Jurnal Perancangan Aktiviti Kokurikulum

Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1. Masalah / Peristiwa Hari ini saya telah menghadapi masalah pengurusan masa untuk perbincangan, sebagaimana yang telah dirancangkan. Terdapat aktiviti perbincangan atau berkolaborasi dengan rakan yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak mempunyai masa yang sesuai. Hal ini menimbulkan masalah bagi menentukan aktiviti yang hendak dirancangkan selama 20 minggu atau bersamaan dengan satu penggal persekolahan khususnya. 2. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya tidak dapat dijalankan dengan baik ekoran daripada kekangan masa yang dihadapi oleh rakan-rakan yang lain. Di samping itu, masalah masa perbincangan ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti mesyuarat staf, aktiviti kursus-kursus dan hari sukan sekolah yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa seperti yang telah dirancangkan. 3. Cadangan Tindakan Susulan a.) b.) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti sekolah supaya proses perbincangan dan berkolaborasi dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain. : : : : 1/6 Minggu Pertama Masalah pengurusan masa untuk perbincangan.

c.)

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu perancangan kokurikulum selama 20 minggu yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.

Disemak oleh, Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

..... 3..................... Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh satu minggu..... : .. Minggu ini saya telah menghadapi masalah untuk merancang aktiviti untuk Tunas Puteri kerana saya tidak mempunyai aktiviti yang tepat selaras dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh Pendidikan..................... .. Masalah / Peristiwa : : : : 2/6 Minggu keMasalah Mendapatkan aktiviti mingguan Tunas Puteri... Disemak oleh................... 2...................... Tandatangan : .) c............. Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) dan Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM)...... 4.............. Saya akan menjalankan aktiviti bersama-sama dengan Tunas Puteri sekolah agar saya mendapat gambaran yang jelas mengenai Tunas Puteri sekolah.... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ........Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1............................. Cadangan Tindakan Susulan a........ : .... Nama Tarikh : ......) Saya sepatutnya bertanya dan mendapatkan bahan-bahan keperluan dari Penyelaras Tunas Puteri Sekolah.......... saya masih menganggap bahawa aktiviti Tunas Puteri adalah sama dengan aktiviti Pengakap.. Analisis Masalah ini timbul kerana.............................................. Saya juga akan menjadikan ini sebagai pengajaran supaya saya senantiasa membuat persiapan yang sewajarnya ketika saya dipanggil berkursus atau terlibat dengan aktiviti sekolah ke tempat yang tidak mempunyai capaian internet....) b....... Nama Tarikh : ..........................

kerjasama dan sebagainya.) Untuk menyelesaikan masalah ini saya sepatutnya membawa modem atau ‘Broadband’ agar saya mudah untuk mendapat capaian internet yang baik. Walaubagaimanapun. kesukanan.) c. kepegawaian. Perancangan aktiviti berdasarkan silibus pengajaran dan pembelajaran amatlah penting kerana ianya dapat membantu dari sahsiah. Saya sepatutnya membahagikan masa agar saya dapat melakukan tugasan ini dengan perancangan mingguan ini dapat disiapkan mengikut jadual saya. . hasil yang saya dapat 2.) b. Sepanjang merancang aktiviti. Saya sepatutnya membawa buku perancangan aktiviti unit beruniform tunas puteri agar saya dapat menyiapkan tugasan saya. saya Cuma memperolehi bahan rujukan dari Buku panduan aktiviti Tunas Puteri. 3. Cadangan Tindakan Susulan a. 4. saya terpaksa menghadiri kursus dan menghadapi gangguan internet di kawasan kediaman saya. selain itu kedudukan tempat kami berkursus tidak mempunyai capaian jalur lebar internet atau wifi. Minggu ini saya telah menghadapi masalah untuk mendapatkan sumber rujukan untuk menyiapkan tugasan kokurikulum saya.Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 3/6 Minggu keMasalah Sumber Rujukan . Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh dua minggu . Analisis Masalah ini timbul kerana.

. : ........ Saya perlu mendapatkan bantuan rakan yang mahir dalam mengguakan kedua-dua perisian ini.... Analisis Ini disebabkan saya menggunakan dua paparan yang berlainan dan bentuk kertas yang berlainan iaitu berbentuk ‘landskap’ ...... pada mulanya saya tidak menghadapi masalah yang rumit kerana saya membuat jadual menggunakan ‘microsoft exel’ setelah siap saya membuat salinan jadual tersebut kepada fail yang lain iaitu ke dalam ‘microsoft word’ saya dapati semua ‘margin’ jadual saya tidak sesuai dengan paparan tersebut....... Tandatangan : ................................... Cadangan Tindakan Susulan a... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh 5 hari dengan mendapatkan bantuan rakan dan menyiapkan jadual yang sama kedalam paparan ‘microsoft word’............. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ....... Mempelajari kaedah atau teknik yang lebih mudah untuk membuat perubahan yang mudah semasa menggunakan kedua-dua perisian ini....................) c. selain itu.......... Masalah / Peristiwa : : : : 4/6 Minggu keMembuat jadual perancangan 20 minggu... Disemak oleh.................... 4............................ saya akan berusaha untuk mempelajari kaedah yang mudah untuk membuat perubahan yang mudah menggunakan aplikasi yang sesuai... .) Saya terpaksa membuat semula jadual yang sama ke dalam bentuk ‘microsoft word’...................... 3....................... tulisan dan margin yang digunakan terlalu besar sehingga muatan pada paparan ‘microsoft word’ tidak dapat menampung jadual yang besar.......................Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1. 2.. Nama Tarikh : ........ Minggu ini saya telah membuat jadual perancangan mingguan kokurikulum...... : .. Selain itu.... Nama Tarikh : ....) b..........................

...... tidak menggunakan ruang dan kawalan yang besar agar aktiviti murid dapat dikawal. Disemak oleh....) 4...... Minggu ini saya telah menghadapi masalah untuk menjalankan aktiviti mengikut sukatan yang telah dirancang................ bersedia dengan apa-apa kemungkinan pada minggu yang akan datang dan mengambil langkah berjaga-jaga........... guru tunas puteri kebanyakannya mengikuti seminar di sekolah saya....... Nama Tarikh : ..................................... : .................................. Saya sepatutnya meminta bantuan kakak berenam supaya dapat membantu saya melakukan aktiviti bersama dengan murid yang lain........... 2.... Tandatangan : ...................... sama ada membuat aktiviti di dalam kelas atau satu tempat yang luas dan tertutup................ Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ...........Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1..... ............ kerana faktor cuaca dan kerjasama guru di sekolah saya..... 3...... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba menyelesaikan permasalahan ini serta merta...................... Masalah / Peristiwa : : : : 5/6 Minggu keMenjalankan aktiviti mengikut sukatan ................ Nama Tarikh : .. : ....) Untuk menyelesaikan masalah cuaca saya hendaklah mempunyai dua perancangan iaitu pelan A dan Pelan B... Cadangan Tindakan Susulan a... Analisis Masalah ini timbul kerana faktor cuaca kerana aktiviti praktikal yang saya jalankan memerlukan saya berada di luar kelas.............) c........ Ketika kekurangan guru yang terlibat saya sepatutnya membuat aktiviti yang lain... b...

...... : ..... Disemak oleh............... setiap penganjuran program yang besar saya mengahadapi masalah dalam kerjasama dan kesuntukan masa untuk melantik setiap pegawai-pegawai yang terlibat dalam aktiviti perkhemahan............) c.......... Saya hendaklah membuat surat lantikan kepada setiap pegawai dengan lebih awal agar mereka dapat membuat persiapan dan membatu apa-apa yang kurang dan perlu diperbaiki.. Selain itu............... : ............... Masalah / Peristiwa : : : : 6/6 Minggu keMenganjurkan aktiviti perkhemahan bersepadu. 3... Dengan mengambil ikhtibar dari tahun-tahun sebelum ini saya terpaksa membuat perancangan awal untuk membuat kertas cadangan dan merancang program perkhemahan bersepadu agar proses aktiviti berjalan dengan lancar... b...... Analisis Kebiasaannya.Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1...... Saya hendaklah membuat mesyuarat dan perjumpaan dengan lebih awal dan kerap agar setiap aktiviti berjalan dengan lancar nanti................. 2................................. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ..... Nama Tarikh : .... Cadangan Tindakan Susulan a............ Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba menjalankan proses ini dengan segera dan semua proses lantikan..................... Tandatangan : ....................) 4......... Nama Tarikh : .. mesyuarat dan perjumpaan siap dijalankan 3 minggu sebelum aktiviti perkhemahan bermula.................................................) Saya patut membuat perancangan kertas cadangan lebih awal dan merancang satu tarikh yang sesuai agar semua guru dan pegawai-pegawai dari luar boleh terlibat dengan program ini. ................. lambakan aktiviti hujung tahun juga menyebabkan saya terpaksa meminda tarikh beberapa kali agar tidak bertembung dengan aktiviti-aktiviti yang lebih penting.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful