P. 1
Psikolinguistik Dan Sosiolinguistik Dalam Pengajaran Bahasa

Psikolinguistik Dan Sosiolinguistik Dalam Pengajaran Bahasa

|Views: 624|Likes:
Published by atiq zizan

More info:

Published by: atiq zizan on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

PSIKOLINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA Kursus dalam Perkhidmatan Kakitangan Penting Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran

Malaysia, UKM, KL, 26-31 Julai 1976 PSIKOLINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA Pengajaran Sajak de Saussure membuat tanggapan dan pencerapan bagi menjalankan pengkajian bahasa dari segi struktur bentuk, maka linguistik berkembang dengan majunya. Bidang linguistik berkembang dengan begitu pesat dalam kurun ke-20 ini. Ini bermakna kajian linguistik telah lama bermula. Sejak manusia mula berasa kagum terhadap bahasanya, mereka telah mula mengkaji dan mempelajari bahasa mereka itu. Manusia mula belajar mengkaji bahasanya kerana keperluan untuk menguasainya. Oleh itu, Panini, seorang ahli agama Hindu, telah mula mempelajari bahasa Sanskrit sejak 3000 tahun dahulu demik kepentingan mengekalkan sebutan dan bacaan yang tepat bagi kitab suci Veda. Hasil kajian dan pengamatan itu masih dimanfaati oleh masyarakat Hindu hingga ke hari ini. Sarjana Yunani juga demikian, mereka berusaha menggolongkan kata-kata mengikut sifat bendabenda di dunia. Sehingga hari ini pun, penggolongan kata yang dibuat oleh orang Yunani itu seperti nama, perbuatan, sifat, sendi, dan seruan, masih kita pakai. Begitu juga Al-Khalil dalam kurun ke-7 M telah mengkaji bunyi-bunyi al-Qur’an yang tersusun pada zaman itu dapat dibakukan sistem sebutan dan ejaannya sehingga bacaannya masih kekal tidak berubah hingga sekarang. Daripada apa yang saya perkatakan ini terlihat bagaimana linguistik am: fonologi, morfologi sintaksis, semantik, dan leksikografi berhubung rapat dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa. Pendek kata tanpa deskripsi dari segi linguistik, maka sukarlah sesuatu bahasa itu diajarkan secara formal. Hasil kajian linguistik am terhadap bahasa itu dapat menjadi bahan penting dalam pengajaran bahasa. Sengaja saya gunakan di sini istilah pengajaran bahasa kerana istilah pembelajaran mencakupi pengertian lain. Bidang pembelajaran mencakupi bidang psikologi, iaitu cara bahasa diperoleh dan dipelajari. Aspek ini lebih lazim dikenali sebagai psikolinguistik. Memang psikolinguistik dan linguistik gunaan terlibat dalam pengajaran bahasa, dan bidang-bidang ini telah begitu berkembang dan penting sehingga setiap satunya menjadi bidang sendiri pula. Dalam bab ini, saya membincangkan implikasi teori-teori tertentu dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Kaedah Pengajaran Bahasa Zaman Yunani Mungkin manusia telah mula belajar bahasa selain daripada bahasa kandungnya sejak mereka mula berasa perlu untuk berhubung antara satu sama lain. Tidak syak lagi bahawa ahli-ahli pelayaran, ketua-ketua angkatan perang yang menakluki negara-negara lain, telah mempelajari bahasa-bahasa lain untuk memudahkan kerja mereka. Agaknya sukar untuk kita menentukan corak kaedah yang mereka gunakan. Satu caranya ialah kita dapat membuat andaian tentang hal ini dengan melihat cara orang Zaman Pertengahan mempelajari bahasa. sebenarnya perkembangan dalam pembelajaran bahasa semenjak zaman Yunani sehinggalah kurun ke-20 ini tidaklah banyak berubah. Apabila pertembungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan yang merapatkan negara-negara, maka pembelajaran bahasa memerlukan kaedah yang lebih berkesan

Winstedt (1927). Dalam buku itu beliau membincangkan teori bagaimana manusia belajar bertutur. Bahan-bahan pengajaran mereka hanyalah terbentuk daripada bahan terjemahan semata-mata. dan ahli-ahli psikologi yang lain. Kajian dan hasil kajian ini digunakan untuk menjelaskan seorang ahli psikologi di Universiti Harvard. Segala-galanya ini mempunyai implikasi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Hal ini telah menghasilkan kesan positif yang banyak terhadap pembelajaran bahasa. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. Saya tidaklah mahu membincangkan teori ini satu persatu. dan seruan. di samping itu pada masa yang sama. Pembentukan tabiat ini mestilah berdasarkan rangsangan dan gerak balas. Maxwell (1882). Sebelum itu. kajian psikologi menjadi lebih saintifik. Apa yang mereka anggap behaviorisme itu ialah gerak-geri binatang. terjemahan memainkan peranan yang amat penting. mereka mendukung teori behaviorisme. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za’ba. dan tidak juga kurang pentingnya. segala-galanya merupakan dasar dalam pembentukan tabiat. Za’ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. Teori psikologi ini menyelidik tabiat manusia. Sebenarnya pembelajaran bahasa sehingga itu. Za’ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi.F. Dalam kaedah ini. Ramai ahli psikologi menjalankan kajian tentang behaviorisme. Perkembangan linguistik telah memberi pedoman yang baharu kepada bidang ini. negara Amerika Syarikat telah memberi tumpuan kepada pembelajaran bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Jerman. proses pembelajaran bahasa ini berubah dengan pesat dalam kurun ke-20 ini. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Dalam mempelajari bahasa Malaysia. unsur-unsur tersebut selalu diajarkan secara formal. Tatabahasa yang diajarkan itu biasanya menggunakan kerangka dan unsur-unsur tatabahasa Latin yang disesuaikan di sana sini kepada bahasa yang diajarkan. . Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. yang menulis buku Verbal Behavior (1957). perkembangannya amat perlahan. hanyalah bergantung pada kaedah terjemahan. bagaimana kanak-kanak belajar menuturkan bahasa. sendi. Piaget. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. Salah satu daripada bidang yang dikaji. kajian-kajian seperti ini dijalankan oleh Freud. Negara-negara mula berhubung antara satu dengan lain dan memerlukan pembelajaran bahasa untuk perhubungan. Dalam bahagian tatabahasa pula. telah mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap pengajaran bahasa. perbuatan. sifat. Perancis. samalah sebagaimana orang mempelajari bahasa Latin pada masa dahulu. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za’ba menerima adanya kata-kata jenis nama. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan Za’ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. termasuklah manusia.dan boleh menimbulkan hasil yang baik dalam masa yang lebih singkat. Seperti yang saya katakan tadi. B. ialah. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. bahawa dalam masa Perang Dunia Kedua. dan Rusia untuk kepentingan peperangan. Skinner. dan Za’ba (1965) sendiri. Hal ini telah berlaku kerana beberapa faktor. Teori Behaviorisme Salah satu bidang yang kuat mempengaruhi bidang pembelajaran bahasa ialah psikologi.

Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat). dan kita mempelajari sesuatu yang baharu itu dengan secara pembiasaan. Dia hanya mengkaji lakuan dan tidak mementingkan pengalaman sedar. Lakuan responden tadi ialah gerak balas daripada rangsangan. Pada satu masa lain. Katakanlah seorang itu diberi teka silang kata. J. Watson (1878-1958) profesor psikologi di Universiti John Hopkins mengarang bukunya. Di samping itu kita dapati E. Skinner ialah seorang ahli behavioris dari Universiti Harvard.R. beliau menjalankan eksperimen dengan menggunakan binatang. Di dinding kotak itu ada suis. dia membuatnya dengan betul. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain. di diberi teka silang kata yang sukar juga. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Salah satu daripadanya ialah dengan menggunakan merpati. tetapi lakuan operan berlaku menurut lingkungan atau . Bukunya The Psychology of Learning (1935) mengandungi pendapat bahawa. lalu ditinggalkannya. maka berlakulah pembelajaran. pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas. nama ahli psikologi yang masyhur ialah Skinner seperti yang saya sebut di atas. Bagi Skinner kebanyakan lakuan ialah jenis operan. merpati itu mematuk sebagai satu rangsangan dan setelah rangsangan dilaksanakan merpati itu akan mendapat balasan makanan. Dengan kata lain. maka teka silang kata itu akan ditinggalkannya. Kedua-duanya berlainan kerana ada dua jenis lakuan. Misalnya. kita dilahirkan dengan banyak gerak balas. Kedua ialah lakuan operan. Apabila suis itu dipatuk terbukalah suatu lubang yang mengeluarkan makanan. iaitu gerak balas yang automatis dan tetap. Adakah dia sudah belajar sesuatu dalam hal ini? Dalam pembelajaran bahasa. Penafiannya terhadap sesuatu yang subjektif menyebabkan dia dapat membuat kajian terhadap perkara-perkara yang sedar. semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada objektif lakuan ini. Inilah yang dipegang oleh ramai ahli psikologi lakuan. Merpati itu dikurung di dalam kotak. Bagi Skinner ada dua jenis pembelajaran. Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (1919). Keadaan ini tidak jauh berbeza daripada yang disebut oleh Watson dan Guthrie. Lutut terangkat kalau diketuk oleh doktor. Dia telah memberi gerak balas yang sama seperti dahulu. dan memberi penumpuan kepada pembelajaran sebagai pusat pengkajian. Dalam kurun ke-19. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini ada kurangnya dari segi pembelajaran. maka kita akan melakukan gerak balas yang sama. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di Universiti Washington. Pertama ialah lakuan responden. iaitu pembelajaran berlaku kalau ada rangsangan dan gerak balas. dan tidak lebih daripada itu. Skinner juga berpegang kepada teori behaviorisme. Dalam hal ini. mak apabila diberi teka silang kata yang lain dia akan berbuat demikian juga. Ini adalah lakuan responden yang berlaku secara automatis. Ini bermakna. suka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas. Lakuan padanya hanyalah gerak-gerak otot. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. dan tidak dapat dibuatnya. selalu mengkaji binatang. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. Walau bagaimanapun. yang dimaksudkannya ialah kalau sesuatu gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu. aliran kajian psikologi di Amerika mula bergerak berpisah daripada pemikiran sarjana di Eropah. Inilah sumbangannya yang besar.tetapi hanyalah sekadar menyentuh teori behaviorisme ini bersangkutan dengan implikasi pembelajaran bahasa.B. Tetapi kalau dia tidak dapat membuatnya. Apabila ada rangsangan dan tindak balas.

dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. iaitu lakuan yang boleh dikaji dari segi rangsangan dan gerak balas. Baginya. tetapi juga ras lapar. Menurutnya. Dari sinilah terbitnya kaedah latih tubi. Banyak lagi usaha lain yang membaiki konsep Skinner dan ada implikasinya terhadap kaedah-kaedah pengajaran bahasa. pengamatan secara tidak sedar. ramai lagi sarjana lain yang telah membuat kajian lanjut tentang behaviorisme. iaitu rangsangan dan gerak balas dalam sesuatu pelajaran bahasa itu disenaraikan menurut polanya. yang dijelaskan dalam bukunya A First Language: The Early Stages (1974). Kanak-kanak tidak belajar hanya melalui perancangan bahasa yang rapi daripada ibu bapa mereka. Misalnya. Kebanyakan mereka mengkaji bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa. dan sifat ingin tahu semula jadi (lengkap dengan kecenderungan kuat untuk meniru) adalah faktor-faktor penting. dan suatu suasana pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Kebolehan ini menunjukkan ada proses penting yang tidak bersangkut paut dengan makluman balik daripada lingkungan atau rangsangan. behaviorisme tidak memberi tempat kepada “taraf akal yang lebih maju yang ada pada manusia’. seperti berjalan. Bidang lain. cara kanak-kanak mempelajari bahasa mungkin lebih bermanfaat kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Brown. atau memahami ayat-ayat tersebut. antara kajian ini ialah usah R. Chomsky (1967) dengan keras menafikan pendapat behaviorisme ini. “sebenarnya dalam pemerolehan bahasa. Behaviorsme tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa. teori Skinner yang mengatakan pembelajaran itu berlaku mengikut perancangan lakuan berbahasa melalui pengukuhan itu sama sekali ditolaknya seperti dalam kutipan ini. dalam mengkaji bagaimana kanak-kanak banyak mempelajari lakuan berbahasa atau bukan bahasa melalui “pengamatan atau peniruan secara tidak sedar terhadap apa yang dibuat oleh orang dewasa dan kanak-kanak lain”. Dalam penafiannya itu. Jadi. dan sebagainya. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan proses pembelajaran bahasa dengan lebih lanjut dengan menggunakan unsur rangsangan dan gerak balas. hanya disentuh secara sambil lalu. hipotesis. lingkungan sosial. samalah juga dengan kemampuan yang istimewa yang ada pada pelajar itu untuk membuat generalisasi. penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuh lakuan bahasanya sendiri”. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng.keadaan. dan memproses maklumat dalam beberapa cara yang khusus dan amat . lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana rangsangan terlihat makanan. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku. adalah jelas bahawa pengukuhan. Dalam beberapa keadaan tertentu. bekerja. “lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuh oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain. bercakap. sehinggalah terbit golongan neobehaviorisme. Pengukuhan menambah kemungkinan berlaku gerak balas. sejak Skninner. Latih tubi itu akan menimbulkan tabiat yang dapat dikukuhkan dan akan lekat dipelajari sebagi tabiat. Belajar melalui lakuan operan itulah yang dikatakan pensyaratan tetapi lain daripada gerak balas otot secara autonomatis. Rangsangannya tidak semestinya menerbitkan gerak balas tertentu. Beliau telah mengkaji perkembangan bahasa kanak-kanak dari segi pembentukan ayat. walaupun ada tersebut. Semenjak Skinner. Pada peringkat majunya kanak-kanak itu pandai mengeluarkan ayat-ayat yang belum pernah didengarnya dahulu.

yang telah menjadi amalan setengah-setengah orang Malaysia. tetapi lebih daripada itu. hasil kajian ahli lakuan tadi. Makna kata pula dipelajari dalam konteks budaya yang hidup dan penuh. Ya! Tentu sekali. Misalnya. apa yang berlaku ialah pelajar bukan sekadar mempelajari senarai panjang ayat-ayat sahaja. Dengan kata lain belajar mendengar dan bertutur itu adalah tabiat yang asas kalau dibandingkan dengan kemahiran menulis dan membaca.” Memanglah diakui bahawa dapatan yang masih selalu dipergunakan dalam pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing pada masa ini. Makna kata memanglah terjalin rapat dengan budaya. jam. Bahasa bukan hanya terdiri daripada jumlah rumusan tatabahasa yang boleh dilihat atau dihafal sahaja. bagi membentuk tabiat secara mekanikal. 3 Pelajar dapat menerima pelajaran dengan lebih berkesan dengan menggunakan iktibar. yang sebahagian besarnya mungkin inat. Pertama. Pendapat-pendapat baharu ini banyak memberi sumbangan terhadap aliran struktur. iaitu pembentukan tabiat. Konsep ini telah disesuaikan oleh W. atau mungkin akan berkembang melalui satu cara pembelajaran melalui pendewasaan sistem sarafnya. ialah. Pelajar itu . Makna seperti ini hanya wujud dalam konteks budaya Malaysia. Aliran transformasi ini memberi sumbangan yang berkesan dalam pembelajaran bahasa kalau dibandingkan dengan fahaman struktur. maka diperkenalkan pula pola yang sama seperti Anda sukakah melihat televisyen? Dan jawapannya. dan proses bagaimana bahasa itu berkembang di kalangan kanak-kanak. Aliran Behaviorisme dan Mentalisme Aliran menentang kaedah pengajaran berdasarkan fahaman behaviorisme yang dijelaskan di atas terbahagi kepada dua jenis. Hal ini timbul daripada perasaan terancam oleh perkembangan baharu itu dan ditolak sebelum kaedah baharu diberi perhatian yang sewajarnya. tetapi jam Melayu akan merujuk kepada konsep “tidak mematuhi masa”. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberi makna. Ya! Tentu sekali. Kedua ialah aliran transformasi yang mempunyai teori yang berlainan tentang sifat bahasa itu sendiri. kalau kita katakan di luar konteks maka kita menggambarkan segala macam jam. dalam mempelajari bahasa. 4.M. yang tidak dapat kita deskripsikan atau cuba memahaminya. guru-guru bahasa sendiri sentiasa menentang akan sebarang pembaharuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran akan dicapai secara lebih berkesan kalau bentuk pertuturan dikemukakan dahulu. Rivers (1964) untuk membentuk prinsip pengajaran bahasa asing. Aspek bahasa yang diterangkan dengan lebih berkesan oleh aliran transformasi ialah sifat kreatif bahasa itu sendiri.kompleks. Aliran ini mempunyai pengaruh yang besar dalam perancangan bahan mengajarkan bahasa. Ini bermaksud memberi persamaan atau memberi pelajar kebolehan untuk menerima pelajar dengan secara melihat persamaan dan pertalian dalam bentuk-bentuk yang diajar. dalam proses menjadi dwibahasa atau mempelajari bahasa kedua. pelajar telah dilatih tubi dalam pola yang sama. Dia telah membuat empat andaian yang penting: Pembelajaran bahasa asing (sesuai juga untuk bahasa kedua) pada dasarnya adalah suatu proses mekanikal. Umpamanya dalam memberi latih tubi pola Anda sukakah melihat wayang? Maka dijawab. Misalnya. Penolakan sebarang yang baharu ini hanyalah satu sikap yang ingin mengekalkan status quo sahaja. Dengan kata lain.

kita dapat menerbitkan jumlah ayat yang tidak terhingga banyaknya. Selama ini belum pernah disentuh perkara yang kita maksudkan dengan istilah yang bahasa itu kreatif. bahawa. bahasa itu bersifat kreatif. maka ternyatalah ada persamaannya. Sebenarnya tidak ada bahasa yang betul-betul sama antara satu sama lain. iaitu. Aliran transformasi mengatakan bahawa. secara luar dua bahasa itu memanglah berlainan sama sekali. pembelajaran bahasa itu melibatkan kebolehan pelajar menggunakan rumusan-rumusan tersebut. Seorang penutur mampu membentuk beribu-ribu ayat baharu yang tidak pernah diucapkannya atau didengarnya dahulu. misalnya. Kita boleh menggunakan unsur-unsur yang terhad yang ada dalam sesuatu bahasa itu.sebenarnya telah mempelajari suatu proses daya kreatif yang membolehkan wujudnya perkembangan. mereka melihat apa yang nyata iaitu dua bahasa itu adalah berlainan. dan menghasilkan ungkapan yang lebih besar. dengan menggabungkan kata-kata. tetapi adalah juga betul kalau dikatakan tidak ada dua bahasa yang betulbetul berbeza. Sebagai contoh kita lihat jadual di bawah: Zaiton Nordin Rizal Ali menghantar membawa memberi membaling buah raga buku bola itu kepada . Bagi orang ramai. Kemahiran ini bersifat inat atau tersembunyi dan tercetus apabila pembelajaran bahasa itu bermula. menyebabkannya boleh dipelajari. Apabila dilihat struktur dalaman bahasa itu. semata-mata setelah menguasai sistem tatabahasanya. bagi aliran struktur. Jadi. pembelajaran bahasa itu ialah proses menyerap rumusan-rumusan tatabahasa itu bersama-sama kemahiran berbahasa yang sedia ada pada manusia itu. Persamaan inilah yang meyakinkanlah kita bahawa bahasa itu boleh dipelajari. Suatu sifat bahasa yang penting dari segi pengajaran dan pembelajaran ialah. Ini adalah pendekatan mentalisme yang bertentangan dengan pendekatan behaviorisme atau mekanikal.

Sebenarnya kaedah amat bergantung pada pendekatan kita terhadap bahasa. tetapi kekreatifnya adalah tidak terhad. Di sini kita akan hanya membicarakan satu persatu kaedah tersebut secara ringkas. kita akan dapat menerbitkan 256 buah ayat. iaitu. Demikian juga kaum yang tidak menuturkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kandung. sistem struktur itulah yang dipelajari. maka bilangan ayat yang boleh diubah bentuknya (aktif menjadi pasif) seperti Ali membaling bola itu kepada abangnya semalam. Jadi. tiga atau empat tahun sebelum dapat menguasai bahasa kandungnya. tetapi peringkat kecapaian dalam bahasa yang diajarkan itu patutlah dipersoalkan. dengan menggunakan lapan belas buah kata dan dua buah bentuk ayat. maka perlulah ada pendedahan yang lebih lama. Tetapi. Semua bahasa mempunyai sistem strukturnya. Sekali imbas kita mungkin terbawa-bawa oleh iklan seperti ini. setelah sampai ke peringkat pertengahan. walhal kanak-kanak terpaksa mengambil masa yang begitu lama. supaya membolehkannya mempelajari dan menggunakan bahasa itu secara kreatif dan hidup. dan lebih khusus. Jadi. dan sebagainya. dan pengetahuan bahasa setakat ini tentu sekali dapat membolehkan pelajar ini menggunakan bahasa yang sudah dan terhad dalam lingkungan percakapan yang terhad. maka bilangan ayat yang boleh diterbitkan akan menjadi 625 buah. Ini akan dibincangkan dalam Bab 7. Pola struktur yang berlaku itu adalah kecil jumlahnya dan boleh dipelajari. . menjadi. Memang pembelajaran bahasa adalah begitu pesat sekali pada peringkat permulaan. Kalau ditambah satu ruang lagi dengan semalam. Ini adalah satu contoh yang amat kecil. lebih menyeluruh. Sekiranya diperlukan lebih daripada itu. Dengan menambahkan satu kata lagi kepada setiap baris dalam jadual di atas.kawannya kakaknya bapanya abangnya Dengan membaca dari kiri ke kanan bagi setiap kemungkinan ayat. tetapi juga mempunyai kebolehan untuk mentafsirkan segala macam ayat yang didengar atau dibacanya. pembelajaran bahasa itu bukan sahaja mempelajari tabiat automatis dalam membentuk aya-ayat tadi. Tentu sekali kita berhak bertanya apakah agaknya kaedah yang dipakai oleh institusi tersebut sehingga dapat memendekkan masa pembelajaran bahasa sehingga sebegitu singkat. dan baru sekejap tadi. maka pembelajaran yang dapat diserap mungkin akan mula mendatar dan tidak begitu pesat lagi. LEARN BAHASA IN TWO MONTHS?. Biasanya institusi ini hanya mengajar sampai ke peringkat permulaan ini sahaja. tatabahasa sesuatu bahasa itu. pagi tadi. Bentuk struktur itulah yang berbeza daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. tadi. iaitu 6250 buah. Tegasnya manusia terpaksa mempelajari sistem terhad bahasa itu. Untuk memperlengkap lagi perbincangan ini maka perlulah saya berikan ringkasan tentang apa yang dikatakan dengan kaedah mempelajari bahasa itu. Kaedah Mengajar Bahasa Kadang-kadang kita terlihat iklan di akhbar yang berbunyi BELAJAR BAHASA Malaysia DALAM TIGA BULAN. maka bilangan ayat akan menjadi dua kali ganda banyaknya. Mungkin pembelajaran hingga ke peringkat ini boleh berlaku. Sebenarnya perkara ini boleh berlaku. masih ramai yang tidak dapat menguasai bahasa Malaysia setelah tinggal di negara ini seumur hidupnya. Bola itu dibaling oleh Ali kepada abangnya semalam.

tentu terlihat ada beberapa masalah dan kelemahan. kebaikan kaedah ini bukanlah dari segi pembelajarannya atau dari segi menguntungkan pelajarnya. Kaedah Terus Kaedah terus ini merupakan satu tindakan balas awal terhadap kaedah tatabahasa terjemahan yang dibincangkan di atas tadi. Dalam hal ini. Kaedah ini hanya mementingkan ejaan dan penulisan dalam bahasa yang diajarkan tersebut. Ini mungkin kaedah yang dipergunakan sebelum kaedah lain timbul. Kata-kata itu diberi dalam bentuk terasing daripada konteks.” . Kosa kata diberi pada peringkat awal pelajaran. Terjemahan adalah difikirkan cara yang sesuai dan utama dalam mempelajari kosa kata. Penggunaan bahasa secara aktif tidak berlaku. Misalnya. Latihan selalu menggunakan bahan terjemahan daripada bahasa yang diajarkan ke dalam bahasa kandung. Kaedah ini dirancangkan dengan tujuan memberi kemahiran menulis. Selalunya yang diutamakan ialah unsur-unsur kekecualian daripada yang lazim dalam bahasa yang dipelajari itu. khususnya daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Ayat-ayat yang digunakan mungkin tidak berhubungan antara satu sama lain. Oleh sebab dahulunya para sarjana hanya mempunyai bahan sastera tertulis. Demikian juga kaedah ini tidak mengehadkan saiz kelas. Mereka mengajarkan bahasa Malaysia dengan menggunakan kaedah terjemahan. Sementara itu guru yang tidak begitu fasih dalam bahasa itu masih boleh digunakan untuk mengajarkan bahasa tersebut. Isi atau kefahaman tidak dipentingkan sangat. Rumusan-rumusan tatabahasa itu dihafal sebagai cara menguasai bahasa itu. Contoh penggunaan kaedah ini ialah pelajaran bahasa Malaysia oleh G. misalnya. portable hanya satu kata dalam bahasa Inggeris. ataupun tentang unsur-unsur yang selalu disalahgunakan. dan oleh sebab kemahiran menulis itu dijadikan tujuan yang penting. tetapi hanya dari segi pengajaran sahaja. seperti “boleh dibawa ke sana sini. Oleh itu kaedah ini tidaklah mementingkan sebutan. Begitu juga struktur dua bahasa adalah berlainan. tetapi dalam bahasa Malaysia kita akan dapati bahawa maknanya mungkin hanya dapat dijelaskan dalam satu rangkai kata. Soosai dan Adibah Amin. Kaedah ini mungkin tidak memerlukan pembiayaan yang begitu banyak. dan bukan kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. masing-masing di akhbar Star dan New Straits Times. Rumusan tatabahasa dijelaskan dengan panjang lebar supaya menjadi pedoman pembentukan ayat-ayat melalui terjemahan. tetapi merupakan bauran struktur yang mungkin sedia wujud dalam bahan terjemahan tersebut. Kalau diperhatikan. Sedangkan kata kereta dan motokar harus mendukung pengertian yang berlainan menurut latar budaya bahasa Malaysia dan Inggeris. kaedah ini mempunyai beberapa ciri yang baik.Kaedah Tatabahasa Terjemahan Kaedah Tatabahasa Terjemahan ini selalu juga disebut kaedah klasik. bilangan pelajarnya ialah seluruh pembaca akhbar tersebut. mungkin tidak dapat dibuat begitu dalam bahasa Malaysia. hanya sebagai latihan tatabahasa. berapa ramai sekalipun bilangan pelajarnya boleh diajarkan melalui kaedah ini. Konsep yang boleh dibentuk dalam satu kata. Kata-kata disusun dalam ayat menurut rumusan tatabahasa. jadi tidaklah sukar digunakan. Latihan yang intensif berjam-jam juga tidak diperlukan. maka perkara tersebut menjadi tujuan dalam kaedah tatabahasa terjemahan ini. Kalau diperhatikan kaedah terjemahan itu. tidak ada dua kata yang betul-betul sama ertinya dalam dua bahasa.

Kaedah ini selalu dipergunakan di dalam bilik darjah sebagai sebahagian daripada kaedah lain. Kaedah bacaan ini mementingkan sebutan. kerana bagi mereka kanak-kanak belajar dengan tidak mempelajari tatabahasa. Untuk tujuan itu. dan mungkin juga ini berlaku dengan cara tidak disedari. dan tidak juga untuk kefahaman. Walau bagaimanapun. Kaedah ini akan dapat memberikan penguasaan pertuturan yang baik. Bahasa kandung orang yang mempelajari bahasa itu tidak digunakan. kelas mestilah kecil saiznya dan pengajaran mestilah intensif. Pengajaran dimulakan secara lisan. maka pengajaran kata dijalankan dengan menggunakan benda-benda atau objek yang konkrit. Terjemahan selalunya tidak dijalankan. Membaca kuat-kuat hanya perlu untuk latihan sebutan. dan ini mudah kerana ia memerlukan pengajaran peringkat pengenalan sahaja dan tidak memerlukan penghafalan rumusan-rumusan yang rumit. yang mengajukan supaya bahasa matlamat digunakan dengan serta-merta supaya pelajar mula berfikir dalam bahasa yang dipelajarinya itu. Kadang-kadang kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah semula jadi kerana menggunakan apa yang dianggap cara semula jadi seperti juga kanak-kanak mula belajar bahasa. keintensifan pelajaran boleh dikurangkan kalau tidak diperlukan. Kaedah ini tentu sekali mempunyai kelebihan berbanding dengan kaedah tatabahasa terjemahan tadi. atau melalui perbandingan dan persamaan sekiranya benda itu tidak konkrit. kaedah ini terus menggunakan bahasa matlamat. Oleh itu latih tubi menjadi syarat yang terpenting. Kaedah bacaan ini tidak memerlukan penghafalan ataupun penggunaan tatabahasa secara aktif. dan disusun semula di tempat-tempat yang perlu.Kaedah terus ini diajarkan dengan menggunakan satu bahasa sahaja iaitu bahasa matlamat atau yang diajarkan. Dialog yang digunakan dianggap realistik dan latih tubi dijalankan . Dengan kata lain. kaedah ini mungkin memerlukan masa yang agak panjang untuk pengajaran sesuatu bahasa itu kerana penjelasan tidak boleh dijalankan melalui terjemahan. maka mereka yang fasih sahaja boleh mengajar bahasa itu. Oleh sebab bahasa yang datang daripada bermacam-macam bahasa itu tidak menjadi halangan. Mereka yang berpegang teguh pada kaedah ini menolak pengajaran tatabahasa secara formal dalam kaedah ini. Kaedah ini amat khusus dan gurunya harus terlatih secara khusus juga. iaitu dimulakan dengan sebutan lisan. dan pelajar menghafalnya dan mencuba mengikutinya. Kaedah Dengar dan Ajuk Kaedah dengar dan ajuk ini menggunakan dialog untuk dihafal dan diikuti secara ajukan. Kaedah Bacaan Mungkin membaca adalah suatu kaedah yang mudah sekali. yang telah diserapkan ke dalam bahan pengajaran. ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Kaedah Berlitz. mungkin 5-6 sehari. Dengan itu juga pengajaran tulisan menjadi mudah dipraktiskan. dengan tunjuk cara dan gambar-gambar atau objek yang konkrit tadi. Oleh sebab kaedah ini menggunakan pertuturan. Membaca hanya memerlukan pelajar mengenal kata-kata yang tertulis dan membacanya. Pendek kata ini dianggap sama dengan kaedah mempelajari bahasa pertama. Rumusan-rumusan tatabahasa diajarkan melalui tunjuk cara dengan contoh-contoh yang sesuai. Guru tidak akan terpaksa menterjemahkannya ke dalam banyak bahasa. Pembelajaran melalui kaedah ini selalunya menggunakan kosa kata yang dirancangkan dengan teratur menurut frekuensi penggunaannya. Kaedah ini hanya menggunakan bacaan. dalam pada itu ternyata bahawa. Bahan bacaan dipertingkatkan dengan baik. dan bukan untuk tujuan lain. Oleh sebab bahasa lain tidak digunakan.

Latih tubi semuanya dibentuk dalam keadaan yang sebenar. Alat pandang dengar juga digunakan dengan luasnya. dengan . Misalnya. Bahan pita rakaman digunakan dengan sepenuhnya. Latihan menyebut dan membaca itu pula dijalankan dengan menggunakan bahan yang dikawal. lebih-lebih lagi kalau gurunya bukan penutur kandung bahasa yang diajarkan. maka barulah mereka diberikan latihan menulis. melalui guru yang terdiri daripada penutur bahasa kandung. Selain itu kaedah yang dipakai adalah sama dengan kaedah terus. dan hanya selepas itu baru latihan menulis itu dijalankan secara bebas. Pelajar-pelajar yang dipilih untuk belajar bahasa asing melalui kaedah itu hendaklah mempunyai semua kualiti yang akan membolehkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dijalankan dengan tidak mengalami kesangsian dari segi sikap. Oleh sebab kemahiran bahasa itu diperlukan untuk operasi tentera. diberi sedikit demi pada awalnya dan selalunya dalam konteks yang bermakna. maka masa belajar diintensifkan sedemikian rupa sehingga mencapai 6-9 jam sehari pada setiap hari. Pelajar hendaklah mencapai peringkat kemahiran berbahasa yang sama dengan kemahiran penutur kandung bahasa itu. disusun. walaupun frekuensinya rendah. Kaedah Eklektik Kaedah eklektik ini adalah suatu kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik dalam pengajaran bahasa yang terdapat dalam kaedah-kaedah lain. dan juga sentiasa disertai dengan bahan pandang dengar yang lengkap. motif. Ada kata-kata yang tidak selalu digunakan tetapi amat berguna bagi kanak-kanak. maka kemahiran lisan menjadi matlamat utama.secara berseorangan atau berkumpulan. Mulamulanya latihan menulis ini terkawal dan diberikan hanya bahan yang telah dipelajari. maka hasil yang paling baik perlulah dicapai dalam sesingkat masa yang boleh. umur. dan peringkatkan. apabila anggota tentera memerlukan kemahiran dalam beberapa bahasa bagi memudahkan operasi tentera dalam peperangan tersebut. perkataan gergasi tidak selalu digunakan tetapi berguna kepada kanak-kanak. Yang menjadi matlamat kaedah ini ialah pencapaian sebutan penutur kandung bahasa itu. baik dalam sebutan mahupun dalam bidang memahami bahasa itu. Kemajuan yang dicapai oleh setiap orang pelajar itu dicatat dan dikawal dengan kepersisan tentera. dan kemampuan. Kata-kata yang diberikan itu adalah berdasarkan. Oleh sebab matlamat dan masa yang diberi itu dipengaruhi oleh keadaan peperangan yang sentiasa mendesak. Kaedah ini menggunakan teori behaviorisme atau tanggapan bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa mereka dengan cara semula jadi. bukan sahaja menurut frekuensi tetapi juga menurut gunanya. Kaedah Askar Kaedah askar ini timbul dalam masa Perang Dunia Kedua. Ini adalah kaedah yang dipergunakan oleh Alliance Francaise untuk mengajarkan bahasa Perancis. kaedah ini dijalankan dengan mencampurkan unsur-unsur tertentu daripada semua kaedah di atas. Pencapaian dalam pembelajaran bahasa itu mestilah semuanya baik. Jadi. Tulisan tidak menjadi matlamat penting. Sistem tatabahasa diperkenalkan secara induktif dan dengan pemeringkatan yang teratur. Kosa kata misalnya. dan perlu diajarkan awal-awal lagi. Ini dilakukan misalnya. Hanya selepas pelajar menguasai sebutan. Oleh sebab keperluan itu. Latih tubi dialog tersebut dijalankan dengan memberi perhatian terhadap sebutan dan intonasi yang betul. iaitu latih tubi dipergunakan dengan seluas-luasnya.

apa sahaja kaedah yang digunakan mungkin tidak menimbulkan persoalan yang begitu rumit. memang ada perbezaan yang besar antara mempelajari bahasa pertama dengan mempelajari bahasa kedau. Proses Pembelajaran Bahasa Kedua Segala kaedah yang dibicarakan di atas telah dipergunakan untuk mengajar dan belajar bahasa. motif pelajar cukup tinggi untuk lulus ujian atau untuk kepentingan pekerjaan. dan tidak fasih menguasai bahasa Malaysia. bahan. bahasa Malaysia yang diajarkan itu adalah formal. Saya tidak menafikan tentang kejayaannya dalam pengajaran bahasa kedua di tempat-tempat lain. kerana di mana-mana terdapat kekurangan guru bahasa Malaysia. Kalau masa singkat harus kaedah terus lebih berkesan. selalunya didapati tidak mendatangkan hasil yang maksimum. hendaklah dilakukan dalam konteks budaya dan sosial yang hidup. dan seterusnya kaedah dengar dan ajuk digunakan pula untuk melatih tubi pola-pola ayat dan seterusnya kaedah bacaan digunakan pula untuk melatih bacaan dan sebutan pelajar. Juga ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik penguasaan bahasanya ditugaskan mengajarkan bahasa Malaysia. tumpuan saya adalah berat kepada pembelajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua. asalkan kaedah itu sesuai dengan keadaan dan keperluan. Tujuan haus diutamakan. boleh digunakan. Dengan itu dapatlah saya katakan yang pembelajaran bahasa Malaysia di Malaysia oleh kaum bukan Melayu itu. ingin juga saya membuat kepastian. Dalam hal ini pengajaran bahasa Malaysia masih tidak berkesan. Dalam bab ini. Kalau masa panjang maka kaedah yang perlahan seperti terjemahan. bahawa. dan dasar negara tidak kurang memberi keutamaan terhadap bahasa Malaysia. Ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Masalah itu dihadapi baik oleh pelajar Melayu atau bukan Melayu. Pengajaran bahasa di sekolah-sekolah atau di sebarang institusi lain. dan tidak ada lingkungan budayanya. bahasa itu diajarkan dalam suatu ruang yang vakum. dan tidak sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu. Walaupun demikian.menggunakan kaedah terus untuk mengajar makna kata. Dengan kaedah. dan apakah yang kurang atau cacatnya sehinggakan pengajaran bahasa Malaysia itu masih kurang berkesan? Bagi saya. Mungkin masalah yang paling besar ialah. . Walau bagaimanapun. sehingga para pelajar terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka praktiskan di luar bilik darjah. Saya perhatikan hal ini dan saya yakin pengajaran dan pembelajaran mana-mana bahasa itu. mungkin soal guru itu masih menjadi masalah. walaupun gurunya cukup terlatih. dengan tidak mengira sangat apakah lata belakang psikologi dalam membentuk kaedah tersebut. atau kesan yang diperlukan itu lambat dapat dihasilkan. dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Tetapi dalam hal ini Malaysia mengalami satu keadaan sosiolinguistik yang agak berlainan. Dengan kata lain. guru. dan masa yang diberikan maka adalah aneh mengapa orang bukan Melayu tidak cepat. Tentu sekali kita bertanya mengapa. hendaklah dengan menggunakan dialek yang hidup supaya mereka dapat menggunakannya di luar bilik darjah dengan serta-merta. bahannya cukup terancang.

Pada pendapat Chomsky. lah telah dipindahkan ke dalam bahasa Inggeris. Pembelajaran itu hendaklah pula berlaku dalam satu lingkungan masyarakat bahasa yang dituturkan itu. kita terpaksalah berlatih. iaitu proses seseorang mencuba menyerap tabiat budaya bahasa yang baharu itu. Sebagai satu contoh lain. jelas menampakkan kepada kita bahawa unsur tabiat dalam struktur ayat bahasa Malaysia. Ini dapat kita perhatikan daripada satu contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris. Dalam hal ini. yang sentiasa dipengaruhi oleh tabiat lama. bahasa itu adalah sesuatu yang mempunyai daya kreatif seperti yang saya jelaskan di atas tadi. mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan sebagai suatu proses mempelajari tabiat baharu samalah seperti seseorang itu mempelajari memandu kereta di sebelah kanan jalan dan kemudian terpaksa memandu di sebelah kiri jalan. Misalnya. tabiat yang sama perlulah . atau oleh mereka yang melebihi umur lima tahun. penafian Chomsky terhadap tabiat tertentu dalam sesuatu bahasa itu mungkin tidak boleh diterima. proses pembelajaran bahasa itu adalah satu proses menguasai tabiat baharu. Oleh itu. sebagaimana dalam bahasa Inggeris. Ini adalah sesuatu yang amat penting dalam bahasa. lebih-lebih lagi apabila tabiat bahasa kandung kita berbeza dan mempengaruhi tabiat bahasa yang sedang dipelajari. Misalnya. Proses menjadi dwibahasa ini adalah proses menghilangkan keasingan dalam sesuatu budaya tempat seseorang itu tinggal. semasa mempelajari bahasa kedua. Oleh itu. tetapi tabiat yang sedia ada padanya sentiasa mempengaruhi yang lain. sebagai seorang dewasa. dapat dilihat apabila seorang penutur bahasa Malaysia terus mempergunakan partikel penegasan lah. dalam ungkapan I want to go home lah. bukan hanya perkara tentang bahasa yang terlibat tetapi juga masalah psikologi.Dalam proses menjadi dwibahasa ini. apa yang kita tahu ialah. Oleh yang demikian bagaimanakah agaknya orang dewasa itu mempelajari polapola bahasa kedau yang dipelajarinya itu? Di sini tidak harus kita membincangkan bagaimana bahasa kandung dikuasai dan bagaimana kanakkanak mempelajari bahasa kandungnya. Kita tidaklah pula bertujuan mengeluarkan teori pembelajaran bahasa. Dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk mempergunakan tabiat-tabiat yang lama. di menyatakan bahawa proses perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak dalam lingkungan umur 1 hingga 5 tahun itu. adalah mempelajari sesuatu pola yang sudah baku. iaitu dia memberi tempat kepada kebolehan terpendam yang ada pada kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. tidaklah akan dapat dijelaskan dengan sempurnanya dengan hanya mengkaji syarat-syarat pembentukan dengan sempurna dengan hanya mengkaji syarat-syarat pembentukan tabiat. dalam menyebut bunyi “t” sudah tentu orang Melayu itu tidak akan menyebutnya dengan letupan yang sempurna. Sebenarnya ini adalah suatu masalah persepaduan yang amat kompleks. dan ini menyebabkan sebutan orang itu akan menjadi pelat kemelayuan. iaitu. Chomsky membuat suatu ketentuan yang penting dalam membincangkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. Kita terpaksa berlatih dengan begitu teliti dan rapi. Agaknya pendapat Chomsky memang dapat diterima dalam hal ini. bahawa. walaupun dia bertutur dalam bahasa Inggeris. Umpamanya dia akan menyebut perkataan hat sebagai *hat+ sahaja dan tidak *hat”+ sebagaimana sebutan orang Inggeris asli. Si pelajar bahasa itu perlu menguasai tabiat yang baharu itu dan mempergunakan tabiat yang baharu dan yang lama itu mengikut masa dan konteksnya yang sesuai. Orang dewasa semasa mempelajari bahasa. apabila pembelajaran suatu bahasa asing itu tidak lagi berlaku secara semual jadi. Seorang Melayu harus dipengaruhi oleh tabiat sebutannya dalam bahasa Malaysia. sebab kedua-duanya adalah berlainan. yang lebih diutamakan ialah proses pembelajaran bahasa kedau oleh mereka yang sudah dewasa. dan dalam kegiatan budaya yang tertentu. walau bagaimanapun.

Seorang penjaja mi bangsa India di Pulau Pinang fasih menggunakan bahasa kandungnya. Ini tidaklah pula bermakna bahawa latihan itu sahaja yang penting. Melayu. Oleh itu dia akan mencuba mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini. boleh berbahasa Hokkien. Seseorang yang tiba dalam sesebuah masyarakat baharu itu adalah dianggap asing. jadi. Ada kaum asing di . terdapat penduduk Melayu yang hanya tahu menggunakan bahasanya sendiri sahaja. Keadaan begini timbul kerana mereka berbilang bangsa dan tidak ada satu bahasa pun yang dominan. Walau bagaimanapun. Dalam mempelajari sesuatu bahasa yang baharu itu. Tidaklah dapat dipercayai bahawa sebarang bahasa dapat dipelajari tanpa latihan. tidaklah menjelaskan kepada kita mengapa manusia mesti mempelajari sebuah bahasa asing atau bahasa lain kerana ingin berhubung dengan seorang lain. Ini sebenarnya adalah satu ciri umum bagi ramai penduduk Georgetown. dan di tempat lain mereka tidak diperlukan mengetahui bahasa lain mengetahui bahasa lain daripada bahasa kandungnya untuk berhubungan. Tamil. tabiat juga dapat terbentuk tanpa latihan. Apakah sebenarnya setengah-setengah manusia perlu menjadi dwibahasa dan setengahsetengahnya tidak. mereka juga perlu menguasai semua bahasa untuk berhubung antara satu sama lain. Oleh hal yang demikian dapatlah kita perhatikan bahawa perkara yang penting sekali dalam hal pembelajaran bahasa itu ialah latihan. dan Inggeris. memang boleh didapati orang yang tidak pernah dan tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. kita patut menumpukan perhatian kepada proses bahasa itu. Kalau kita ke tempat lain. dan juga boleh berbahasa Inggeris sedikit-sedikit. Orang luar itu tadi sentiasa dikelilingi oleh lingkungan yang asing. lebih-lebih lagi dalam kes pembelajaran bahasa kandung. bijak berbahasa Melayu dan Hokkien. Tamil. dan oleh itu dalam proses mempelajari bahasa itu. dan menjadi salah seorang ahli masyarakat baharu itu pula. Walau bagaimanapun. walaupun betul. Perhubungan dengan masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala sikap keasingannya tersebut.dipergunakan di tempat yang sesuai dan pemandu itu harus berhati-hati juga supaya mempergunakan tabiat yang baharu itu di tempat-tempat yang berkenaan sahaja. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pelajar mungkin dapat dibimbing menggunakan latihan dengan lebih berkesan. berfikir. Di samping itu. Ternyata di sini bahawa. sama ada dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara tersusun atau rambang. kita tidak harus menimbulkan masalah yang rumit. pendedahan kepada penggunaan bahasa itu. setiap kaum mengekalkan bahasanya. Dalam hal ini. di Balik Pulau misalnya. Latihan akan membentuk tabiat. bertutur. Kita cuba bincangkan mengapa agaknya orang menjadi dwibahasa? Mari kita lihat beberapa profil penutur bahasa di Pulau Pinang. Pulau Pinang. keadaan adalah kosmopolitan. haruslah diketahui bahawa latihan hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Hal ini semuanya. di bandar Georgetown. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Seorang pegawai tinggi bangsa Melayu yang dipelajarinya sebagai bahasa kandung dan secara formal di sekolah. Seorang penjaja ikan bangsa Cina di Pasar Chowrasta. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah menjadi semakin fasih dalam bahasa masyarakat yang didatanginya itu. Sesiapa sahaja akan dapat mempelajari dua tinga bahasa dengan mudah. kerana sebenarnya ada unsur-unsur lain yang terlibat. kita patut menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan antara tabiat kedua-dua bahasa itu. Georgetown.

tentu diakui ramai. Kanak-kanak sekolah amat terdorong mempelajari bahasa Malaysia sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan menjalankan pekerjaan. keperluan mempelajari sesuatu bahasa itu dan juga peringkat kecapaiannya adalah bergantung pada dorongannya sendiri. yang boleh hidup terasing. Mereka tidak pernah cuba bercampur. bekerja. Mereka hidup dalam masyarakat kaum sendiri. selain hubungan berjual beli yang terhad itu. yang bekerja sebagai nelayan. apakah agaknya suatu kaedah yang unggul untuk digunakan bagi menjamin hasil yang 100% berjaya? Ada banyak faktor yang terlibat dalam pembelajaran bahasa. amat mustahak dikekalkan dorongan pembelajaran itu. telah mempelajari bahasa Melayu semata-mata untuk tujuan mentadbir jajahan ini. telah datang kembali ke Malaysia berjaja bermacam-macam jenis manik dan batu perhiasan di kaki lima kedai di bandar-bandar besar. dia tidak tahu menggunakan bahasa Malaysia sepatah pun. Pulau Pinang. Bahasa kedua itu amat perlu untuk berhubungan. dan tidak pernah menggunakan bahasa tempatan untuk berhubungan dengan masyarakat tempatan. kefasihan dalam bahasa Inggeris memberi kemungkinan yang lebih luas dalam tindak-tanduknya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Tetapi dalam mempelajari sesuatu bahasa. kita boleh cuba menggambarkan suatu rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa yang unggul. bahawa.Malaysia. dan untuk mencapai kepuasan bagi semua faktor itu adalah sesuatu yang mustahil. Pernah saya temui seorang tua India di Georgetown. misalnya. yang dahulunya bekerja sebagai askar upahan Inggeris. Walau bagaimanapun. walaupun hubungan secara terhad boleh berlaku tanpa bahasa. Bagi ahli politik. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran yang Unggul dan yang Praktis Setelah meninjau dari segi sosiolinguistik tentang keadaan tertentu. dan pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebahagian daripada masyarakat itu dengan sepenuhnya. memang seorang guru bahasa Malaysia akan sentiasa tertanya-tanya. hubungan tanpa bahasa itu pun bergantung pada budaya bahasa tertentu. akan berjaya dalam usahanya tersebut. Walau bagaimanapun. ke laut berseorangan pada tiap-tiap hari. akan terus tidak mempedulikan keperluan bahasa kedua tersebut. dan bergaul dengan tidak sedikit pun memerlukan penggunaan bahasa Malaysia. Jelas sekali dorongan ini ada di kalangan masyarakat Malaysia. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu berguna tetapi ternyata bahawa hubungan akan terhad. Akibatnya mereka terus terasing. Walaupun umurnya sudah 53 tahun. saya pandang proses pembelajaran itu harus berlaku dalam konteks masyarakat yang aktif dan memberangsangkan. sekadar untuk berbincang. maka ternyatalah bahawa apa yang berlaku sekarang adalah sesuatu yang masih boleh dibaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimum. sebuah rancangan pengajaran dan pembelajaran yang unggul agaknya harus mengandungi sifat-sifat dan faktor-faktor yang berikut: rancangan itu harus memberi pertimbangan yang berat dan tepat sepenuhnya kepada segala implikasi dan faktor . dan hanya mereka yang betul-betul berminat dan berkesanggupan serta yakin bahawa bahasa itu akan membantunya. Dalam mempelajari bahasa sebagai bahasa kedua. penjajah Inggeris yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu dahulu. Jadi. bersekolah. lebih-lebih lagi tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia. saya rasa. Tetapi. dan menjual hasil tangkapannya kepada seorang India lain. ramai pula yang terdorong mempelajari bahasa Inggeris untuk tujuan yang sama. Suatu contoh lain ialah masyarakat Gurkha. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sesebuah masyarakat itu.

7. 3. mengikut latar belakang pelajar. Kebanyakan rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu berhasil kerana pelajarnya lebih daripada apa yang diajarkan secara formal. Kalau dilihat betul-betul ciri-ciri yang diperakukan ini untuk menerbitkan sebuah rancangan yang unggul bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua itu. Rancangan itu juga dapat mengatasi segala macam masalah psikologi. iaitu rancangan tersebut hendaklah hidup dan anjal untuk diterima oleh pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang dan perbezaan perseorangan yang pelbagai itu. Rancangan itu juga harus disampaikan melalui kaedah yang berkesan. proses pembelajaran dan segala faktor lain yang terlibat juga mesti diambil kira: 1. dan mungkin mustahil diwujudkan. Pengetahuan yang terperinci dan menyeluruh tentang bahasa yang diajarkan itu mestilah sudah wujud.tentang pembelajaran bahasa. Perbezaan sifat-sifat bahasa itu dengan bahasa kandung si pelajar hendaklah dijelaskan selengkap-lengkapnya. iaitu tentang sifat-sifatnya. 2. tatabahasanya. Selalunya pelajar akan menyalahkan perancangan pelajaran sebagai perkara yang menghalang mereka daripada mencapai objektif itu. disebabkan ketiadaan aptitud atau usaha yang gigih. dan sebarang tekanan serta kebosanan tidak harus timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu. pendedahan kepada bahasa itu mudah berlaku. perancangan untuk pengajaran dan pembelajaran. Begitulah keadaannya dengan bahasa Malaysia. Sebenarnya. 6. Malahan rancangan itu harus pula dapat memberi dorongan atau rangsangan yang penuh untuk membolehkan pelajar menyerap pengajaran itu mengikut kadar kemampuan sendiri. Kadang-kadang dengan perancangan yang serba lengkap pelajar masih lagi gagal mencapai kemahiran yang diharapkan itu. Apa yang dimaksudkan di sini ialah bahasa itu sendiri harus dipertimbangkan. Biasanya kegagalan mencapai objektif pembelajaran bahasa itu. maka sekali imbas kita sudah tahu rancangan sedemikian tidak pernah wujud. Pengajaran dan pembelajaran perlu berlaku dalam konteks budaya bahasa yang diajarkan. dan segala macam ciri bahasa itu perlulah diberi pertimbangan. Pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dalam masyarakat yang penuh simpati dan menggalakkan. maka pembelajaran bahasa itu mungkin tidak berhasil. 5. atau kembali ke rumah dan menyambung pembelajaran sebagaimana yang dipraktiskan oleh kebanyakan ibu bapa. . Apa yang praktis ialah kita perlulah mengetahui ciri-ciri rancangan yang unggul ini. Kesukaran tidak timbul. Rancangan itu juga hendaklah disesuaikan dengan segala macam kemungkinan perkembangan. untuk tujuan menilai dan menganalisis bahan tersebut dengan tujuan menghasilkan bahan yang terbaik. 4. hanya menjadi panduan untuk mempelajari bahasa itu sahaja dan bukannya sesuatu yang menjamin akan tumbuhnya tabiat baharu dalam bahasa baharu itu. pendek kata tidak ada halangan dari segi sosial untuk belajar. walau bagaimana baik sekalipun. Guru yang mengajarkannya mestilah berkebolehan dan terlatih. dan bukan dalam keadaan budaya kosong. Kalau pelajar itu tidak berusaha lebih daripada apa yang diajarkan secara formal. dan kita bandingkan pula dengan apa yang boleh ada bagi kepentingan guru dan pelajar.

Seorang pelajar mempelajari bahasa Perancis di Paris. Usaha membandingkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Kalau diajarkan dialek baku yang formal. Sekolah-sekolah kerap bersungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia yang cukup. Khek. Guru sahaja yang bercakap sepanjang hari. Mungkin hal ini akan difikirkan dengan serius oleh pegawai-pegawai utama bagi mata pelajaran bahasa Malaysia ini. Dialek yang diajarkan itu biarlah dialek yang hidup supaya dapat digunakan dengan serta-merta dalam masyarakat di luar sekolahnya. keadaan itu tidak pula mengizinkan dia mempelajari bahasa Malaysia dengan teratur. dan kadangkadang seseorang pelajar dapat membaiki rancangan yang sedang dipelajarinya. mungkin pula mereka bahasa Malaysia pasar. Malah lebih buruk daripada itu. Kanton. Hasrat untuk mempergunakan guru yang cukup mahir dalam bahasa Malaysia dan terlatih untuk mengajar bahasa Malaysia juga mungkin merupakan suatu masalah. Malayalam. Ada yang dapat mempelajarinya dengan pantas dan ada yang tidak. bagaimana pembelajaran dan pengajaran itu dapat didasarkan kepada ciri-ciri bahasa Malaysia yang dideskripsi dengan selengkapnya untuk tujuan ini. tetapi ialah soal guru tidak ada. pengajaran bahasa patut didasarkan pada persamaan dan perbezaan antara bahasa yang diajarkan dengan bahasa kandung pelajar. Televisyen pula agak sama keadaannya. dan sebagainya.Kalaulah rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu tidak unggul. Wayang gambar dapat memberi contoh yang agak baik. Ini bukan soal mereka terlatih atau tidak. Memanglah sukar kerana percakapan dan perbualan di luar darjah itu tidak teratur atau tidak disusun untuk kepentingan pelajar. tetapi mungkin amat terhad. tetapi selalu pula dia menghadapi halangan. Tetapi. Oleh sebab usaha kerajaan yang berjalan dengan amat pesat untuk melaksanakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Keadaan di sekolah rendah juga demikian. Contohnya dapat diambil daripada kasus yang berikut. bahawa. tetapi ada satu masalah lain yang khusus saya perhatikan di sekolah-sekolah rendah. maka pelajar tidak dapat menggunakannya dalam konteks lain. Tetapi. harus ini tidak menjadi masalah besar. Telugu. dan pembelajaran tidak akan menjadi latihan dalam bilik . maka guru-gurunya telah diberi latihan singkat. tidaklah begitu berguna kerana bahasa Malaysia itu bukan untuk diajarkan kepada penutur Inggeris. Perkara yang mustahil bagi kita ialah menggambarkan. pelajar itu dapat mencapai kemahiran yang baik dengan menggunakan masa dia bertembung dengan penuturpenutur lain di luar darjah untuk mempelajari. mungkin tidak mendapat pengajaran yang maksimum di dalam kelas. apabila kita sendiri mengetahui deskripsi tatabahasa bahasa Malaysia yang lengkap masih belum ada. Demikian juga halnya dengan mereka yang bukan penutur bahasa Malaysia di Malaysia. Implikasinya ialah masalah memilih dialek yang harus diajarkan. Kaedah yang digunakan adalah kaedah tradisi. Keadaan ini jelas menimbulkan masalah. Bengali. Tamil. Tidak ramai orang Melayu yang menuturkan bahasa Malaysia formal untuk dicontohi oleh mereka. atau dialek bahasa Malaysia tempatan. kerana ada ketiak dia menganggap dapat mencontohi penggunaan bahasa Malaysia yang baik. Tetapi di luar kelas. kalau kita semua mengerti apa yang dianggap sebagai baku. dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini bahasa Malaysia masih belum diperbandingkan dengan lengkapnya dengan bahasa lain seprti Hokkien. atau memperkukuh pembelajarannya. Memang menjadi harapan agar bahasa Malaysia itu diajarkan dalam konteks sosial yang tepat. maka apakah rancangan yang dipraktiskan itu cukup baik? Saya percaya semua rancangan itu boleh dibaiki. Kita tahu juga. Bahasa bertulis pula kadang-kadang mengandungi kesalahan yang mengelirukan. Kalau adapun orang yang menggunakan bahasa Malaysia. Ini merupakan penghalang kepada penguasaan bahasa yang baik untuk pelajar.

latar belakangnya. Masalah ini bertambah berat lagi kalau difikirkan pula yang para pelajar itu mungkin terdiri daripada tiga. Di sekolah pula mungkin dapat diberi sokongan terhadap pembelajaran bahasa ini dengan mengadakan kelab bahasa Malaysia. Konsep baku itu sebenarnya alah satu norma. Memang kita tidak dapat membuat ramalan yang tepat sama ada pembelajaran bahasa itu akan berjaya atau tidak. Dalam membincangkan suasana pembelajaran di atas. kita Cuma melihat suasana yang terbaik. Isu ini amatlah sukar. Mungkin juga ada bapa yang mengetahui anaknya itu lemah dalam bahasa Malaysia. samalah seperti di sekolah Inggeris dahulu yang mendenda muridnya kalau tidak bertutur bahasa Inggeris. Mereka hendaklah sentiasa mendorong dan bertutur dalam bahasa Inggeris. harus dia akan bosan kerana dia tidak memerlukan rumusan asas tentang bahasa itu. Tetapi dalam sesebuah darjah di sekolah-sekolah di Malaysia. yang terdiri daripada 40 orang pelajar. tetapi ada . dan akan mencari seorang munsyi untuk anaknya. dan norma ini adalah satu konsep abstrak yang mungkin berbeza-beza daripada seorang kepada seorang yang lain. saya cuba membutirkan kebangkalian kejayaan dalam mempelajari bahasa itu. serta menurut kesanggupannya.darjah sahaja. sebaliknya dia memerlukan latihan yang boleh memperkaya dan melicinkan penggunaan bahasanya. Pelajar itu juga tidak menanggung sebarang beban sosial atau persendirian yang boleh mengganggu proses pembelajarannya. tetapi simpati ibu bapa mungkin lebih berat kepada bahasa Inggeris. Diharapkan juga. Adakah ini jawapannya? Adakah anak itu diberi dorongan yang betul-betul menggalakkan dalam mempelajari bahasa Malaysia? Pelajaran di rumah mungkin membosankan dan menambahkan kebuntuan kanak-kanak itu sahaja. Kanakkanak Melayu harus gagal dalam ujian bahasa Malaysia kalau ujian itu dilakukan sebagi bahasa kedua dan bukan bahasa pertama. dan tidak perlu mempelajari bahasa itu dari mual. Semua anggota masyarakat yang ada dalam kelompok pelajar tersebut hendaklah mahir dalam bahasa Malaysia dan sentiasa menuturkannya. diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua. Kalau pelajar bahasa Malaysia yang sepatutnya diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. dan semua pelajar dimestikan bertutur dalam bahasa Malaysia semasa di sekolah pula. diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. atau lima rupa kaum yang berlainan di samping keperluan yang berbeza antara pelajar bahasa kandung atau bahasa pertama dengan pelajar bahasa kedua. Adakah ini berlaku? Mungkin kebanyakan pelajar betul-betul berminat menguasai bahasa Malaysia. Ujian bahasa pertama berbeza daripada ujian bahasa kedua. empat. Sekarang. tetapi mungkin saya lebih cenderung kepada mengajarkan suatu dialek yang hidup dan realistik. maka tumpuan kepada individu itu amat sukar dilakukan. dalam mempelajari bahasa Malaysia. pembelajaran itu dapat berjalan dalam suasana yang mementingkan individu. Akhir sekali haruslah pengajaran itu dapat disampaikan dalam suasana yang tidak mengandungi tekanan dan sebarang masalah psikologi. saya sendiri tidak yakin dapat membuat keputusan muktamad. dan ini adalah sesuatu yang agak mustahil dapat diwujudkan. Yang lebih merumitkan lagi ialah cara menguji mereka. Kebangkalian Kejayaan Selama ini saya telah berbincang tentang keadaan yang membentuk kaedah pengajaran dan faktorfaktor penting yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Malaysia. Pengajaran bahasa juga harus berlaku dalam suasana yang memberi dorongan kepada pelajar.

. Gardner dan W. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai aptitud dan peluang untuk belajar. maka dia akan gagal. tetapi tidak mempunyai aptitud yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. tetapi kurang berpeluang. Keadaan ini mungkin banyak berlaku kepada kanak-kanak sekolah di Malaysia dalam mempelajari bahasa Malaysia. sehingga menyebabkan penguasaan bahasa Malaysia mereka itu tidak baik. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. Di samping itu pula terdapat beberapa faktor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran tersebut iaitu aptitud. Hasil penyelidikan psikologi memberi beberapa keterangan tentang proses pembelajaran yang kemudiannya menentukan kaedah pengajaran. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang yang baik untuk belajar bahasa. Pelajar yang beraptitud tinggi. maka dia akan mempunyai sedikit harapan untuk mendapat kejayaan. dan sokongannya. kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan dan dorongan kepada pembelajarannya itu. tetapi tidak mempunyai aptitud dan motif. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai aptitud yang tinggi. Lambert (1972): Jika pelajar yang mempunyai aptitud yang tinggi.beberapa perkara yang akan dapat kita senaraikan untuk mengukur atau menentukan berjaya atau tidaknya pembelajaran sesuatu bahasa itu. Walau bagaimanapun.E. peluang yang baik. motif yang kuat. Kalaulah budaya dan masyarakat sekelilingnya membantu. lingkungan yang menyokong mungkin membantunya menentukan motifnya. serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Seorang yang bermotif tinggi dan berpeluang baik. kalau tidak hasilnya adalah kegagalan. lebih-lebih lagi kalau masyarakat sekelilingnya itu mendorongnya. Kesimpulan Dalam perbincangan di atas jelas bahawa hubungan antara psikologi dan pembelajaran serta pengajaran adalah amat rapat. akan juga mencapai kejayaan yang baik. Masyarakat dan budaya sekelilingnya selalu tidak memberi sokongan terhadap pembelajarannya. yang dikarang oleh R. tetapi tidak bermotif dan tidak diberi peluang dalam pembelajarannya juga akan menghadapi kegagalan.C. Motifnya itu pula bergantung pada lingkungan budaya di sekelilingnya. maka mungkin juga dia akan mencapai kejayaan yang agak baik. maka kegagalan pasti berlaku. dorongan. Seorang yang bermotif tinggi serta mempunyai aptitud yang baik. Hanya mereka yang dapat mengatasi masalah ini dalam setengahsetengah suasana yang berjaya. Peluang yang diberi kepadanya itu akan menjadi sia-sia sahaja. Kebangkalian ini saya pungut dan sesuaikan daripada buku yang bertajuk Attitudes and Motivation in Second Language Learning.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->