Nama: ___________________________________ Kelas: _________ Tarikh: ____________________

Bina Ayat Majmuk
Ayat Tunggal

Kata Hubung

Ayat Tunggal

Navin membaca
buku.

dan

Mizi membaca
buku.

Ben Li berjalan kaki
ke sekolah.

atau

Tamanah berjalan
kaki ke sekolah.

Wendy suka makan
ikan.

tetapi

Wendy tidak suka
makan sayur.

1. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________