bola dengan betul.

1

Latihan menghantar dan menerima bola.

Membangunkan modal insan

Jurulatih

1 minggu

Peruntukan Sekolah

Pelajar dapat mengantar dan menerima bola dengan tepat. Pelajar dapat menjaringkan bola dengan baik.

Bilangan Kali Menang

2

Latihan asas menjaringkan gol.

Membangunkan modal insan

jurulatih

1 minggu

Peruntukan Sekolah

Bilangan Kali Menang

MUKA SURAT : 113

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Latihan menghantar dan menerima bola. Pemain seharusnya tahu asas permainan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pemain menghantar dan menerima bola dengan teknik yang betul Pelajar tahu menggunakan kebolehan yang ada.

Minggu pertama latihan Pemain perempuan dan lelaki bawah 18

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5.

PROSES KERJA Pencarian pemain yang berpengalaman Latihan asas permainan Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili sekolah Pembentukan pasukan Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan

TANGGUNGJAWAB jurulatih jurulatih jurulatih Jurulatih Jurulatih 2 hari 3 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

3 hari 2 minggu

MUKA SURAT : 114

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : : : : Latihan asas menjaringkan gol. Pemain perlu mengetahui teknik menjaringkan gol. 1. Pelajar tahu teknik yang betul untuk menjaringkan gol.

Sepanjang latihan Pemain perempuan dan lelaki bawah 18

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Pembentukan pasukan yang berkebolehan Latihan intensif dijalankan Perlawanan antara pemain diadakan

TANGGUNGJAWAB Jurulatih Jurulatih Jurulatih

TEMPOH 3 hari 2 minggu 2 hari

STATUS

MUKA SURAT : 115

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN PERMAINAN BOLA BALING TAHUN 2008 BIL 1 2 NAMA PROJEK Latihan menghantar dan menerima bola. Latihan asas menjaringkan gol. JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 116

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR Menjadikan Pasukan Bola Tampat SMTMT Johan Negeri Melaka Pada Tahun 2010 MISI PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR 1. 2. Menyediakan Pasukan Bolatampar Bawah 18 yang berprestasi tinggi mengekalkan Johan kawasan Ayer Keroh Menjuarai kejohanan Bolatampar MSSNM kawasan Ayer Keroh

TARGET PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR

TAHUN

PENCAPAIAN Menjadi Johan Bola Tampar Kategori bawah 18 tahun

PERINGKAT

2008

Kawasan Ayer Keroh

2009

Menjadi Johan Bola Tampar Kategori bawah 18 tahun

Kawasan Ayer Keroh

2010

Menjadi Johan Bola Tampar Kategori bawah 18 tahun

Kawasan Ayer Keroh

MUKA SURAT : 117

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR TAHUN 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Jurulatih yang berpengalaman luas dalam permainan bolatampar Beberapa orang pemain kawasan bawah 15 Sokongan yang kuat daripada pihak sekolah W1. W2. W3. W4. PELUANG (O) O1. O2. Peruntukkan kewangan dari pihak sekolah boleh di pohon Terdapat urulatih luar yang berpengalaman yang boleh dijemput untuk membantu. T1. T2. T3. Waktu latihan yang terhad Cabaran kuat daripada pasukan elit yang mempunyai pemain sekolah sukan Kurang latihan stamina, pemain tidak mampu bertahan dalam beberapa perlawanan KELEMAHAN (W) Gelanggang bolatampar di Dataran PIBG sekolah selalu digunakan untuk aktiviti lain semasa keperluan penggunaanya Latihan terganggu kerana hari hujan Kekurangan pemain yang mempunyai asas permainan Jadual perlawanan kadangkala di saat akhir CABARAN (T)

MUKA SURAT : 118

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : Perlunya dlaksanakan program latihan yang berkesan yang membolehkan pasukan Bola Tampat SMTMT sampai ke tahap yang membanggakan serta berpotensi untuk menyaingi pasukan yang dianggap terbaik yang lain.

MUKA SURAT : 119

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Perlunya dlaksanakan program latihan yang berkesan yang membolehkan pasukan Bola Tampat SMTMT sampai ke tahap yang membanggakan serta berpotensi untuk menyaingi pasukan yang dianggap terbaik yang lain.

Latihan Teknik dan Strategi Permainan. Menyediakan satu pasukan yang mantap dan mampu memberi saingan Melatih pemain teknik, strategi dan undangundang permainan Pencapaian Semasa Pelrlawanan Johan Bola Tampar Peringkat Zon Perlawanan persahabatan

MUKA SURAT : 120

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Perlunya dlaksanakan program latihan yang berkesan yang membolehkan pasukan Bola Tampat SMTMT sampai ke tahap yang membanggakan serta berpotensi untuk menyaingi pasukan yang dianggap terbaik yang lain. STRATEGI : Latihan Teknik dan Strategi Permainan dan Melaksanakan Perlawanan persahabatan

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Latihan Teknik dan Strategi Permainan.

Membangunkan modal insan

Jurulatih

1 minggu

Peruntukan Sekolah

Pelajar dapat mengawal bola dengan teknik yang betul dan tahu undangundang dan strategi serangan lawan Pelajar dapat pengalaman menghadapi perlawanan dan tidak panik

Bilangan Kali Menang

Memberi latihan Teknik dan Strategi Permainan yang betul

2

Perlawanan persahabatan

Membangunkan modal insan

Jurulatih

1 minggu

Peruntukan Sekolah

Bilangan Kali Menang

MUKA SURAT : 121

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :

Latihan Teknik dan Strategi Permainan
Pemain seharusnya tahu asas permainan 1. 2. Pemain mengawal bola dengan teknik yang betul Pelajar tahu undang-undang dan strategi serangan lawan

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Minggu pertama latihan Pemain bolatampar bawah 18

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Pencarian pemain yang berpengalaman Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang berpotensi mewakili sekolah Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili sekolah Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Perlawanan antara pemain diadakan

TANGGUNGJAWAB pengurus/jurulatih Pengurus jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 minggu

MUKA SURAT : 122

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :

Perlawanan persahabatan
Pemain dapat pengalaman dan tidak panik menghadapi perlawanan sebenar 1. 2. Dapat pengalaman Menyusun strategi perlawanan

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Minimum sekali sebelum perlawanan MSSNM kawasan Ayer Keroh Pemain bolatampar bawah 18

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROSES KERJA Mengenal pasti pasukan yang akan di lawan untuk perlawanan persahabatan Menetapkan tempat dan tarikh perlawanan Menyediakan tempat perlawanan Menguruskan makan minum pemain sepanjang perlawanan Menyediakan surat kebenaran pelajar keluar daripada aktiviti sekolah dan asrama Mengadakan perlawanan di Dataran PIBG Sekolah Menyusun strategi perlawanan

TANGGUNGJAWAB Pengurus Pengurus/jurulatih Pengurus Pengurus Pengurus Jurulatih Jurulatih 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 123

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PASUKAN PERMAINAN BOLATAMPAR TAHUN 2008 BIL 1 2 3 4 5 NAMA PROJEK Latihan Teknik dan Strategi Permainan Perlawanan persahabatan Pertandingan Kawasan Ayer Keroh JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 124

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
PERMAINAN SOFBOL

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI PERMAINAN SOFBOL Melahirkan pasukan sofbol SMTMT yang menjadi johan dalam setiap pertandingan yang disertai MISI PERMAINAN SOFBOL 1. 2. 3. Melahirkan pemain sofbol SMTMT yang berketrampilan dan bersemangat tinggi. Membina pasukan sofbol yang berwibawa peringkat negeri Melaka Menjadikan SMTMT sekolah berwatak khususnya dalam permainan sofbol

TARGET PERMAINAN SOFBOL

TAHUN 2008 2009 2010 1. 1. 2. 1. 2.

SASARAN PENCAPAIAN Menjadi johan peringkat MSSN Melaka Menjadi Johan peringkat MSSN Melaka Beberapa pemain terpilih mewakili Melaka Menjadi johan peringkat MSSN Melaka Keseluruhan pasukan mewakili Melaka

MUKA SURAT : 125

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
PERMAINAN SOFBOL TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. Mempunyai jurulatih yang berpengalaman Kelengkapan yang cukup Sokongan kuat pihak sekolah W1. W2. W3. W4. PELUANG (O) O1. O2. beberapa pemain mempunyai asas permainan. Beberapa pemain telah mewakili peringkat sekolah dan daerah. T1. T2. T3. Masa latihan yang terhad. Pemain menyertai permainan yang lain. Kawasan latihan kurang sesuai. KELEMAHAN (W) Pemain tiada asas permainan. Kurang pengalaman. Tiada pitcher yang berbakat. Tidak cekap dan pantas CABARAN (T)

MUKA SURAT : 126

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
PERMAINAN SOFBOL TAHUN 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Pemain tiada asas dalam permainan dan kurang berpengalaman Pemain kurang cekap dan pantas.

MUKA SURAT : 127

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
PERMAINAN SOFBOL TAHUN 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008

STRATEGI

1.

Pemain tiada asas permainan dan kurang berpengalaman

Tahu asas permainan dan menimba banyak pengalaman

Boleh membaling dan menangkap dengan kemas, tidak panik semasa perlawanan

Latihan balingan dan tangkapan serta asas undang -undang Perlawanan persahabatan Drill tangkapan,tepat,leret dan atas. Drill pukulan bola drop, bola rise & bola curve.

2.

Pemain kurang cekap dan pantas

Mahir dan pantas,

Boleh menguasai permainan balingan, tangkapan dan pukulan.

MUKA SURAT : 128

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
PERMAINAN SOFBOL TAHUN 2008 ISU STRATEGIK 1 : Pemain tiada asas permainan dan kurang berpengalaman STRATEGI : Memberikan latihan asas permainan dan undang-undang serta mengadakan perlawanan persahabatan

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL) Boleh membuat balingan dan tangkapan dengan betul serta tahu asasundangundang. Pemain tidak gugup semasa perlawanan sebenar

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Latihan balingan dan tangkapan serta memberikan asas undang-undang

Membangunkan Modal Insan

Jurulatih

1 minggu

Sekolah

Ketangkasan setiap aktiviti

Berikan latihan asas balingan dan tangkapan dengan betul. Tayangan video

2

Mengadakan perlawanan persahabatan

Membangunkan modal insan

Pengurus pasukan

1 hari bagi setiap perlawanan

RM 30 untuk 1 perlawanan

Bilangan Kali Menang

MUKA SURAT : 129

ISU STRATEGIK 2 : Pemain kurang cekap dan pantas STRATEGI : Memberikan latihan deras catching dan batting.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Drill tangkapan, tepat, leret dan atas. Drill pukulan bola drop, bola rise & bola curve.

Membangunkan Modal Insan Membangunkan Modal Insan

Jurulatih

1 minggu

Sekolah

Kecekapan dalam semua drill Kecekapan dalam semua drill

Ketepatan tangkapan Kejituan pukulan

Catching Drill

2

Jurulatih

1 minggu

Sekolah

Bating Drillt

MUKA SURAT : 130

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
PERMAINAN SOFBOL TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Latihan balingan dan tangkapan serta asas undang-undang Pemain seharusnya tahu asas permainan dan undang- undang permainan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pemain dapat membuat balingan dan tangkapan dengan teknik yang betul Pemain memahami undang-undang semasa perlawanan sebenar

4 minggu Permain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PROSES KERJA Pencarian pemain yang berpengalaman Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang berpotensi mewakili sekolah Pemilihan pemain berkebolehan untuk mewakili sekolah Latihan intensif untuk pasukan yang telah ditubuhkan Perlawanan antara pemain diadakan

TANGGUNGJAWAB Pengurus Pengurus jurulatih Jurulatih Jurulatih Jurulatih 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

2 minggu 1 minggu

MUKA SURAT : 131

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Perlawanan persahabatan Pemain mendapat pengalaman dan tidak panik semasa perlawanan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Menyusun strategi perlawanan Pemain lebih bersedia untuk perlawanan sebenar

3 kali sebelum pertandingan MSSNM Pemain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROSES KERJA Mengenal pasti sekolah yang akan dilawan untuk perlawanan persahabatan Menetapkan tempat dan tarikh perlawanan Menyediakan pengangkutan untuk pelajar Menguruskan makan minum pemain sepanjang perlawanan Menyediakan surat kebenaran pelajar keluar daripada kawasan sekolah Mengadakan perlawanan di padang sekolah Menyusun strategi perlawanan

TANGGUNGJAWAB Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus Jurulatih Jurulatih 1 hari

TEMPOH

STATUS

1 minggu 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

MUKA SURAT : 132

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : : Drill tangkapan, tepat, leret dan atas Pemain seharusnya tahu setiap teknik dalam permainan 1. 2. Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran : : Pemain lebih cekap dan pantas dalam teknik yang dipelajari Memberi pengalaman kepada pemain

5 minggu Pemain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Pencarian pemain yang berpengalaman Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang berpotensi mewakili sekolah Membuat latihan bersama pemain

TANGGUNGJAWAB Pengurus Pengurus jurulatih jurulatih 2 hari 2 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

4 minggu

MUKA SURAT : 133

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :

Drill pukulan bola drop, bola rise & bola curve.
Pemain seharusnya tahu setiap teknik dalam permainan 1. Pemain lebih cekap dan pantas dalam teknik yang dipelajari

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

5 minggu Pemain lelaki dan perempuan bawah 18 tahun

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Pencarian pemain yang berpengalaman Mengumumkan sesi latihan untuk pemilihan pemain Memberi latihan awal untuk mencari pemain yang berpotensi mewakili sekolah Membuat latihan bersama pemain

TANGGUNGJAWAB Pengurus Pengurus jurulatih jurulatih 2 hari 2 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

4 minggu

MUKA SURAT : 134

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
PERMAINAN SOFBOL TAHUN 2008 BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

Latihan balingan dan tangkapan 1 serta asas undang-undang 2 Perlawanan persahabatan 3 Drill tangkapan, tepat, leret dan atas 4 5 6 7 8 9 Drill pukulan bola drop, bola rise & bola curve.

MUKA SURAT : 135

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM
KELAB TAEKWONDO

VISI SEKOLAH Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Cemerlang 2010 VISI KELAB TAEKWONDO Melahirkan Pelajar Yang Mahir Dalam Seni Mempertahankan Diri MISI KELAB TAEKWONDO 1. 2. 3. Mewujudkan pelajar yang berpengetahuan dan berkebolehan mempertahankan diri pada masa yang diperlukan Melahirkan pelajar yang mempunyai sifat kepimpinan dan bertanggungjawab Melahirkan pelajar yang berdisiplin, berhemah tinggi dan mampu mengelakkan diri daripada gejala sosial

MUKA SURAT : 136

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”
KELAB TAEKWONDO TAHUN : 2008 KEKUATAN (S) S1 S2. S3. S4. Pelajar dapat mempelajari seni mempertahankan diri. Aktiviti atau latihan yang dijalankan dapat meningkatkan stamina pelajar. Terdapat pelajar yang sudah terlibat dalam taekwondo dari sekolah lama. Jurulatih yang berpengalaman PELUANG (O) O1. O2. O3. Pelajar dapat menunjukkan bakat dalam setiap pertandingan. Aktiviti atau latihan yang dijalankan dapat menyihatkan badan pelajar. Pelajar berpeluang atau terdedah dengan pertandingan peringkat sekolah hingga kebangsaan. T1. T2. T3. CABARAN (T) Pelajar tidak bersungguh-sungguh semasa membuat latihan. Terdapat segelintir pelajar yang susah untuk membayar yuran. Persepsi pelajar bahawa memang sukar untuk menang dalam setiap pertandingan. W1. W2. W3. KELEMAHAN (W) Pelajar beranggapan bahawa persatuan tidak penting. Pelajar tidak aktif dalam aktiviti yang dijalankan oleh persatuan. Pelajar sering sering datang lambat ke tempat perjumpaan.

MUKA SURAT : 137

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

ISU-ISU STRATEGIK
KELAB TAEKWONDO TAHUN : 2008

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. 2. Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan mereka sering lambat menghadiri latihan. Sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam latihan kerana beranggapan sukar untuk menang.

MUKA SURAT : 138

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
KELAB TAEKWONDO TAHUN : 2008 MATLAMAT STRATEGIK

ISU STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2007

SASARAN 2008
1.

STRATEGI
Pertandingan antara pelajar mengikut tahap (tali pinggang) Latihan intensif dalam setiap perjumpaan.

1.

Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan mereka sering lambat menghadiri latihan.

Mengubah persepsi pelajar terhadap aktiviti berpersatuan.

Lebih ramai pelajar melibatkan diri dalam aktiviti persatuan.

Peratusan kedatangan pelajar.

40% pelajar datang lambat

Peningkatan penglibatan pelajar dalam aktiviti persatuan.

2.

1.

2.

Sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam latihan kerana beranggapan sukar untuk menang.

Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pertandingan

Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam pertandingan yang dijalankan.

Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dijalankan.

Hanya 5 orang sahaja pelajar yang mendapat pingat

Memenangi pertandingan peringkat kawasan,negeri dan kebangsaan.

Pelajar yang mahir mengajar pelajar yang kurang mahir. Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

2.

MUKA SURAT : 139

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN TAKTIKAL
KELAB TAEKWONDO TAHUN : 2008 ISU STRATEGIK 1 : Sikap pelajar yang tidak mengambil berat tentang aktiviti berpersatuan menyebabkan mereka sering lambat menghadiri latihan. STRATEGI : Mengubah persepsi pelajar terhadap aktiviti berpersatuan.

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Pertandingan antara pelajar mengikut tahap (tali pinggang)

Membangunkan modal insan

En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid

Sepanjang tahun

RM 200 / Yuran persatuan

Melahirkan bakatbakat baru

Penyertaan pelajar dalam latihan dan pertandingan yang dianjurkan Pelajar yang mengikuti latihan meningkat

Mengadakan pertandingan dua bulan sekali mengikut tahap (tali pinggang)

2

Latihan intensif dalam setiap perjumpaan

Membangunkan modal insan

En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid

Sepanjang tahun

RM100 / Yuran persatuan

Peningkatan prestasi pelajar

Menambahkan masa latihan seminggu

MUKA SURAT : 140

ISU STRATEGIK 2 : Sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam latihan kerana beranggapan sukar untuk menang. STRATEGI : Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam pertandingan

BIL

PROGRAM / PROJEK

TERAS PIPP

TANGGUNG JAWAB

TEMPOH

KOS / SUMBER

OUTPUT (HASIL)

KPI

PELAN KONTIGENSI

1

Pelajar yang mahir mengajar pelajar yang kurang mahir.

Membangunkan modal insan

En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid

Sepanjang tahun

RM100

Pelajar mendapat perhatian sewajarnya daripada mentor

Peningkatan pelajar yang mahir

Melaksanakan program mentor dalam kumpulan Menyertai pertandingan yang diadakan oleh pihak luar

2

Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

Membangunkan modal insan

En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid

Sepanjang tahun

RM500

Peningkatan prestasi pelajar

Pelajar yang menang meningkat

MUKA SURAT : 141

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

PELAN OPERASI
KELAB TAEKWONDO TAHUN : 2008 PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Pertandingan antara pelajar mengikut tahap (tali pinggang)

Menilai kebolehan masing-masing 1. 2. Pelajar dapat mengetahui ktebolehan atau kemahiran yang dipelajari Pelajar dapat memperbaiki kelemahan yang ada

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekurang-kurangnya dua bulan sekali Semua ahli taekwondo

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Perbincangan dan mengenal pasti tahap pelajar Sesi latihan Persediaan untuk pertandingan: a) Persediaan tempat b) Pengurusan peralatan c) Jamuan Pelaksanaan pertandingan Laporan pelaksanaan

TANGGUNGJAWAB En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih 1 hari

TEMPOH

STATUS

Sekali seminggu 2 hari sebelum pertandingan 1 hari 1 minggu selepas pertandingan

4. 5.

MUKA SURAT : 142

PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Latihan intensif dalam setiap perjumpaan

Pelajar masih kurang mantap dari segi penguasaan kemahiran 1. 2. Pelajar dapat memperbaiki kelemahan penguasaan kemahiran Pelajar dapat meningkatkan stamina

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekurang-kurangnya seminggu sekali Semua ahli taekwondo

LANGKAH 1. 2.

PROSES KERJA Mengenal pasti kelemahan Membuat latihan bersama jurulatih berulang kali Sehingga dapat menguasai kemahiran

TANGGUNGJAWAB En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih

TEMPOH Sekali seminggu Sekali seminggu

STATUS

MUKA SURAT : 143

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Pelajar yang mahir mengajar pelajar yang kurang mahir.

Dapat menggalakkan pelajar melakukan latihan secara bersama 1. 2. Pelajar dapat berkongsi pengalaman dan kemahiran Dapat mengikis perasaan malu pelajar yang kurang mahir untuk bertanya kepada pelajar yang mahir

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekali seminggu Semua ahli taekwondo

LANGKAH 1. 2. 3.

PROSES KERJA Mengenal pasti pelajar yang kurang mahir dan mahir Pelajar yang kurang mahir dibahagikan kumpulan Pelajar mahir menjadi mentor bagi pelajar kurang mahir

TANGGUNGJAWAB En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid

TEMPOH Sekali seminggu Sekali seminggu Sekali seminggu

STATUS

MUKA SURAT : 144

PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program Rasional Objektif : : :
Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan

Pelajar berpontensi memperoleh pingat dalam setiap pertandingan 1. 2. Menggalakkan pelajar mendapat pingat dan sijil Memberi pengalaman kepada pelajar tentang situasi pertandingan yang sebenar

Tempoh / Tarikh Kumpulan Sasaran

: :

Sekurang-kurangnya dua kali setahun Ahli yang mahir (mengikut tali pinggang)

LANGKAH 1. 2. 3. 4.

PROSES KERJA Perbincangan tentang pertandingan yang ditetapkan Mengenal pasti pelajar yang berkebolehan dan berkemahiran Pelajar yang terlibat membuat latihan intensif Pertandingan

TANGGUNGJAWAB En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam Pn Zakira bt Che Hamid Jurulatih En Tan Sim Tiam 1 hari 1 hari

TEMPOH

STATUS

2 minggu sebelum pertandingan 1 hari

MUKA SURAT : 145

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK MELAKA TENGAH

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM
KELAB TAEKWONDO TAHUN 2008 BIL 1 2 3 4 NAMA PROJEK Pertandingan antara pelajar mengikut tahap (tali pinggang) Latihan intensif dalam setiap perjumpaan Pelajar yang mahir mengajar pelajar yang kurang mahir. Penyertaan dalam pertandingan yang dianjurkan JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

MUKA SURAT : 146