SOALAN LATIHAN. 1. Pada 1 Mac 2008, Encik Rafiq memulakan Perniagaan Perabot Rafiq di Bandar Miri.

Berikut ialah urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Mac 2008: Mac 1 memulakan perniagaan dengan memasukkan tunai RM30 000 ke bank sebagai modal. 6 membeli lengkapan bernilai RM2400 dengan cek daripada Syarikat Dustin. 10 Membeli barang niaga secara kredit RM4280 daripada Syarikat Natalie. 13 Perabot bernilai RM1800 kepunyaan keluarga dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan 18 Mendapat pinjaman RM10000 daripada Syarikat Kewangan BCB, wang itu dibankkan. 25 membayar cek RM1500 kepada Syarikat Dustin Anda dikehendaki : (a) menyatakan kesan urus niaga ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik dengan menggunaan jadual persamaan perakaunan diberikan. (b) Menyediakan Kunci Kira-Kira pada 31 Mac 2008 (10M) ASET Tarikh Mac 1 6 10 13 18 25 Jumlah Bank RM Lengkapan Stok RM RM Perabot RM EKUITI LIABILITI PEMILIK Modal Pemiutang Pinjaman RM RM RM

Sebarang pertanyaan, Email awg_shukri@yahoo.com

Kos barang tersebut RM750.com . Anda dikehendaki: (a) Menyatakan kesan urus niaga ke atas aset. Nur Enterprise Kunci Kira-Kira Pada 31 Januari 2008 RM 4200 Modal 8300 Pemiutang 3900 2760 19160 RM 14370 4790 Alatan Pejabat Stok Penghutang Bank 19160 Urus niaga Zakaria Enterprise dalam bulan Januari 2008 adalah seperti berikut: 3 Belian kredit barang niaga bernilai RM2000 6 Menjual barang niaga secara kredit dengan harga RM900. Email awg_shukri@yahoo. 18 Pemilik perniagaan membawa masuk sebuah komputer kepunyaannya bernilai RM2200 untuk kegunaan perniagaan. dengan menyediakan jadual persamaan perakaunan.2. cek diterima di bankkan. liabiliti dan ekuiti pemilik. (b) Menyediakan Kunci Kira-Kira pada 31 Januari 2008. 22 Terima cek RM3500 daripada penghutang 23 Bayar air dan elektrik RM200 dengan cek 28 Terima komisen RM530. (10M) Sebarang pertanyaan.