P. 1
07 Perintah Am (b)

07 Perintah Am (b)

|Views: 66|Likes:
Published by Carmen Leong

More info:

Published by: Carmen Leong on Aug 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2012

pdf

text

original

PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

Tarikh Lantikan a. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. Kewajipan bertugas di mana-mana e. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 . Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Gaji masuk dan skim gaji c. masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. Nama Jawatan b. Surat Tawaran (mengandungi): a.PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. (Bagaimanapun. Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Pergerakan Gaji Tahunan a. diberi gaji permulaan skim. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. Jika sama atau lebih tinggi. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. Penetapan Gaji Masuk a. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d. Yang disahkan dalam jawatan tetap. Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c. tiada rekod jenayah) vi. Taraf jawatan f. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). Tempoh percubaan d. Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b.

1 Julai iv. Tarikh Kekananan: a. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober . LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji. 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a. 1 Januari ii. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga. Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i. Menegak = 1347 d. 1 April iii. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. b. Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. ikut kekananan jawatan lama. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. ATAU b. Yang kembali ke jawatan asal. Statik = 1270 b. c. b. Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a. Memenuhi tempoh percubaan ii. Hadir penuh kursus Induksi iii. Mendatar = 1335 c.

b. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Kecekapan d. Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a. Telah disahkan dalam perkhidmatan . Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. Dasar mengurangkan kakitangan d. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Keutuhan e. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e.PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. e. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Boleh ditamatkan bila-bila masa b. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah. c. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. d. Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. Kelulusan f. Kebolehan b.

b. Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi). Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. 2. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. Taraf Atau Status a. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan. e. Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. Kementerian Pendidikan Malaysia. 3. b. Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. b. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan.PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional. c. Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. a. Elaun Dan Kemudahan . Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf. Formula bonus: i. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a. Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan.

Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. Elaun bulanan b. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c. Dipanggil temuduga oleh SPP f. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. SPP membuat perlantikan rasmi i. Rawatan perubatan di luar negara b. Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. Cuti bersalin c. termasuk Kursus Induksi) b. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4. Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d. Nota . kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d. 25 kilometer melalui jalanraya b. Yang Tidak Layak a.PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a. Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. Menjalani tempoh percubaan j.

RM 35. boleh tuntut jika: a. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. . kerosakan. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. c. d. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri. Elaun Basikal: a. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja. 7. dituntut sebulan sebelum pergi. sekiranya makan tidak disediakan. tetapi mesti ada resit 2. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. atau selepas kembali. b. Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut. Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. bayaran rawatan biasa. Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. 3.PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. KECUALI: i. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E. maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C. kehilangan. 4. c. 6. keretapi (kenderaan awam). tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. b. tidak layak menuntut elaun perjalanan ini. ATAU. b. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut.

PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. jika makan dan penginapan tidak disediakan. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan. Tuntutan yang boleh dibuat: i. kerajaan menanggung premiumnya. d. bertukar tempat kerja dalam negeri. dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon. Elaun Semasa Berkursus: i. jika makanan tidak disediakan. b. di luar kawasan ibu pejabat. Elaun sara hidup RM10. 12. (jika kemudahan ini disediakan. b. iv. 11. Dalam Negeri. iii. boleh buat tuntutan seperti 13. Di Luar Kawasan Ibu Pejabat. d.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a. c. tidak layak tuntut). Dalam Negeri. c. DAN. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). boleh tuntut: . e. elaun makan atau harian. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan.makan malam = 40% daripada elaun makan. ii. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. jika negara itu wajibkan insurans perubatan. . bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen. . Elaun makan/hotel/lojing.00 sehari untuk hari-hari berkursus. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. 10. Elaun makan/hotel/lojing.makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan. . keluarga dan orang gaji). bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9. elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam.sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. (diri. tidak lebih daripada 3 bulan: a. b. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup. 8. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. Dalam negeri. RM5.1 di atas.

Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat). Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9. 4.PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti. 5. : Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. 2. Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. 3. Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. . Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. 7. Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. 3. BAB C: Peristilahan CUTI 1. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. 6. Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan. Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). c. Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun.

Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a. Cuti separuh gaji iii. Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan).PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. anak dan isteri atau suami pegawai. Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. Jenis-Jenis Cuti: i. bapa. • Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu. abang. Ketua Jabatan ii. bapa mertua. ibu mertua. Sanak-saudara : adik. Cuti tanpa gaji b. kakak. • Untuk Guru: i. • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun. ibu. Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. Kuasa yang meluluskan: i.

iii. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. • Jika lebih 90 hari.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. tak layak lagi cuti sakit. • Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. Cuti Atas Sebab Perubatan a. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. dan masih belum sihat. Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut. Cuti tibi. Cuti sakit b. maksimum 360 hari. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. Kuasa Tertentu luluskan. Cuti kerantina e. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Cuti Pemulihan . • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. Cuti bersalin f. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan. Cuti pemulihan d. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. Cuti kecederaan g. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri. Cuti sakit lanjutan c. • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. boleh diulang tahun kedua. Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). • Jika belum sihat juga.

diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). • Jawatan sementara. • Apabila semua cuti habis. pohon cuti rehat selagi layak. boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja. • 40 hari bergaji penuh. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. • Yang disyaki terjangkit. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. • Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. • Jika cuti ini tidak cukup. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. Cuti Tibi. . • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. • Jika tak ambil. • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. • Cuti ini tanpa gaji.PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat. • Lebih daripada 40 hari. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6. • Cuti ini bergaji penuh.

1.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji. dan jika cuti rehatnya masih ada. termasuk: i. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1. Tempoh menunggu di luar negeri. ii. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan. • Tempoh: Ikut keperluan kursus.2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari. Pendidikan. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas. Cuti akademi dalam kursus. • Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan. Pek. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . JPA.1. Kem.P. jabatan Pendidikan Negeri.Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan. Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir. Pejabat Pendidikan daerah. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. Masa perjalanan pergi dan balik. iii. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1.

c. cuai dalam menjalankan tugasnya. samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. kurang cekap atau kurang berusaha. i. seseorang pegawai tidak boleh . tidak bertanggungjawab. d. atau ii. f. b. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. tidak jujur atau tidak amanah. menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Negara dan Kerajaan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. Perkara 4. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. g.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. e. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. h. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. dan j.

c. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut. pentadbir atau penerima. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. ii. ii. Pakaian i. b. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. syarikat.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. pertanian atau perindustrian. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan. jika ada. firma atau individu. sebagai seorang pakar. Hadiah . bertugas sebagai seorang wasi. 6. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. Dadah i. samada dengan percuma atau mendapat upah.PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. atau d. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya. b. 8. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. Perkara 5. Bagi maksud peraturan ini. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa. dan c. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Perkara 5. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. iii. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. 7.

Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya. bentuk. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. hadiah itu ada kaitan. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten . secara langsung atau tak langsung. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. ii. secara langsung atau tudak. iii. iv. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. v. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. dan b. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta. dan b. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. dengan apa-apa car. Apabila diterima laporan. Pemunyaan Harta i. orang atau kumpulan orang jika: a. badan. iii. 9. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan. Jika: a. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. badan. Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. Jika. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. atau b. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. selepas isytihar. 10. atau b.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. ii. Tidak boleh terima atau beri. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. Keraian i.

pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. saiz. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. atau d. ii. Seseorang pegawai boleh.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. c. v. harta alih atau tak alih. melalui notis bertulis. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. b. Ketua Jabatan hendaklah. koperasi. atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. 11. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. iv. yang nilainya tidak seimbang dengan. b. atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. biarpun. jika ada: atau b. d. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. c. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . syarikat insurans. 12. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. Samada hendak berikan kebenaran atau tidak. i. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang.Meminjam Wang i.

Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. 13. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. . Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. bank. atau c. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. b. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. b. iii. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. atau c. iii. jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. mengikut mana-mana yang berkenaan. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. atau f. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. syarikat insurans.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. e. ii. c. iv. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya. b. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya.

samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. 19. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar. atau c. atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. 15. ii. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. vi. Seseorang pegawai tidak boleh. 16. 18. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. 17. Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. atau dengan apa-apa cara . memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. a. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran. kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. samada secara am atau khusus. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. Meminjamkan Wang i. d. 14. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya. maklumat atau penjelasan. Membuat Pernyataan Awam i. b.

iv. termasuk mana-mana suratkhabar. b. d. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. membuat apa-apa pernyataan awam. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. vi. iii. v. kecuali yang berikut: a. 21.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. kecil. samada secara lisan atau bertulis. penerbitan jabatan atau kakitangan. dan c.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Mengambil bahagian dalam politik i. bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. atau f. Ketakhadiran . penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. majalah atau jurnal. e. penerbitan professional. dan khususnya dia tidak boleh: a. kepada mana-mana penerbitan. menerbit atau mengeliling buku. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. ii. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a. c. dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya. mengikut mana-mana yang berkenaan. b.

Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya.PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran. iii. ii. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. selepas surat itu telah diserahkan: a. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. iv. ii. atau b. PROSEDUR TATATERTIB 29. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. ii. Ketua Jabatan dengan segera. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. surat tersebut disifatkan tak terserah. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 31. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya. Jika. 30. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i.

Jika disabit. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. Jika pegawai disabitkan kesalahan. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib. pegawai itu: a. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. 33. Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut. 4. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. 6. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. amaran b. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan.PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. ii. dibuang kerja atau turun pangkat b. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. 3. 5. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. 1. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya. Jika pegawai merayu atau tidak. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. Buang negeri dan lain-lain. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. denda . dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. 2. iii.

c. Tangguh Pergerakan Gaji i. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. ii. Tempoh: a. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah. b. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman. g. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. dan b. dua belas bulan. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. . lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat. iii. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. enam bulan c. Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar. atau buang kerja 39. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. f. Penurunan Gaji i. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. tiga bulan b. segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. e.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. 41. d. 40. b. sembilan bulan. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. iv. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. atau d.

atau c. iv. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. dan b. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah . dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. iii. ii. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. b. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. 42. b. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. Penahanan Kerja i. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. atau b. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. dan c. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan.PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. Penurunan Pangkat a.

46. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. iii. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu. v. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen . ii. tamatkan iii. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. dianggap telah dibuang kerja. mengikut mana-mana yang berkenaan. a. Penamatan demi kepentingan awam i. b. atau b. iv. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. Penggantungan Kerja i. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. iv. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. ii. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah.PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. Penamatan Demi Kepentingan Awam 49.

boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain. i. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. d. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan. extension dan sebagainya. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. c. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. . Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. g. e.PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. Tidak boleh renovation. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. b. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. f. b. atau yang disewa oleh kerajaan. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. termasuk seorang Ketua Jabatan. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. j. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan. h. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a. Bagi rumah sedia ada.

bayar sewa ikut kelas layak. . d. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. kena bayar juga. termasuk perabot (jika dilengkapkan). d. c.00 sebulan RM 7. Jika rosak sebab penghuni sendiri.50 sebulan RM5. tapi masih diami rumah kerajaan. d.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b. kena bayar sewa 2 kali ganda. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. iv. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. e. g. bayar separuh sewa. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. Bil-bil air. Jika tidak lapor. Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan. Sewa mes dan asrama: Mes: a. Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. h. Pegawai Rendah Asrama: a. Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. b. pegawai kena bayar kos pembaikan. b. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan. dibayar dengan potongan gaji. Kecuali: i. Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah. e. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas. Apabila hendak keluar. Untuk kediaman pegawai. penolong jururawat dsb) = = = = RM 7. bayar sama banyak. iii. ii. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar. Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan). Sewa bermula pada hari masuk. Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). keluarga dan orang gajinya sahaja. kena bayar sewa 2 kali ganda. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. c. c. Sewa rumah kerajaan: a. jika ingkar. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). Tidak boleh disewa kepada orang lain. Pegawai Rendah (spt. elektrik dan telefon tanggungan sendiri. Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan. Wader. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. b. Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. e. f. i.50 sebulan RM 5. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a.

Anak-anak sendiri. Melaporkan sebarang kerosakan. b. Ahli-Ahli Lembaga: i. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. b. Menjaga kebersihan bangunan. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Dalam keadaan tertentu. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. Klinik Kerajaan d. Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. Hospital Universiti c. BAB F: Peristilahan: Perubatan 1. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. Urusan pembaikan. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. iii. 2. Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii. d. Hospital: a. Isteri/ suami pegawai b. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. ubahsuai. Lembaga Perubatan: a. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. c. anak angkat berdaftar c. Hospital Kerajaan b. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. ii. Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a. peralatan dan kawasannya. Keluarga Pegawai: a. doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. anak tiri. Kandungan Bab F . pindaan. cat semula.

b. Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . e. (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti. kusta dan barah. Ketua Pengarah Kesihatan g. e. Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. d. Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. d. iv. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen).PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 2. f. Jemaah Pegawai: i. v. f. 3. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. Walaupun rawatan/ ubat percuma. Yang mengidap penyakit merebak ii. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. g. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. Pegawai tercedera ketika bertugas. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. Masuk wad percuma untuk: i. Penyakit tibi. ubat. Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). Pegawai/ keluarga dapat rawatan. c. masuk wad kena bayar. Ketua Setiausaha Negara ii. boleh tuntut elaun perjalanan. Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. iii. Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). b. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. c. boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. vi. b. Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a.

e. Waktu bekerja: a. BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1.00ptg ini b. Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii. Tinggal di atas panggilan (stanby) . Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad.30 pagi – 2.00 tghari. f. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. b. Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. iii. misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. penyeliaan dan pengawasan. Waktu bekerja bukan pejabat: i. penjara dan tentera. Khamis – Kedah.45 petang (Jumaat di Semenanjung). Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a. d. a. 12. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. b. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki. Kerja-kerja kecemasan b. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12.15 tgh – 2. 4.00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d. 12.Negeri-negeri lain c. Hari separuh: 8. Hari penuh: 8.00 pagi hingga 10 malam. e. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a.15 tgh – 2.00 – 4. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. pemerosesan. Kerja malam: c. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. Waktu makan: i. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. 11. b. Kelantan dan Terengganu ii.0 pagi-1245 tengahari i. bomba. c. Bayaran wad: a. Sabtu . Kerja bersambung : 8 jam sehari ii.

Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa. Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Juruteknik. Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. . c. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari. b. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. Kumpulan Perkeranian dan Teknik. termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik). 6. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->