marilah sejenak kita berdoa, berzikir, bertafakkur, bertaubat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

karena kita hidup ini tidak hanya di dunia, tetapi ada kehidupan yang lebih kekal yaitu Akhirat.. semoga kita muslimin dan muslimat senantiasa termasuk golongan orang selalu mendapat rahmat serta ridho dari Allah. amin allahumma amiin... Bismillaahirrohmaanirrohiim.. Alhamdulillahi robbil ‘alamin, Hamdan syakirin hamdan na’imin hamdan yuwafi ni’mahu wa yukaafi maziidah, ya robbana ya robbana lakal hamdu kama yambaghi lijalaalika wajhika wa’adhiimi sulthoonik Allahumma sholli wa shollim ‘ala muhammad wa 'ala aali muhammad… Ya Allah.. ya Tuhan kami, kami memohon..memohon ampunan-Mu, memohon belas kasih-Mu, memohon pertolongan-Mu ya Allah, karena Engkaulah segala puji, ya Allah, Engkau yang patut kami sembah, ya Allah, Engkau tempat kami meminta ya Allah… Ya Allah…Duhai Tuhan sekalian alam… Ya Allah..Pencipta alam semesta… Ya Allah..Pencipta manusia Ya Allah.. Pencipta kehidupan tiada yang pantas kami sembah, yang kami taati kecuali Engkau, ya Allah… Ya Allah.. ya Tuhan kami… berilah kesejahteraan kepada teladan kami ya Allah, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, dan para sahabatnya, ya Allah… sebagaimana kesejahteraan yang Engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim.. Ya Allah… ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah… Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah… Maafkanlah kebodohan-kebodohan kami, ya Allah… Ya Allah.. yang menurunkan Islam… Jadikanlah alquran dan assunnah sebagai pegangan hidup kami, ya Allah.. Penjelas urusan-urusan kami ya Allah.. pengobat gundah gulana kami, ya Allah.. penerang kejahiliyahan kami, ya Allah… Ya Allah ya arhamar roohimin… Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.. tunjukkan kepada kami jalan hidup yang lurus, ya Allah.. dan jangan palingkan hati kami ke arah kesesatan ya Rabb setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, ya Allah… Robbanaa laa tuzighquluubana ba’da idzhadaitana wa hablana min ladunka rohmatan innaka antal wahhab… Ya Allah…ya Rozaq… Ya Allah ya muqollibal quluub… Kuatkanlah keimanan kami ya Allah… Bahwa rizki semua mahluk berada di tangan-Mu ya Allah.. Kami sadar ya Allah… selama ini kami selalu melupakan Engkau, ya Allah… Kami selalu berlumuran dosa-dosa dan maksiat, ya Allah… Kami lalaikan perintah-Mu ya Allah… Kami jarang memenuhi panggilan azan, ya Allah… untuk menghadap-Mu ya Allah…

dengan kehinaan hamba dan dengan Maha Perkasanya Engkau... ya Allah… Lembutkanlah hati kami untuk mereka.. indahnya lantunan alquran… Ya Allah… duhai Engkau Tuhan yang paling belas kasih… Ampunilah kami ya Allah… Lindungilah kami ya Allah… bimbinglah kami ya Allah… Ya Allah. . dari godaan orang-orang jahat. ya Allah. maka tolonglah kami terhadap kaum kafir... ya Allah… Ya Allah ya Tuhan kami… Engkau telah memberikan telinga ini. Engkaulah penolong kami. ya Rohman ya Rohim…. kami dapat melihat wajah teman-teman kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. bisa bermain dengan teman-temannya. sehingga kami dapat melihat. ya Rohman ya Rohim…. kami dapat melihat indahnya alam ini. Ya Allah ya Tuhan kami… janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. dan rahmatilah kami. ampunilah kami. Duhai Tuhan yang Paling belas kasih. ya Allah… Ibu kami merawat kami dari kami kecil sampai sekarang. Beri maaflah kami. bisa menjadi orang sukses... ya Allah… kami dapat melihat wajah kedua orang tua kami. ya Allah… Ya Allah. Lunakkanlah hati kami untuk mereka. dengan ketidaktahuan hamba dan dengan Maha Mengetahuinya Engkau. bisa meraih cita-citanya untuk menjadi orang sukses” Ya Allah. ya Rohman ya Rohim….. Ya Allah. Setiap hari ibu merawat kami. Ya Allah… Ya Allah. ya Allah.... ya Allah. Kami mohon ya Allah… Ampunilah dosa kedua orang tua kami.. ya Allah… sehingga kami dapat mendengar indahnya kicauan burung di pagi hari… sehingga kami dapat mendengar indahnya suara azan. ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami… Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.Padahal Engkau telah memberikan mata ini ya Allah. Orang tua kami telah merawat kami. dari segala bentuk macam fitnah. Tuhan sekalian alam… Kami berlindung kepada-Mu ya Allah… dari godaan syetan. “Biarkan saya mati. Ya Allah.. ya Allah… Rendahkanlah perkataan kami di hadapan mereka... asalkan anak saya bisa hidup. Tuhan sekalian alam… Ya Allah.. bisa tumbuh dewasa. dari orang sesat dan menyesatkan. seolah-olah ibu berkata. membimbing kami. tolonglah hamba. ya Allah… Begitu sakit dan payahnya ibu melahirkan kami ya Allah… Berjuang saat ibu melahirkan kami ya Allah… Ketika itu. ya Allah.

ya Allah. “ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami.. ayah tersenyum bangga. Ya Allah. ya Allah… Ibu mencuci pakaian kami. menyusui kami. ya Allah. jadikanlah anak kami ini anak yang sholeh. dengan ikhlas beliau melakukannya. hujan.. Tuhan sekalian alam… . ya Allah… ketika kami lahir. sesekali beliau sakit. ya Allah. dan selalu memberi makanan yang sehat kepada kami. ya Allah. agar kami tidak kelaparan. anak yang bisa mengangkat derajat keluarganya” Ya Allah ya Tuhan kami… Ayah bekerja keras memenuhi segala kebutuhan kami. ya Allah. ya Allah.mendoakan kami. pikiran dan tenaganya untuk kami . ya Allah. namun ibu tidak pernah mengeluh sedikitpun kepada kami. bekas kotoran kami. keringat yang bercucuran senantiasa ayah lewati.… Ya Allah ya Tuhan kami… Begitu juga dengan ayah kami. ya Allah… Ya Allah… setelah itu segera bergegas ke dapur. ya Allah. air matanya membasahi pipinya yang indah. ya Allah. mencukupkan segala keperluan kami. yang kulitnya mulai mengeriput. Ya Allah. ibu tidak pernah mengharap balasan dari kami. ya Allah. agar kami tidak terlambat ke sekolah. ya Allah.. yang tubuhnya tak sekekar dulu. ibu sholat tahajud. tapi beliau tetap berusaha bangkit agar kami sekeluarga dapat makan. ya Allah. Tapi sesekali beliau tidak pernah mengeluh… Tubuhnya kini mulai keriput ya Allah. ya Allah. ya Allah. ya Allah… Dikala malam ibu bangun. anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya. ibu tidak pernah mengeluh. ya Allah. ya Allah… Ya Allah ya Tuhan kami… Ibu masih sangat cinta kepada kami. ya Allah… makanan selalu sudah tersedia di meja makan. agar kami dapat belajar dengan baik. ya Allah… Ya Allah ya Tuhan kami… Namun saat ini ibu tidak sekokoh dulu lagi. ya Allah… semuanya ibu kerjakan untuk kami… Begitu juga ketika kami pulang. ya Allah… seraya berkata. ya Allah. beliau bekerja seorang diri. apa yang kami minta ayah selalu berusaha untuk mengabulkannya. rambutnya yang mulai memutih. ya Allah… Rambutnya mulai memutih… Kulitnya mulai keriput. ya Allah. yang rambutnya kini mulai memutih. Ketika kami kecil. ibu mendoakan kami. betapa banyak biaya yang ayah keluarkan untuk kami. ya Allah… Walau perih. siang malam ibu menjaga kami. ibu menyiapkan sarapan kami. merawat kami ketika kami sakit..

ya Allah. mendoakan kami. berapa lama lagi kami dapat berkumpul dengannya. lebih-lebih dosa kami kepada guru-guru kami ya Allah. sebelum kami mendengar orang-orang yang mengiringi jasad orang tua kami menuju pemakaman membacakan: “Laa ilaaha illallah. berapa lama lagi kami dapat merasakan indahnya kasih sayang mereka. ya Allah. ya Allah Ya Rabb… sungguh kami tidak tahu. Laa ilaaha illallah. mungkin kami sering berbicara kejelekan teman kami sendiri ya Allah. ya Allah. ampunilah dosanya ya Allah. yang . ya Allah… Ya Allah… izinkanlah kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. sebelum kami berpisah dengannya. Ya Allah. yang sering kami membuatnya repot ya Allah. menghisap tenaganya. di tempat kediaman-Mu yang dinaungi kemuliaan-Mu. maafkanlah kesalahannya ya Rabb. dan bertambah besar pahala untuknya ya Allah… ya Allah. ya Allah. mencukupi segala kebutuhan kami ya Allah. jadikanlah doa yang tulus dari guru-guru kami Engkau kabulkan ya Allah. mungkin kami pernah menyakiti hatinya tanpa alasan ya Allah. Tuhan sekalian alam… Hari ini kami bertobat ya Allah. atau derita karena kami ya Allah. muliakanlah kedatangannya ya Allah. merangkul kami ketika kami sakit. Muhammadur rosulullah” Ya Allah… kami mohon izinkanlah kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. kami mohon pula ya Allah. hapuslah kesalahannya ya Allah dengan rahmat-Mu. lapangkanlah kuburnya ya Allah. ya Allah. ya Allah… Ya Allah ya Tuhan kami… Mereka telah bersusah payah merawat kami ya Allah. sebelum kami melihat jasad kedua orang tua kami terbujur kaku. maka izinkanlah kami memberi syafaat untuk mereka ya Allah… sehingga kami semua berkumpul dengan santunan-Mu ya Allah. kami sering menyakiti hatinya. ampuni dosa di antara kami semua ya Allah. ya Allah. jika maghfiroh-Mu telah mencapai mereka sebelum kami. kami telah menghisap keringatnya. lebih-lebih doa dari kedua orang tua kami. sejahterakanlah dia ya Allah. ampuni semua itu ya Allah. terimalah kebaikannya ya Allah. kasihanilah mereka ya Allah. tetapi jika maghfiroh-Mu lebih dahulu mencapai diri kami. Engkaulah Tuhan yang paling belas kasih… ya Allah. ya Allah. membimbing kami. kami mohon jadikanlah dan sampaikanlah bacaan ini kepada ruh mereka ya Allah.Kami sadar ya Allah. jika di antara kami ada orang tua yang telah meninggal ya Allah. jadikanlah semua itu penyebab rontoknya dosa-dosa mereka ya Allah…. izinkanlah mereka memberi syafaat untuk kami ya Allah. Laa ilaaha illallah. Ya Allah. yang sering kami membuatnya marah ya Allah.. ampunan-Mu. ketika kami mempunyai banyak masalah. sebelum kami melihat jasad kedua orang tua kami dikubur dalam tanah. meninggikan kedudukan mereka ya Allah. Ya Allah. kami mohon ya Allah.. ya Allah.. berapa lama lagi kami dapat mendengar nasehatnya. ya Allah. kami sering membangkang perintahnya. selama ini kami masih belum membahagiakan kedua orang tua kami. mungkin kami sering mengolok-olok teman kami ya Allah. menghisap air matanya.. sebelum kami melihat jasad kedua orang tua kami dipikul dengan keranda menuju pemakaman. melalui doa ini kami memohon kepada-Mu ya Allah… apa saja gangguan yang telah mereka rasakan.. rahmat-Mu ya Allah…...

Allahumma inna nas aluka salaamatan fiddiin. wa maghfirotan ba’dal maut. Ya Allah ya Tuhan kami. orang tua kami telah banyak yang mengeluarkan tenaganya. Robbana aatina fid dunya hasanatan wa fil aakhiroti hasanatan wa qinaa ‘adzabannaar.. robbana laa tuzigh quluubana. jangan biarkan hati mereka sedih karena kami gagal ya Allah. Tuhan sekalian alam… hindarkanlah sifat takabur. rasa waswas.. wa’afiyatan fil jasadi.. kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari doadoa yang tertolak. ibu kami selalu menyiapakan makan untuk kami ya Allah. Subhaana robbika robbil ‘izzati ammaa yasifuun.senantiasa berdoa siang malam untuk kami. rasa grogi yang ada dalam diri kami ya Allah. biaya untuk kami ya Allah… ayah kami bekerja keras. wa ziyadatan fil ‘ilmi. wa hablana min ladunka rohmatan innaka antal wahhab. wa salaamun ‘alal mursalin. membanting tulang untuk kami ya Allah. kami ingin melihat keduanya tersenyum ya Allah karena kesuksesan kami ya Allah. kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. wa rohmatan indal maut. Allaahumma hawwin ‘alaynaa fii syakarootil maut. wan najaata minan naari wal ‘afwa indal hisab. wa barokatan fir rizqi. keringat bercucuran. ba’da idz hadaitana. wa taubatan qoblal maut. Ya Allah. dan berikanlah selalu kesehatan jasmani dan rohani kepada kami ya Allah. pikirannya.. Robbana taqobbal minna du’a ana bibarokatil faatihah… . wal hamdulillaahi robbil ‘alamin. Robbana wa taqobbal du’a ya Allah.