PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

Pergerakan Gaji Tahunan a. Jika sama atau lebih tinggi. Taraf jawatan f. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. Nama Jawatan b. Yang disahkan dalam jawatan tetap. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. Kewajipan bertugas di mana-mana e. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 . diberi gaji permulaan skim. Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. Penetapan Gaji Masuk a. tiada rekod jenayah) vi. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Tempoh percubaan d. Surat Tawaran (mengandungi): a. (Bagaimanapun. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. Tarikh Lantikan a. Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b. Gaji masuk dan skim gaji c. Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c.PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d.

Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. Tarikh Kekananan: a. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. 1 April iii. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga. ikut kekananan jawatan lama. Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. Hadir penuh kursus Induksi iii. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a. Statik = 1270 b. b. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. ATAU b. Yang kembali ke jawatan asal. Memenuhi tempoh percubaan ii. c. Mendatar = 1335 c. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. b. 1 Julai iv. 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober . Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a. Menegak = 1347 d. LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i. Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. 1 Januari ii.

Boleh ditamatkan bila-bila masa b. Keutuhan e. Kecekapan d. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a. Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e.PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. Kelulusan f. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. b. e. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah. Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. c. Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. d. Kebolehan b. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Dasar mengurangkan kakitangan d. Telah disahkan dalam perkhidmatan .

Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. e. Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan. b. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a.PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. b. Taraf Atau Status a. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf. Formula bonus: i. Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b. Kementerian Pendidikan Malaysia. a. Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan. Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. b. Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi). c. 2. Elaun Dan Kemudahan . Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. 3. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan. Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional.

Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. Yang Tidak Layak a. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d. Dipanggil temuduga oleh SPP f. 25 kilometer melalui jalanraya b. Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. SPP membuat perlantikan rasmi i. Menjalani tempoh percubaan j. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. Elaun bulanan b. kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji. Rawatan perubatan di luar negara b. Nota . termasuk Kursus Induksi) b. Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4.PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Cuti bersalin c. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d. Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan.

d.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. b. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. 3. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja. 6. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. atau selepas kembali. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. . Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. b. kerosakan. dituntut sebulan sebelum pergi. maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C. 4. kehilangan. ATAU. bayaran rawatan biasa. Elaun Basikal: a. tetapi mesti ada resit 2. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. b. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. keretapi (kenderaan awam). RM 35. c. Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut. c. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan. boleh tuntut jika: a. KECUALI: i. tidak layak menuntut elaun perjalanan ini.PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut. Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. 7. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. sekiranya makan tidak disediakan. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas.

d. b. Elaun sara hidup RM10. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa. Tuntutan yang boleh dibuat: i. c. b.sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). iii. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. boleh tuntut: . 12. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan.00 sehari untuk hari-hari berkursus. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9. bertukar tempat kerja dalam negeri. keluarga dan orang gaji). Di Luar Kawasan Ibu Pejabat. boleh buat tuntutan seperti 13. (jika kemudahan ini disediakan. tidak lebih daripada 3 bulan: a. . 10. iv. d. 11. elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). Dalam Negeri. e. RM5. Elaun makan/hotel/lojing. ii. (diri. jika negara itu wajibkan insurans perubatan. Elaun makan/hotel/lojing. bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. .makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. elaun makan atau harian.PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup.makan malam = 40% daripada elaun makan. . tidak layak tuntut). jika makan dan penginapan tidak disediakan. kerajaan menanggung premiumnya. DAN. di luar kawasan ibu pejabat.1 di atas. c. 8. b. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. Elaun Semasa Berkursus: i. jika makanan tidak disediakan. Dalam Negeri. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Dalam negeri.

Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. 2. BAB C: Peristilahan CUTI 1. Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. 7. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun. : Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti. 3. Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. 4. 3. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. 6. c. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat). Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok. Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9.PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). 5. . Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan.

anak dan isteri atau suami pegawai. Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. bapa mertua. Sanak-saudara : adik. Ketua Jabatan ii. Jenis-Jenis Cuti: i. ibu mertua. Cuti separuh gaji iii. Cuti tanpa gaji b. kakak. Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan). Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. Kuasa yang meluluskan: i. bapa. • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun. Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a. abang. ibu. • Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu.PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. • Untuk Guru: i.

Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. Cuti Pemulihan . Cuti bersalin f. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut. Cuti tibi. Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. iii. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. • Jika belum sihat juga. • Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). • Jika lebih 90 hari. Cuti sakit b. dan masih belum sihat. Cuti pemulihan d. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. boleh diulang tahun kedua. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri. maksimum 360 hari. Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital. Cuti Atas Sebab Perubatan a. kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. Cuti kecederaan g. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. Cuti kerantina e. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. Cuti sakit lanjutan c. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. Kuasa Tertentu luluskan. tak layak lagi cuti sakit. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis. • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan.

• Cuti ini tanpa gaji. • Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi. • Jawatan sementara. • Jika cuti ini tidak cukup. • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. • Apabila semua cuti habis. pohon cuti rehat selagi layak. • Jika tak ambil. • 40 hari bergaji penuh. • Yang disyaki terjangkit. Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. • Cuti ini bergaji penuh. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan. . • Lebih daripada 40 hari. diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. Cuti Tibi. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja.PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat.

1. • Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP. Cuti akademi dalam kursus. Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir.P. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . JPA. Pejabat Pendidikan daerah.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1. Kem. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji. Tempoh menunggu di luar negeri. • Tempoh: Ikut keperluan kursus.1.2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. ii. Pek. iii. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas. jabatan Pendidikan Negeri. termasuk: i. dan jika cuti rehatnya masih ada. Pendidikan.Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan. Masa perjalanan pergi dan balik.

c. d. g. cuai dalam menjalankan tugasnya. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. Perkara 4. i. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. seseorang pegawai tidak boleh . berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i. b. tidak jujur atau tidak amanah.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. kurang cekap atau kurang berusaha. atau ii. e.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. tidak bertanggungjawab. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian. Negara dan Kerajaan. menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. dan j. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. h. f.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam.

b. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. c. b. 8. Dadah i. ii. 7. Perkara 5. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. samada dengan percuma atau mendapat upah. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. pentadbir atau penerima. Hadiah . bertugas sebagai seorang wasi. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. Pakaian i. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. 6. Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. sebagai seorang pakar. atau d. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. dan c. pertanian atau perindustrian. syarikat. ii. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Bagi maksud peraturan ini. firma atau individu. Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. Perkara 5. jika ada. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam.PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. iii. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya.

dengan apa-apa car. bentuk. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. hadiah itu ada kaitan. badan. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. iv. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan. dan b. 9. dan b. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. ii. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. atau b. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. Jika: a. Apabila diterima laporan. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. selepas isytihar. iii. secara langsung atau tudak. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. iii. secara langsung atau tak langsung. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya. Pemunyaan Harta i. 10. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. Keraian i. atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta. v. atau b. Tidak boleh terima atau beri. orang atau kumpulan orang jika: a. Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten . ii. Jika. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. badan.

c. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. ii. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . d. c.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. jika ada: atau b. i. biarpun. koperasi. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. Ketua Jabatan hendaklah. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam. syarikat insurans. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu. Seseorang pegawai boleh. b. Samada hendak berikan kebenaran atau tidak. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. yang nilainya tidak seimbang dengan. menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. b. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. v.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. saiz. harta alih atau tak alih. 11. atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. iv. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. melalui notis bertulis. 12.Meminjam Wang i. atau d. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah.

bank. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. b. 13. b. atau f. jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. b. c. iv. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. ii. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. . Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a. Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya. e. atau c. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. mengikut mana-mana yang berkenaan. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. iii. jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. syarikat insurans. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan. jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. atau c. iii. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya.

maklumat atau penjelasan. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga. 17. kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. 15. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya. Meminjamkan Wang i.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. d. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar. vi. atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. Membuat Pernyataan Awam i. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. 19. b. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting. 16. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain. a. atau dengan apa-apa cara . Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. 18. dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. ii. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. 14. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu. samada secara am atau khusus. Seseorang pegawai tidak boleh. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. atau c. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran. memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya.

Ketakhadiran . bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. atau f. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. kecil. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a. dan khususnya dia tidak boleh: a. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. iii. d. majalah atau jurnal. kecuali yang berikut: a. v. 21. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. dan c.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. penerbitan jabatan atau kakitangan. b. e. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. samada secara lisan atau bertulis. vi. b. Mengambil bahagian dalam politik i. mengikut mana-mana yang berkenaan. membuat apa-apa pernyataan awam. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya. penerbitan professional. c. penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. iv. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. kepada mana-mana penerbitan. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. termasuk mana-mana suratkhabar. menerbit atau mengeliling buku. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. ii.

Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya. iii. Jika. Ketua Jabatan dengan segera. selepas surat itu telah diserahkan: a. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. 31. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. ii. 30. Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta.PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. iv. ii. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i. Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . atau b. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. ii. PROSEDUR TATATERTIB 29. Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. surat tersebut disifatkan tak terserah.

5. Jika disabit. amaran b. iii. 1. ii. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d. dibuang kerja atau turun pangkat b. 33. denda . Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. 4.PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. Jika pegawai disabitkan kesalahan. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. pegawai itu: a. Jika pegawai merayu atau tidak. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya. 3. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu. 2. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib. Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. 6. dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. Buang negeri dan lain-lain. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja.

segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. c. ii. Tempoh: a. lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat. enam bulan c. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. Penurunan Gaji i. atau buang kerja 39. b. e. iv. g. Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman. b. f. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. . sembilan bulan. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. atau d. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. 40. dan b. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. 41. tiga bulan b.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. dua belas bulan. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. d. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah. Tangguh Pergerakan Gaji i. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. iii. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan.

dan b. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44. kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. 42. iv. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. b. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. atau c. melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. Penahanan Kerja i. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. Penurunan Pangkat a. ii.PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. b. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. iii. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. atau b. dan c. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah .

46. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan.PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. atau b. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. a. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. v. Penamatan demi kepentingan awam i. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen . ii. iii. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. Penggantungan Kerja i. suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. ii. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. iv. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. b. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu. dianggap telah dibuang kerja. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. Penamatan Demi Kepentingan Awam 49. iv. tamatkan iii. mengikut mana-mana yang berkenaan.

Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. extension dan sebagainya. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. . e. b. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. Tidak boleh renovation. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. g. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan.PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. i. atau yang disewa oleh kerajaan. Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. j. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. termasuk seorang Ketua Jabatan. Bagi rumah sedia ada. d. c. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a. b. h. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. f. Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya. boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain.

bayar sewa ikut kelas layak. iv. termasuk perabot (jika dilengkapkan). i. Sewa mes dan asrama: Mes: a.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. b. e. kena bayar sewa 2 kali ganda. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar. g. Jika tidak lapor. keluarga dan orang gajinya sahaja. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. Sewa rumah kerajaan: a. Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan. ii. d. Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan. Tidak boleh disewa kepada orang lain. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a. bayar sama banyak. Apabila hendak keluar. elektrik dan telefon tanggungan sendiri. tapi masih diami rumah kerajaan. d. kena bayar sewa 2 kali ganda. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. b. kena bayar juga. Bil-bil air.00 sebulan RM 7. d.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). c. e. iii. Pegawai Rendah (spt. Jika rosak sebab penghuni sendiri. . Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas. bayar separuh sewa. Untuk kediaman pegawai. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b.50 sebulan RM5. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. e. Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). jika ingkar. c. Pegawai Rendah Asrama: a. c. Wader. Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah.50 sebulan RM 5. penolong jururawat dsb) = = = = RM 7. pegawai kena bayar kos pembaikan. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. h. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. Kecuali: i. f. b. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. Sewa bermula pada hari masuk. Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan). Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan. Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b. dibayar dengan potongan gaji.

Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. pindaan. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. Hospital: a. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Ahli-Ahli Lembaga: i. ubahsuai. anak tiri. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. c. peralatan dan kawasannya. ii. Melaporkan sebarang kerosakan. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan. cat semula. b. Keluarga Pegawai: a. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. Menjaga kebersihan bangunan. Hospital Kerajaan b. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4. d. Anak-anak sendiri. Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. Lembaga Perubatan: a. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. Hospital Universiti c. Kandungan Bab F . iii. Isteri/ suami pegawai b. Urusan pembaikan. b. Dalam keadaan tertentu. 2. Klinik Kerajaan d. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. anak angkat berdaftar c. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. BAB F: Peristilahan: Perubatan 1.

Ketua Pengarah Kesihatan g. termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. Jemaah Pegawai: i. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. f. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. b. d. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. Pegawai/ keluarga dapat rawatan. 3. Masuk wad percuma untuk: i. Yang mengidap penyakit merebak ii. b. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. g. Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . e. d. iii. e. c. masuk wad kena bayar. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. Pegawai tercedera ketika bertugas. (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti.PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). kusta dan barah. Penyakit tibi. v. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas. b. f. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen). Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. c. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. iv. Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. ubat. 2. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. Walaupun rawatan/ ubat percuma. Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. Ketua Setiausaha Negara ii. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. boleh tuntut elaun perjalanan. Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. vi. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a. Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat.

b. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. Khamis – Kedah. d.30 pagi – 2. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. e. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.00ptg ini b. a.15 tgh – 2.00 tghari. Sabtu . Waktu makan: i. Hari penuh: 8. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. Kerja-kerja kecemasan b. bomba. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. 11. b.15 tgh – 2. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. pemerosesan. 12. iii.00 – 4.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii. b. Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d. c. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa. Hari separuh: 8. Waktu bekerja: a. Kelantan dan Terengganu ii.00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d. BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1.0 pagi-1245 tengahari i. Kerja bersambung : 8 jam sehari ii.45 petang (Jumaat di Semenanjung). Bayaran wad: a. Kerja malam: c. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. e.Negeri-negeri lain c. Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. penjara dan tentera. 4. f. Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga. Waktu bekerja bukan pejabat: i.00 pagi hingga 10 malam. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. Tinggal di atas panggilan (stanby) . misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a. 12. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. penyeliaan dan pengawasan.

Kumpulan Perkeranian dan Teknik. c.PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. b. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari. 6. Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa. Juruteknik. layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut. Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. . termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful