Jurnal Perancangan Aktiviti Kokurikulum

Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1. Masalah / Peristiwa Hari ini saya telah menghadapi masalah pengurusan masa untuk perbincangan, sebagaimana yang telah dirancangkan. Terdapat aktiviti perbincangan atau berkolaborasi dengan rakan yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan kerana tidak mempunyai masa yang sesuai. Hal ini menimbulkan masalah bagi menentukan aktiviti yang hendak dirancangkan selama 20 minggu atau bersamaan dengan satu penggal persekolahan khususnya. 2. Analisis Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya tidak dapat dijalankan dengan baik ekoran daripada kekangan masa yang dihadapi oleh rakan-rakan yang lain. Di samping itu, masalah masa perbincangan ini juga wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti mesyuarat staf, aktiviti kursus-kursus dan hari sukan sekolah yang telah mengambil masa yang agak lama sehingga mengurangkan masa seperti yang telah dirancangkan. 3. Cadangan Tindakan Susulan a.) b.) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. Saya akan menyediakan plan A dan plan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti sekolah supaya proses perbincangan dan berkolaborasi dapat berjalan lancar dengan masa yang telah dirancangkan . Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain. : : : : 1/6 Minggu Pertama Masalah pengurusan masa untuk perbincangan.

c.)

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi secepat mungkin sudah tentu perancangan kokurikulum selama 20 minggu yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.

Disemak oleh, Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............................................. Nama Tarikh : ............................................. : .............................................

.... Minggu ini saya telah menghadapi masalah untuk merancang aktiviti untuk Tunas Puteri kerana saya tidak mempunyai aktiviti yang tepat selaras dengan sukatan yang telah ditetapkan oleh Pendidikan.............. Saya juga akan menjadikan ini sebagai pengajaran supaya saya senantiasa membuat persiapan yang sewajarnya ketika saya dipanggil berkursus atau terlibat dengan aktiviti sekolah ke tempat yang tidak mempunyai capaian internet.. 4.. Analisis Masalah ini timbul kerana............................ Tandatangan : ........... : .......Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1...................... Masalah / Peristiwa : : : : 2/6 Minggu keMasalah Mendapatkan aktiviti mingguan Tunas Puteri................. Nama Tarikh : .........................) c........... saya masih menganggap bahawa aktiviti Tunas Puteri adalah sama dengan aktiviti Pengakap......................... 3............. Cadangan Tindakan Susulan a..................... 2.. Saya akan menjalankan aktiviti bersama-sama dengan Tunas Puteri sekolah agar saya mendapat gambaran yang jelas mengenai Tunas Puteri sekolah.......... Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah pembimbing di samping berbincang dengan rakan-rakan yang lain............. Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) dan Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM)........... Disemak oleh....... Nama Tarikh : ..) b.. ........... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh satu minggu... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ................. : ......) Saya sepatutnya bertanya dan mendapatkan bahan-bahan keperluan dari Penyelaras Tunas Puteri Sekolah...

selain itu kedudukan tempat kami berkursus tidak mempunyai capaian jalur lebar internet atau wifi. kepegawaian. Perancangan aktiviti berdasarkan silibus pengajaran dan pembelajaran amatlah penting kerana ianya dapat membantu dari sahsiah.Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : 3/6 Minggu keMasalah Sumber Rujukan . 4. Saya sepatutnya membawa buku perancangan aktiviti unit beruniform tunas puteri agar saya dapat menyiapkan tugasan saya. kerjasama dan sebagainya. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh dua minggu . kesukanan. Walaubagaimanapun. hasil yang saya dapat 2. 3. saya Cuma memperolehi bahan rujukan dari Buku panduan aktiviti Tunas Puteri. Minggu ini saya telah menghadapi masalah untuk mendapatkan sumber rujukan untuk menyiapkan tugasan kokurikulum saya.) c.) Untuk menyelesaikan masalah ini saya sepatutnya membawa modem atau ‘Broadband’ agar saya mudah untuk mendapat capaian internet yang baik. Analisis Masalah ini timbul kerana.) b. Sepanjang merancang aktiviti. saya terpaksa menghadiri kursus dan menghadapi gangguan internet di kawasan kediaman saya. Saya sepatutnya membahagikan masa agar saya dapat melakukan tugasan ini dengan perancangan mingguan ini dapat disiapkan mengikut jadual saya. . Cadangan Tindakan Susulan a.

saya akan berusaha untuk mempelajari kaedah yang mudah untuk membuat perubahan yang mudah menggunakan aplikasi yang sesuai... Masalah / Peristiwa : : : : 4/6 Minggu keMembuat jadual perancangan 20 minggu....... Saya perlu mendapatkan bantuan rakan yang mahir dalam mengguakan kedua-dua perisian ini... : ... 2.............. 4................ Nama Tarikh : ......... Selain itu...................... pada mulanya saya tidak menghadapi masalah yang rumit kerana saya membuat jadual menggunakan ‘microsoft exel’ setelah siap saya membuat salinan jadual tersebut kepada fail yang lain iaitu ke dalam ‘microsoft word’ saya dapati semua ‘margin’ jadual saya tidak sesuai dengan paparan tersebut.) b................................................. Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh 5 hari dengan mendapatkan bantuan rakan dan menyiapkan jadual yang sama kedalam paparan ‘microsoft word’.... Cadangan Tindakan Susulan a....... Analisis Ini disebabkan saya menggunakan dua paparan yang berlainan dan bentuk kertas yang berlainan iaitu berbentuk ‘landskap’ .................. tulisan dan margin yang digunakan terlalu besar sehingga muatan pada paparan ‘microsoft word’ tidak dapat menampung jadual yang besar........... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : .......Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1.. Nama Tarikh : ..........) Saya terpaksa membuat semula jadual yang sama ke dalam bentuk ‘microsoft word’.................. Mempelajari kaedah atau teknik yang lebih mudah untuk membuat perubahan yang mudah semasa menggunakan kedua-dua perisian ini........) c........ selain itu....... Minggu ini saya telah membuat jadual perancangan mingguan kokurikulum........ .................. 3. Tandatangan : ................. : ................ Disemak oleh....

....................................... Tandatangan : . b...... : ....... Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba menyelesaikan permasalahan ini serta merta.. guru tunas puteri kebanyakannya mengikuti seminar di sekolah saya..........Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1.................... Nama Tarikh : .... Masalah / Peristiwa : : : : 5/6 Minggu keMenjalankan aktiviti mengikut sukatan ........................................ Disemak oleh................) c... bersedia dengan apa-apa kemungkinan pada minggu yang akan datang dan mengambil langkah berjaga-jaga.............. Minggu ini saya telah menghadapi masalah untuk menjalankan aktiviti mengikut sukatan yang telah dirancang... Nama Tarikh : ... Cadangan Tindakan Susulan a...... tidak menggunakan ruang dan kawalan yang besar agar aktiviti murid dapat dikawal. .. Saya sepatutnya meminta bantuan kakak berenam supaya dapat membantu saya melakukan aktiviti bersama dengan murid yang lain...) 4.. Analisis Masalah ini timbul kerana faktor cuaca kerana aktiviti praktikal yang saya jalankan memerlukan saya berada di luar kelas. Ketika kekurangan guru yang terlibat saya sepatutnya membuat aktiviti yang lain........ 2............) Untuk menyelesaikan masalah cuaca saya hendaklah mempunyai dua perancangan iaitu pelan A dan Pelan B............... sama ada membuat aktiviti di dalam kelas atau satu tempat yang luas dan tertutup............. kerana faktor cuaca dan kerjasama guru di sekolah saya. : .............................. Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : ............... 3..............

....... lambakan aktiviti hujung tahun juga menyebabkan saya terpaksa meminda tarikh beberapa kali agar tidak bertembung dengan aktiviti-aktiviti yang lebih penting............ Tandatangan : ... Masalah / Peristiwa : : : : 6/6 Minggu keMenganjurkan aktiviti perkhemahan bersepadu. b...... : ......... setiap penganjuran program yang besar saya mengahadapi masalah dalam kerjasama dan kesuntukan masa untuk melantik setiap pegawai-pegawai yang terlibat dalam aktiviti perkhemahan.............. mesyuarat dan perjumpaan siap dijalankan 3 minggu sebelum aktiviti perkhemahan bermula........................... Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : .... 2.............. Disemak oleh...................... Selain itu........ Analisis Kebiasaannya......) 4..........Bilangan Jurnal Minggu Merancang Aktiviti Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal 1.... Saya hendaklah membuat mesyuarat dan perjumpaan dengan lebih awal dan kerap agar setiap aktiviti berjalan dengan lancar nanti........... : ................ Cadangan Tindakan Susulan a... Saya hendaklah membuat surat lantikan kepada setiap pegawai dengan lebih awal agar mereka dapat membuat persiapan dan membatu apa-apa yang kurang dan perlu diperbaiki..... Nama Tarikh : ............) c.) Saya patut membuat perancangan kertas cadangan lebih awal dan merancang satu tarikh yang sesuai agar semua guru dan pegawai-pegawai dari luar boleh terlibat dengan program ini....... ................... 3........................ Tempoh Masa Tindakan Susulan Saya akan cuba menjalankan proses ini dengan segera dan semua proses lantikan..................... Nama Tarikh : ............ Dengan mengambil ikhtibar dari tahun-tahun sebelum ini saya terpaksa membuat perancangan awal untuk membuat kertas cadangan dan merancang program perkhemahan bersepadu agar proses aktiviti berjalan dengan lancar.............