Jenis Binatang (Dawaab) Haram Sebagian jenis binatang (dawaab) yang haram dimakan, antara lain gajah, himar

, bighal, warak (badak), macan, kera, lutung, anjing, sekalian binatang yang punya kuku panjang, siyung dan gigi pan-jang, kuwuk, kucing, tikus, bajing, kelabang, kalajengking, semut, gendon, tokek, cicak, kemlandingan (laba-laba), coro (kecoak) dan ulat. Memenuhi nasihat dari Syaikh dipandang perlu mencantumkan nama-nama jenis binatang (dawaab) yang haram dimakan sebagai pelengkap dari sejumlah nama-nama binatang haram yang sudah disebutkan di atas. Nama-nama jenis binatang haram itu antara lain: Singa, bengkarung, Ular dengan berbagai jenisnya, orang hutan, buaya, serigala, babi hutan, beruang, kaki seribu (luloh) kura-kura, arnab (seperti tikus), kucing hutan, musang, biawak pasir, zahafah, dza-rabanun (sebesar kucing warna abu kehitam-hitaman amat busuk). Ibnu miqridl (warna-nya kekuning-kuningan, penangkap merpati sering mengoyakoyak kain lebih besar dari tikus), blekicot, hinzirul hindi, zarafah dan lainnya.