Nama :_______________________________

Tarikh :___________________

Tahun : __________________

:

1. _________________________________________________________________________

2, __________________________________________________________________________

3, _________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 5.____________________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________________ .___________________________________________________________________________ 4. 1.Nama : ______________________________ Tarikh : _________________ Tahun: _________________ Bina 5 ayat berdasarkan gambar di bawah ini. ____________________________________________________________________________ 2.

___________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________ 5._____________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________ 3.Nama : ______________________________ Tarikh : _________________ Tahun: _________________ Bina 5 ayat berdasarkan gambar di bawah ini. 1. ___________________________________________________________________________ .

Nama : ______________________________ Tarikh : _________________ Tahun: _________________ Bina 5 ayat berdasarkan gambar di bawah ini. ___________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________ . __________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________ 2. 1. ___________________________________________________________________ 5.

Nama : ______________________________ Tarikh : _________________ Tahun: _________________ Bina 5 ayat berdasarkan gambar di bawah ini. _________________________________________________________________ . 1. _________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 2.