P. 1
Psikolinguistik Dan Sosiolinguistik Dalam Pengajaran Bahasa

Psikolinguistik Dan Sosiolinguistik Dalam Pengajaran Bahasa

|Views: 624|Likes:
Published by atiq zizan

More info:

Published by: atiq zizan on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

PSIKOLINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA Kursus dalam Perkhidmatan Kakitangan Penting Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran

Malaysia, UKM, KL, 26-31 Julai 1976 PSIKOLINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA Pengajaran Sajak de Saussure membuat tanggapan dan pencerapan bagi menjalankan pengkajian bahasa dari segi struktur bentuk, maka linguistik berkembang dengan majunya. Bidang linguistik berkembang dengan begitu pesat dalam kurun ke-20 ini. Ini bermakna kajian linguistik telah lama bermula. Sejak manusia mula berasa kagum terhadap bahasanya, mereka telah mula mengkaji dan mempelajari bahasa mereka itu. Manusia mula belajar mengkaji bahasanya kerana keperluan untuk menguasainya. Oleh itu, Panini, seorang ahli agama Hindu, telah mula mempelajari bahasa Sanskrit sejak 3000 tahun dahulu demik kepentingan mengekalkan sebutan dan bacaan yang tepat bagi kitab suci Veda. Hasil kajian dan pengamatan itu masih dimanfaati oleh masyarakat Hindu hingga ke hari ini. Sarjana Yunani juga demikian, mereka berusaha menggolongkan kata-kata mengikut sifat bendabenda di dunia. Sehingga hari ini pun, penggolongan kata yang dibuat oleh orang Yunani itu seperti nama, perbuatan, sifat, sendi, dan seruan, masih kita pakai. Begitu juga Al-Khalil dalam kurun ke-7 M telah mengkaji bunyi-bunyi al-Qur’an yang tersusun pada zaman itu dapat dibakukan sistem sebutan dan ejaannya sehingga bacaannya masih kekal tidak berubah hingga sekarang. Daripada apa yang saya perkatakan ini terlihat bagaimana linguistik am: fonologi, morfologi sintaksis, semantik, dan leksikografi berhubung rapat dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa. Pendek kata tanpa deskripsi dari segi linguistik, maka sukarlah sesuatu bahasa itu diajarkan secara formal. Hasil kajian linguistik am terhadap bahasa itu dapat menjadi bahan penting dalam pengajaran bahasa. Sengaja saya gunakan di sini istilah pengajaran bahasa kerana istilah pembelajaran mencakupi pengertian lain. Bidang pembelajaran mencakupi bidang psikologi, iaitu cara bahasa diperoleh dan dipelajari. Aspek ini lebih lazim dikenali sebagai psikolinguistik. Memang psikolinguistik dan linguistik gunaan terlibat dalam pengajaran bahasa, dan bidang-bidang ini telah begitu berkembang dan penting sehingga setiap satunya menjadi bidang sendiri pula. Dalam bab ini, saya membincangkan implikasi teori-teori tertentu dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Kaedah Pengajaran Bahasa Zaman Yunani Mungkin manusia telah mula belajar bahasa selain daripada bahasa kandungnya sejak mereka mula berasa perlu untuk berhubung antara satu sama lain. Tidak syak lagi bahawa ahli-ahli pelayaran, ketua-ketua angkatan perang yang menakluki negara-negara lain, telah mempelajari bahasa-bahasa lain untuk memudahkan kerja mereka. Agaknya sukar untuk kita menentukan corak kaedah yang mereka gunakan. Satu caranya ialah kita dapat membuat andaian tentang hal ini dengan melihat cara orang Zaman Pertengahan mempelajari bahasa. sebenarnya perkembangan dalam pembelajaran bahasa semenjak zaman Yunani sehinggalah kurun ke-20 ini tidaklah banyak berubah. Apabila pertembungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan yang merapatkan negara-negara, maka pembelajaran bahasa memerlukan kaedah yang lebih berkesan

perkembangannya amat perlahan. Hal ini telah berlaku kerana beberapa faktor. segala-galanya merupakan dasar dalam pembentukan tabiat. proses pembelajaran bahasa ini berubah dengan pesat dalam kurun ke-20 ini. sifat. hanyalah bergantung pada kaedah terjemahan. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. Dalam kaedah ini. samalah sebagaimana orang mempelajari bahasa Latin pada masa dahulu. kajian-kajian seperti ini dijalankan oleh Freud. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. Seperti yang saya katakan tadi. Ramai ahli psikologi menjalankan kajian tentang behaviorisme. kajian psikologi menjadi lebih saintifik. perbuatan. Za’ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. Dalam buku itu beliau membincangkan teori bagaimana manusia belajar bertutur. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za’ba. yang menulis buku Verbal Behavior (1957). Tatabahasa yang diajarkan itu biasanya menggunakan kerangka dan unsur-unsur tatabahasa Latin yang disesuaikan di sana sini kepada bahasa yang diajarkan. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Perkembangan linguistik telah memberi pedoman yang baharu kepada bidang ini. Maxwell (1882).F. Sebelum itu. bagaimana kanak-kanak belajar menuturkan bahasa. telah mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap pengajaran bahasa. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. Salah satu daripada bidang yang dikaji. B. terjemahan memainkan peranan yang amat penting. sendi.dan boleh menimbulkan hasil yang baik dalam masa yang lebih singkat. ialah. Teori psikologi ini menyelidik tabiat manusia. Negara-negara mula berhubung antara satu dengan lain dan memerlukan pembelajaran bahasa untuk perhubungan. bahawa dalam masa Perang Dunia Kedua. Bahan-bahan pengajaran mereka hanyalah terbentuk daripada bahan terjemahan semata-mata. Pembentukan tabiat ini mestilah berdasarkan rangsangan dan gerak balas. Winstedt (1927). mereka mendukung teori behaviorisme. Perancis. Segala-galanya ini mempunyai implikasi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan tidak juga kurang pentingnya. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). Dalam mempelajari bahasa Malaysia. Sebenarnya pembelajaran bahasa sehingga itu. dan ahli-ahli psikologi yang lain. dan seruan. Apa yang mereka anggap behaviorisme itu ialah gerak-geri binatang. Dalam bahagian tatabahasa pula. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za’ba menerima adanya kata-kata jenis nama. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. termasuklah manusia. Piaget. Skinner. di samping itu pada masa yang sama. dan Rusia untuk kepentingan peperangan. Hal ini telah menghasilkan kesan positif yang banyak terhadap pembelajaran bahasa. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan Za’ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. dan Za’ba (1965) sendiri. Saya tidaklah mahu membincangkan teori ini satu persatu. unsur-unsur tersebut selalu diajarkan secara formal. Za’ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. negara Amerika Syarikat telah memberi tumpuan kepada pembelajaran bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Jerman. . Teori Behaviorisme Salah satu bidang yang kuat mempengaruhi bidang pembelajaran bahasa ialah psikologi. Kajian dan hasil kajian ini digunakan untuk menjelaskan seorang ahli psikologi di Universiti Harvard.

Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Dia telah memberi gerak balas yang sama seperti dahulu. Merpati itu dikurung di dalam kotak. di diberi teka silang kata yang sukar juga. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini ada kurangnya dari segi pembelajaran. Dengan kata lain. Pada satu masa lain. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di Universiti Washington. dia membuatnya dengan betul. J. Misalnya. yang dimaksudkannya ialah kalau sesuatu gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu. mak apabila diberi teka silang kata yang lain dia akan berbuat demikian juga. Kedua-duanya berlainan kerana ada dua jenis lakuan. maka berlakulah pembelajaran. Apabila ada rangsangan dan tindak balas. dan memberi penumpuan kepada pembelajaran sebagai pusat pengkajian. Penafiannya terhadap sesuatu yang subjektif menyebabkan dia dapat membuat kajian terhadap perkara-perkara yang sedar. dan tidak lebih daripada itu. tetapi lakuan operan berlaku menurut lingkungan atau . lalu ditinggalkannya. Bukunya The Psychology of Learning (1935) mengandungi pendapat bahawa. Lutut terangkat kalau diketuk oleh doktor.tetapi hanyalah sekadar menyentuh teori behaviorisme ini bersangkutan dengan implikasi pembelajaran bahasa. Di dinding kotak itu ada suis. maka teka silang kata itu akan ditinggalkannya. semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada objektif lakuan ini. merpati itu mematuk sebagai satu rangsangan dan setelah rangsangan dilaksanakan merpati itu akan mendapat balasan makanan. Skinner juga berpegang kepada teori behaviorisme. Di samping itu kita dapati E. dan tidak dapat dibuatnya. kita dilahirkan dengan banyak gerak balas. pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas. Bagi Skinner ada dua jenis pembelajaran. Inilah sumbangannya yang besar. Lakuan padanya hanyalah gerak-gerak otot. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. Apabila suis itu dipatuk terbukalah suatu lubang yang mengeluarkan makanan. Bagi Skinner kebanyakan lakuan ialah jenis operan. Salah satu daripadanya ialah dengan menggunakan merpati. Dalam hal ini. iaitu gerak balas yang automatis dan tetap. aliran kajian psikologi di Amerika mula bergerak berpisah daripada pemikiran sarjana di Eropah. nama ahli psikologi yang masyhur ialah Skinner seperti yang saya sebut di atas. Kedua ialah lakuan operan.B. Walau bagaimanapun. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain.R. Dia hanya mengkaji lakuan dan tidak mementingkan pengalaman sedar. maka kita akan melakukan gerak balas yang sama. suka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas. Skinner ialah seorang ahli behavioris dari Universiti Harvard. selalu mengkaji binatang. Pertama ialah lakuan responden. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. Keadaan ini tidak jauh berbeza daripada yang disebut oleh Watson dan Guthrie. beliau menjalankan eksperimen dengan menggunakan binatang. dan kita mempelajari sesuatu yang baharu itu dengan secara pembiasaan. Tetapi kalau dia tidak dapat membuatnya. Lakuan responden tadi ialah gerak balas daripada rangsangan. Dalam kurun ke-19. Watson (1878-1958) profesor psikologi di Universiti John Hopkins mengarang bukunya. Inilah yang dipegang oleh ramai ahli psikologi lakuan. Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (1919). Katakanlah seorang itu diberi teka silang kata. Adakah dia sudah belajar sesuatu dalam hal ini? Dalam pembelajaran bahasa. iaitu pembelajaran berlaku kalau ada rangsangan dan gerak balas. Ini bermakna. Ini adalah lakuan responden yang berlaku secara automatis. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat).

dan sifat ingin tahu semula jadi (lengkap dengan kecenderungan kuat untuk meniru) adalah faktor-faktor penting. hanya disentuh secara sambil lalu. Banyak lagi usaha lain yang membaiki konsep Skinner dan ada implikasinya terhadap kaedah-kaedah pengajaran bahasa. Misalnya. Chomsky (1967) dengan keras menafikan pendapat behaviorisme ini. antara kajian ini ialah usah R. teori Skinner yang mengatakan pembelajaran itu berlaku mengikut perancangan lakuan berbahasa melalui pengukuhan itu sama sekali ditolaknya seperti dalam kutipan ini. Rangsangannya tidak semestinya menerbitkan gerak balas tertentu. lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana rangsangan terlihat makanan. Brown. Kebanyakan mereka mengkaji bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa. Beliau telah mengkaji perkembangan bahasa kanak-kanak dari segi pembentukan ayat. dalam mengkaji bagaimana kanak-kanak banyak mempelajari lakuan berbahasa atau bukan bahasa melalui “pengamatan atau peniruan secara tidak sedar terhadap apa yang dibuat oleh orang dewasa dan kanak-kanak lain”. cara kanak-kanak mempelajari bahasa mungkin lebih bermanfaat kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Jadi. tetapi juga ras lapar. Pengukuhan menambah kemungkinan berlaku gerak balas. seperti berjalan. dan memproses maklumat dalam beberapa cara yang khusus dan amat . bekerja. dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuh lakuan bahasanya sendiri”. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku. adalah jelas bahawa pengukuhan. yang dijelaskan dalam bukunya A First Language: The Early Stages (1974). bercakap. walaupun ada tersebut.keadaan. “sebenarnya dalam pemerolehan bahasa. ramai lagi sarjana lain yang telah membuat kajian lanjut tentang behaviorisme. Dalam beberapa keadaan tertentu. Kanak-kanak tidak belajar hanya melalui perancangan bahasa yang rapi daripada ibu bapa mereka. Dalam penafiannya itu. Bidang lain. dan sebagainya. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan proses pembelajaran bahasa dengan lebih lanjut dengan menggunakan unsur rangsangan dan gerak balas. Behaviorsme tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa. behaviorisme tidak memberi tempat kepada “taraf akal yang lebih maju yang ada pada manusia’. Menurutnya. Pada peringkat majunya kanak-kanak itu pandai mengeluarkan ayat-ayat yang belum pernah didengarnya dahulu. “lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuh oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain. atau memahami ayat-ayat tersebut. hipotesis. Kebolehan ini menunjukkan ada proses penting yang tidak bersangkut paut dengan makluman balik daripada lingkungan atau rangsangan. dan suatu suasana pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. Dari sinilah terbitnya kaedah latih tubi. Latih tubi itu akan menimbulkan tabiat yang dapat dikukuhkan dan akan lekat dipelajari sebagi tabiat. samalah juga dengan kemampuan yang istimewa yang ada pada pelajar itu untuk membuat generalisasi. pengamatan secara tidak sedar. Belajar melalui lakuan operan itulah yang dikatakan pensyaratan tetapi lain daripada gerak balas otot secara autonomatis. sejak Skninner. lingkungan sosial. sehinggalah terbit golongan neobehaviorisme. iaitu lakuan yang boleh dikaji dari segi rangsangan dan gerak balas. iaitu rangsangan dan gerak balas dalam sesuatu pelajaran bahasa itu disenaraikan menurut polanya. Semenjak Skinner. Baginya.

” Memanglah diakui bahawa dapatan yang masih selalu dipergunakan dalam pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing pada masa ini. yang sebahagian besarnya mungkin inat. yang telah menjadi amalan setengah-setengah orang Malaysia. Dengan kata lain. Dengan kata lain belajar mendengar dan bertutur itu adalah tabiat yang asas kalau dibandingkan dengan kemahiran menulis dan membaca. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberi makna.M. atau mungkin akan berkembang melalui satu cara pembelajaran melalui pendewasaan sistem sarafnya. Bahasa bukan hanya terdiri daripada jumlah rumusan tatabahasa yang boleh dilihat atau dihafal sahaja. Pelajar itu . Aliran transformasi ini memberi sumbangan yang berkesan dalam pembelajaran bahasa kalau dibandingkan dengan fahaman struktur. Pertama. Kemahiran akan dicapai secara lebih berkesan kalau bentuk pertuturan dikemukakan dahulu. Kedua ialah aliran transformasi yang mempunyai teori yang berlainan tentang sifat bahasa itu sendiri. Ya! Tentu sekali. tetapi jam Melayu akan merujuk kepada konsep “tidak mematuhi masa”. dan proses bagaimana bahasa itu berkembang di kalangan kanak-kanak. Rivers (1964) untuk membentuk prinsip pengajaran bahasa asing. kalau kita katakan di luar konteks maka kita menggambarkan segala macam jam. Makna seperti ini hanya wujud dalam konteks budaya Malaysia. bagi membentuk tabiat secara mekanikal. Dia telah membuat empat andaian yang penting: Pembelajaran bahasa asing (sesuai juga untuk bahasa kedua) pada dasarnya adalah suatu proses mekanikal. Pendapat-pendapat baharu ini banyak memberi sumbangan terhadap aliran struktur. Makna kata pula dipelajari dalam konteks budaya yang hidup dan penuh. hasil kajian ahli lakuan tadi.kompleks. pelajar telah dilatih tubi dalam pola yang sama. 4. Aspek bahasa yang diterangkan dengan lebih berkesan oleh aliran transformasi ialah sifat kreatif bahasa itu sendiri. maka diperkenalkan pula pola yang sama seperti Anda sukakah melihat televisyen? Dan jawapannya. Misalnya. dalam proses menjadi dwibahasa atau mempelajari bahasa kedua. jam. dalam mempelajari bahasa. Ini bermaksud memberi persamaan atau memberi pelajar kebolehan untuk menerima pelajar dengan secara melihat persamaan dan pertalian dalam bentuk-bentuk yang diajar. apa yang berlaku ialah pelajar bukan sekadar mempelajari senarai panjang ayat-ayat sahaja. Hal ini timbul daripada perasaan terancam oleh perkembangan baharu itu dan ditolak sebelum kaedah baharu diberi perhatian yang sewajarnya. Umpamanya dalam memberi latih tubi pola Anda sukakah melihat wayang? Maka dijawab. iaitu pembentukan tabiat. guru-guru bahasa sendiri sentiasa menentang akan sebarang pembaharuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. 3 Pelajar dapat menerima pelajaran dengan lebih berkesan dengan menggunakan iktibar. Misalnya. Ya! Tentu sekali. Makna kata memanglah terjalin rapat dengan budaya. tetapi lebih daripada itu. ialah. Konsep ini telah disesuaikan oleh W. Aliran Behaviorisme dan Mentalisme Aliran menentang kaedah pengajaran berdasarkan fahaman behaviorisme yang dijelaskan di atas terbahagi kepada dua jenis. Aliran ini mempunyai pengaruh yang besar dalam perancangan bahan mengajarkan bahasa. yang tidak dapat kita deskripsikan atau cuba memahaminya. Penolakan sebarang yang baharu ini hanyalah satu sikap yang ingin mengekalkan status quo sahaja.

pembelajaran bahasa itu melibatkan kebolehan pelajar menggunakan rumusan-rumusan tersebut. tetapi adalah juga betul kalau dikatakan tidak ada dua bahasa yang betulbetul berbeza. Selama ini belum pernah disentuh perkara yang kita maksudkan dengan istilah yang bahasa itu kreatif. semata-mata setelah menguasai sistem tatabahasanya. menyebabkannya boleh dipelajari. Kemahiran ini bersifat inat atau tersembunyi dan tercetus apabila pembelajaran bahasa itu bermula. secara luar dua bahasa itu memanglah berlainan sama sekali. bahawa. pembelajaran bahasa itu ialah proses menyerap rumusan-rumusan tatabahasa itu bersama-sama kemahiran berbahasa yang sedia ada pada manusia itu. Ini adalah pendekatan mentalisme yang bertentangan dengan pendekatan behaviorisme atau mekanikal. maka ternyatalah ada persamaannya. Suatu sifat bahasa yang penting dari segi pengajaran dan pembelajaran ialah. Aliran transformasi mengatakan bahawa. Kita boleh menggunakan unsur-unsur yang terhad yang ada dalam sesuatu bahasa itu. mereka melihat apa yang nyata iaitu dua bahasa itu adalah berlainan. Sebenarnya tidak ada bahasa yang betul-betul sama antara satu sama lain. iaitu. Seorang penutur mampu membentuk beribu-ribu ayat baharu yang tidak pernah diucapkannya atau didengarnya dahulu. dan menghasilkan ungkapan yang lebih besar. Persamaan inilah yang meyakinkanlah kita bahawa bahasa itu boleh dipelajari. Jadi. Apabila dilihat struktur dalaman bahasa itu. dengan menggabungkan kata-kata. Bagi orang ramai. kita dapat menerbitkan jumlah ayat yang tidak terhingga banyaknya.sebenarnya telah mempelajari suatu proses daya kreatif yang membolehkan wujudnya perkembangan. misalnya. bagi aliran struktur. bahasa itu bersifat kreatif. Sebagai contoh kita lihat jadual di bawah: Zaiton Nordin Rizal Ali menghantar membawa memberi membaling buah raga buku bola itu kepada .

Sebenarnya perkara ini boleh berlaku. tiga atau empat tahun sebelum dapat menguasai bahasa kandungnya. Tentu sekali kita berhak bertanya apakah agaknya kaedah yang dipakai oleh institusi tersebut sehingga dapat memendekkan masa pembelajaran bahasa sehingga sebegitu singkat. dan baru sekejap tadi. lebih menyeluruh. Biasanya institusi ini hanya mengajar sampai ke peringkat permulaan ini sahaja. tetapi kekreatifnya adalah tidak terhad. Semua bahasa mempunyai sistem strukturnya. Kalau ditambah satu ruang lagi dengan semalam. maka bilangan ayat yang boleh diubah bentuknya (aktif menjadi pasif) seperti Ali membaling bola itu kepada abangnya semalam. iaitu. dan pengetahuan bahasa setakat ini tentu sekali dapat membolehkan pelajar ini menggunakan bahasa yang sudah dan terhad dalam lingkungan percakapan yang terhad. Demikian juga kaum yang tidak menuturkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kandung. Bola itu dibaling oleh Ali kepada abangnya semalam. setelah sampai ke peringkat pertengahan. maka bilangan ayat yang boleh diterbitkan akan menjadi 625 buah. Sebenarnya kaedah amat bergantung pada pendekatan kita terhadap bahasa. dengan menggunakan lapan belas buah kata dan dua buah bentuk ayat. kita akan dapat menerbitkan 256 buah ayat. Untuk memperlengkap lagi perbincangan ini maka perlulah saya berikan ringkasan tentang apa yang dikatakan dengan kaedah mempelajari bahasa itu. Ini akan dibincangkan dalam Bab 7. Kaedah Mengajar Bahasa Kadang-kadang kita terlihat iklan di akhbar yang berbunyi BELAJAR BAHASA Malaysia DALAM TIGA BULAN. Tetapi. iaitu 6250 buah. Ini adalah satu contoh yang amat kecil. tetapi juga mempunyai kebolehan untuk mentafsirkan segala macam ayat yang didengar atau dibacanya. maka perlulah ada pendedahan yang lebih lama. Dengan menambahkan satu kata lagi kepada setiap baris dalam jadual di atas. pembelajaran bahasa itu bukan sahaja mempelajari tabiat automatis dalam membentuk aya-ayat tadi. tatabahasa sesuatu bahasa itu. maka pembelajaran yang dapat diserap mungkin akan mula mendatar dan tidak begitu pesat lagi. . tetapi peringkat kecapaian dalam bahasa yang diajarkan itu patutlah dipersoalkan. Jadi. sistem struktur itulah yang dipelajari. Sekali imbas kita mungkin terbawa-bawa oleh iklan seperti ini. masih ramai yang tidak dapat menguasai bahasa Malaysia setelah tinggal di negara ini seumur hidupnya. menjadi. Tegasnya manusia terpaksa mempelajari sistem terhad bahasa itu. dan lebih khusus. tadi. Memang pembelajaran bahasa adalah begitu pesat sekali pada peringkat permulaan. LEARN BAHASA IN TWO MONTHS?. Pola struktur yang berlaku itu adalah kecil jumlahnya dan boleh dipelajari. Jadi. maka bilangan ayat akan menjadi dua kali ganda banyaknya. Sekiranya diperlukan lebih daripada itu.kawannya kakaknya bapanya abangnya Dengan membaca dari kiri ke kanan bagi setiap kemungkinan ayat. Bentuk struktur itulah yang berbeza daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. supaya membolehkannya mempelajari dan menggunakan bahasa itu secara kreatif dan hidup. walhal kanak-kanak terpaksa mengambil masa yang begitu lama. pagi tadi. Di sini kita akan hanya membicarakan satu persatu kaedah tersebut secara ringkas. Mungkin pembelajaran hingga ke peringkat ini boleh berlaku. dan sebagainya.

Rumusan tatabahasa dijelaskan dengan panjang lebar supaya menjadi pedoman pembentukan ayat-ayat melalui terjemahan. kaedah ini mempunyai beberapa ciri yang baik.Kaedah Tatabahasa Terjemahan Kaedah Tatabahasa Terjemahan ini selalu juga disebut kaedah klasik. tentu terlihat ada beberapa masalah dan kelemahan. seperti “boleh dibawa ke sana sini. Sementara itu guru yang tidak begitu fasih dalam bahasa itu masih boleh digunakan untuk mengajarkan bahasa tersebut. Contoh penggunaan kaedah ini ialah pelajaran bahasa Malaysia oleh G. Isi atau kefahaman tidak dipentingkan sangat. dan bukan kemahiran bertutur. tetapi hanya dari segi pengajaran sahaja. dan oleh sebab kemahiran menulis itu dijadikan tujuan yang penting. Kata-kata itu diberi dalam bentuk terasing daripada konteks. Oleh itu kaedah ini tidaklah mementingkan sebutan. masing-masing di akhbar Star dan New Straits Times. Kaedah ini dirancangkan dengan tujuan memberi kemahiran menulis. Ayat-ayat yang digunakan mungkin tidak berhubungan antara satu sama lain. Penggunaan bahasa secara aktif tidak berlaku. berapa ramai sekalipun bilangan pelajarnya boleh diajarkan melalui kaedah ini. tetapi dalam bahasa Malaysia kita akan dapati bahawa maknanya mungkin hanya dapat dijelaskan dalam satu rangkai kata. Rumusan-rumusan tatabahasa itu dihafal sebagai cara menguasai bahasa itu. hanya sebagai latihan tatabahasa. jadi tidaklah sukar digunakan. Ini mungkin kaedah yang dipergunakan sebelum kaedah lain timbul. Dalam hal ini. Demikian juga kaedah ini tidak mengehadkan saiz kelas. Kaedah Terus Kaedah terus ini merupakan satu tindakan balas awal terhadap kaedah tatabahasa terjemahan yang dibincangkan di atas tadi. Latihan selalu menggunakan bahan terjemahan daripada bahasa yang diajarkan ke dalam bahasa kandung. tidak ada dua kata yang betul-betul sama ertinya dalam dua bahasa. Soosai dan Adibah Amin. Kata-kata disusun dalam ayat menurut rumusan tatabahasa. Misalnya. khususnya daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Kaedah ini hanya mementingkan ejaan dan penulisan dalam bahasa yang diajarkan tersebut. maka perkara tersebut menjadi tujuan dalam kaedah tatabahasa terjemahan ini. Kalau diperhatikan. Walau bagaimanapun. bilangan pelajarnya ialah seluruh pembaca akhbar tersebut. mungkin tidak dapat dibuat begitu dalam bahasa Malaysia. Selalunya yang diutamakan ialah unsur-unsur kekecualian daripada yang lazim dalam bahasa yang dipelajari itu. Konsep yang boleh dibentuk dalam satu kata. tetapi merupakan bauran struktur yang mungkin sedia wujud dalam bahan terjemahan tersebut. ataupun tentang unsur-unsur yang selalu disalahgunakan. Oleh sebab dahulunya para sarjana hanya mempunyai bahan sastera tertulis. misalnya. kebaikan kaedah ini bukanlah dari segi pembelajarannya atau dari segi menguntungkan pelajarnya. Mereka mengajarkan bahasa Malaysia dengan menggunakan kaedah terjemahan. Kalau diperhatikan kaedah terjemahan itu. Latihan yang intensif berjam-jam juga tidak diperlukan. Sedangkan kata kereta dan motokar harus mendukung pengertian yang berlainan menurut latar budaya bahasa Malaysia dan Inggeris.” . Begitu juga struktur dua bahasa adalah berlainan. Terjemahan adalah difikirkan cara yang sesuai dan utama dalam mempelajari kosa kata. Kaedah ini mungkin tidak memerlukan pembiayaan yang begitu banyak. portable hanya satu kata dalam bahasa Inggeris. Kosa kata diberi pada peringkat awal pelajaran.

Kaedah ini amat khusus dan gurunya harus terlatih secara khusus juga. Oleh sebab kaedah ini menggunakan pertuturan. Terjemahan selalunya tidak dijalankan. Kaedah ini tentu sekali mempunyai kelebihan berbanding dengan kaedah tatabahasa terjemahan tadi. kerana bagi mereka kanak-kanak belajar dengan tidak mempelajari tatabahasa. Kadang-kadang kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah semula jadi kerana menggunakan apa yang dianggap cara semula jadi seperti juga kanak-kanak mula belajar bahasa. Dengan kata lain. Walau bagaimanapun. Kaedah ini selalu dipergunakan di dalam bilik darjah sebagai sebahagian daripada kaedah lain. Kaedah ini hanya menggunakan bacaan. iaitu dimulakan dengan sebutan lisan. Rumusan-rumusan tatabahasa diajarkan melalui tunjuk cara dengan contoh-contoh yang sesuai. Membaca hanya memerlukan pelajar mengenal kata-kata yang tertulis dan membacanya. yang mengajukan supaya bahasa matlamat digunakan dengan serta-merta supaya pelajar mula berfikir dalam bahasa yang dipelajarinya itu. Oleh sebab bahasa yang datang daripada bermacam-macam bahasa itu tidak menjadi halangan. Pendek kata ini dianggap sama dengan kaedah mempelajari bahasa pertama. kaedah ini terus menggunakan bahasa matlamat. yang telah diserapkan ke dalam bahan pengajaran. dan bukan untuk tujuan lain. dan pelajar menghafalnya dan mencuba mengikutinya. mungkin 5-6 sehari. Kaedah Bacaan Mungkin membaca adalah suatu kaedah yang mudah sekali. kaedah ini mungkin memerlukan masa yang agak panjang untuk pengajaran sesuatu bahasa itu kerana penjelasan tidak boleh dijalankan melalui terjemahan. Bahasa kandung orang yang mempelajari bahasa itu tidak digunakan. Pengajaran dimulakan secara lisan. Kaedah bacaan ini tidak memerlukan penghafalan ataupun penggunaan tatabahasa secara aktif. dalam pada itu ternyata bahawa. dan mungkin juga ini berlaku dengan cara tidak disedari. Oleh sebab bahasa lain tidak digunakan. atau melalui perbandingan dan persamaan sekiranya benda itu tidak konkrit. Untuk tujuan itu. maka pengajaran kata dijalankan dengan menggunakan benda-benda atau objek yang konkrit. Membaca kuat-kuat hanya perlu untuk latihan sebutan. maka mereka yang fasih sahaja boleh mengajar bahasa itu. dengan tunjuk cara dan gambar-gambar atau objek yang konkrit tadi. Dengan itu juga pengajaran tulisan menjadi mudah dipraktiskan. keintensifan pelajaran boleh dikurangkan kalau tidak diperlukan. dan ini mudah kerana ia memerlukan pengajaran peringkat pengenalan sahaja dan tidak memerlukan penghafalan rumusan-rumusan yang rumit. dan tidak juga untuk kefahaman. Kaedah bacaan ini mementingkan sebutan. Bahan bacaan dipertingkatkan dengan baik. dan disusun semula di tempat-tempat yang perlu. Kaedah ini akan dapat memberikan penguasaan pertuturan yang baik. Oleh itu latih tubi menjadi syarat yang terpenting. Kaedah Dengar dan Ajuk Kaedah dengar dan ajuk ini menggunakan dialog untuk dihafal dan diikuti secara ajukan. Guru tidak akan terpaksa menterjemahkannya ke dalam banyak bahasa. Pembelajaran melalui kaedah ini selalunya menggunakan kosa kata yang dirancangkan dengan teratur menurut frekuensi penggunaannya. ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Kaedah Berlitz. Dialog yang digunakan dianggap realistik dan latih tubi dijalankan . kelas mestilah kecil saiznya dan pengajaran mestilah intensif.Kaedah terus ini diajarkan dengan menggunakan satu bahasa sahaja iaitu bahasa matlamat atau yang diajarkan. Mereka yang berpegang teguh pada kaedah ini menolak pengajaran tatabahasa secara formal dalam kaedah ini.

perkataan gergasi tidak selalu digunakan tetapi berguna kepada kanak-kanak. Kaedah Askar Kaedah askar ini timbul dalam masa Perang Dunia Kedua. Misalnya. Jadi. Bahan pita rakaman digunakan dengan sepenuhnya. lebih-lebih lagi kalau gurunya bukan penutur kandung bahasa yang diajarkan. dan juga sentiasa disertai dengan bahan pandang dengar yang lengkap. kaedah ini dijalankan dengan mencampurkan unsur-unsur tertentu daripada semua kaedah di atas. Pencapaian dalam pembelajaran bahasa itu mestilah semuanya baik. maka hasil yang paling baik perlulah dicapai dalam sesingkat masa yang boleh. Kaedah ini menggunakan teori behaviorisme atau tanggapan bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa mereka dengan cara semula jadi. Hanya selepas pelajar menguasai sebutan. diberi sedikit demi pada awalnya dan selalunya dalam konteks yang bermakna. umur. Kosa kata misalnya. Yang menjadi matlamat kaedah ini ialah pencapaian sebutan penutur kandung bahasa itu. disusun. motif. Oleh sebab matlamat dan masa yang diberi itu dipengaruhi oleh keadaan peperangan yang sentiasa mendesak. bukan sahaja menurut frekuensi tetapi juga menurut gunanya. Latihan menyebut dan membaca itu pula dijalankan dengan menggunakan bahan yang dikawal. dengan . apabila anggota tentera memerlukan kemahiran dalam beberapa bahasa bagi memudahkan operasi tentera dalam peperangan tersebut. baik dalam sebutan mahupun dalam bidang memahami bahasa itu. maka masa belajar diintensifkan sedemikian rupa sehingga mencapai 6-9 jam sehari pada setiap hari. Alat pandang dengar juga digunakan dengan luasnya. Ini adalah kaedah yang dipergunakan oleh Alliance Francaise untuk mengajarkan bahasa Perancis. Latih tubi dialog tersebut dijalankan dengan memberi perhatian terhadap sebutan dan intonasi yang betul. melalui guru yang terdiri daripada penutur bahasa kandung. dan perlu diajarkan awal-awal lagi.secara berseorangan atau berkumpulan. maka kemahiran lisan menjadi matlamat utama. Kata-kata yang diberikan itu adalah berdasarkan. Ada kata-kata yang tidak selalu digunakan tetapi amat berguna bagi kanak-kanak. Oleh sebab kemahiran bahasa itu diperlukan untuk operasi tentera. Pelajar hendaklah mencapai peringkat kemahiran berbahasa yang sama dengan kemahiran penutur kandung bahasa itu. walaupun frekuensinya rendah. Pelajar-pelajar yang dipilih untuk belajar bahasa asing melalui kaedah itu hendaklah mempunyai semua kualiti yang akan membolehkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dijalankan dengan tidak mengalami kesangsian dari segi sikap. maka barulah mereka diberikan latihan menulis. Kaedah Eklektik Kaedah eklektik ini adalah suatu kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik dalam pengajaran bahasa yang terdapat dalam kaedah-kaedah lain. Ini dilakukan misalnya. Sistem tatabahasa diperkenalkan secara induktif dan dengan pemeringkatan yang teratur. Kemajuan yang dicapai oleh setiap orang pelajar itu dicatat dan dikawal dengan kepersisan tentera. Latih tubi semuanya dibentuk dalam keadaan yang sebenar. dan hanya selepas itu baru latihan menulis itu dijalankan secara bebas. Tulisan tidak menjadi matlamat penting. iaitu latih tubi dipergunakan dengan seluas-luasnya. dan kemampuan. Selain itu kaedah yang dipakai adalah sama dengan kaedah terus. dan peringkatkan. Oleh sebab keperluan itu. Mulamulanya latihan menulis ini terkawal dan diberikan hanya bahan yang telah dipelajari.

dan seterusnya kaedah dengar dan ajuk digunakan pula untuk melatih tubi pola-pola ayat dan seterusnya kaedah bacaan digunakan pula untuk melatih bacaan dan sebutan pelajar. bahasa itu diajarkan dalam suatu ruang yang vakum. tumpuan saya adalah berat kepada pembelajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua.menggunakan kaedah terus untuk mengajar makna kata. dan dasar negara tidak kurang memberi keutamaan terhadap bahasa Malaysia. mungkin soal guru itu masih menjadi masalah. memang ada perbezaan yang besar antara mempelajari bahasa pertama dengan mempelajari bahasa kedau. Mungkin masalah yang paling besar ialah. Dengan itu dapatlah saya katakan yang pembelajaran bahasa Malaysia di Malaysia oleh kaum bukan Melayu itu. Dalam hal ini pengajaran bahasa Malaysia masih tidak berkesan. motif pelajar cukup tinggi untuk lulus ujian atau untuk kepentingan pekerjaan. dan apakah yang kurang atau cacatnya sehinggakan pengajaran bahasa Malaysia itu masih kurang berkesan? Bagi saya. Dengan kaedah. dan tidak fasih menguasai bahasa Malaysia. guru. Kalau masa singkat harus kaedah terus lebih berkesan. bahasa Malaysia yang diajarkan itu adalah formal. sehingga para pelajar terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka praktiskan di luar bilik darjah. dengan tidak mengira sangat apakah lata belakang psikologi dalam membentuk kaedah tersebut. Saya perhatikan hal ini dan saya yakin pengajaran dan pembelajaran mana-mana bahasa itu. Walau bagaimanapun. dan tidak ada lingkungan budayanya. boleh digunakan. Saya tidak menafikan tentang kejayaannya dalam pengajaran bahasa kedua di tempat-tempat lain. walaupun gurunya cukup terlatih. selalunya didapati tidak mendatangkan hasil yang maksimum. Ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar. bahawa. Walaupun demikian. dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. hendaklah dilakukan dalam konteks budaya dan sosial yang hidup. ingin juga saya membuat kepastian. asalkan kaedah itu sesuai dengan keadaan dan keperluan. Tentu sekali kita bertanya mengapa. Masalah itu dihadapi baik oleh pelajar Melayu atau bukan Melayu. Kalau masa panjang maka kaedah yang perlahan seperti terjemahan. apa sahaja kaedah yang digunakan mungkin tidak menimbulkan persoalan yang begitu rumit. Tetapi dalam hal ini Malaysia mengalami satu keadaan sosiolinguistik yang agak berlainan. Dalam bab ini. dan tidak sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu. Pengajaran bahasa di sekolah-sekolah atau di sebarang institusi lain. bahan. Tujuan haus diutamakan. kerana di mana-mana terdapat kekurangan guru bahasa Malaysia. bahannya cukup terancang. Dengan kata lain. Proses Pembelajaran Bahasa Kedua Segala kaedah yang dibicarakan di atas telah dipergunakan untuk mengajar dan belajar bahasa. hendaklah dengan menggunakan dialek yang hidup supaya mereka dapat menggunakannya di luar bilik darjah dengan serta-merta. atau kesan yang diperlukan itu lambat dapat dihasilkan. . Juga ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik penguasaan bahasanya ditugaskan mengajarkan bahasa Malaysia. dan masa yang diberikan maka adalah aneh mengapa orang bukan Melayu tidak cepat.

proses pembelajaran bahasa itu adalah satu proses menguasai tabiat baharu. Sebenarnya ini adalah suatu masalah persepaduan yang amat kompleks. iaitu. Ini adalah sesuatu yang amat penting dalam bahasa. atau oleh mereka yang melebihi umur lima tahun. Pada pendapat Chomsky. jelas menampakkan kepada kita bahawa unsur tabiat dalam struktur ayat bahasa Malaysia. Oleh itu. Proses menjadi dwibahasa ini adalah proses menghilangkan keasingan dalam sesuatu budaya tempat seseorang itu tinggal. iaitu proses seseorang mencuba menyerap tabiat budaya bahasa yang baharu itu. Sebagai satu contoh lain. apabila pembelajaran suatu bahasa asing itu tidak lagi berlaku secara semual jadi. Ini dapat kita perhatikan daripada satu contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris. Dalam hal ini. penafian Chomsky terhadap tabiat tertentu dalam sesuatu bahasa itu mungkin tidak boleh diterima. bahasa itu adalah sesuatu yang mempunyai daya kreatif seperti yang saya jelaskan di atas tadi. walaupun dia bertutur dalam bahasa Inggeris. yang lebih diutamakan ialah proses pembelajaran bahasa kedau oleh mereka yang sudah dewasa. tetapi tabiat yang sedia ada padanya sentiasa mempengaruhi yang lain. Agaknya pendapat Chomsky memang dapat diterima dalam hal ini. tabiat yang sama perlulah . kita terpaksalah berlatih. lah telah dipindahkan ke dalam bahasa Inggeris. Misalnya. Oleh itu. Dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk mempergunakan tabiat-tabiat yang lama. bahawa. adalah mempelajari sesuatu pola yang sudah baku. tidaklah akan dapat dijelaskan dengan sempurnanya dengan hanya mengkaji syarat-syarat pembentukan dengan sempurna dengan hanya mengkaji syarat-syarat pembentukan tabiat. Umpamanya dia akan menyebut perkataan hat sebagai *hat+ sahaja dan tidak *hat”+ sebagaimana sebutan orang Inggeris asli. Oleh yang demikian bagaimanakah agaknya orang dewasa itu mempelajari polapola bahasa kedau yang dipelajarinya itu? Di sini tidak harus kita membincangkan bagaimana bahasa kandung dikuasai dan bagaimana kanakkanak mempelajari bahasa kandungnya. sebagaimana dalam bahasa Inggeris. dapat dilihat apabila seorang penutur bahasa Malaysia terus mempergunakan partikel penegasan lah. Kita terpaksa berlatih dengan begitu teliti dan rapi. mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan sebagai suatu proses mempelajari tabiat baharu samalah seperti seseorang itu mempelajari memandu kereta di sebelah kanan jalan dan kemudian terpaksa memandu di sebelah kiri jalan. bukan hanya perkara tentang bahasa yang terlibat tetapi juga masalah psikologi. Misalnya. Si pelajar bahasa itu perlu menguasai tabiat yang baharu itu dan mempergunakan tabiat yang baharu dan yang lama itu mengikut masa dan konteksnya yang sesuai. Chomsky membuat suatu ketentuan yang penting dalam membincangkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. Seorang Melayu harus dipengaruhi oleh tabiat sebutannya dalam bahasa Malaysia. semasa mempelajari bahasa kedua. iaitu dia memberi tempat kepada kebolehan terpendam yang ada pada kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. sebab kedua-duanya adalah berlainan. apa yang kita tahu ialah. Kita tidaklah pula bertujuan mengeluarkan teori pembelajaran bahasa. Pembelajaran itu hendaklah pula berlaku dalam satu lingkungan masyarakat bahasa yang dituturkan itu. Orang dewasa semasa mempelajari bahasa. yang sentiasa dipengaruhi oleh tabiat lama. sebagai seorang dewasa. dan ini menyebabkan sebutan orang itu akan menjadi pelat kemelayuan. dalam menyebut bunyi “t” sudah tentu orang Melayu itu tidak akan menyebutnya dengan letupan yang sempurna. dan dalam kegiatan budaya yang tertentu.Dalam proses menjadi dwibahasa ini. dalam ungkapan I want to go home lah. di menyatakan bahawa proses perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak dalam lingkungan umur 1 hingga 5 tahun itu. walau bagaimanapun. lebih-lebih lagi apabila tabiat bahasa kandung kita berbeza dan mempengaruhi tabiat bahasa yang sedang dipelajari.

tidaklah menjelaskan kepada kita mengapa manusia mesti mempelajari sebuah bahasa asing atau bahasa lain kerana ingin berhubung dengan seorang lain. Seorang penjaja mi bangsa India di Pulau Pinang fasih menggunakan bahasa kandungnya. Dalam hal ini. Seorang pegawai tinggi bangsa Melayu yang dipelajarinya sebagai bahasa kandung dan secara formal di sekolah. di Balik Pulau misalnya. Pulau Pinang. terdapat penduduk Melayu yang hanya tahu menggunakan bahasanya sendiri sahaja. berfikir. memang boleh didapati orang yang tidak pernah dan tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. sama ada dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara tersusun atau rambang. Tamil. setiap kaum mengekalkan bahasanya. dan menjadi salah seorang ahli masyarakat baharu itu pula. lebih-lebih lagi dalam kes pembelajaran bahasa kandung. Apakah sebenarnya setengah-setengah manusia perlu menjadi dwibahasa dan setengahsetengahnya tidak. Kita cuba bincangkan mengapa agaknya orang menjadi dwibahasa? Mari kita lihat beberapa profil penutur bahasa di Pulau Pinang. kerana sebenarnya ada unsur-unsur lain yang terlibat. Tidaklah dapat dipercayai bahawa sebarang bahasa dapat dipelajari tanpa latihan. jadi. Dalam mempelajari sesuatu bahasa yang baharu itu. Tamil. Walau bagaimanapun. boleh berbahasa Hokkien. walaupun betul. Walau bagaimanapun. Georgetown. Pulau Pinang. tabiat juga dapat terbentuk tanpa latihan. Pulau Pinang. Latihan akan membentuk tabiat. bijak berbahasa Melayu dan Hokkien. mereka juga perlu menguasai semua bahasa untuk berhubung antara satu sama lain. dan di tempat lain mereka tidak diperlukan mengetahui bahasa lain mengetahui bahasa lain daripada bahasa kandungnya untuk berhubungan. Sesiapa sahaja akan dapat mempelajari dua tinga bahasa dengan mudah. Ini sebenarnya adalah satu ciri umum bagi ramai penduduk Georgetown. dan juga boleh berbahasa Inggeris sedikit-sedikit. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah menjadi semakin fasih dalam bahasa masyarakat yang didatanginya itu. Orang luar itu tadi sentiasa dikelilingi oleh lingkungan yang asing. bertutur. Melayu. Kalau kita ke tempat lain. dan Inggeris. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. Ini tidaklah pula bermakna bahawa latihan itu sahaja yang penting. kita tidak harus menimbulkan masalah yang rumit. dan oleh itu dalam proses mempelajari bahasa itu. di bandar Georgetown. pendedahan kepada penggunaan bahasa itu. kita patut menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan antara tabiat kedua-dua bahasa itu. Oleh hal yang demikian dapatlah kita perhatikan bahawa perkara yang penting sekali dalam hal pembelajaran bahasa itu ialah latihan. Di samping itu. Ada kaum asing di . Keadaan begini timbul kerana mereka berbilang bangsa dan tidak ada satu bahasa pun yang dominan. kita patut menumpukan perhatian kepada proses bahasa itu. Seorang penjaja ikan bangsa Cina di Pasar Chowrasta. haruslah diketahui bahawa latihan hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. keadaan adalah kosmopolitan. Pelajar mungkin dapat dibimbing menggunakan latihan dengan lebih berkesan.dipergunakan di tempat yang sesuai dan pemandu itu harus berhati-hati juga supaya mempergunakan tabiat yang baharu itu di tempat-tempat yang berkenaan sahaja. Hal ini semuanya. Oleh itu dia akan mencuba mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini. Perhubungan dengan masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala sikap keasingannya tersebut. Seseorang yang tiba dalam sesebuah masyarakat baharu itu adalah dianggap asing. Ternyata di sini bahawa.

keperluan mempelajari sesuatu bahasa itu dan juga peringkat kecapaiannya adalah bergantung pada dorongannya sendiri. ke laut berseorangan pada tiap-tiap hari. Mereka hidup dalam masyarakat kaum sendiri. dan tidak pernah menggunakan bahasa tempatan untuk berhubungan dengan masyarakat tempatan. Pernah saya temui seorang tua India di Georgetown. dia tidak tahu menggunakan bahasa Malaysia sepatah pun. sekadar untuk berbincang. Tetapi dalam mempelajari sesuatu bahasa. Suatu contoh lain ialah masyarakat Gurkha. akan terus tidak mempedulikan keperluan bahasa kedua tersebut. selain hubungan berjual beli yang terhad itu. kita boleh cuba menggambarkan suatu rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa yang unggul. penjajah Inggeris yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu dahulu. Walaupun umurnya sudah 53 tahun. saya rasa. Jadi. telah datang kembali ke Malaysia berjaja bermacam-macam jenis manik dan batu perhiasan di kaki lima kedai di bandar-bandar besar. sebuah rancangan pengajaran dan pembelajaran yang unggul agaknya harus mengandungi sifat-sifat dan faktor-faktor yang berikut: rancangan itu harus memberi pertimbangan yang berat dan tepat sepenuhnya kepada segala implikasi dan faktor . Jelas sekali dorongan ini ada di kalangan masyarakat Malaysia. yang dahulunya bekerja sebagai askar upahan Inggeris. Akibatnya mereka terus terasing. Tetapi. hubungan tanpa bahasa itu pun bergantung pada budaya bahasa tertentu. maka ternyatalah bahawa apa yang berlaku sekarang adalah sesuatu yang masih boleh dibaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimum. kefasihan dalam bahasa Inggeris memberi kemungkinan yang lebih luas dalam tindak-tanduknya. memang seorang guru bahasa Malaysia akan sentiasa tertanya-tanya. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. dan hanya mereka yang betul-betul berminat dan berkesanggupan serta yakin bahawa bahasa itu akan membantunya. Walau bagaimanapun. walaupun hubungan secara terhad boleh berlaku tanpa bahasa. Kanak-kanak sekolah amat terdorong mempelajari bahasa Malaysia sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan menjalankan pekerjaan. yang bekerja sebagai nelayan. Mereka tidak pernah cuba bercampur. misalnya. Pulau Pinang. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu berguna tetapi ternyata bahawa hubungan akan terhad. Walau bagaimanapun. Bagi ahli politik. Bahasa kedua itu amat perlu untuk berhubungan. tentu diakui ramai. telah mempelajari bahasa Melayu semata-mata untuk tujuan mentadbir jajahan ini. bahawa. bersekolah. bekerja. dan bergaul dengan tidak sedikit pun memerlukan penggunaan bahasa Malaysia. lebih-lebih lagi tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia.Malaysia. yang boleh hidup terasing. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran yang Unggul dan yang Praktis Setelah meninjau dari segi sosiolinguistik tentang keadaan tertentu. amat mustahak dikekalkan dorongan pembelajaran itu. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sesebuah masyarakat itu. Dalam mempelajari bahasa sebagai bahasa kedua. dan pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebahagian daripada masyarakat itu dengan sepenuhnya. akan berjaya dalam usahanya tersebut. saya pandang proses pembelajaran itu harus berlaku dalam konteks masyarakat yang aktif dan memberangsangkan. dan untuk mencapai kepuasan bagi semua faktor itu adalah sesuatu yang mustahil. ramai pula yang terdorong mempelajari bahasa Inggeris untuk tujuan yang sama. dan menjual hasil tangkapannya kepada seorang India lain. apakah agaknya suatu kaedah yang unggul untuk digunakan bagi menjamin hasil yang 100% berjaya? Ada banyak faktor yang terlibat dalam pembelajaran bahasa.

Kalau dilihat betul-betul ciri-ciri yang diperakukan ini untuk menerbitkan sebuah rancangan yang unggul bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua itu. Kalau pelajar itu tidak berusaha lebih daripada apa yang diajarkan secara formal. Biasanya kegagalan mencapai objektif pembelajaran bahasa itu. pendedahan kepada bahasa itu mudah berlaku. 2. dan sebarang tekanan serta kebosanan tidak harus timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu. atau kembali ke rumah dan menyambung pembelajaran sebagaimana yang dipraktiskan oleh kebanyakan ibu bapa. Rancangan itu juga harus disampaikan melalui kaedah yang berkesan. Pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dalam masyarakat yang penuh simpati dan menggalakkan. Kadang-kadang dengan perancangan yang serba lengkap pelajar masih lagi gagal mencapai kemahiran yang diharapkan itu. iaitu tentang sifat-sifatnya. iaitu rancangan tersebut hendaklah hidup dan anjal untuk diterima oleh pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang dan perbezaan perseorangan yang pelbagai itu. Pengetahuan yang terperinci dan menyeluruh tentang bahasa yang diajarkan itu mestilah sudah wujud. dan segala macam ciri bahasa itu perlulah diberi pertimbangan.tentang pembelajaran bahasa. walau bagaimana baik sekalipun. dan bukan dalam keadaan budaya kosong. untuk tujuan menilai dan menganalisis bahan tersebut dengan tujuan menghasilkan bahan yang terbaik. 7. 6. dan mungkin mustahil diwujudkan. 4. Selalunya pelajar akan menyalahkan perancangan pelajaran sebagai perkara yang menghalang mereka daripada mencapai objektif itu. pendek kata tidak ada halangan dari segi sosial untuk belajar. Perbezaan sifat-sifat bahasa itu dengan bahasa kandung si pelajar hendaklah dijelaskan selengkap-lengkapnya. Sebenarnya. 3. disebabkan ketiadaan aptitud atau usaha yang gigih. proses pembelajaran dan segala faktor lain yang terlibat juga mesti diambil kira: 1. Apa yang dimaksudkan di sini ialah bahasa itu sendiri harus dipertimbangkan. Kesukaran tidak timbul. Apa yang praktis ialah kita perlulah mengetahui ciri-ciri rancangan yang unggul ini. maka sekali imbas kita sudah tahu rancangan sedemikian tidak pernah wujud. hanya menjadi panduan untuk mempelajari bahasa itu sahaja dan bukannya sesuatu yang menjamin akan tumbuhnya tabiat baharu dalam bahasa baharu itu. Begitulah keadaannya dengan bahasa Malaysia. Rancangan itu juga hendaklah disesuaikan dengan segala macam kemungkinan perkembangan. dan kita bandingkan pula dengan apa yang boleh ada bagi kepentingan guru dan pelajar. Pengajaran dan pembelajaran perlu berlaku dalam konteks budaya bahasa yang diajarkan. mengikut latar belakang pelajar. Malahan rancangan itu harus pula dapat memberi dorongan atau rangsangan yang penuh untuk membolehkan pelajar menyerap pengajaran itu mengikut kadar kemampuan sendiri. 5. maka pembelajaran bahasa itu mungkin tidak berhasil. . tatabahasanya. Rancangan itu juga dapat mengatasi segala macam masalah psikologi. Kebanyakan rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu berhasil kerana pelajarnya lebih daripada apa yang diajarkan secara formal. perancangan untuk pengajaran dan pembelajaran. Guru yang mengajarkannya mestilah berkebolehan dan terlatih.

tidaklah begitu berguna kerana bahasa Malaysia itu bukan untuk diajarkan kepada penutur Inggeris. Kalau diajarkan dialek baku yang formal. Kanton. Bengali. atau memperkukuh pembelajarannya. Ini merupakan penghalang kepada penguasaan bahasa yang baik untuk pelajar.Kalaulah rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu tidak unggul. mungkin tidak mendapat pengajaran yang maksimum di dalam kelas. Bahasa bertulis pula kadang-kadang mengandungi kesalahan yang mengelirukan. Mungkin hal ini akan difikirkan dengan serius oleh pegawai-pegawai utama bagi mata pelajaran bahasa Malaysia ini. Keadaan di sekolah rendah juga demikian. atau dialek bahasa Malaysia tempatan. Memang menjadi harapan agar bahasa Malaysia itu diajarkan dalam konteks sosial yang tepat. Perkara yang mustahil bagi kita ialah menggambarkan. bagaimana pembelajaran dan pengajaran itu dapat didasarkan kepada ciri-ciri bahasa Malaysia yang dideskripsi dengan selengkapnya untuk tujuan ini. Televisyen pula agak sama keadaannya. Tetapi di luar kelas. harus ini tidak menjadi masalah besar. Sekolah-sekolah kerap bersungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia yang cukup. Keadaan ini jelas menimbulkan masalah. keadaan itu tidak pula mengizinkan dia mempelajari bahasa Malaysia dengan teratur. Ini bukan soal mereka terlatih atau tidak. Khek. pelajar itu dapat mencapai kemahiran yang baik dengan menggunakan masa dia bertembung dengan penuturpenutur lain di luar darjah untuk mempelajari. Contohnya dapat diambil daripada kasus yang berikut. Oleh sebab usaha kerajaan yang berjalan dengan amat pesat untuk melaksanakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Malah lebih buruk daripada itu. Implikasinya ialah masalah memilih dialek yang harus diajarkan. dan kadangkadang seseorang pelajar dapat membaiki rancangan yang sedang dipelajarinya. kalau kita semua mengerti apa yang dianggap sebagai baku. maka apakah rancangan yang dipraktiskan itu cukup baik? Saya percaya semua rancangan itu boleh dibaiki. mungkin pula mereka bahasa Malaysia pasar. tetapi ada satu masalah lain yang khusus saya perhatikan di sekolah-sekolah rendah. maka pelajar tidak dapat menggunakannya dalam konteks lain. tetapi ialah soal guru tidak ada. Kita tahu juga. Ada yang dapat mempelajarinya dengan pantas dan ada yang tidak. Usaha membandingkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. dalam bentuk tulisan. bahawa. Tidak ramai orang Melayu yang menuturkan bahasa Malaysia formal untuk dicontohi oleh mereka. kerana ada ketiak dia menganggap dapat mencontohi penggunaan bahasa Malaysia yang baik. Kaedah yang digunakan adalah kaedah tradisi. Tamil. Memanglah sukar kerana percakapan dan perbualan di luar darjah itu tidak teratur atau tidak disusun untuk kepentingan pelajar. apabila kita sendiri mengetahui deskripsi tatabahasa bahasa Malaysia yang lengkap masih belum ada. Dalam hal ini bahasa Malaysia masih belum diperbandingkan dengan lengkapnya dengan bahasa lain seprti Hokkien. Hasrat untuk mempergunakan guru yang cukup mahir dalam bahasa Malaysia dan terlatih untuk mengajar bahasa Malaysia juga mungkin merupakan suatu masalah. tetapi selalu pula dia menghadapi halangan. dan sebagainya. tetapi mungkin amat terhad. maka guru-gurunya telah diberi latihan singkat. Dialek yang diajarkan itu biarlah dialek yang hidup supaya dapat digunakan dengan serta-merta dalam masyarakat di luar sekolahnya. Demikian juga halnya dengan mereka yang bukan penutur bahasa Malaysia di Malaysia. Kalau adapun orang yang menggunakan bahasa Malaysia. Guru sahaja yang bercakap sepanjang hari. Tetapi. Seorang pelajar mempelajari bahasa Perancis di Paris. pengajaran bahasa patut didasarkan pada persamaan dan perbezaan antara bahasa yang diajarkan dengan bahasa kandung pelajar. Tetapi. dan pembelajaran tidak akan menjadi latihan dalam bilik . Malayalam. Wayang gambar dapat memberi contoh yang agak baik. Telugu.

Pengajaran bahasa juga harus berlaku dalam suasana yang memberi dorongan kepada pelajar. latar belakangnya. Yang lebih merumitkan lagi ialah cara menguji mereka. Pelajar itu juga tidak menanggung sebarang beban sosial atau persendirian yang boleh mengganggu proses pembelajarannya. dan semua pelajar dimestikan bertutur dalam bahasa Malaysia semasa di sekolah pula. Kalau pelajar bahasa Malaysia yang sepatutnya diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. dalam mempelajari bahasa Malaysia. diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua. tetapi simpati ibu bapa mungkin lebih berat kepada bahasa Inggeris. dan tidak perlu mempelajari bahasa itu dari mual. diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama.darjah sahaja. Dalam membincangkan suasana pembelajaran di atas. dan norma ini adalah satu konsep abstrak yang mungkin berbeza-beza daripada seorang kepada seorang yang lain. Diharapkan juga. Di sekolah pula mungkin dapat diberi sokongan terhadap pembelajaran bahasa ini dengan mengadakan kelab bahasa Malaysia. Adakah ini jawapannya? Adakah anak itu diberi dorongan yang betul-betul menggalakkan dalam mempelajari bahasa Malaysia? Pelajaran di rumah mungkin membosankan dan menambahkan kebuntuan kanak-kanak itu sahaja. Ujian bahasa pertama berbeza daripada ujian bahasa kedua. Mereka hendaklah sentiasa mendorong dan bertutur dalam bahasa Inggeris. samalah seperti di sekolah Inggeris dahulu yang mendenda muridnya kalau tidak bertutur bahasa Inggeris. maka tumpuan kepada individu itu amat sukar dilakukan. Konsep baku itu sebenarnya alah satu norma. yang terdiri daripada 40 orang pelajar. dan ini adalah sesuatu yang agak mustahil dapat diwujudkan. sebaliknya dia memerlukan latihan yang boleh memperkaya dan melicinkan penggunaan bahasanya. saya cuba membutirkan kebangkalian kejayaan dalam mempelajari bahasa itu. serta menurut kesanggupannya. kita Cuma melihat suasana yang terbaik. Kebangkalian Kejayaan Selama ini saya telah berbincang tentang keadaan yang membentuk kaedah pengajaran dan faktorfaktor penting yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Malaysia. Isu ini amatlah sukar. empat. Semua anggota masyarakat yang ada dalam kelompok pelajar tersebut hendaklah mahir dalam bahasa Malaysia dan sentiasa menuturkannya. Akhir sekali haruslah pengajaran itu dapat disampaikan dalam suasana yang tidak mengandungi tekanan dan sebarang masalah psikologi. Memang kita tidak dapat membuat ramalan yang tepat sama ada pembelajaran bahasa itu akan berjaya atau tidak. Tetapi dalam sesebuah darjah di sekolah-sekolah di Malaysia. atau lima rupa kaum yang berlainan di samping keperluan yang berbeza antara pelajar bahasa kandung atau bahasa pertama dengan pelajar bahasa kedua. tetapi ada . pembelajaran itu dapat berjalan dalam suasana yang mementingkan individu. Masalah ini bertambah berat lagi kalau difikirkan pula yang para pelajar itu mungkin terdiri daripada tiga. dan akan mencari seorang munsyi untuk anaknya. Mungkin juga ada bapa yang mengetahui anaknya itu lemah dalam bahasa Malaysia. Sekarang. harus dia akan bosan kerana dia tidak memerlukan rumusan asas tentang bahasa itu. tetapi mungkin saya lebih cenderung kepada mengajarkan suatu dialek yang hidup dan realistik. Kanakkanak Melayu harus gagal dalam ujian bahasa Malaysia kalau ujian itu dilakukan sebagi bahasa kedua dan bukan bahasa pertama. Adakah ini berlaku? Mungkin kebanyakan pelajar betul-betul berminat menguasai bahasa Malaysia. saya sendiri tidak yakin dapat membuat keputusan muktamad.

motif yang kuat. Lambert (1972): Jika pelajar yang mempunyai aptitud yang tinggi. Kesimpulan Dalam perbincangan di atas jelas bahawa hubungan antara psikologi dan pembelajaran serta pengajaran adalah amat rapat. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang yang baik untuk belajar bahasa. Kebangkalian ini saya pungut dan sesuaikan daripada buku yang bertajuk Attitudes and Motivation in Second Language Learning. maka kejayaannya bergantung pada motifnya. sehingga menyebabkan penguasaan bahasa Malaysia mereka itu tidak baik. Seorang yang bermotif tinggi dan berpeluang baik. Hanya mereka yang dapat mengatasi masalah ini dalam setengahsetengah suasana yang berjaya. Pelajar yang beraptitud tinggi. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai aptitud yang tinggi. serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. akan juga mencapai kejayaan yang baik. lebih-lebih lagi kalau masyarakat sekelilingnya itu mendorongnya. Gardner dan W. tetapi kurang berpeluang. yang dikarang oleh R. kalau tidak hasilnya adalah kegagalan. kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan dan dorongan kepada pembelajarannya itu. tetapi tidak mempunyai aptitud yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. dorongan. Masyarakat dan budaya sekelilingnya selalu tidak memberi sokongan terhadap pembelajarannya. peluang yang baik. tetapi tidak mempunyai aptitud dan motif. Motifnya itu pula bergantung pada lingkungan budaya di sekelilingnya.beberapa perkara yang akan dapat kita senaraikan untuk mengukur atau menentukan berjaya atau tidaknya pembelajaran sesuatu bahasa itu. Kalaulah budaya dan masyarakat sekelilingnya membantu. maka dia akan mempunyai sedikit harapan untuk mendapat kejayaan. Seorang yang bermotif tinggi serta mempunyai aptitud yang baik. maka mungkin juga dia akan mencapai kejayaan yang agak baik. Keadaan ini mungkin banyak berlaku kepada kanak-kanak sekolah di Malaysia dalam mempelajari bahasa Malaysia. Peluang yang diberi kepadanya itu akan menjadi sia-sia sahaja. Hasil penyelidikan psikologi memberi beberapa keterangan tentang proses pembelajaran yang kemudiannya menentukan kaedah pengajaran. lingkungan yang menyokong mungkin membantunya menentukan motifnya. . Walau bagaimanapun.E. dan sokongannya. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai aptitud dan peluang untuk belajar. tetapi tidak bermotif dan tidak diberi peluang dalam pembelajarannya juga akan menghadapi kegagalan. maka kegagalan pasti berlaku.C. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Di samping itu pula terdapat beberapa faktor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran tersebut iaitu aptitud. maka dia akan gagal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->