PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 . Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c. Gaji masuk dan skim gaji c. Kewajipan bertugas di mana-mana e. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. tiada rekod jenayah) vi. Pergerakan Gaji Tahunan a. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d. Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. Taraf jawatan f. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b. Jika sama atau lebih tinggi. Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Tempoh percubaan d. diberi gaji permulaan skim. (Bagaimanapun. Nama Jawatan b. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. Surat Tawaran (mengandungi): a. Yang disahkan dalam jawatan tetap. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Tarikh Lantikan a. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. Penetapan Gaji Masuk a.

Mendatar = 1335 c. Yang kembali ke jawatan asal. Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. ikut kekananan jawatan lama. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a. 1 Januari ii. Statik = 1270 b.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. c. Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a. b. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober . 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i. LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i. 1 Julai iv. Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. Memenuhi tempoh percubaan ii. 1 April iii. Menegak = 1347 d. Hadir penuh kursus Induksi iii. b. ATAU b. Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji. Tarikh Kekananan: a. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga.

PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. e. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. Kelulusan f. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a. c. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a. Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a. Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. Keutuhan e. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. Boleh ditamatkan bila-bila masa b. b. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. Telah disahkan dalam perkhidmatan . Kebolehan b. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Dasar mengurangkan kakitangan d. d. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah. Kecekapan d.

Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. a. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. 2. Elaun Dan Kemudahan . Taraf Atau Status a. e. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. c. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a. b. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi). Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b.PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf. Formula bonus: i. Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. 3. Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. Kementerian Pendidikan Malaysia. b. Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan. b. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan.

SPP membuat perlantikan rasmi i. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. termasuk Kursus Induksi) b. Menjalani tempoh percubaan j. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d.PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4. Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. Elaun bulanan b. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. Nota . Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a. Cuti bersalin c. Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. Rawatan perubatan di luar negara b. Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d. kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji. Dipanggil temuduga oleh SPP f. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Yang Tidak Layak a. 25 kilometer melalui jalanraya b. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan.

Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. bayaran rawatan biasa.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. c. c. Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii. 4. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut. 6. tidak layak menuntut elaun perjalanan ini. atau selepas kembali. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E. Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut. Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. d. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. Elaun Basikal: a. b. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. ATAU. 3. sekiranya makan tidak disediakan. 7. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. kerosakan. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. keretapi (kenderaan awam). RM 35. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas. b. b. dituntut sebulan sebelum pergi. tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C. . kehilangan. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan.PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. tetapi mesti ada resit 2. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. boleh tuntut jika: a. KECUALI: i. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja.

Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. Elaun makan/hotel/lojing. b. Elaun makan/hotel/lojing. b. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen. Dalam Negeri. dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon. elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). 10. . Dalam negeri. b. boleh buat tuntutan seperti 13. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup. Dalam Negeri. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. RM5. d. tidak lebih daripada 3 bulan: a. Tuntutan yang boleh dibuat: i. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). DAN.sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. iv. Elaun sara hidup RM10. (diri. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a.PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. boleh tuntut: . tidak layak tuntut). e. . Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. 11. (jika kemudahan ini disediakan. 8. jika makan dan penginapan tidak disediakan. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a. jika negara itu wajibkan insurans perubatan. elaun makan atau harian. di luar kawasan ibu pejabat.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. . Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. d. iii. Elaun Semasa Berkursus: i. bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9.makan malam = 40% daripada elaun makan. 12. keluarga dan orang gaji). jika makanan tidak disediakan.makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. kerajaan menanggung premiumnya. c.00 sehari untuk hari-hari berkursus. bertukar tempat kerja dalam negeri. elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. ii. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. c. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan. Di Luar Kawasan Ibu Pejabat.1 di atas. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan.

Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan. Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok. : Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9. 2. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat). Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. BAB C: Peristilahan CUTI 1. Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. 6. 3. Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun. Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. 5. 7.PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti. . Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. c. 3. 4.

kakak. bapa. Cuti separuh gaji iii. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. Sanak-saudara : adik. Ketua Jabatan ii. ibu mertua. Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a. bapa mertua.PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. anak dan isteri atau suami pegawai. Kuasa yang meluluskan: i. Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan). • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun. Cuti tanpa gaji b. Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. Jenis-Jenis Cuti: i. ibu. abang. • Untuk Guru: i. Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. • Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu.

• Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. Cuti Pemulihan . Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). Cuti kecederaan g. boleh diulang tahun kedua. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya. tak layak lagi cuti sakit. dan masih belum sihat. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut. kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan. Cuti tibi. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. Cuti kerantina e. Cuti pemulihan d. Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. Cuti bersalin f. • Jika lebih 90 hari. Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. Cuti sakit lanjutan c. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri. • Jika belum sihat juga. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Cuti Atas Sebab Perubatan a. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. maksimum 360 hari. Cuti sakit b. Kuasa Tertentu luluskan. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital. iii.

mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. Cuti Tibi. • Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. pohon cuti rehat selagi layak. diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. • Cuti ini bergaji penuh. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas. • Apabila semua cuti habis. • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. • Cuti ini tanpa gaji. seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). • Jika tak ambil. Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja. • Jika cuti ini tidak cukup. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan. • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6. . • Lebih daripada 40 hari.PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat. • Jawatan sementara. • 40 hari bergaji penuh. • Yang disyaki terjangkit. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja.

2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari. Pejabat Pendidikan daerah. Pek. jabatan Pendidikan Negeri.1. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1. Cuti akademi dalam kursus. ii. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan. Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir. • Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1. dan jika cuti rehatnya masih ada. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas. Masa perjalanan pergi dan balik.P. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP. JPA.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji.1. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . Kem. Tempoh menunggu di luar negeri. iii. termasuk: i. Pendidikan. • Tempoh: Ikut keperluan kursus.Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan.

Perkara 4. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. h. samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. c. d.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. i. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian. cuai dalam menjalankan tugasnya. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. kurang cekap atau kurang berusaha. atau ii. g. b. tidak bertanggungjawab. seseorang pegawai tidak boleh . tidak jujur atau tidak amanah.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. Negara dan Kerajaan. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. e. berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i. dan j. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. f.

PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. iii. atau d. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam. dan c. bertugas sebagai seorang wasi. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. firma atau individu. pertanian atau perindustrian. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. ii. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya. 8. b. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. 7. Dadah i. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. pentadbir atau penerima. jika ada. samada dengan percuma atau mendapat upah. Perkara 5. Hadiah . Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. sebagai seorang pakar. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. Bagi maksud peraturan ini. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. 6. Perkara 5. syarikat. c.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan. ii. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa. Pakaian i. b.

dan b. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya. hadiah itu ada kaitan. dan b. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. Pemunyaan Harta i. badan. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. dengan apa-apa car. iv. badan. Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. orang atau kumpulan orang jika: a. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. iii. 9. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. atau b. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. selepas isytihar. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. iii. Jika. atau b. secara langsung atau tak langsung. 10. secara langsung atau tudak. Tidak boleh terima atau beri. ii. ii. bentuk. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. Jika: a. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. Keraian i. Apabila diterima laporan. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. v. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten . hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta.

c. v. ii. b. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. c. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. harta alih atau tak alih. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. Samada hendak berikan kebenaran atau tidak. biarpun. 11. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. 12. b. atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. iv. i. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan.Meminjam Wang i. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. yang nilainya tidak seimbang dengan. atau d. syarikat insurans. saiz. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . koperasi. menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. Seseorang pegawai boleh. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. melalui notis bertulis. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. d. jika ada: atau b. Ketua Jabatan hendaklah.

jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. iii. iv. bank. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. b. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. c. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya. mengikut mana-mana yang berkenaan. e. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya. . syarikat insurans. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. ii. Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. 13. jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a. atau c. iii. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. atau f. atau c. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan. b. b. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius.

Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. 17. kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. atau c. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran. ii. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. 18. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga. Membuat Pernyataan Awam i. atau dengan apa-apa cara . b. samada secara am atau khusus.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. 16. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting. Meminjamkan Wang i. Seseorang pegawai tidak boleh. maklumat atau penjelasan. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. 19. 15. vi. d. a. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain. 14. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya.

21. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. vi. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya. dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. iii. b. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. c.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. membuat apa-apa pernyataan awam.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. menerbit atau mengeliling buku. iv. majalah atau jurnal. Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. d. termasuk mana-mana suratkhabar. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. samada secara lisan atau bertulis. dan khususnya dia tidak boleh: a. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Mengambil bahagian dalam politik i. mengikut mana-mana yang berkenaan. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. ii. dan c. terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. e. penerbitan jabatan atau kakitangan. v. kecuali yang berikut: a. atau f. b. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a. penerbitan professional. kepada mana-mana penerbitan. Ketakhadiran . kecil.

Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. iv. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . PROSEDUR TATATERTIB 29. Jika. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. atau b. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya. 30. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. ii. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. iii. Ketua Jabatan dengan segera. surat tersebut disifatkan tak terserah. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta. Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. ii. 31.PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i. ii. Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran. selepas surat itu telah diserahkan: a. pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas.

33. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. iii. Jika disabit. Buang negeri dan lain-lain. dibuang kerja atau turun pangkat b. dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. 4. 5. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan. Jika pegawai merayu atau tidak. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. 2. 1. dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib. Jika pegawai disabitkan kesalahan. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. ii. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. pegawai itu: a. amaran b. denda .PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. 3. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d. 6. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya.

c. dan b. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. 41. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. iii. atau d. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. b. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. b. atau buang kerja 39. e. Penurunan Gaji i. tiga bulan b. segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. Tangguh Pergerakan Gaji i. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. . d. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. sembilan bulan.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. ii. dua belas bulan. f. 40. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. Tempoh: a. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. enam bulan c. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman. iv. g. lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat.

b. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah . atau c. b. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya. atau b. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. ii. Penurunan Pangkat a. kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. dan b. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. iv. dan c. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44.PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Penahanan Kerja i. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. iii. 42. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan.

iv. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. 46. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan. v. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. ii. tamatkan iii. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu. ii. dianggap telah dibuang kerja. Penamatan Demi Kepentingan Awam 49. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. a. iii. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. mengikut mana-mana yang berkenaan. b. Penggantungan Kerja i. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan.PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. iv. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen . Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. atau b. suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. Penamatan demi kepentingan awam i.

b. e. Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. atau yang disewa oleh kerajaan. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. .PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. Bagi rumah sedia ada. f. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a. Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. d. b. i. Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. h. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. termasuk seorang Ketua Jabatan. Tidak boleh renovation. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. g. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan. c. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. extension dan sebagainya. j. boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain.

Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan.50 sebulan RM 5. kena bayar sewa 2 kali ganda. jika ingkar. penolong jururawat dsb) = = = = RM 7.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. i. dibayar dengan potongan gaji. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. Tidak boleh disewa kepada orang lain. bayar sama banyak. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). elektrik dan telefon tanggungan sendiri. kena bayar sewa 2 kali ganda.00 sebulan RM 7. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. tapi masih diami rumah kerajaan. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. e. Pegawai Rendah (spt. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. termasuk perabot (jika dilengkapkan). d. g. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak. bayar separuh sewa. kena bayar juga. iv.50 sebulan RM5. Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b. Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. c. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. Wader. Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan. ii. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a. Bil-bil air. Apabila hendak keluar. b. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. bayar sewa ikut kelas layak. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. f. Sewa bermula pada hari masuk. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah. b. Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas. Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan. c. d. c. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar. pegawai kena bayar kos pembaikan. Jika rosak sebab penghuni sendiri. Jika tidak lapor. iii. Kecuali: i. Untuk kediaman pegawai. keluarga dan orang gajinya sahaja. h. Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. d. Pegawai Rendah Asrama: a. Sewa rumah kerajaan: a. Sewa mes dan asrama: Mes: a. e. e. Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). b. . Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan).

anak tiri. 2. c. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan. Hospital Kerajaan b. d. Isteri/ suami pegawai b. Hospital: a. Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. BAB F: Peristilahan: Perubatan 1. Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. Melaporkan sebarang kerosakan. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. Anak-anak sendiri. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. cat semula. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. Menjaga kebersihan bangunan. Hospital Universiti c. Kandungan Bab F . anak angkat berdaftar c. ii. Klinik Kerajaan d. Dalam keadaan tertentu. peralatan dan kawasannya. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. ubahsuai. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a. pindaan. Keluarga Pegawai: a.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. iii. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. Urusan pembaikan. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii. Ahli-Ahli Lembaga: i. b. Lembaga Perubatan: a. b.

Masuk wad percuma untuk: i. 2. Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. Pegawai tercedera ketika bertugas. Yang mengidap penyakit merebak ii. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. 3. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. c. vi. iv. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). d. f. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. masuk wad kena bayar. Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. kusta dan barah. Pegawai/ keluarga dapat rawatan. f. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas.PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen). ubat. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. v. e. d. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a. b. Penyakit tibi. Walaupun rawatan/ ubat percuma. c. b. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). g. Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia. Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. Jemaah Pegawai: i. iii. Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. boleh tuntut elaun perjalanan. Ketua Pengarah Kesihatan g. b. e. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). Ketua Setiausaha Negara ii. Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat. (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti.

00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. 11. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. bomba. Khamis – Kedah. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. b.00 tghari. Waktu bekerja bukan pejabat: i. Hari penuh: 8.00 – 4. Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d. b. Tinggal di atas panggilan (stanby) . Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. 12. 12.45 petang (Jumaat di Semenanjung). 4. penjara dan tentera. BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1. penyeliaan dan pengawasan. Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii. f. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.Negeri-negeri lain c. Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a. d. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Kelantan dan Terengganu ii. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa.15 tgh – 2. Waktu bekerja: a. Kerja bersambung : 8 jam sehari ii.15 tgh – 2. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. Waktu makan: i. Kerja-kerja kecemasan b. Sabtu . pemerosesan. Bayaran wad: a. c. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad.00 pagi hingga 10 malam. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. a. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki.0 pagi-1245 tengahari i. Kerja malam: c. iii.00ptg ini b. b. Hari separuh: 8. Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a.30 pagi – 2. e. e.

Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari.PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. b. c. Kumpulan Perkeranian dan Teknik. Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. . 6. termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik). Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa. Juruteknik. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful