PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Taraf jawatan f. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d. masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. Kewajipan bertugas di mana-mana e. Nama Jawatan b. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. diberi gaji permulaan skim. Tarikh Lantikan a. (Bagaimanapun. Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c. Surat Tawaran (mengandungi): a. Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b.PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). Jika sama atau lebih tinggi. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Penetapan Gaji Masuk a. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. Gaji masuk dan skim gaji c. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 . Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Yang disahkan dalam jawatan tetap. tiada rekod jenayah) vi. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. Tempoh percubaan d. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. Pergerakan Gaji Tahunan a.

Mendatar = 1335 c. Memenuhi tempoh percubaan ii.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji. 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a. 1 April iii. LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i. Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. b. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. 1 Julai iv. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. ATAU b. c. Yang kembali ke jawatan asal. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a. ikut kekananan jawatan lama. b. Tarikh Kekananan: a. Statik = 1270 b. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga. Menegak = 1347 d. 1 Januari ii. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober . Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. Hadir penuh kursus Induksi iii.

Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. b. Kelulusan f. d. Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Kecekapan d. e. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah.PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. Dasar mengurangkan kakitangan d. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Telah disahkan dalam perkhidmatan . Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a. Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e. Kebolehan b. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. c. Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Boleh ditamatkan bila-bila masa b. Keutuhan e.

e. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional. Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b. Formula bonus: i. Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan. c. Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan. b. Taraf Atau Status a. Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. 2. b. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf. 3. Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi). Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a. Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. a. Elaun Dan Kemudahan . b.PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan.

Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan. termasuk Kursus Induksi) b. kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji. Elaun bulanan b. SPP membuat perlantikan rasmi i. Nota . Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. Cuti bersalin c. 25 kilometer melalui jalanraya b. Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a. Rawatan perubatan di luar negara b. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. Dipanggil temuduga oleh SPP f. Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. Menjalani tempoh percubaan j. Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4. Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d.PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Yang Tidak Layak a. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c.

tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. RM 35. Elaun Basikal: a. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. 4. dituntut sebulan sebelum pergi. b. bayaran rawatan biasa. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja. KECUALI: i. kehilangan.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. keretapi (kenderaan awam). tidak layak menuntut elaun perjalanan ini. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. . maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut. b. 7. Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut.PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. b. sekiranya makan tidak disediakan. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. d. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas. ATAU. Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. 3. kerosakan. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. tetapi mesti ada resit 2. c. boleh tuntut jika: a. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. c. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. 6. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan. atau selepas kembali. Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E.

8.PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Elaun makan/hotel/lojing. 12. Di Luar Kawasan Ibu Pejabat. c. Dalam negeri. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a. elaun makan atau harian. c. d. jika negara itu wajibkan insurans perubatan. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan. 11. DAN. bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen. elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. ii. bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9. b. Tuntutan yang boleh dibuat: i.makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam.sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup. Elaun sara hidup RM10. tidak layak tuntut). . b. Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan. iii. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan.00 sehari untuk hari-hari berkursus. (diri. bertukar tempat kerja dalam negeri. iv. jika makanan tidak disediakan.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. boleh tuntut: .1 di atas. Dalam Negeri. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. jika makan dan penginapan tidak disediakan. (jika kemudahan ini disediakan. e. . keluarga dan orang gaji). b. Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a.makan malam = 40% daripada elaun makan. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). . dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon. Elaun Semasa Berkursus: i. Dalam Negeri. RM5. d. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. boleh buat tuntutan seperti 13. 10. kerajaan menanggung premiumnya. Elaun makan/hotel/lojing. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa. tidak lebih daripada 3 bulan: a. di luar kawasan ibu pejabat.

Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. 6. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat). 3. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti. 3. Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. 2. . Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. 7. Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun. Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9. : Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. BAB C: Peristilahan CUTI 1. 4. c. elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan. Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). 5.PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus.

PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. bapa. Cuti separuh gaji iii. Cuti tanpa gaji b. Sanak-saudara : adik. bapa mertua. Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. • Untuk Guru: i. Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. anak dan isteri atau suami pegawai. • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun. kakak. Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a. Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan). Kuasa yang meluluskan: i. ibu. Ketua Jabatan ii. • Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu. Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . abang. Jenis-Jenis Cuti: i. ibu mertua.

Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. Cuti pemulihan d. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. Cuti bersalin f. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan. • Jika belum sihat juga. • Jika lebih 90 hari. tak layak lagi cuti sakit. • Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. dan masih belum sihat. Cuti kecederaan g. iii. Cuti Atas Sebab Perubatan a. Cuti sakit lanjutan c. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut. maksimum 360 hari. boleh diulang tahun kedua. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri. Kuasa Tertentu luluskan. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. Cuti Pemulihan . • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis. Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. Cuti sakit b. Cuti tibi. Cuti kerantina e.

Cuti Tibi. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. pohon cuti rehat selagi layak. • Cuti ini tanpa gaji. Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. • 40 hari bergaji penuh. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. • Jika cuti ini tidak cukup. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan. • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. • Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. • Jawatan sementara. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja. diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. • Cuti ini bergaji penuh. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. • Jika tak ambil. • Lebih daripada 40 hari.PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. • Yang disyaki terjangkit. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. . • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. • Apabila semua cuti habis. seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6.

• Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP. • Tempoh: Ikut keperluan kursus.1. Kem.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji. Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir. JPA. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas.1.2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari. Cuti akademi dalam kursus.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. termasuk: i. Tempoh menunggu di luar negeri. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . iii.Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan. Pek.P. jabatan Pendidikan Negeri. Masa perjalanan pergi dan balik. Pendidikan. Pejabat Pendidikan daerah. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1. ii. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1. dan jika cuti rehatnya masih ada.

d. berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i. dan j. f. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. g.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. seseorang pegawai tidak boleh . samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. atau ii. kurang cekap atau kurang berusaha. Perkara 4. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. cuai dalam menjalankan tugasnya. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. c. Negara dan Kerajaan. b. e. menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. tidak bertanggungjawab. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. i. tidak jujur atau tidak amanah.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. h.

tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam. dan c. iii. sebagai seorang pakar. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. atau d. Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. c. Dadah i. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa. b. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan. 6. Perkara 5.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. syarikat. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. pentadbir atau penerima. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. 7. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. 8. ii. bertugas sebagai seorang wasi. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. Pakaian i. Perkara 5. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. firma atau individu. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. samada dengan percuma atau mendapat upah. jika ada.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut.PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Bagi maksud peraturan ini. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya. b. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. Hadiah . ii. pertanian atau perindustrian.

atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. Jika: a. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. dan b. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. v. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. iii. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. secara langsung atau tak langsung. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. dengan apa-apa car. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. hadiah itu ada kaitan. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. Apabila diterima laporan. hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta. ii. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. badan. Jika. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. Tidak boleh terima atau beri. bentuk. badan. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. Pemunyaan Harta i. dan b. Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. Keraian i. 10. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. selepas isytihar. 9. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten . iv. ii. iii. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. secara langsung atau tudak. orang atau kumpulan orang jika: a. Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. atau b. atau b.

menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. saiz. syarikat insurans. b.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. b. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. c.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. biarpun. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. harta alih atau tak alih. atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. 11. Seseorang pegawai boleh. koperasi. jika ada: atau b. 12.Meminjam Wang i. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. Ketua Jabatan hendaklah. atau d. yang nilainya tidak seimbang dengan. c. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. i. pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. Samada hendak berikan kebenaran atau tidak. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. ii. d. v. iv. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. melalui notis bertulis. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya.

syarikat insurans. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. atau c.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. iii. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. b. ii. b. mengikut mana-mana yang berkenaan. jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. c. e. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. iii. iv. Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. . jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. bank. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya. b. 13. atau f. Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a. Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. atau c. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan.

kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. samada secara am atau khusus. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. 17. ii. Membuat Pernyataan Awam i. atau c. dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. 15. a. Seseorang pegawai tidak boleh. Meminjamkan Wang i. 14. maklumat atau penjelasan. 19. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. d. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. b. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. atau dengan apa-apa cara . atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. vi. memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga. 18. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain. samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. 16.

terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. atau f. b. termasuk mana-mana suratkhabar. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. d. 21. b. kepada mana-mana penerbitan. iv. vi. iii. Ketakhadiran . dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya. penerbitan professional. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. kecil. c. menerbit atau mengeliling buku. dan khususnya dia tidak boleh: a. dan c. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. Mengambil bahagian dalam politik i. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. kecuali yang berikut: a. penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. v. mengikut mana-mana yang berkenaan. bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. membuat apa-apa pernyataan awam. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. ii. samada secara lisan atau bertulis. e. penerbitan jabatan atau kakitangan. majalah atau jurnal.

Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. ii. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. ii. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. surat tersebut disifatkan tak terserah. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta. Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. Ketua Jabatan dengan segera. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. atau b. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. Jika. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i. iii. iv.PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 30. Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. PROSEDUR TATATERTIB 29. Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan. selepas surat itu telah diserahkan: a. Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. ii. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya. 31. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya.

6. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. 1. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. dibuang kerja atau turun pangkat b. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. ii. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib.PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. 4. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. Jika pegawai merayu atau tidak. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. 5. pegawai itu: a. Jika disabit. dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. 2. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. Buang negeri dan lain-lain. iii. denda . Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. Jika pegawai disabitkan kesalahan. 33. 3. amaran b.

iii. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. b. f. c. dua belas bulan. lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat. Penurunan Gaji i. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. . atau d. Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. tiga bulan b. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. atau buang kerja 39. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. ii. d. sembilan bulan. segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. Tempoh: a. dan b. enam bulan c. Tangguh Pergerakan Gaji i. iv. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. 41. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. b. e. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. 40. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. g. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar.

prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. dan c. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. dan b. Penurunan Pangkat a. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah .PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. iii. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. iv. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. b. atau b. atau c. ii. b. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. 42. Penahanan Kerja i. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan. kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44.

dianggap telah dibuang kerja. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. ii. ii. Penamatan Demi Kepentingan Awam 49. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. a. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. Penggantungan Kerja i. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen . Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu. b. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. tamatkan iii. iv. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan. suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. v. Penamatan demi kepentingan awam i. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan.PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. 46. iv. atau b. mengikut mana-mana yang berkenaan. iii.

atau yang disewa oleh kerajaan. b. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. extension dan sebagainya. Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya. . boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. b. c. e. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. i. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. termasuk seorang Ketua Jabatan. Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. j. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. h. Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. f. Tidak boleh renovation. d. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan.PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. g. Bagi rumah sedia ada. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a.

jika ingkar.00 sebulan RM 7. e. pegawai kena bayar kos pembaikan. d. dibayar dengan potongan gaji. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. tapi masih diami rumah kerajaan. Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. e. iv. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. Pegawai Rendah (spt. bayar sewa ikut kelas layak. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. kena bayar juga. Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan. Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. b.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. termasuk perabot (jika dilengkapkan). Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan. Sewa rumah kerajaan: a. d. penolong jururawat dsb) = = = = RM 7. Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. h. Apabila hendak keluar. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak. Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan). ii. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. c. b. Pegawai Rendah Asrama: a. bayar separuh sewa. elektrik dan telefon tanggungan sendiri. . Wader. Jika tidak lapor. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. e. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. Untuk kediaman pegawai. Kecuali: i. Sewa bermula pada hari masuk. c.50 sebulan RM5. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b. Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah. Jika rosak sebab penghuni sendiri. Tidak boleh disewa kepada orang lain. Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar. bayar sama banyak. i.50 sebulan RM 5. Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). kena bayar sewa 2 kali ganda. f. Sewa mes dan asrama: Mes: a. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). Bil-bil air. b. kena bayar sewa 2 kali ganda. g. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan. d. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. keluarga dan orang gajinya sahaja. c. iii.

Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii. anak angkat berdaftar c. ubahsuai. Hospital Kerajaan b. Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. anak tiri. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. Anak-anak sendiri. Kandungan Bab F . doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. Keluarga Pegawai: a. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. Melaporkan sebarang kerosakan. b. Klinik Kerajaan d. Ahli-Ahli Lembaga: i. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4. ii. Isteri/ suami pegawai b. Urusan pembaikan. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. Hospital: a. BAB F: Peristilahan: Perubatan 1. 2. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. peralatan dan kawasannya. cat semula. pindaan. Lembaga Perubatan: a. Hospital Universiti c. d. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. Menjaga kebersihan bangunan. c.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Dalam keadaan tertentu. b. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. iii.

b. Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. c. v. d. iv. e. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. Yang mengidap penyakit merebak ii. Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas. Ketua Pengarah Kesihatan g. b. boleh tuntut elaun perjalanan. g. f. e. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. 2. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. d. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. kusta dan barah. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. ubat. Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. Ketua Setiausaha Negara ii. Walaupun rawatan/ ubat percuma.PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Penyakit tibi. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. vi. Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. Jemaah Pegawai: i. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a. Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat. Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia. Pegawai/ keluarga dapat rawatan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. masuk wad kena bayar. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. iii. b. 3. Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. Masuk wad percuma untuk: i. c. f. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen). Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . Pegawai tercedera ketika bertugas.

Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki.00 pagi hingga 10 malam.45 petang (Jumaat di Semenanjung). Hari separuh: 8.15 tgh – 2. Sabtu . b.00ptg ini b. Kelantan dan Terengganu ii. Waktu bekerja: a. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Khamis – Kedah. pemerosesan. misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. c. iii. Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d.00 – 4. Kerja-kerja kecemasan b. 12.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii.00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d.Negeri-negeri lain c. penyeliaan dan pengawasan. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3. 12. Waktu bekerja bukan pejabat: i. a. Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a. Tinggal di atas panggilan (stanby) . Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a. 4. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. Kerja bersambung : 8 jam sehari ii.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. Bayaran wad: a. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. Waktu makan: i.30 pagi – 2. Hari penuh: 8. bomba. Kerja malam: c.0 pagi-1245 tengahari i.00 tghari.15 tgh – 2. f. e. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12. b. e. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. 11. b. d. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. penjara dan tentera. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1.

Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. 6. layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. Kumpulan Perkeranian dan Teknik. termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik). Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut. b. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. . Juruteknik. c. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa.PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari.