MINGGU/ TARIKH 1 03.01.2005 07.01.

2005

BIDANG PEMBELAJARAN/ NILAI BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBAGAN DIRI 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

KANDUNGAN AKADEMIK

HASIL PEMBELAJARAN

DESKRIPTOR B1 DI Mengetahui nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan menyakini kewujudan-Nya sebagai pencipta manusia dan alam

AKTIVITI

Tuhan pencipta alam Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Keistimewaan dan keunikan alam ciptaan Tuhan • Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan - Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut) i. Menrima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan ii. Memelihara keunikan alam semesta ciptaan Tuhan

B2D1 Mengetahui dan memahami nilai kepercayaan kepada Tuahn dengan menyakini kewujudan-Nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta B3D1 Mengetahui, memahami,menghayati dan mengamalkan nilai Kepercayaan kepada Tuhan dengan menyakini kewujudan-Nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta B4D1 Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan menyakini kewujudan-Nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta berlandaskan peraturan dan undang-undang B5D1 Memahami, menghayati dan mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dengan menyakini kewujudan-Nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat B6D1 Mamahami, menghayati dan mengamalkan nilai kepercayaan kepda Tuhan dengan menyakini kewujudan-Nya sebagai pencipta manusia dan alam semesta berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dalam pelbagai situasi dan boleh ditladani.

i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota. iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi.

telur. 2. 3. Perasaan Moral (ii) Menjelaskan kepentingan perasaan bertanggungjawab terhadap kesihatan diri dan persekitaran yang bersih.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TINGKATAN MASA BIDANGPEMBELAJARAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK TAJUK PENGETAHUAN SEDIA ADA HASIL PEMBELAJARAN :1 : 40 minit : 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri.Kesihatan diri dan persekiratan yang bersih : Bertanggungjawab terhadap kesihatan diri : Murid mengetahui kegemaran makanan mereka. : Di akhir pelajaran. Kognitif Moral (i) Menyatakan kebaikan terhadap kesihatan diri jika mengamalkan nilai bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran . : 1. biskut. murid dapat: 1. sayur-sayuran. buah-buahan. PEMETAAN DISKRIPTOR : B1D4 B2D4 B3D4 B4D4 : Pemupukan nilai Penjelasan nilai Pembelajaran koperatif : Perbincangan. nasi dan roti (atau lain-lain barang makanan tempatan) Skrip perbualan Risalah – Keracunan Makan Kertas putih dan marker REFLEKSI . Main Peranan dan Projek PENDEKATAN TEKNIK SUMBER BANTU MENGAJAR : Realias – susu. Perlakuan Moral (iii) Menyenaraikan cara-cara yang bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri dan persekitaran yang bersih.4 Bertanggungjawab : Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran .