SURAT - MENYURAT

Surat panggilan kursus, taklimat, bengkel, seminar untuk ahli Panitia

Surat pekeliling Ikhtisas / perkhidmatan untuk guru - guru

Surat – surat masuk : daripada JPN, BPK, BPG, dan KPM

Surat – surat keluar untuk tindakan, balasan yang telah dibuat

Protim. masalah p& p dan dll ) .PANGGILAN / MINIT MESYUARAT AGENDA MESYUARAT PROGRAM KPM ( Linus . perancangan strategik. MBMMBI dan dll ) Aktiviti panitia Penentuan sasaran ( guna kaedah saps ) Post mortem ( analisa peperiksaan ) Hal-hal lain (pcg.

Pelbagai Sukatan pelajaran Huraian sukatan pelajaran Rancangan pelajaran tahunan takwim semasa Biodata ketua / ahli panitia Jadual waktu peribadi terkini Senarai pembelian alatan / bahan Perancangan dan laporan aktiviti tahunan Senarai giliran pencerapan p&p oleh kb / kp Jadual semakan kerja bertulis oleh kb / kp .