PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

(Bagaimanapun. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b. Pergerakan Gaji Tahunan a. Kewajipan bertugas di mana-mana e. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Surat Tawaran (mengandungi): a. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c. Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Penetapan Gaji Masuk a. Nama Jawatan b. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. tiada rekod jenayah) vi. Jika sama atau lebih tinggi. Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. Yang disahkan dalam jawatan tetap. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d. masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. Tarikh Lantikan a. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Taraf jawatan f. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 .PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. diberi gaji permulaan skim. Gaji masuk dan skim gaji c. Tempoh percubaan d.

ATAU b. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. Memenuhi tempoh percubaan ii. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga. ikut kekananan jawatan lama. b. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a. Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a. 1 Januari ii. c. 1 April iii. Hadir penuh kursus Induksi iii.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. b. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji. 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. Yang kembali ke jawatan asal. Mendatar = 1335 c. 1 Julai iv. LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i. Menegak = 1347 d. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober . Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. Tarikh Kekananan: a. Statik = 1270 b. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i.

Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e. Telah disahkan dalam perkhidmatan . Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a.PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. Kelulusan f. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. b. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah. e. Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. d. Boleh ditamatkan bila-bila masa b. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a. Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a. Keutuhan e. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Dasar mengurangkan kakitangan d. c. Kecekapan d. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. Kebolehan b.

a. Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan. b. Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan. Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. c. b. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf.PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Taraf Atau Status a. Elaun Dan Kemudahan . Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan. Formula bonus: i. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi). e. Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. 2. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. 3. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional. b. Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a.

Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. Rawatan perubatan di luar negara b. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. 25 kilometer melalui jalanraya b. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4. Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. Elaun bulanan b. Dipanggil temuduga oleh SPP f. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan. kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d. Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. SPP membuat perlantikan rasmi i. Cuti bersalin c. Nota .PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. Menjalani tempoh percubaan j. Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. termasuk Kursus Induksi) b. Yang Tidak Layak a. Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a.

Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut. Elaun Basikal: a. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. d.PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. . tetapi mesti ada resit 2. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. b. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan. tidak layak menuntut elaun perjalanan ini. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E. tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. 4. c. atau selepas kembali. KECUALI: i. bayaran rawatan biasa. c. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. kehilangan. boleh tuntut jika: a. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja. sekiranya makan tidak disediakan. 6. kerosakan. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas. b. dituntut sebulan sebelum pergi. ATAU. b. Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. 7. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. 3. RM 35. Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. keretapi (kenderaan awam). Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii.

Dalam negeri. (diri. 10. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa. di luar kawasan ibu pejabat. Dalam Negeri. bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen. ii. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a. c. keluarga dan orang gaji). d. boleh buat tuntutan seperti 13. . Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. bertukar tempat kerja dalam negeri. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. 11. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. kerajaan menanggung premiumnya. elaun makan atau harian. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). Elaun Semasa Berkursus: i. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan. b. RM5. b. elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). iii. Elaun makan/hotel/lojing. Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a. 12. tidak lebih daripada 3 bulan: a. b. Elaun makan/hotel/lojing.PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon.00 sehari untuk hari-hari berkursus. Elaun sara hidup RM10. iv. 8.makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9.makan malam = 40% daripada elaun makan. boleh tuntut: . (jika kemudahan ini disediakan. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. jika makan dan penginapan tidak disediakan. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan. . Dalam Negeri.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. e. jika negara itu wajibkan insurans perubatan. c. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. . Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. DAN. Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. tidak layak tuntut).sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. Tuntutan yang boleh dibuat: i.1 di atas. d. jika makanan tidak disediakan. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan. Di Luar Kawasan Ibu Pejabat. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup.

Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun. elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan. Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat). 6. 4. Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. 3. c. Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). 7. . Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. 2. 3. Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. BAB C: Peristilahan CUTI 1. Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok.PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. 5. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti. : Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus.

Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a. Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. Ketua Jabatan ii. kakak. Cuti tanpa gaji b. bapa mertua. Sanak-saudara : adik.PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Jenis-Jenis Cuti: i. • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun. bapa. Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. • Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu. • Untuk Guru: i. ibu. Kuasa yang meluluskan: i. ibu mertua. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . anak dan isteri atau suami pegawai. Cuti separuh gaji iii. Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan). abang.

Cuti bersalin f. kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. dan masih belum sihat. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut. Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. Cuti sakit lanjutan c. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan. Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital. boleh diulang tahun kedua. Cuti Atas Sebab Perubatan a. tak layak lagi cuti sakit. • Jika belum sihat juga. • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. Cuti sakit b. • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. Cuti kecederaan g. Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). • Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. maksimum 360 hari. Cuti pemulihan d. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri. • Jika lebih 90 hari. Cuti kerantina e. Cuti tibi. Cuti Pemulihan . iii. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. Kuasa Tertentu luluskan.

mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan. seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi. • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. • Yang disyaki terjangkit. pohon cuti rehat selagi layak. Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. • Cuti ini tanpa gaji. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. • Jawatan sementara. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. • Jika cuti ini tidak cukup. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja.PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat. boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. • Apabila semua cuti habis. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. • 40 hari bergaji penuh. • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. • Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. • Cuti ini bergaji penuh. Cuti Tibi. Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. • Jika tak ambil. . Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. • Lebih daripada 40 hari. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas.

• Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan. • Tempoh: Ikut keperluan kursus. dan jika cuti rehatnya masih ada. Pek.1. Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan. Pendidikan. JPA. Cuti akademi dalam kursus. termasuk: i. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . jabatan Pendidikan Negeri. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP.Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas. Tempoh menunggu di luar negeri.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. ii. Pejabat Pendidikan daerah. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1.P. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek. iii. Kem.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji.2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari. Masa perjalanan pergi dan balik.1.

samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. b. menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. tidak bertanggungjawab. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian. e. f. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. Perkara 4.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. d. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i. h. cuai dalam menjalankan tugasnya. c. seseorang pegawai tidak boleh . atau ii. i. tidak jujur atau tidak amanah. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. Negara dan Kerajaan. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. kurang cekap atau kurang berusaha. g. dan j.

Dadah i. b. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Perkara 5. Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak.PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. 6. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. 8. c. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. firma atau individu. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya. pentadbir atau penerima. ii. ii. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. pertanian atau perindustrian. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan. atau d. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. jika ada. bertugas sebagai seorang wasi. sebagai seorang pakar. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam. samada dengan percuma atau mendapat upah. iii. Perkara 5. Pakaian i. syarikat. dan c. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. Hadiah . b. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. 7. Bagi maksud peraturan ini.

Pemunyaan Harta i. 10. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. iv. Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. iii. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. dan b. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. v. bentuk. atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. secara langsung atau tudak. Jika: a. hadiah itu ada kaitan. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten . Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. dan b. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. secara langsung atau tak langsung. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya. ii. dengan apa-apa car. 9. selepas isytihar. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. atau b. badan. orang atau kumpulan orang jika: a.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. badan. Tidak boleh terima atau beri. iii. Keraian i. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. ii. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. Apabila diterima laporan. Jika. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. atau b. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan.

syarikat insurans. koperasi. atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. melalui notis bertulis. Samada hendak berikan kebenaran atau tidak. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. 12. biarpun. d. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. atau d. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. Seseorang pegawai boleh. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. v. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. c. pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. yang nilainya tidak seimbang dengan. 11. ii. menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. b. saiz. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. harta alih atau tak alih. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. Ketua Jabatan hendaklah. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. c.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. b. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. iv. i. jika ada: atau b.Meminjam Wang i. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai.

jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. c. mengikut mana-mana yang berkenaan. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. atau f. b. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya. 13. jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. iv. iii. iii. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. b. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. ii. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. . Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. atau c. jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. bank. syarikat insurans. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. atau c. e. b.

dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain. atau dengan apa-apa cara . maklumat atau penjelasan. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. d. 15. Membuat Pernyataan Awam i. vi. kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. atau c. 19. Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting. 14. 18. ii. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya. atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. 17. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. Meminjamkan Wang i. Seseorang pegawai tidak boleh. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya. 16. samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. samada secara am atau khusus. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. b. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. a. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya.

b. termasuk mana-mana suratkhabar. kecuali yang berikut: a.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. kecil. dan c. d. dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. iv. membuat apa-apa pernyataan awam. makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a. penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. v. penerbitan jabatan atau kakitangan. b. Ketakhadiran . Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. 21. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya. vi. penerbitan professional. ii. kepada mana-mana penerbitan. Mengambil bahagian dalam politik i. mengikut mana-mana yang berkenaan. menerbit atau mengeliling buku. e. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. iii. c. terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. samada secara lisan atau bertulis. majalah atau jurnal. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. dan khususnya dia tidak boleh: a. atau f. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik.

PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. ii. ii. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i. surat tersebut disifatkan tak terserah. PROSEDUR TATATERTIB 29. Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. 31. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. 30. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. Jika. atau b. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya. iv. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan. selepas surat itu telah diserahkan: a. ii. Ketua Jabatan dengan segera. Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. iii. Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran.

5. 3. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. 4. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. Jika disabit. Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut.PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. Jika pegawai merayu atau tidak. 2. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. 33. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. amaran b. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu. dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. iii. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. Jika pegawai disabitkan kesalahan. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. ii. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. pegawai itu: a. denda . dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib. Buang negeri dan lain-lain. Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. dibuang kerja atau turun pangkat b. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. 6. 1.

g. iv. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. sembilan bulan. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. 41. iii. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah. b. Tempoh: a. d. segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. atau d. atau buang kerja 39. e. b. dua belas bulan. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. dan b. f. . 40. lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. tiga bulan b. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. Penurunan Gaji i. c. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar. Tangguh Pergerakan Gaji i. ii. agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. enam bulan c. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan.

iii. Penurunan Pangkat a. dan b. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah . 42. dan c. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. iv.PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. Penahanan Kerja i. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. atau c. melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. ii. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya. b. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. atau b. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. b. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan.

v. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen .PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan. Penamatan Demi Kepentingan Awam 49. suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. ii. iii. a. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. 46. ii. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. mengikut mana-mana yang berkenaan. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan. dianggap telah dibuang kerja. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. iv. atau b. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. tamatkan iii. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. Penamatan demi kepentingan awam i. b. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. iv. Penggantungan Kerja i. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu.

Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. atau yang disewa oleh kerajaan. h.PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. f. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. e. b. c. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya. g. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. extension dan sebagainya. boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. i. j. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. Tidak boleh renovation. termasuk seorang Ketua Jabatan. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a. . Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. b. d. Bagi rumah sedia ada.

c. d. b. Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. Kecuali: i. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). pegawai kena bayar kos pembaikan. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan. c. Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak. Pegawai Rendah Asrama: a. kena bayar sewa 2 kali ganda. e. Tidak boleh disewa kepada orang lain.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Wader. penolong jururawat dsb) = = = = RM 7. b. Sewa rumah kerajaan: a. bayar sama banyak. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. dibayar dengan potongan gaji. e. Jika tidak lapor. tapi masih diami rumah kerajaan. jika ingkar. kena bayar sewa 2 kali ganda. Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan. bayar separuh sewa. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. Sewa bermula pada hari masuk. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan). Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. bayar sewa ikut kelas layak. Apabila hendak keluar. b. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a. d. iv. elektrik dan telefon tanggungan sendiri. f.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. e. c. keluarga dan orang gajinya sahaja. ii.50 sebulan RM5. . iii. Bil-bil air. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. g. termasuk perabot (jika dilengkapkan). d. h. Sewa mes dan asrama: Mes: a.50 sebulan RM 5. Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas.00 sebulan RM 7. kena bayar juga. i. Untuk kediaman pegawai. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. Jika rosak sebab penghuni sendiri. Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b. Pegawai Rendah (spt. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar.

Isteri/ suami pegawai b. Hospital Kerajaan b. Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. pindaan. Ahli-Ahli Lembaga: i. doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. Keluarga Pegawai: a. Lembaga Perubatan: a. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan. Klinik Kerajaan d. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. b. BAB F: Peristilahan: Perubatan 1. iii. c. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. Menjaga kebersihan bangunan. peralatan dan kawasannya. ii. Melaporkan sebarang kerosakan. d. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a. Hospital Universiti c. ubahsuai. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. anak tiri. b. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4. Kandungan Bab F . Dalam keadaan tertentu. Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. Anak-anak sendiri. 2. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. cat semula. Hospital: a. Urusan pembaikan. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. anak angkat berdaftar c.

Pegawai/ keluarga dapat rawatan. Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas. d. f. g. Ketua Pengarah Kesihatan g. e. boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). f. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). 3. Penyakit tibi. e. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. v. kusta dan barah. d. boleh tuntut elaun perjalanan. Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat. b. (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti. Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. Jemaah Pegawai: i. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. 2. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. b.PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . iv. ubat. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). c. c. termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. Pegawai tercedera ketika bertugas. Yang mengidap penyakit merebak ii. Ketua Setiausaha Negara ii. Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. iii. Walaupun rawatan/ ubat percuma. Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. vi. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. Masuk wad percuma untuk: i. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. b. masuk wad kena bayar. Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen). Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia.

iii.00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d.15 tgh – 2.00ptg ini b. penyeliaan dan pengawasan. Kerja malam: c. d.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii.30 pagi – 2.45 petang (Jumaat di Semenanjung). Kerja-kerja kecemasan b.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Waktu makan: i. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. b. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. Kelantan dan Terengganu ii. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. pemerosesan. Waktu bekerja bukan pejabat: i. Waktu bekerja: a. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad. 4.00 pagi hingga 10 malam. bomba.00 tghari. Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter. penjara dan tentera. e.00 – 4. BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Hari penuh: 8. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3.Negeri-negeri lain c.15 tgh – 2. Tinggal di atas panggilan (stanby) . Khamis – Kedah. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki. e. c. Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga. Bayaran wad: a. b. b. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. 12. misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a. Kerja bersambung : 8 jam sehari ii. Hari separuh: 8. 11.0 pagi-1245 tengahari i. 12. Sabtu . f. Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12. Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. a.

. c. Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. Juruteknik. layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa.PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari. Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. b. termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik). 6. Kumpulan Perkeranian dan Teknik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful