PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

Taraf jawatan f. masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Gaji masuk dan skim gaji c. Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c. (Bagaimanapun. Penetapan Gaji Masuk a. Tempoh percubaan d. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. Nama Jawatan b. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. Jika sama atau lebih tinggi. diberi gaji permulaan skim. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 . Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b. Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Yang disahkan dalam jawatan tetap. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). Kewajipan bertugas di mana-mana e. Tarikh Lantikan a. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. Surat Tawaran (mengandungi): a.PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. tiada rekod jenayah) vi. Pergerakan Gaji Tahunan a.

b. Statik = 1270 b. 1 Januari ii. Tarikh Kekananan: a. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a. Yang kembali ke jawatan asal. Menegak = 1347 d. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji. Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga. LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i. c. Hadir penuh kursus Induksi iii. 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. Mendatar = 1335 c. 1 April iii. Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. b. 1 Julai iv. Memenuhi tempoh percubaan ii. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. ATAU b. Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. ikut kekananan jawatan lama. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober .

Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Telah disahkan dalam perkhidmatan . Kebolehan b.PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. Kelulusan f. Boleh ditamatkan bila-bila masa b. Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. d. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Kecekapan d. e. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e. Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e. c. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah. Keutuhan e. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a. Dasar mengurangkan kakitangan d. Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. b. Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a.

Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan. Formula bonus: i. Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. a.PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Kementerian Pendidikan Malaysia. Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional. Taraf Atau Status a. b. Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan. 3. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. 2. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. b. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi). Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. c. Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf. Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. b. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a. Elaun Dan Kemudahan . e.

Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan. Yang Tidak Layak a. Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. Rawatan perubatan di luar negara b. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. Dipanggil temuduga oleh SPP f. kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji. Nota .PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. termasuk Kursus Induksi) b. Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a. Menjalani tempoh percubaan j. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4. Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. Elaun bulanan b. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. Cuti bersalin c. Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. 25 kilometer melalui jalanraya b. SPP membuat perlantikan rasmi i.

PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. atau selepas kembali. Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. RM 35. c.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja. c. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas. Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii. d. b. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. b. tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. 4. 3. bayaran rawatan biasa. 6. keretapi (kenderaan awam). boleh tuntut jika: a. sekiranya makan tidak disediakan. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut. Elaun Basikal: a. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. KECUALI: i. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri. tetapi mesti ada resit 2. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. . Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan. Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. dituntut sebulan sebelum pergi. tidak layak menuntut elaun perjalanan ini. 7. kehilangan. b. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. kerosakan. ATAU. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E.

Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. 10. jika negara itu wajibkan insurans perubatan. 12. 11. c. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup. RM5. Dalam Negeri. elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. elaun makan atau harian. Elaun Semasa Berkursus: i. boleh buat tuntutan seperti 13.00 sehari untuk hari-hari berkursus. bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan. . e.makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. ii. c. Elaun makan/hotel/lojing. dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon. tidak layak tuntut). . b.makan malam = 40% daripada elaun makan. jika makanan tidak disediakan. bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen.sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). Di Luar Kawasan Ibu Pejabat. (diri. Elaun makan/hotel/lojing. d. iii. 8. b. (jika kemudahan ini disediakan. Elaun sara hidup RM10. keluarga dan orang gaji).PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a. di luar kawasan ibu pejabat. bertukar tempat kerja dalam negeri. boleh tuntut: . Dalam Negeri. Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. iv.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. jika makan dan penginapan tidak disediakan. tidak lebih daripada 3 bulan: a. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a. Dalam negeri. Tuntutan yang boleh dibuat: i. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. d. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa.1 di atas. DAN. b. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan. kerajaan menanggung premiumnya. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. . Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam.

: Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. 2. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat). c. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). 7.PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. 3. 4. Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok. Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. BAB C: Peristilahan CUTI 1. Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun. Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. . 5. 6. Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9. 3. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti.

Cuti separuh gaji iii.PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun. ibu. • Untuk Guru: i. bapa mertua. Sanak-saudara : adik. Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan). Jenis-Jenis Cuti: i. bapa. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . Ketua Jabatan ii. abang. • Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu. kakak. Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a. Cuti tanpa gaji b. ibu mertua. anak dan isteri atau suami pegawai. Kuasa yang meluluskan: i.

Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. • Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. Cuti kerantina e. Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. Cuti pemulihan d. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. boleh diulang tahun kedua. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut. Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. Cuti tibi. Cuti sakit lanjutan c. kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Jika lebih 90 hari. dan masih belum sihat. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. Kuasa Tertentu luluskan. Cuti bersalin f. • Jika belum sihat juga. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya. iii. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. Cuti Pemulihan . • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis. Cuti kecederaan g. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. Cuti sakit b. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan. tak layak lagi cuti sakit. maksimum 360 hari. Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. Cuti Atas Sebab Perubatan a. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri.

• Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas. boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. • Yang disyaki terjangkit. . Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan.PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat. • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6. • Jika tak ambil. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. • Jawatan sementara. • 40 hari bergaji penuh. • Lebih daripada 40 hari. • Cuti ini bergaji penuh. seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja. Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. pohon cuti rehat selagi layak. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi. • Apabila semua cuti habis. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. • Cuti ini tanpa gaji. Cuti Tibi. • Jika cuti ini tidak cukup.

Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan. Pendidikan. Masa perjalanan pergi dan balik.P. Kem. JPA.1. dan jika cuti rehatnya masih ada. • Tempoh: Ikut keperluan kursus.2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari. jabatan Pendidikan Negeri. termasuk: i.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji. Pejabat Pendidikan daerah. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1. ii. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas. Pek. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan.1. Cuti akademi dalam kursus. Tempoh menunggu di luar negeri. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir. • Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. iii. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1.

e. h. tidak jujur atau tidak amanah. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. Negara dan Kerajaan. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. c. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. Perkara 4. berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i. d.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. tidak bertanggungjawab. f. dan j. menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. cuai dalam menjalankan tugasnya. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. g. kurang cekap atau kurang berusaha. seseorang pegawai tidak boleh . atau ii. samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. i. b. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya.

pertanian atau perindustrian. b. Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. Perkara 5. bertugas sebagai seorang wasi. c. ii. jika ada.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. 6. syarikat. Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa. Dadah i. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. Perkara 5. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. ii. dan c. Pakaian i. b. 8. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan. pentadbir atau penerima.PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. iii. 7. samada dengan percuma atau mendapat upah. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. firma atau individu. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut. Hadiah . atau d. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. Bagi maksud peraturan ini. sebagai seorang pakar.

ii. badan. Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. secara langsung atau tak langsung. hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta. atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. dan b. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. iv. Jika: a. hadiah itu ada kaitan. 10. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. atau b. Apabila diterima laporan. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. orang atau kumpulan orang jika: a. ii. bentuk. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. selepas isytihar. secara langsung atau tudak. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. Tidak boleh terima atau beri. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. dengan apa-apa car. v. 9. iii. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. atau b. Keraian i. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten . dan b. iii. badan. Jika. Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya. Pemunyaan Harta i. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan.

koperasi. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. harta alih atau tak alih. yang nilainya tidak seimbang dengan. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan. atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. atau d. b. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai. ii. 12.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. b. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. i. Seseorang pegawai boleh. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. syarikat insurans. pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. Ketua Jabatan hendaklah. melalui notis bertulis. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . v. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. d. saiz.Meminjam Wang i. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. biarpun. iv. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. jika ada: atau b. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. c. Samada hendak berikan kebenaran atau tidak. c. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. 11. atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan.

ii. . atau f.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. bank. e. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya. Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya. iii. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. b. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan. atau c. 13. iv. atau c. iii. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. b. b. jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. syarikat insurans. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a. mengikut mana-mana yang berkenaan. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. c.

Meminjamkan Wang i. atau c. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar. 17. d. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. Membuat Pernyataan Awam i. Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran. memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya. samada secara am atau khusus. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu. maklumat atau penjelasan. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. 15. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya. b. 16. ii. atau dengan apa-apa cara . dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. Seseorang pegawai tidak boleh. kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain. a. vi. 14. 18. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. 19. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting.

majalah atau jurnal. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. 21. vi. b. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. c. penerbitan professional. dan khususnya dia tidak boleh: a. termasuk mana-mana suratkhabar. iv. menerbit atau mengeliling buku. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. d. b. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a. penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. samada secara lisan atau bertulis. e.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. atau f.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. iii. mengikut mana-mana yang berkenaan. ii. membuat apa-apa pernyataan awam. Ketakhadiran . dan c. v. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. penerbitan jabatan atau kakitangan. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. kepada mana-mana penerbitan. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. kecil. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. Mengambil bahagian dalam politik i. kecuali yang berikut: a.

iii. iv. ii. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. 30. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. Ketua Jabatan dengan segera. Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. surat tersebut disifatkan tak terserah. ii. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. PROSEDUR TATATERTIB 29. Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya. atau b. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran. Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan. Jika. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. selepas surat itu telah diserahkan: a. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta. 31.PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya. ii.

6. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. Jika disabit. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. dibuang kerja atau turun pangkat b. 33. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. 5. dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib. Buang negeri dan lain-lain. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. 1. dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. 4. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut. Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. iii. amaran b. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. 3. Jika pegawai merayu atau tidak. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. denda . 2. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu.PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. pegawai itu: a. ii. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. Jika pegawai disabitkan kesalahan. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d.

Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. Tempoh: a. iv. segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. sembilan bulan. c. atau d. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. dua belas bulan. enam bulan c. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. iii. e. d. f. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. g. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. 41. tiga bulan b. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar. Penurunan Gaji i. b. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. . ii. Tangguh Pergerakan Gaji i. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. dan b. atau buang kerja 39. 40. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. b. lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat.

kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. b. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. ii. Penurunan Pangkat a.PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. atau c. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. Penahanan Kerja i. 42. dan c. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. atau b. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah . iv. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. b. dan b. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan. iii. prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama.

suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. iv. Penamatan demi kepentingan awam i. atau b. ii. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan. v.PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. ii. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. a. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan. Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. dianggap telah dibuang kerja. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. mengikut mana-mana yang berkenaan. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. tamatkan iii. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen . Penamatan Demi Kepentingan Awam 49. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. 46. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. b. iv. Penggantungan Kerja i. iii. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis.

Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. j. Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. c. atau yang disewa oleh kerajaan. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. h. termasuk seorang Ketua Jabatan. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. b. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan. Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. i. extension dan sebagainya. . e. b. boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain. d.PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. Bagi rumah sedia ada. Tidak boleh renovation. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan. g. f.

b.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. iv. ii. Jika rosak sebab penghuni sendiri. c. bayar separuh sewa. Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan). Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah. d.00 sebulan RM 7. . Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b. i. pegawai kena bayar kos pembaikan. c. d. Apabila hendak keluar. Sewa bermula pada hari masuk. keluarga dan orang gajinya sahaja. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. dibayar dengan potongan gaji. b. Untuk kediaman pegawai. kena bayar sewa 2 kali ganda. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. e. Jika tidak lapor. d. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. Pegawai Rendah (spt. Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. penolong jururawat dsb) = = = = RM 7. Wader. tapi masih diami rumah kerajaan. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. g. Kecuali: i. c. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar.50 sebulan RM5. Sewa mes dan asrama: Mes: a. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas. Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan. Bil-bil air. bayar sama banyak. bayar sewa ikut kelas layak. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. iii. Sewa rumah kerajaan: a. Pegawai Rendah Asrama: a. Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan. Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan. e. kena bayar sewa 2 kali ganda. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b. jika ingkar. h. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. e. termasuk perabot (jika dilengkapkan). elektrik dan telefon tanggungan sendiri.50 sebulan RM 5. kena bayar juga. Tidak boleh disewa kepada orang lain. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. f.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. b.

Keluarga Pegawai: a. Hospital Universiti c. iii. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. d. Dalam keadaan tertentu. Hospital: a. cat semula. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan. Anak-anak sendiri. BAB F: Peristilahan: Perubatan 1. Menjaga kebersihan bangunan. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. ubahsuai. pindaan. 2. Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii. anak angkat berdaftar c. Hospital Kerajaan b. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. Kandungan Bab F . Urusan pembaikan. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. b. Ahli-Ahli Lembaga: i.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. Melaporkan sebarang kerosakan. c. peralatan dan kawasannya. Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. ii. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. Isteri/ suami pegawai b. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Lembaga Perubatan: a. anak tiri. b. Klinik Kerajaan d.

e. termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. Walaupun rawatan/ ubat percuma. Ketua Setiausaha Negara ii. iii. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen). Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia.PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. b. d. Penyakit tibi. Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). d. f. Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas. b. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. kusta dan barah. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. b. 2. g. iv. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. Pegawai/ keluarga dapat rawatan. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. e. boleh tuntut elaun perjalanan. c. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a. Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. ubat. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. Jemaah Pegawai: i. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). f. masuk wad kena bayar. boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. Yang mengidap penyakit merebak ii. Ketua Pengarah Kesihatan g. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. vi. 3. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. c. Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat. Pegawai tercedera ketika bertugas. Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . v. Masuk wad percuma untuk: i.

00 – 4.00 tghari. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. iii. Sabtu . Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga.45 petang (Jumaat di Semenanjung). Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d. b. Waktu bekerja bukan pejabat: i.0 pagi-1245 tengahari i. penjara dan tentera. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. d.30 pagi – 2. Tinggal di atas panggilan (stanby) .15 tgh – 2. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad. b. bomba. Kelantan dan Terengganu ii. Kerja malam: c. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a. Kerja bersambung : 8 jam sehari ii. Waktu makan: i. pemerosesan. Waktu bekerja: a. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa.00 pagi hingga 10 malam. Hari penuh: 8. 12. Bayaran wad: a. 11. f. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki. 12.00ptg ini b. Kerja-kerja kecemasan b. Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a. e.Negeri-negeri lain c. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3. Khamis – Kedah. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12. penyeliaan dan pengawasan. misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1. c.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. b.15 tgh – 2.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii.00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. e. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. 4. Hari separuh: 8. a.

PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa. Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Kumpulan Perkeranian dan Teknik. c. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. Juruteknik. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari. termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik). layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. 6. b. . Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut.