PERINTAH-PERINTAH AM 151

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERINTAH-PERINTAH AM
Semua Perintah Am dikeluarkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong menurut Fasal 1 (2)Perkara 132 dalam Perlembagaan Malaysia. BAB A B C D E F G PERKARA Lantikan dan Kenaikan Pangkat Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan Cuti Tatakelakuan dan Tatatertib Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja dan Lebih Masa Tarikh Berkuatkuasa 1 Mei 1973 1 Januari 1974 1 Januari 1974 15 Disember 1993 1 Februari 1974 1 Mac 1974 1 Februari 1974

A. Peristilahan 1. Jabatan: Termasuk Kementerian atau Jabatan seseorang Menteri. Contoh: a) Kementerian Pendidikan Malaysia b) Jabatan Perdana Menteri c) Bahagian Pendidikan Guru d) Lembaga Peperiksaan e) Jabatan Pendidikan Kedah f) Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda/Yan g) Institut Perguruan Darulaman h) Kolej Sultan Abdul Hamid 2. Ketua Jabatan – a) b) c) Ketua Setiausaha kepada Kementerian Ketua Jabatan Ketua sesuatu Perkhidmatan

Contoh: i) Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ii) Pengarah Pendidikan Guru iii) Pengarah Pendidikan Kedah iv) Pengetua Institut Perguruan Darulaman v) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Darulaman. 3. Kenaikan Pangkat: kenaikan pangkat dari satu tingkatan ke satu tingkatan yang lebih tinggi dalam satu skim yang sama. 4. Lantikan:a) Lantikan pertama ke perkhidmatan kerajaan b) Lantikan pegawai sedang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain 5. Pegawai Persekutuan: Pegawai yang dilantik dalam mana-mana perkhidmatan Persekutuan.

6. Pegawai dalam Perjawatan Persekutuan: Pegaai yang berkhidmat dengan keduadua Kerajaan Persekutuan dan mana-mana Kerajaan Negeri.

PERINTAH-PERINTAH AM 152 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Pegawai sedang berkhidmat:a) pegawai tetap b) pegawai dalam percubaan c) pegawai sementara d) pegawai dalam tukar sementara / pinjaman e) pegawai kontrak 8. Perkhidmatan guna sama:a) Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik b) Perkhidmatan Pentadbiran Melayu (MSC) c) Perkhidmatan Kerja (Eksekutif) d) Perkhidmatan Urusan Cina e) Perkhidmatan Kerani Am f) Perkhidmatan Jurutrengkas g) Perkhidmatan Pengira Elektronik h) Perkhidmatan Pasukan Akauntan i) Perkhidmatan Kerja Kira j) Perkhidmatan Operator Mesin Kira 9. Suruhanjaya a) Tetap i) Suruhanjaya Pilihanraya ii) Suruhanjaya Perkhidmatan • Perkhidmatan Awam (Persekutuan, Negeri, Caw. Persekutuan di NegeriNegeri) • Perkhidmatan Pendidikan • Kehakiman dan Undang-Undang • Perkhidmatan Polis • Majlis Angkatan Tentera • Perkhidmatan Keretapi (dimansuhkan setelah diswastakan) b) Tidak tetap ( Suruhanjaya Khas ) Lantikan dan Kenaikan Pangkat 1. Syarat-Syarat Am Lantikan Dan Perkhidmatan a. Jawatan tetap/sementara/kontrak, mesti warganegara, kecuali tiada calon-calon warganegara untuk jawatan-jawatan tertentu, tempatan / seberang laut. Bukan warganegara untuk jawatan sementara/kontrak sahaja. b. Pegawai yang berhenti daripada perkhidmatan kerajaan tidak boleh diambil semula kecuali dengan kebenaran khas Suruhanjaya. c. Pegawai kena buang kerja atas sebab tatatertib / kerja tak memuaskan, tidak boleh dilantik semula kecuali dalam keadaan khas / luarbiasa yang dipertimbangkan oleh Suruhanjaya. d. Pegawai yang diberhenti sebab tak lulus periksa atau dasar pengurangan kakitangan boleh diambil semula.

PERINTAH-PERINTAH AM 153 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Pegawai kerajaan dalam satu-satu skim perkhidmatan boleh dilantik ke satu skim perkhidmatan yang lain. f. Umur calon untuk lantikan pertama mesti tak kurang daripada 18 tahun.

g. Pegawai bersara awal atas sebab kesihatan boleh dilantik semula jika Panel Peribatan mengesahkan ia sihat. Harijadi (untuk kira tarikh pencen) a. Ikut Kalendar Gregori (Kalendar Tahun Masihi) b. Jika bulan sahaja diketahui, anggap hari terakhir bulan itu. c. Jika tahun sahaja diketahiu, anggap 31 Disember tahun itu. d. Jika lahir 29 Februari, ulangtahun harijadi ialah 1 Mac bagi tahun yang bukan tahun lompat. 2. Pengisian Jawatan Kosong a. Diiklankan oleh Suruhanjaya dalam suratkhabar. b. Untuk pegawai sedang berkhidmat, iklan melalui serat pekeliling kepada jabatan, jika perlu, iklankan juga dalam suratkhabar. c. Untuk jawatan rendah, iklan melalui papan iklan Jabatan dan salinan kepada Pejabat-pejabat Buruh, Bahagian Angkatan Bina Negara dan Belia Pelopor Negara dan Bahagian Veteran Kementerian Pertahanan. i. Format / Kandungan Iklan a. Nama Jawatan b. Kementerian / Jabatan / Badan Berkanun / Kuasa Tempatan c. Kumpulan Perkhidmatan d. Klasifikasi Perkhidmatan e. Jadual Gaji f. Syarat Lantikan g. Taraf Jawatan h. Syarat-Syarat Skim Pekhidmatan (Contoh iklan: Sila lihat lampiran A) ii. Kembali Ke Jawatan Asal Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan, kemudian dilantik ke jawatan baru, tetapi tidak dapat disahkan dalam jawatan baru (bukan kes disiplin) boleh kembali ke jawatan asal dengan menerima gaji lama. iii. Pegawai Kontrak Ingin Sambung Kontrak Beri notis enam bulan sebelum tamat kontrak kepada Ketua Pejabat. Bagaimanapun penerimaannya bergantung kepada keperluan Jabtan berkenaan. iv. Kewajipan Pegawai a. Menjalankan tugas-tugas jawatannya dan tugas-tugas lain yang diarahkan. b. Berkhidmat di mana-mana jua yang diarahkan. c. Boleh dipinjamkan oleh kerajaan untuk berkhidmat dengan mana-mana Kerajaan, Badan Berkanun atau swasta. d. Mesti patuhi semua Surat-Surat Pekeliling Kerajaan.

Tukar ke jawatan lain : Tarikh lapor diri ke jawatan baru c. Penetapan Gaji Masuk a. Taraf jawatan f. Nama Jawatan b. dilantik ke jawatan baru: Masuk ke mata tertinggi yang berhampiran d. Dikenali sebagai Sistem Gaji Matriks (Matrix Salary System) d. Sementara atau Kontrak: Ikut budi bicara Suruhanjaya c. diberi gaji permulaan skim. Syarat mematuhi perintah/peraturan (Pegawai dikehendaki pengesahan kesihatan oleh Doktor Kerajaan. Kenaikan pangkat: Jika gaji lama rendah. Tempoh percubaan d. misalnya dalam Perkhidmatan Pendidikan – Lihat contoh lampiran B b. Yang disahkan dalam jawatan tetap. (Bagaimanapun. Pergerakan Gaji Tahunan a. Lantikan pertama : Tarikh lapor diri b.PERINTAH-PERINTAH AM 154 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Tarikh Lantikan a. Gaji masuk dan skim gaji c. masuk ke mata tertinggi yang berhampiran. Bermula selepas 1 Januari 1993 c. Kewajipan bertugas di mana-mana e. Pergerakan gaji berdasarkan Penilaian Gaji Tahunan e. Pegawai sementara ke jawatan tetap : Hari pertama temuduga vii. Lantikan pertama: Gaji permulaan dalam skim itu (P1T1). Pihak Berkuasa Melantik boleh memasukkan penjawat ke mata gaji tertentu mengikut kelayakan-kelayakan khas) viii. Ada 4 cara seperti contoh di bawah KOD GAJI SKIM T1 1075 1143 T2 1140 1211 : DG 41 : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) T3 1205 1279 T4 1270 1347 T5 1335 1415 T6 1400 1483 T7 1465 1551 T8 1530 1619 T9 1595 1687 T10 1660 1755    T24 2871 3059 T25 2979 3171 P1 P2 . Jika sama atau lebih tinggi. Surat Tawaran (mengandungi): a. kecuali denga kelayakan akademik yang berbeza. tiada rekod jenayah) vi. Tertakluk kepada Pekeliling Perkhidmatan 9/91 b. Dilantik ke jawatan yang lebih tinggi melalui temuduga : Hari pertama temuduga d.

Disahkan dalam perkhidmatan setelah dilanjutkan tempoh percubaan dengan berdenda. Statik = 1270 b. c. Diakui oleh Ktua Jabtan Pegawai yang dilanjutkan tempoh percubaan: a. 1 Oktober Jadual Pertukaran Tarikh Daripada Lama Kepada Baru. Menegak = 1347 d. Lulus peperiksaan yang disyaratkan iv. Tarikh Kekananan: a. 1 Julai iv. Jika cuti separuh gaji atau tanpa gaji. LAMA 1 Januari ------------> 1 April --------------> 30 Jun 1 Julai ---------------> 30 September 1 Oktober ---------------> 31 Disember Tempoh Percubaan: SSB : 3 tahun SSM : 1 – 3 tahun Syarat Disahkan dalam Jawatan i. 1 Januari ii. 1 April iii. Berkhidmat genap 3 tahun-disahkan dalam perkhidmatan. Berdasarkan tarikh lantikan dan susunan pilihan temuduga.PERINTAH-PERINTAH AM 155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------P3 1214 1285 1356 1427 1498 1569 1640 1711 1782 1853  3261 3378 Pengajian Pergerakan gaji : Gaji sekarang 1270 : a. b. jangan lebih daripada 180 hari dalam setahun (Kelayakan di atas termasuk juga anggota pertukaran sementara atau pinjaman) Tarikh Pergerakan Gaji i. Memenuhi tempoh percubaan ii. BARU I Januari 1 April 1 Julai 1 Oktober . ATAU b. Jika sebab tidak lulus periksa – disahkan pada tarikh hari pertama peperiksaan yang dilulusinya. Hadir penuh kursus Induksi iii. ikut kekananan jawatan lama. Jika sebab tidak diakui Ketua Jabatan – disahkan pada tarikh ia diperakui. b. Yang kembali ke jawatan asal. Mendatar = 1335 c. Melintang = 1415 Kelayakan Menerima Pergerakan Gaji Tahunan: a.

Kebolehan b. Yang berkhidmat kurang dari 1 tahun-1 bulan notis atau 1 bulan gaji Notis Letak Jawatan atau Berhenti Kerja: a. c. Dasar mengurangkan kakitangan d. Yang telah sah jawatan: beri 3 bulan notis atau 1 bulan gaji b. Kuasa menamatkan kerja tidak kurang daripada kuasa yang melantik. Tidak berjaya disahkan dalam jawatan. b. Keutuhan e. Pengalaman (Bergantung kepada kekosongan) Tarikh Kenaikan Pangkat: a. Boleh ditamatkan bila-bila masa b. d. Yang berkhidmat 1 tahun lebih-diberi 3 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Percubaan atau sementara: beri 1 bulan notis atau 1 bulan gaji c. Menyembunyikan maklumat tentang kesihatan. Kenaikan ke jawatan yang lebih tinggi (tarikh kosong atau tarikh pegawai itu layak (mana yang terkemudian) ) b. Kelulusan f. Kecekapan d. Sebelum beri notis: hutang-hutang kerajaan mesti selesai f. Naik pangkat mengganti pegawai yang bersara (tarikh pegawai yang akan bersara itu mula bercuti) d. Peawai yang mendapat jawatan lain tidak perlu meletak jawatan Umur Bersara Bersara Pilihan Bersara Wajib Lelaki 40 tahun Lelaki 55 / 56 tahun Perempuan 40 Perempuan 55/ 56 Pemberian Taraf Berpencen a. Telah disahkan dalam perkhidmatan . Tidak menikuti kursus induksi Penamatan Kerja Pegawai Tak Berpencen: a.PERINTAH-PERINTAH AM 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kriteria Kenaikan Pangkat: a. Kes tertentu: JPA akan timbang pemendekan notis e. Yang hendak dibuang kerja boleh membela diri dalam tempoh 14 hari. e. Sebab-sebab Tidak Disahkan Dalam Jawatan: a. Tidak disokong oleh Ketua Jabatan c. Tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan b. Peawai kontrak: ikut syarat-syarat kontrak d. Membuat sumpah palsu tentang rekod jenayah. Sebab-sebab tatatertib atau kerja yang tidak memuaskan e. Naik pangkat memegang jawatan yang baru wujud (tarikh jawatan baru itu diwujudkan) Penamatan Kerja dan Sebab-sebabnya: a.

Perempuan yang berkahwin yang disahkan jawatan dan bertaraf pencen boleh dibersarakan bila-bila masa jika statusnya sebagai perempuan yang berkahwin boleh mengganggu kecekapannya. Guru Sandaran Terlatih Memiliki kelayakan akademik yang diiktiraf. dengan syarat telah berkhidmat tidak kurang daripada 5 tahun secara berterusan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Ganjaran: 1/20 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (tiada had maksimum) Kes Perempuan Berkahwin Yang Dibersarakan a. Takrif Guru Sandaran: Seseorang yang diambil bertugas sebagai guru di bawah Kementerian Pendidikan untuk sesuatu tempoh untuk mengisi kekosongan hakiki yang belum dilantik oleh SPP sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan ia diberi elaun bulanan sahaja. Kelayakan untuk mendapatkan ganjaran jika ia dibersarakan. Akta Pencen 1980 masih dipakai dalam SSB b. Jika belum masuk taraf pencen boleh dapat bonus jika dibersarakan. Gaji pokok – 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (had maksimum 1 tahun gaji pokok) GURU SANDARAN 1. c. Perlantikannya diuruskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. 3. Taraf Atau Status a. e. Perlantikan diuruskan oleh Bahagia Perjawatan (Bahagian Pembangunan dan Sumber Organisasi).PERINTAH-PERINTAH AM 157 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Genap tempoh berkhidmat tidak kurang dari 3 tahun Faedah-Faedah Persaraan a. Tetapi tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia selaku majikan mereka. termasuk kelayakan Bahasa Melayu dan kelayakan frofesional. b. Sama ada yang terlatih atau tidak adalah bertaraf bukan kakitangan kerajaan. 2. Elaun Dan Kemudahan . b. Formula bonus: i. Gaji bersih – ¾ x 1 bulan gaji bagi setiap tahun yang ia berkhidmat (maksimum 9 bulan gaji) ii. Formula: 1/600 x bilangan bulan berkhidmat x gaji akhir (maksimum 300 bulan) c. Berkhidmat tidak lebih dari 5 tahun secara berterusan. b. Guru Sandaran Tidak Terlatih Hanya memiliki kelayakan akademik dan Bahasa Melayu sahaja. a.

Mengisi borang lampiran C (menerima tawaran)-hantar ke SPP h. Elaun tugas rasmi diluar pejabat (tuntutan seperti pegawai lain) c. 16 kilometer melalui jalan merah (boleh berkereta tanpa tar) c. Disahkan dalam jawatan/perkhidmatan (jika memenuhoi semua syarat) k. Pinjaman kerajaan (perumahan/kenderaan) d. serta pegawai lain dibenarkan menggunakan kuasanya di bawah Akta Acara Kewangan 1957 mengikut Seksyen 6 & 7 Akta Perwakilan Kuasa 1956. Cuti sakit dan kemudahan pejabat 4. Proses Lantikan Guru Sandaran Terlatih (Lepasan Maktab) a. 25 kilometer melalui jalanraya b. Yang Tidak Layak a.PERINTAH-PERINTAH AM 158 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. SPP emberi surat tawaran jawatan g. Perbendaharaan: Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawahnya. Pegawai: Pegawai dalam perkhidmatan Awam Persekutuan atau negeri termasuk pegawai sementara atau sangkut. Mengetahui keputusan peperiksaan maktab c. Kemudahan-kemudahan lain/elaun yang tidak dipanjangkan kepada mereka 5. Dipanggil temuduga oleh SPP f. Iklan jawatan disiarkan dalam akhber d. Membuat permohonan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) e. Cuti bersalin c. 8 kilometer ikut sungai atau jalan yang hanya boleh berbasikal Keluarga Pegawai: Isteri/suami dan anak-anak yang belum berumur 21 tahun. Elaun bulanan b. Nota . Menjalani tempoh percubaan j. Dimasukkan ke dalam jawatan berpencen (setelah genap 3 tahun berkhidmat) BAB B: Peristilahan ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN Ibu Pejabat: Linkungan kawasan yang dikira dari pejabat atau tempat melaporkan diri untuk bertugas yang jaraknya: a. SPP membuat perlantikan rasmi i. termasuk Kursus Induksi) b. Penempatan di sekolah-sekolah (setelah tamat latihan. Rawatan perubatan di luar negara b. kecuali yang cacat termasuk anak-anak angkat yang berdaftar dan orang gaji.

d. tetapi mesti ada resit 2. Tugas rasminya itu di beberapa tempat sepanjang perjalanan ii. KECUALI: i. c. Elaun Makan & Hotel/Lojing: Bertugas rasmi di luar ibupejabat bai tempoh 24 jam ke atas. Pegawai yang sepatutnya layak tuntut kelas D atau E. kerosakan. boleh tuntut jika: a. Bayaran Perubatan: Sakit ketika di luar negeri. bayaran rawatan biasa. Kerajaan tidak bertanggungjawab ke atas kecederaan. . dituntut sebulan sebelum pergi. Elaun Basikal: a. tidak layak menuntut elaun perjalanan ini. Elaun Keraian: Untuk pegawai tinggi yang dipertimbangkan oleh Perbendaharaan sahaja. keretapi (kenderaan awam). Membawa peawai lain yang menjalankan tugas rasmi di kawasan yang sama 1. Kebenaran mengunakan kenderaan sendiri (yang boleh dituntut) untuk perjalanan yang kurang daripada 240 km sahaja. b. b. 10 sen 1 km untuk tugas rasmi 10 hari ke bawah 5. Bayaran letak kereta dan tol Di bawah SSM boleh tuntut. kehilangan.PERINTAH-PERINTAH AM 159 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. sekiranya makan tidak disediakan. guna perkhidmatan kesihatan di negeri itu. Jika menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan. atau selepas kembali. 4. Elaun Harian: Bertugas rasmi di luar ibu pejabat bagi tempoh yang melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam kadarnya ialah separuh dari elaun makan. b. jika masuk wad elaun makanan tidak boleh tuntut. 6. sekiranya makan dan penginapan tidak disediakan. susut nilai harga kenderaan pegawai akibat kegunaannya semasa menjalankan tugas rasmi. Elaun Pakaian Panas: Bertugas rasmi di negara beriklim sederhana. ATAU. tetapi tugasnya memerlukan penggunaan kereta. Penganjur atau Pengangkutan menjalankan tugas rasmi. RM 35. Melebihi jarak itu unakan kapal terbang. 3.00 jika menggunakan basikalnya untuk tugas rasmi melebihi 10 hari bagi bulan tersebut. RM600 sekali dalam tempoh 3 tahun. Perlu membawa peralatan atau perkakasan untuk kegunaan tugas rasmi iii. c. Lembaga Perubatan sahkan ia tidak boleh menungang motosikal. 7. maka ia dibolehkan membuat tuntutan kelas C.

makan malam = 40% daripada elaun makan.makan tengah hari = 40% daripada elaun makan. . ii. (jika kemudahan ini disediakan. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. DAN. di luar kawasan ibu pejabat. berpindah dari rumah kerajaan atau rumah sewa ke rumah yang dibeli dengan Pinjaman Kerajaan (sekali seumur hidup). keluarga dan orang gaji). 8. Dalam negeri. elaun makan atau lojing (jika layak ikut syarat). 12. Di Luar Kawasan Ibu Pejabat. bayaran angkut barang-barang dan packing (beresit) 9.00 sehari untuk hari-hari berkursus. e. iv. kerajaan menanggung premiumnya. Kersus Pendek Di Luar Negeri: a. Elaun Bertukar / Berpindah Rumah: a. 10. Lebih Daripada 3 Bulan (bukan kursus Diploma/Ijazah): a. Jika kursus mengkehendakinya membuat kajian luar. tidak layak tuntut).PERINTAH-PERINTAH AM 160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------d. elaun makan atau harian. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas kursus. Elaun sara hidup RM10. Elaun makan/hotel/lojing/harian sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. Dalam Kawasan Ibu Pejabat: a. c. Jika sebahagian makanan sahaja yang disediakan. c.sarapan pagi = 20% daripada elaun makan. b. b. Elaun makan/hotel/lojing. Dalam Negeri. . Elaun makan/hotel/lojing.00 sehari sepanjang tempoh kursus jika makan dan penginapan tidak disediakan. jika makanan tidak disediakan. RM5. Dalam Negeri. tetapi tidak boleh buat tuntutan elaun sara hidup. d. boleh buat tuntutan seperti 13. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Elaun Semasa Berkursus: i. dalam atau luar stesen atas arahan atau dipohon. elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. d.1 di atas. berpindah dari rumah sendiri atau rumah sewa ke kuarters (rumah kerajaan) dalam stesen atas arahan. Tuntutan yang boleh dibuat: i. bertukar tempat kerja dalam negeri. 11. Elaun perjalanan kenderaan/tambang pengangkutan awam. Kursus diadakan bukan di tempat bertugas biasa. boleh tuntut: . bertukar/berpindah rumah dalam negeri di luar stesen. (diri. iii. b. . jika negara itu wajibkan insurans perubatan. jika makan dan penginapan tidak disediakan. bayaran hospital ditanggung oleh kerajaan. tidak lebih daripada 3 bulan: a.

Kriteria Pemberian Elaun Di Bawah SSB: 1 2 3 4 5 Kepakaran Kemahiran Kepentingan sesuatu perkhidmatan Tanggungjawab tambahan Kos sara hidup 6 7 8 9 Risiko kerja Kesusahan Galakan Keanehan tugas/perkhidmatan Prinsip Pemberian Elaun: 1. Elaun makan/hotel/lojing sehari sebelum dan sehari selepas berkursus. Elaun pakaian panas RM 600 (ikut syarat).PERINTAH-PERINTAH AM 161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Pegawai Persekutuan : (rujuk No 5 BAB “A”) 9. 2. BAB C: Peristilahan CUTI 1. elaun-elaun bayaran balik perbelanjaan dan tanggungjawab tambahan. Ketua Jabatan : (rujuk “peristilahan “ No 2 BAB “A”). 5. 3. Imbuhan Tetap (Imbuhan Tetap Khidmat Awam/ITKA) 2. . Cuti : tempoh pegawai dibenar meninggalkan tugas tanpa dikira sebagai putus perkhidmatan atau berhenti kerja. 4. Cuti Sakit : cuti bergaji penuh atas sebab-sebab kesihatan/perubatan dengan Sijil Sakit (Medical Certificate/MC) daripada doctor/Pegawai Perubatan yang diakui. Pegawai Dalam Perjawatan Persekutuan : (rujuk No 6 BAB “A”) 8. Elaun rumah (kecuali yang tinggal di kuarters/rumah kerajaan) 4. c. Perkhidmatan yang melayakkan : perkhidmatan yang diambil kira bagi menentukan mendapat cuti. Bayaran Insentif : Kumpulan Pengurusan/Profesional = 5% daripada gaji pokok. 3. : Kumpulan Sokongan = 10% daripada gaji pokok. 7. Pegawai Bersama negeri : pegawai yang kena berkhidmat dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan-Jabatan Persekutuan dalam negeri berkenaan. Kuasa Tertentu : Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri (mana yang berkenaan). Cuti Rehat : cuti bergaji penuh – diberi kerana perkhidmatan yang melayakkannya dalam sesuatu tahun. 6.

• Dibayar semasa bersara berdasarkan gaji terakhir diterima termasuk elaun • Elaun tetap Cuti Separuh Gaji • Kuasa tertentu boleh luluskan cuti atas sebab-sebab tertentu. ibu mertua. kakak. Kuasa tertentu Kadar Cuti Rehat Setahun: Gred/Kategori Pengurusan Tertinggi 31 – 54 21 – 30 1 – 20 Perkiraan Kelayakan Cuti Rehat Jumlah kelayakan mengikut Gred X bulan perkhidmatan 12 Membawa Kehadapan Cuti Rehat • Tiada had ditentukan tetapi tidak melebihi kelayakan kepada 2 tahun • Permohonan perlu duiluluskan JPN/sokongan Ketua jabatan Gantian Cuti Rehat • Mulai 1 Ogos 2003 pegawai yang berkelayakan Cuti Rehat boleh mengumpul cuti tersebut sehingga 120 hari • Cuti rehat boleh dikumpul tidak melebihi ½ dari kelayakan cuti dalam tahun semasa / maksimum 15 hari. bapa mertua. Kurang daripada 10 tahun berkhidmat 30 hari 30 hari 25 hari 20 hari 10 tahun berkhidmat atau lebih 35 hari 35 hari 30 hari 25 hari . Cuti rehat (tiada untuk guru) ii. Ketua Jabatan ii. Atas sebsb kesihatan guru itu sendiri (dengan perakuan Lembaga Perubatan). Sanak-saudara : adik. Kuasa yang meluluskan: i. bapa. Cuti Kerana Perkhidmatan Yang Melayakkan a.PERINTAH-PERINTAH AM 162 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------10. anak dan isteri atau suami pegawai. Cuti separuh gaji iii. • Untuk Guru: i. Jenis-Jenis Cuti: i. Cuti tanpa gaji b. ibu. abang. Kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri diperlukan. • Ketua Jabatan boleh luluskan cuti atas sebab kesihatan sanak-saudara pegawai (tidak melebihi 14 hari setahun.

Cuti bersalin f. • Jika lebih 90 hari. • Tempoh cuti tidak melebihi 90 hari. Cuti tanpa gaji (jika masih layak) • Jika semua cuti sudah habis. Lawatan sambil belajar ke seberang laut (diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan) iv. iii. Cuti tibi. Cuti kecederaan g. boleh diulang tahun kedua. Cuti Sakit Lanjutan • Memerlukan perakuan Lembaga Perubatan. • Sakit masa cuti separuh gaji/tanpa gaji. Cuti sakit b. Kadar cuti tidak melebihi 30 hari setahun (maksimum tak melebihi 180 hari) Cuti Tanpa Gaji • Boleh dipohon jika ada tidak kurang daripada 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan. • Cuti sakit lanjutan dikira dalam satu-satu tahun. Cuti sakit lanjutan c. Ketua Jabatan boleh berikan baki cuti rehat. Cuti separuh gaji (jika masih layak) iii. • Baki cuti yang tidak diambil boleh dipohon jika belum maksima. • Cuti yang diambil dicatatkan dalam Penyata Perkhidmatan pegawai berkenaan. Kuasa Tertentu luluskan. Boleh beri cuti rehat (jika cuti rehat masih ada) ii. • Mesti ada Sijil sakit daripada doctor/Pegawai Perubatan. Cuti kerantina e. tak layak lagi cuti sakit. Cuti Atas Sebab Perubatan a. • Cuti yang ikut suami kursus/belajar di luar negeri. kusta dan barah Cuti Sakit • Diluluskan oleh Ketua Jabatan jika tidak lebih 90 hari berturut-turut. Cuti Pemulihan . • Tujuan cuti: urusan peribadi di Malaysia atau luar negara. dan masih belum sihat. Lembaga Perubatan boleh syorkan persaraannya. • Jika belum sihat juga. • 30 hari bagi setiap tahun perkhidmatan. Cuti pemulihan d. • Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah/hospital. • Jika masih belum sihat juga dalam 90 hari: i. Ketua Jabatan boleh minta Lembaga Perubatan periksa. kelulusan oleh Kuasa Tertentu. Atas sebab kesihatan sanak-saudara (Ketua Jabatan boleh luluskan jika tidak melebihi 14 hari). maksimum 360 hari. • Cuti ini juga boleh diambil jika Lembaga Perubatan sahkan pegawai tidak cukup sihat untuk menjalankan tugas. • Ketua Jabatan boleh luluskan atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.PERINTAH-PERINTAH AM 163 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii. • Cuti sakit sampai 45 hari keatas setahun dalam masa 3 tahun berturut.

seterusnya pohon cuti separuh gaji (maksimum 12 bulan). Cuti Kerja Haji • Untuk pegawai Islam sahaja. pohon cuti rehat selagi layak. • Jumlah cuti untuk tiga penyakit ini tidak termasuk cuti sakit lain. Kuasa Tertentu timbangkan persaraan. • Jawatan sementara. • Diluluskan oleh Kuasa Tertentu. • Apabila semua cuti habis. • Boleh ambil cuti sakit/cuti sakit tambahan jika masih ada. • Suami dapat cuti tanpa rekod 7 hari serentak isteri bersalin. • Cuti ini tanpa gaji. Cuti Tibi. • Jika tak ambil. • Yang disyaki terjangkit. • Untuk 5 kali bersalin sahaja. • Cuti tibi/kusta tidak dapat lagi jika sakit semula selepas sembuh. Kusta dan Barah • Mesti dirawat di hospital terus-menerus semasa sakit. • Diluluskan oleh Ketua Jabatan. .PERINTAH-PERINTAH AM 164 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------• • • Apabila Lembaga Perubatan mendapati pegawai perlu berehat sebab kurang sihat. Tempohnya bergantung kepada Perakuan Lembaga Perubatan. • Cuti ini bergaji penuh. mesti berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan berterusan. • Lebih daripada 40 hari. • Cuti bergaji penuh tidak lebih 24 bulan untuk barah dan kusta. • 40 hari bergaji penuh. boleh ambil cuti rehat/tanpa gaji tidak melebihi 60 hari. • Jika cuti ini tidak cukup. Kuasa Tertentu boleh luluskan cuti separuh gaji/tanpa gaji. Cuti Bersalin • 60 hari bergaji penuh mulai hari bersalin. Cuti Kecederaan • Tercedera semasa bertugas. • Guru bersalin ke 6 ketika cuti penggal. • Untuk Tibi cuti bergaji penuh setakat 12 bulan sahaja. pohon cuti rehat/tanpa gaji selagi layak. • Penyakit lain yang setaraf dengan tiga penyakit ini layak dapat cuti yang serupa jika Lembaga Perubatan akui. Cuti Jaga Anak • 90 hari setelah berakhir tempoh bersalin. Cuti Kerantina • Pegawai ditahan di stesen kerantina ketika balik ke negara. • Lebih daripada 60 hari boleh ambil cuti sakit (dengan MC) • 5 kali sepanjang perkhidmatan • Bersalin yang ke 6. diberikan cuti sakit biasa (MC) • Pegawai yang ditahan dirumah ketika berlaku sesuatu wabak. cuti ini luput dalam tahun berkenaan. dapat gaji penuh dan separuh gaji selama 14 hari ketika dalam sesi.

iii. Pejabat Pendidikan daerah.PERINTAH-PERINTAH AM 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuti Kerana Berkursus • Mesti dapat kebenaran Kerajaan samada bergaji penuh/ separuh gaji/ tanpa gaji. JPN • Perkahwinan pegawai atau anak mereka • Menghantar ahli keluarga yang rapat menunaikan fardu haji • Menghantar anak ke IPT/Sekolah Berasrama Penuh • Tamat berkursus melebihi 12 bulan jika masih ada baki sebelum pergi berkursus  Kemudahan ini juga untuk Guru Sandaran Terlatih dan guru Kontrak . • Tempoh: Ikut keperluan kursus. Perkh Bil 9 tahun 2002) kuatkuasa 1. Masa perjalanan pergi dan balik. ii. jabatan Pendidikan Negeri. Pek. • Diberi tidak melebihi 7 hari dalam satu tahun berdasarkan keperluan.2003 • Cuti urusan kematian ahli keluarga (3 hari. termasuk: i. dan jika cuti rehatnya masih ada. Tempoh menunggu di luar negeri.1.P.2003 Cuti Sambilan Kelayakan untuk cuti sambilan • Diberi kepada P. Cuti Tidak Berekod • Cuti gantian – sama banyak dengan waktu bertugas • Cuti latihan Pasukan sukarela (30 hari + 2 untuk perjalanan) • Cuti menghadiri latihan atau khemah kerja pertubuhan/persatuan (14 hari + 2 hari perjalanan) • Cuti menghadiri latihan syarikat kerja sama (2 bulan) • Cuti menghadiri peperiksaan (hari peperiksaan sahaja) • Cuti menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas • Cuti mengambil bahagian dalam sukan (30 hari) • Cuti isteri bersalin ( 7 hari Pek. kebakaran dan lain-lain) • Tambahan kepada Cuti Haji (40 hari) yang tidak mencukupi • Kursus suaikenal – luar kampus • Majlis konvokasyen ahli keluarga • Temuduga Perlantikan – SPP. Pendidikan. Kem. • Kelayakan lain: Boleh pohon cuti rehat 7 hari selepas tamat kursus untuk kursus 12 bulan ke atas. • Kursus: Profesional/ Diploma/ Ijazah Pertama/ Lepas Ijazah/ Ijazah Lanjutan.1. Tujuan cuti sambilan • Menziarahi ahli keluarga atau ahli keluarga rapat yang sakit atau meninggal dunia • Menyertai upacara perayaan agama yang dianuti oleh seseorang PPP • Kecemasan dan kemalangan (banjir. Cuti akademi dalam kursus. JPA.Pendidikan yang bertugas sebagai guru serta mengajar di sekolah/maktab/Institusi pendidikan tidak termasuk Pengetua atau Guru Besar dan pegawai yang berkhidmat di Kementeriaan.Perkh Bil 10 tahun 2002) kuatkuasa mulai 1.

menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. seseorang pegawai tidak boleh . berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa dia: i.(2) Seseorang pegawai tidak boleh: a. membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. e. h. d. b.PERINTAH-PERINTAH AM 166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak Hadir Atas Sebab Kecemasan • Ketua jabatan diberi kuasa membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan • Kes-kes bencana dan kemalangan peribadi tidak termasuk dalam istilah bencana – perlu mohon cuti BAB D: Kelakuan PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 Perkara 4. Negara dan Kerajaan. membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk sokong atau majukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. i. cuai dalam menjalankan tugasnya. samada tuntutan itu tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. dan j. ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah. c. berkelakuan cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. tidak bertanggungjawab.(1) Seseorang pegawai hendaklah setiap masa dan setiap ketika memberikan taat setia yang tak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong. membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. tidak jujur atau tidak amanah. g. Perkara 4. f. kurang cekap atau kurang berusaha. Perkara 5: Pekerjaan Luar Kecuali setakat yang dia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya atau diberikuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian. atau ii.

pertanian atau perindustrian. dia perlu berpakaian dengan sepatutnya bagi upacara tersebut. pentadbir atau penerima. Ketua Jabatan perlu pastikan pekerjaan luar itu: a. mengambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersil. iii. dan c. 8.PERINTAH-PERINTAH AM 167 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a.2 Seseorang pegawai boleh memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan untuk usahakan perkhidmatan tertentu bagi faedah dirinya atau saudara-maranya yang terdekat atau mana-mana badan yang tak mencari keuntungan yang dia ialah seorang pemegang jawatan dalam badan tersebut. firma atau individu. hendaklah dibayar ke dalam Perbendaharaan Persekutuan sementara menunggu keputusan Perbendaharaan tentang amaun. Hadiah . Seseorang pegawai semasa bertugas mesti berpakaian dengan sepatutnya ikut apa-apa cara yang ditentukan Kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa. tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. ii. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk bercanggah dengan kepentingan jabatan atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu sebagai seorang penjawat awam. tidak akan dengan apa-apa cara berkecenderungan untuk menjejaskan kegunaan pegawai itu sebagai penjawat awam. Dadah i. sebagai seorang pakar. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. b. Bagi maksud peraturan ini. jika ada. yang boleh disimpan oleh pegawai itu sendiri dan oleh anggota kakitangannya. ii. Perkhidmatan seseorang pegawai boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Perkara 5 (4) Kecuali setakat yang ditetapkan selainnya. “dadah berbahaya” ertinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam Jadual Pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Pegawai yang hadiri upacara rasmi perlu berpakaian seperti yang ditentukan bagi upacara itu dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan. atau d. segala jumlah wang yang diterima pegawai sebagai saraan kerana memberi mana-mana perkhidmatan yang disebutkan. bertugas sebagai seorang wasi. 7. Pakaian i. b. 6. Perkara 5. Perkara 5. mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. Tidak boleh guna atau ambil (kecuali bagi maksud perubatan seperti ditetapkan doctor di bawah Akta Perubatan 1971 atau salah guna atau menagih dadah berbahaya. samada dengan percuma atau mendapat upah. syarikat. c.3 Dalam pertimbangan samada kebenaran patut diberi atau tidak.

badan. bentuk. orang atau kumpulan orang jika: a. Seseorang pegawai yang tiada harta perlu isytiharkan juga secara bertulis. yang penerimaannya dilarang peraturan ini. pemberian atau penerimaannya tidak dalam apa-apa cara tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. pegawai atau isteri atau suami atau anak peroleh harta lain. Pemunyaan Harta i. Ketua Jabatan boleh benarkan pungutan sumbangan secara spontan untuk buat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatan sempena persaraan. amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. dan b. secara langsung atau tak langsung. keadaan sebabkan sukar bagi seseorang pegawai untuk tolak sesuatu hadiah atau cenderamata yang bernilai. Tidak boleh terima atau beri. Jika: a.PERINTAH-PERINTAH AM 168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. pelaksanaan tugas awam pegawai itu. atau isteri atau suami atau anak yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri atau suami atau anaknya. iii. Semasa perlantikan ke dalam perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu mengisytiharkan secara bertulis kepada Pihak Berkuasa Tatatertib melalui Ketua Jabatan harta-harta yang dipunyainya. orang atau kumpulan orang sempena persaraan atau pertukarannya dengan syarat surat pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang bernilai. arahkan hadiah itu dikembalikan kepada pemberinya melalui Ketua Jabatan. iii. benarkan pegawai itu simpan hadiah itu. dengan segera kemukakan laporan bertulis kepada Ketua Jabatan yang mengandungi perihalan lengkap dan anggaran nilai hadiah dan dalam keadaan yang hadiah itu diterima. Boleh beri atau terima apa-apa jenis keraian kepada atau daripada mana-mana orang jika keraian itu: a. ii. Jika. Keraian i. atau b. dan b. ii. dengan apa-apa car. v. Jika seseorang pegawai atau isteri atau suami atau anaknya bercadang memperolehi apa-apa harta. hadiah itu ada kaitan. secara langsung atau tudak. apa-apa hadiah (samada dalam bentuk zahir atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana persatuan. atau tidak boleh benarkan isteri atau suaminya atau orang lain terima atau beri bagi pihaknya. atau lupuskan apa-apa harta yang diperoleh. hadiah itu boleh diterima secara rasmi tetapi pegawai itu. pegawai rasa ragu-ragu tentang samada bentuk. amaun atau nilai hadiah yang diterimanya sepadan dengan maksud hadiah itu diberikan. 9. pertukaran atau perkahwinan pegawai atau anak pegawai atau upacara lain yang sesuai. tidak dengan apa-apa cara mempengaruhi pelaksanaan tugas rasminya sebagai seorang pegawai awam bagi kepentingan orang itu. hendaklah dengan segera isytihar perolehan atau pelupusan harta. atau b. Ketua Jabatan hendaklah putuskan samada untuk: a. badan. selepas isytihar. 10. Apabila diterima laporan. iv. Ketua Jabatan boleh benarkan pegawai terima surat pujian daripada mana-mana persatuan. dan perolehan yang dicadangkan itu tak konsisten .

atau yang tidak semunasabahnya diperoleh pegawai itu dengan emolumennya dan apaapa pendapatan persendiriannya yang sah. atau menjadi tak konsisten dengan kedudukan pegawai itu. memanggil pegawai itu memberi penjelasan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan notis itu bilamana dia boleh menyelenggara taraf kehidupan yang melebihi emolumen dan pendapatan persendirian lain yang sah dan bilamana dia telah mendapat sumber-sumber kewangannya atau hartanya. saiz. menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah. 12. koperasi. yang nilainya tidak seimbang dengan. b. Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan perlu ambil kira perkara berikut: a. pemerolehan atau pegangan harta itu akan atau mungkin bercanggah dengan kepentingan perkhidmatan awam. d. b. Jika Ketua Jabatan berpendapat seseorang pegawai ternyata: a. Faaktor-faktor lain yang dianggap perlu Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan bagi menjaga keutuhan dan kecekapan perkhidmatan awam. mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan. syarikat insurans. c. amaun atau nilai harta itu berbanding dengan emolumen pegawai itu dan apa-apa pendapatan persendirian yang sah. i. atau dengan apa-apa cara menjadi tak konsisten dengan tingkah kelakuan yang ditetapkan. jika ada: atau b. pinjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang pinjam wang dari bank. perolehan itu tidaklah boleh dibuat tanpa kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Tatatertib. c. yang secara langsung atau tak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. Jika Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan puas hati dengan pengisytiharan harta yang dibuat pegawai. yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. iv.Meminjam Wang i. atau dengan apa-apa cara letakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: a. Pegawai tidak boleh meminjam daripada mana-mana orang atau menjadi penjamin kepaada mana-mana peminjam. atau syarikat kewangan yang dilesenkan atau menanggung hutang dengan cara memperoleh barang-barang memalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: . Samada hendak berikan kebenaran atau tidak.PERINTAH-PERINTAH AM 169 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------dengan tatakelakuan yang ditetapkan. Seseorang pegawai boleh. ia hendaklah rekodkan dalam Buku Perkhidmatan pegawai. atau d. yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi. Ketua Jabatan hendaklah. yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang. 11. melalui notis bertulis. ii. pendapat Ketua Jabatan tentang pemerolehan atau pemunyaan harta itu. v. biarpun.Menyenggara kehidupan yang melebihi emolumen atau pendapatan persendirian lain yang sah. harta alih atau tak alih.

iii. b. bank. jumlah wang yang dipinjam daripada Kerajaan atau koperasi. atau c. telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius terhadap dirinya. Jika keterhutangan yang serius yang telah berlaku itu disebabkan oleh malang yang tidak dapat dielakkan. atau f. b. jumlah wang yang dipinjam daripada syarikat insurans atas cagaran polisi insurans. Seseorang pegawai disifatkan sebagai berada dalam keterhutangan kewangan yang serius: a. jumlah wang yang dipinjam atas cagaran tanah yang digadai atau digadaijanjikan. 13. peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah salah gunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. Seseorang pegawai tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keterhutangan yang serius. “Keterhutangan kewangan yang serius” ertinya keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang mengambil kira amaun hutang yang ditanggungnya. e. atau c. ii. koop atau syarikat kewangan berlesen itu yang daripadanya pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. jika pegawai itu seorang bankrap atau seorang pemakan gaji tak solven. iii. mengikut mana-mana yang berkenaan. Keterhutangankewangan yang serius kerana apa jua pun sebab selain malang yang tidak dapat dielakkan yang tidak disebabkan dengan apa-apa cara oleh pegawai itu sendiri hendaklah dianggap memburukkan nama perkhidmatan awam dan hendaklah menyebabkan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. jika agregat hutang dan liabilitinya yang tak bercagar pada bila-bila masa tertentu melebihi jumlah wang sebanyak 6 kali emolumen bulanannya.PERINTAH-PERINTAH AM 170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Keterhutangan Kewangan Yang Serius i. jumlah wang yang kena dibayar atas barang-barang yang diperoleh melalui perjanjian sewa beli. overdraf atau kemudahan kredit lain yang diluluskan oleh mana-mana institusi kewangan berlesen. iv. syarikat insurans. jika jumlah wang tersebut tidak melebihi nilai tanah tersebut. Kerajan boleh memberi kepada pegawai itu apa-apa bantuan yang didapati wajar. agregat hutangnya tidak menyebabkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. c. . b. jika pegawai itu seorang penghutang penghakiman dan hutang penghakiman itu belum lagi dijelaskan dalam tempoh satu bulan dari tarikh penghakiman itu. Seseorang pegawai boleh menanggung hutang berikut: a. selagi apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada Pegawai Pemegang Harta masih belum dijelas atau selagi tiada pembatalan penghukuman kebankrapannya.

Penerbitan Buku Seseorang pegawai tidak boleh menerbit atau menulis apa-apa buku. ii. vi. 16. samada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa lain.PERINTAH-PERINTAH AM 171 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------v. Larangan Bertindak Sebagai Penyunting Seseorang pegawai tidak boleh bertindak sebagai penyunting. dan boleh menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tatatertib. tidak boleh mengeliling apa-apa pernyataan. Penyimpanan wang secara deposit tetap dalam mana-mana bank atau dalam suatu akaun dalam mana-mana bank atau syarikat kewangan berlesen atau sekuriti atau saham yang diterbitkan oleh Kerajaan atau badan berkanun tidaklah dianggap sebagai meminjamkan wang dengan bunga. samada yang dibuatnya atau oleh mana-mana orang lain. majalah atau karya lain yang berasaskan maklumat rasmi terperingkat dan sebagainya. daripada Menteri yang bertanggungjawab bagi kementerian atau jabatan dia sedang berkhidmat. 17. melakukan suatu pelanggaran tatatertib yang serius. 15. Meminjamkan Wang i. Jika seseorang pegawai mendapati hutangnya menyebabkan atau mungkin menyebabkan keterhutangan kewangan yang serius kepadanya. 14. atau c. Penglibatan Dalam Pasaran Komoditi Tiada pegawai boleh melibatkan dirinya dalam pasaran komoditi atau pasaran sekuriti hadapan sebagai pembeli atau penjual atau selainnya. samada secara am atau khusus. Seseorang pegawai tidak boleh. kecuali dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu. mengelolakan dan atau mengambil bahagian dalam mana-mana refel atau loteri akan harta persendiriannya. memberi apa-apa penjelasan berkenaan dengan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya. a. dia hendaklah serta-merta melaporkan fakta ini kepada Ketua Jabatan. atau ambil bahagian secara langsung atau tak langsung dalam pengurusan. maklumat atau penjelasan. memberi apa-apa maklumat factual berhubungan dengan jabatannya. Membuat Pernyataan Awam i. atau dengan apa-apa cara . b. 18. 19. d. Seseorang pegawai tidak boleh meminjamkan wang dengan bunga samada dengan cagaran atau tanpa cagaran. Seseorang pegawai yang tidak melaporkan atau melengahkan dalam melaporkan keterhutangan kewangannya yang serius atau yang melaporkannya tetapi tidak mendedahkan hutangnya dengan sepenuhnya atau memberi keterangan palsu atau yang mengelirukan mengenainya. Refel atau Loteri Seseorang pegawai tidak boleh mengadakan. membuat apa-apa pernyataan awam berhubungan dengan apa-apa dasar. samada dalam pasaran tempatan atau luar negeri. program atau keputusan Kerajaan di atas apa-apa isu.

makalah atau risalah yang mengemukakan pandangan yang berat sebelah atau pandangan orang lain atas apa-apa perkara yang berkaitan dengan mana-mana parti politik. Seseorang pegawai yang dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraannya bagi maksud menghabiskan semua cutinya yang terkumpul boleh mengambil bahagian dalam aktiviti politik dengan syarat bahawa: a. c. Tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh menghalang seseorang pegawai daripada menjadi anggota biasa mana-mana parti politik. 21. atau f. Mengambil bahagian dalam politik i. majalah atau jurnal. Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambing sesuatu parti politik. Permohonan mendapatkan kelulusan di bawah perenggan (3)(a) hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh pegawai itu dibenarkan bercuti sebelum persaraan. ii. terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum. atau apa-apa pilihanraya untuk apa. penerbitan organisasi sukarela yang bukan bercorak politeik 20. d. membuat apa-apa pernyataan awam. bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau bagi mana-mana DUN. dan c. memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik.PERINTAH-PERINTAH AM 172 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------membuat apa-apa sumbangan kewangan atau selainnya. kecil. iii. vi. penerbitan professional. b. penerbitan jabatan atau kakitangan. Seseorang pegawai Kumpulan Sokongan yang bukan seseorang pegawai dalam perkhidmatan perlu boleh bertanding atau pegang jawatan atau dilantik apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik setelah terlebih dahulu dapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. samada secara lisan atau bertulis. yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu antara parti-parti politik. dia terlebih dahulu mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau KSU Kementerian yang berkenaan. v. iv. Seseorang pegawai yang telah diterima menjadi anggota biasa mana-mana parti politik mesti memberitahu fakta ini kepada Ketua Jabatannya.apa jawatan dalam mana-mana parti politik. menerbit atau mengeliling buku. Ketakhadiran . mengikut mana-mana yang berkenaan. b. dan khususnya dia tidak boleh: a. kecuali yang berikut: a. e. termasuk mana-mana suratkhabar. kepada mana-mana penerbitan. masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik.

Jika lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran. iii. Ketua Jabatan Mengarahkan pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas segera. pegawai itu disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan mulai tarikh dia tidak hadir tanpa cuti. Prosedur Dalam Kes Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Boleh Dikesan i. Jika. pegawai itu tidak melaporkan diri untuk bertugas atau tiada apa-apa jua khabar didengar daripadanya. Ketua Jabatan dengan segera. laporkan fakta itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh-tarikh dan hal ketakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki tentang pegawai itu. selepas surat itu telah diserahkan: a. Akibat Tidak Hadir Tanpa Cuti Selepas Pemberitahuan Dalam Warta i. surat tersebut disifatkan tak terserah. setelah menimbangkan laporan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 30. Ketua Jabatan itu mesti laporkan perkara itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang mempunyai kuasa untuk membuang kerja atau turunkan pangkat dan Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan perlu ambil langkah untuk memberitahu dalam Warta bahawa pegawai itu tidak hadir tanpa cuti dan tidak boleh dikesan. Ketua Jabatan boleh arahkan Surat dihantar kepada pegawai melalui Pos Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhirnya. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas. ii. Ketakhadiran tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib.PERINTAH-PERINTAH AM 173 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. atau b. Jika pegawai tidak lapor diri untuk bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran pemberitahuan dalam Warta. ii. Tidak hadir tanpa cuti 7 hari berturut-turut dan tidak boleh dikesan. PROSEDUR TATATERTIB 29. 31. pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas. Ketua Jabatan hendaklah kemukakan laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenan dan Pihak Berkuasa tatatertib itu hendaklah memulakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan ini: iii. ii. Lucut Hak Emolumen Kerana Ketidakhadiran Tanpa Cuti . Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. Ketua Jabatan laporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib berkenaan dan Pihak Berkuasa Tatatertib tersebut memulakan tindakan tatatertib mengikut PeraturanPeraturan ini. iv. Jika surat PBAT dikembalikan tak terserah. Jika surat PBAT itu diterima orang lain selain pegawai yang dimaksudkan.

dia boleh bekerja dan dibayar emolumen yang tidak dibayar semasa dia ditahan dan digantung kerja. tidak dikenakan apa-apa hukuman Hukuman 38. Ketua Jabatan mohon daripada Pendaftar Mahkamah satu salinan keputusan-keputusan tersebut. iii. amaran b. Pegawai didapati bersalah tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah. 3. Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan ke atas pegawai itu mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan dua hukuman atau lebih: a. Tanggungjawab Ketua Jabatan Jika Terdapat Sabitan Jenayah i. ii. dia akan digantung kerja sementara tunggu keputusan Pihak Berkuasa Tatatertib. ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam d. Diberi notis tentang perlucutan hak itu. segala emolumen bagi apaapa tempoh yang dia tidak hadir dilucuthakkan walaupun Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucuthakkan itu. dibuang kerja atau turun pangkat b. Pendaftar mahkamah atau Penolong Pendaftar mahkamah hantar suret kepada Ketua Jabatan memaklumkan tentang pertuduhan. Ketua Jabatan perlu dapatkan laporan daripada Pendaftar mahkamah dan dihantar kepada Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syornya samada pegawai itu patut ditahan daripada kerja. Jika disabit. Prosedur Jika Pegawai dipertuduh Dalam mahkamah jenayah atau dikenakan perintah tahanan. Jika pegawai merayu atau tidak. dikenakan apa-apa hukuman selain dibuang kerja atau turun pangkat c. Pihak Berkuasa Tatatertib dengan syor Ketua Jabatan boleh ambil tindakan tahan kerja pegawai tersebut. Buang negeri dan lain-lain. Pegawai perlu maklumkan kepada Ketua Jabatan serta merta apabila prosiding jenayah dimulakan terhadapnya.PERINTAH-PERINTAH AM 174 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. Hukuman Tatatertib Setelah mengambilkira seriusnya kesalahan itu. 33. Jika pegawai disabitkan kesalahan. 6. 5. Pelucutan hak emolumen bukanlah satu hukuman tatatertib dalam peraturan perkara 38. Ketua Jabatan pula akan hantar salinan itu kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang ada kuasa untuk jatuhkan hukuman buang kerja berserta dengan rekod perkhidmatan pegawai itu dengan mengesyorkan samada. 4. 2. Jika pegawai berjaya dalam rayuan dan dibebaskan oleh mahkamah. Pihak Berkuasa Tatatertib berkuasa buang kerja atau turun pangkat. tarikh ditangkap dan pegawai dijamin atau tidak. 1. pegawai itu: a. denda .

atau d. penurunan tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji c. Tempoh: a. c. dan jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana satu bulan kalendar. Akibat hukuman tangguh pergerakan gaji: a. d. tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana-mana satu masa. tiga bulan b. e. Hukuman denda atau lucuthak emolumen dibuat mengikut peruntukan-peruntukan berikut: a. Peruntukan-peruntukan hukuman: a. 41. dua belas bulan. g. Penurunan Gaji i. ii. apa-apa denda yang dikenakan pada satu-satu masa tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 7 hari emolumen pegawai yang berkenaan itu. f.PERINTAH-PERINTAH AM 175 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. iii. b. Hukuman ini dilaksanakan pada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya bagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. pegawai tersebut tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. segala denda atau perlucuthakkan emolumen hendaklah dipotong daripada emolumen bulanan pegawai itu dan hendaklah dibayar kepada Kerajaan. b. amaun emolumen yang hendak dilucuthakkan hendaklah. hukuman lucuthak emolumen tidak tertakluk jika hukuman itu berkaitan kesalahan tidak hadir tanpa cuti atau tanpa kebenaran atau tanpa sebab munasabah. Tangguh Pergerakan Gaji i. sembilan bulan. Tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji yang berikutnya selepas habisnya tempoh hukuman itu. lucuthak emolumen tangguh pergerakan gaji turun gaji turun pangkat. . agregat denda yang dikenakan ke atasnya dalam bulan itu tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan 45% daripada emolumen bulanannya. iv. dikira dengan mengambil kira tempoh sebenar pegawai itu tidak hadir. kecuali jika diputuskan selainnya oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. dan b. 40. diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama. atau buang kerja 39. yang difikirkan Pihak Berkuasa Tatatertib sesuai dan patut ii. tarikh pergerakan gajinya kekal pada tarikh yang diubah di bawah perenggan (a) sehingga pegawai itu mencapai tangga gaji maksimum. enam bulan c. tarikh pergerakan gaji diubah kepada tarikh pergerakan gaji paling hampir selepas habis tempoh hukuman.

melainkan jika dan sehingga dia digantung atau dibuang kerja. Tidak berhak mendapat apa-apa pergerakan gaji bagi tempoh dan sepanjang tempoh hukuman itu berkuatkuasa. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat menahan pegawai daripada menjalankan tugasnya jika: a. kehadiran pegawai itu di pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang biasa boleh memalukan. Penurunan Pangkat a. atau boleh menjejaskan imej jabatannya. Dalam memutuskan pegawai patut ditahan kerja. iii. menentukan gaji pegawai itu pada suatu matagaji dalam jadual gaji gred yang dikurangkan itu. dan c. dan b. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh dia ditangkap atau dan tarikh saman diserahkan keatasnya.PERINTAH-PERINTAH AM 176 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------iii. Pihak Berkuasa Tatatertib memanggil balik pegawai yang ditahan kerja untuk bertugas semula sedangkan prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat belum selesai. jenis kesalahan yang dengannya pegawai itu dipertuduhkan secara langsung berhubungan dengan tugas pegawai itu. atau b. ii. b. prosiding tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkat telah dimulakan atau akan dimulakan terhadap pegawai itu. Pegawai yang ditahan kerja hendaklah. peruntukan berikut hendaklah mempunyai kuatkuasa: a. factor-faktor berikut hendaklah diambilkira Pihak Berkuasa Tatatertib samada: a. Penahanan Kerja i. kehadiran pegawai itu di pejabat akan mengendalakan penyiasatan. adalah gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir yang diterima pegawai itu sebelum hukuman dikenakan keatasnya. b. Penahanan Kerja Dan Penggantungan Kerja 44. perintah penahanan kerja itu terhenti dari tarikh pegawai itu menjalankan semula tugasnya. atau c. prosiding jenayah telah dimulakan terhadap pegawai itu. dan penahanan kerja itu boleh dikuatkuasakan dari tarikh yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan. bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak boleh dibayar sehingga prosiding jenayah atau tatatertib dengan tujuan untuk membuang kerja atau menurunkan pangkatnya telah . iv. dibenarkan menerima tidak kurang daripada ½ emolumennya yang Pihak Berkuasa Tatatertib fikirkan patut. pegawai itu hendaklah dibayar emolumennya yang penuh mulai tarikh dia menjalankan semula tugas. 42. menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama.

Penamatan Demi Kepentingan Awam 49. tidak kira samada penamatan perkhidmatan pegawai itu melibatkan suatu elemen . a. iv. Penamatan demi kepentingan awam i. b. Kerajaan boleh minta laporan Ketua Jabatan terhadap tatakelakuan pegawai jika kerajaan mendapati perkhidmatannya wajar ditamatkan. mana-mana bahagian emolumennya yang tidak dibayar kepadanya semasa pegawai itu telah ditahan kerja hendaklah dibayar kepada pegawai berkenaan. suatu perintah tahanan atau sekatan yang dinyatakan telah dibuat atau dikenakan keatas pegawai itu. Penggantungan Kerja i. iv. v. pegawai itu disabitkan oleh mana-mana mahkamah jenayah. Jika pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah. ii. Apabila menamatkan perkhidmatan mana-mana pegawai demi kepentingan awam di bawah peraturan ini. Jika Kerajaan puas hati terhadap laporan. dianggap telah dibuang kerja. atau b. dan Kerajaan boleh dengan demikian menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut. Pihak Berkuasa Tatatertib mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman buang kerja atau turun pangkat hendaklah menggantung pegawai daripada menjalankan tugasnya jika. bagi maksud Perkara 135(2) Perlembagaan Persekutuan. mengikut mana-mana yang berkenaan. Suatu keputusan untuk menggantung kerja pegawai itu hendaklah dimaklumkan kepadanya secara bertulis. tamatkan iii. ii. atau telah dilepaskan tetapi pelepasan itu tidak terjumlah kepada suatu pembebasan atau telah dibebaskan daripada apa-apa pertuduhan tatatertib. tidak boleh menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar semasa penahanan kerjanya. iii. 46. tidak dibenarkan menerima apa-apa emolumen dari tarikh penggantungan kerjanya. Sah di sisi undang-undang bagi untuk mengesyorkan kepada Kerajaan bahawa seseorang pegawai itu ditamatkan demi kepentingan awam walaupun prosiding tatatertib belum dijalankan.PERINTAH-PERINTAH AM 177 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------diselesaikan dan suatu keputusan telah dibuat berkaitan dengan emolumen itu. Kerajaan boleh perkhidmatan pegawai itu mulai dari tarikh yang ditentukan kerajaan. Tarikh penggantungan kerja bermula dari tarikh sabitan atau tarikh kuatkuasa perintah tahanan atau sekatan itu. Pegawai yang digantung menjalankan tugasnya: a. pegawai itu boleh tidak diberikan apa-apa peluang untuk didengar dan pegawai yang perkhidmatannya telah ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan ini tidak boleh.

Bagi rumah sedia ada. c. atau yang disewa oleh kerajaan. Rumah Khas Jabatan: Rumah yang Jabatan bina khas untuk kediaman pegawainya yang perlu sentiasa berada dekat tempat kerja. Rumah yang diuntukkan kepada pegawai jika tidak didiami dalam tempoh 30 hari. Rumah biasa kerajaan: Mana-mana rumah kerajaan selain daripada rumah Khas Jabatan dan rumah Khas Jawatan. b. i. Kerajaan boleh arahkan pegawai kosongkan rumah untuk sesuatu tujuan dengan diberi notis 1 bulan. Tanggungjawab penghuni rumah kerajaan: a. h. KSU Negara dan jawatan tertentu sahaja. Rumah Khas Jawatan: Rumah khas untuk kediaman pemegang jawatan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Rumah-rumah kediaman yang disediakan oleh kerajaan: a. Rumah biasa kerajaan untuk pegawai yang bertugas di kawasan yang terpencil jika tiada rumah sewa yang sesuai. Tidak boleh renovation. Rumah kediaman di luar negeri untuk yang bekerja di Kedutaan atau Pejabat Kerajaan Malaysia di negara itu. g. f. d. Rumah Khas Jawatan hanya untuk Pegawai Tingkatan Utama. . e. boleh ditarik balik untuk diberi kepada pegawai lain. Kerajaan tidak jamin dapat sedia rumah untuk semua pegawai. extension dan sebagainya.PERINTAH-PERINTAH AM 178 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------hukuman atau yang berkaitan dengan kelakuan berhubungan dengan jawatannya yang Kerajaan menganggap tak memuaskan atau patut disalahkan. bagi rumah-rumah Khas Jabatan. Rumah Khas Jabatan ialah untuk pegawai yang dikehendaki tinggal berhampiran dengan tempat kerja. BAB E: Peristilahan: Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan Pegawai Perumahan: Pegawai yang dilantik bagi menguntukkan rumah-rumah kediaman kerajaan. Rumah kerajaan yang kosong boleh disewa oleh pegawai yang bekerja di kawasan berkenaan. termasuk seorang Ketua Jabatan. b. j. Ketua Jabatan boleh arah pegawai diami rumah itu ikut kepentingan perkhidmatan. Pegawai boleh diarah berkongsi rumah kerajaan apabila timbul satu-satu keadaan yang diperlukan. Jangan rosakkan mana-mana bahagian dan perabotnya.

bayar separuh sewa. bayar sama banyak. Kecuali: i. Jaga kebersihan rumah dan kawasannya. akan diarah pindah apabila ada rumah yang ia layak.50 sebulan RM5. Pegawai Kanan (jururawat dan ke atas) b. Pegawai yang diuntukkan Rumah Khas Jawatan. . d.PERINTAH-PERINTAH AM 179 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------c. h. i.00 sebulan Sewa rumah kerajaan: a. Pegawai diami rumah kerajaan kelas tinggi daripada yang ia layak (kerana ada kekosongan). penolong jururawat dsb) = = = = RM 7. Mereka yang diami rumah kerajaan dengan percuma atau. d. Pegawai Rendah Asrama: a. Jika rosak sebab penghuni sendiri. Pegawai diami rumah kerajaan kelas lebih rendah daripada yang ia layak (kerana tiada rumah yang ia layak). c. Sewa bermula pada hari masuk. Wader. Apabila hendak keluar. kena bayar sewa 2 kali ganda. Pegawai Tingkatan tertinggi “A” ke atas. Pegawai Kanan (termasuk Inspektor Polis) b. Pegawai Rendah (spt. Tidak boleh disewa kepada orang lain. Dilarang bercucuk tanam/ berternak di kawasan rumah. Sewa rumah kerajaan: a. Jika tidak lapor. e. Ahli bomba hingga Pegawai Bomba Tingkatan 1. b. isi borang dan lapor kepada JKR dan Pegawai Perumahan tidak kurang daripada 14 hari sebelum keluar. b. d. keluarga dan orang gajinya sahaja. elektrik dan telefon tanggungan sendiri. c. Bil-bil air. Laporkan sebarang kerosakan kepada JKR. kena bayar juga. Isi borang dan lapor kepada Pegawai Perumahan dan Ketua Pejabat sebagai maklumat untuk pemotongan gaji (sewa rumah kerajaan). Pegawai yang diarah berkongsi rumah kerajaan.00 sebulan RM 7. ii. f. Pegawai Penjara hingga Pegawai Besar. Isi borang khas JKR untuk masuk dan tandatangan penerimaan barang/ perkakas/ peralatan/ perabot yang ada di dalamnya. c. Yang tidak perlu bayar sewa rumah kerajaan: i. Prosedsur masuk dan keluar rumah kerajaan: a. Pegawai yang diami rumah yang bukan kelas ia layak. termasuk perabot (jika dilengkapkan). jika ingkar. kena bayar sewa 2 kali ganda. Pegawai beli rumah dengan pinjaman perumahan kerajaan.50 sebulan RM 5. iii. e. bayar sewa ikut kelas layak. Pegawai yang diami rumah kerajaan/ rumah yang disewa khas oleh kerajaan dalam/ luar negeri perlu bayar sewa. dibayar dengan potongan gaji. pegawai kena bayar kos pembaikan. bayar ikut kelas rumah yang didiaminya itu. tapi masih diami rumah kerajaan. Untuk kediaman pegawai. g. e. Pegawai yang dikehendaki diami Rumah Jabatan. Sewa mes dan asrama: Mes: a. b. iv.

Doktor prevet: Doktor perubatan/ pergigian yang berdaftar tetapi tidak berkhidmat dengan kerajaan. Kandungan Bab F . BAB F: Peristilahan: Perubatan 1. b. Dibentuk oleh Ketua Jabatan Perubatan Negeri atau oleh Ketua Yayasan Perubatan Persekutuan. Ahli-Ahli Lembaga: i. Hospital Kerajaan b. Rumah yang dibeli dengan pinjaman kerajaan itu terletak jauh daripada tempat kerja. Keluarga Pegawai: a. Janda/ balu pegawai yang belum berkahwin lain 4. gantian dan sebagainya oleh JKR setelah dipohon/ dilapor oleh Ketua Jabatan. Tidak kurang daripada 2 orang pegawai perubatan ii. Salah seorang daripadanya pakar penyaakit yang berkaitan dengan kes iii. Dalam keadaan tertentu. Klinik Kerajaan d. doctor prevet juga boleh dilantik jika cukup syarat 6. Urusan pembaikan. Anak-anak sendiri. ubahsuai. Tanggungjawab Ketua Jabatan terhadap bangunan pejabat kerajaan: i. termasuk yang berkhidmat dengan Hospital Universiti dan Angkatan tentera Malaysia. Pengurusan bangunan-bangunan pejabat kerajaan: a. d. Jagaan/ seliaan di bawah Ketua Jabatan yang pejabatnya terletak di bangunan itu. anak tiri. Isteri/ suami pegawai b. peralatan dan kawasannya. cat semula. Doktor Panel: Doktor prevet yang sijil sakit (MC)nya diiktiraf kerajaan 5. Hospital Universiti c. iii. Melaporkan sebarang kerosakan. Lembaga Perubatan: a. Hospital: a. Pegawai Perubatan: Doktor Perubatan/ Pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. b. pindaan. c. Yayasan-Yayasan Perubatan Persekutuan 3. ii. Menjaga kebersihan bangunan. 2. anak angkat berdaftar c. Terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Mencadangkan pengubahsuaian jika dipelukan.PERINTAH-PERINTAH AM 180 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ii.

f. vi. Pegawai/ keluarga yang Lembaga Perubatan sahkan ia perlu dirawat di luar negeri. (termasuk yang bertugas di Hospital Universiti. Masuk wad hospital di luar ibupejabat sebab cedera/ sakit masa bertugas di luar ibupejabat. e. b. 3. c. d. Pegawai/ keluarga dapat rawatan. Pegawai/ keluarga yang perlukan rawatan di luar negeri sebab ketiadaan rawatan untuk penyakitnya di Malaysia. boleh tuntut elaun perjalanan. Jemaah Pegawai: i. b. 2. b. Pegawai masih tidak sihat setelah cuti-cuti sakitnya sudah habis. Pesara/ keluarga juga layak dapat semua kemudahan seperti di atas. ubat. Pegawai tercedera ketika bertugas. iii. Pegawai Bahagian ‘iv’ yang bergaji di bawah RM 360 vii. Pegawai wanita/isteri pegawai bersalin di tempat lain daripada hospital/ klinik kerajaan dan dirawat oleh pegawai perubatan. Lembaga Perubatan dirujuk apabila: a. Hospital Tentera dan di klinik/ hospital kerajaan). Mesti dapatkan rawatan di hospital/ klinik kerajaan yang terdekat. termasuk bayaran perundingan (jika ada kes). kusta dan barah. akan dikenakan bayaran kecuali di atas nasihat pegawai perubatan supaya bersalin di rumah. c. Penyakit tibi. (Laporan Lembaga Perubatan dihantar kepada Ketua Jabatan dan Kuasa tertentu yang perlukannya. Pelatih di bawah Kementerian Kesihatan. f. bekalan alat-alat ortopedik dan anggota palsu percuma di hospital/ klinik kerajaan (tidak termasuk gigi palsu). Begitu juga keluarga pegawai yang telah meninggal (samada meninggal semasa berkhidmat atau semasa sudah bersara. d. iv. Jika pegawai perubatan/ pergigian tempatan sahkan ia perlu ke hospital/ klinik di tempat lain. Yang mengidap penyakit merebak ii.PERINTAH-PERINTAH AM 181 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. boleh ditimbangkan oleh Jemaah Pegawai untuk dirawat di luar negeri dengan belanja kerajaan. Rawatan perubatan untuk pegawai dan keluarganya: a. Rawatan dengan doctor prevet tanggung sendiri. Ketua Setiausaha Negara ii. e. g. Pesara yang pencennya tidak melebihi RM 180 . Pegawai perubatan sahkan tiada harapan boleh sembuh. Ketua Setiausaha Perbendaharaan iii. masuk wad kena bayar. Walaupun rawatan/ ubat percuma. Ketua Pengarah Kesihatan g. Pegawai Perkhidmatan Kesihatan/ Perubatan sendiri. Telah bercuti sakit 45 hari setahun selama 3 tahun berturut-turut. asalkan ia telah masuk ke skim berpencen). Pegawai diragui tentang kesihatan fizikal/ otaknya. Anak pegawai masuk wad sebagai murid sekolah (untuk wad kelas 2 sahaja). termasuk belanja seorang lain yang mengiringinya. Pegawai/ keluarga masuk wad: a. Masuk wad percuma untuk: i. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iv. v.

c. pemerosesan. Waktu makan: i. Masuk wad kelas lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang dilayaki. 11. Kerja-kerja kecemasan b.15 tgh – 2. Tinggal di atas panggilan (stanby) . Kerja yang perlu buat lebih daripada bidang tugas biasa d. iii. Semua pegawai dalam kumpulan sokongan kecuali anggota polis. Pegawai yang layak dapat bayaran lebih masa: a. Hari penuh: 8.00 – 4. d.00 petang (Jumaat di Sabah/Sarawak) d. 12. Pejabat yang perlukan waktu bekerja yang berlainan mesti pohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Jumaat – Pegawai Islam boleh keluar mulai 12.Negeri-negeri lain c. e. Bayaran wad cara potongan gaji setelah keluar wad. Waktu bekerja: a.0 pagi-1245 tengahari i. a. Kandungan Perintah Am Bab “G” 2. Kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa terhad e. 12. Kerja Kecemasan: Sebarang tugas yang diistiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa. Kerja malam: c. b. misalnya memulihkan semula perhubungan/ perkhidmatan penting yang terputus/ terganggu. 4.00 pagi hingga 10 malam. bomba. penjara dan tentera.45 petang (Jumaat di Semenanjung). BAB G: Waktu Bekerja Lebih Masa 1. Bayaran wad: a.00ptg ini b. kena bayar ikut kadar kelas yang dimasuki. Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguhkan c. b.00 petang (hari penuh selain Jumaat) ii. Sabtu . Waktu bekerja bukan pejabat: i. Pegawai kena kemukakan Surat Akuan Pejabatnya ketika hendak masuk wad. Syarat-syarat dapat bayaran lebih masa: a. f. Kerja bersambung : 8 jam sehari ii. Kerja siang: Giliran bertugas tambahan antara 6. e. Kadar bayaran wad adalah sama bagi pegawai dan keluarga. Kelantan dan Terengganu ii. penyeliaan dan pengawasan. b. Khamis – Kedah.00 tghari. Meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter.30 pagi – 2.PERINTAH-PERINTAH AM 182 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.15 tgh – 2. Masuk wad 12 jam dikira sebagai 1 hari. Hari separuh: 8. Kerja tidak bersambung : 12 jam sehari 3.

Pegawai-pegawai lain dan situasi–situasi yang melayakkannya menuntut elaun lebih masa: a. Pegawai-pegawai lain boleh dapat bayaran lebih masa jika diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. termasuk hari minggu/ hari kelepasan am yang melebihi 14 hari berturut-turut. Kakitangan Rendah/ Buruh Kasar yang dipanggil bertugas lebih daripada masa bekerja biasa setiap hari. b. Tempoh waktu bayaran lebih masa: Masa menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa. Juruteknik. c. (kecuali Tingkatan Tertinggi/ Khas) dan pegawai lain yang setaraf boleh dapat bayaran lebih masa apabila menyelia pekerja sambilan atau buruh kontrak yang lebih masa bertugas biasa. layak mendapat bayaran lebih masa mulai hari ke-15. Kumpulan Perkeranian dan Teknik. . Formula bagi mengira bayaran lebih masa untuk satu jam: Gaji sebulan x 12 313 x 8 7. termasuk masa perjalanan dari rumah/ pejabat ke tempat bertugas (pergi dan balik). 6.PERINTAH-PERINTAH AM 183 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful